Page 1

2. Material & Tjänster ”Bred produktportfölj möjliggör rätt material på rätt plats” 1

2

3

4


Välkommen till SST SST Slitskyddsteknik erbjuder basindustrin slitskyddsprodukter, montage och underhållstjänster. Våra huvudsakliga produktområden är keramik, komposit, slitplåt, polyuretan samt termisk sprutning och cementbaserade slitskyddslösningar.

Vi vet hur viktigt det är att upprätthålla en jämn och hög drifttillgänglighet. Därför är detta vårt övergripande fokus i allt arbete. Det handlar om både att välja den optimala slitskyddslösningen för varje ändamål samt anpassa metod och installation för att åstadkomma kortast möjliga driftstopp.

SST LEVERERAR SLITSKYDDSTEKNIK Bästa lösningen för dina behov SST är inte bunden till enskilda leverantörer. Det innebär att vi alltid kan välja den optimala slitskyddslösningen för era behov. Vi direktimporterar material utan mellanhänder vilket leder till konkurrenskraftiga priser. Erfarenhet & kompetens Vår långa erfarenhet och breda kompetens inom slitskydd för den tunga industrin gör oss till din långsiktiga partner. Vi har en detaljerad förståelse för alla större slitageproblem inom industrin och kan erbjuda lösningar för rökgasrening, materialtransport, tillverkning och montagetjänster inom industriprojektens alla faser.

Skräddarsydda lösningar I samarbete med våra kunder utvecklar vi hela tiden skräddarsydda lösningar. Denna erfarenhet ger dig som kund möjlighet att ta del av den snabba utveckling som sker i branschen. Tack vare den flexibilitet som finns inom SST kan vi åta oss små som stora uppdrag och genomföra dem på ett rationellt sätt. Komplett leverantör Vi erbjuder tjänster från förstudie till besiktning och kontinuerlig service. Vid våra verkstäder kan vi tillverka specialdetaljer och förbereda komponenter för ett snabbt och effektivt montage.


INNEHÅLL Polyuretan.............................. 4 Slitplåt..................................... 5 Industrikeramik ................... 6

MATERIAL

Komposit ............................... 7 Cementbaserade slitskydd ................................ 8 Termisk sprutning .............. 9 Kombinationslösningar ... 10

Industritjänster ................. 12

TJÄNSTER

Vattenskärning .................. 13 Verkstadstjänster ............. 14


4

POLYURETAN OM MATERIALET

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

SST erbjuder ett komplett polyuretanprogram för industrin. Våra polyuretaner består av 2eller 3-komponentsystem som alla är helt fria från lösningsmedel. Vi kan erbjuda såväl isocyanatfria- som isocyanatklassade material med varierad hårdhet mellan 50-95 Shore A.

SST använder sina polyuretaner för applikationer och produkter inom följande segment: • Rotorer • Statorer • Rännor

PRODUKTGRUPPER SST tillhandahåller polyuretan inom grupperna Ribbon-Flow, värmehärdande samt kallhärdande material.

• Rörsystem • Kvarnar • Pumphoar • Valsar

APPLIKATIONSMETODER Vi applicerar våra polyuretaner genom sprutning, kallgjutning, varmgjutning eller RibbonFlow.

FÖRDELAR: • Elastiskt • Hög vidhäftning • Fogfri installation • Lättapplicerad • Ljuddämpande

• Ventiler • Pumphusinfodringar


5

SLITPLÅT OM MATERIALET SST erbjuder ett komplett sortiment av slitplåt till den tunga basindustrin. Vi använder oss främst av påsvetsade-, gjutna-, kolstålsbaserade samt höglegerade slitplåtar.

Anpassning av slitplåtens dimension, val av legering och montageteknik, ger dig ett individuellt slitskydd som optimerats för slitstyrka, vikt och kostnadseffektivitet.

PRODUKTGRUPPER Vi arbetar främst med fem produktgrupper:

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• Påsvetsad slitplåt • Mangangjutgods • Höglegerat gjutgods • Härdad slitplåt • Höglegerad slitplåt SST levererar slitplåt i såväl standard- som kundanpassat format. Med vår 5-axliga vattenskärmaskin kan vi designa plåtar exakt efter de förutsättningar som slutapplikationen behöver. Infästningsteknik och montagemetod varierar utifrån användningsområde. Vi levererar ofta bultade, svetsade, klämda och limmade lösningar.

FÖRDELAR: • Hög slitagestyrka • Slagtålig • Enkelt montage • Möjlig att svetsa • Temperaturtålig

• Stup • Fickor • Styrskärmar • Glidskenor • Cykloner • Rivartänder • Ledskenor • Fläkthus • Transportskruvar • Rörsystem


6

INDUSTRIKERAMIK OM MATERIALET

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

SSTs industrikeramer är främst baserade på Al203 (aluminiumoxid). Aluminiumoxidhalten beror på i vilken typ av applikation keramiken skall användas. Vårt basutbud har aluminiumoxidinnehåll mellan 92-99,7 %.

• Stup • Rännor • Cykloner • Blandare • Virvelrenare

PRODUKTGRUPPER SST tillhandahåller ett brett utbud av industrikeramer för nötning och korrosionsskydd inom den tyngre basindustrin. Vi använder oss av tre produktgrupper, vilka är designade för att klara kraftiga slag, korrosion, nötning samt högtemperaturapplikationer. APPLIKATIONSMETODER Vi tillhandahåller keramer som kan limmas, svetsas, bultas, gjutas och klämmas fast i sin slutapplikation.

FÖRDELAR: • Värmetålig • Hög motståndskraft mot kemikalier • Låg friktion tack vare keramens släta yta • Låg vikt i förhållande till stål • Kort installationstid

• Matarskruvar • Rörledningssystem • Reningsanläggningar


7

KOMPOSIT OM MATERIALET

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

SSTs kompositprodukter är en polymer/ keramisk komposit. Kompositmaterial kombinerar egenskaperna hos de ingående komponenterna vilket möjliggör helt nya användningsområden.

Betong

PRODUKTGRUPPER SST tillhandahåller ett brett utbud av kompositer för slit- och korrosionsskydd i den tyngre basindustrin. Vi använder oss av fyra produktgrupper av kompositer, designade för att klara kraftiga slag, korrosion, nötning samt lågfriktionsmaterial, som minskar turbulens och kavitationsskador.

• Sedimenteringsbassänger • Avloppsanläggningar • Massatorn • Industrigolv Stål • Cykloner • Skruvtransportörer • Barktrummor • Cisterner • Rökgaskanaler

APPLIKATIONSMETODER Vi tillhandahåller kompositer som kan gjutas, sprutas eller appliceras för hand.

FÖRDELAR: • Tät struktur • Kemikalieresistent • Seg basstruktur motstår termisk-/mekanisk chock • Enastående vidhäftningsförmåga • Hög motståndskraft mot slitage


8

CEMENTBASERAT SLITSKYDD OM MATERIALET

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

SST erbjuder ett flexibelt cementbaserat slitskyddsprogram med produkter som passar många olika applikationer. Produkterna baseras främst på cement som innehåller kemisk bunden corundumkeramik.

SSTs cementbaserade slitskyddsprogram används med fördel till: • Rökgasrening • Filteranläggningar

PRODUKTGRUPPER SST tillhandahåller ett brett utbud av cementbaserade produkter för nötning och korrosionsskydd inom den tyngre basindustrin. Vi använder oss av tre produktgrupper, vilka är designade för att klara slitage, korrosion samt högtemperaturapplikationer.

• Cykloner • Massakar • Rörsystem • Reaktorer • Grönlutsklarnare

APPLIKATIONSMETODER Våra cementbaserade produkter går att gjuta, spruta eller spackla och ger en fogfri installation. I de flesta fall används sträckmetall som armering.

FÖRDELAR: • Ger en fogfri installation • Ingen förbehandling av den yta som skall skyddas krävs • Hög motståndskraft mot erosion och slitage • Variabel tjocklek på applikation • Klarar låga och höga temperaturer


9

TERMISK SPRUTNING OM MATERIALET

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Termisk sprutning är en modern och lönsam ytbehandlingsmetod som med stor precision och effektivitet förbättrar och förädlar en komponents ytegenskaper. Det gäller såväl vid nyproduktion som vid renovering av slitna komponenter.

• Axelfoder

PRODUKTGRUPPER SST erbjuder en mängd variationer och gör det möjligt att bl a påverka en komponents värmeledningsförmåga, slitagestyrka, kontrollera friktion samt förbättra korrosionsskyddet.

• Lagerhus • Pumphjul • Glidlager • Axeltappar SST utför även komplett sprutning av panntuber och väggsektioner till värmepannor.

APPLIKATIONSMETODER Flamsprutning och ljusbågssprutning Flamsprutnings- och ljusbågssprutningsmetoden används för beläggning med metaller som tex kromstål, koppar, aluminium, aluminiumbrons, syrafasta material eller molybden. Plasmasprutning Plasmasprutningsmetoden används för keramiska material som t ex krom-, aluminium- eller titanoxid samt karbider såsom volfram- och kromkarbid.

FÖRDELAR: • Hög slitagestyrka • Högt korrosionsmotstånd • Anpassade friktionsegenskaper • Förändrad termisk och elektrisk ledningsförmåga efter behov • Tål höga temperaturer


10

KOMBINATIONSLÖSNINGAR MATERIAL & PRODUKTUTVECKLING Många års erfarenhet av material- och produktutveckling har lett till ett antal kombinationslösningar inom slitageskyddsområdet. SST har lyckats kombinera olika materials egenskaper i nya unika lösningar, till exempel: ALUMINIUMOXIDKUBER INGJUTNA I POLYURETAN Aluminiumoxidens extrema hårdhet i kombination med polyuretanets energiupptagningsförmåga ger ett slitskydd som både är hårt och segt.



Vår kompetens inom flera olika slitskyddsgrupper leder ofta till att flera material samsas bredvid varandra i samma utrustning, till exempel: STACKSKRUV Kompositbeläggning läggs på manteln och nedre delen av skruvgängans trycksida. Slitplåtssegment monteras på skruvgängans övre del. Skruvgängans topp svetsas med titankarbidtråd. Skruvgängans baksida förses  med vatten   skurna utbytbara rivartänder i härdat kolstål.

 SLITPLÅT MED BAKSIDA AV POLYURETANSIKTDÄCK Med hjälp av polyuretanets flexibilitet på plåtens Siktdäckets stålkonstruktion beläggs med baksida kan man välja en hårdare slitplåt än keramkomposit som skyddar mot slitage och vad som annars vore möjligt. Utöver en högre korrosion. På direkta träffytor monteras mjuk   slitagestyrka erhålls även ljuddämpande effekt  polyuretan. Där processflödet transporteras och mindre mekanisk belastning på bärande linjärt svarar en keramik och kompositbekonstruktion. klädnad för slitskyddet.

 

FÖRDELAR: 

• Maximerad prestanda • Flexibla lösningar • Kundanpassat • Multipla egenskaper • Kostnadseffektivt


TJÄNSTER

Industritjänster ................ 12

TJÄNSTER

Vattenskärning ................. 13 Verkstadstjänster ............ 14


12

INDUSTRITJÄNSTER SST erbjuder ett brett spektra av tekniktjänster åt industrin och vi strävar alltid mot att erbjuda rätt kompetens och personlig kommunikation. Vår kompetenta personal och starka projektledning möjliggör en kostnadseffektiv och strukturerad process, från behovsinventering till leverans.

PROJEKTHANTERING

MONTAGE/UH & SERVICE

SST erbjuder högklassiga projekthanteringstjänster och helhetsleveranser. Vår snabba pålitliga och flexibla service bygger på gedigen erfarenhet i branschen. Genom att anlita oss sparar våra kunder både kostnader och resurser. En helhetsleverans kan innefatta allt från planering och anskaffningar till montering.

Behovet av service och underhållstjänster växer stadigt. Vi möter denna utmaning genom att erbjuda tjänster av hög klass. Vårt nära samarbete med kunden gör att vi kan säkerställa att våra underhålls- och reparationsarbeten leder till lyckade resultat. Vårt omfattande professionella samarbetsnätverk gör det möjligt för oss att erbjuda tekniskt krävande service- och reparationsarbeten med pressat tidsschema.

När vi tar fram våra tekniskt och ekonomiskt hållbara lösningar utgår vi från beställarens behov ur ett helhetsperspektiv. Vår kunskap omfattar allt från små detaljer till stora helheter. Vid behov monterar vi också produkterna hos kunden. Tack vare vårt centrala läge kan vi också erbjuda våra kunder logistiskt konkurrenskraftiga tjänster för projekt som genomförs i norra Europa.

SERVICEAVTAL Vi hjälper våra kunder att förbättra sin konkurrenskraft och effektivisera sina produktionsprocesser. Vårt serviceavtal är ett enkelt och effektivt sätt att säkerställa att produktionen i ditt företag löper störningsfritt. Vi sköter om logistiken, reservdelslagret och rapporteringen enligt överenskommelse.

EXEMPEL PÅ INDUSTRITJÄNSTER: • Besiktning av utrustning • Montage och demontage av olika typer av maskiner och utrustning. • Projektledning • Underhållsarbeten, revisonsstopp och ombyggnationer • Slitskyddsbeläggning på kundens anläggning


13

VATTENSKÄRNING SST erbjuder legotillverkning med vattenskärning. Vattenskärmaskinens unika bearbetningsmetod möjliggör skärning i en mängd olika material utan att riskera deformationer, eftersom tekniken innebär att materialet som skärs varken utsätts för kemi- eller värmepåverkan.

VATTENSKÄRMETODENS TEKNIK Vattenskärning är en skärmetod för att figurskära olika material med en vattenstråle på cirka 3 400 - 4 000 bar. Skäreffekten i strålen ökas genom att vattnet blandas med abrasivmedel (olika typer av sand) vilket ger strålen en slipande effekt. Vattenskärning är en metod med vilken man kan bearbeta i princip alla material, exempelvis rostfritt stål, titan, keramik, plast-, komposit- och stenmaterial.

FÖRDELAR: • Skärning upp till 60° vinkel – möjligt att skapa komplicerade former • 0,2 - 1,5 mm bred skärande stråle – maximalt utnyttjande av materialet • Hög kvalitet på det skurna materialets kanter – efterbearbetning krävs sällan • Inga spänningar eller mikrosprickbildningar i materialet • Skärning och håltagning med samma verktyg – minimal ställtid


14

VERKSTADSTJÄNSTER TILLVERKNING

KONSTRUKTION

Vi tillverkar produkterna enligt kundens ritningar och levererar dem i monteringsfärdiga enheter snabbt och punktligt. Vår utrustning är designad för att klara av de utmaningar som projekten medför. Yrkeskunnig personal i kombination med modern teknik garanterar ett optimalt resultat.

SST har sedan en lång tid tillbaka, förutom egen konstruktörskraft även samarbete med externa konstruktörer och specialister. Dessa bistår med den specialkompetens som efterfrågas, beroende på kundernas olika behov. Vi konstruerar de lösningar som krävs utifrån gällande normer och myndighetskrav.

RENOVERING SST utför uppgradering av industikomponenter genom att använda mångårig erfarenhet, högkvalitativa material och senaste teknik. Exempel på detta är: • Transportskruvar • Flotationsutrustning

Våra konstruktörer och specialister deltar med sitt kunnande för att verifiera konstruktionens utförande och integritet under utförandeprocessen. Detta säkerställer att slutprodukten når upp till ställda krav och dess funktionella mål. Våra samlade resurser inkluderar kompetens som gör att vi kan finna de samarbetsformer som gagnar projektet bäst, samtidigt som vi bistår med kvalificerad kompetens för upprättande av tidsplaner, kontrollprogram, slutdokumentation etc.

• Kvarnar • Krossar • Drivrullar • Siktar

MATERIALTRANSPORTERANDE UTRUSTNING Elevatorer, cellmatare och transportskruvar är den typ av utrustning som ska stå emot högt slitage inom processindustrin. SST erbjuder nytillverkning, renovering och/eller slitskyddsbehandling av kundens materialtransporterande utrustning. Transportskruvar Vi tillverkar och renoverar transport-/matarskruvar för alla behov, oeller u-skruvar, axel- eller axellösa skruvar beroende på användningsområde. Diametrar, gängstigning och tjocklek på gängan varierar vi efter kundens behov. Alla skruvtransportörer kan levereras i svarteller rostfritt material.


SST – Er partner inom slitage och korrosionslösningar SST tillför den kunskap som behövs för att identifiera och analysera slitageoch korrosionsproblem i kundens processer. Genom ett brett materialutbud, kompetens och erfarenhet skapar SST kundanpassade lösningar. Egna agenturer säkerställer snabba leveranser och flexibiltet. Detta ger kostnadseffektivitet genom hela processen.

Produktportfölj Kompetens Direktimport

”SST levererar mervärde”

I ETT SAMARBETE MED SST FÅR NI ÄVEN: TILLGÄNGLIGHET - SST finns alltid tillgängliga. Före, under och efter uppdrag. KVALITETSSÄKRADE PROCESSER - SST arbetar enligt ISO 9001. Alla kvalitetskritiska uppdragsmoment från projektering till installation dokumenteras. CE-MÄRKTA PRODUKTER – SSTs verksamhet omfattar tillverkning och leverans av industriell maskinutrustning. Denna CE-märks vid behov. GARANTIER - SST lämnar garantier i den omfattning uppdraget tillåter. HÄLSA, MILJÖ, SÄKERHET (HMS) – SST arbetar enligt ISO 14001. Dessa säkerhetsrutiner kombineras med kundspecifika rutiner och direktiv. SSTs projektledare är certifierade inom BAS-P, BAS-U enligt Arbetsmiljölagen 1977:1160.


mawixart.se · illustrationer: margaretha wixner · tryck: rc tryck

SST Slitskyddsteknik AB Betongvägen 18 653 50 Karlstad SST Slitskyddsteknik AB Prästgårdsgatan 35 941 32 Piteå SST Slitskyddsteknik AB Villastigen 1 981 31 Kiruna

Tel: 0553-300 25 · info@slitskyddsteknik.se · www.slitskyddsteknik.se

SST Slitskyddsteknik Material & Tjänster  

Bästa lösningen för dina behov SST är inte bunden till enskilda leverantörer. Det innebär att vi alltid kan välja den optimala slitskyddslö...