Page 1

• Ambulant behandling • Anonym rådgivning • Viden og forebyggelse


Ambulant behandling og anonym r책dgivning Hvem er vi? Hvad kan vi tilbyde til unge under 18?

- ambulant behandling - tilbagefaldsforebyggende behandling Hvordan kommer man i kontakt med os? www.ungekontakten.com

www.rusmidler.randers.dk


Viden og forebyggelse - Sparring i forhold til undervisningsforløb, med trivsel, rusmidler mv. som tema.

- Oplæg, temadage mv. - Projekter i samarbejde med andre aktører. • Social Pejling • 3. – 5. - 8.


Forebyggelse virker

De unge drikker senere og senere, og de drikker ikke helt så meget ad gangen som før. …så længe de går i grundskolen Færre og færre prøver at ryge hash. - 82 % af unge i 9. klasse har aldrig prøvet hash. Det er steget markant de sidste 10 år. - 72 % af kvinderne og 55 % af mændene på ungdomsuddannelserne her i byen har aldrig prøvet hash. - 94 % af kvinderne og 89 % af mændene har aldrig prøvet amfetamin.


Randers Sundhedscenter


Randers Sundhedscenter Vision

• Et centralt element i en decentral struktur • Samle en række sociale og sundhedsmæssige indsatser i forhold til borgerens forskellige livsfaser med let tilgængelighed for borgeren. • Et særligt fokus på sundhedsfremme og forebyggelse


Sundhedsteamet / afdelingen Sundhedafdelingen; rehabilitering, tandplejen, sundhedsplejen, sundhedsteamet Sundhedsteamet best책r af ca. 25 medarbejdere Fokus p책 indsatser p책 b책de strukturel, gruppe og individ niveau.


Strukturelle niveau •

Facilitering og sparring i forbindelse med udarbejdelse af politik, handleplaner og indsatser indenfor sundhedsfremme og forebyggelse.; F.eks. ændring af sortiment i skolebod. Igangsætning af sundhedsråd, kompetenceudvikling, Osv.

Gruppe / individ niveau •

Rygestopsamtale/kurser, overvægtstilbud – ”nu rykker vi (11-15-årige)”, grupper for børn med kræftramte forældre, sex-talk, Condomeriet, social pejling, 3-5-8,

Oplæg til forældre omkring sundhed for børn og unge


Mere information Links med viden, information og inspiration

www.sundhed.randers.dk

www.randerssundhedscenter.dk Kontakt; sundhedskoordinator Jesper Jakobsen, jesper.jakobsen@randers.dk / mobil; 51 56 20 20

Rusmiddelcenter%20ssp%20basisdag%202013  

http://www.ssp-randers.dk/gfx/pdf/Rusmiddelcenter%20SSP%20basisdag%202013.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you