Page 1

Jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi Sportpunt Zeeland Goes 2010

Hoofdsponsor


KLEEDLOKALEN indeling kleedlokalen voor het

39e JEUGDKERSTZAALVOETBALTOERNOOI

S.S.V. '65….……………..……

1

APOLLO..………………………

2

WOLFAARTSDIJK…………..

3

G.O.E.S…………….…………..

4

KLOETINGE…...……………..

5

ROBUR………………………….

7

BEVELANDERS………………

8

s-HEER ARENDSKERKE….

9

MEISJES……………………….

10

Kersttoernooi programma pagina 2


ZWEMKAARTJES

Deelnemers aan het toernooi kunnen met korting gaan zwemmen in het zwembad Kaartjes kosten maar 3 euro en zijn te koop bij het secretariaat

Kersttoernooi programma pagina 3


REGLEMENT Reglement voor het zaalvoetbaltoernooi van de vv Apollo, Bevelanders, Goes, 's-Heer Arendskerke, Kloetinge, Robur, S.S.V. '65 en Wolfaartsdijk voor A-, B- en C-junioren en voor D-, E-, F- en mini-pupillen. Het toernooi wordt gespeeld op 27,28, 29, 30 en 31 december 2010. 1. De organisatie van het toernooi is in handen van een door voornoemde verenigingen benoemde organisatiecommissie; 2. De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KNVB; 3. De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van de KNVB district Zuid 1 of door leden van de organiserende verenigingen; 4. Scheidsrechterlijke beslissingen zijn bindend, protesten zijn derhalve niet toegestaan; 5. Indien 2 of meer teams een gelijk aantal punten behalen in hun poule, beslist het doelsaldo. Het doelsaldo wordt bepaald door het aantal doelpunten tegen af te trekken van het aantal doelpunten voor. Indien dit gelijk is, beslist het aantal voor gescoorde doelpunten. Mocht er dan nog geen beslissing verkregen zijn, dan wordt door iedere partij 3 strafschoppen om en om genomen; 6. Bij gelijke stand na de plaatsingswedstrijden geldt het pouleresultaat; 7. De leeftijden en bepalingen zoals door de KNVB district Zuid 1 voor het seizoen 2010/2011 zijn vastgesteld gelden voor wat betreft de indeling in leeftijdscategorie. Spelers met dispensatie mogen uitkomen in de categorie waarvoor ze dispensatie hebben. Uitzondering hierop kan gemaakt worden voor meisjes, deze kunnen ĂŠĂŠn categorie lager worden ingedeeld; 8. Indien geconstateerd wordt, dat een team een speler opstelt die volgens punt 7 niet speelgerechtigd is, zal dit team een waarschuwing ontvangen, en gesommeerd worden deze speler niet meer op te stellen. Als ditzelfde team desondanks opnieuw een volgens punt 7 ongerechtigde speler opstelt, volgt diskwalificatie en zal dit team en de spelers van dit team niet langer kunnen deelnemen aan het toernooi; 9. Zie voor de volgorde der wedstrijden het speelschema; 10. Aantal spelers per team: A-, B-, C-junioren en D- en F-pupillen: 1 keeper + 4 veldspelers + wissels, E- en mini-pupillen: 1 keeper + 5 veldspelers + wissels; 11. De eerstvermelde vereniging in het programma is de thuisspelende vereniging zoals aangegeven op het scorebord, de andere partij trapt af; 12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatiecommissie.

De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor vernielingen aan of vermissingen van eigendommen. Schade door derden berokkend, zal verhaald worden op de daders, resp. de vereniging waarvan de speler lid is.

Kersttoernooi programma pagina 4


ENKELE (SPEL)REGELS Intrappen De intrap wordt genomen vanaf de zijlijn. Dit moet binnen 4 seconden. Ook de aftrap, een vrije trap en het weer in het spel brengen van de bal door de keeper moet binnen 4 seconden. Afstand Bij een vrije trap moeten de spelers van de tegenpartij zich minstens op 5 mtr afstand van de bal bevinden. Keeper Een door een eigen speler terug gespeelde bal mag door de keeper niet met de handen worden aangeraakt. Deze bepaling geldt alleen bij de junioren. Wanneer de bal over de doellijn is gegaan, behalve wanneer een doelpunt is behaald, moet de bal, indien deze het laatst is aangeraakt door het aanvallende team, door de doelverdediger rechtstreeks met een of beide handen in het spel worden gebracht (was alleen onderhandse worp). Doelpoging Ook een doelpoging van eigen helft is toegestaan. Bal tegen plafond Bal ter hoogte van de plaats waar de bal het plafond raakte, een intrap vanaf de zijlijn. Roepen Niet roepen tegen scheidsrechters en/of medespelers. Tijdstraf Spelers die een tijdstraf krijgen melden zich bij het secretariaat of de tijdwaarnemer en krijgen daar te horen van de dienstdoende persoon, wanneer ze weer in het veld mogen. Rode kaart Een speler die door de scheidsrechter definitief uit het veld wordt gestuurd (rode kaart) is voor het verdere van die dag uitgesloten van deelname aan het toernooi. Het bestuur van de commissie beslist na overleg met de scheidsrechter of de betrokken speler in het verdere verloop van het toernooi nog mag deelnemen. Regels voor de spelers - er mag alleen op schone schoenen worden gespeeld. Dus geen schoenen waarmee op straat gelopen is. Deze schoenen mogen absoluut niet voorzien zijn van zwarte zolen. Het is evenmin toegestaan de sporthal met zaalschoenen te verlaten. - Laat in de kleedkamers geen waardevolle zaken achter maar geef ze aan je leider. - er mag alleen in het restaurant en in de kleedkamers worden gegeten en gedronken. Dus niet op de tribune en zeker niet in de zalen. - Wie vuurwerk bij zich heeft, wordt verwijderd. Wie in of bij het Sportcentrum vuurwerk afsteekt, wordt uitgesloten van verdere deelname. - Plaats de fietsen in de daarvoor bestemde rekken. Plaats geen fietsen voor de ingang van het Sportcentrum. Er mag nergens worden gerookt. - Maak geen rommel, houdt de kleedkamers schoon. Regels voor de leiders Elk team dient voor een vlagger te zorgen. Steun te allen tijde de scheidsrechter. Ben je het niet met zijn beslissing eens, laat dat dan niet merken. Als er te weinig spelers zijn, neem dan spelers uit een lager team en niet altijd dezelfde (goede) spelers. Ook de keeper speelt in ĂŠĂŠn team. Voor de andere helft van een veldteam neemt men de keeper van een lager team of een speler. Het 1e team is het sterkst, het 2e team ients minder, enz. De leiders moeten er op zien, dat de spelers het juiste schoeisel dragen. Dus geen zwarte zolen! Van de leiders wordt verwacht, dat ze de indeling, datum en aanvang van het toernooi aan de spelers doorgeven. Consumpties van de leiders zijn voor eigen rekening.

Kersttoernooi programma pagina 5


INDELING OP LEEFTIJDSCATEGORIE A-junioren

poule A1 poule A2 plaatsing A1 finales A

27/12 27/12 30/12 31/12

pagina pagina pagina pagina

15 19 60 67

5 6 5 6

teams nrs 1 t/m 3 naar finales teams nrs 1 t/m 3 naar finales teams teams

B-junioren

poule B1 poule B2 poule B3 poule B4 poule B5 plaatsing B1 plaatsing B2 plaatsing B3 plaatsing B4 finales B

27/12 27/12 27/12 27/12 27/12 30/12 30/12 29/12 29/12 31/12

pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina

11 16 8 7 20 63 57 50 46 66

4 5 4 4 6 4 4 5 6 6

teams teams teams teams teams teams teams teams teams teams

nr 1 naar de finales nr 1 naar de finales nr 1 naar de finales nr 1 naar de finales nrs 1 t/m 6 naar plaatsing 4 nrs 1+2 naar de finales

C-junioren

poule C1 poule C2 poule C3 poule C4 poule C5 plaatsing C1 plaatsing C2 plaatsing C3 plaatsing C4 finales C

27/12 27/12 27/12 28/12 28/12 30/12 30/12 30/12 30/12 31/12

pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina

21 9 17 23 27 61 58 52 56 65

5 4 5 5 5 5 5 5 4 6

teams teams teams teams teams teams teams teams teams teams

nr 1 naar de finale nr 1 naar de finale nr 1 naar de finale nr 1 naar de finale nr 1 naar de finale nr 1 naar de finale

D-pupillen

poule D1 poule D2 poule D3 poule D4 poule D5 poule D6 plaatsing D1 plaatsing D2 plaatsing D3 plaatsing D4 finales D

27/12 28/12 28/12 28/12 28/12 28/12 29/12 29/12 29/12 30/12 31/12

pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina

10 35 33 34 28 24 48 44 39 59 64

4 5 5 5 5 5 6 6 6 5 6

teams teams teams teams teams teams teams teams teams teams teams

nr 1 naar de finales nr 1 naar de finales nr 1 naar de finales nr 1 naar de finales nr 1 naar de finales nr 1 naar de finales

E-pupillen

poule E1 poule E2 poule E3 poule E4 poule E5 poule E6 poule E7 plaatsing E1 plaatsing E2 plaatsing E3 plaatsing E4 plaatsing E5

27/12 28/12 27/12 28/12 28/12 28/12 28/12 29/12 29/12 29/12 29/12 30/12

pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina

12 37 30 29 26 25 36 40 49 45 41 53

4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 5

teams teams teams teams teams teams teams teams teams teams teams teams

nrs 1 t/m 4 naar plaatsing 1 nrs 1+2 naar plaatsing 1; nrs 3+4 naar plaatsing 2 nrs 1 t/m 4 naar plaatsing 2 nrs 1 t/m 4 naar plaatsing 3 nrs 1+2 naar plaatsing 3; nrs 3+4 naar plaatsing 4 nrs 1+2 naar plaatsing 4; nrs 3+4 naar plaatsing 5 nrs 1+2 naar plaatsing 4; nrs 3 t/m 5 naar plaatsing 5

F-pupillen

poule F1 poule F2 poule F3 poule F4 poule F5 plaatsing F1 plaatsing F2 plaatsing F3 plaatsing F4 plaatsing F5

27/12 27/12 28/12 27/12 27/12 29/12 30/12 30/12 29/12 29/12

pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina

22 18 38 14 13 51 62 55 43 42

5 5 4 4 4 5 5 4 4 4

teams teams teams teams teams teams teams teams teams teams

nrs 1 t/m 3 naar plaatsing 1, nrs 4 + 5 naar plaatsing 2 nrs 1+2 naar plaatsing 1, nrs 3 t/m 5 naar plaatsing 2 nrs 1 t/m 3 naar plaatsing 3; nr 4 naar plaatsing 4 nr 1 nr plaats. 3; nrs 2 + 3 nr plaats. 4; nr 4 nr plaats. 5 nr 1 naar plaatsing 4, nrs 2 t/m 4 naar plaasting 5

Minipupillen

poule mini 1 poule mini 2 plaatsing mini 1 plaatsing mini 2

28/12 28/12 29/12 30/12

pagina pagina pagina pagina

32 31 47 54

4 4 4 4

teams nrs 1 t/m 3 naar plaatsing 1; nr 4 naar plaatsing 2 teams nr 1 naar poule 1; nrs 2 t/m 4 naar plaatsing 2 teams teams

Kersttoernooi programma pagina 6

de teams bij de A-, B- en C-junioren en bij de D-pupillen die niet naar de finales gaan, gaan naar de plaatsingswedstrijden.


hal 1

Kloetinge 8

-

27 dec.

SSV 4

-

-

2010

Apollo 2

-

-

-

-

3

0 - 0

-

-

3

0 - 0

-

3

0 - 0

3

0 - 0

SSV 4

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

Kloetinge 7

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

Poule 4

Apollo 2

-

Kloetinge 8

Kloetinge 7

Poulewedstrijden B-junioren

0

uitslag

Kloetinge 7

- Kloetinge 8

8:00

-

8:19

1

-

wedstrijd

SSV 4

- Apollo 2

8:40

-

8:59

1

-

19

SSV 4

- Kloetinge 7

9:20

-

9:39

1

-

Kloetinge 8

- Apollo 2

10:00

-

10:19

1

-

Kloetinge 7 SSV 4

- Apollo 2 - Kloetinge 8

10:40 11:20

-

10:59 11:39

1

-

-

1

0 Kersttoernooi programma pagina 7


hal 1

Kloetinge 6

-

27 dec.

SSV 3

-

-

2010

Apollo1

-

-

-

-

3

0 - 0

-

-

3

0 - 0

-

3

0 - 0

3

0 - 0

SSV 3

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

Kloetinge 5

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

Poule 3

Apollo1

-

Kloetinge 6

Kloetinge 5

Poulewedstrijden B-junioren

0

uitslag

Kloetinge 5

- Kloetinge 6

8:20

-

8:39

1

-

wedstrijd

SSV 3

- Apollo1

9:00

-

9:19

1

-

19

SSV 3

- Kloetinge 5

9:40

-

9:59

1

-

Kloetinge 6

- Apollo1

10:20

-

10:39

1

-

Kloetinge 5 SSV 3

- Apollo1 - Kloetinge 6

11:00 11:40

-

11:19 11:59

1

-

-

1

0 Kersttoernooi programma pagina 8


Arendskerke 1

hal 2

SSV 2

-

27 dec.

Kloetinge 3

-

-

2010

Apollo 2

-

-

-

3

0 - 0

-

-

3

0 - 0

-

3

0 - 0

3

0 - 0

Apollo 2

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

Poule 2

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

-

Kloetinge 3

-

SSV 2

Arendskerke 1

Poulewedstrijden C-junioren

0

uitslag

Arendskerke 1

- SSV 2

8:00

-

8:19

2

-

wedstrijd

Kloetinge 3

- Apollo 2

8:40

-

8:59

2

-

19

Kloetinge 3

- Arendskerke 1

9:20

-

9:39

2

-

SSV 2

- Apollo 2

10:00

-

10:19

2

-

Arendskerke 1 Kloetinge 3

- Apollo 2 - SSV 2

10:40 11:20

-

10:59 11:39

2

-

-

2

0 Kersttoernooi programma pagina 9


doelpunten voor

hal 2

Kloetinge 1

-

27 dec.

Kloetinge 2

-

-

2010

Goes 1

-

-

-

-

3

0 - 0

-

-

3

0 - 0

-

3

0 - 0

3

0 - 0

Goes 1

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

wedstrijdpunten

SSV 1

Kloetinge 2

-

Kloetinge 1

SSV 1

Poule 1

doelpunten tegen

Poulewedstrijden D-pupillen

0

uitslag

SSV 1

- Kloetinge 1

8:20

-

8:39

2

-

wedstrijd

Kloetinge 2

- Goes 1

9:00

-

9:19

2

-

19

Kloetinge 2

- SSV 1

9:40

-

9:59

2

-

Kloetinge 1

- Goes 1

10:20

-

10:39

2

-

SSV 1 Kloetinge 2

- Goes 1 - Kloetinge 1

11:00 11:40

-

11:19 11:59

2

-

-

2

0 Kersttoernooi programma pagina 10


hal 3

Kloetinge 1

-

27 dec.

Kloetinge 2

-

-

2010

SSV 1

-

-

-

-

3

0 - 0

-

-

3

0 - 0

-

3

0 - 0

3

0 - 0

SSV 1

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

Arendskerke 1

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

Poule 1

Kloetinge 2

-

Kloetinge 1

Arendskerke 1

Poulewedstrijden B-junioren

0

uitslag

Arendskerke 1

- Kloetinge 1

8:00

-

8:19

3

-

wedstrijd

Kloetinge 2

- SSV 1

8:40

-

8:59

3

-

19

Kloetinge 2

- Arendskerke 1

9:20

-

9:39

3

-

Kloetinge 1

- SSV 1

10:00

-

10:19

3

-

Arendskerke 1 Kloetinge 2

- SSV 1 - Kloetinge 1

10:40 11:20

-

10:59 11:39

3

-

-

3

0 Kersttoernooi programma pagina 11


hal 3

Goes 1

-

27 dec.

Kloetinge 1

-

-

2010

Arendskerke 1

-

-

-

-

3

0 - 0

-

-

3

0 - 0

-

3

0 - 0

3

0 - 0

Kloetinge 1

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

Apollo 1

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

Poule 1

Arendskerke 1

-

Goes 1

Apollo 1

Poulewedstrijden E-pupillen

0

uitslag

Apollo 1

- Goes 1

8:20

-

8:39

3

-

wedstrijd

Kloetinge 1

- Arendskerke 1

9:00

-

9:19

3

-

19

Kloetinge 1

- Apollo 1

9:40

-

9:59

3

-

Goes 1

- Arendskerke 1

10:20

-

10:39

3

-

Apollo 1 Kloetinge 1

- Arendskerke 1 - Goes 1

11:00 11:40

-

11:19 11:59

3

-

-

3

0 Kersttoernooi programma pagina 12


hal 4

Kloetinge 8

-

27 dec.

Kloetinge 9

-

-

2010

Bevelanders 1

-

-

-

-

3

0 - 0

-

-

3

0 - 0

-

3

0 - 0

3

0 - 0

Kloetinge 9

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

Arendskerke 3

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

Poule 5

Bevelanders 1

-

Kloetinge 8

Arendskerke 3

Poulewedstrijden F-pupillen

0

uitslag

Arendskerke 3

- Kloetinge 8

8:00

-

8:19

4

-

wedstrijd

Kloetinge 9

- Bevelanders 1

8:40

-

8:59

4

-

19

Kloetinge 9

- Arendskerke 3

9:20

-

9:39

4

-

Kloetinge 8

- Bevelanders 1

10:00

-

10:19

4

-

Arendskerke 3 Kloetinge 9

- Bevelanders 1 - Kloetinge 8

10:40 11:20

-

10:59 11:39

4

-

-

4

0 Kersttoernooi programma pagina 13


doelpunten voor

hal 4

Kloetinge 6

-

27 dec.

Kloetinge 7

-

-

2010

Apollo 1

-

-

-

-

3

0 - 0

-

-

3

0 - 0

-

3

0 - 0

3

0 - 0

Apollo 1

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

wedstrijdpunten

SSV 3

Kloetinge 7

-

Kloetinge 6

SSV 3

Poule 4

doelpunten tegen

Poulewedstrijden F-pupillen

0

uitslag

SSV 3

- Kloetinge 6

8:20

-

8:39

4

-

wedstrijd

Kloetinge 7

- Apollo 1

9:00

-

9:19

4

-

19

Kloetinge 7

- SSV 3

9:40

-

9:59

4

-

Kloetinge 6

- Apollo 1

10:20

-

10:39

4

-

SSV 3 Kloetinge 7

- Apollo 1 - Kloetinge 6

11:00 11:40

-

11:19 11:59

4

-

-

4

0 Kersttoernooi programma pagina 14


doelpunten voor

0 - 0

-

-

-

4

0 - 0

-

-

4

0 - 0

-

4

0 - 0

4

0 - 0

Kloetinge 1

-

Kloetinge 2

-

-

27 dec.

SSV 1

-

-

-

2010

Wolfaartsdijk 1

-

-

-

SSV 1

Apollo 1

hal 1

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

wedstrijdpunten

4

Apollo 1

Wolfaartsdijk 1

-

Kloetinge 2

-

Kloetinge 1

-

Poule 1

-

doelpunten tegen

Poulewedstrijden A-junioren

0

uitslag

Apollo 1

- Kloetinge 1

12:00

-

12:14

1

-

Kloetinge 2

- SSV 1

12:15

-

12:29

1

-

Apollo 1

- Wolfaartsdijk 1

12:30

-

12:44

1

-

Kloetinge 2

- Kloetinge 1

12:45

-

12:59

1

-

Wolfaartsdijk 1

- SSV 1

13:00

-

13:14

1

-

wedstrijd

Kloetinge 2

- Apollo 1

13:15

-

13:29

1

-

14

Kloetinge 1

- SSV 1

13:30

-

13:44

1

-

Kloetinge 2

- Wolfaartsdijk 1

13:45

-

13:59

1

-

SSV 1

- Apollo 1

14:00

-

14:14

1

-

Kloetinge 1

- Wolfaartsdijk 1

14:15

-

14:29

1

0

Kersttoernooi programma pagina 15


0 - 0

-

-

-

4

0 - 0

-

-

4

0 - 0

-

4

0 - 0

4

0 - 0

hal 2

Goes 1

-

Kloetinge 3

-

-

27 dec.

Kloetinge 4

-

-

-

2010

SSV 2

-

-

-

SSV 2

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

4

Bevelanders 1

-

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

-

Poule 2

Kloetinge 4

-

Kloetinge 3

-

Goes 1

Bevelanders 1

Poulewedstrijden B-junioren

0

uitslag

Bevelanders 1

- Goes 1

12:00

-

12:14

2

-

Kloetinge 3

- Kloetinge 4

12:15

-

12:29

2

-

Bevelanders 1

- SSV 2

12:30

-

12:44

2

-

Kloetinge 3

- Goes 1

12:45

-

12:59

2

-

SSV 2

- Kloetinge 4

13:00

-

13:14

2

-

wedstrijd

Kloetinge 3

- Bevelanders 1

13:15

-

13:29

2

-

14

Goes 1

- Kloetinge 4

13:30

-

13:44

2

-

Kloetinge 3

- SSV 2

13:45

-

13:59

2

-

Kloetinge 4

- Bevelanders 1

14:00

-

14:14

2

-

Goes 1

- SSV 2

14:15

-

14:29

2

0

Kersttoernooi programma pagina 16


4

0 - 0

-

-

-

4

0 - 0

-

-

4

0 - 0

-

4

0 - 0

4

0 - 0

SSV 3

-

Robur 1

-

-

27 dec.

Kloetinge 4

-

-

-

2010

Goes 2

-

-

-

Goes 2

Robur 1

hal 3

-

0

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

-

Arendskerke 2

thuisteam

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

-

Poule 3

-

Kloetinge 4

-

SSV 3

Arendskerke 2

Poulewedstrijden C-junioren

0

uitslag

Arendskerke 2

- SSV 3

12:00

-

12:14

3

-

Robur 1

- Kloetinge 4

12:15

-

12:29

3

-

Arendskerke 2

- Goes 2

12:30

-

12:44

3

-

Robur 1

- SSV 3

12:45

-

12:59

3

-

Goes 2

- Kloetinge 4

13:00

-

13:14

3

-

wedstrijd

Robur 1

- Arendskerke 2

13:15

-

13:29

3

-

14

SSV 3

- Kloetinge 4

13:30

-

13:44

3

-

Robur 1

- Goes 2

13:45

-

13:59

3

-

Kloetinge 4

- Arendskerke 2

14:00

-

14:14

3

-

SSV 3

- Goes 2

14:15

-

14:29

3

0

Kersttoernooi programma pagina 17


0 - 0

-

-

-

4

0 - 0

-

-

4

0 - 0

-

4

0 - 0

4

0 - 0

hal 4

SSV 1

-

Kloetinge 3

-

-

27 dec.

Kloetinge 4

-

-

-

2010

Goes 2

-

-

-

Goes 2

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

4

Arendskerke 2

-

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

-

Poule 2

Kloetinge 4

-

Kloetinge 3

-

SSV 1

Arendskerke 2

Poulewedstrijden F-pupillen

0

uitslag

Arendskerke 2

- SSV 1

12:00

-

12:14

4

-

Kloetinge 3

- Kloetinge 4

12:15

-

12:29

4

-

Arendskerke 2

- Goes 2

12:30

-

12:44

4

-

Kloetinge 3

- SSV 1

12:45

-

12:59

4

-

Goes 2

- Kloetinge 4

13:00

-

13:14

4

-

wedstrijd

Kloetinge 3

- Arendskerke 2

13:15

-

13:29

4

-

14

SSV 1

- Kloetinge 4

13:30

-

13:44

4

-

Kloetinge 3

- Goes 2

13:45

-

13:59

4

-

Kloetinge 4

- Arendskerke 2

14:00

-

14:14

4

-

SSV 1

- Goes 2

14:15

-

14:29

4

0

Kersttoernooi programma pagina 18


doelpunten voor

5

0 - 0

-

-

-

-

5

0 - 0

-

-

-

5

0 - 0

-

-

5

0 - 0

-

5

0 - 0

5

0 - 0

Kloetinge 3

-

Kloetinge 4

-

-

Goes 1

-

-

-

27 dec.

SSV 2

-

-

-

-

2010

Wolfaartsdijk 2

-

-

-

-

SSV 2

Goes 1

Apollo 2

hal 1

-

0 thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

wedstrijdpunten

-

Apollo 2

Wolfaartsdijk 2

-

Kloetinge 4

-

Kloetinge 3

-

Poule 2

-

doelpunten tegen

Poulewedstrijden A-junioren

0

uitslag

Apollo 2

- Kloetinge 3

14:30

-

14:42

1

-

Kloetinge 4

- Goes 1

14:43

-

14:55

1

-

SSV 2

- Wolfaartsdijk 2

14:56

-

15:08

1

-

Kloetinge 3

- Goes 1

15:09

-

15:21

1

-

Apollo 2

- Wolfaartsdijk 2

15:22

-

15:34

1

-

SSV 2

- Kloetinge 4

15:35

-

15:47

1

-

Goes 1

- Wolfaartsdijk 2

15:48

-

16:00

1

-

Kloetinge 3

- Kloetinge 4

16:01

-

16:13

1

-

wedstrijd

SSV 2

- Apollo 2

16:14

-

16:26

1

-

12

Wolfaartsdijk 2

- Kloetinge 4

16:27

-

16:39

1

-

Goes 1

- Apollo 2

16:40

-

16:52

1

-

SSV 2

- Kloetinge 3

16:53

-

17:05

1

-

Kloetinge 4

- Apollo 2

17:06

-

17:18

1

-

Wolfaartsdijk 2

- Kloetinge 3

17:19

-

17:31

1

-

SSV 2

- Goes 1

17:32

-

17:44

1

-

Kersttoernooi programma pagina 19

0


5

0 - 0

-

-

-

-

5

0 - 0

-

-

-

5

0 - 0

-

-

5

0 - 0

-

5

0 - 0

5

0 - 0

Goes M2

hal 2

Goes M1

-

Goes M2

-

-

Robur M1

-

-

-

27 dec.

Wolfaartsdijk M1

-

-

-

-

2010

Wolfaartsdijk M2

-

-

-

-

-

0 uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

-

Bevelanders M1

thuisteam

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

Wolfaartsdijk M2

-

Poule 5

-

Wolfaartsdijk M1

-

Robur M1

-

Goes M1

Bevelanders M1

Poulewedstrijden B-junioren

0

uitslag

Bevelanders M1

- Goes M1

14:30

-

14:42

2

-

Goes M2

- Robur M1

14:43

-

14:55

2

-

Wolfaartsdijk M1

- Wolfaartsdijk M2

14:56

-

15:08

2

-

Goes M1

- Robur M1

15:09

-

15:21

2

-

Bevelanders M1

- Wolfaartsdijk M2

15:22

-

15:34

2

-

Wolfaartsdijk M1

- Goes M2

15:35

-

15:47

2

-

Robur M1

- Wolfaartsdijk M2

15:48

-

16:00

2

-

Goes M1

- Goes M2

16:01

-

16:13

2

-

wedstrijd

Wolfaartsdijk M1

- Bevelanders M1

16:14

-

16:26

2

-

12

Wolfaartsdijk M2

- Goes M2

16:27

-

16:39

2

-

Robur M1

- Bevelanders M1

16:40

-

16:52

2

-

Wolfaartsdijk M1

- Goes M1

16:53

-

17:05

2

-

Goes M2

- Bevelanders M1

17:06

-

17:18

2

-

Wolfaartsdijk M2

- Goes M1

17:19

-

17:31

2

-

Wolfaartsdijk M1

- Robur M1

17:32

-

17:44

2

-

Kersttoernooi programma pagina 20

0


doelpunten voor

4

0 - 0

-

-

-

4

0 - 0

-

-

4

0 - 0

-

4

0 - 0

4

0 - 0

hal 3

Kloetinge 1

-

Kloetinge 2

-

-

27 dec.

Apollo 1

-

-

-

2010

Goes 1

-

-

-

Goes 1

Apollo 1

SSV 1

SSV 1

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

wedstrijdpunten

-

Kloetinge 2

-

Kloetinge 1

-

Poule 1

-

doelpunten tegen

Poulewedstrijden C-junioren

0

uitslag

SSV 1

- Kloetinge 1

14:30

-

14:44

3

-

Kloetinge 2

- Apollo 1

14:45

-

14:59

3

-

SSV 1

- Goes 1

15:00

-

15:14

3

-

Kloetinge 2

- Kloetinge 1

15:15

-

15:29

3

-

Goes 1

- Apollo 1

15:30

-

15:44

3

-

wedstrijd

Kloetinge 2

- SSV 1

15:45

-

15:59

3

-

14

Kloetinge 1

- Apollo 1

16:00

-

16:14

3

-

Kloetinge 2

- Goes 1

16:15

-

16:29

3

-

Apollo 1

- SSV 1

16:30

-

16:44

3

-

Kloetinge 1

- Goes 1

16:45

-

16:59

3

0

Kersttoernooi programma pagina 21


0 - 0

-

-

-

4

0 - 0

-

-

4

0 - 0

-

4

0 - 0

4

0 - 0

hal 4

Kloetinge 1

-

Kloetinge 2

-

-

27 dec.

Goes 1

-

-

-

2010

Robur 1

-

-

-

Goes 1

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

4

Arendskerke 1

-

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

-

Poule 1

Robur 1

-

Kloetinge 2

-

Kloetinge 1

Arendskerke 1

Poulewedstrijden F-pupillen

0

uitslag

Arendskerke 1

- Kloetinge 1

14:30

-

14:44

4

-

Kloetinge 2

- Goes 1

14:45

-

14:59

4

-

Arendskerke 1

- Robur 1

15:00

-

15:14

4

-

Kloetinge 2

- Kloetinge 1

15:15

-

15:29

4

-

Robur 1

- Goes 1

15:30

-

15:44

4

-

wedstrijd

Kloetinge 2

- Arendskerke 1

15:45

-

15:59

4

-

14

Kloetinge 1

- Goes 1

16:00

-

16:14

4

-

Kloetinge 2

- Robur 1

16:15

-

16:29

4

-

Goes 1

- Arendskerke 1

16:30

-

16:44

4

-

Kloetinge 1

- Robur 1

16:45

-

16:59

4

0

Kersttoernooi programma pagina 22


4

0 - 0

-

-

-

4

0 - 0

-

-

4

0 - 0

-

4

0 - 0

4

0 - 0

SSV 5

-

Kloetinge 5

-

-

28 dec.

Bevelanders 1

-

-

-

2010

Apollo 3

-

-

-

Apollo 3

Kloetinge 5

hal 1

-

0

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

-

SSV 4

thuisteam

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

-

Poule 4

-

Bevelanders 1

-

SSV 5

SSV 4

Poulewedstrijden C-junioren

0

uitslag

SSV 4

- SSV 5

8:00

-

8:14

1

-

Kloetinge 5

- Bevelanders 1

8:15

-

8:29

1

-

SSV 4

- Apollo 3

8:30

-

8:44

1

-

Kloetinge 5

- SSV 5

8:45

-

8:59

1

-

Apollo 3

- Bevelanders 1

9:00

-

9:14

1

-

wedstrijd

Kloetinge 5

- SSV 4

9:15

-

9:29

1

-

14

SSV 5

- Bevelanders 1

9:30

-

9:44

1

-

Kloetinge 5

- Apollo 3

9:45

-

9:59

1

-

Bevelanders 1

- SSV 4

10:00

-

10:14

1

-

SSV 5

- Apollo 3

10:15

-

10:29

1

0

Kersttoernooi programma pagina 23


4

0 - 0

-

-

-

4

0 - 0

-

-

4

0 - 0

-

4

0 - 0

4

0 - 0

Kloetinge 11

-

Apollo 2

-

-

28 dec.

SSV 6

-

-

-

2010

Kloetinge 12

-

-

-

SSV 6

Apollo 2

hal 2

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

-

Bevelanders 1

-

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

-

Poule 6

Kloetinge 12

-

Kloetinge 11

Bevelanders 1

Poulewedstrijden D-pupillen

0

uitslag

Bevelanders 1

- Kloetinge 11

8:00

-

8:14

2

-

Apollo 2

- SSV 6

8:15

-

8:29

2

-

Bevelanders 1

- Kloetinge 12

8:30

-

8:44

2

-

Apollo 2

- Kloetinge 11

8:45

-

8:59

2

-

Kloetinge 12

- SSV 6

9:00

-

9:14

2

-

wedstrijd

Apollo 2

- Bevelanders 1

9:15

-

9:29

2

-

14

Kloetinge 11

- SSV 6

9:30

-

9:44

2

-

Apollo 2

- Kloetinge 12

9:45

-

9:59

2

-

SSV 6

- Bevelanders 1

10:00

-

10:14

2

-

Kloetinge 11

- Kloetinge 12

10:15

-

10:29

2

0

Kersttoernooi programma pagina 24


hal 3

Kloetinge 7

-

28 dec.

SSV 3

-

-

2010

Arendskerke 3

-

-

-

-

3

0 - 0

-

-

3

0 - 0

-

3

0 - 0

3

0 - 0

SSV 3

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

Kloetinge 6

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

Poule 6

Arendskerke 3

-

Kloetinge 7

Kloetinge 6

Poulewedstrijden E-pupillen

0

uitslag

Kloetinge 6

- Kloetinge 7

8:00

-

8:19

3

-

wedstrijd

SSV 3

- Arendskerke 3

8:40

-

8:59

3

-

19

SSV 3

- Kloetinge 6

9:20

-

9:39

3

-

Kloetinge 7

- Arendskerke 3

10:00

-

10:19

3

-

Kloetinge 6 SSV 3

- Arendskerke 3 - Kloetinge 7

10:40 11:20

-

10:59 11:39

3

-

-

3

0 Kersttoernooi programma pagina 25


hal 3

Kloetinge 5

-

28 dec.

SSV 2

-

-

2010

Apollo 4

-

-

-

-

3

0 - 0

-

-

3

0 - 0

-

3

0 - 0

3

0 - 0

SSV 2

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

Bevelanders 2

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

Poule 5

Apollo 4

-

Kloetinge 5

Bevelanders 2

Poulewedstrijden E-pupillen

0

uitslag

Bevelanders 2

- Kloetinge 5

8:20

-

8:39

3

-

wedstrijd

SSV 2

- Apollo 4

9:00

-

9:19

3

-

19

SSV 2

- Bevelanders 2

9:40

-

9:59

3

-

Kloetinge 5

- Apollo 4

10:20

-

10:39

3

-

Bevelanders 2 SSV 2

- Apollo 4 - Kloetinge 5

11:00 11:40

-

11:19 11:59

3

-

-

3

0 Kersttoernooi programma pagina 26


doelpunten voor

4

0 - 0

-

-

-

4

0 - 0

-

-

4

0 - 0

-

4

0 - 0

4

0 - 0

Wolfaartsdijk 1

-

Kloetinge 6

-

-

28 dec.

Kloetinge 7

-

-

-

2010

Apollo 4

-

-

-

Apollo 4

Kloetinge 6

SSV 6

hal 1

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

wedstrijdpunten

-

SSV 6

Kloetinge 7

-

Wolfaartsdijk 1

-

Poule 5

-

doelpunten tegen

Poulewedstrijden C-junioren

0

uitslag

SSV 6

- Wolfaartsdijk 1

10:30

-

10:44

1

-

Kloetinge 6

- Kloetinge 7

10:45

-

10:59

1

-

SSV 6

- Apollo 4

11:00

-

11:14

1

-

Kloetinge 6

- Wolfaartsdijk 1

11:15

-

11:29

1

-

Apollo 4

- Kloetinge 7

11:30

-

11:44

1

-

wedstrijd

Kloetinge 6

- SSV 6

11:45

-

11:59

1

-

14

Wolfaartsdijk 1

- Kloetinge 7

12:00

-

12:14

1

-

Kloetinge 6

- Apollo 4

12:15

-

12:29

1

-

Kloetinge 7

- SSV 6

12:30

-

12:44

1

-

Wolfaartsdijk 1

- Apollo 4

12:45

-

12:59

1

0

Kersttoernooi programma pagina 27


doelpunten voor

4

0 - 0

-

-

-

4

0 - 0

-

-

4

0 - 0

-

4

0 - 0

4

0 - 0

Kloetinge 9

-

Arendskerke 3

-

-

28 dec.

Kloetinge 10

-

-

-

2010

Wolfaartsdijk 2

-

-

-

Kloetinge 10

Kloetinge 9

SSV 5

hal 2

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

wedstrijdpunten

-

SSV 5

Wolfaartsdijk 2

-

Arendskerke 3

-

Poule 5

-

doelpunten tegen

Poulewedstrijden D-pupillen

0

uitslag

SSV 5

- Kloetinge 9

10:30

-

10:44

2

-

Arendskerke 3

- Kloetinge 10

10:45

-

10:59

2

-

SSV 5

- Wolfaartsdijk 2

11:00

-

11:14

2

-

Arendskerke 3

- Kloetinge 9

11:15

-

11:29

2

-

Wolfaartsdijk 2

- Kloetinge 10

11:30

-

11:44

2

-

wedstrijd

Arendskerke 3

- SSV 5

11:45

-

11:59

2

-

14

Kloetinge 9

- Kloetinge 10

12:00

-

12:14

2

-

Arendskerke 3

- Wolfaartsdijk 2

12:15

-

12:29

2

-

Kloetinge 10

- SSV 5

12:30

-

12:44

2

-

Kloetinge 9

- Wolfaartsdijk 2

12:45

-

12:59

2

0

Kersttoernooi programma pagina 28


hal 3

Goes 3

-

28 dec.

Kloetinge 4

-

-

2010

Arendskerke 2

-

-

-

-

3

0 - 0

-

-

3

0 - 0

-

3

0 - 0

3

0 - 0

Kloetinge 4

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

Apollo 3

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

Poule 4

Arendskerke 2

-

Goes 3

Apollo 3

Poulewedstrijden E-pupillen

0

uitslag

Apollo 3

- Goes 3

12:00

-

12:19

3

-

wedstrijd

Kloetinge 4

- Arendskerke 2

12:40

-

12:59

3

-

19

Kloetinge 4

- Apollo 3

13:20

-

13:39

3

-

Goes 3

- Arendskerke 2

14:00

-

14:19

3

-

Apollo 3 Kloetinge 4

- Arendskerke 2 - Goes 3

14:40 15:20

-

14:59 15:39

3

-

-

3

0 Kersttoernooi programma pagina 29


Bevelanders 1

hal 3

Kloetinge 3

-

28 dec.

Robur 1

-

-

2010

SSV 1

-

-

-

-

3

0 - 0

-

-

3

0 - 0

-

3

0 - 0

3

0 - 0

SSV 1

Robur 1

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

Poule 3

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

-

Kloetinge 3

Bevelanders 1

Poulewedstrijden E-pupillen

0

uitslag

Bevelanders 1

- Kloetinge 3

12:20

-

12:39

3

-

wedstrijd

Robur 1

- SSV 1

13:00

-

13:19

3

-

19

Robur 1

- Bevelanders 1

13:40

-

13:59

3

-

Kloetinge 3

- SSV 1

14:20

-

14:39

3

-

Bevelanders 1 Robur 1

- SSV 1 - Kloetinge 3

15:00 15:40

-

15:19 15:59

3

-

-

3

0 Kersttoernooi programma pagina 30


doelpunten voor

hal 4

Bevelanders 1

-

28 dec.

Kloetinge 3

-

-

2010

Wolfaartsdijk 1

-

-

-

-

3

0 - 0

-

-

3

0 - 0

-

3

0 - 0

3

0 - 0

Kloetinge 3

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

wedstrijdpunten

Apollo 1

Wolfaartsdijk 1

-

Bevelanders 1

Apollo 1

Poule 2

doelpunten tegen

Poulewedstrijden mini-pupillen

0

uitslag

Apollo 1

- Bevelanders 1

12:00

-

12:19

4

-

wedstrijd

Kloetinge 3

- Wolfaartsdijk 1

12:40

-

12:59

4

-

19

Kloetinge 3

- Apollo 1

13:20

-

13:39

4

-

Bevelanders 1

- Wolfaartsdijk 1

14:00

-

14:19

4

-

Apollo 1 Kloetinge 3

- Wolfaartsdijk 1 - Bevelanders 1

14:40 15:20

-

14:59 15:39

4

-

-

4

0 Kersttoernooi programma pagina 31


doelpunten voor

hal 4

Kloetinge 1

-

28 dec.

Kloetinge 2

-

-

2010

SSV 1

-

-

-

-

3

0 - 0

-

-

3

0 - 0

-

3

0 - 0

3

0 - 0

SSV 1

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

wedstrijdpunten

Goes 1

Kloetinge 2

-

Kloetinge 1

Goes 1

Poule 1

doelpunten tegen

Poulewedstrijden mini-pupillen

0

uitslag

Goes 1

- Kloetinge 1

12:20

-

12:39

4

-

wedstrijd

Kloetinge 2

- SSV 1

13:00

-

13:19

4

-

19

Kloetinge 2

- Goes 1

13:40

-

13:59

4

-

Kloetinge 1

- SSV 1

14:20

-

14:39

4

-

Goes 1 Kloetinge 2

- SSV 1 - Kloetinge 1

15:00 15:40

-

15:19 15:59

4

-

-

4

0 Kersttoernooi programma pagina 32


doelpunten voor

4

0 - 0

-

-

-

4

0 - 0

-

-

4

0 - 0

-

4

0 - 0

4

0 - 0

Goes 3

-

Kloetinge 5

-

-

28 dec.

Kloetinge 6

-

-

-

2010

Arendskerke 2

-

-

-

Kloetinge 6

Goes 3

SSV 3

hal 1

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

wedstrijdpunten

-

SSV 3

Arendskerke 2

-

Kloetinge 5

-

Poule 3

-

doelpunten tegen

Poulewedstrijden D-pupillen

0

uitslag

SSV 3

- Goes 3

13:00

-

13:14

1

-

Kloetinge 5

- Kloetinge 6

13:15

-

13:29

1

-

SSV 3

- Arendskerke 2

13:30

-

13:44

1

-

Kloetinge 5

- Goes 3

13:45

-

13:59

1

-

Arendskerke 2

- Kloetinge 6

14:00

-

14:14

1

-

wedstrijd

Kloetinge 5

- SSV 3

14:15

-

14:29

1

-

14

Goes 3

- Kloetinge 6

14:30

-

14:44

1

-

Kloetinge 5

- Arendskerke 2

14:45

-

14:59

1

-

Kloetinge 6

- SSV 3

15:00

-

15:14

1

-

Goes 3

- Arendskerke 2

15:15

-

15:29

1

0

Kersttoernooi programma pagina 33


doelpunten voor

4

0 - 0

-

-

-

4

0 - 0

-

-

4

0 - 0

-

4

0 - 0

4

0 - 0

Kloetinge 7

-

Wolfaartsdijk 1

-

-

28 dec.

SSV 4

-

-

-

2010

Kloetinge 8

-

-

-

SSV 4

Kloetinge 7

Apollo 1

hal 2

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

wedstrijdpunten

-

Apollo 1

Kloetinge 8

-

Wolfaartsdijk 1

-

Poule 4

-

doelpunten tegen

Poulewedstrijden D-pupillen

0

uitslag

Apollo 1

- Kloetinge 7

13:00

-

13:14

2

-

Wolfaartsdijk 1

- SSV 4

13:15

-

13:29

2

-

Apollo 1

- Kloetinge 8

13:30

-

13:44

2

-

Wolfaartsdijk 1

- Kloetinge 7

13:45

-

13:59

2

-

Kloetinge 8

- SSV 4

14:00

-

14:14

2

-

wedstrijd

Wolfaartsdijk 1

- Apollo 1

14:15

-

14:29

2

-

14

Kloetinge 7

- SSV 4

14:30

-

14:44

2

-

Wolfaartsdijk 1

- Kloetinge 8

14:45

-

14:59

2

-

SSV 4

- Apollo 1

15:00

-

15:14

2

-

Kloetinge 7

- Kloetinge 8

15:15

-

15:29

2

0

Kersttoernooi programma pagina 34


4

0 - 0

-

-

-

4

0 - 0

-

-

4

0 - 0

-

4

0 - 0

4

0 - 0

Kloetinge 4

-

Goes 2

-

-

28 dec.

Arendskerke 1

-

-

-

2010

SSV 2

-

-

-

SSV 2

Goes 2

hal 1

-

0

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

-

Kloetinge 3

thuisteam

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

-

Poule 2

-

Arendskerke 1

-

Kloetinge 4

Kloetinge 3

Poulewedstrijden D-pupillen

0

uitslag

Kloetinge 3

- Kloetinge 4

15:30

-

15:44

1

-

Goes 2

- Arendskerke 1

15:45

-

15:59

1

-

Kloetinge 3

- SSV 2

16:00

-

16:14

1

-

Goes 2

- Kloetinge 4

16:15

-

16:29

1

-

SSV 2

- Arendskerke 1

16:30

-

16:44

1

-

wedstrijd

Goes 2

- Kloetinge 3

16:45

-

16:59

1

-

14

Kloetinge 4

- Arendskerke 1

17:00

-

17:14

1

-

Goes 2

- SSV 2

17:15

-

17:29

1

-

Arendskerke 1

- Kloetinge 3

17:30

-

17:44

1

-

Kloetinge 4

- SSV 2

17:45

-

17:59

1

0

Kersttoernooi programma pagina 35


4

0 - 0

-

-

-

4

0 - 0

-

-

4

0 - 0

-

4

0 - 0

4

0 - 0

Bevelanders M2

-

Kloetinge 8

-

-

28 dec.

Robur 2

-

-

-

2010

Wolfaartsdijk M1

-

-

-

Robur 2

Kloetinge 8

hal 2

-

0

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

-

Bevelanders M1

thuisteam

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

-

Poule 7

-

Wolfaartsdijk M1

-

Bevelanders M2

Bevelanders M1

Poulewedstrijden E-pupillen

0

uitslag

Bevelanders M1

- Bevelanders M2

15:30

-

15:44

2

-

Kloetinge 8

- Robur 2

15:45

-

15:59

2

-

Bevelanders M1

- Wolfaartsdijk M1

16:00

-

16:14

2

-

Kloetinge 8

- Bevelanders M2

16:15

-

16:29

2

-

Wolfaartsdijk M1

- Robur 2

16:30

-

16:44

2

-

wedstrijd

Kloetinge 8

- Bevelanders M1

16:45

-

16:59

2

-

14

Bevelanders M2

- Robur 2

17:00

-

17:14

2

-

Kloetinge 8

- Wolfaartsdijk M1

17:15

-

17:29

2

-

Robur 2

- Bevelanders M1

17:30

-

17:44

2

-

Bevelanders M2

- Wolfaartsdijk M1

17:45

-

17:59

2

0

Kersttoernooi programma pagina 36


hal 3

Goes 2

-

28 dec.

Kloetinge 2

-

-

2010

Wolfaartsdijk 1

-

-

-

-

3

0 - 0

-

-

3

0 - 0

-

3

0 - 0

3

0 - 0

Kloetinge 2

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

Apollo 2

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

Poule 2

Wolfaartsdijk 1

-

Goes 2

Apollo 2

Poulewedstrijden E-pupillen

0

uitslag

Apollo 2

- Goes 2

16:00

-

16:18

3

-

wedstrijd

Kloetinge 2

- Wolfaartsdijk 1

16:19

-

16:37

3

-

18

Kloetinge 2

- Apollo 2

16:41

-

16:59

3

-

Goes 2

- Wolfaartsdijk 1

17:00

-

17:18

3

-

Apollo 2

- Wolfaartsdijk 1

17:22

-

17:40

3

-

Kloetinge 2

- Goes 2

17:41

-

17:59

3

-

17

0 Kersttoernooi programma pagina 37


Wolfaartsdijk 1

hal 4

SSV 2

-

28 dec.

Kloetinge 5

-

-

2010

Goes 3

-

-

-

3

0 - 0

-

-

3

0 - 0

-

3

0 - 0

3

0 - 0

Goes 3

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

Poule 3

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

-

Kloetinge 5

-

SSV 2

Wolfaartsdijk 1

Poulewedstrijden F-pupillen

0

uitslag

Wolfaartsdijk 1

- SSV 2

16:00

-

16:18

4

-

wedstrijd

Kloetinge 5

- Goes 3

16:19

-

16:37

4

-

18

Kloetinge 5

- Wolfaartsdijk 1

16:41

-

16:59

4

-

SSV 2

- Goes 3

17:00

-

17:18

4

-

Wolfaartsdijk 1

- Goes 3

17:22

-

17:40

4

-

Kloetinge 5

- SSV 2

17:41

-

17:59

4

0

Kersttoernooi programma pagina 38


-

-

-

-

5

0 - 0

-

-

-

5

0 - 0

-

-

5

0 - 0

-

5

0 - 0

5

0 - 0

nr 4 poule 2

-

nr 4 poule 3

-

-

nr 4 poule 4

-

-

-

29 dec.

nr 4 poule 5

-

-

-

-

2010

nr 4 poule 6

-

-

-

-

-

0 thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

0 - 0

hal 1

-

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

5

nr 4 poule 1

nr 4 poule 6

-

Poule 3

nr 4 poule 5

-

nr 4 poule 4

-

nr 4 poule 3

-

nr 4 poule 2

nr 4 poule 1

Plaatsingswedstrijden D-pupillen

0

uitslag

nr 4 poule 1

- nr 4 poule 2

8:00

-

8:12

1

-

nr 4 poule 3

- nr 4 poule 4

8:13

-

8:25

1

-

nr 4 poule 5

- nr 4 poule 6

8:26

-

8:38

1

-

nr 4 poule 2

- nr 4 poule 4

8:39

-

8:51

1

-

nr 4 poule 1

- nr 4 poule 6

8:52

-

9:04

1

-

nr 4 poule 5

- nr 4 poule 3

9:05

-

9:17

1

-

nr 4 poule 4

- nr 4 poule 6

9:18

-

9:30

1

-

nr 4 poule 2

- nr 4 poule 3

9:31

-

9:43

1

-

wedstrijd

nr 4 poule 5

- nr 4 poule 1

9:44

-

9:56

1

-

12

nr 4 poule 6

- nr 4 poule 3

9:57

-

10:09

1

-

nr 4 poule 4

- nr 4 poule 1

10:10

-

10:22

1

-

nr 4 poule 5

- nr 4 poule 2

10:23

-

10:35

1

-

nr 4 poule 3

- nr 4 poule 1

10:36

-

10:48

1

-

nr 4 poule 6

- nr 4 poule 2

10:49

-

11:01

1

-

nr 4 poule 5

- nr 4 poule 4

11:02

-

11:14

1

-

Kersttoernooi programma pagina 39

0


-

-

-

-

5

0 - 0

-

-

-

5

0 - 0

-

-

5

0 - 0

-

5

0 - 0

5

0 - 0

nr 2 poule 1

-

nr 3 poule 1

-

-

nr 4 poule 1

-

-

-

29 dec.

nr 1 poule 2

-

-

-

-

2010

nr 2 poule 2

-

-

-

-

-

0 thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

0 - 0

hal 2

-

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

5

nr 1 poule 1

nr 2 poule 2

-

Poule 1

nr 1 poule 2

-

nr 4 poule 1

-

nr 3 poule 1

-

nr 2 poule 1

nr 1 poule 1

Plaatsingswedstrijden E-pupillen

0

uitslag

nr 1 poule 1

- nr 2 poule 1

8:00

-

8:12

2

-

nr 3 poule 1

- nr 4 poule 1

8:13

-

8:25

2

-

nr 1 poule 2

- nr 2 poule 2

8:26

-

8:38

2

-

nr 2 poule 1

- nr 4 poule 1

8:39

-

8:51

2

-

nr 1 poule 1

- nr 2 poule 2

8:52

-

9:04

2

-

nr 1 poule 2

- nr 3 poule 1

9:05

-

9:17

2

-

nr 4 poule 1

- nr 2 poule 2

9:18

-

9:30

2

-

nr 2 poule 1

- nr 3 poule 1

9:31

-

9:43

2

-

wedstrijd

nr 1 poule 2

- nr 1 poule 1

9:44

-

9:56

2

-

12

nr 2 poule 2

- nr 3 poule 1

9:57

-

10:09

2

-

nr 4 poule 1

- nr 1 poule 1

10:10

-

10:22

2

-

nr 1 poule 2

- nr 2 poule 1

10:23

-

10:35

2

-

nr 3 poule 1

- nr 1 poule 1

10:36

-

10:48

2

-

nr 2 poule 2

- nr 2 poule 1

10:49

-

11:01

2

-

nr 1 poule 2

- nr 4 poule 1

11:02

-

11:14

2

-

Kersttoernooi programma pagina 40

0


-

-

-

-

5

0 - 0

-

-

-

5

0 - 0

-

-

5

0 - 0

-

5

0 - 0

5

0 - 0

nr 4 poule 5

-

nr 1 poule 6

-

-

nr 2 poule 6

-

-

-

29 dec.

nr 1 poule 7

-

-

-

-

2010

nr 2 poule 7

-

-

-

-

-

0 thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

0 - 0

hal 3

-

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

5

nr 3 poule 5

nr 2 poule 7

-

Poule 4

nr 1 poule 7

-

nr 2 poule 6

-

nr 1 poule 6

-

nr 4 poule 5

nr 3 poule 5

Plaatsingswedstrijden E-pupillen

0

uitslag

nr 3 poule 5

- nr 4 poule 5

8:00

-

8:12

3

-

nr 1 poule 6

- nr 2 poule 6

8:13

-

8:25

3

-

nr 1 poule 7

- nr 2 poule 7

8:26

-

8:38

3

-

nr 4 poule 5

- nr 2 poule 6

8:39

-

8:51

3

-

nr 3 poule 5

- nr 2 poule 7

8:52

-

9:04

3

-

nr 1 poule 7

- nr 1 poule 6

9:05

-

9:17

3

-

nr 2 poule 6

- nr 2 poule 7

9:18

-

9:30

3

-

nr 4 poule 5

- nr 1 poule 6

9:31

-

9:43

3

-

wedstrijd

nr 1 poule 7

- nr 3 poule 5

9:44

-

9:56

3

-

12

nr 2 poule 7

- nr 1 poule 6

9:57

-

10:09

3

-

nr 2 poule 6

- nr 3 poule 5

10:10

-

10:22

3

-

nr 1 poule 7

- nr 4 poule 5

10:23

-

10:35

3

-

nr 1 poule 6

- nr 3 poule 5

10:36

-

10:48

3

-

nr 2 poule 7

- nr 4 poule 5

10:49

-

11:01

3

-

nr 1 poule 7

- nr 2 poule 6

11:02

-

11:14

3

-

Kersttoernooi programma pagina 41

0


hal 4

nr 2 poule 5

-

29 dec.

nr 3 poule 5

-

-

2010

nr 4 poule 5

-

-

-

3

0 - 0

-

-

3

0 - 0

-

3

0 - 0

3

0 - 0

-

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

-

0

thuisteam

doelpunten tegen

doelpunten voor

nr 4 poule 4

nr 4 poule 5

wedstrijdpunten

Poule 5

nr 3 poule 5

-

nr 2 poule 5

nr 4 poule 4

Plaatsingswedstrijden F-pupillen

0

uitslag

nr 4 poule 4

- nr 2 poule 5

8:00

-

8:22

4

-

wedstrijd

nr 3 poule 5

- nr 4 poule 5

8:46

-

9:08

4

-

22

nr 3 poule 5

- nr 4 poule 4

9:32

-

9:54

4

-

nr 2 poule 5

- nr 4 poule 5

10:18

-

10:40

4

-

nr 4 poule 4 nr 3 poule 5

- nr 4 poule 5 - nr 2 poule 5

11:04 11:50

-

11:26 12:12

4

-

-

4

0 Kersttoernooi programma pagina 42


hal 4

nr 2 poule 4

-

29 dec.

nr 3 poule 4

-

-

2010

nr 1 poule 5

-

-

-

3

0 - 0

-

-

3

0 - 0

-

3

0 - 0

3

0 - 0

-

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

-

0

thuisteam

doelpunten tegen

doelpunten voor

nr 4 poule 3

nr 1 poule 5

wedstrijdpunten

Poule 4

nr 3 poule 4

-

nr 2 poule 4

nr 4 poule 3

Plaatsingswedstrijden F-pupillen

0

uitslag

nr 4 poule 3

- nr 2 poule 4

8:23

-

8:45

4

-

wedstrijd

nr 3 poule 4

- nr 1 poule 5

9:09

-

9:31

4

-

22

nr 3 poule 4

- nr 4 poule 3

9:55

-

10:17

4

-

nr 2 poule 4

- nr 1 poule 5

10:41

-

11:03

4

-

nr 4 poule 3 nr 3 poule 4

- nr 1 poule 5 - nr 2 poule 4

11:27 12:13

-

11:49 12:35

4

-

-

4

0 Kersttoernooi programma pagina 43


-

-

-

-

5

0 - 0

-

-

-

5

0 - 0

-

-

5

0 - 0

-

5

0 - 0

5

0 - 0

nr 3 poule 2

-

nr 3 poule 3

-

-

nr 3 poule 4

-

-

-

29 dec.

nr 3 poule 5

-

-

-

-

2010

nr 3 poule 6

-

-

-

-

-

0 thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

0 - 0

hal 1

-

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

5

nr 3 poule 1

nr 3 poule 6

-

Poule 2

nr 3 poule 5

-

nr 3 poule 4

-

nr 3 poule 3

-

nr 3 poule 2

nr 3 poule 1

Plaatsingswedstrijden D-pupillen

0

uitslag

nr 3 poule 1

- nr 3 poule 2

11:15

-

11:27

1

-

nr 3 poule 3

- nr 3 poule 4

11:28

-

11:40

1

-

nr 3 poule 5

- nr 3 poule 6

11:41

-

11:53

1

-

nr 3 poule 2

- nr 3 poule 4

11:54

-

12:06

1

-

nr 3 poule 1

- nr 3 poule 6

12:07

-

12:19

1

-

nr 3 poule 5

- nr 3 poule 3

12:20

-

12:32

1

-

nr 3 poule 4

- nr 3 poule 6

12:33

-

12:45

1

-

nr 3 poule 2

- nr 3 poule 3

12:46

-

12:58

1

-

wedstrijd

nr 3 poule 5

- nr 3 poule 1

12:59

-

13:11

1

-

12

nr 3 poule 6

- nr 3 poule 3

13:12

-

13:24

1

-

nr 3 poule 4

- nr 3 poule 1

13:25

-

13:37

1

-

nr 3 poule 5

- nr 3 poule 2

13:38

-

13:50

1

-

nr 3 poule 3

- nr 3 poule 1

13:51

-

14:03

1

-

nr 3 poule 6

- nr 3 poule 2

14:04

-

14:16

1

-

nr 3 poule 5

- nr 3 poule 4

14:17

-

14:29

1

-

Kersttoernooi programma pagina 44

0


-

-

-

-

5

0 - 0

-

-

-

5

0 - 0

-

-

5

0 - 0

-

5

0 - 0

5

0 - 0

nr 2 poule 4

-

nr 3 poule 4

-

-

nr 4 poule 4

-

-

-

29 dec.

nr 1 poule 5

-

-

-

-

2010

nr 2 poule 5

-

-

-

-

-

0 thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

0 - 0

hal 2

-

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

5

nr 1 poule 4

nr 2 poule 5

-

Poule 3

nr 1 poule 5

-

nr 4 poule 4

-

nr 3 poule 4

-

nr 2 poule 4

nr 1 poule 4

Plaatsingswedstrijden E-pupillen

0

uitslag

nr 1 poule 4

- nr 2 poule 4

11:15

-

11:27

2

-

nr 3 poule 4

- nr 4 poule 4

11:28

-

11:40

2

-

nr 1 poule 5

- nr 2 poule 5

11:41

-

11:53

2

-

nr 2 poule 4

- nr 4 poule 4

11:54

-

12:06

2

-

nr 1 poule 4

- nr 2 poule 5

12:07

-

12:19

2

-

nr 1 poule 5

- nr 3 poule 4

12:20

-

12:32

2

-

nr 4 poule 4

- nr 2 poule 5

12:33

-

12:45

2

-

nr 2 poule 4

- nr 3 poule 4

12:46

-

12:58

2

-

wedstrijd

nr 1 poule 5

- nr 1 poule 4

12:59

-

13:11

2

-

12

nr 2 poule 5

- nr 3 poule 4

13:12

-

13:24

2

-

nr 4 poule 4

- nr 1 poule 4

13:25

-

13:37

2

-

nr 1 poule 5

- nr 2 poule 4

13:38

-

13:50

2

-

nr 3 poule 4

- nr 1 poule 4

13:51

-

14:03

2

-

nr 2 poule 5

- nr 2 poule 4

14:04

-

14:16

2

-

nr 1 poule 5

- nr 4 poule 4

14:17

-

14:29

2

-

Kersttoernooi programma pagina 45

0


-

5

0 - 0

-

-

-

-

5

0 - 0

-

-

-

5

0 - 0

-

-

5

0 - 0

-

5

0 - 0

5

0 - 0

Wolfaartsdijk M1

-

Robur M1

-

-

Goes M2

-

-

-

29 dec.

Goes M1

-

-

-

-

2010

Bevelanders M1

-

-

-

-

Goes M1

Goes M2

hal 3

-

0 thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

-

Wolfaartsdijk M2

-

doelpunten tegen

doelpunten voor

-

Poule 4

Bevelanders M1

-

Robur M1

wedstrijdpunten

Wolfaartsdijk M1

Wolfaartsdijk M2

Plaatsingswedstrijden B-junioren

0

uitslag

Wolfaartsdijk M2

- Wolfaartsdijk M1

11:15

-

11:27

3

-

Robur M1

- Goes M2

11:28

-

11:40

3

-

Goes M1

- Bevelanders M1

11:41

-

11:53

3

-

Wolfaartsdijk M1

- Goes M2

11:54

-

12:06

3

-

Wolfaartsdijk M2

- Bevelanders M1

12:07

-

12:19

3

-

Goes M1

- Robur M1

12:20

-

12:32

3

-

Goes M2

- Bevelanders M1

12:33

-

12:45

3

-

Wolfaartsdijk M1

- Robur M1

12:46

-

12:58

3

-

wedstrijd

Goes M1

- Wolfaartsdijk M2

12:59

-

13:11

3

-

12

Bevelanders M1

- Robur M1

13:12

-

13:24

3

-

Goes M2

- Wolfaartsdijk M2

13:25

-

13:37

3

-

Goes M1

- Wolfaartsdijk M1

13:38

-

13:50

3

-

Robur M1

- Wolfaartsdijk M2

13:51

-

14:03

3

-

Bevelanders M1

- Wolfaartsdijk M1

14:04

-

14:16

3

-

Goes M1

- Goes M2

14:17

-

14:29

3

-

Kersttoernooi programma pagina 46

0


hal 4

nr 2 poule 1

-

29 dec.

nr 3 poule 1

-

-

2010

nr 1 poule 2

-

-

-

3

0 - 0

-

-

3

0 - 0

-

3

0 - 0

3

0 - 0

-

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

-

0

thuisteam

doelpunten tegen

doelpunten voor

nr 1 poule 1

nr 1 poule 2

wedstrijdpunten

Poule 1

nr 3 poule 1

-

nr 2 poule 1

nr 1 poule 1

Plaatsingswedstrijden mini-pupillen

0

uitslag

nr 1 poule 1

- nr 2 poule 1

12:36

-

12:58

4

-

wedstrijd

nr 3 poule 1

- nr 1 poule 2

12:59

-

13:21

4

-

22

nr 3 poule 1

- nr 1 poule 1

13:25

-

13:47

4

-

nr 2 poule 1

- nr 1 poule 2

13:48

-

14:10

4

-

nr 1 poule 1

- nr 1 poule 2

14:14

-

14:36

4

-

nr 3 poule 1

- nr 2 poule 1

14:37

-

14:59

4

0

Kersttoernooi programma pagina 47


-

-

-

-

5

0 - 0

-

-

-

5

0 - 0

-

-

5

0 - 0

-

5

0 - 0

5

0 - 0

nr 2 poule 2

-

nr 2 poule 3

-

-

nr 2 poule 4

-

-

-

29 dec.

nr 2 poule 5

-

-

-

-

2010

nr 2 poule 6

-

-

-

-

-

0 thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

0 - 0

hal 1

-

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

5

nr 2 poule 1

nr 2 poule 6

-

Poule 1

nr 2 poule 5

-

nr 2 poule 4

-

nr 2 poule 3

-

nr 2 poule 2

nr 2 poule 1

Plaatsingswedstrijden D-pupillen

0

uitslag

nr 2 poule 1

- nr 2 poule 2

14:30

-

14:42

1

-

nr 2 poule 3

- nr 2 poule 4

14:43

-

14:55

1

-

nr 2 poule 5

- nr 2 poule 6

14:56

-

15:08

1

-

nr 2 poule 2

- nr 2 poule 4

15:09

-

15:21

1

-

nr 2 poule 1

- nr 2 poule 6

15:22

-

15:34

1

-

nr 2 poule 5

- nr 2 poule 3

15:35

-

15:47

1

-

nr 2 poule 4

- nr 2 poule 6

15:48

-

16:00

1

-

nr 2 poule 2

- nr 2 poule 3

16:01

-

16:13

1

-

wedstrijd

nr 2 poule 5

- nr 2 poule 1

16:14

-

16:26

1

-

12

nr 2 poule 6

- nr 2 poule 3

16:27

-

16:39

1

-

nr 2 poule 4

- nr 2 poule 1

16:40

-

16:52

1

-

nr 2 poule 5

- nr 2 poule 2

16:53

-

17:05

1

-

nr 2 poule 3

- nr 2 poule 1

17:06

-

17:18

1

-

nr 2 poule 6

- nr 2 poule 2

17:19

-

17:31

1

-

nr 2 poule 5

- nr 2 poule 4

17:32

-

17:44

1

-

Kersttoernooi programma pagina 48

0


-

-

-

-

5

0 - 0

-

-

-

5

0 - 0

-

-

5

0 - 0

-

5

0 - 0

5

0 - 0

nr 4 poule 2

-

nr 1 poule 3

-

-

nr 2 poule 3

-

-

-

29 dec.

nr 3 poule 3

-

-

-

-

2010

nr 4 poule 3

-

-

-

-

-

0 thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

0 - 0

hal 2

-

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

5

nr 3 poule 2

nr 4 poule 3

-

Poule 2

nr 3 poule 3

-

nr 2 poule 3

-

nr 1 poule 3

-

nr 4 poule 2

nr 3 poule 2

Plaatsingswedstrijden E-pupillen

0

uitslag

nr 3 poule 2

- nr 4 poule 2

14:30

-

14:42

2

-

nr 1 poule 3

- nr 2 poule 3

14:43

-

14:55

2

-

nr 3 poule 3

- nr 4 poule 3

14:56

-

15:08

2

-

nr 4 poule 2

- nr 2 poule 3

15:09

-

15:21

2

-

nr 3 poule 2

- nr 4 poule 3

15:22

-

15:34

2

-

nr 3 poule 3

- nr 1 poule 3

15:35

-

15:47

2

-

nr 2 poule 3

- nr 4 poule 3

15:48

-

16:00

2

-

nr 4 poule 2

- nr 1 poule 3

16:01

-

16:13

2

-

wedstrijd

nr 3 poule 3

- nr 3 poule 2

16:14

-

16:26

2

-

12

nr 4 poule 3

- nr 1 poule 3

16:27

-

16:39

2

-

nr 2 poule 3

- nr 3 poule 2

16:40

-

16:52

2

-

nr 3 poule 3

- nr 4 poule 2

16:53

-

17:05

2

-

nr 1 poule 3

- nr 3 poule 2

17:06

-

17:18

2

-

nr 4 poule 3

- nr 4 poule 2

17:19

-

17:31

2

-

nr 3 poule 3

- nr 2 poule 3

17:32

-

17:44

2

-

Kersttoernooi programma pagina 49

0


-

-

-

4

0 - 0

-

-

4

0 - 0

-

4

0 - 0

4

0 - 0

nr 4 poule 2

-

nr 4 poule 3

-

-

29 dec.

nr 4 poule 4

-

-

-

2010

nr 5 poule 2

-

-

-

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

0 - 0

hal 3

-

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

4

nr 4 poule 1

nr 5 poule 2

-

Poule 3

nr 4 poule 4

-

nr 4 poule 3

-

nr 4 poule 2

nr 4 poule 1

Plaatsingswedstrijden B-junioren

0

uitslag

nr 4 poule 1

- nr 4 poule 2

14:30

-

14:47

3

-

nr 4 poule 3

- nr 4 poule 4

14:48

-

15:05

3

-

nr 4 poule 1

- nr 5 poule 2

15:06

-

15:23

3

-

nr 4 poule 3

- nr 4 poule 2

15:24

-

15:41

3

-

nr 5 poule 2

- nr 4 poule 4

15:42

-

15:59

3

-

wedstrijd

nr 4 poule 3

- nr 4 poule 1

16:00

-

16:17

3

-

17

nr 4 poule 2

- nr 4 poule 4

16:18

-

16:35

3

-

nr 4 poule 3

- nr 5 poule 2

16:36

-

16:53

3

-

nr 4 poule 4

- nr 4 poule 1

16:54

-

17:11

3

-

nr 4 poule 2

- nr 5 poule 2

17:12

-

17:29

3

0

Kersttoernooi programma pagina 50


-

-

-

4

0 - 0

-

-

4

0 - 0

-

4

0 - 0

4

0 - 0

nr 2 poule 1

-

nr 3 poule 1

-

-

29 dec.

nr 1 poule 2

-

-

-

2010

nr 2 poule 2

-

-

-

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

0 - 0

hal 4

-

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

4

nr 1 poule 1

nr 2 poule 2

-

Poule 1

nr 1 poule 2

-

nr 3 poule 1

-

nr 2 poule 1

nr 1 poule 1

Plaatsingswedstrijden F-pupillen

0

uitslag

nr 1 poule 1

- nr 2 poule 1

15:00

-

15:17

4

-

nr 3 poule 1

- nr 1 poule 2

15:18

-

15:35

4

-

nr 1 poule 1

- nr 2 poule 2

15:36

-

15:53

4

-

nr 3 poule 1

- nr 2 poule 1

15:54

-

16:11

4

-

nr 2 poule 2

- nr 1 poule 2

16:12

-

16:29

4

-

wedstrijd

nr 3 poule 1

- nr 1 poule 1

16:30

-

16:47

4

-

17

nr 2 poule 1

- nr 1 poule 2

16:48

-

17:05

4

-

nr 3 poule 1

- nr 2 poule 2

17:06

-

17:23

4

-

nr 1 poule 2

- nr 1 poule 1

17:24

-

17:41

4

-

nr 2 poule 1

- nr 2 poule 2

17:42

-

17:59

4

0

Kersttoernooi programma pagina 51


-

-

-

4

0 - 0

-

-

4

0 - 0

-

4

0 - 0

4

0 - 0

nr 4 poule 2

-

nr 4 poule 3

-

-

30 dec.

nr 4 poule 4

-

-

-

2010

nr 4 poule 5

-

-

-

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

0 - 0

hal 1

-

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

4

nr 4 poule 1

nr 4 poule 5

-

Poule 3

nr 4 poule 4

-

nr 4 poule 3

-

nr 4 poule 2

nr 4 poule 1

Plaatsingswedstrijden C-junioren

0

uitslag

nr 4 poule 1

- nr 4 poule 2

9:00

-

9:17

1

-

nr 4 poule 3

- nr 4 poule 4

9:18

-

9:35

1

-

nr 4 poule 1

- nr 4 poule 5

9:36

-

9:53

1

-

nr 4 poule 3

- nr 4 poule 2

9:54

-

10:11

1

-

nr 4 poule 5

- nr 4 poule 4

10:12

-

10:29

1

-

wedstrijd

nr 4 poule 3

- nr 4 poule 1

10:30

-

10:47

1

-

17

nr 4 poule 2

- nr 4 poule 4

10:48

-

11:05

1

-

nr 4 poule 3

- nr 4 poule 5

11:06

-

11:23

1

-

nr 4 poule 4

- nr 4 poule 1

11:24

-

11:41

1

-

nr 4 poule 2

- nr 4 poule 5

11:42

-

11:59

1

0

Kersttoernooi programma pagina 52


-

-

-

4

0 - 0

-

-

4

0 - 0

-

4

0 - 0

4

0 - 0

nr 4 poule 6

-

nr 3 poule 7

-

-

30 dec.

nr 4 poule 7

-

-

-

2010

nr 5 poule 7

-

-

-

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

0 - 0

hal 2

-

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

4

nr 3 poule 6

nr 5 poule 7

-

Poule 5

nr 4 poule 7

-

nr 3 poule 7

-

nr 4 poule 6

nr 3 poule 6

Plaatsingswedstrijden E-pupillen

0

uitslag

nr 3 poule 6

- nr 4 poule 6

9:00

-

9:17

2

-

nr 3 poule 7

- nr 4 poule 7

9:18

-

9:35

2

-

nr 3 poule 6

- nr 5 poule 7

9:36

-

9:53

2

-

nr 3 poule 7

- nr 4 poule 6

9:54

-

10:11

2

-

nr 5 poule 7

- nr 4 poule 7

10:12

-

10:29

2

-

wedstrijd

nr 3 poule 7

- nr 3 poule 6

10:30

-

10:47

2

-

17

nr 4 poule 6

- nr 4 poule 7

10:48

-

11:05

2

-

nr 3 poule 7

- nr 5 poule 7

11:06

-

11:23

2

-

nr 4 poule 7

- nr 3 poule 6

11:24

-

11:41

2

-

nr 4 poule 6

- nr 5 poule 7

11:42

-

11:59

2

0

Kersttoernooi programma pagina 53


hal 4

nr 2 poule 2

-

30 dec.

nr 3 poule 2

-

-

2010

nr 4 poule 2

-

-

-

3

0 - 0

-

-

3

0 - 0

-

3

0 - 0

3

0 - 0

-

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

-

0

thuisteam

doelpunten tegen

doelpunten voor

nr 4 poule 1

nr 4 poule 2

wedstrijdpunten

Poule 2

nr 3 poule 2

-

nr 2 poule 2

nr 4 poule 1

Plaatsingswedstrijden mini-pupillen

0

uitslag

nr 4 poule 1

- nr 2 poule 2

10:20

-

10:42

4

-

wedstrijd

nr 3 poule 2

- nr 4 poule 2

11:06

-

11:28

4

-

22

nr 3 poule 2

- nr 4 poule 1

11:52

-

12:14

4

-

nr 2 poule 2

- nr 4 poule 2

12:38

-

13:00

4

-

nr 4 poule 1 nr 3 poule 2

- nr 4 poule 2 - nr 2 poule 2

13:24 14:10

-

13:46 14:32

4

-

-

4

0 Kersttoernooi programma pagina 54


hal 4

nr 2 poule 3

-

30 dec.

nr 3 poule 3

-

-

2010

nr 1 poule 4

-

-

-

3

0 - 0

-

-

3

0 - 0

-

3

0 - 0

3

0 - 0

-

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

-

0

thuisteam

doelpunten tegen

doelpunten voor

nr 1 poule 3

nr 1 poule 4

wedstrijdpunten

Poule 3

nr 3 poule 3

-

nr 2 poule 3

nr 1 poule 3

Plaatsingswedstrijden F-pupillen

0

uitslag

nr 1 poule 3

- nr 2 poule 3

10:43

-

11:05

4

-

wedstrijd

nr 3 poule 3

- nr 1 poule 4

11:29

-

11:51

4

-

22

nr 3 poule 3

- nr 1 poule 3

12:15

-

12:37

4

-

nr 2 poule 3

- nr 1 poule 4

13:01

-

13:23

4

-

nr 1 poule 3 nr 3 poule 3

- nr 1 poule 4 - nr 2 poule 3

13:47 14:33

-

14:09 14:55

4

-

-

4

0 Kersttoernooi programma pagina 55


hal 3

nr 5 poule 3

-

30 dec.

nr 5 poule 4

-

-

2010

nr 5 poule 5

-

-

-

3

0 - 0

-

-

3

0 - 0

-

3

0 - 0

3

0 - 0

-

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

-

0

thuisteam

doelpunten tegen

doelpunten voor

nr 5 poule 1

nr 5 poule 5

wedstrijdpunten

Poule 4

nr 5 poule 4

-

nr 5 poule 3

nr 5 poule 1

Plaatsingswedstrijden C-junioren

0

uitslag

nr 5 poule 1

- nr 5 poule 3

11:00

-

11:22

3

-

wedstrijd

nr 5 poule 4

- nr 5 poule 5

11:46

-

12:08

3

-

22

nr 5 poule 4

- nr 5 poule 1

12:32

-

12:54

3

-

nr 5 poule 3

- nr 5 poule 5

13:18

-

13:40

3

-

nr 5 poule 1 nr 5 poule 4

- nr 5 poule 5 - nr 5 poule 3

14:04 14:50

-

14:26 15:12

3

-

-

3

0 Kersttoernooi programma pagina 56


hal 3

nr 3 poule 2

-

30 dec.

nr 3 poule 3

-

-

2010

nr 3 poule 4

-

-

-

3

0 - 0

-

-

3

0 - 0

-

3

0 - 0

3

0 - 0

-

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

-

0

thuisteam

doelpunten tegen

doelpunten voor

nr 3 poule 1

nr 3 poule 4

wedstrijdpunten

Poule 2

nr 3 poule 3

-

nr 3 poule 2

nr 3 poule 1

Plaatsingswedstrijden B-junioren

0

uitslag

nr 3 poule 1

- nr 3 poule 2

11:23

-

11:45

3

-

wedstrijd

nr 3 poule 3

- nr 3 poule 4

12:09

-

12:31

3

-

22

nr 3 poule 3

- nr 3 poule 1

12:55

-

13:17

3

-

nr 3 poule 2

- nr 3 poule 4

13:41

-

14:03

3

-

nr 3 poule 1 nr 3 poule 3

- nr 3 poule 4 - nr 3 poule 2

14:27 15:13

-

14:49 15:35

3

-

-

3

0 Kersttoernooi programma pagina 57


-

-

-

4

0 - 0

-

-

4

0 - 0

-

4

0 - 0

4

0 - 0

nr 3 poule 2

-

nr 3 poule 3

-

-

30 dec.

nr 3 poule 4

-

-

-

2010

nr 3 poule 5

-

-

-

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

0 - 0

hal 1

-

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

4

nr 3 poule 1

nr 3 poule 5

-

Poule 2

nr 3 poule 4

-

nr 3 poule 3

-

nr 3 poule 2

nr 3 poule 1

Plaatsingswedstrijden C-junioren

0

uitslag

nr 3 poule 1

- nr 3 poule 2

12:00

-

12:17

1

-

nr 3 poule 3

- nr 3 poule 4

12:18

-

12:35

1

-

nr 3 poule 1

- nr 3 poule 5

12:36

-

12:53

1

-

nr 3 poule 3

- nr 3 poule 2

12:54

-

13:11

1

-

nr 3 poule 5

- nr 3 poule 4

13:12

-

13:29

1

-

wedstrijd

nr 3 poule 3

- nr 3 poule 1

13:30

-

13:47

1

-

17

nr 3 poule 2

- nr 3 poule 4

13:48

-

14:05

1

-

nr 3 poule 3

- nr 3 poule 5

14:06

-

14:23

1

-

nr 3 poule 4

- nr 3 poule 1

14:24

-

14:41

1

-

nr 3 poule 2

- nr 3 poule 5

14:42

-

14:59

1

0

Kersttoernooi programma pagina 58


-

-

-

4

0 - 0

-

-

4

0 - 0

-

4

0 - 0

4

0 - 0

nr 5 poule 3

-

nr 5 poule 4

-

-

30 dec.

nr 5 poule 5

-

-

-

2010

nr 5 poule 6

-

-

-

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

0 - 0

hal 2

-

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

4

nr 5 poule 2

nr 5 poule 6

-

Poule 4

nr 5 poule 5

-

nr 5 poule 4

-

nr 5 poule 3

nr 5 poule 2

Plaatsingswedstrijden D-pupillen

0

uitslag

nr 5 poule 2

- nr 5 poule 3

12:00

-

12:17

2

-

nr 5 poule 4

- nr 5 poule 5

12:18

-

12:35

2

-

nr 5 poule 2

- nr 5 poule 6

12:36

-

12:53

2

-

nr 5 poule 4

- nr 5 poule 3

12:54

-

13:11

2

-

nr 5 poule 6

- nr 5 poule 5

13:12

-

13:29

2

-

wedstrijd

nr 5 poule 4

- nr 5 poule 2

13:30

-

13:47

2

-

17

nr 5 poule 3

- nr 5 poule 5

13:48

-

14:05

2

-

nr 5 poule 4

- nr 5 poule 6

14:06

-

14:23

2

-

nr 5 poule 5

- nr 5 poule 2

14:24

-

14:41

2

-

nr 5 poule 3

- nr 5 poule 6

14:42

-

14:59

2

0

Kersttoernooi programma pagina 59


-

-

-

4

0 - 0

-

-

4

0 - 0

-

4

0 - 0

4

0 - 0

nr 4 poule 2

-

nr 5 poule 1

-

-

30 dec.

nr 5 poule 2

-

-

-

2010

nr 6 poule 2

-

-

-

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

0 - 0

hal 1

-

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

4

nr 4 poule 1

nr 6 poule 2

-

Poule 1

nr 5 poule 2

-

nr 5 poule 1

-

nr 4 poule 2

nr 4 poule 1

Plaatsingswedstrijden A-junioren

0

uitslag

nr 4 poule 1

- nr 4 poule 2

15:00

-

15:17

1

-

nr 5 poule 1

- nr 5 poule 2

15:18

-

15:35

1

-

nr 4 poule 1

- nr 6 poule 2

15:36

-

15:53

1

-

nr 5 poule 1

- nr 4 poule 2

15:54

-

16:11

1

-

nr 6 poule 2

- nr 5 poule 2

16:12

-

16:29

1

-

wedstrijd

nr 5 poule 1

- nr 4 poule 1

16:30

-

16:47

1

-

17

nr 4 poule 2

- nr 5 poule 2

16:48

-

17:05

1

-

nr 5 poule 1

- nr 6 poule 2

17:06

-

17:23

1

-

nr 5 poule 2

- nr 4 poule 1

17:24

-

17:41

1

-

nr 4 poule 2

- nr 6 poule 2

17:42

-

17:59

1

0

Kersttoernooi programma pagina 60


-

-

-

4

0 - 0

-

-

4

0 - 0

-

4

0 - 0

4

0 - 0

nr 2 poule 2

-

nr 2 poule 3

-

-

30 dec.

nr 2 poule 4

-

-

-

2010

nr 2 poule 5

-

-

-

-

0

rangschikking

doelpunten voor

0 - 0

hal 2

-

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

4

nr 2 poule 1

nr 2 poule 5

-

Poule 1

nr 2 poule 4

-

nr 2 poule 3

-

nr 2 poule 2

nr 2 poule 1

Plaatsingswedstrijden C-junioren

0

nummer 1 van deze poule gaat naar de finale's op 31 december

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

uitslag

nr 2 poule 1

- nr 2 poule 2

15:00

-

15:17

2

-

nr 2 poule 3

- nr 2 poule 4

15:18

-

15:35

2

-

nr 2 poule 1

- nr 2 poule 5

15:36

-

15:53

2

-

nr 2 poule 3

- nr 2 poule 2

15:54

-

16:11

2

-

nr 2 poule 5

- nr 2 poule 4

16:12

-

16:29

2

-

wedstrijd

nr 2 poule 3

- nr 2 poule 1

16:30

-

16:47

2

-

17

nr 2 poule 2

- nr 2 poule 4

16:48

-

17:05

2

-

nr 2 poule 3

- nr 2 poule 5

17:06

-

17:23

2

-

nr 2 poule 4

- nr 2 poule 1

17:24

-

17:41

2

-

nr 2 poule 2

- nr 2 poule 5

17:42

-

17:59

2

0

Kersttoernooi programma pagina 61


-

-

-

4

0 - 0

-

-

4

0 - 0

-

4

0 - 0

4

0 - 0

nr 5 poule 1

-

nr 3 poule 2

-

-

30 dec.

nr 4 poule 2

-

-

-

2010

nr 5 poule 2

-

-

-

-

0

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

0 - 0

hal 4

-

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

4

nr 4 poule 1

nr 5 poule 2

-

Poule 2

nr 4 poule 2

-

nr 3 poule 2

-

nr 5 poule 1

nr 4 poule 1

Plaatsingswedstrijden F-pupillen

0

uitslag

nr 4 poule 1

- nr 5 poule 1

15:00

-

15:17

4

-

nr 3 poule 2

- nr 4 poule 2

15:18

-

15:35

4

-

nr 4 poule 1

- nr 5 poule 2

15:36

-

15:53

4

-

nr 3 poule 2

- nr 5 poule 1

15:54

-

16:11

4

-

nr 5 poule 2

- nr 4 poule 2

16:12

-

16:29

4

-

wedstrijd

nr 3 poule 2

- nr 4 poule 1

16:30

-

16:47

4

-

17

nr 5 poule 1

- nr 4 poule 2

16:48

-

17:05

4

-

nr 3 poule 2

- nr 5 poule 2

17:06

-

17:23

4

-

nr 4 poule 2

- nr 4 poule 1

17:24

-

17:41

4

-

nr 5 poule 1

- nr 5 poule 2

17:42

-

17:59

4

0

Kersttoernooi programma pagina 62


hal 3

nr 2 poule 2

-

30 dec.

nr 2 poule 3

-

-

2010

nr 2 poule 4

-

-

-

-

3

0 - 0

-

-

3

0 - 0

-

3

0 - 0

3

0 - 0

-

0

rangschikking

doelpunten tegen

doelpunten voor

nr 2 poule 1

nr 2 poule 4

wedstrijdpunten

Poule 1

nr 2 poule 3

-

nr 2 poule 2

nr 2 poule 1

Plaatsingswedstrijden B-junioren

0

de nummers 1 en 2 van deze poule gaan naar de finale's op 31 december

thuisteam

uitteam

tijd

zaal

uitslag

nr 2 poule 1

- nr 2 poule 2

15:36

-

15:58

3

-

wedstrijd

nr 2 poule 3

- nr 2 poule 4

15:59

-

16:21

3

-

22

nr 2 poule 3

- nr 2 poule 1

16:25

-

16:47

3

-

nr 2 poule 2

- nr 2 poule 4

16:48

-

17:10

3

-

nr 2 poule 1

- nr 2 poule 4

17:14

-

17:36

3

-

nr 2 poule 3

- nr 2 poule 2

17:37

-

17:59

3

0

Kersttoernooi programma pagina 63


-

-

-

-

5

0 - 0

-

-

-

5

0 - 0

-

-

5

0 - 0

-

5

0 - 0

5

0 - 0

nr 1 poule 2

-

hal 1,2,3

nr 1 poule 3

-

-

nr 1 poule 4

-

-

-

31 dec.

nr 1 poule 5

-

-

-

-

2010

nr 1 poule 6

-

-

-

-

-

0 thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

0 - 0

D's

-

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

5

nr 1 poule 1

nr 1 poule 6

-

Finales

nr 1 poule 5

-

nr 1 poule 4

-

nr 1 poule 3

-

nr 1 poule 2

nr 1 poule 1

Finalewedstrijden D-pupillen

0

uitslag

nr 1 poule 1

- nr 1 poule 2

8:00

-

8:23

1

-

nr 1 poule 3

- nr 1 poule 4

8:00

-

8:23

2

-

nr 1 poule 5

- nr 1 poule 6

8:00

-

8:23

3

-

nr 1 poule 2

- nr 1 poule 4

8:48

-

9:11

1

-

nr 1 poule 1

- nr 1 poule 6

8:48

-

9:11

2

-

nr 1 poule 5

- nr 1 poule 3

8:48

-

9:11

3

-

nr 1 poule 4

- nr 1 poule 6

9:36

-

9:59

1

-

nr 1 poule 2

- nr 1 poule 3

9:36

-

9:59

2

-

wedstrijd

nr 1 poule 5

- nr 1 poule 1

9:36

-

9:59

3

-

23

nr 1 poule 6

- nr 1 poule 3

10:24

-

10:47

1

-

nr 1 poule 4

- nr 1 poule 1

10:24

-

10:47

2

-

nr 1 poule 5

- nr 1 poule 2

10:24

-

10:47

3

-

nr 1 poule 3

- nr 1 poule 1

11:12

-

11:35

1

-

nr 1 poule 6

- nr 1 poule 2

11:12

-

11:35

2

-

nr 1 poule 5

- nr 1 poule 4

11:12

-

11:35

3

-

Kersttoernooi programma pagina 64

0


0 - 0

-

-

-

-

5

0 - 0

-

-

-

5

0 - 0

-

-

5

0 - 0

-

5

0 - 0

5

0 - 0

C's

nr 1 poule 2

-

hal 1,2,3

nr 1 poule 3

-

-

nr 1 poule 4

-

-

-

31 dec.

nr 1 poule 5

-

-

-

-

2010

nr 1 plaatsing

-

-

-

-

nr 1 poule 5

-

0 thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

5

nr 1 poule 1

-

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

-

Finales

nr 1 plaatsing

-

nr 1 poule 4

-

nr 1 poule 3

-

nr 1 poule 2

nr 1 poule 1

Finalewedstrijden C-junioren

0

uitslag

nr 1 poule 1

- nr 1 poule 2

8:24

-

8:47

1

-

nr 1 poule 3

- nr 1 poule 4

8:24

-

8:47

2

-

nr 1 poule 5

- nr 1 plaatsing

8:24

-

8:47

3

-

nr 1 poule 2

- nr 1 poule 4

9:12

-

9:35

1

-

nr 1 poule 1

- nr 1 plaatsing

9:12

-

9:35

2

-

nr 1 poule 5

- nr 1 poule 3

9:12

-

9:35

3

-

nr 1 poule 4

- nr 1 plaatsing

10:00

-

10:23

1

-

nr 1 poule 2

- nr 1 poule 3

10:00

-

10:23

2

-

wedstrijd

nr 1 poule 5

- nr 1 poule 1

10:00

-

10:23

3

-

23

nr 1 plaatsing

- nr 1 poule 3

10:48

-

11:11

1

-

nr 1 poule 4

- nr 1 poule 1

10:48

-

11:11

2

-

nr 1 poule 5

- nr 1 poule 2

10:48

-

11:11

3

-

nr 1 poule 3

- nr 1 poule 1

11:36

-

11:59

1

-

nr 1 plaatsing

- nr 1 poule 2

11:36

-

11:59

2

-

nr 1 poule 5

- nr 1 poule 4

11:36

-

11:59

3

-

Kersttoernooi programma pagina 65

0


0 - 0

-

-

-

-

5

0 - 0

-

-

-

5

0 - 0

-

-

5

0 - 0

-

5

0 - 0

5

0 - 0

nr 1 poule 4

nr 1 poule 2

-

hal 1,2,3

nr 1 poule 3

-

-

nr 1 poule 4

-

-

-

31 dec.

nr 1 plaatsing

-

-

-

-

2010

nr 2 plaatsing

-

-

-

-

-

0 uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

5

B's

thuisteam

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

-

nr 1 poule 1

nr 2 plaatsing

-

Finales

-

nr 1 plaatsing

-

nr 1 poule 3

-

nr 1 poule 2

nr 1 poule 1

Finalewedstrijden B-junioren

0

uitslag

nr 1 poule 1

- nr 1 poule 2

12:00

-

12:23

1

-

nr 1 poule 3

- nr 1 poule 4

12:00

-

12:23

2

-

nr 1 plaatsing

- nr 2 plaatsing

12:00

-

12:23

3

-

nr 1 poule 2

- nr 1 poule 4

12:48

-

13:11

1

-

nr 1 poule 1

- nr 2 plaatsing

12:48

-

13:11

2

-

nr 1 plaatsing

- nr 1 poule 3

12:48

-

13:11

3

-

nr 1 poule 4

- nr 2 plaatsing

13:36

-

13:59

1

-

nr 1 poule 2

- nr 1 poule 3

13:36

-

13:59

2

-

wedstrijd

nr 1 plaatsing

- nr 1 poule 1

13:36

-

13:59

3

-

23

nr 2 plaatsing

- nr 1 poule 3

14:24

-

14:47

1

-

nr 1 poule 4

- nr 1 poule 1

14:24

-

14:47

2

-

nr 1 plaatsing

- nr 1 poule 2

14:24

-

14:47

3

-

nr 1 poule 3

- nr 1 poule 1

15:12

-

15:35

1

-

nr 2 plaatsing

- nr 1 poule 2

15:12

-

15:35

2

-

nr 1 plaatsing

- nr 1 poule 4

15:12

-

15:35

3

-

Kersttoernooi programma pagina 66

0


-

-

-

-

5

0 - 0

-

-

-

5

0 - 0

-

-

5

0 - 0

-

5

0 - 0

5

0 - 0

nr 1 poule 2

-

hal 1,2,3

nr 2 poule 1

-

-

nr 2 poule 2

-

-

-

31 dec.

nr 3 poule 1

-

-

-

-

2010

nr 3 poule 2

-

-

-

-

-

0 thuisteam

uitteam

tijd

zaal

rangschikking

doelpunten voor

0 - 0

A's

-

doelpunten tegen

wedstrijdpunten

5

nr 1 poule 1

nr 3 poule 2

-

Finales

nr 3 poule 1

-

nr 2 poule 2

-

nr 2 poule 1

-

nr 1 poule 2

nr 1 poule 1

Finalewedstrijden A-junioren

0

uitslag

nr 1 poule 1

- nr 1 poule 2

12:24

-

12:47

1

-

nr 2 poule 1

- nr 2 poule 2

12:24

-

12:47

2

-

nr 3 poule 1

- nr 3 poule 2

12:24

-

12:47

3

-

nr 1 poule 2

- nr 2 poule 2

13:12

-

13:35

1

-

nr 1 poule 1

- nr 3 poule 2

13:12

-

13:35

2

-

nr 3 poule 1

- nr 2 poule 1

13:12

-

13:35

3

-

nr 2 poule 2

- nr 3 poule 2

14:00

-

14:23

1

-

nr 1 poule 2

- nr 2 poule 1

14:00

-

14:23

2

-

wedstrijd

nr 3 poule 1

- nr 1 poule 1

14:00

-

14:23

3

-

23

nr 3 poule 2

- nr 2 poule 1

14:48

-

15:11

1

-

nr 2 poule 2

- nr 1 poule 1

14:48

-

15:11

2

-

nr 3 poule 1

- nr 1 poule 2

14:48

-

15:11

3

-

nr 2 poule 1

- nr 1 poule 1

15:36

-

15:59

1

-

nr 3 poule 2

- nr 1 poule 2

15:36

-

15:59

2

-

nr 3 poule 1

- nr 2 poule 2

15:36

-

15:59

3

-

Kersttoernooi programma pagina 67

0


A-JUNIOREN POULE poule 1

poule 2

Apollo 1 Kloetinge 1 Kloetinge 2 SSV 1 Wolfaartsdijk 1

Apollo 2 Kloetinge 3 Kloetinge 4 Goes 1 SSV 2 Wolfaartsdijk 2

B-JUNIOREN POULE poule 1

poule 2

poule 3

poule 4

poule 5

Arendskerke 1 Kloetinge 1 Kloetinge 2 SSV 1

Bevelanders 1 Goes 1 Kloetinge 3 Kloetinge 4 SSV 2

Kloetinge 5 Kloetinge 6 SSV 3 Apollo1

Kloetinge 7 Kloetinge 8 SSV 4 Apollo 2

Bevelanders M1 Goes M1 Goes M2 Robur M1 Wolfaartsdijk M1 Wolfaartsdijk M2

C-JUNIOREN POULE poule 1

poule 2

poule 3

poule 4

poule 5

SSV 1 Kloetinge 1 Kloetinge 2 Apollo 1 Goes 1

Arendskerke 1 SSV 2 Kloetinge 3 Apollo 2

Arendskerke 2 SSV 3 Robur 1 Kloetinge 4 Goes 2

SSV 4 SSV 5 Kloetinge 5 Bevelanders 1 Apollo 3

SSV 6 Wolfaartsdijk 1 Kloetinge 6 Kloetinge 7 Apollo 4

D-PUPILLEN POULE poule 1

poule 2

poule 3

poule 4

poule 5

poule 6

SSV 1 Kloetinge 1 Kloetinge 2 Goes 1

Kloetinge 3 Kloetinge 4 Goes 2 Arendskerke 1 SSV 2

SSV 3 Goes 3 Kloetinge 5 Kloetinge 6 Arendskerke 2

Apollo 1 Kloetinge 7 Wolfaartsdijk 1 SSV 4 Kloetinge 8

SSV 5 Kloetinge 9 Arendskerke 3 Kloetinge 10 Wolfaartsdijk 2

Bevelanders 1 Kloetinge 11 Apollo 2 SSV 6 Kloetinge 12

E-PUPILLEN POULE poule 1

poule 2

poule 3

poule 4

poule 5

poule 6

poule 7

Apollo 1 Goes 1 Kloetinge 1 Arendskerke 1

Apollo 2 Goes 2 Kloetinge 2 Wolfaartsdijk 1

Bevelanders 1 Kloetinge 3 Robur 1 SSV 1

Apollo 3 Goes 3 Kloetinge 4 Arendskerke 2

Bevelanders 2 Kloetinge 5 SSV 2 Apollo 4

Kloetinge 6 Kloetinge 7 SSV 3 Arendskerke 3

Bevelanders M1 Bevelanders M2 Kloetinge 8 Robur 2 Wolfaartsdijk M1

F-PUPILLEN POULE poule 1

poule 2

poule 3

poule 4

poule 5

Arendskerke 1 Kloetinge 1 Kloetinge 2 Goes 1 Robur 1

Arendskerke 2 SSV 1 Kloetinge 3 Kloetinge 4 Goes 2

Wolfaartsdijk 1 SSV 2 Kloetinge 5 Goes 3

SSV 3 Kloetinge 6 Kloetinge 7 Apollo 1

Arendskerke 3 Kloetinge 8 Kloetinge 9 Bevelanders 1

F-mini-PUPILLEN POULE poule 1

poule 2

Goes 1 Kloetinge 1 Kloetinge 2 SSV 1

Apollo 1 Bevelanders 1 Kloetinge 3 Wolfaartsdijk 1


olfaartsdijk M1

A-JUNIOREN PLAATSING poule 1 nr 4 poule 1 nr 4 poule 2 nr 5 poule 1 nr 5 poule 2 nr 6 poule 2 B-JUNIOREN PLAATSING poule 1

poule 2

poule 3

poule 4

nr 2 poule 1 nr 2 poule 2 nr 2 poule 3 nr 2 poule 4

nr 3 poule 1 nr 3 poule 2 nr 3 poule 3 nr 3 poule 4

nr 4 poule 1 nr 4 poule 2 nr 4 poule 3 nr 4 poule 4 nr 5 poule 2

Wolfaartsdijk M2 Wolfaartsdijk M1 Robur M1 Goes M2 Goes M1 Bevelanders M1

C-JUNIOREN PLAATSING poule 1

poule 2

poule 3

poule 4

nr 2 poule 1 nr 2 poule 2 nr 2 poule 3 nr 2 poule 4 nr 2 poule 5

nr 3 poule 1 nr 3 poule 2 nr 3 poule 3 nr 3 poule 4 nr 3 poule 5

nr 4 poule 1 nr 4 poule 2 nr 4 poule 3 nr 4 poule 4 nr 4 poule 5

nr 5 poule 1 nr 5 poule 3 nr 5 poule 4 nr 5 poule 5

D-PUPILLEN PLAATSING poule 1

poule 2

poule 3

poule 4

nr 2 poule 1 nr 2 poule 2 nr 2 poule 3 nr 2 poule 4 nr 2 poule 5 nr 2 poule 6

nr 3 poule 1 nr 3 poule 2 nr 3 poule 3 nr 3 poule 4 nr 3 poule 5 nr 3 poule 6

nr 4 poule 1 nr 4 poule 2 nr 4 poule 3 nr 4 poule 4 nr 4 poule 5 nr 4 poule 6

nr 5 poule 2 nr 5 poule 3 nr 5 poule 4 nr 5 poule 5 nr 5 poule 6

E-PUPILLEN PLAATSING poule 1

poule 2

poule 3

poule 4

poule 5

nr 1 poule 1 nr 2 poule 1 nr 3 poule 1 nr 4 poule 1 nr 1 poule 2 nr 2 poule 2

nr 3 poule 2 nr 4 poule 2 nr 1 poule 3 nr 2 poule 3 nr 3 poule 3 nr 4 poule 3

nr 1 poule 4 nr 2 poule 4 nr 3 poule 4 nr 4 poule 4 nr 1 poule 5 nr 2 poule 5

nr 3 poule 5 nr 4 poule 5 nr 1 poule 6 nr 2 poule 6 nr 1 poule 7 nr 2 poule 7

nr 3 poule 6 nr 4 poule 6 nr 3 poule 7 nr 4 poule 7 nr 5 poule 7

F-PUPILLEN PLAATSING poule 1

poule 2

poule 3

poule 4

poule 5

nr 1 poule 1 nr 2 poule 1 nr 3 poule 1 nr 1 poule 2 nr 2 poule 2

nr 4 poule 1 nr 5 poule 1 nr 3 poule 2 nr 4 poule 2 nr 5 poule 2

nr 1 poule 3 nr 2 poule 3 nr 3 poule 3 nr 1 poule 4

nr 4 poule 3 nr 2 poule 4 nr 3 poule 4 nr 1 poule 5

nr 4 poule 4 nr 2 poule 5 nr 3 poule 5 nr 4 poule 5

F-mini-PUPILLEN PLAATSING poule 1

poule 2

nr 1 poule 1 nr 2 poule 1 nr 3 poule 1 nr 1 poule 2

nr 4 poule 1 nr 2 poule 2 nr 3 poule 2 nr 4 poule 2


A-JUNIOREN FINALES nr 1 poule 1 nr 1 poule 2 nr 2 poule 1 nr 2 poule 2 nr 3 poule 1 nr 3 poule 2 B-JUNIOREN FINALES nr 1 poule 1 nr 1 poule 2 nr 1 poule 3 nr 1 poule 4 nr 1 plaatsing nr 2 plaatsing C-JUNIOREN FINALES nr 1 poule 1 nr 1 poule 2 nr 1 poule 3 nr 1 poule 4 nr 1 poule 5 nr 1 plaatsing D-PUPILLEN FINALES nr 1 poule 1 nr 1 poule 2 nr 1 poule 3 nr 1 poule 4 nr 1 poule 5 nr 1 poule 6

kerstzaalvoetbal  
kerstzaalvoetbal  

om te proberen

Advertisement