Page 1

oFiciální ČaSoPiS SdrUŽení STUdenTŮ SToMaToloGie ČeSKÉ rePUBliKY

18 19 PodziM11

Jaro12

100 95

Generální ParTner zaHraniČnícH STáŽí

75

25 5 0

WWW.SSSCR.CZ


Milé budoucí zubařky a milí budoucí zubaři, konečně nastala chvíle, kdy držíte v rukou nové číslo StuDenta. Protože od posledního vydání uteklo spoustu času, dovolte mi, abych mladším i zkušenějším čtenářů připomněla, že se jedná o časopis vydávaný pod hlavičkou Sdružení studentů stomatologie České republiky, který je zdarma distribuován všem jeho registrovaným členům. Což znamená, že asi tisícovka výtisku putuje do různých koutů republiky a možná i přes její hranice . Zdá-li se vám aktuální číslo objemnější než dřív, vaše smysly vás neklamou. Abyste si dosyta početli, připravili jsme pro vás spolu se Štěpánem Jurčíkem, který mi přenechal svou funkci editora, rovnou dvojčíslo shrnující delší časové období. Můžete si přelouskat nejen česky, ale i anglicky psané články, které jsme pro vás sesbírali z různých zeměpisných končin.

ProČ se zareGistrovat do sss Čr? • členství je bezplatné • členem se může stát každý student zubního lékařství • přináší to mnoho výhod

Ráda bych zde také poděkovala všem, kteří se na vydání časopisu podíleli – nejen Štěpánovi, který dal dohromady polovinu časopisu, ale i autorům všech článků a fotografií. A nesmíme opomenout ani sponzory, díky kterým může náš magazín vycházet, za což jsme jim velmi vděční. Jmenovitě bych za skvělou fotku na titulku a obrovské množství záběrů z IDSC 2012 chtěla poděkovat Lukáši Řádkovi. Za fotky pořízené během přednášky dr. Renato Leonarda a během workshopu od firmy KaVo děkuji Petru Novákovi. A za spousty fotek například z kongresu v Indii patří dík Petru Kučerovi.  Přeji vám semestr plný nových poznatků i zábavy, úspěšné zvládnutí zkoušek a příjemně strávené chvíle při čtení. Kateřina Křenková editor

Hlavním důvodem, který vedl ke vzniku sdružení, byla snaha zpřístupnit studentům zahraniční stáže. Což se podařilo a samozřejmě daří doteď. Existuje nespočet míst na zeměkouli, které můžete navštívit a naučit se novým věcem, stačí jen pohledat na webu SSS ČR. Když tam zavítáte, najdete spousty dalších informací. Jako jsou fotky z různých společenských akcí, které sdružení pořádá – počínaje reprezentačním plesem a konče sportovními turnaji. Nesmíme opomenout ani program Ve zdravé ČR zdravý zub, který se rozšiřuje i do zahraničí. Dalšími aktivitami, které sdružení zprostředkovává, jsou různé přednášky

100 95

a workshopy týkající se zajímavých témat, na která není ve výuce prostor. Od roku 2012 pořádá SSS ČR také vlastní studentský kongres, kterého se jako budoucí zubaři můžete zúčastnit.

75

Stačí jen na webu www.ssscr.cz/prihlaska vyplnit formulář a začít využívat výhod, které SSS ČR přináší. 25 5 0

3


Student na cestách

Indie Díky našemu sdružení jsem měla možnost podívat

se koncem července tentokrát do Indie. Konal se zde již 58. ročník kongresu mezinárodní studentské asociace IADS annual meeting, na který jsem byla vyslána společně s Terezou Folovskou a Kateřinou Miklišovou jako delegát. Když jsem se v zimě dozvěděla, že plánovaný kongres bude právě v Indii, byla jsem nadšena. Ne nadarmo se říká, že je tento stát jeden z nejrozmanitějších na světě. Charakterizuje jej neuvěřitelná pestrost kultur, jazyků, etnických skupin i náboženství, což se promítá v architektuře, oblékání i v životním stylu tamních obyvatel.

PRE-CONGRESS Ve snaze ušetřit a opatřit si co nejlevnější letenku jsme do Dillí přiletěli ve 3 ráno. Letiště se nám stalo dočasným příbytkem na dalších 7 hodin, protože jsme museli počkat na ostatní účastníky a také na autobus, který nás odveze do Ágry. Letiště ale naštěstí bylo klimatizované a čisté, takže nám to čekání celkem uteklo. Byla jsem překvapená, když jsem došla na záchod a tam krásná Indka v sárí mi pustila vodu a podávala papírové ručníky. Tohle se vám ale stane pouze na letišti nebo v luxusním hotelu. Nikde jinde to nečekejte nebo se připravte, že za to po vás budou chtít peníze a dokážou být velmi neodbytní. O to větší šok jsme utrpěli, když jsme vyšli z letiště. Kolem dokola skoro nic nebylo, jen několik příjezdových cest a neuvěřitelné teplo. Bylo to, jako když přes vás hodí deku. Červenec a období monzunů opravdu není vhodná doba na návštěvu Indie. Navíc díky vzdušné vlhkosti se mi okamžitě zvlnily vlasy a po dobu našeho krátkého pobytu ze mě byla ovečka.

Po příjezdu do Ágry na nás v hotelu čekalo milé uvítání. Dostali jsme červenou tečku na čelo a uvítací nápoj. Jak jsem později zjistila, tak červená tečka či čára v pěšince znamená, že je žena vdaná. Dnes se z toho ale stal spíše módní trend a malují si ji i nezadané dívky. Pak následovala večeře s ukázkou tradičních indických tanců, ke kterým hrála živá hudba. Vše bylo tak nabité energií, barvami a různou vůní, že jste se prostě museli zapojit a bavit se. Druhý den jsme vyrazili na jednu z nejznámějších památek a podle mě i symbol Indie, Taj Mahal. Celou návštěvu bych shrnula slovem nádhera. Opravdu na mě tato stavba udělala dojem. Bezpečnostní opatření u vstupu, čisto, nikde žádné povalující se odpadky a samotná hrobka byla úchvatná. To se bohužel nedá říct o zbytku města. Na každém kroku vidíte odpadky, krávy, cítíte smrad a tlačí se na vás

4


dotěrní prodejci. Pokud se do Indie někdy vydáte, tak doporučuji nakupovat na trhu, nikdy ne před památkami. Jakmile si totiž koupíte něco od jednoho, pustí se na vás ti druzí. My jsme sice byli poučení, ale dvě slečny z Kazachstánu toto varování přeslechly, nerozuměly, či čistě jen nevěřily, a suvenýr si koupily. V tu chvíli se ze všech koutů, rohů a schovek vyrojilo neuvěřitelné množství prodejců a vrhali se na ně jako supi na mršinu. Další dny probíhaly v duchu poznávání indických památek a tradic. Navštívili jsme Fatéhpur Síkrí (Mrtvé město), které nechal vybudovat císař Akbar, ale z důvodu nedostatku vody jej všichni opustili po 14 letech. Mešitu Džámí Masdžid, kde v hrobce Šejka Salíma Čištího můžete vyslovit svoji tajnou touhu a přání a uvázat červenou bavlnku na mřížoví kolem hrobky. Světec se pak postará, aby se vaše přání plnilo. Po třech dnech jsme se pak přesunuli do Dillí a kongres mohl začít.

CONGRESS Dillí je hlavní město Indie a třetí největší město země. Rozsáhlé město je rozděleno do několika odlišných oblastí. Hlavními jsou Staré Dillí s mughalskými památkami a přeplněnými bazary a Nové Dillí s širokými třídami, velkolepými výhledy a koloniálními sídly. Někdo by řekl, že to není ta pravá Indie, a v něčem bychom mu museli dát zapravdu. Všechny kontrasty jsou tu obzvlášť zřetelné. Mládež oblečená do džínů se tu potkává s tradičním oděvem, volské povozy kličkují mezi nejmodernějšími luxusními auty. My jsme bydleli v Novém Dillí. Součástí kongresu byla i návštěva starého města, ale díky jednání, kterých jsme se zúčastnili, jsme tuto prohlídku museli vynechat. Což mě do teď velmi mrzí.

Hlavní součást kongresu a taky důvod, proč na tyto kongresy jezdíme, je jednání výkonné rady a delegátů členských zemí, tzv. GA (General Assembly). Tato jednání trvají vždy dva dny, od rána do večera. Tento ročník byl pro mě ale obzvláště výjimečný. Prezentovali jsme preventivní projekt „Ve zdravé ČR zdravý zub“ a jeho možnosti rozšíření do všech členských zemí IADS pod názvem „The healthy tooth in the healthy world“. Ač hlavní přípravy proběhly již před Indií, bylo potřeba doladit pár detailů. Těch pár detailů se ale v tu chvíli zdálo jako nadlidský úkol, protože jsem byla dehydratovaná a ležela v posteli s vysokou horečkou. Holt zásoby domácí slivovice došly, což si vybralo svou daň. Dodnes jsem vděčná Kateřině, která mi neuvěřitelně pomohla a také podržela během celé prezentace. Projekt byl přijat s nadšením a já si tím vysloužila pozici Chairman of the Prophylaxis Committee. Na programu GA byly také zprávy jednotlivých členů výkonné rady a standing committees, klinické stáže, výzkumné stáže, budoucí chod celé mezinárodní organizace a také volba nových členů výkonné rady. Jednání skončilo o půlnoci a my stihli alespoň část našeho oblíbeného Exchange Fair, kde každý stát představuje své tradice a národní jídlo. Po této největší společenské události IADS meetingu stihlo prokletí dehydratace i ostatní členy výpravy. Druhý den jsme oficiálně ukončili celý kongres a pak už následovalo jen balení, loučení s přáteli, což se jako vždy neobešlo bez slziček a obětí, a odlet domů. Petra Horáková LF MU Brno

5


Brazilská endodoncie v Praze

V lednu se na půdě 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze uskutečnila přednáška na téma Minimálně invazivní endodoncie: předpoklady a biologická proveditelnost. Sdružení studentů stomatologie ve spolupráci s firmou Hu-Fa Dental oslovilo Dr. Renata Leonarda z daleké Brazílie. Profesní profil tohoto endodontisty a patologa nenechal nikoho na pochybách, že půjde o zajímavě strávené odpoledne. Dr. Leonardo přednáší ve více než 58 zemích světa, je členem několika redakčních rad v odborných časopisech, zastává funkce jak v Brazilské, tak Americké endodontické společnosti. Je autorem 3 knih a velkého množství článků. V úvodu přednášky nám Dr. Leonardo prozradil, že pochází z lékařské rodiny. Jako dítě často pozoroval při práci svého dědečka, též zubaře, což významně ulehčilo výběr budoucího povolání. O tom, že zvolil dobře, jsem se přesvědčil v následujících minutách.

Hlavním tématem celého sdělení byla bezesporu microleakage. Dr. Leonardo zdůraznil, že za většinu selhání endodontického ošetření může špatně provedená postendodoncie. Nedostatečná chemická vazba mezi výplňovým materiálem a tvrdými zubními tkáněmi má za následek průnik bakterií a toxinů, které vedou k opětovným patologickým změnám nejen v periapikální oblasti. Problémem není pouze „spára“ v oblasti korunky, ale též netěsnost ve špatně zaplněném kořenovém kanálku, hlavně v jeho koronální třetině. Brazilský endodontista označil metodu laterální kondenzace jako velmi účinnou, splňuje většinu z 10 Grossmanových požadavků na ideální kořenový výplňový materiál. Nicméně uvedl, že gutaperča nemá k dentinu žádnou chemickou vazbu a vlivem nerovnoměrného rozvrstvení sealeru na stěny kořenového kanálku může dojít ke vzniku mikronetěsností. Dále zdůraznil potřebu vyvinout správný kondenzační tlak na spreader s možným rizikem vertikální fraktury zubu. V jednom ze svých článků také jako negativa uvádí nehomogenní hustotu gutaperči v různých částech kanálku a potřebu razantnějšího koronálního flaringu k získání prostoru pro spreader nebo plugger. Metodu laterální kondenzace tedy označil jako velmi účinnou, ale pouze v rukách specialisty na endodoncii. Nyní je na místě uvést, že Dr. Leonardo se podílí na vývoji produktů pro endodontické ošetření ve firmě Ultradent. Značná část přenášky se tedy věnovala propagaci systému Endo-Eze TiLOS a Endo-Rez. Stručný přehled obou systémů poskytuji níže. Endo-Eze TiLOS je hybridní strojový oscilační systém, který využívá jak ocelové, tak NiTi kořenové nástroje. Hlavní myšlenou této kombinace je respektování přirozené anatomie kořenového kanálku, který bývá v koronální a střední třetině jen zřídkakdy kulatý. Většinou se setkáváme s elipsovitými nebo žebrovitě (C-shaped) zahnutými kanálky. Celá sada se skládá ze tří ocelových tvarovacích nástrojů, jejichž hlavním úkolem je rozšířit koronální a střední třetinu kořenového kanálku. Set dále obsahuje tři přechodové NiTi nástroje o D0=0,25mm a kónicitě 2 %, 3 % a 4 %, jejichž cílem je preparace apikální třetiny kanálku. Posledními instrumenty jsou dva ruční nástroje K-file o velikosti ISO 15 a ISO 20 vhodné pro glide path a rekapitulaci. Popis celého systému je značně rozsáhlý, podrobnější informace lze nalézt například v článku Endo-Eze TiLOS--Eliminating the F4: Fractured File Fear Factor: A safe and efficient endodontic solution for dental practices, který vyšel v Australasian Dental Practice v září/říjnu 2010. EndoREZ je chemicky tuhnoucí sealer, jehož hlavní složkou je UDMA (uretan dimetakrylát). Tato metakrylátová pryskyřice je hydrofilní, a proto se nesmí kořenový kanálek před plněním zcela vysušit. Vlhkost zřejmě podporuje hlubší penetraci sealeru do dentinových tubulů, která může dosahovat až 1200 mikronů. Při plnění se používá jeden centrální čep, ale pokud je potřeba, můžeme jich použít více. Polymerace probíhá přibližně 20-25 minut, přičemž použitím EndoREZ accelerator se zrychlí na 4 minuty. Na závěr nám byla doporučena světelná polymerace koronální oblasti po dobu 40 sekund, při níž má vznikat tenká vrstva pryskyřice poskytující kvalitní uzávěr oroficia kořenového kanálku. Navíc po polymeraci můžeme ihned pokračovat v restauraci korunkové části zubu vhodným výplňovým materiálem. Při glidepath je vhodné se vyhnout lubrikačním směsím s obsahem karbamidperoxidu, který by mohl potenciálně inhibovat polymeraci. Ze stejného důvodu se nedoporučuje poslední výplach roztokem NaClO (volné radikály kyslíku). Jako poslední irrigant lze zvolit 17% roztok EDTA po dobu 30-60 sekund, která odstraní smear layer a umožní tak hlubší proniknutí sealeru do dentinových tubulů. Po teoretické přednášce a krátkém občerstvení jsme se zúčastnili workshopu, kde si každý vypracoval jeden endodontický bloček pomocí systému Endo-Eze TiLOS a následně zaplnil sealerem EndoREZ. Celá přednáška i následující praktická část mě velmi zaujala a doufám, že i příští rok nás Dr. Leonardo poctí svou návštěvou.

Ondřej Kment 2. ročník 1. LF UK, zubní lékařství 6


Minimálně invazivní endodoncie v Brně V úterý 17. ledna 2012 v odpoledních hodinách zavítal na půdu brněnské Masarykovy univerzity brazilský odborník na endodoncii Dr. Renato Leonardo, působící na Araraquara Dental School – UNESP Department of Endodontics. Jeho jméno je spjato s mnoha významnými univerzitami, funkcemi či články. Kromě své domovské univerzity je hostujícím profesorem na University of Catalunya v Barceloně a University of Texas - San Antonio v USA. Můžete o něm uslyšet v souvislosti s The Regional Board of Endodontics of Sao Paulo, Brazilian Society of Endodontics nebo American Association of Endodontics. Věnuje se také psaní knih (už napsal tři) a článků, které jsou často publikovány v Qualis a Endodontics Journals. Je skoro neuvěřitelné, že i při tomto pracovním vytížení jezdí Dr. Leonardo po celém světě a přednáší. Už navštívil 58 zemí! Endodoncie jej provází po celý život. Jeho otec dodnes působí na stejné univerzitě v Araraquara, kde přednáší. A jen pro zajímavost, jedním ze zakladatelů dentální katedry téhle univerzity byl dědeček Dr. Leonarda, samozřejmě specialista na endodoncii. Endodontické odpoledne se skládalo ze dvou částí – teoretické a praktické. Nejdříve se začalo přednáškou, která rozhodně nudná nebyla. Dr. Leonardo zaujal všechny přítomné včetně doc. Roubalíkové. Během přednášky se postupně věnoval stanovení správné diagnózy a postupu při ošetření, dočasnému plnění kořenových kanálků (kdy a proč) nebo endodoncii v jedné návštěvě pacienta. Zabýval se porovnáváním ošetření vitální a nevitální pulpy a použitím rotačních, oscilačních a hybridních systémů opracování kořenových kanálků. Také jsme se dozvěděli o možnostech klinického, radiografického či mikroskopického vyhodnocování a praktické využití těchto údajů pomocí statistiky. Jedním z hlavních témat přednášky byla také nutnost hermetického uzávěru trepanační dutiny a v této souvislosti i možnost využití adhezivních materiálů. Jak je vidět, jednalo se o obsáhlé dvě hodiny. Přesto nám Dr. Leonardo stihl povědět o možnostech postgraduálního studia v oboru endodoncie v zahraničí nebo o tom, jak se mu daří skloubit svůj nabitý rozvrh s rodinným životem. Po přestávce vonící chlebíčky a kávou jsme se vydali vstříc workshopu. Tam jsme podle instrukcí Dr. Leonarda strojově opracovávali endobloček a přitom jsme se drželi jedné z hlavních zásad endodoncie v praxi – vyplachovat, vyplachovat, vyplachovat! Po vyplachování následovalo vysoušení, které by na zubařském křesle vypadalo opravdu zajímavě. Každý vzal svého pacienta (endobloček) a jednoduše s ním několikrát klepl o desku stolu. Kolemjdoucí student by na základě zvuků vycházejících z učebny mohl nabýt dojmu, že zabloudil do lesa, kde probíhá sněm datlů. Po hodině a půl opracovávání, vyplachování, sušení a jiných nezbytných úkonů jsme všichni své imaginární pacienty úspěšně ošetřili a odnesli si svůj výtvor domů. Jednalo se o velmi cennou zkušenost, ale hlavně o nezapomenutelný zážitek, za který můžeme vděčit Sdružení studentů stomatologie ČR, které celou akci připravilo ve spolupráci s Hu-Fa Dental a. s. Za jejich podporu a snahu jim patří obrovský dík! A taky děkujeme Petru Novákovi za fotky, které z akce pořídil Klára Vaculovičová LF MUNI 7


a d a m o r h á ln a v í n v r p Moje Letos se mi podařilo náhodou dostat se na Valnou hromadu SSSČR, která se konala v listopadu na Šumavě a byla pořádána zástupci spolku z Plzně. Se spolužáky jsme členy sdružení, dosud jsme se ovšem nijak aktivně neangažovali. Proto jsme nevěděli, co nás na valné hromadě čeká.

funkcí. Téměř většina z nás s nějakou odjela. Po skončení jednání jsme se přesunuli do tamní restaurace na večeři. Těch pár lidí, co mělo jídlo s sebou, zatopilo v krbu, abychom tam neumrzli. Chladné počasí nám totiž moc nepřálo. Večer ubíhal a my se bavili s našimi novými kamarády z celé ČR .

První večer, poté co přijeli všichni zástupci z Brna, Prahy, Olomouce, Plzně a Hradce Králové, jsme se navzájem seznamovali. V letošním roce se objevilo hodně nováčků, včetně nás , a dokonce zahraniční návštěva v podobě studentů, kteří byli na výměně v rámci Erasmu, z Plzně. Náš první večer se protáhnul až do rána a my se těšili, co se bude probírat na oficiální schůzi, která se měla konat.

Ráno jsme uklidili chatu a po krátké procházce jsme vyrazili na cestu zpět do Brna, plni zážitků z víkendu.

V ranních hodinách jsme se sešli v krbové místnosti společně s Výkonnou radou a všemi ostatními. Paní prezidentka Petra Horáková nás pěkně přivítala a zahájila velmi dlouhé a vyčerpávající jednání, které trvalo s přestávkami téměř 10 hodin. Řešil se výroční zubařský ples konaný na počest deseti let trvání SSSČR, jarní kongres, zahraniční stáže, další ročník Ve zdravém městě zdravý zub a akce jemu podobné, a také volby Výkonné rady a nových LPO, NPO a dalších důležitých

8

Valná hromada pro nás byla pro všechny zajimavou zkušeností. Seznámili jsme se se studenty z jiných měst, zjistili jsme, co sdružení dělá, a užili jsme si spoustu legrace. Paní prezidentka, ale i ostatní, jsou velmi milí lidé se spoustou energie a dobrých nápadů do budoucna, do kterých bude zahrnuta i široká veřejnost. Proto se těším na jarní valnou hromadu pořádanou zástupci z Prahy, kde se všichni znovu uvidíme. Julie Bartáková


Tip na léto:

VZHŮRU DO NORSKA

Jak to vlastně začalo? Sedíme takhle jednou po zkoušce v jistém restauračním zařízení a mezi debatami o nesmrtelnosti chrousta a borůvkovém pivu padne návrh, že pojedeme do Norska. Jasně, proč ne? A pak na Galapágy a odtud rovnou na bájnou Atlantidu. Uplynulo pár měsíců a já stojím na kraji skály, hluboko pode mnou rozbouřená řeka, za mnou pár zubařů žmoulajících ve zmrzlých rukou silná lana, před očima mžitky a zdáli ke mně doléhá hlas našeho indonéského průvodce „Come on, Martina, jump!“ Ptám se sama sebe, kam jsem se to dostala. Curaden International AG ve spolupráci s FlatEtarth Activity Center pořádá každý rok týdenní camp plný sportovních aktivit a adrenalinových zážitků. Camp jako takový se nachází u Eidfjordu, do nejbližšího obchůdku půlhodinová jízda na kole, do Osla sedmihodinová cesta autem skrze krajinu mnoha tváří. Akce je primárně určena studentům a mladým zubařům z celého světa, program však není vyloženě zubařský. Každý den si pro nás instruktoři připravili nějakou aktivitu, jejíž součástí bylo téměř denně zmáčet se od hlavy až k patě (a když to náhodou nevyžadovala povaha provozované činnosti, norské počasí se postaralo o své), po náročném dni pak přišla zasloužená party. První den jsme vyrazili k vodopádům, byl krásný slunečný den, takže ani varování před „little shower“ v blízkosti vodopádů nás nijak nerozhodilo. Z výletu k vodopádům byla nakonec cesta skoro do srdce vodopádu a z little shower se vyklubala pořádná sprcha, která si našla cestu i pod ten nejnepromokavější kus oděvu. Večer jsme se

pak dozvěděli, že si tímhle způsobem testují každou skupinu lidí, která sem přijede. Testem jsme zřejmě prošli na výbornou, neboť druhý den se nesl opět ve znamení vody. Po klidné projížďce na sea kajacích jsme natáhli neopreny a pod vedením instruktora Michala z Popradu jsme vyrazili na rafty. V dalších dnech jsme podnikli nezapomenutelný výlet na ledovec, zastříleli si z luku, vylezli si na skálu a s FlatEtarth Activity Center jsme se rozloučili již zmiňovaným skokem do lana. Součástí programu byly i dvě přednášky s zubařskou tematikou, první o nutnosti hygieny, druhá pak o mezizubních kartáčcích včetně praktického nácviku kalibrace a čištění. Nutno říci, že ačkoliv jsme byly se spolužačkou ze všech účastníků nejmladší, naše povědomí o dentální hygieně bylo zdaleka největší. Za týden jsme si rozšířili obzory, a to jak geografické, tak i kulturní. Získali jsme spoustu zážitků, poznali deset podnikavých zubařů z Dánska, Polska, Maďarska a Chorvatska a na památku jsme si odnesli mimo jiné i suvenýr v podobě zubního kartáčku v nadživotní velikosti. A plán na příští léto? Kromě Norska existuje ještě surfařský camp ve francouzském Lacanau a další v chorvatském Splitu…

Martina Kadlecová 3. ročník, Praha

9


Srovnání ZL v městech ČR Vážení čtenáři časopisu StuDent, připravili jsme si pro vás tentokrát dlouho očekávané srovnání studia zubního lékařství v různých městech České republiky. Studenti z Prahy, Brna, Plzně, Olomouce a Hradce Králové hodnotí svou fakultu, způsob výuky a výhody studia právě u nich. V následujících řádcích se tedy dovíte, čeho si budoucí zubaři na své fakultě váží a co jim naopak znepříjemňuje život.

Hradec Králové Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové Hradecká fakulta je nejmenší v republice – zubní lékařství zde studuje přibližně 180 českých a 80 zahraničních studentů. V každém ročníku je nás pouze něco málo přes třicet, takže se studium trochu podobá studiu na gymplu. V prvním a druhém ročníku trávíme většinu času na fakultě, kde probíhá výuka všeobecných předmětů. Preklinické předměty se vyučují ve fantomových laboratořích v nemocnici, jedna z nich je nám k dispozici i ve volném čase. Od třetího ročníku se téměř veškerá výuka přesouvá do nemocnice na jednotlivé ústavy a kliniky, hlavně na zubní kliniku. V  areálu nemocnice bylo v  roce 2006 postaveno Výukové centrum, kam studenti ve vyšších ročnících chodí na většinu přednášek. Kromě toho je zde oddělení knihovny a počítačová místnost, kde můžeme trávit volný čas mezi výukou. V současné době se také zahajuje výstavba společného univerzitního kampusu pro lékařskou a farmaceutickou fakultu. Jako hlavní výhodu studia na hradecké fakultě vidím malý počet studentů v ročníku. Jednak je to fajn, protože se mezi sebou všichni známe a i většina učitelů se

Brno Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

k nám chová celkem kamarádsky. A nesporná výhoda to je na klinických prakticích, kde se o křeslo dělíme pouze dva, takže si toho během studia vyzkoušíme mnohem více než na jiných fakultách. Celkově je systém praxí na zubní klinice dobře promyšlený, pracujeme s moderními pomůckami a učíme se inovativní

V Brně se učí zubnímu lékařství kolem 400 studentů. V každém ročníku je jich

postupy.

přibližně 80. Výuka u nás probíhá celkem na čtyřech místech.

Zubařina v Hradci je asi finančně nákladnější než jinde v ČR, protože si na prekli-

Na přednášky, semináře a cvika týkající se především všeobecně lékařských

nické předměty musíme kupovat vlastní Frasaco čelisti se zuby a také nástroje

předmětů docházíme na moderní univerzitní kampus v Bohunicích. Zde je také

a vrtáčky. První ročník tak vyjde asi na jedenáct tisíc korun, druhý ročník potom

knihovna, která zásobuje knihami studenty lékařské, sportovní i přírodovědec-

na další dva tisíce. Na druhou stranu zase ušetříme na učebnicích. Hradecká fa-

ké fakulty. Tamní Academic Restaurant je nejmodernější menzou ve městě a naší

kulta má skvěle vybavenou knihovnu, kde nám na začátku roku půjčí všechny

pýchou.

„povinné“ učebnice.

Výuka preklinických předmětů se koná na bývalé lékařské fakultě v centru Brna,

Mrzí mě, že zatím v Hradci nemáme tolik možností účastnit se různých worksho-

kde se konají po celou dobu studia také některé přednášky se zubní tematikou.

pů a školení, jako mají například studenti v Brně. Ale to je způsobeno tím, že

Zdejší fantomové laboratoře nám bohužel ve volném čase nejsou k dispozici.

zde do nedávna SSSČR vůbec neexistovalo a teprve teď se začíná domlouvat

V této budově se též nachází non-stop otevřená celouniverzitní počítačová stu-

spolupráce kliniky se sdružením. Tak snad se nám to tu taky podaří

dovna, která nejen nám poskytuje možnost studia nebo úkrytu v každou denní

rozjet 

dobu. Studium některých všeobecných předmětů a hlavně klinická výuka a též před-

Petra Olivíková, 2. ročník

nášky se konají na Stomatologické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny. Maxilo-faciální chirurgie se pak vyučuje na KUČOChu Fakultní nemocnice Bohunice. Mezi studenty všech ročníků fungují výborné vztahy. Dokonce se tady říká, že „brněnská zubárna není o učení, ale o spolupráci“. 80 studentů je tak akorát na to, abychom se mezi sebou stihli poznat. Jenže je to příliš na to, abychom se podělili o křesla na klinice. Málo míst u křesel, krátká cvičení na klinice, nemožnost návštěvy fantomových učeben ve volném čase a léčební postupy, které nejdou s dobou – to jsou hlavní zápory brněnského studia zubního lékařství. Ve starších ročnících je sice místa u křesla více, ale i tak tyto podmínky nedostačují oprávněným požadavkům studentů. Na druhé straně musím vypíchnout výborně organizovaný mimoškolní studentský život, téměř bezproblémové studium předmětů všeobecného lékařství a dobrý vztah s vyučujícími. A hlavně, v Brně jsou skutečně všichni zubaři jedna rodina.

Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Výuka oboru Zubní lékařství v Praze probíhá pouze na 1. lékařské fakultě, a to

Filip Hromčík, 2. ročník

10

v rozsáhlém areálu na Praze 2 s přidruženou Všeobecnou fakultní nemocnicí na


Karlově náměstí. Čistě zubařské předměty včetně preklinického zubního lékař-

né komunikaci v malých a stmelených ročníkových kolektivech jsou studenti

ství se vyučují v krásně zrekonstruované a zmodernizované budově děkanátu,

schopni vytvořit různé (mimo)oborové projekty. A jeden názor za všechny: „Tuto

kde na pracovníky, studenty i návštěvníky dýchne daleká historie založení Kar-

fakultu bych neměnila za žádnou jinou. Jsou zde ochotní lidé, kteří nám vždy vy-

lovy univerzity v roce 1348, nejstarší univerzity na východ od Rýna a na sever od

jdou vstříc. Nejsme tu jen jméno na papíře a pro vyučující

Alp. Jen výuka stomatochirurgie a maxilofaciální chirurgie probíhá ve Všeobecné

neznámí lidé.“

fakultní nemocnici. Odhaduji, že zubní lékařství na naší fakultě studuje zhruba 350 studentů. I přes

Za super plzeňskou partu Martina Michaličová

snahu uspořádat v Praze společné „zubařské“ akce, ať už organizované Sdruže-

a Jakub Hosnedl, 2. ročník

ním studentů stomatologie nebo aktivními studenty mimo sdružení se domnívám, že se mezi sebou příliš neznáme. Musím říct, že na naší fakultě celkově panuje zvýrazněný zvyk absolutní podřízenosti studenta autoritám, čímž je 1. lékařská fakulta proslulá a což bezesporu ovlivňuje také náladu mezi studenty. Tím míním především výuku všeobecně medicínských předmětů… Na druhou stranu máme neopakovatelnou možnost se osobně setkat s velikány současné medicíny jak v  oborech všeobecné medicíny, tak v  oborech zubního lékařství, maxilofaciální chirurgie atd. K  praktickým zkušenostem našich studentů bych řekla toto. Studenti se u nás setkávají s pacienty již od 3. ročníku, avšak bohužel jen ve velmi omezené míře. Pořádně jsme se dostali do pravidelného kontaktu s vrtačkami, kleštěmi, kyretami a podobně až v průběhu 5. ročníku. Také bychom si přáli více vyučujících, kteří by se nám měli čas věnovat a měli chuť výuku zefektivnit. A kofferdam? Ano,

Olomouc Lékařská fakulta Univerzity Palackého

opravdu ho pravidelně na konzervačním oddělení používáme (i když bychom ho někdy nejraději zahodili, když nám překáží) .

Olomouc je menší studijní historické město. Ročně se na zubní lékařství hlásí ko-

1. lékařská fakulta je kouzelná svojí historií, snahou o vysokou odbornost a ko-

lem 1000 uchazečů a přijato je jich přibližně 95. Studium začíná úvodním kurzem,

neckonců láká studenty do Prahy také veliké a překrásné město, skýtající neko-

kde se po představení vedení fakulty studenti dozví dost informací nejen o stu-

nečné množství kulturních zážitků a zábavy ve víru velkoměsta.

diu, možnostech stáží a vědeckých činnostech, ale i o studentských organizacích. Nejhorší jsou vždy první kroky. Ty v Olomouci směřují do kopečku na Teoretické

Kateřina Schneiderová, 5. ročník

ústavy, které se nacházejí v areálu Fakultní nemocnice. Je to nově zrekonstruovaná budova, ve které probíhá většina přednášek, cvičení a seminářů. Kromě toho zde můžeme najít knihovnu, studovnu a počítačové centrum. Naší alma mater je však klinika zubního lékařství stojící v těsné blízkosti centra Olomouce. Navštěvujeme ji již od začátku studia. Kromě některých přednášek zde probíhá v prvních semestrech preklinické zubní lékařství v  laboratoři a na fantomech. Již od druhého ročníku přenášíme teorii v praxi a pracujeme na spolužácích, známých a kamarádech. I když takto probíhají pouze dvě hodiny týdně, je to nejzajímavěji strávený čas. Asi každý z nás bude vzpomínat na svou první výplň. Hodně studentů bydlí na kolejích, u kterých se nachází alespoň jedna menza. Do  centra cesta trvá přibližně deset minut a do školy o něco víc. Klid na učení s dalšími spolubydlícími se zde asi nedá moc srovnat s priváty. Od toho jsou zde

Plzeň Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

však studovny, které se nacházejí u většiny kolejí na každém patře. Výhodou tohoto typu bydlení je nejen získání velkého množství kamarádů i z jiných oborů. Studovat v Olomouci lze i ve Zbrojnici. Je to celouniverzitní knihovna se studov-

Plzeň - Evropské město kultury pro rok 2015 – nabízí studentům dostatek prosto-

nou zajišťující studentům nejen služby, ale i relativní klid ke studiu. Velkou výho-

ru jak pro sportovní, tak kulturní vyžití. Oboru Zubního lékařství se zde věnuje

dou je možnost využití těchto prostor denně až do deseti hodin večer.

kolem 250 studentů, tedy 50 na každý ročník. Díky takto malému počtu se studi-

Díky tomu, že město Olomouc a naše fakulta patří mezi ty menší, je zde indivi-

um nese v duchu přátelství a individuálního přístupu vyučujících ke studentům.

duálnější přístup ke studentům. Vybavení jde s dobou a mladá generace dok-

Výuka probíhá na profesionální úrovni a není problém se na vyučující obrátit

torů strhává svým nadšením pro práci a hlavně mimoškolní kurzy a přednášky i

s jakýmkoliv dotazem. Naše fakulta sídlí nedaleko centra Plzně v příjemném pro-

nás, studenty. Také tím, že výuka probíhá pouze na dvou místech a vše je blízko,

středí, kde se vyučují zejména teoretické předměty. Jako zubaři však většinu času

neztrácíme zbytečně mnoho času přejížděním z jednoho místa na

trávíme ve Fakultní nemocnici Lochotín, která je od fakulty jen pár minut pěšky.

druhé.

Prvním krokem, jak se stát úspěšným zubařem, je seznámení se s naším prvním pacientem – stále usměvavým a nikdy si nestěžujícím fantomem. Jako velké plus

Kristýna Horáková, 2. ročník

shledáváme, že nám fakulta poskytuje většinu potřebných materiálů a nástrojů, tudíž není studium tak finančně náročné. Jistou výhodou také je relativně brzký přístup k „živým a věčně si stěžujícím pacientům“, a to již ve 3. ročníku. V průběhu studia také s přibývajícími praktickými předměty zjišťujeme, že jsou nám

Tak a teď už je jen na Vás, pro kterou fakultu byste se příště rozhodli. Nehledě na

bohužel některé důležité informace sdělovány opožděně, což nám například

podmínky studia jsou zubaři ve všech městech skvělí lidé a stojí za to je poznat.

způsobuje problémy s překonáváním již zažitých návyků, zejména v oblasti er-

Věřte mi.

gonomie práce. Zubařské mimoškolní aktivity jsou v Plzni teprve v plenkách, avšak díky výteč-

Filip Hromčík

11


international dental researcH ProGraM „Nepostarala by ses v létě o pár studentů, kteří by přijeli na výzkumnou stáž do Brna?“ zeptala se mě loni na jaře bývalá prezidentka Kájka Floryková. A já si řekla, proč ne? Netušila jsem ale, že se za tím bude skrývat ještě pořádný kus práce. Výměnné výzkumné stáže byly naprostou novinkou, která se teprve zaváděla do členských zemí IADS. A my jsme byli jednou z prvních, které nabídly svůj výzkum v oboru stomatologie k nahlédnutí zahraničním studentům. V Brně se jednalo o projekt „Odontogenesis and regeneration of periodontal tissues“ vedený profesorem Ivanem Míškem z Akademie věd. Za pomoci pana profesora i pana proděkana Vaňka se mi po měsících papírování, vyřizování a obíhání nakonec podařilo celý projekt rozjet i u nás. Výzkumné stáže probíhají podobně jako ty klinické. Studenti si vyberou nabízené země a podají přihlášku. Pak zbývá jen počkat, zda byli podle svého resumé na výzkumný projekt vybráni. U nás mezi první odvážlivce patřila Ivana Rozehnalová a Michal Pločica. Vybrali si stáž v Rumunsku s názvem: „Common, rare and individua loro-dental findings in Down syndrome“. Z Rumunska k nám na konci srpna přijely dvě studentky Elena a Mihaela. S holkama jsem se velice rychle sblížila a celé dva týdny jsme trávily společně. Přes den navštěvovaly Akademii věd, kde se pilně vzdělávaly, a volná odpoledne jsme zaplnily prohlídkami Brna, univerzity a nákupy. A v takovém parnu nesměla chybět ani návštěva koupaliště. Večery jsme trávily povětšinou s ostatními studenty a aktivisty sdružení po hospůdkách a klubech. A že to holky uměly roztočit! Dokonce jsme se jednou tak zatočily, až jsme skončily v brněnské úrazovce. Každopádně nešlo o nic vážného a jelo se vesele dál. O víkendu jsme si udělaly výlet do naší krásné matičky Prahy. Musím tedy uznat, že popsat návštěvu Rumunek jako naprosto úžasný zážitek, by bylo asi ještě málo. Pro mě to byla naprosto nezapomenutelná zkušenost, na kterou budu nadosmrti v dobrém vzpomínat. Na závěr bych chtěla poděkovat celému brněnskému týmu sdružení, především Peťovi Kučerovi, který mi s holkama hodně pomáhal. Kdo by měl zájem zapojit se trochu do tohohle společenského víru nebo se zajet obohatit do zahraničí, neváhejte a napište mi na: nso.ssscr@gmail.com Kateřina Miklišová National Scientific Officer

Stáž v Bukurešti s IDRP Po příletu na letiště nás vyzvedla naše koordinátorka Andreea a ukázala nám město, které bylo následujících 14 dní naším druhým domovem. Koleje byly v samotném centru města, tím pádem jsme měli všechny památky coby kamenem dohodil. První dva dny naší stáže jsme strávili v nemocnici, kde jsme vyšetřovali pacienty s Downovým syndromem a učili je zubní hygieně. Toto vyšetření bylo součástí preventivního programu, protože spousta rumunských zubařů nechce ošetřovat děti s Downovým syndromem. Pro nás to byla velká zkušenost, protože jsme se naučili pracovat s  handicapovanými pacienty. Nejtěžším krokem bylo získat jejich důvěru, což nám pak značně ulehčilo spolupráci. Ve srovnání s ostatními dětmi byli naši pacienti mnohem klidnější než spousta lidí bez tohoto handicapu. Při vyšetření jsme zaznamenávali stav chrupu a parodontu do protokolu, který je obdobou KPE a CPITN indexu používaného na naší klinice v Brně. Byli jsme překvapení množstvím anomálií v dutině ústní. Následující dny naší stáže byly zaměřeny na prenatální diagnostiku Downova syndromu. Dva dny jsme strávili na soukromé klinice v Ghencea Medical Center. Zde jsme se naučili molekulárně biologické metody používané k extrakci DNA a následné diagnostice numerických a strukturních aberací. Zpestřením bylo testování otcovství, které se v laboratoři běžně komerčně provádí. O víkendu pro nás Andreea připravila výlet do nedalekého městečka Sinaia, kde jsme navštívili „Peles castle,“ který je spolu s Drakulovým hradem nejvýznamnější památkou transylvánské oblasti.

12

Druhý týden jsme byli součástí pracovního týmu v institutu Victora Babeshe. Na vzorcích periferní krve jsme cytogenetickými metodami diagnostikovali Downův syndrom a jiné chromozomové aberace. A pár vět na konec? Velice nás překvapila ochota lidí a jejich znalost angličtiny – perfektně anglicky zde uměly jak malé děti, tak starší generace. Co se týče kultury, Bukurešť nás úplně pohltila. Je plná historických budov a nádherných parků. Dominantou města je budova parlamentu, kterou vystavěl diktátor Nikolaj Caucesku. Tato gigantická stavba je druhou největší budovou světa. Od paláce vede Bulevardul Unirii, která je inspirovaná pařížskou Champs-Élysées a je přesně o metr širší. Proto se Bukurešti někdy říká „Paříž východu.“ Na závěr bychom chtěli poděkovat prof. Severin (profesorka genetiky na Univerzitě), Andreei Paun (IDRP koordinátorka v Rumunsku) a v neposlední řadě Katce Miklišové (IDRP koordinátorka za ČR), díky kterým jsme měli možnost získat novou životní zkušenost daleko od domova. Nebýt její ochoty a organizačního týmu, tak naše stáž zůstala pouze v rovině plánování. Ivana Rozehnalová (1. ročník LF MUNI) Michal Pločica (2. ročník LF MUNI)


Dear StuDent, We are writing to you to share our experience during an IDRP exchange program –“Odontogenesis and the regeneration of dental tissues” in Brno, Czech Republic which took place in August 2011. It has truly been a fulfilling experience both from an academic point of view and a social one. We had the unique opportunity to be part of the scientific research process and to get acquainted to the new technology used in molecular science and medicine. The research team treated us with a lot of understanding, kindness and patience, therefore helping us in every step. Professor Ivan Misek has been a true mentor for us; he made us understand that in medicine, everything could be possible if you really want to obtain it and that the scientist mind has no limits. We were amazed to see how, out of just a bunch of epithelial cells, a whole tooth bud could be obtained, and furthermore, after implantation, a new and completely functional tooth. For the moment this method has only been used successfully on mice, by using epithelial stem cells from fetuses. The greater goal of this program is of course to extend the method to humans which would most certainly have breathtaking and mind blowing consequences on dentistry in all its fields. The main disadvantage, however, seems to be the human immune system itself; because of its great complexity, it interferes with the differentiation process of the stem cells, sometimes even inducing tumor formation instead of tooth structures. Nevertheless, it will soon become a matter of the past, thanks to all the research undergone and the constant progress in technology. As far as the social life, we really were busy thanks to our good friend Katerina Miklisova, who always “had something cooking for us”. We enjoyed the traditional food and drinks, the “hermelins”, the “Pegas Beer”, the fruit flavored beer, the goulash, the garlic soup. But most of all, we enjoyed the company. All the students from Brno did everything that they could so that we had a pleasant, exciting and fulfilling stay. It was like meeting old friends, talking and laughing while the time passes by, just simply flies and you can hardly notice it. In conclusion, we want to thank Professor Misek and the whole research team, Katka and all the other students who have been there for us and who made sure that we fully enjoyed our Czeck experience! Yours dearly, Elena Chiru and Mihaela Cazachevici. 13


GRANADA SE SPO LUBYDLÍCÍMI NA KARNEVALU V CÁDIZU

 JÁ NA FAKULT

Od začátku studia na 1. LF UK jsem si plánovala nějaký studijní výjezd do zahraničí. Program Erasmus mi tím pádem přišel jako ideální možnost, navíc všichni mí kamarádi, co se z něj vrátili, přijeli nadšení a tohle nadšení velmi úspěšně přenášeli i na mě. Protože mým druhým cizím jazykem byla španělština, Iberský poloostrov byl jasnou volbou! Ze tří možností – Madrid, Santiago de Compostela a Granada, jsem si nakonec vybrala tu třetí. Granada je poměrně malé město v Andalusii na jihu Španělska. Má 250 tisíc obyvatel, z toho 80 tisíc tvoří studenti a ročně přijede 10 tisíc zahraničních studentů. Město vlastně univerzitou dost žije, je tam spousta mladých lidí a je dost znát, zda akademický rok již začal nebo jsou stále prázdniny. Granada je krásné město, nad nímž se tyčí majestátná Alhambra, sídlo maurských vládců, za níž je vidět nejvyšší španělské pohoří, Sierra Nevada. Pohled to je kýčovitý, ale krásný. Ve městě se mísí křesťanská, arabská a židovská kultura, dosud to je dost znát a dělá to z Granady takové multikulturní místo. Poloha pod horami ovlivňuje dost počasí, typické kontinentální. Veliké rozdíly

14

mezi dnem a nocí, v létě vedro (léto začíná tak v dubnu) a v zimě zima (na španělské poměry veliká, pro nás Čechy nádherné „jarní“ počasí). Hodinu autobusem jsou hory, kde se dá krásně celou zimní sezonu lyžovat, a stejnou dobu trvá i cesta k moři. Většina studentů v Granadě bydlí v pronajatých bytech, koleje jsou tak třikrát dražší. Takže je na začátku semestru celé město polepené inzeráty, a všichni studenti běhají, obvolávají je a hledají, kde budou následující rok bydlet. To čekalo i mě. Zaplatila jsem si hostel a celé dny se chodila dívat na byty. Čtvrtý den po příjezdu jsem se stěhovala do nově zrekonstruovaného bytu blízko katedrály, kde nás nakonec bydlelo sedm. Něco jako z filmu Erasmus a spol. Veliká mezinárodní rodina. Školu jsem měla v CampusCartuja, což je jeden ze tří univerzitních kampusů v Granadě. Leží na kopci skoro za městem, byla to svižná půlhodinová procházka. Chodila jsem na jeden předmět se čtvrťáky (endodoncie – původně jsem myslela, že ve 4. ročníku už je automatické, že budou mít práci


TRH

KATEDR

ÁLA

BAYZÍN POHLED NA AL

s pacienty…bohužel. Šťourali jsme se ve vytržených zubech) a dva s páťáky. V posledním ročníku je vlastně první větší kontakt s pacientem. Předtím mají mnoho teorie, a pokud se na pacienta podívají ve skupince osmi lidí, nemají moc šanci si něco zkusit. O to větší změna nastane v posledním ročníku, kdy mají komplexní a skoro jen klinické předměty. Přijde pacient, student ho prohlédne, zrentgenuje, otiskne, vypracuje léčebný plán a podle toho během celého roku postupuje. Systém je to dobrý, to u nás dost chybí. Vůbec by nebylo od věci zavést podobný typ předmětů i v Čechách. Pacienty dostávají studenti z databáze, kterou má fakulta, každý dostane jméno a telefonní číslo na tolik pacientů, o kolik si požádá. Pak už je student kontaktuje, domluví si s nimi schůzku a vlastně si všechno řídí sám. K dispozici má křeslo ve vyhrazených hodinách praktik - koho si objedná a co bude dělat, to je na něm. Problém nastane, pokud třeba žádný z jeho pacientů nepotřebuje např. protetické ošetření. Pak se může stát, že si student za celou dobu studia nevyzkouší, ani jak se dělá protézka. A po pěti letech šup do praxe!

Španělé jsou moc milí, vstřícní a ochotní. I když u nich řádí krize, tak se všichni usmívají, nadšeně se zdraví a zvou na drink. V Andalusii, ale především v Granadě, je typické podávání tapas. Je to malé jídlo, které dostanete k objednanému pití. V některých hospodách jsou tapy malé, jinde velké, jinde si můžete vybrat z celého jídelního lístku tap. Je to moc šikovné a příjemné. Za dobrou cenu (platí se jakoby „jen“ to pití) dostanete, pokud víte kam jít, docela hodně dobrého jídla, které vás zasytí. Problém nastává, když už jíst nemůžete a chcete si objednat prostě jenom pivo. To nejde… A tak se všude pije a jí dlouho do noci a vy se pak jen odkutálíte z hospody ven… Protože jsem měla třídenní víkend, jezdila jsem hodně na výlety. Dost jsem procestovala celou oblast, byla jsem si zalyžovat i zaplavat v moři. Škola nebyla zas tak náročná, hlavně nikdo nic moc neřešil, takže jsem si svůj pobyt v Granadě moc užívala a měla takové půlroční prázdniny. Určitě bych jela znova, kdyby mi to někdo nabídl! Tereza Kripnerová, Praha

15


The infulence of torque on the separation of endodontic NiTi rotary instruments in simulated clinical conditions- pilot study

Isidora Marković -Student,Medical faculty, University of Novi Sad Igor Stojanac-Dr. med. dent., Department of Endodontics,Medical faculty, University of Novi Sad

-measurement of canal curvatures of each canal -treatment of root canal with endodontic NiTi rotary instruments. After the calculation of average curvature for every single tooth of 20 sample teeth (60 canals), there have been made 10 pairs wich consist of two teeth with most common curvature.

INTRODUCTION: Shaping and cleaning of root canal, instrumentation and aseptic irigation are main preconditions for complete disinfection of root canal, wich can determinate result of endodontic treatment. Separation or breakage of endodontic instruments in root canal is one of diďŹƒculties in endodontic treatments. Appearance of separation of nickel-titanium rotary instruments is significant clinical problem, becouse the breakage of these instruments is not followed with previous deformation. Based on numeruos studies, torque fatigue is primary cause of occurrence of defects and breakage of endodontic NiTi rotary instruments.

So there were formed two groups of teeth: 1) Group of teeth (N=10) wich are processed by instruments with torque ; recommended by the manufacturer torque value, when electrical endo-motor blocks rotation of instrument in root canal is set to 3Ncm for S1 instruments, 1Ncm for S2 instruments, 1,5Ncm for F1 instruments and 2Ncm for F2 instruments. 2)Group of teeth (N=10) wich are processed by instruments without torque; torque value for all instruments is set to 5,2Ncm, wich is the highest value on this electrical device.

The aim of this pilot study is to examine influence of torque on separation of endodontic NiTi rotary instruments in simulated clinical conditions. MATERIALS AND METHODS: Research is conducted on sample of 20 human teeth in laboratory conditions. Experimental precedure consists of following steps: -forming of acces cavity on sample teeth -restoration of initial mobility of root canal -determination of working lenght of every canal with electronic apex locator -radiographs of teeth with insereted silver points #10 in each canal 16

RESULTS: Wicoxon matched pair test confirmed that there is no statistically significant difference in average number of usage of instruments with or without torque (p>0.05). Although there is no statistically significant difference in results, considering limitation of this pilot study, we can see tendency that working without torque can cause unexpected breakage of instrument just after a few usage in clinical practise. CONCLUSION: Appropriate training of students or dentists without clinical experience, for working with NiTi rotary instruments on models or extracted teeth, with maximum compliance protocol, usage of endo-motor with adjustable torque and careful record of use of every instrument, can be expected predicable results of endodontic therapy as dentist with short clinical experience.


International Dental Student Congress 2012 Ve dnech 29. 3. až 1. 4. 2012 se v prostorách Kampusu Masarykovy univerzity uskutečnil první Mezinárodní zubařský studentský kongres určený pro studenty zubního lékařství z celého světa. Celá akce vznikla díky iniciativě Petry Horákové (prezidentky SSSČR), Petra Kučery (prvního víceprezidenta SSSČR) a Kateřiny Miklišové (national scientific officer SSSČR), členů Sdružení studentů stomatologie ČR. Studenti chtěli rozšířit činnost sdružení a dopomoci tak sobě i ostatním studentům k jejich profesnímu růstu. Celý kongres probíhal pod záštitou proděkana pro zubní lékařství a přednosty Stomatologické kliniky FNUSA v Brně prof. MUDr. Jiřího Vaňka, CSc., rektora Masarykovy univerzity Doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., děkana prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc., pod osobní záštitou prezidenta České stomatologické komory MUDr. Pavla Chrze, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška a primátora města Brna Bc. Romana Onderky, MBA, jejichž podpory si velmi vážíme. Hlavním cílem tohoto projektu bylo spojit studenty z celého světa a nabídnout jim nové znalosti a zkušenosti. Studenti si mohli prakticky vyzkoušet práci s novými materiály a moderní postupy. Kromě odborné části byla pro studenty připravena i část společenská, která se nesla v duchu představení České republiky a Brna - našich tradic, českých výrobků a brněnských památek. Odborný program se skládal z workshopů a přednášek v podání uznávaných odborníků jako např. doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (LF MU), doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D. (1. LF UK), Dr. Hytham Abdel-Aziz (Alexandria university, Egypt), Dr. Puneet Gupta (Indore, Madhya Pradesh, Indie), MUDr. Ladislav Gregor (ACTA University of Amsterdam). Obsah přednášek zahrnul většinu témat moderní stomatologie, jako jsou lasery, implantologie, vrstvení kompozit či maxilofaciální chirurgie. Celý kongres probíhal v angličtině. Součástí konference byla v pořadí již sedmá soutěž přednášek studentů, tzv. IADS Lecture Contest. Přednášky studentů byly výsledkem jejich výzkumné činnosti v oboru stomatologie a byly hodnoceny odbornou komisí. V této odborné komisi, která vyhlásila tři nejlepší práce, zasedli MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D. (LF MU), MUDr. Jan Vokurka (LF MU) a Dr. Puneet Gupta z Indie. První místo obsadila Ewelina Mielko z Medical university of Lublin, Polsko, druhé místo získal Jiří Potůček z LF Masarykovy univerzity, Česká republika, na třetím místě se umístila Petronela Buiga z University of Medicine and Pharmacy, Rumunsko. S odstupem času můžeme kongres hodnotit jako velmi úspěšný a pro studenty přínosný. To nás všechny naplňuje energií a chutí uspořádat příští rok druhý ročník. Na závěr bychom rádi poděkovali všem účastnícím se lektorům a především členům organizačního výboru, bez kterých by se kongres nemohl vůbec uskutečnit.

17


the

IADS Lecture

During The International Dental Student Congress 2012 the IADS Lecture Contest took place in Brno where young dentist and students presented their shared science project. On the following pages we will bring you the abstracts of the top three. In the expert committee were: MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D. (LF MU) / MUDr. Jan Vokurka (LF MU) / Dr. Puneet Gupta from India. The first place took Ewelina Mielko from Medical University of Lublin, Poland, the second place took Jiří Potůček from the Medical faculty of Masaryk University, Czech Republic and the third place went to Petronela Buiga from University of Medicine and Pharmacy, Romania.

AUTHOR: EWELINA MIELKO Ewelina Mielko is a student of Dentistry at the Medical University of Lublin, Poland. She has been concentrating on experiencing world around herself from a young age and never really considered doing anything different than being a dentist or scientist. In her research, she tries to put together both passions which makes her incredibly fortunate.

copy the zone was identified and characterized. The spatial layout of function groups was made and correlated with SEM results Conclusions: Biomineralization process can lead to the formation of an interfacial layer at the Biodentine-dentin interface, named Biondentine Transition Zone. Electron probe microanalyser (EDS) and micro-Raman are powerful and suitable techniques to investigate Biodentine. Key words: Biodentine, dentin, electron probe microanalysis, Raman spectroscopy.

TITLE:

USING OF MICROANALYTIC METHODS IN BIOMINERALIZATION ANALYSIS BETWEEN DENTINE AND BIODENTINE.

Coordinator: Dr hab.n.med. Renata Chałas Introduction: Biodentine®, a modern dentin substitute, is an all in one bioactive and biocompatible material. It is recommended to use for direct and indirect capping, perforations, apexification and retrograde root filling. Aim: The aim of the study was to present the reaction between dentin and Biodentine, and to examine the chemical analysis of the adjacent zone. Materials and methods: Seven dentinal 1 mm discs were prepared from human extracted teeth. Earlier, Class 1 cavities according to Black were prepared and filled with Biodentine. The samples were processed for the analysis of elemental composition in the materialadjacent dentin using an electron probe microanalyser (EDS) with image observation function (SEM), and the chemical composition of the samples were checked by Raman spectrometer. Results: The performed study showed that Biodentine releases some of its components into dentin specimens and causes the uptake of Ca and Si in the adjacent dentine. Spectra of Biodentine showed the presence of different ions and and diffusion of ions transition took place on the border between Biodentine and dentine. Using Raman spectros-

18

AUTHOR: JIŘÍ POTŮČEK Jiří Potůček (*1988) started the dental part of his life in 2007 at the Masaryk university in Brno. Now, in 2012, he is ready to pass the state exams and complete his studies. He is enthusiastic about new trends in stomatology. Participation in IADS Lecture Contest is one of his first experience as a young scientist. TITLE:

REMOVAL OF THE SMEAR LAYER USING DIFFERENT IRRIGATION PROTOCOLS

Introduction: Whilst the rotary NiTi systems for shaping root canals have reached nearly its perfection, much less is known about the action of irrigating solutions during endodontic treatment. Root canal irrigation is an indispensable part of the treatment and should not only be regarded as the removal of dentin chips produced by endodontic instruments. One of the advantages is that it can be helpful in removing the smear layer, which is the main goal of this in vitro study. Aim: The purpose of this study was to compare three different irrigation protocols (negative control NaOCl, alternate use of gel-type EDTA with NaOCl, NaOCl with final irrigation of liquid EDTA after the completion of instrumentation) in their ability to remove the smear layer. Material and methods: The experiment has been carried out on extracted teeth shaped with the ProTaper sequence up to F3 file


and irrigated by three different irrigation protocols. The specimens were subsequently prepared for scanning electron microscope (SEM) examination. Based on the description of the microphotographs (magnification 1000x), the removal of the smear layer was evaluated. Conclusion: The result of this study recommends the use of liquid form of EDTA after the completion of root canal instrumentation. Alternate use of sodium hypochlorite and gel-type EDTA failed to remove the smear layer. Moreover, there are doubts whether this latter irrigation protocol can be helpful in improving the overall treatment outcome. The results are compared and discussed in relation to contemporary findings of evidence-based dentistry.

AUTHOR: PETRONELA BUIGA Petronela Buiga is 21 years old. She is a student in the 3rd year at the Faculty of Dental Medicine, „Iuliu Hatieganu“ University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca. Since her 1st year, she has been interested in scientific, organizational and volunteering activities at her university. Starting with this academic year she became a member of the University Senate. In the past, for two years, she was a member of the Dental Medicine Board and the students‘ representative. She took part in 14 national and international student and medical congresses / conferences in different areas, such as: Oral and Maxillo-Facial Surgery, Water Channel Proteins, Dental Medicine, General Medicine. TITLE:

THE GOLDEN PROPORTION IN THE MAXILLARY ANTERIOR TEETH

ity between the apparent surfaces of the frontal teeth. The purpose of the present paper is to investigate the existence of the golden proportion between the widths of the upper anterior teeth and the width-to-height ratio for the maxillary central incisor (CI) on a study group of patients. Experimental methods used: We have performed a statistic study on a group of 80 patients taken from the database of the Pedodontics Clinic in Cluj-Napoca. The two parameters followed (the golden proportion and the ratio W/H at the level of CI) were evaluated on the base of 40 standardized frontal images of the patients and 40 gypsum casts. The images were captured with a digital camera CANON 400D, MR 14- EX, 100 MM and the casts were made using addition silicones impressions (Extrude- Kerr). All the measurements were taken with the help of vernier caliper by two investigators. The results were submitted to the statistical analysis using a one-sample t test. 30 A one-sample t test was performed to assess the incidence of the golden proportion and to compare the width-to-height ratio of CI with the proportion of 75 %. Essential results, including data and eventual statistics: We have obtained significant differences when the mean ratios between perceived widths were compared with their ideal golden ratios (P<0,01). Significant differences were also observed when the mean values of the W/H ratio of CI were compared with the proportion of 75 %. Conclusion: The existence of the golden proportion for the maxillary anterior teeth as a whole was not found in evaluation of the images nor in case of casts. The W/H ratio for the maxillary CI does not comply with the proportion of 75 %. Other studies from specialized literature showed similar results.

Scientific coordinator: Şef Lucr. Dr. Camelia Alb The objectives of the investigation: The golden proportion is a standard theory described in the specialized literature and it consists of respecting some ratios between different anatomical elements, for example: the width-to-height ratio (W/H) of a tooth, the proportional-

Kateřina Křenková LF MUNI BRNO

19


INTERNATIONAL DENTAL SUMMER SCHOOL 2011, A DENTAL EXPERIENCE TO REMEMBER International Dental Summer School 2011 is the second generation

and Acupuncture. The educational program requires some layers of

of captivating Summer school organized by Dental School of Muham-

education which started with the class and followed by tutorial discus-

madiyah University of Yogyakarta Indonesia. The program is combin-

sion, Skill lab activity, clinical visit and voluntary work, and ended with

ing academic and clinical activity .The aims of IDSS are to broaden

case report presentation.

students’ knowledge in Dental Health care in Indonesia and to let International students gain practical experience in Dentistry that as

The main clinical activity of International Dental Summer School

we know, in developing country everyone will witness the impact of

2011 was Voluntary work. The activity was conducted in a village that

poverty on dental health that in conclusion the quantity and quality of

indeed has high number of cases. The participants worked on some

dental morbidity is way higher than we find in western countries. IDSS

divisions based on the operator’s chart such as Sterilization, Physical

also allows participants  to perform subjective and objective examina-

Examination, Operator Assistance, Prescription, and Public Dis-

tion, diagnose and treatment in modified Problem Based Learning

semination (to do such fun dental education with villagers), curative

system. There are 2 major programs that IDSS offers. First is Educa-

treatment ( ART, 3MP and extraction ). The activities were all actually

tional program that consist of Activities in University, Clinical Visits

the extension of skill lab activity in which after getting the basic

and Voluntary work. The second one is Non-Educational Program with

knowledge and skill training, the students were expected to become

some intercultural activities and city tour. IDSS is already arranged in 3

all capable to do anything needed in Voluntary Work.

weeks program with different topic each week. Preventive and Promo-

20

tive/ Prophilaxis Dentistry for the 1st week followed by Curative and

There were 12 participants participated IDSS 2011. They’re coming

Rehabilitative Dentistry ( ART and LSTR 3 Mix MP) and Herbal medicine

from Poland, Taiwan, Czech, Slovakia, Denmark, Finland, and Turkey.


All participants had accomplished Educational Program very well.

national expo and international dinner. In city tour, both participants

It’s really great to see their enthusiasm and and excitement on the

and some committee members will visit the famous tourism objects

program . For the detail of IDSS 2011 itself, IDSS 2011 had 2 new pro-

that also had historical value like Borobudur Temple, Prambanan

grams. First was Village Day which let participants experience how to

Temple, Vrederburg Fortress , Tamansari Watercastle, Sultan Palace,

be Indonesian Villagers. The participants would do the same activities

Ramayana Ballet and also clay arts center in Kasongan and silversmith

as what the local villagers do. The tour around the village would be

center in Kota Gede. The participants also will go to some beaches

prior to other activities. This would be continued by villagers activities

like Parangtritis, Krakal, Baron and Kukup and in the afternoon all

in such as Rice field digging, traditional game and sport, fish farming,

participants and committee members will enjoy the barbeque party

bathing the cows, planting the corn and so forth. In the night time,

in the beach. IDSS 2011 also offered Rafting and tropical camping and

the participants and the committee members slept in Villager’s house

outbond this year.

and socialize with the people surrounding. .The second one was Social Work and Trauma Healing Project that was conducted in a Shelter

Author:

of Merapi volcanic refugees. The purpose of this project was to heal

Esti Riyanda Astuti, SKG a Young Dentist in final internship. Executive

the psychological trauma on the refugees and also to perform a social

Steering Committee Chief of International Dental Summer School

work with the local government.

of Muhammadiyah University of Yogyakarta and also IDRP Local Scientific Officer. Biggest passion

Beside Educational Program , IDSS 2011 also offered Non educational

is on Public Healthcare system, Epidemiological

Program that consist of city tour and intercultural activities like inter-

Research and Voluntary Works.

21


International Dental Summer School 2011 Před chvílí jsem dokončila několikadenní zpracovávání tisíců fotek, které jsem si z Indonésie přivezla. Mám z nich velkou radost, protože se výrazně liší od fotografií pořízených během mých dřívějších pobytů v zahraničí. Jsou zvláštní tím, že jsou plné lidí; indonéských lidí, se kterými jsme se seznámili a často dokonce i spřátelili. V tom vidím největší přednost IDSS. Ale od začátku… Na přednášce Sdružení studentů stomatologie ČR o možnostech výjezdu na zahraniční stáže zazněla jen tak mimochodem informace, že jistá univerzita někde v Indonésii pořádá letní školu pro studenty zubního lékařství. První ročník už úspěšně proběhl v roce 2010 a teď se chystal další. Neodolala jsem a začala se o to zajímat více. Věci šly velice rychle…vyplnění jednoduché přihlášky, zakoupení letenky, žádost o víza a mohla jsem se vydat na cestu.

Mým cílem byla Yogyakarta, asi půl milionové město v centru Jávy. Přestože je označováno jako centrum kultury a turismu, turistu tady potkáte zřídkakdy. Město je hektické, silnice plné motorek, všechny obchody otevřené do ulic, na každém rohu majitel „becaku“ nabízející svezení. My jsme byli ubytovaní mimo centrum v malém hotelu, který odpovídal evropským standardům, což jsme ocenili především později při zjištění, že teplá sprcha je v Indonésii spíše raritou. Celou akci připravují studenti zubního lékařství Muhammadiayah University of Yogyakarta. V letošním roce se o nás – 12 účastníků – staral 43 členný tým organizátorů. První dva dny jsme strávili v kempu seznamováním se navzájem a také poznáváním základních zvyků a pravidel místní kultury. Následovala oficiální večeře s bohatým doprovodným programem – tradiční indonéské oblečení, písně a tanec. Na oplátku připravil další týden každý účastník prezentaci o své zemi a uvařil národní jídlo. V rámci kulturního programu jsme dále navštívili všechna zajímavá místa v Yogyakartě a okolí. Naprosto mě uchvátily chrámy – buddhistický Borobudur a hinduistický Prambanan. V rámci studijního programu jsme absolvovali řadu přednášek pojednávajících o systému lékařské péče v Indonésii, o ošetřovacích postupech používaných při dobrovolnické práci v odlehlých vesnicích a o základech akupunktury a přírodní medicíny. Teorii jsme pak převedli do praxe během laboratorních cvičení. Na každé z témat zajistili organizátoři specialistu v daném oboru, díky čemuž měla výuka vysokou úroveň. Důležitou součástí programu byly také diskuze, během nichž jsme mohli vyjádřit svůj názor a provést srovnání se situací v naší zemi, což bylo velmi zajímavé i přínosné pro obě strany. Mnoho času bylo věnováno veřejné osvětě. Navštívili jsme řadu míst např. základní školu, centrum pomáhající matkám s dětmi do pěti let, centrum pro seniory, oslavu k příležitosti Dne dětí, kde jsme formou scének (v indonéštině) vysvětlovali jak a proč si čistit zuby. Vrcholem pak byly dva dny dobrovolnické práce. Protože se lidé v Indonésii bojí zubaře stejně jako všude jinde na světě, bylo naším prvním úkolem přesvědčit je, aby za námi vůbec přišli. Proto jsme do místní vesnice přijeli o den dříve a zúčastnili jsme se vesnických aktivit jako orání pole, obstarávání dobytka a hraní si s dětmi. Nakonec jsme rozdali letáky, přespali u jednoho z vesničanů a druhý den čekali na pacienty. Během dvou dnů každý z nás ošetřil průměrně 12 pacientů. Doufám, že již z předchozích vět vyplynulo, že jsme během tří týdnů v Yogyakartě nasbírali hromadu cenných zkušeností, navázali mnohá přátelství a detailně poznali jinou kulturu, jejíž nedílnou součástí je také indonéské jídlo, které je opravdu výborné. Jenom poslední upozornění…za každým zrnkem rýže na vás čeká chilli paprička! Jana Koždoňová LF UPOL Olomouc

22


Předvánoční smíchovské koulení Přestože nás, pražské studenty, čekaly před Vánoci zápočty, zkoušky v předtermínu, přípravy ke státnici, rozhodli jsme se zpříjemnit si s několika nadšenci předvánoční čas a sešli jsme se na pražském Smíchově u bowlingové dráhy. Turnaj začal soubojem ročníků, kde rozhodně neplatilo „kdo je starší, ten líp koulí“. Naše družstvo pátého ročníku se snažila všemi silami zachránit Terka Folovská, ale bez úspěchu. Jedna koule za druhou končila ve žlábcích, jakoby magnetem tažena. A prvňáčci jásali, tleskali při každém strike. Podle mého názoru byla naše prohra způsobena neohebností v důsledku přesezeného musculus gluteus maximus za celé naše dosavadní studium. To nás omlouvá. V dalším kole jsme se rozdělili libovolně a každý hrál, s kým chtěl. Jistě si dokážete představit, že se naše pozornost na bowling začala vytrácet a bylo zajímavější si povídat o společných školních zážitcích a začít se seznamovat s novými tvářemi. Zkrátka jsme se pomalu všichni přemisťovali ke stolečkům, kde pokračoval veselý a příjemný předvánoční večer. Už nyní se těším na další sportovně-společenskou událost, kde se snoubí zábava s navázáním nových a milých přátelství. Katka Schneiderová, LF UK Praha

Olomoucké Zubařské Mecheche Zubařské Mecheche na téma 80. léta se v Olomouci konalo poprvé a to v  jednom dubnovém úterním Účku. Hned se tato akce rozjela ve velkém stylu a to zejména díky úžasné Alence Pivoňkové, která si to vše vzala na svědomí. A účast byla veliká. Do gala se hodila velká spousta zubařů i nezubařů a nouze o kostýmy opravdu nebyla. Nechyběly soutěže typu „Co nejrychleji nafouknout a prasknout balonek skákáním na žabce“, jehož výherkyně získala úžasný červenobílý sportovní úbor včetně proslulých spartakiádních jarmilek. A samozřejmě nás neminula ani módní přehlídka o láhev šampusu. A správné grády tomu všemu dodal hlavní komentátor a propagátor noční světelné show Michal Czyž. Parádní dobovou hudbu protkanou songy na přání hráli DUO MEDICI ve složení Michal Jánský a Lukáš Balušík. V kombinaci s dobrou náladou se tato úžasná zábava táhla až do ranních hodin. No co dodat? Zubaři to prostě umí rozjet! A snad to příští rok nebude o nic míň (me)chechovské :) Kristýna Horáková

23


Listerine_prezenter_A4_portrait_FINAL.indd 2

5.11.2012 13:30:52

Lister


3:30:52

Listerine_prezenter_A4_portrait_FINAL.indd 1

5.11.2012 13:29:41


Půlení zubařů 2012 – Hradec Králové Konec března je na lékařské fakultě v Hradci Králové vždy spojen s tradičním zubařským Půlením pořádaným v Country clubu Lucie. Ani letos tomu nebylo jinak, ovšem party, pořádaná 28. 3. 2012 ku příležitosti oslavy poloviny studia, byla obohacena o pár nevšedních novinek. Hned první z nich čekala návštěvníky u vstupu, kde dostali typicky zubařský welcome drink čepovaný z velké lahve Listerinu. Asi nejzajímavější z novinek pak byla naše „Slosovací soutěž o hodnotné ceny“ neboli SOBOLENKA – soutěž pojmenovaná po našem spolužákovi Ondrovi Sobolovi. Každý si mohl od začátku večírku koupit losy, které při troše štěstí proměnil za skvělé ceny, které nám do soutěže věnovala celá řada sponzorů, kterým za ně velmi děkujeme.

foto: Adam Rut

Dentální rapsódie Pražská sekce SSSČR chodí do divadla pravidelně. Tentokrát se však rozhodla překročit hranice pouhého kulturna a návštěvou bláznivé, dnes, po letech repríz, snad až legendární hry, Dentální rapsódie aneb Stomatologická revue jsme pohlédli na náš obor doslova z opačné strany. Na jevišti na nás čekala podstatná část dolního zubního oblouku v podobě bíle oděných pánů na růžových kyblících, na jednom z nich potom seděla krásná dívka v šedém, plombička, a vzadu postával jeden svalnatý v růžovém županu, jazyk. Společně ztvárnili rande a návštěvu zubaře jisté mladé dívky z pohledu její ústní dutiny. Do děje zasahovaly další a další postavy, jako žvýkačka, která byla vyplivnuta společně s milou drahou plombou; tři čokoládové dívky, po jejichž striptýzové show ulpělo na nebohých zubech přemnoho jejich svršků; kartáček; potrava, jejíž kousek uvízl v aproximálním prostoru, ten byl ovšem naštěstí, byť k jeho vlastní nelibosti, zachráněn energickým zásahem párátka; několik zmatených spermií, lehce zaskočených dutinou, ve které se ocitly, a v neposlední řadě drsný metalista kaz, který neváhal ve své divoké show přeskákat po sedačkách do půlky hlediště. Smáli jsme se jako diví a byli za to obzvlášť rádi, občas stojí za to podívat se na vlastní denní rutinu s nadhledem. Hru, kterou Studio Ypsilon zajisté ještě párkrát zopakuje, mohu rozhodně doporučit, nicméně buďme rádi, že studujeme to, co studujeme, a nebyli jsme nuceni zhlédnou speciální variaci hry, parodii souboru na sebe sama, Rektální rapsódie aneb koprofilní revue, která už dost možná onu křehkou hranici vkusnosti překročila.

Tomáš Kohout

26

Žádné zubařské Půlení se neobejde bez meziročníkových soutěží. Ty jsme se snažili připravit tematicky. Soutěžící si vyzkoušeli, že není žádná legrace nakreslit na lidské tělo vnitřní orgány ve správném anatomickém tvaru i lokalizaci, a to pouze za použití zubního kartáčku a pasty. Velmi nás potěšilo, že nám soutěž pomohli hodnotit odborníci na slovo vzatí – páni doktoři Mottl a Laco. Ve druhé soutěži si zase dobrovolníci otestovali, jestli si dokážou ve dvojici vzájemně vyčistit zuby. Sebemenší množství plaku odhalil plak detektor a bystré oko pana docenta Dřízhala. Zvítězila dvojice s nejnižší hodnotou OHI indexu. Nechybělo ani půlící video, které divákům umožnilo prožít strasti pacienta v zubní ordinaci natočené z jeho pohledu. Můžete ho zhlédnout na „youtube“ pod názvem Puleni Zubaru 2012. Přítomné, doufejme, pobavilo, stejně jako nás bavilo jeho natáčení. S organizací Půlení pomáhali i naši zahraniční spolužáci, kteří nás krátce seznámili se zeměmi, ze kterých pocházejí, a se svým životem u nás v Hradci a energickým tancem roztleskali celou Lucii. O skvělou atmosféru se z velké části zasloužil Dj Mattu a vůbec všichni, kteří se s námi přišli pobavit, naplnili Lucii až po strop a tancovali dlouho do noci. Ráno jsme se pak probouzeli s naprostou jistotou – mise splněna – jsme dokonale ROZPŮLENI!!!

Zuzana Egertová, Zuzana Kopicová, Tereza Petrželová – 3. ročník ZL UKHK


INTERNATIONAL Dental Student Congress 2012 Mezinárodní studentský zubařský kongres 2012 Na konci první čtvrtiny loňského roku, abych byla přesná, tak ve dnech 29. 3. až 1. 4. 2012 se konal oficiálně 1. studentský zubařský kongres v našem krásném Brně. Kdo by to byl čekal, že? ;-D Naši šikovní spolužáci (-čky), kolegové (-gyně) uspořádali tuto akci s hojným počtem účasti ze strany studentů z různých koutů světa a přednášejících, kteří byli ochotni předat své znalosti nám, ještě stále vykuleným budoucím zubařům ;-) Z přednášek nelze opomenout ani jednu, nelze řící, která byla lepší horší, širší, užší či jinotvará, protože každý si odnesl zrovna to, co potřeboval (doufám). Z pohledu mého mě nejvíce zaujala problematika maxilofaciální chirurgie pod vedením pana doc. MUDr. et MUDr. René Foltána, PhD – Microsurgical treatment of inferior alveolar and lingual nerve paresthesia. S dalších budu jmenovat přednášku estetické stomatologie pod vedením pana MUDr. Ladislava Gregora – Progressive treatment concept in anterior aesthetics. Součástí konference byla i soutěž přednášek studentů a to většinou na základě jejich dlouhodobých výzkumů. Náš mladý výzkumník MDDr. Jiří Potůček se umístil na krásném 2. místě a tím všem udělal radost, teda nám určitě, ale nevíme, jestli také našim zahraničním návštěvníkům...;-)

Mezi přednáškami jsme se mohli vrhat střemhlav workshopy, ať už si procvičovat své komunikační schopnosti s Dr. Hytham Abdel-Azizem nebo zkusit své laserovací dovednosti na čerstvém masíčku (podotýkám ne lidském). Mně nemohlo uniknout vrstvení kompozitních materiálů s panem MUDr. Pavlem Kusákem a také dentální implantáty, kdy jsme si zkoušeli zavést náš „první implantát“ do umělé čelisti. Možná to vypadá, že jsme se neustále vzdělávali, což je mimo jiné pravda, ale abychom se navzájem poznali a nadále procvičovali anglický jazyk, tak bylo potřeba zahájit celý kongres neoficiální welcome party po příjezdu účastníku...zájezdu ne, ale všem je to jasné ;-) Se slzou v oku jsme zakončili celý tento premiérový kongres a už se začali těšit na další. Mimo jiné, svět je malý, někoho poznáte v Brně na kongrese z Kypru studující v Praze a za tři měsíce ho potkáte v Indonésii mezi lidojedy (vysvětlím příště), no proč ne, ale to už je jiná kapitola a jiný poetický článek. Těšte se děti ;-)

Tereza Bacová studentka 5. ročník ZL MU Brno

27


„Jedno, z jaké jsi kasty, Máš tam jasnej kaz i ty!“

JaiPur/neW delHi/risHiKesH, indie

KlinicKá stáž iads JMÉno ÚČaSTníKa: radovan ŽiŽKa TerMín: leden 2012

Kdo si myslí, že pouze cestovní kanceláře pořádají pobyty v cizích zemích takzvaně „last minute“, tak se plete a tato stáž je toho příjemným důkazem. Po velmi příjemném letu (tož Lufthansa je něco jinýho než Ryanair) jsem se snažil na letišti najít někoho, kdo by se mě chtěl ujmout (časový plán letů jsem poslal indickému NEOvi hned po rezervaci). Jaké ale bylo mé překvapení, když jsem po hodině nikoho pořád nemohl najít. Odhodlal jsem se a zavolal jsem na jediné telefonní číslo, které jsem měl, a jaké bylo mé překvapení, když o mém příletu moc nevěděli – respektive vůbec. Nicméně po telefonátu jsem se dozvěděl, že si pro mě přijedou za 6 hodin a tak po sedmi příjemných hodinách čekání strávených na kufru před letištěm, několika vypitých čajích, nespočtu káv a nějakých těch brambůrek se objevil Robin Malik – sekretář DSWAI, který mě vyvezl za letiště, objednal mi taxíka na autobusové nádraží a taky jsem se dozvěděl, kde že to vlastně budu stážovat. A tak začala cesta do první destinace – Jaipuru. Jaipur je takové menší indické městečko s třemi miliony obyvatel asi 250 km na jih od New Delhi. Stáž probíhala na Jaipur Dental College and Hospital. Areál univerzity se nachází asi 20 kilometrů od centra Jaipuru hned u hlavního tahu na Delhi (národní dálnice č. 8). V okolí vcelku nic moc není – přes dálnici je podomní prodejce hrnců (tu jsem nevyužil) a dobíjení kreditu (tu jsem využil). V areálu je nemocnice s operačním traktem (čtyřpatrová budova pro cca 300 pacientů – tou dobou tam byl jeden pacient), kantýna (čaj je hlavní topení), samotná zubní klinika (pacienty sváží zadarmo autobusy z města) a 4 hostely (holky, kluci, postgraduálové a zaměstnanci). Stáž tady probíhala téměř čistě klinicky. První týden jsem strávil na konzervačním oddělení, což byla čistočistá kanonická endodoncie. Každé ráno v devět seminář nebo prezentace odborného článku doktorandy (doporučuji si

28

naposlouchat indický akcent pomocí seriálů – Big Bang Theory, nebo Outsourced – je to nekorektní, ale bolestivě pravdivé) a po necelé hodince hrdě vzhůru do kanálu, z kterého člověka vytáhl jen oběd a konec pracovní doby. Druhý týden jsem měl strávit na parodontologii, ale hned první den mě v půlce operace odvolali s tím, že ještě o tom nevím, ale stěhuju se na další univerzitu – tentokrát do Rishikeshe. V Rishikeshi – města proslaveném Beatles – jsem trávil své krásné dny na Seema Dental College and Hospital. Na rozdíl od Jaipuru si můžete nechat jenom zdát o jakékoliv praxi. Popravdě si ani pomalu nevyberete oddělení – mají připravené kolečko po všech odděleních, což je nabídka, která se nedá odmítnout (doslovně). Nicméně i tady jsou velmi příjemní. Rozhodně se vyhněte parodontologii – nic se tam neděje, protože operativa je veskrze nulová, jelikož místní domorodci označují tyto operace za prokleté a často pacienty, kteří podstoupí tyto zákroky, svým způsobem segregují. Naopak bych vyzvedl Oral Medicine & Radiology – v zimním období je to jediné oddělení, které žije (prý měli celkově málo pacientů, protože v zimě jsou průsmyky zasypané sněhem). Kromě velkého množství pacientů mají i velký archiv RTG snímků a fotografií, nad kterým jsem strávil nejednu hodinku. Závěrem: Velkou škodou je, že celá stáž byla takzvaně last minute. Mrzí mě, že jsem nemohl v Indii strávit víc než 3 týdny, protože je opravdu co vidět – a to nejen ze zubařského hlediska. V každé knihovně mají velké zásoby žurnálů (britské a americké), kopírování za hubičku, spousta pacientů a velmi vstřícní lidé, kteří vám rádi zodpoví jakýkoliv dotaz. Pacientů, co tady uvidíte za jeden týden na out patient, neuvidíte za celý rok. Je pravda, že některé postupy mi přišly trošku zastaralé (hlavně rentgenologické), ale kupodivu velmi praktické v konečném důsledku. Mimochodem existuje tzv. South Asia Edition – téměř všechny knížky z Elsevieru se dají tady sehnat za hubičku.


valná HroMada sssČr Počas slnečného víkendu 18.-19. 3. 2012 hostilo hlavné mesto Českej republiky Valnú hromadu Spolku študentov stomatológie Českej republiky. Na tejto skvelej udalosti nemohli chýbať ani zástupcovia Slovenského spolku študentov zubného lekárstva, menovite Peter a Matej. V piatok večer nás v priestoroch internátu Kajetánka privítali milí a usmievaví ľudia z 5 rôznych českých fakúlt. Nakoľko sme prišli už v pokročilom čase, pred polnocou, vládla medzi všetkými uvoľnená atmosféra. Po krátkom predstavení všetkých prítomných sme sa začali bližšie zoznamovať s členmi SSSČR. Išli sme spať prakticky poslední, spolu s organizátorkou Monikou (ktorej patrí naše veľké uznanie; každý na svoju izbu, samozrejme) a už prvý večer v nás zanechal príjemné pocity - vedeli sme, že sme takpovediac, medzi svojimi. Sobota sa niesla v duchu rokovania Valnej hromady (mimochodom už XXIV. v histórii spolku). V doobedňajších hodinách sme povedali všetkým zúčastneným pár slov o našom spolku a chuti na vzájomnú spoluprácu. Na obed sme sa na chvíľu vytratili z oficiálnej atmosféry Kajetánky a využili sme nádherné počasie na prehliadku Prahy. Ako inak, táto prehliadka bola nádherná, vďaka patrí mestu ako takému, ako aj nášmu úžasnému sprievodcovi. Pri našom návrate sa rokovania Valnej hromady pomaličky priblížili koncu. Po oficiálnych rokovaniach nasledovala neoficiálna časť, kde sme mali možnosť utužiť vzájomné medzinárodné vzťahy. Aj keď v prípade niektorých členov SSSČR sa o medzinárodných vzťahoch

hovoriť nedá, keďže sme spoznali aj študentov z Humeného, Popradu či Bratislavy. Dokonca sa našiel aj člen výkonnej rady so Slovenskými koreňmi, ktorého Slovenčina nám spríjemňovala večer. V nedeľu na obed sme sa vydali na cestu späť do Košíc, bolo to síce skoro 11 hodín cestovania naprieč „Česko-Slovenskom“, ale naša návšteva v Prahe určite stála za to! Počas víkendu v Prahe sme spoznali veľa úžasných ľudí, s ktorými sme sa cítili veľmi príjemne. Zároveň sme načerpali inšpiráciu na zdokonaľovanie našich vlastných aktivít a projektov. V neposlednej rade sme položili základy pre budúcu bližšiu spoluprácu medzi študentmi zubného lekárstva a stomatológie zo Slovenska a Čiech. Veríme, že táto spolupráca prinesie svoje ovocie a už v ďalšom akademickom roku budeme schopný nadviazať vzájomnú spoluprácu formou stáži a výmenných pobytov. Ďakujeme pražskému organizačnému výboru pod vedením energickej Moniky, Výkonnej rade SSSČR pod vedením úžasnej prezidentky Petry a v neposlednej rade všetkým ostatným, ktorých sme mali možnosť spoznať v Prahe. Prajeme SSSČR veľa šťastia pri projektoch, veľa valných hromád plných aktívnych a zapálených ľudí a hlavne chuť niečo zmeniť! Vidíme sa čoskoro. Peter a Matej

29


Kofferdam a apexlokátor, naši každodenní pomocníci O víkendu 25. a 26. února 2012 proběhl pod záštitou SSSČR na Klinice zubního lékařství v Hradci Králové kurz se zaměřením na v současnosti (stejně jako posledních sto let) živé téma, a to použití kofferdamu a apexlokátoru v ordinaci zubního lékaře. Kurz byl veden hradeckým zubním lékařem MUDr. Martinem Kapitánem. Každý den se mohlo z kapacitních důvodů kurzu zúčastnit 20 studentů zubního lékařství navštěvujících převážně  5. a 4. ročník na všech fakultách v republice. Organizace byla zařízena na výbornou. Kurz začínal v 9:30, takže i studenti, co se dopravovali ze vzdálenějších koutů republiky, měli dostatek času se na místo dostavit včas a řádně vyspaní. Samotný kurz byl rozdělen na 2 části. První – teoretická - proběhla v Sezamově posluchárně, kde se na nás valily informace o historii, četnosti používaní kofferdamu u nás a ve světě, popis všech komponent s kofferdamem souvisejících a samozřejmě jednotlivé techniky nasazování. Z důvodu toho, že hradecká klinika má s kofferdamem pravděpodobně největší zkušenosti ze všech fakultních klinik, byl MUDr. Kapitán pohotově připraven zodpovědět všechny dotazy studentů a ješte navrch přihodil pár tipů, triků a osobních postřehů, jak tuto pro někoho sedmihlavou saň (jménem kofferdam) s šarmem zkrotit. Heslo, které během jeho přednášky několikrát zaznělo: „Nejtežší je s kofferdamem začít,“ je určitě pravdou a četností hrubých slov v následující praktické části bylo i pro Evidence Base Dentistry potvrzen. Ale že když k němu jednou přičichnete, tak už nechcete přestat, je pravdou ještě větší. Mě osobně zaujala statistika prováděná na toto téma a především výsledek, podle kterého v naší republice kofferdam používá pro většinu výkonů „pouhých“ 7 % lékařů. Slovo pouhých jsem dal do uvozovek záměrně z toho důvodu, že se vůbec nevymykáme evropskému průměru, což pro mě bylo ještě větším překvapením. Mylno je se domnívati, že čím západněji leží evropská země, tím je 30

používání kofferdamu častější – v některých případech spíše naopak. Nutno podotknout, že na hradecké klinice se razí metoda „cukru, kafe a vědomostí“ a tak po krátkém coffee-breaku jsme pokračovali v teorii se zaměřením na používání apexlokátoru jako pomocníka při endodoncii. Byly probrány alternativy určování jednotlivých, v endodoncii potřebných délek, a dokonce jsme zabrousili i do jiných endodonticky zajímavých témat. Mezi dopoledním a odpoledním programem bylo zajištěno osmichodové tříhvězdičkové menu v hradecké nemocnici, které dodalo studentům sílu na fantomové pacienty. Na žádost účastníků nám ještě MUDr. Kapitán umožnil prohlídku kouzelných zákoutí tamější kliniky provázenou odborným výkladem. Odpolední část se ubírala v praktickém duchu. Proběhla ve fantomové místnosti, kde jsme se postupně všichni vystřídali jednak na fantomech s kofferdamem, jednak na zubech s jednotlivými generacemi apexlokátorů. Když měl někdo potíž s některou fází nebo technikou, byli pohotově nachystáni jak hradečtí studenti, tak MUDr. Kapitán, aby nám pomohli a vše vysvětlili. Kurz hodnotím velice kladně, a to nejen z důvodu pro studenty příznivé ceny, ale také díky přátelskému přístupu MUDr. Martina Kapitána a celé hradecké kliniky. Dík patří také organizačnímu týmu SSSČR. Kofferdamu třikrát KOFR KOFR KOFR a nikdy jinak! Dne 12. 3. 2012 Michal Šujan, Radovan Žižka, studenti 5. ročníku zubního lékařství v Olomouci


Česká společnost protetické stomatologie

1. ČSPS byla založena v roce 1997 a od té doby usiluje o zvyšování teoretické a praktické úrovně ambulantní protetické stomatologie. Hájí zájmy oboru ve společnosti s úsilím o zlepšení orálního zdraví všech obyvatel v souladu s programem Světové zdravotnické organizace. Hlavní činností je pořádání odborných akcí pro své členy, ale i pro všechny ostatní zájemce s cílem seznámit a umožnit odbornou a vědeckou diskusi k probírané problematice. Poskytuje odborné informace formou odborných publikací či odborných akcí všem stomatologům a reprezentuje lékařský obor protetické stomatologie v České republice i v zahraničí. Nabízí a poskytuje konzultace v oboru protetické stomatologie. Ve spolupráci s European Prosthodontic Association (EPA) připravuje kritéria pro specializaci v oboru protetické stomatologie v rámci celé EU. Na sjezdu v Bernu se zavázala k uspořádání EPA kongresu v Praze v roce 2015. 2. Odborná společnost sdružuje lékaře, absolventy oboru stomatologie i praktického zubního lékařství na lékařské fakultě české nebo zahraniční univerzity, kteří jsou oprávněni k výkonu lékařské stomatologické praxe na území ČR, dále jiné odborníky zabývající se problematikou související s protetickou stomatologií. Forma členství: členství vzniká na základě plné dobrovolnosti a je řádné, mimořádné a čestné. 3. Společnost sídlí na adrese: Slavojova 22, Praha 2, PSČ 128 00, sekretariát odborných společností, ČSPS, sekretářka paní Hromádková, E-mail: hromadkova@dent.cz , tel.:234 709 623 pí Hromádková. Přihlášky podávejte na této adrese. 4. Jméno prezidenta: doc. MUDr. Hana Hubálková, PhD. (od září 2011 ve výboru EPA) kontakt : Stomatologická klinika, 1. LF UK a VFN, Kateřinská 32, 128 01, Praha 2., Tel.: 224964615

Webové stránky: www.dent.cz, odborné společnosti, Česká společnost protetické stomatologie. 5. Co ČSPS může nabídnout studentům: roční členství za poplatek 100,-Kč. Pro členy symbolické vstupné na odborné semináře pořádané ČSPS. Informace o všech akcích naší společnosti i evropské protetické společnosti - EPA (European Prosthodontic Association) na webových stránkách ČSPS i e-mailem. Pomoc při přihlášení do Evropské protetické asociace a s aktivní účastí na kongresech EPA. Možnost konzultací vlastních pacientů i pomoc při přípravě odborných sdělení. 6. Důležité akce, organizace vzdělávání: Organizace Výročního 25. mezinárodního kongresu EPA v Praze. Semináře se zahraničními letory: prof. Eugen Spiechowicz z Polska, prof . Robert Renner z USA, prof. Oskar Sykora z Kanady,prof. E. Budtz-Jørgensen z Holandska, prof. Mutlu Özcan z Holandska, prof. J.P. Roulet z Holandska. Sympozium ve spolupráci s Unií zubních techniků. Semináře s protetickou tematikou pořádané ve spolupráci se Stomatologickou klinikou v Praze. Mezioborové semináře ve spolupráci s ortodontickou a parodontologickou odbornou společností. Semináře určené pro tým lékař, zubní technik a sestra. Pravidelná každoroční aktivní účast členů společnosti na zahraničních kongresech EPA . 7. Významní čestní členové společnosti: prof . Robert Renner z USA, prof. Oskar Sykora z Kanady,as. MUDr. Josef Vacek, první předseda ČSPS a první prezident EPA kongresu pořádaného v Praze. Za výbor společnosti: MUDr. Jindřich Charvát, CSc. 31


teddy Bear HosPital nemocnice pro medvídky - TbH

každý týden, zpravidla v pátek, je v olomouci domluvená jedna mateřská škola, do které se vydá skupina veselých a nebojácných studentů. Úkol TbH je snaha zbavit děti strachu z bílého pláště. Tato akce je pořádaná IFMSA (International Federation of Medical Students Associations) a nyní se snažíme aktivně účastnit i my, zubaři, a mít zde vlastní stanoviště. Je dost motivující vidět tyto malé sviště s rozzářenýma očima držící vlastní plyšáčky již skoro u vchodu se zájmem „zahrát“ si opět s někým jiným. Ale vzápětí, co si oblékneme bílé pláště, se nadšení změní v respekt a nejistotu. Po společném přivítání a vzájemném představení nám každý povyprávěl o svém medvídkovi a řekl, co ho trápí a s čím k nám přišel. Slyšeli jsme nejrůznější choroby od bolavého bříška, oušek a dokonce i zoubků, přes teplotu, rýmu až ke zlomeninám tlapek. Ptali jsme se, zda už někdy byli v nemocnici a proč se nás bojí, když jim chceme pomoci od bolesti. Konkrétně u zubaře se jim nelíbí zvuk vrtačky a nechtějí k němu chodit, když ani tatínek ještě u něj nikdy nebyl. S pomocí hodné paní učitelky jsme se rozdělili do pěti skupinek po třech až čtyřech a pak už si každý odvedl svou bandu ke svému stanovišti. Na rentgenu se fotily hlavně úrazy z kola, kdy medvídkové jeli bez přilby a spadli. Pěkný pan doktor dále nemocného pacienta vyšetřil, změřil teplotu a krevní tlak, poslechl si srdíčko a napsal recept (pět pusinek třikrát denně). Paní doktorka vzápětí rány zašila a dala náplast a následně ho poslala vyzvednout medicínu do lékárny, kde dostali předepsanou léčbu ve formě vitaminů nebo sirupu.

32

Konečně přišla řada i na zubní ordinaci, kde vyšetřovaly dvě úžasné paní doktorky. Nejdříve medvídky uklidnily, že se dnes žádné zoubky trhat nebudou, a místo toho jim pověděly krásnou pohádku o zoubku, který neměl rád kartáček, pastu, ani ovoce a zeleninu. Místo toho si dal daleko raději kokina, lízátka a čokoládu. Potom, co bacil Emil a bacil Cecil napadli zoubek a vyvrtali do něj díry, přišel na pomoc kartáček s pastou a zachránily ho. Pan doktor provedl ošetření, dal na něj náplast a pak už byl šťastný a spokojený. Dále se dětem dala instruktáž na modelech, jak si zoubky správně čistit, a následně si to šly do umývárny samy vyzkoušet. Medvídkové se přitom na ně dívali a kontrolovali, zda to dělají správně, a paní doktorky jim s čištěním pomáhaly. Potom, co děti prošly všechna stanoviště, oblékli jsme je do operačních plášťů, navlékli rukavice, nasadili čepice a roušky. Připravili jsme našeho „Teddy Beara“ na operaci, apendektomii. Děti se samozřejmě aktivně účastnily – píchly anestezii, nasadily dýchací masku, zavedly infuzi. Pan doktor provedl řez, zanícený apendix odstranil a následně pacientovi ránu zašil a zalepil. Po vydařené operaci jsme se odměnili potleskem, popřáli medvídkům brzké uzdravení a s dětmi rozloučili. Foto: MŠ Purkyňova, Olomouc Kristýna Horáková, 2. ročník LF UPOL


33


ve zdravéM Hra2dci zdravý zuB 201 Králové. Setkal se s konal poprvé i v Hradci Projekt Zdravý zub se leto níku zubního lékařtů druhého a třetího roč s velkým zájmem u studen rnovalo přednášku o ována 3 školení. První zah ství. Byla pro ně naplán číka velmi povedená Jur a pod taktovkou Štěpán komunikaci, která byla měla komunikace s lidktickou ukázkou, jak by a zároveň doplněná pra Kopicová a Kateřina předvedly slečny Zuzana mi na ulici vypadat, což torky Oudové bylo í pod vedením paní dok Jonášová. Druhé školen iku zubního kazu vzn anatomie dutiny ústní, spíše faktické, týkalo se jako organizační ze pou lo tí setkání proběh a teorie čištění zubů. Tře schůzka. Všichni s velkým eláastnilo na 25 studentů. Samotné akce se pak zúč ci Králové a zastavovali í Baťkova náměstí v Hrad nem vyšli do ulic v okol ale většinou projevili na studenty byly různé, kolemjdoucí. Reakce lidí i, že se o akci nějakým diněle se i lidé zmiňoval o informace zájem. Oje novin. ích již z plakátu či lokáln způsobem dozvěděli, ať nímu týmu (Petra zač ani org í patří zejména Závěrem mé poděkovan feld, Lucie Hrdá). á, Ondřej Havlíček, Jan Sen Olivíková, Jana Khynov se nám podařilo Myslím, že hlavně dík y nim ového famózního tak do ník dotáhnout první roč také Petře Horákové - za závěru. Nemalý dík patří lými a dotěrnými dotazy trpělivost s našimi neustá . se těšíme na další ročník ohledně organizace. Již Ondřej Sobol

34


ve zdravé Plzni zdravý zuB Akce „Ve zdravé Plzni zdravý zub“ je organizována Sdružením studentů stomatologie ČR. Tento spole k sdružuje velké množství aktivních studentů stomatologie, kteří se snaží obohatit veřejnost o své zkušenosti a praktické rady v obla sti zubní hygieny. V ostatních univerzitních městech se stává již tradi cí jednou za rok vyběhnout do ulic a nabídnout své rady ohledně ústní hygieny. A proto se letos studenti Lékařské fakulty v Plzni již podruhé, pod záštitou děkana LF UK v Plzni pana Doc. MUDr. Borise Kreu zberga, CSc., proděkana pro výuku stomatologie LF UK v Plzni pana Doc. MUDr. Antonína Zichy a starosty městského obvodu Plzeň 3, Jiřího Strobacha, účastnili této celorepublikové akce. Čtyřicet nadšených studentů stomatolo gie LF UK v Plzni dne 24. dubna 2012 od 9:00 do 18:00 na náměstí Repu bliky v Plzni oslovovalo kolemjdoucí a vysvětlovalo jim některé zákla dní postupy v ústní hygieně. Mnoho lidí má velký problém se správ nou hygienou a mnozí z nich ani neví, jak správně si vyčistit zuby. A práv ě dokonalé čištění zubů je základ prevence jakéhokoliv zubního onemocnění. Studenti před touto akcí absolvovali odborné přednášk y, o které se postarala paní MUDr. Hana Hecová a studenti 2. ročníku zubního lékařství. Na náměstí měli studenti k dispozici názorné pomůcky – velké zubní kartáčky a modely

chrupu, které zajisté nalákaly nejen dospělé, ale zejména děti, a snažili se vyvracet spoustu zažitých mýtů a polopravd, ukazovali, jak správně používat dentální pomůcky, a moti vovali lidi k péči o jejich zdraví. Díky sponzorskému daru od firmy Cura prox, která nám posk ytla 450 kartáčků pro dospělé i děti a firma Johnson & Johnson s ústní vodou Listerine, si mohli lidé odnést z této akce menší dáreček. Tímto chceme poděkovat Lékařské fakultě UK v Plzni za pomoc, konkrétně panu Doc. MUDr. Borisovi Kreu zbergovi, CSc., proděkanovi pro výuku stomatologie panu Doc. MUD r. Antonínovi Zichovi, tajemnici Ing. Marii Klečkové, MUDr. Haně Heco vé, MUDr. Jaroslavě Stehlíkové, sponzorům, SSSČR, všem studentů m, kteří se na této akci podíleli a Vierce Lukáčové z 2. ročníku zubního lékařství, která celou akci v Plzni připravovala. Martina Michaličová, 2. ročník ZL

35


oloMouc li zdravý zub“ jsme věnova Akci „Ve zdravé Olomouci t, bylo ova lán nap i ohl nem , co jsme pečlivé příprav y. Jediné eli ház i k s velkým zájmem přic počasí. Lidé za námi vša náměstí větru na stan na Horním přesto, že se nám kvůli Nápor e. akc vem ceduli s náz nepodařilo upevnit velkou že i více ký, vel tak byl uce Olomo oby vatelů a návštěvníků UP měly LF tví ařs lék o níh zub tů než čtyři desítky studen šina Došli jsme k závěru, že vět celý den plné ruce práce. často jen u, ien hyg ní zájem o úst občanů naší republiky má iká vzn jak ali, lov vět vys e em jsm neví, jak na to. Malým dět čistili a i“, bacilovi Cecilovi a Emilov zubní kaz s pohádkou „O vik nác ký ktic ým zvířátkům. Pra jsme zuby veselým plyšov pinky bíhal ve stanu a další sku pro y ien hyg správné ústní chrupu, ly ode s m uce mo města Olo studentů brázdily ulice odvážo i kar táčky. Našlo se i pln veselými zvířátk y a velkým o níh zub em arvit zuby indikátor livců, kteří si nechali nab při by chy jaké a í drž nejvíce plak plaku a zjistili tak, kde se konala již ají. V Olomouci se akce děl těji čas nej ů zub čištění Univerzity částí Akademických dnů podruhé a byla také sou taková že ho, z to měli dobrý pocit Palackého. Všichni jsme nila spl a i ost ejn veř zdraví široké akce přispěla k orálnímu nou nám to, co si dala za cíl. Odmě budoucích ich naš ěvy úsm ící zář y byl pacientů.

36

Jana Nakládalová ouci organizátor akce v Olom UPOL LF ZL u studentka 3. ročník


Brno I v Brně jsme zase po roce vyrazili do ulic, abychom bořili mýty o čistění i nečistění zubů. Na začátku byli všich ni nesmělí – jak studenti, tak kolem jdoucí. Někteří studenti číhali ve stánk u, jiní zkoušeli štěstí v ulicích, které byly ale po ránu poloprázdné. Lidé nenápadně obhlíželi stánek uprostřed náměstí Svobody, ale raději se nám vyhýbali. Za to po obědě už se to kolem stánku jen hemžilo, že pomalu nebylo kam „pacienty“ posadit. Našlo se opravdu hodně zájemců, kteří se chtěli o ústní hygieně něco dozvědět , za což byli samozřejmě odměněni kartá čkem a ústní vodou od našich sponzorů. Já osobně jsem se těšila na nové pozn atky a osvědčené rady, o které mě oslovení lidé obohatí. Čistění zubů jablkem před spaním je už stará znám á věc, ale takový igelitový sáček použ ívaný místo zubní nitě, mě přek vapil . Z výrazu lidí lze jen těžko odhadnou t, jestli si z nás v takovém případě dělají srandu, nebo naopak mluví zcela vážně. Myslím, že projekt se díky všem jeho organizátorům skvěle vydařil a splnil svůj cíl, a proto už se těším na další ročník. Kateřina Křenková 3. ročník LF MU Brno

37


Praktický seminář s KaVo: SonicFill, Artikulátory Dne 18. října 2012 proběhl v hotelu Voroněž workshop od firmy KaVo, tentokrát se zaměřením na systém SonicFill, artikulátory a obličejové oblouky. Spoluorganizátorem akce bylo SSS ČR. Seminář s praktickým nácvikem se konal v jednom z kongresových sálků hotelu. Pro účastníky bylo přichystáno drobné občerstvení a bloky na poznámky. Akce se zúčastnilo celkem přes 20 studentů a několik lékařů. V první polovině byl představen výplňový systém SonicFill, který vyvinula společnost KaVo ve spolupráci s firmou Kerr. Tento systém, který je určen pro zhotovování kompozitních výplní v distálním úseku technikou bulk fill, byl v rámci prezentace nejdříve teoreticky představen a poté podrobně popsán. Následně si každý účastník mohl vyzkoušet práci s představovaným výplňovým materiálem, k čemuž byly připraveny plastové zuby s preparovanou aproximálně-okluzální kavitou,

matrice, hladítko a nástroje na opracování výplně. Každý si zaplnil zub pomocí SonicFillu a vymodeloval výplň. V druhé polovině akce byly představeny artikulátory a obličejové oblouky. Výhody jejich používání byly podrobně popsány a teorii znovu následovala praxe. V rámci diskuze byly zodpovězeny dotazy, avšak nedostalo se na všechny, protože po necelých 2 hodinách musel být workshop již ukončen. A proto probírali spokojení studenti i přítomní lékaři s přednášejícími svoje zkušenosti a otázky ještě několik minut po oficiálním závěru. Filip Hromčík 3. ročník LF MUNI

vědět víc? o moderních materiálech a přístrojích? Chcete si je sami vyzkoušet?

Přijďte na workshop!

Připravujeme pro Vás tato témata: • výplňové materiály, • diagnostika zubního kazu, • artikulátor a obličejový oblouk, • metody otiskování a otiskovací hmoty, • operační mikroskop, • bondy a fixační materiály a mnohé další.

který pořádájí společnosti

KERR a KaVo

ve spolupráci se Sdružením Studentů Stomatologie

O nabídce, místě i termínu

budete vždy včas informováni e-mailem rozesílaným SSS. Případné další informace: Ing. Aleš Suchý - ales.suchy@kavo.com


10

dŮvodŮ, ProČ vás váš zuBař neJsPíš taKé nenávidí

když už jsem konečně nechala kariéru za sebou a zbavila se pár zbytečných věcí ze svého života, můžu se otočit a zasmát se – nebo si alespoň otevřeně postěžovat. Takže tady je moje přiznání: Jsem zubařka, která ve skutečnosti zubařkou být nechtěla. Před nedávnem jsem četla vtipný článek se jménem “Deset důvodů, proč nesnáším zubaře“ – objevil se přesně ve chvíli, kdy jsem měnila zaměstnání. nicméně mě inspiroval k sepsání tohoto článku, takže redHead Chronicles, děkuji za inspiraci (adresa níže).

1. První věc, kterou řeknete, když si sedáte do mého křesla je většinou „Nesnáším zubaře.“ Opravdu?!? To vás doma nenaučili alespoň základům slušného chování? Nikdo vám nikdy neřekl, že je poněkud nezdvořilé říct někomu ,jak ho nenávidíte, ve chvíli pozdravu? Co bych vám na to nejradši řekla je prostě jen: „Hmm, však já vás také.“ 2. Přijdete na prohlídku a na první pohled je jasné, že jste si zuby nečistili několik dní. Měla jsem nějaké pacienty s výbornou hygienou, kteří přišli a hned se omlouvali, že si právě dali oběd a nestihli si vyčistit zuby. O těch ale nemluvím. Mám na mysli jídlo a vrstvy plaku úplně všude. I po deseti letech, kdy byla krev, zkažené zuby a další libůstky na denním pořádku, tohle je pořád něco, z čeho je mi na zvracení. Moc dobře víte, že když jdete k zubaři, pravděpodobně se vám podívá do pusy. Doma byste si před návštěvou taky neuklidili? Navíc, strávila jsem hodiny a hodiny opravováním vašich zubů. Nemohli byste alespoň předstírat, že si mé práce vážíte? 3. Poté, co strávím několik hodin pečlivým opravováním vašich zubů, stěžujete si, že to něco stojí. Když nakoupíte v supermarketu tašku plnou jídla, taky očekáváte, že to bude zdarma? Moci se smát a pohodlně najíst, to jsou dvě věci s výrazným vlivem na kvalitu života. 4. Řeknu vám, že máte kaz a že váš zub potřebuje zaplnit. Čekáte měsíce a někdy i roky, než si necháte udělat potřebnou výplň. Nakonec zub začne bolet, vy počkáte ještě čtrnáct dní a pak mi zavoláte v sobotu večer, když jsem na večeři s přáteli, protože váš zub, který potřeboval zaplnit před rokem a začal bolet před dvěma týdny, najednou nepočká. 5. Přijdete, abych vám pomohla, a pak mi to všelijak ztěžujete. Trháte sebou a děláte divné obličeje, i když vás nic nebolí. Ta myšlenka, že vás něco bolí, pro mě ošetření znepříjemňuje a zbytečně mě stresuje. Pokud to bolí, řekněte a já vám ulehčím. Ale pokud se takhle chováte jen proto, že vás celá ta návštěva zubaře tak nějak nebaví, jen mi ztěžujete práci a já pak nemůžu pracovat tak, jak nejlépe umím. A když mi zavazíte jazykem, nebo neotevřete dost pusu, je v podstatě fyzicky nemožné odvést dobrou práci. Cožpak nechcete, aby se mi pracovalo dobře a mohla pro vás udělat to nejlepší? 6. Voláte mi a říkáte, že zub nebolel, dokud jsem ho neopravovala. Přišli jste s kavitou, já vám ji tam nedala, to vy si za ni můžete. Já jen spravuju zkaženou díru ve vašem zubu. Abych ji mohla opravit,

musím použít malinké vrtáčky k odstranění kazu. Když by vám někdo vyvrtal dírku do stehenní kosti a pak ji zaplnil nějakým umělým materiálem, nemyslíte si, že by to taky chvilku bolelo? To je totéž. 7. Když se pokoušíme o rentgenový snímek, vy ho prostě neskousnete. Opravdu tohle musíme udělat, abychom viděli, co se děje. Pokud nevíme o problému, nemůžeme ho léčit. Jistě, že někteří lidé skousnout nemůžou, ale většina ano a jen se jim prostě nechce těch patnáct vteřin vydržet. Mně taky dělali rentgeny a taky to nebylo příjemné, ale vydržet se to dá. 8. Když platíte korunku, vykládáte, že jste mi právě koupili auto. Na proti tomu, jak to možná vypadá, ve skutečnosti jste mi auto nekoupili. Koupili jste si korunku. Já utratila stovky a tisíce dolarů za vzdělání a strávila hodiny prací na korunce tak, aby naprosto dokonale seděla na váš zub, takže možná jste mi pomohli zaplatit zlomek mojí studentské půjčky. Ale auto jste mi teda určitě nekoupili. 9. Neukážete se na prohlídce, nebo ji zrušíte telefonicky na poslední chvíli. Něčemu se vyhnout nedá, ale je velmi neslušné zrušit prohlídku jen kvůli tomu, že se uvolnilo místo u kadeřníka a vaše vlasy by nepočkaly. Nejen že mám dvě hodiny prázdnou ordinaci, ale někdo, kdo chtěl ten den přijít, nemůže a musí přijít až za dva týdny. A když jste objednaní na ráno a přijdete pozdě, musí pak čekat všichni, protože se posune celý harmonogram. 10. Když vám řeknu, že skřípete zuby, popíráte to, jako bych vás obviňovala z vraždění dětí nebo z toho, že máte nějakou odpornou nemoc. Není to zas taková hrůza, skřípat v noci zuby. Jenom poukazuju na něco, co by vás mohlo v budoucnu ušetřit od problémů. To, co říkám, je založeno na symptomech a vědeckých důkazech, nevymýšlím si to. A aby toho nebylo málo, číslo jedenáct jako bonus: Vykládáte mi svoje diagnózy a mě vůbec neposloucháte. Když toho tolik víte, proč za mnou vůbec chodíte? Vždyť zaplnit kaz, nebo kořenové kanálky zvládnete určitě taky. Mě očividně nepotřebujete. Hmm, to se mi ulevilo…. Pokud se v těchto řádcích nepoznáváte, jsem si jistá, že váš zubař vás miluje a jste světlou chvilkou celého jeho dne.

S laskavým svolením autorky přeložil Štěpán Jurčík. Odkaz na blog: http://lolabees.me/2011/11/28/10-reasons-your-dentist-probably-hates-you-too/ I na facebooku najdete stránku autorky, stačí zadat heslo Lolabees do vyhledávání. Odkaz na článek, který byl inspirací k sepsání tohoto: http://theredheadchronicles.wordpress.com/2011/08/31/10-reasons-i-hate-the-dentist/

Lolabees lolabees.me

39


Zubní eroze

Pacient výjímečně zaznamená první projevy

Vynikající ochrana před zubní erozí zubní pasta elmex® EROSION PROTECTION • s unikátní technologií Chito ActiveTM

Snížení ztráty zubní skloviny až o 61 % při používání zubní pasty elmex® EROSION PROTECTION

• chrání před ztrátou zubní skloviny • zvyšuje odolnost zubní skloviny před útoky erozivních kyselin

Úbytek hmoty [µm]

• posiluje zubní sklovinu

German University, Interní report 2011

0

•* 10

ústní voda elmex EROSION PROTECTION • chrání před ztrátou zubní skloviny • zvyšuje odolnost zubní skloviny před útoky erozivních kyselin

•* •

20 bez čištění zubů

®

- 61 %

- 50 %

čištění zubů

30 Placebo zubní pasta Referenční zubní pasta Zubní pasta elmex® EROSION PROTECTION •p < _ 0.05 vs. placebo zubní pasta * p < _ 0.05 vs. referenční zubní pasta

COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o. Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94,186 00 Praha 8 E-mail:colgate-profesionalvcolpal.com

www.elmex.cz A4-2013.indd 7

5.4.13 14:49

Profile for SSSCR

StuDent 18-19  

StuDent 18-19  

Profile for ssscr1
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded