Page 2

NR. 4, UGE 19, 2014

Side 2

DKR 2014: SSP ØSTJYLLAND SOM MEDARRANGØR Årets største kriminalpræventive arrangement blev afholdt 8.april i Tivoli Congress Center med 800 fagfolk og eksperter. Temaet for den Kriminalpræventive Dag 2014: var ”Godt på vej—udenom banderne.” Der var blandt andet paneldebat med fremtrædende politikere, der gav deres bud på, hvordan vi kan få den forebyggende indsats til at spille sammen centralt og lokalt. SSP ØSTJYLLAND var medarrangør og deltog blandt andet på messestandene med nogle af de spændende projekter fra alle de 7 kommuner. SSP og Forebyggelse Randers var rigtig godt repræsenteret omkring emnerne ungeinvolvering, elevmægling og projekt 3-5-8. Stor tak til Randers Ungdomsskole, Østervangsskolen og Randers Sundhedscenter for deres indsats og hjælp. Den Kriminalpræventive Pris 2014 blev overrakt af Justitsminister Karen Hækkerup og gik til: projekt "Bag om Blokken" fra Gellerup. http://www.dkr.dk/dkd-2014-fotos

HJEMMESIDEN WWW.SSP-RANDERS.DK Det er vores intention, at hjemmesiden www.ssp-randers.dk skal være et website, hvor du altid har mulighed for at finde relevant og fagligt inspiration og hjælp. Både som fagperson og som forælder. Derudover vil det efterhånden blive stedet, en del af vores kommunikation foregår igennem. Som f. eks. referater fra netværksmøderne. Du kan få log-in til denne mulighed ved at sende dit ønske om brugernavn og adgangskode til edel.filtenborg@randers.dk. Nyhedsbrevene findes også på hjemmesiden, ligesom andre aktuelle nyheder, som vi finder interessante fra andre organisationer. Bl.a. at der 7.maj afvikles møde med Ungdomsuddannelserne med fokus på unges brug af hash. Se også artiklen om Rusmiddelcenterets nye midler her på side 3. Der er billeder fra Sidste Skoledag og konferencer, fagrelevante videoer og forskellige brochurer, som kan downloades fra hjemmesiden.

www.ssp-randers.dk

ÅRSMØDET I SSP SAMRÅDET I dagene 18. - 20. marts 2014 blev årsmødet igen afholdt i Vingsted Hotel og konferencecenter.

SSP samrådet har på årsmødet fået produceret denne præsentationsvideo af SSP samarbejdet, og SSP samrådets arbejde og betydning for arbejdet lokalt. Følg linket: http://youtu.be/71ohIHKkVpE På siden: http://ssp-samraadet.dk/ ligger al materiale fra samtlige oplægsholdere.

SSP ØSTJYLLAND er også på facebook.

Du kan også følge SSP-samrådet på facebook:

Tilmeld dig siden og del din viden og erfaringer.

Nyhedsbrev%20 %20ssp randers%20 %20uge%2019%20 %202014  

http://www.ssp-randers.dk/gfx/pdf/Nyhedsbrev%20-%20SSP-Randers%20-%20uge%2019%20-%202014.pdf

Advertisement