Page 4

Side 4

SI DSTE SKO LEDA G 2014 AFHOLDES PÅ JUSTESENS PLÆNE. I år er dagene tirsdag den 27. maj og onsdag den 28. maj. RANDERS KOMMUNE SSP og Forebyggelse Randers Stemannsgade 9 C 8900 Randers C

Der er sendt skrivelse til skolerne med den sædvanlige procedure og med opfordring til at sende oplysninger om navne på de forældre, der kan deltage til ch@randers.dk senest 15. maj. Politiet, Natteravnene, Ungebasen, Ungdomsskolen, Sundhedscentret, Ungekontakten, og SSP er med til at skabe lidt tryggere rammer. Men det er stadig forældrenes opgave at sikre, at de unge

Telefon: 40 86 74 08

opfører sig ordentlig og får en god dag.

E-mail: ch@randers.dk

Der vil som vanligt være opstillet telt, hvor der er kaffe og forplej-

web: www.ssp-randers.dk

ning begge dage.

EAN: 5798004314555

F I R M A S L O G A N

E L L E R

- M O T T O

BEMÆRKNINGER: Nyhedsbrevet må gerne bruges på jeres hjemmeside som f.eks. på skoleintra. Har du kommentarer eller forslag, så kontakt gerne redaktionen. Venlig hilsen redaktionen:

SSP OG FOREBYGGELSE, RANDERS SSP-konsulent Claus Hansen: ch@randers.dk Adm. kommunikationsmedarbejder Edel Filtenborg: edel.filtenborg@randers.dk

Nyhedsbrev%20 %20ssp randers%20 %20uge%2019%20 %202014  
Nyhedsbrev%20 %20ssp randers%20 %20uge%2019%20 %202014  

http://www.ssp-randers.dk/gfx/pdf/Nyhedsbrev%20-%20SSP-Randers%20-%20uge%2019%20-%202014.pdf

Advertisement