Page 1

NR.4,UGE 19, 2014

NR .

Du sidder nu med den fjerde udgave af vores nyhedsbrev. Vores oplevelse er, at der er blevet taget godt i mod Nyhedsbrevet, men at der stadig er plads til forbedringer.

2

SSP SAMRÅDETS ÅRSMØDE 2014

God læselyst med denne udgave. 3

SOCIAL PEJLING

4

BEMÆRK:

Besøg hjemmesiden:

www.ssp-randers.dk

Faglige samarbejdspartnere kan få log-in til referater og kalender via mail om brugernavn og password til: edel.filtenborg@randers.dk Husk, du kan blive optaget på netværkslisterne.

Med venlig hilsen Claus Hansen, SSP-konsulent

PLAN FOR HÅNDTERING KELTSAGER.

RUSMIDDELCENTER HAR FÅET MIDLER

Det arbejder vi på at gøre noget ved, og i dette brev vil du kunne se lidt layoutmæssige ændringer mv. Tanken er, at Nyhedsbrevet fremadrettet skal være noget mere uddybende på emner og artikler, så alle kan blive lidt mere klar over alle de spændende ting og aktiviteter, der foregår i SSP-regi—både i Randers og resten af landet. Vi vil også gerne have bidrag fra andre, som har noget på hjerte. Så har du et godt eksempel på noget forebyggende arbejde på fx en skole eller har læst en god fagbog, så send os en lille artikel til glæde for alle.

HJEMMESIDEN

SIDSTE SKOLEDAG 27.& 28. MAJ

2 014

Kære alle!

KURSUSDAG

FORÆLDREFIDUSER

19 ,

1

PLAN FOR HÅNDTERING AF ENKELTSAGER.

DKR 2014 MED SSP ØSTJYLLAND SOM MEDARR.

UG E

NYHEDSBREV UGE 19

I DETTE NUMMER: NYHEDSBREV OG SIDEN SIDST

4 ,

AF

EN-

Planen er nu trykket. Der vil der blive holdt infomøder omkring indholdet i den og betydningen heraf. Planen er et arbejdsredskab og er godkendt af Lokalrådet og Børne-og Skoleudvalget. Ud fra dette nye værktøj tydeliggøres, hvilke tiltag der er mulighed for, og hvilke der skal iværksættes. Hvem, der er tovholder, hvem der har ansvaret for, at de forskellige ting iværksættes som aftalt. Alt sammen ud fra de bekymringer, der opstår i forhold til en ung og i forhold til de 4 beskrevne kriminalitetsniveauer.

SSP SAMRAADET AFHOLDER KURSUSDAG OM FORÆLDREANSVAR 27. MAJ 2014 SSP Samrådet udbyder kursus/konference om forældreansvar tirsdag den 27. maj på Odin Havnepark, Lumbyvej 11, 5000 Odense C SSP-Samrådet udbyder hermed en kursusdag om forældreansvar. Emnet kan udfolde sig på mange måder. Dagen giver inspiration og har forslag til tiltag rundt om i kommunerne Kursusdagen vil være relevant for: Politi, SSP-medarbejdere, klubpersonale, opsøgende medarbejdere, lærere, sagsbehandlere, ledere og tilsvarende. Der er sendt mail til relevante fagpersoner 29.april og frist for tilmelding er 19. maj.


NR. 4, UGE 19, 2014

Side 2

DKR 2014: SSP ØSTJYLLAND SOM MEDARRANGØR Årets største kriminalpræventive arrangement blev afholdt 8.april i Tivoli Congress Center med 800 fagfolk og eksperter. Temaet for den Kriminalpræventive Dag 2014: var ”Godt på vej—udenom banderne.” Der var blandt andet paneldebat med fremtrædende politikere, der gav deres bud på, hvordan vi kan få den forebyggende indsats til at spille sammen centralt og lokalt. SSP ØSTJYLLAND var medarrangør og deltog blandt andet på messestandene med nogle af de spændende projekter fra alle de 7 kommuner. SSP og Forebyggelse Randers var rigtig godt repræsenteret omkring emnerne ungeinvolvering, elevmægling og projekt 3-5-8. Stor tak til Randers Ungdomsskole, Østervangsskolen og Randers Sundhedscenter for deres indsats og hjælp. Den Kriminalpræventive Pris 2014 blev overrakt af Justitsminister Karen Hækkerup og gik til: projekt "Bag om Blokken" fra Gellerup. http://www.dkr.dk/dkd-2014-fotos

HJEMMESIDEN WWW.SSP-RANDERS.DK Det er vores intention, at hjemmesiden www.ssp-randers.dk skal være et website, hvor du altid har mulighed for at finde relevant og fagligt inspiration og hjælp. Både som fagperson og som forælder. Derudover vil det efterhånden blive stedet, en del af vores kommunikation foregår igennem. Som f. eks. referater fra netværksmøderne. Du kan få log-in til denne mulighed ved at sende dit ønske om brugernavn og adgangskode til edel.filtenborg@randers.dk. Nyhedsbrevene findes også på hjemmesiden, ligesom andre aktuelle nyheder, som vi finder interessante fra andre organisationer. Bl.a. at der 7.maj afvikles møde med Ungdomsuddannelserne med fokus på unges brug af hash. Se også artiklen om Rusmiddelcenterets nye midler her på side 3. Der er billeder fra Sidste Skoledag og konferencer, fagrelevante videoer og forskellige brochurer, som kan downloades fra hjemmesiden.

www.ssp-randers.dk

ÅRSMØDET I SSP SAMRÅDET I dagene 18. - 20. marts 2014 blev årsmødet igen afholdt i Vingsted Hotel og konferencecenter.

SSP samrådet har på årsmødet fået produceret denne præsentationsvideo af SSP samarbejdet, og SSP samrådets arbejde og betydning for arbejdet lokalt. Følg linket: http://youtu.be/71ohIHKkVpE På siden: http://ssp-samraadet.dk/ ligger al materiale fra samtlige oplægsholdere.

SSP ØSTJYLLAND er også på facebook.

Du kan også følge SSP-samrådet på facebook:

Tilmeld dig siden og del din viden og erfaringer.


NR.4,UGE 19, 2014

Side 3

FORÆLDREFIDUSER Forældrefiduser.dk er udviklet i et samarbejde mellem:

Det Kriminalpræventive Råd TrygFonden og Skole og Forældre Formålet er, at gøre det nemmere for forældrene i en klasse at arbejde aktivt for, at alle klassens børn er med i fællesskabet - også uden for skoletiden. Det vil øge sammenhængskraften i klassen, og på den måde skabe et bedre skoleliv for flere børn. SKOLEN SOM IGANGSÆTTER

Forældrefiduser.dk er også et site for skolens ansatte. Når en klasses forældresamarbejde skal godt fra start, er det nemlig helt afgørende, hvordan skolerne vælger at prioritere og give plads på fx forældremøder. Derfor kan du som lærer, pædagog, skoleleder eller skolebestyrelse også finde fiduser, der sender klasserne godt fra start. http://www.foraeldrefiduser.dk/

SOCIAL PEJLING 2014: OGSÅ NÆSTE SKOLEÅR Forebyggelsesprojekt 6.klasserne i Randers Kommune. Foråret 2014 indeholder nu 31 klasseforløb på 17 skoler. De 5 instruktører er godt i gang med forløbene og har fået gode tilbagemeldinger fra skolerne. Skolerne i Randers Kommune vil snarest via ny skrivelse få tilbud om Social Pejling forløb i 6.klasserne til skoleåret 2014/15. Booking og Kontakt: Edel Filtenborg, SSP og Forebyggelse Stemannsgade 9C, 8900 Randers C edel.filtenborg@randers.dk, Tlf. 24 44 47 99

”Egne forestillinger og andres forventninger påvirker vores handlinger!”

RUSMIDDELCENTERET HAR FÅET MIDLER ”Ni kommuner har fået penge til en behandlingsindsats for unge ml 15 og 25 år med et behandlingskrævende forbrug af hash og andre stoffer. Metodeprojektet er en del af stofmisbrugspakken som regeringen har meldt ud. Pakken består af 10 initiativer, Metodeprojektet er et af dem. I Metodeprojektet skal konkrete og udvalgte metoder med dokumenteret effekt afprøves over for unge. Et væsentligt element i metodeafprøvningen er at fastholde de unge i behandling og således sikre så gode behandlingsresultater som muligt. Dvs. stoffrihed eller reduktion i deres misbrug samt forbedring af de belastninger, der ikke er direkte stofrelaterede, fx psykisk belastning og job/udd tilknytning. Et væsentligt i behandlingen er tilbagefaldsproblematikken, som søges forebygget med en opfølgende behandling i programmet. Den opfølgende behandling skal også medvirke til at fastholde yderligere positive behandlingsresultater. Center for Rusmiddelforskning monitorerer og evaluerer projektet og Socialstyrelsen står for undervisning og supervision af behandlerne. Der bliver fire forskellige behandlingsspor og de unge vil via Center for Rusmiddelforskning blive randomiseret til et af sporene. Vi holder et temamøde/konference den 11. juni kl. 9- ca. 15 i Underværket hvor projektet og de faglige temaer vil blive emner ligesom vi skal have arbejdet med hvordan vi får bygget bro/ etableret en fødekæde til projektet. Der kommer program lige om lidt men reserver allerede nu datoen” udtaler Tine Horn, leder af Rusmiddelcenter Randers.

Læs meget mere om behandlingen her: http://


Side 4

SI DSTE SKO LEDA G 2014 AFHOLDES PÅ JUSTESENS PLÆNE. I år er dagene tirsdag den 27. maj og onsdag den 28. maj. RANDERS KOMMUNE SSP og Forebyggelse Randers Stemannsgade 9 C 8900 Randers C

Der er sendt skrivelse til skolerne med den sædvanlige procedure og med opfordring til at sende oplysninger om navne på de forældre, der kan deltage til ch@randers.dk senest 15. maj. Politiet, Natteravnene, Ungebasen, Ungdomsskolen, Sundhedscentret, Ungekontakten, og SSP er med til at skabe lidt tryggere rammer. Men det er stadig forældrenes opgave at sikre, at de unge

Telefon: 40 86 74 08

opfører sig ordentlig og får en god dag.

E-mail: ch@randers.dk

Der vil som vanligt være opstillet telt, hvor der er kaffe og forplej-

web: www.ssp-randers.dk

ning begge dage.

EAN: 5798004314555

F I R M A S L O G A N

E L L E R

- M O T T O

BEMÆRKNINGER: Nyhedsbrevet må gerne bruges på jeres hjemmeside som f.eks. på skoleintra. Har du kommentarer eller forslag, så kontakt gerne redaktionen. Venlig hilsen redaktionen:

SSP OG FOREBYGGELSE, RANDERS SSP-konsulent Claus Hansen: ch@randers.dk Adm. kommunikationsmedarbejder Edel Filtenborg: edel.filtenborg@randers.dk

Nyhedsbrev%20 %20ssp randers%20 %20uge%2019%20 %202014  
Nyhedsbrev%20 %20ssp randers%20 %20uge%2019%20 %202014  

http://www.ssp-randers.dk/gfx/pdf/Nyhedsbrev%20-%20SSP-Randers%20-%20uge%2019%20-%202014.pdf

Advertisement