Page 1

1. Företagspresentation ”Genom lång erfarenhet, kompetens och senaste teknik levereras lösningar av högsta kvalitet” 1

2

3

4


Strategisk tillv채xt


SSTs resa Historia SST mötte dagens ljus i ett garage i en liten ort i Värmland. Garaget och ambitionerna hos SSTs ägare Anders Sjöberg, var både stora och höga. SST bildades år 2000 för att förverkliga idéer och bättre tillgodose marknadens behov av ett företag specialiserat på slitskydd. Metallurgen Anders hade höga mål och visioner om att utveckla sitt företag till en komplett slitskyddsleverantör, oberoende av enskilda varumärken. Visst var målen högt satta, men verkligheten överträffade visionerna. SST fick snabbt ett gott rykte om att leverera innovativa och praktiska lösningar till ett konkurrenskraftigt pris. Hur blev då SST så framgångsrikt? Endast genom en fördjupad insikt om kundens slitage- och korrosionsproblem kan varaktiga lösningar utvecklas, anpassas och offereras. Det var och är fundamentet i SST. Med flexibilitet, kvalitet och hårt arbete stod SST väl rustat att angripa varierande utmaningar och säkerställa olika kunders behov. Med marknadsledande produkter och gedigen erfarenhet utvecklades kostnadseffektiva helhetslösningar och lyckade projekt med goda referenser.

Förändrad marknad Framgångsrika företag kännetecknas av en inneboende vilja och förmåga att följa med i tiden. Nytänkande är ett annat av de fundamentala värdena för SST. För att även fortsättningsvis ligga i framkant insåg Anders vikten av att ta nästa steg i företagets utveckling.

Ambitionen var att vidga nyttjandet av SSTs produkter och tjänster utanför traditionella industrier och marknader. Det motiverade Anders att utveckla företaget till att bli en internationell aktör. Även att vidareutveckla och dokumentera en strukturerad helhetssyn av företagets projektengagemang blev ett naturlig framåtskridande för SST.

Nysatsning Denna helhetssyn ledde fram till skapandet av en stark ägargrupp i SST. Nya delägare, också de med tidigare erfarenhet från slitage- och korrosionsskydd inom industrin, tillför SST ytterligare egenskaper, erfarenhet och spetskompetens. Genom att komplettera varandra till en dynamisk helhet levereras nu helhetslösningar till en bred kundkrets på en global marknad. Samtidigt värnas bolagets tidigare framgångsfaktorer som värderingar och kultur. För att även vid tillväxt säkerställa dessa värderingar och faktorer, har de förfinats och allt SST gör idag är i enlighet med dessa. Med dokumenterad kvalitet och fortsatt genuint personligt engagemang kommer vår konkurrenskraft att bibehållas och förstärkas. Kundernas spännande och utmanande förfrågningar sporrar oss till att utvecklas och alltid göra vårt yttersta. Det kallar vi att leverera optimala helhetslösningar med mervärde.


En unik kombination av styrkor SST - en David bland många Goliat

Bred produktportfölj

Vår sammansättning av kompetenta ägare, goda medarbetare och leverantörer i kombination med genuint engagemang, gör att SST har en självklar plats i den svenska basindustrin.

SST erbjuder ett brett utbud av kompletterande produktgrupper från de flesta ledande materialtillverkare. Det gör oss till en komplett och oberoende slitskyddsleverantör. Våra direktimportled från materialtillverkarna säkerställer kostnadseffektivitet. Goda relationer med tillverkarnas forsknings- och utvecklingsavdelningar gör att SST kan leverera projekt som inkluderar de absolut senaste framstegen inom materialutveckling.

Att agera David har flera fördelar. De personliga relationer och servicen vi kan erbjuda är svårslagen. Vi levererar problemlösning baserad på vår erfarenhet, kompetens och nytänkande. Utifrån kundernas behov presenterar vi kostnadseffektiva lösningar där även långvariga och goda kundrelationer är viktiga. Korta beslutsvägar, tät kontakt med leverantörer och en gedigen kunskapsbank gör att vi kan agera både snabbt och smidigt. Utmaningar är utvecklande, problem är till för att lösas.

Verksamheten samlas, styrs och kontrolleras i vårt verksamhetssystem upplagt i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001. Dessutom följer vi alltid relevanta europadirektiv och CE-märker naturligtvis där detta behövs.


Sammanlänkad kompetens Vi innehar själva kärnkompetensen och tillhandahåller idag alla länkar i den verksamhetskedja som omfattar slitskyddsteknik – från projektledning, konstruktion och beräkningar till tillverkning, beläggning och montage. Lägg där till utbildning och service. Förutom att åtgärda specifika eller akuta problem säker- ställer vi att de inte återkommer eller uppkommer någon annanstans i kundens verksamhet. Det kallar vi att leverera optimala helhetslösningar med mervärde.

projektering införsäljning

konstruktion

uppföljning

Montage

tillverkning


Projektering

Effektiv problemlösning i projektform När du som kund vänder dig till oss med dina problem och önskemål, oavsett storlek eller omfattning, startar vi på SST vår problemlösningsprocess. Ansvarig projektledare utses. I dialog med dig belyses problemet och alla ingående parametrar identifieras. Genom de korta kommunikation- och beslutsvägarna står vår interna kunskapsbank alltid till projektledarens förfogande. Även SSTs goda relationer med materialtillverkare ger projektledaren oanade möjligheter att med djup och bredd snabbt utvärdera olika problemlösningar. Nu har projektet fått sin röda tråd.

Analys

strategi


Konstruktion

Kostnadseffektiva konstruktioner med nytänkande I linje med våra fundamentala värderingar, bygger SSTs projektengagemang på en nära kontakt och upparbetat förtroende hos våra kunder. Vi eftersträvar ett tidigt inträde i projekten, om möjligt redan i utvecklingsstadiet. Det är här våra tjänster inom konstruktions- och tillverkningslösningar samt materialanpassning kommer väl till pass. Åter igen i kombination med vår långa erfarenhet, spetskompetens och nytänkande. Vi vet att nära kundsamarbete ger de optimala förutsättningar för att tillsammans med våra leverantörer leverera de bästa och mest kostnadseffektiva helhetslösningarna. När du som kund lägger en uppdragsbeskrivning i våra händer vet du att den landar hos erfarna konstruktörer som använder sig av det senaste inom 3D-konstruktion och beräkningar. Här skapas en detaljerad beskrivning av lösningen.

Konstruktion


Tillverkning & Renovering

Flexibel tillverkning av kundanpassade produkter När konstruktions- och tillverkningsritningarna är klara samt godkända, landar de i någon av våra verkstäder. Vilken beror ytterst på den bästa lösningen för det enskilda projektet. Här sker även renovering och uppgradering av kunders maskinella utrustning. Våra verkstäder tillåter tillverkning och materialbearbetning i en rätt tempererad miljö, har välanpassad maskinell utrustning som frekvent uppgraderas vid nya utmaningar. Vår verkstad i Karlstad har en stor modern maskinpark väl anpassad för tillverkning av specialdesignade slitskyddsprodukter och konstruktioner. I vår verkstad i Piteå arbetar vi med tillverkning och montage. Det är ingen ovanlig syn att hela produktionsenheter monteras ihop för kompletta FAT-tester (Factory Acceptance Test). Det gäller även för modulbyggnationer och stora industrikomponenter. Här ges lösningen fysisk form.

verkstad

tillverkning


Ytbehandling & Beläggning

Applicering av marknadsledande slitskyddsprodukter Här är SST svårslagna. I våra egna ytbehandlingsanläggningar, med kontrollerade miljöförhållanden, har vi möjlighet att snabbt och kostnadseffektivt behandla olika material samt applicera olika typer av skydd. För att uppnå optimala problemlösningar och egenskaper använder vi oss av polyuretan, komposit, keramik, termisk sprutning, cement-baserade slitskydd och slitplåt med oanade kombinationsmöjligheter. Här utför vi även traditionell industrimålning. Förutom de fasta installationerna är en stor del av vår utrustning och maskinpark mobil. Det möjliggör ytbehandling och komponentapplicering på plats hos kund. Här skyddas lösningen mot slitage och korrosion.

slitageskydd

Ytskydd


Installation & Service

Fältarbete med kompetens och problemlösning på plats Installation, montering och eventuell slutlig applicering av slitage- och korrosionsbeläggning sker oftast ute hos kund där SST också deltar i driftsättningen. Genom ett tidigt projektengagemang kan vi erbjuda en komplett service- och underhållslösning relevant för projektet. Vi har ett flertal stående uppdrag inom basindustrin. Dessutom tar vi hand om utvalda delar vid deras periodiska underhållsstopp. SST har de resurser som krävs för att bistå er till 100 % oavsett vilken länk i produktionskedjan som behöver åtgärdas eller förbättras. Nu är lösningenen implementerad i kundens process.

Leverans

montage


impossible


mawixart.se · illustrationer: margaretha wixner · tryck: rc tryck

SST Slitskyddsteknik AB Betongvägen 18 653 50 Karlstad SST Slitskyddsteknik AB Prästgårdsgatan 35 941 32 Piteå SST Slitskyddsteknik AB Villastigen 1 981 31 Kiruna

Tel: 0553-300 25 · info@slitskyddsteknik.se · www.slitskyddsteknik.se

Företagspresentation SST Slitskyddsteknik AB (swedish)  
Advertisement