Page 1

Rasismens ansikte

Helsingborg


Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

- 1 kap. 2 § 5 st. Regeringsformen


När ja g gick fram till m i skolan ko ig och m nå kund gon e var s a att a att ja vi int k e g inte ompisar l ä v förvå nad, ar Svensk ngre för det k ände . Jag blev s kon stigt.

Ibland blev jag kallad blattesvin. Men jag sket i vilket, idioter finns överallt!

k jag c fi e n esvi te had n n n e a Sv att jag i ioter l v ä J för mig. Id a r hö ar på g pen e jag... t tänk


anled … k y jag str ” och vita k c fi å iting te ng s En gå g var en ”v jävlar tänk e Ja asist så i Sverig R . ning? k y r få st t blir skulle jukt att de ,s jag då

Förut om e n ma inte p ssa ratar svens skitsnack kallad ka om a att se llt möjligt på rastern att jag s s a man nälla ut. Ja om får vär så blev ja är g st g vem m så jävla fa vill bara f a nazzarn ör a st vid an är hudfä stå varför ? rg istä llet fö r

En gång fick jag och min polare höra att vi inte fick hänga och käka pizza för att vi var Svennar, svennar är inte välkomna tydligen… Är inte detta rasism tänkte jag? Fick mig att känna mig riktigt illa till mods.


Rasister är alla idioter, behövs det sägas mer bror? a rätt e b s inte t känn r l l i m, v att de r skitsu s i s t ra l säga an bli v e l upp Kan vä noll. M r a . h r Jag ller så n fatta e hur och ma ter skit lla idio på a

”Ut med packet”!!!!

”Jävla rasseidioter”!!!

”Både du och jag vet att man inte får jobb om man inte heter Svensson i efternamn. Du kan få jobb givetvis, men det är svårare… mycket svårare


Rasism är ALDRIG okey, varesig det riktas mot någon som kommer ifrån Sverige eller ett annat land. Vi i SSU Helsingborg ställer oss absolut emot all form av rasism. Vi menar att rasism endast skapar konflikter och ilska bland folk, och med ilska skapar vi endast ett samhälle som verkligen inte mår bra. Därför har vi en NOLLTOLERANS mot rasism i SSU Helsingborg. Ingen ska behöva känna sig diskriminerad i SSU! Hudfärg och etnicitet spelar ingen roll och ska absolut inte spela någon roll.

Vi i SSU Helsingborg tar ställning emot rasismen. Vad väljer du?

Antirasismssuhbg  
Advertisement