Page 1

    Presentationshäfte  för   kongressombudsvalet  2011                                

Presentationshäfte för kongressombudsvalet 2011  

Sida 1 av 9


Abdikani Mohammed   Jag  är  en  engagerad  28  årig  SSUare  som  tror  på  politikens  förmåga  att   påverka  och  förbättra  människors  livschanser.  mina  hjärtefrågor  är  en   ömsesidigintegration,  arbete  med  schysta  anställningsvillkor,  en   humanbiståndspolitik  och  ett  mångkulturellsamhälle  samt  en   klasskillnadsutjämnande  skola.   Jag  anser  att  SSU  borde  erkänna  Palestina  som  en  självständigstat.   Utöver  det  ovanstående  så  vill  jag  berätta  att  den  här  SSU  kongress  blir   min  första  SSU  kongress  och  jag  hoppas  och  se  framemot  att  få  din   förtroende  för  att  representera  SSU  Stockholms-­‐distrikt.  Tack  för  mig!  

Amanda Naessman     Ingen  presentation  har  inkommit.  

Amne Ali   Hej,  jag  heter  Amne  och  jag  är  20  år.  Jag  har  varit  med  i  SSU  i  två  år  nu  och   det  är  kul  att  jag  har  fått  vara  med  och  bidra  med  mina  idéer  till  ett   socialdemokratiskt  samhälle.  Jag  har  alltid  varit  socialdemokrat,  men  jag   gick  med  i  SSU  under  Gaza-­‐kriget  2008/2009.   Jag  var  trött  o  frustrerad  på  att  omvärlden  var  tysta  gentemot  Israel  så  jag   gick  med  i  förbundet.  Det  finns  många  strukturella  förtryck  i  samhället  som   jag  tycker  bör  uppmärksammas  och  det  skulle  vara  kul  att  få  åka  till   kongressen  och  göra  detta.  

Andrea Törnestam   Ingen  presentation  har  inkommit.  

Avan Saleh   Mitt  mål  i  SSU  är  att  bidra  med  ett  bättre  Sverige,  ett  Sverige  där  ungdomar   inte  utsätts  för  den  dagliga  dubbelmoralen  som  råder,  där  hyresrätter   omvandlas  till  dyra  bostadsrätter  samtidigt  som  ungdomar  tjänar  mindre  i   många  fall  vilket  leder  till  att  man  som  ungdom  skuldsätter  sig  över  huvudet   eller  stannar  hemma  tills  man  blir  30.   Vad  gör  jag  förutom  att  vara  aktiv  i  SSU  då?  Jag  jobbar  nämligen  som   tågreperatör  åt  Euromaint  sen  september  2010  vilket  jag  trivs  väldigt  bra   med  eftersom  jag  tycker  om  de  mer  praktiska  arbeten.  

Betal-­‐Roshan Yigit   Ingen  presentation  har  inkommit.  

Presentationshäfte för kongressombudsvalet 2011  

Sida 2 av 9


Daniel Nordström   Daniel  Nordström:  27  år,  köttpaketerare.  Fackligt  aktiv  i  Livs  och   skyddsombud.  Arbetare  i  detta  land  behöver  ett  eget  parti  baserat  på   kämpande  fackföreningar.  SSU  måste  fokusera  på  kampen  för  sociala   reformer  -­‐  dela  på  jobben  genom  kortare  arbetstid  med  bibehållen  lön,   där  arbetslösa  lärs  upp  och  sätts  i  arbete  vårda  miljö,  bygga  bort   bostadsbrist  och  bemanna  väl-­‐  färden.  Men  detta  är  små  steg  och  inte   mål  i  sig.  Reformerna  måste  förenas  med  ett  perspektiv  på  ekonomisk   demokrati  där  samhället  planeras  efter  behov  och  inte  styrs  av  rikas   vinstjakt.  

Emilia Bjuggren   Emilia  Bjuggren,  23  år  från  Tensta,  ordförande  för  SSU  Stockholm  Jag  vill   kämpa  tillsammans  med  SSU  Stockholm  på  kongressen  i  sommar  för  att  SSU   tar  fram  en  konkret  politik  för  hur  vi  får  en  jämlik  skola,  hur  bostaden  blir  en   social  rättighet  på  riktigt,  hur  vi  skapar  arbete  för  alla  och  hur  vi  kan   motverka  den  växande  ojämställdheten  och  den  strukturella  rasismen  i  vårt   samhälle.  Med  ett  starkt  SSU  kan  vi  direkt  påverka  även  den   Socialdemokratiska  politiken  och  med  en  stark  kongressdelegation  från   Stockholm  kan  vi  tillsammans  med  resten  av  landet  forma  ett  starkt  SSU!  

Emma Malmström   Emma  Malmström  heter  jag  och  bor  i  Sätra  som  ligger  i  Södra  Stockholm.   Just  nu  studerar  jag  sista  året  på  gymnasiet,  Samhällsprogrammet  med   inriktning  dans.  Jag  är  aktiv  i  SSU  kontakt  och  också  ordförande  för  SSU   Södra  Kretsen.  Jag  tror  att  jag  som  relativt  ny  inom  SSU  får  möjlighet  att  lära   mig  mycket  genom  att  delta  på  kongressen.  Dessutom  tror  jag  att  jag  som   representant  för  Södra  Stockholm  kan  föra  fram  våra  åsikter,  frågor  som  vi   tycker  är  viktiga  men  även  konkreta  idéer  som  kan  komma  att  vara  till  fördel   för  SSU.    

Filip Skiöld  Bengtsson   Ingen  presentation  har  inkommit.  

Guleed Abdi   Ingen  presentation  har  inkommit.        

Presentationshäfte för kongressombudsvalet 2011  

Sida 3 av 9


Hanna Jokio   Född  93  och  har  bott  i  Söderort  hela  mitt  liv.  När  jag  inte  är  aktiv  i  SSU  så   pluggar  jag  på  Brännkyrka  gymnasium  med  inriktning  samhälle-­‐juridik,  andra   året.  Jag  blev  medlem  i  SSU  2008  och  blev  aktiv  i  söderortsklubben  SSU   Lucidor.    Förutom  att  vara  klubbaktiv  (vilket  är  det  finaste  man  kan  vara)  så   skriver  jag  i  medlemstidningen  UngMening,  något  jag  också  brinner  lite   extra  för.    Mina  största  politiska  frågor  är  skolpolitik  och  jämställdhet,  jag   anser  att  man  måste  kämpa  hårt  för  att  uppnå  det  sistnämna  i  ett  Sverige   som  leds  av  en  blå  regering  och  där  klyftorna  ökar  mer  och  mer  för  varje   dag.  

Hanna Kriss   Jag  är  Hanna  Kriss,  21.  Jag  jobbar  som  vårdbiträde  och  har  varit  aktiv  i  SSU  i     2,5  år  och  var  på  senaste  kongressen.  Jag  har  länge  brunnit  för  de   internationella  frågorna  och  jämlikheten  och  jämställdheten  i  samhället.   Sen  jag  började  arbeta  inom  omsorgen  har  mitt  intresse  även  väckts  för  fackets   roll  i  dagens  samhälle  och  jag  tror  att  detta  är  en  väldigt  viktig  fråga  att  arbeta   med  för  att  stärka  fackets  roll  på  arbetsplatserna  och  på  så  sätt  skapa  en  bra   arbetsmiljö.  

Harun Mujakovic   Ingen  presentation  har  inkommit.  

Helle Lindskog   Ingen  presentation  har  inkommit.  

Isak Eriksson  Antfolk   Ingen  presentation  har  inkommit.  

Jan-­‐Peter Larsson   Jag  heter  JP,  är  18  år  och  bor  i  Fruängen.  Om  dagarna  går  jag  gymnasiets  NV-­‐program  och  på  kvällar   och  helger  kan  det  hända  att  ni  träffar  på  mig  på  Konsum  där  jag  jobbar  extra.  För  närvarande  har  jag   även  äran  att  vara  ordförande  för  SSU  Kontakt.  Ett  samhälle  är  aldrig  starkare  än  de  svagaste   individerna.  Därför  behövs  en  stark  socialdemokrati  som  hjälper  människor  att  förverkliga  sina   drömmar  –  inte  en  skattesänkarpolitik  för  de  som  redan  står  högst  upp  på  samhällsstegen.        

Presentationshäfte för kongressombudsvalet 2011  

Sida 4 av 9


Jonatan Bjuggren   Hej.  Jag  heter  Jonathan  Bjuggren,  är  21  år,  och  bor  i  Tensta.  Allför  ofta  när   partiet  och  SSU  samlas  på  kongresser,  för  att  utveckla  vår  politik,  glöms  våra   tre  viktigaste  mål  bort;  frihet,  jämlikhet  och  solidaritet.  Dessa  tre  saker  är  de   grundvärderingar  jag  som  socialist  brinner  för,  och  jag  anser  det  absolut   nödvändigt  att  de  får  spegla  alla  beslut  vi  tar,  och  all  politik  vi  formulerar.   Därför  hoppas  jag  att  jag  får  ditt  förtroende  att  kämpa  för  dessa  saker  under   kongressen  i  sommar.  Tack!  

Jonathan Hörnhagen   22  år,  student,  retorikkonsultprogrammet,  Södertörns  högskola,  aktiv  SSU-­‐ västerort.   Min  historia  i  SSU  började  efter  valet  2010.  2011  gjorde  jag  min  politiska   entré.  Det  var  inte  mer  komplicerat  än  att  om  jag  någonsin  skulle  ha   behövts  så  var  det  nu.  ”Älska  mig  som  mest  när  jag  förtjänar  det  som   minst.”  Var  kanske  citatet  som  fick  mig  att  aktivera  mig  för  partiet  jag   röstat  på  istället  för  att  bara  sitta  inne  med  mina  åsikter.  En  värld  där   kapitalistisk  samhällsordning  är  mode  är  en  värld  jag  inte  kan  sitta  still  i.   Mode  ska  vara  att  bry  sig  om  andra.  Jag  vill  till  kongressen.  

Kim Solman   Mitt  namn  är  Kim  Solman.  Jag  är  25  år  gammal.  Jag  gick  med  i   socialdemokraterna  2006.    Det  senaste  1,5  år  har  jag  varit  aktiv  i  SSU  Lucidor  i   Högdalen.  Jag  är  även  en  aktiv  medlem  i  partiet.   De  är  min  starkaste  övertygelse  är  att  socialdemokraterna  är  det  ända  partiet   som  kan  uppnå  social  rättvisa.  Vi  måste  göra  allt  vi  kan  för  att  få  en   fördelningspolitik  som  gynnar  alla.  

Lawen Redar   Jag  ser  och  upplever  det  segregerade  samhället  varje  dag.   Att  på  dagtid  studera  juridik  på  Stockholms  Universitet   bland  få  ungdomar  från  förorten  med  invandrarbakgrund  till   att  på  kvällen  arbeta  som  ungdomsledare  i  Tensta  bland   många  ungdomar  som  varken  har  jobb  eller  studerar  påvisar   att  vi  lever  i  ett  samhälle  där  människor  inte  har  samma   förutsättningar.  Jag  vet  att  orättvisor  och  ojämlikhet  enbart   kan  bekämpas  genom  klasskamp,  därför  är  jag   Socialdemokrat.  Mitt  namn  är  Lawen  Redar  och  jag  är  21  år  gammal.      

Presentationshäfte för kongressombudsvalet 2011  

Sida 5 av 9


Lena Engström   Jag  är  17  årig  tjej  från  SSU  Västerort  med  en  socialistisk  värdegrund.  Går  naturvetenskaplig  linje  på   gymnasiet  och  är  en  relativt  ny  medlem.  Några  frågor  jag  tycker  är  viktiga  är  jämställdhet,  miljö  och   mänskliga  rättigheter.  

Linus Forsberg   Jag  växte  upp  i  Grimsta  -­‐  Ett  arbetarområde  med  hög  social  oro.  Det  syntes   tydligt  i  skolan  där  jag  gick.   Nu  går  jag  i  trean  på  Blackebergs  gymnasium.  Ett  gymnasium  där  en  stor   majoritet  kommer  ifrån  välbärgade  Bromma.  Jag  har  hoppat  från  en   kompiskrets  där  alkoholismen  är  extremt  utbredd  till  en  ny  krets  där  problem   som  hurvida  ''polacken''  antingen  snickrat  eller  städat  fel  stått  i  centrum.   Jag  har  sett  det  svenska  klassamhället,  och  jag  hatar  det.  

Mikael Isberg   Det  finns  två  frågor  som  jag  brinner  starkt  för,  det  är  ekonomifrågor  och   demokratifrågor.  De  är  för  mig  grundbulten  i  analysen  av  vårt  samhälle   och  som  ger  svar  hur  vi  kan  förändra  det.  När  det  kommer  till   ordförandevalet  kommer  jag  att  rösta  som  delegationen  (ombuden  ifrån   Stockholm).  Men  jag  kommer  att  lobba  för  den  ordförande  som  ger   distrikten  mest  egenmakt.  I  övrigt  kommer  jag  att  kämpa  i  talarstolen  och   korridorerna  för  vad  SSU-­‐Stockholms  medlemmar  beslutat  på  ARSK:en.  

Mikael Kakeeto    Mitt  namn  är  Mikael  Kakeeto,  18  år,  och  medlem  i  SSU  Lucidor.   Dagtid  pluggar  jag  det  naturvetenskapliga  programmet  på   gymnasiet.  På  fritiden  blir  det  en  del  SSU-­‐aktiviteter  och   volleyboll/fotboll.  Medlem  i  SSU  har  jag  varit  sedan  februari  2010   men  mitt  intresse  började  långt  tidigare.  Mina  intresseområden  är   skolpolitiken  och  den  ekonomiska  politiken  men  även   integrationspolitiken.  Det  som  jag  stör  mig  på  mest  just  nu  är   profitering  inom  den  offentliga  sektorn  och  överetableringen  av  friskolor.  

Mikael Nieminen   Ingen  presentation  har  inkommit.        

Presentationshäfte för kongressombudsvalet 2011  

Sida 6 av 9


Nasir Abdullahi    För  närvarande  läser  jag  Biomedicinprogrammet  vid   Karolinska  institutet,  bor  i  Spånga  trivs  bra  i  Skolan  och   är  kanske  mest  av  allt  intresserad  av  en  framtid  inom   läkemedels  branschen  -­‐helst  jobba  som  läkare  eller   läkemedels  forskare  så  småningom.   Jag  har  ett  stort  intresse  för  socialdemokratins   hjärtefrågor!  Jag  debatterar  mycket,  skriver  inlägg  och   har  ett  stort  intresse  för  politik  och  nyheter,  både  stora  och  små  händelser  som  sker  långt  utanför   landets  gränser  eller  lokalt  nära  mig  där  jag  bor.  

Nima Djohari-­‐Taimouri    Jag  är  22  år  och  arbetslös.  Jag  kommer  från  SSU-­‐Kista  och  jag   är  studieledare  i  distriktet.   Mina  "hjärtefrågor"  kan  sammanfattas  i  parrollen  "Arbete,   Bostad,  Socialism".  Jag  är  övertygad  om  att  det  klasslösa   samhället  inte  är  någon  vacker  utopi  utan  ett  verkligt  löfte  om   människans  frigörelse.  I  denna  kamp  så  är  frågan  om  arbete   (rätt  till  arbete,  goda  villkor,  bra  löner)  och  bostaden   (bostaden  som  en  social  rättighet,  bra  bostäder,  ungdomars  bostadssituation)  två  frågor  där   klassamhället  och  klasskampen  blir  som  tydligast  -­‐  och  där  vi  kan  föra  en  kamp  som  många  unga  kan   relatera  till.  

Paula Pontvik    Hej,  jag  heter  Paula  Pontvik  och  är  aktiv  i  SSU  Wasastan.  På  dagarna   pluggar  jag  på  Globala  Gymnasiet  och  jag  gillar  att  förklara  för   miljöpartister  varför  deras  miljöpolitik  inte  alls  är  bra  utan  att  det   egentligen  handlar  om  att  världen  är  jävligt  ojämlik  och  hur  vår   socialdemokratiska  idé,  att  minska  klyftorna  mellan  människor,  alltid   är  bästa  lösningen  för  alla!  Annars  är  jag  intresserad  av  internationell   politik  och  hur  till  exempel  miljön  och  fattigdomen  hänger  ihop,  alla  ska  med  liksom.              

Presentationshäfte för kongressombudsvalet 2011  

Sida 7 av 9


Rakel Löwe    Hej,  jag  heter  Rakel  och  är  nominerad  till  kongressombud  från  SSU   Stockholm.  Eftersom  den  här  presentationen  ska  vara  så  förbaskat  kort   väljer  jag  att  inte  vara  så  detaljerad  och  går  istället  rakt  på  sak.  Jag  går  i   gymnasiet,  sista  året,  och  pluggar  naturvetenskap.   Jag  är  sedan  dagen  efter  valet  18  år.  Jag  var  med  och  startade  upp  den   feministiska  föreningen  på  min  skola,  och  feminism  är  även  det  politiska   område  jag  brinner  mest  för.  Jag  har  över  800  låtar  på  Spootify  och  därmed   ingen  musiksmak.  En  egenskap  jag  önskar  jag  hadde  är  bättre   matlagningskunskaper.  Puss!  

Robin Rushdi  Al-­‐Salehi    Shue!   Jag  heter  Robin  Rushdi  Al-­‐Salehi  och  bor  i  västerort.  Jag  ska  skriva  en   presentation  av  mig  själv,  så  jag  hoppas  ni  orkar  läsa.  ;)  Så,  vem  är  jag?   Jag  är  er  vanliga  förortare  som  vill  mer  än  bara  skolan.  Jag  har  bott  i   Rinkeby,  flyttat  till  en  annan  mindre  känd  förtort  och  går  i  den  mer  svenska   skolan.  Jag  är  en  (ibland)  överambitiös  grabb  som  gärna  GÖR  saker,  istället   för  att  prata.  Därför  hoppas  jag  att  vi  ses  och  tillsammans  göra  någonting.   Med  vänliga  hälsningar  från  en  rationell  medmänniska.  

Salar Rashid    Vice  ordförande  för  SSU  Stockholm,  skärholmssosse  och   student.  Socialdemokratin  kan  endast  bli  ett  hot  mot  den   borgerliga  samhällsordningen,  då  den  påvisar  kollektiva   lösningar  på  vad  som  upplevs  som  individuella  problem,  men  i   utbyte  ge  medborgaren  frihet  och  trygghet.  Vi  måste  värna  om   våra  tidlösa  idéer  och  bli  en  folkrörelse  med  en  modern   berättelse.  Därför  blir  partiets  viktigaste  uppgift  att  skapa   förtroende  för  sin  idépolitik  och  återerövra  problembilden  av  verkligheten.  

Simon Eriksson  Antfolk   Ingen  presentation  har  inkommit.          

Presentationshäfte för kongressombudsvalet 2011  

Sida 8 av 9


Simon Nissling    Hej  kamrater!  Jag  heter  Simon  Nissling  och  är  ordförande  för  SSU  västerort.   Jag  vill  till  kongressen  eftersom  jag  ser  det  som  ett  utmärkt  tillfälle  att   verkligen  påverka  och  göra  skillnad.  Jag  inspireras  otroligt  mycket  av   förnyelsen  som  vi  ser  i  Socialdemokraterna  idag.  Äntligen  börjar  vår  kära   partiordförande  prata  visionärt  och  stort.  Det  sker  en  förändring  i  partiet  och   jag  vill  vara  med.  Jag  vill  vara  med,  en  sketen  prick  i  västerort.  Men  vad  kan   jag  göra?  Svaret  finns  i  Juholts  videohälsning  (som  jag  antar  att  ni  också  fått)!   Partiet,  det  är  du  som  är  medlem.  Och  jag  är  på  tå.  Nu  kör  vi!  

Tora Lundin   Ingen  presentation  har  inkommit.  

Presentationshäfte för kongressombudsvalet 2011  

Sida 9 av 9

Presentationshäfte kongressombudsvalet  

Presentationshäfte för kongressombudsvalet till SSU-kongressen 2011.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you