Page 1

Nr 2.2018

Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Vi har en vision om att inrikesflyget ska vara fossilfritt till 2030 och hela flyget i Sverige, inklusive utrikesflyget, ska vara fossilfritt till 2045.  12–13

Flygets framtid

Med svensk skog i tanken 12–13

Trump, Tullar och Twitter  10–11 Här finns Sydsveriges tillväxt  14–15


rämsta Växjös f skapsr kun miljö fö tföretag. äx och tillv

idéer föds där människor möts

• flexibel kontors- och konferensmiljö • personlig service • affärsnätverk • universitetskontakter • kunskapsaktiviteter • sociala aktiviteter kaler i Lediga lo ience Park Sc Videum just nu:

0470-72 33 00 www.videum.se


LEDARE

Hur stort är EU egentligen? Industri- och Handelskammaren. Sydsvenskt Näringsliv utkommer med 4 nummer årligen. A N S VA R I G U T G I VA R E 

Stephan Müchler, Handelskammaren. R E DA K T Ö R – KO N TA K T– PR E N U M E R AT I O N E R

Caroline Rundberg, Handelskammaren. Tel 040-690 24 32. caroline.rundberg@handelskammaren.com A N N O N S E R  Media Support AB, Charlotte Blomfeldt. Mjöhultsvägen 62, 254 76 Allerum. Tel 042-12 43 00. charlotte@media-support.se L AYO U T– PRO D U K T I O N  Grafix Konsult AB, Ängdalavägen 36, 217 47 Malmö. Tel 040-644 46 70. www.grafix.se O M S L AG S BI L D  Swedavias vd Jonas Abrahamsson är övertygad om att vägen framåt för flyget är förnybart bränsle. Istället för att som idag, importera fossilfritt bränsle från Kalifornien, skulle vi kunna skapa en ny industri inom den svenska skogsnäringen. Sidorna 12–13.

V I PÅV E RK A R · V I S T Ö DE R · V I S A MM A NF Ö R

Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell handel och olika utbildningar. Vi sammanför företag i olika nätver­k och på våra många möten. Handelskammaren har drygt 2 800 medlemsföretag och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län.

VÄXJÖ HALMSTAD

KALMAR

KARLSKRONA KRISTIANSTAD HELSINGBORG MALMÖ

Handelskammaren Skeppsbron 2, 211 20 Malmö Tel 040-690 24 00 Fax 040-690 24 90 info@handelskammaren.com www.handelskammaren.com

Förhandlingarna om Brexit mellan EU 27 och Storbritannien kommer inte att få någon vinnare. Om ett år skall processen vara avklarad och även om vissa framsteg gjorts så återstår många frågetecken och flera politiska stötestenar. EU27:s chefsförhandlare Michel Barnier har fått ett starkt mandat. När britterna försöker föra dialog med enskilda medlemsländerna blir svaret; tala med Barnier han förhandlar för oss. Det är nog frustrerande för britterna, som troligen föreställt sig att man haft en starkare position. Men det är just det som är idén med EU, att många länder samlat kan utgöra världens största marknad och tala med en röst. Låt oss hoppas att man förmår att åstadkomma en så mjuk Brexit som möjligt. Det är det bästa sättet att minimera skadorna för båda parter. En fråga som nu kommit att bli allt mer aktuell är hur Storbritanniens bidrag på ca 13 miljarder Euro till EU:s budget skall hanteras. Den svenska regeringen menar att EU måste spara medan andra länder, exempelvis Finland, Estland och Tyskland, tycker att kostnaden i huvudsak skall fördelas mellan kvarvarande EU-länder. Alla är överens om att EU behöver reformeras och bl a de senare länderna menar att resurserna behövs till de gemensamma utmaningarna. Vad som sällan framgår av debatten är vilka storheter vi talar om, d v s hur stora är kostnaderna för EU egentligen? Många debattörer vill gärna ge sken av att de är gigantiska och att Sverige står för betydande belopp. Sanningen är den att av varje 100-lapp en svensk skatte­ betalare betalar så går EN krona till EU. Resten hanteras av politiker på kommunal, landstingskommunal/regional eller nationell nivå. Man skulle ju kunna tänka sig att man granskade de utgifterna lika noggrant. Tittar man sedan på hur stora organisationerna är så har exempelvis Region Skåne fler anställda än hela EU-kommis­ sionen totalt, 35 000 mot kommissionens 32 000. EU-parlamentets 7 500 medarbetare är färre än Arbetsförmedlingens över 9 000 och Ministerrådets 3 500 anställda är färre än regeringskansliets 4800. Detta är viktigt att hålla i minne när man från visst håll försöker få EU att framstå som en resursslukare av icke anat mått. Givetvis skall alla offentliga medel användas mycket varsamt, men det är svårt att se att en organisation som har till uppgift att skapa regelharmoni, öppna gränser och fri handel inte skulle ha sitt berättigande. Det gäller inte minst i tider av ökad protektionism, nationalism och slutenhet. Historien visar att det inte är medicinen för välstånd och tillväxt.

Sanningen är den att av varje 100-lapp en svensk skattebetalare betalar så går EN krona till EU. Resten hanteras av politiker på kommunal, landstingskommunal/regional eller nationell nivå.

Stephan Müchler, vd Handelskammaren FOTO: ROGER NELLSJÖ

I S S N 0 2 8 4 -14 6 0  © 2018 · Sydsvenska

 3

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 2.2018


Bästa någonsin för Profilgruppen

Digitalt skapande i Växjö

l  Profilgruppen AB går fortsatt starkt framåt och redovisade för andra året i rad sitt bästa resultat någonsin. En följd av företagets starka utveckling är att de nu investerar i en helt ny produktionsanläggning med modern teknik för aluminiumprofiler. En fabrik ska byggas på ett nytt industriområde i närheten av de befintliga anläggningarna i Åseda. Totalt handlar det om en investering på 310 miljoner kronor.

l  Hello World är en ideell förening som arbetar med att främja digitalt skapande bland unga i hela Sverige. Tillsammans med företagen Visma, Fortnox och Softwerk bjuder Hello World in till träffar i Växjö under våren med start 8 april. Träffarna är till för barn och ungdomar mellan 8 och 18 år som vill lära sig mer om digitalt skapande. All info finns på › helloworld.se/meetup/

l  Stiftelseägda Medicon Village delar upp verksamheten i en fastighetsgren och nybildade Medicon Village Innovations AB, som ska sköta alla möten och mingel i forskningsparken men också stötta inkubatorn Smile. Planen är att det nybildade bolaget fram till 2020 ska tillföras totalt 21 miljoner konor från bland annat Lunds kommun och Region Skåne.

FOTO: VOLVO CE

4 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 2.2018

l  Hammerglass AB har tagit hem bolagets genom tiderna största order, en beställning på skottsäkra och explosionssäkra fönster och dörrar värd 18 miljoner kronor. I och med ordern befäster företaget sin ledande marknadsposition inom skyddsglasområdet.

Oatly på framfart

l  Stoltillverkaren Be-Ge Industri AB i Oskarshamn köper Frapett Produktion AB i Mönsterås som även de tillverkar och säljer stolar, samt ljudabsorbenter till kontor och annan offentlig miljö. Frapetts medgrundare Joakim Petersson samt delägare Dick Elgmo fortsätter med sitt långsiktiga engagemang i företaget.

Kinaproduktion flyttar hem

Absolut Vodka öppnar besökscenter l  I juli slås portarna till Absolut Home i Åhus upp. Besökscentret, som ligger i anslutning till den egna fabriken, ska innehålla en utställning som tar besökaren på en resa om Absolut vodkas historia. Centret ska också innehålla en restaurang som visar upp hur Absolut är en del av den svenska mat- och dryckestraditionen.

Nytt samarbete för IKEA

l  2017 blev ett rekordår för Volvokoncernen. Det starkaste lyftet gör Volvo CE där Braås­ fabriken ingår. Idag arbetar 850 personer på Volvo CE i Braås, och med en kraftig försäljningsökning och ett högt tryck i produktionen börjar man i höst med ett kvällsskift i monteringen. Till detta kommer 100 personer att nyrekryteras.

Rekordorder för Hammerglass

Be-Ge Industri förvärvar l  Det går fortsatt starkt framåt för Malmöbolaget Oatly. Med etablering av ett kinesiskt dotter­ bolag och global lansering av sina havremjölksprodukter ökade Oatly sin nettoomsättning med 35 procent 2017 och räknar med att under innevarande år omsätta en miljard kronor.

Miljoner till Medicon Village

Volvo anställer 100

FOTO: FREDRIK NILSSON OATLY AB

I KORTHET

l  För snart två år sedan togs de första stegen mot ett samarbete mellan Ikea och textilgruppen Papperian, en daglig verksamhet i Växjö för personer med funktionshinder. Nu bekräftar Ikea att samarbetet godkänts och att produktutvecklingen tagit fart. Samarbetet innebär att omsorgstagarna på Papperian tillverkar mönster i olika teman som Ikea ska använda på sina varor. Sortimentet är planerat att lanseras i butik under 2019.

l  Etikettföretaget Beneli i Helsingborg har slutit ett avtal värt 30 miljoner kronor. Det handlar om leveranser av ett intelligent plåster för hjärtövervakning till en amerikansk kund inom e-hälsa. Produktionen flyttas hem från Kina för att minska ledtiderna, öka kontrollen och närheten till kunden. Avtalet medför att Beneli tar hjälp av Samhall-anställda för att klara bemanningsbehovet och totalt väntas 50 nyanställningar vid anläggningen i Helsingborg.

Pyramid årets byrå l  I en omfattande tävling, som bland annat branschtidningen Resumé står bakom, där kunderna har makten utsågs Helsingborgsbaserade Pyramid till Årets byrå 2018 i klassen ”stora reklambyråer”. Pyramid har under de senaste åren varit högst rankade i Sverige bland reklambyråer inom business-to-business men rankas nu alltså högst oavsett riktning. Byrån är inne i en stark fas och de senaste åren har visat på rekordresultat.

Syrlig öl i vild miljö

Mer än en resa

l  Intresset för suröl blir allt större och i juli går sydöstra Sveriges första surölsfestival av stapeln på Eriksberg Hotel & Nature Reserve utanför Karlshamn. Under festivalen kommer både svenska och utländska bryggerier finnas på plats.

l  Det nystartade Malmöföre­ taget TheCar vill underlätta resandet och erbjuder en unik abonnemangstjänst på premiumbil med chaufför. Idag rullar tre av deras bilar, av Teslas Model X, på vägarna i sydvästra Skåne och i juni utökas antalet till fem.


Vill du synas här? Maila då pressmeddelanden och företagsnyheter till medlem@handelskammaren.com. Dessa kan också skickas till Caroline Rundberg, Handelskammaren, Skeppsbron 2, 211 20 Malmö. Glöm inte att bifoga bilder!

Ny på jobbet

Ny bok om förändringsledarskap l  Pontus Bodelsson, tidigare vd på bland annat HD-Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, och Nationalencyklopedin NE är aktuell med en sin nya bok ”Ledarskap för förändring – Mina 79 bästa misstag och annat värdefullt”. I boken berättar Bodelsson om de misstag han begått under sina 20 år som vd på olika företag och förändring – och lärdomarna de ledde fram till. Boken ges ut av förlaget Roos & Tegnér.

l  Fortnox har ett rekordår bakom sig och i slutet av mars valde Växjöföretaget in en ny styrelse. Ny ordförande är Andreas Kemi som har lång erfarenhet som styrelseledamot och investerare i IT-bolag som expanderat internationellt.

Växtbaserad trend l  Trensums Food AB satsar 40 miljoner på en ny anläggning i sina lokaler i Tingsryd. Det är en växande marknad för växtbaserade produkter, både drycker och andra flytande produkter som lett till satsningen. Under året räknar man med att anställa fem personer utöver de 130 som finns idag.

l  Ulrika Hallengren är ny vd på Wihlborgs Fastigheter AB. Ulrika kommer närmast från rollen som projekt- och utvecklingschef även det på Wihlborgs och tillträdde som vd den 25 april. Företagets tidigare vd Anders Jarl utsågs vid årsstämman till styrelseordförande i Wihlborgs.

En bro för 120 år l  När en 20 år gammal träbro över E4:an i Södertälje skulle bytas ut var det personal från Stål och Rörmontage i Ysane som var på plats och gjorde jobbet. Den nya bron, tillverkad av Stål och Rörmontage i rostfritt duplexstål från Outokumpu Avesta/Degerfors, är totalt 60,5 meter och kostade sju miljoner kronor. Livslängden för den nya bron beräknas till minst 120 år.

Ny teknik för eukalyptus

Mest attraktiva arbetsgivaren

l  Ljungbyföretaget SP Maskiner har nischat sig på aggregaten längst ut på skogsmaskiners kranar som fäller, kvistar och kapar träd efter träd. När företaget såg sjunkande försäljning på hemmaplan valde man att satsa internationellt och utvecklade en teknik som passar för att skörda eukalyptus, vilket visade sig öppna dörren till omvärlden. Den nya produkten har introducerats på en mängd nya marknader och man har idag återförsäljare på ett 30-tal orter världen över.

l  Skogsägarföreningen til�lika industrikoncernen Södra Skogsägarna har utsetts till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Undersökningen som varje år genomförs av Randstad kartlägger svenska folkets inställning till landets största företag. Respondenterna anger bland annat sin uppfattning om arbetsgivarnas rykte, finansiella välmående och deras bidrag till samhället och miljön. Dessa tre områden är de som bedömts vara Södras främsta nyckelfaktorer till utnämningen.

Anställda på vattenäventyr l  Xylemkoncernen driver ett projekt för att höja medvetenheten kring vikten av tillgång till rent vatten som engagerar hela personalen. På fabriken i Lindås har man på senare år haft en rad aktiviteter kring detta och flera anställda har besökt platser i världen där vatten är en särskilt aktuell fråga, till exempel Kambodja.

l  Till hösten lanserar Nelson Garden ett nytt sortiment med fröer som passar att så året runt, både på friland och i växthus. Till fröerna kommer odlingsanvisningar för varje säsong. Det är trenden att allt fler vill återgå till närodlat som har drivit på intresset för att odla som man gjorde till exempel på 40-talet då åretruntsådd förespråkades. Lanseringen sker i samarbete med Sara Bäckmo som står bakom Nordens största trädgårdsblogg, Skillnadens Trädgård. Det är även utifrån hennes odlingar som urvalet gjorts. Sortimentet omfattar kryddor och grön­ saker.

l  Andreas Hatzigeorgiou tar över uppdraget som vd på Stockholms Handelskammare efter Maria Rankka. Andreas tillträder sin nya tjänst den första oktober och fortsätter fram tills dess i rollen som chefekonom.

FOTO: LOVISA BECK

FOTO: LARS HAMMREBJÖRK

Oavbrutet odlande

Full fart för startupbolag l  Det går starkt framåt för startupbolaget Happy at Work som med sin digitala tjänst gör det möjligt för arbetsgivare att mäta trivsel och stressnivån hos medarbetarna. Nu inleder Happy at Work två olika samarbeten. Ett med Familjeterapeuterna Syd AB, ett etablerat företag inom företagshälsovård, och ett med Boosterway, en digital plattform som är inriktad på träning och hälsa.

Rekord för Vidakoncernen l  Konjunkturen är god för sågade trävaror och skogs­ industrikoncernen Vida summerar ett rekordstarkt 2017. Vida har gått framåt i både Sverige och på stora internationella marknader och utöver en ökad produktion i de befintliga sågverken har ytterligare två sågverk, Nössemark och Tranemo, tillkommit.

Sista pusselbiten på plats l  Det var den sista pussel­ biten som föll på plats när Länsförsäkringar i april kunde slå upp dörrarna till sitt nya kontor i Olofström. I och med invigningen finns nu företaget representerat i samtliga av Blekinges kommuner.

 5

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 2.2018


HANDELSKAMMARENS KALENDARIUM

l Handelskammaren arrangerar runt 200 seminarier, möten och utbildningar om året i Sydsverige. Detta för att öka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka som en arena för nätverk. Komplett utbud och anmälan finns på › handelskammaren.com/evenemang

14/5 After Work med landshövdingarna Ingrid Burman och Thomas Carlzon, Växjö 15/5 Praktisk hantering av exportdokument, Växjö 15/5 Anställningsformer – så väljer du rätt och vilka fallgropar finns?, Malmö 16/5 Brexit – mindre än ett år kvar!, Ljungby 16/5 Penningpolitik, e-krona och blockkedjor, Malmö 16/5 Internationella sjötransporter – vilka regler gäller?, Helsingborg 18/5 Näringslivsfrukost i Kristianstad, Kristianstad 18/5 Mat & Prat med Handelskammaren, Växjö 23/5 Virtual Reality – Upplev en annan verklighet, Malmö 24/5 Tillväxt genom specialisering, Karlskrona 24/5 BusinessForum Industri, Olofström 25/5 Dialogmöte med generaltulldirektör Therese Mattsson, Malmö 29/5 Made in Sweden, eller hur? En kurs om ursprungsregler och frihandelsavtal, Helsingborg 29/5 Business Performance, Malmö 30/5 Använder du rätt leveransvillkor?, Karlskrona 31/5 Aktuella handelsfrågor inom EU, Växjö 31/5 Handelskammarens Årsmöte, Malmö 1/6 Aktuella handelsfrågor inom EU, Malmö 7/6 Vad gör man när det inte längre räcker att jobba hårdare…, Malmö 14/6 Mat & Prat för vd-assistenter, Ullared

Handelskammarens arrangemang under Almedalsveckan Vattenutmaningen – Hur möter vi den? 2/7 | 14:00–14:45 | Hamngatan 1, trädgården, Maritima Mötesplatsen Utdrag om evenemanget: ”I Sverige hårdnar konkurrens om vatten av god kvalitet och många företag har också vattenfrågan som en högt prioriterad hållbarhets- och miljöfråga. De senaste åren har vi i Sverige upplevt dels torka och brist på vatten dels skyfall och översvämningar, fenomen som vi inte för så många år sedan endast såg på nyheterna från andra länder. Faktorer som klimatförändringen, ökad produktion, en befolkningstillväxt samt ökat miljöhänsynstagande skapar hårdare konkurrens om vattnet; vårt viktigaste livsmedel. Vi tror på en dialog där alla vattenaktörer deltar. Genom dialog skapas förståelse och inspiration. I Handelskammarens rapport Vattenutmaningen redovisas ett antal goda vattenexempel. Det handlar om såväl stora som små företag i varierande branscher. Vi vill genom paneldebatten sprida kunskap och inspiration om hur företag på ett strategiskt och operativt sätt kan hantera vattenfrågan.”

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Får du våra inbjudningar?

Årsmötet 2018 31/5 l  Utöver själva årsmötet bjuder kvällen på en paneldiskussion på tema ”Vad har Sverige för val?”. I panelen finns Maria Wetterstrand, grön samhällsdebattör och skribent, tidigare riksdagsledamot och språkrör för Miljöpartiet de gröna. Idag är Maria vd för Miltton Purpose. Alice Teodorescu, politisk redaktör och chef för ledarsidan GöteborgsPosten, deltar också. Siste person i panelen är den socialdemokratiske statsvetare och debattören Stig-Björn Ljunggren. Under kvällen delar vi ut utmärkelsen ”Sveriges bästa lärare” och avslutar i vanlig ordning med en härlig vårbuffé i ljusgården. Utmärkta mingelmöjligheter utlovas – välkommen!

Praktikant i Malmö l  Under våren har vi förstärkning på Malmökon­ toret. Sara Odhnoff läser just nu det andra året på kandidatprogrammet i strategisk kommunikation vid Lunds universitet och praktiserar inom kommunikation på Handelskammaren. Sara har ett stort intresse för språk och att uttrycka sig i text. Vi är alla glada att ha Sara här!

6 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 2.2018

Sara Odhnoff

FOTO: NEWS ØRESUND – JOHAN WESSMAN

l  Hör av dig till oss om du vill ha inbjudningar till våra evenemang som vi arrangerar runt om i Sydsverige. Skicka ett mail till info@handelskammaren.com och skriv att du vill få våra inbjudningar.

Framtidens kommuner – färre eller värre? 2/7 | 14:30–15:15 | Hästgatan 1, Öresundshuset Utdrag om evenemanget: ”Som andel i svenskarnas plånbok är kommunen den största politiska enheten. Men uppdraget och storleken har inte förändrats på mycket länge. Men snart finns förslag om förnyelse. I Sverige pågår sedan en tid en utredning om kommunernas framtid som tittar på indelning, samverkan och uppdrag. När försöken att skapa nya regioner inte vinner gehör i staten behövs förnyelse i kommunerna mer än någonsin. Ekonomisk analys visar att svenska kommuner är intimt sammanflätade med varandra i ömsesidiga regionala beroenden. I Danmark har det genomförts omfattande reformer av kommunerna. Vilka är lärdomarna där? På seminariet belyser vi dessa frågor med ordföranden för den svenska utredningen om framtidens kommuner. Vi presenterar ekonomiska analyser och får ta del av danska erfarenheter.” Utöver detta deltar representanter från Handelskammaren i en rad paneler och andra sammanhang.


Stephan Bengtsson, vd och ägare, har tillsammans med personal från Safeman i Sverige rekryterat och utbildat personal i Rwanda. Med sig från Olofström hade de förutom utrustning även insamlade kläder och presenter till barn i byn Zaza.

Från Olofström till Kigali Efter två års förberedelser och hårt arbete öppnar Safeman en fabrik i Kigali, Rwanda. Fabrikens verksamhet omfattar både montering av vattenreningsprodukten Safewater och en avdelning för sömnad. – Det började med att vi tillsammans med ett annat företag fick möjlighet att starta ett pilotprojekt med vattenmyndigheten i Rwanda. Det andra bolaget gick i konkurs och vi bestämde oss för att fortsätta på egen hand, vi hade ändå finansierat stora delar av projektet fram tills dess, berättar Stephan Bengtsson vd och ägare av Safeman. Ryktet spred sig bland annat till den internationella hjälporganisationen WaterAid som tog kontakt med Safeman. – Redan på vårt första möte stod det klart att vår produkt kan rädda liv och hjälpa till att höja nivån på landets infrastruktur. Med rötterna i fordonsindustrin Safeman har sin bas i Olofström och grundades redan på 30-talet. Produktionen var i många år inriktad på delar till fordonsindustrin, idag jobbar man brett med både skräddarsydda detaljer och färdigmonterade produkter till hela industrin. Ett av företagets egna varumärken är den vattenreningsprodukt som tagit bolaget till Rwanda, Safewater. Med hjälp av solen som energikälla och den senaste tekniken filtrerar och eliminerar Safewater allt ifrån bakterier och parasiter till andra partiklar. Dessutom förbättrar den smaken på vattnet och tar bort eventuell klorsmak. Den skapar helt enkelt rent dricksvatten. – Tekniken vi använder är utvecklad av Watersprint i Lund som vi träffade genom nätverkande och kontakter på Handelskammaren. Tekniken bygger på forskning som tilldelades Nobelpriset i fysik 2014. Vattnet renas av en energieffektiv LED-genererad UVdesinfektionsprocess som utnyttjar nanoteknik. Produkterna är extremt energieffektiva då det finns en inbyggd flödessensor som

säkerställer att enheterna bara är aktiva när vattnet strömmar. Dessutom är det miljövänligt eftersom inga kemikalier eller tungmetaller används. Rwanda är för många mest känt för det fruktansvärda folkmordet 1994 där upp till en miljon människor mördades på tre månader. Sedan dess har det varit fred i landet och idag arbetar förövare och offer sida vid

Då kom en barnmorska från det lokala sjukhuset fram till oss. Vi såg lyckan i hennes ögon när hon drack av vattnet, tackade och konstaterade att nu behöver de aldrig mer sakna rent vatten i förlossningsrummet.

sida. Det har skett en välfärdsökning som är den snabbaste någonsin i ett afrikanskt land. – Rwanda är politiskt stabilt, har nolltolerans mot korruption och en stabil ekonomisk utveckling. Det är viktiga bitar som spelat roll för investeringsbeslutet. Att göra skillnad I fjol på ”The Water Day” fick Safeman möjlighet att visa upp sin produkt. – Då kom en barnmorska från det lokala sjukhuset fram till oss. Vi såg lyckan i hennes ögon när hon drack av vattnet, tackade och

konstaterade att nu behöver de aldrig mer sakna rent vatten i förlossningsrummet. För oss är det en självklarhet att sjukhus alltid har rent vatten, så är det inte på de mindre sjukhusen och vårdcentralerna i Rwanda där vatten tas ur en tank för att sedan kokas. Ändå är landet i framkant och ses som en förebild av grannländerna. – Om vi trampar i en pöl svär vi till och vi blir blöta om skon, detta vatten dricker barn i utvecklingsländer! Nya marknader väntar Safemans produktion i Rwanda ska fokusera på den afrikanska marknaden och man har påbörjat försäljningsarbetet i flera av länderna söder om Sahara. Man satsar helt affärsmässigt och får inga bidrag från något håll. – Vi var nyligen i Zambia med en delegation från Swedish South African Chamber of Commerce och skapade kontakter. Vi får se vart det tar oss. På fabriken i Kigali är uppbyggnaden nästan färdig, det finns nyrekryterad personal och en container full med material. Dessutom har tekniker från Safeman i Sverige varit på plats för att utbilda personal. – Vi har kommit långt, men det är en lång väg kvar att vandra. Vattenproblemet kommer inte vara löst under vår generation, men vi har skapat en nyckel, nu skall vi fortsätta utveckla och hjälpa fler människor. Rent vatten skall inte vara lyxkonsumtion, utan en mänsklig rättighet!, avslutar Stephan Bengtsson. CAROLINE RUNDBERG caroline.rundberg @handelskammaren.com

 7

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 2.2018


Från väg till valfråga Väg E6 är en av Sveriges mest trafikerade vägar. Uppemot 50 000 fordon passerar dagligen sträckan Malmö–Helsingborg. Det rapporteras frekvent om olyckor och bilköer. Allt fler jobbpendlare uttrycker sin frustration över vägen. Handelskammaren genomförde under början av 2018 en opinionsundersökning för att belysa frågan. Bakgrunden till undersökningen är förslaget på nationell plan för transportsystemet 2018–2029 där inga nya investeringar i väg E6 fanns med. När planen lades fram hade Trafikverket inte hunnit avsluta sin specialstudie om E6. I Trafikverkets studie konstaterades bland annat att trafiken på vägen har fördubblats de senaste femton åren och att vägen har en hög andel tung trafik till stor del transittrafik mellan Norden och kontinenten. Detta skapar dagligen risk för köbildning på E6. När Trafikverkets analys om E6 lades fram valde man att inte förslå en fullständig utbyggnad. I stället hoppas man kunna dämpa problemen med insatser som trafikstyrning och fler filer på delar av sträckan Kantar Sifo undersökte på uppdrag av Handelskammaren skåningarnas inställning till utbyggnad av väg E6. Bland annat besvarades ”E6, Europaväg 6, genom Skåne behöver byggas ut med fler filer” samt ”E6 påverkar hur jag röstar i kommande riksdagsval”. Svaren markerades på en skala från instämmer inte alls, till instämmer helt och hållet. Frågorna ställdes till 1 000 individer i gruppen 18–65-årigar. Majoritet vill bygga ut Resultatet visade att en stor majoritet av personer bosatta i Skåne som är för att bygga ut E6 med fler filer. 58 procent uppgav att de stöder ett sådant förslag medan endast 13 procent är emot. 17 procent uppger att de är tveksamma eller inte vet i bemärkelsen att de inte alls vill ta ställning. Ytterligare 12 procent har ingen stark åsikt, det vill säga de är varken mot eller för förslaget. Ser man svaren kopplat till vilka politiska partier deltagarna sympatiserar med, visar det hur uppfattningen om E6 fördelar sig

8 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 2.2018

Resultatet visade att en stor majo­ ritet av personer bosatta i Skåne som är för att bygga ut E6 med fler filer. 58 procent uppgav att de stöder ett sådant förslag medan endast 13 procent är emot.

politiskt. På frågan om utbyggnation med fler filer av E6 visar sympatisörerna av samtliga partier, förutom Miljö­ partiet (27 procent) och Vänsterpartiet (34 procent) ett starkt stöd med hälften eller fler som är för förslaget.

Miljöpartiet (34 procent) och Vänsterpartiet (34 procent) var de som hade flest sympatisörer som tycker att E6 inte bör byggas ut med fler filer. Hos Socialdemokraterna var 50 procent för utbyggnad och endast 16 procent var negativa. Ser vi till de block som är de troliga regeringsunderlagen efter valet 2018, så finns stöd för E6 både bland sympatisörer till Allianspartierna (67 procent) och till de rödgröna (44 procent). En valfråga Vi frågade också om frågan om E6 kommer påverka hur man röstar i det kommande valet. Frågan ger en bild av hur motiverade väljare är att ta med frågan i bedömningen av hur de kommer att rösta. Det i sin tur säger något om vilken potential debatten om E6 har som valfråga för olika partier Personer som uppger att de hade röstat på Allianspartier

eller Sverigedemokraterna värderar frågan högst, där exempelvis nästan var fjärde moderat (23 procent) uppger att frågan kommer att påverka deras röst. I det rödgröna blocket är par­ tiernas värderingar delade. Hos Miljöpartiet var det 82 procent av väljarna som sa att frågan inte påverka deras röst, ingen instämde helt och hållet och endast 3 procent instämmer. Detta visar att väg E6 inte är en viktig valfråga för partiet. Bland Socialdemokratiska väljare uppger 7 procent att de instämmer i att frågan påverkar hur de röstar. Skulle hela denna grupp lämna partiet innebär det baserat på valresultatet 2014 en förlust som motsvarar ett mandat. Detta är spekulativt, men illustrerar potentialen i frågan. SARAH MESCH sarah.mesch @handelskammaren.com


Meritmind

CFO

Meritmind, experter på kvalificerade ekonomitjänster och CFO:ns bästa vän. Vi utgår från CFO:ns ansvarsområde och hjälper till oavsett om du behöver utveckla era ekonomi- och styrprocesser, få stöd av en konsult under en period eller rekrytera in en ny medarbetare.

Rådgivning

Rekrytering

Interim

När du behöver genomlysa processer, ta fram styrmodeller, stödsystem och genomföra förändringsprojekt.

Ta hjälp av Meritminds erfarna rekryteringskonsulter när du ska rekrytera kvalificerade ekonomer.

Anlita en erfaren ekonomikonsult under en period för att upprätthålla, förstärka och utveckla din ekonomifunktion.

040-615 65 70 meritmind.se


Trump, Tullar och Twitter Diskussionerna tidigare i år om att man i USA övervägde att införa extratullar på stål- och aluminiumprodukter kan knappast ha gått någon obemärkt förbi. Är faran över eller är det fortfarande aktuellt?

Alltsedan presidentvalskampanjen 2016 har Donald Trump upprepat sitt mantra: ”Make America great again”. Därför är det helt logiskt att han nu på olika sätt infriar sina vallöften gentemot de amerikanska väljarna. Han hade knappt hunnit hänga av sig överrocken efter att ha svurits in som USA:s 45:e president utanför Capitolium innan det var dags att skriva under det första dekretet – att USA skulle lämna det redan färdigförhandlade frihandelsavtalet (TPP) mellan länderna kring Stilla Havet. Dock verkar den amerikanska administrationen nu delvis ha kommit på andra tankar. Den 12 april i år twittrade Donald Trump: “Would only join TPP if the deal were substantially better than the deal offered to Pres. Obama.” Det är dock tveksamt om övriga avtalsparter i TPP är så angelägna om en omförhandling av avtalet. Stål och aluminium När det gäller stål och aluminium har de amerikanska handels- och försvarsdepartementen rekommenderat att USA ska införa skyddstullar då importen av de varuslagen anses utgöra ett hot mot USA:s nationella säkerhet. Den 8 mars fattade president Trump det

10 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 2.2018

Den 12 april i år twittrade Donald Trump: “Would only join TPP if the deal were substantially better than the deal offered to Pres. Obama.”

formella beslutet att ta ut tull på vissa stål- och aluminiumprodukter med 25 respektive 10 procent vid import oavsett från vilket land. Efter intensiva diskussioner, där bland annat den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström har deltagit, beviljades ett tillfälligt undantag för varor från EU och fem andra länder. Undantaget gäller bara fram till den 1 juni. Vid denna tidnings pressläggning är det oklart vad som kommer att hända den 1 juni för varor från t ex Sverige. Blir det tull på stål och aluminium? Väljer man ut helt andra importprodukter? Eller beviljas en längre undantagsperiod? Som förberedelse för införandet av de amerikanska skyddstullarna har EU-kommissionen tagit fram omfattande förteckningar på varor som kan komma att beläggas med extratullar vid import från USA. Urvalet av varor synes ha en politisk touch. Bland de varor som står på listorna finns bourbon whiskey (tillverkas i Kentucky som den republikanske senatorn Rand Paul representerar) och motorcyklar (till exempel av fabrikatet Harley Davidson som tillverkas i Kentucky varifrån den republikanske talmannen i Representanthuset, Paul Ryan, kommer).


Förenklad handel EU– Japan

FOTO: CARSTEN LUNDAGER

l  Strax före jul 2017 tillkännagav EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström och den japanska utrikesministern Minister Taro Kono att man kommit överens i de sista förhandlingarna om handelsavtalet EU-Japan Economic Partnership Agreement (EPA). Avtalet innebär att tullarna för de flesta varor avvecklas direkt både vid import till EU och import till Japan under förutsättning att avtalets ursprungsregler följs. Tidigare år har summan för vad EU-företag betalar för tullar till Japan legat på runt en miljard

euro. Som exempel slopas tullar på ostar som gouda och cheddar samt för vin. Tidigare har de legat på 29,8 procent för ost och i snitt 15 procent för vin. Avtalet innebär också att euro­ peiska företag får tillgång till offentlig upphandling för 48 stora japanska städer och borttagna begränsningar gällande upphandling till den så viktiga järnvägssektorn. Avtalet berör även viktiga områden som hållbar utveckling. – Detta är det största bilaterala handelsavtal som man förhandlat fram och avtalet ger oss stora möjligheter, sa Cecilia Malmström när hon besökte EU-Japan EPA Forum i Köpenhamn i april. Nu återstår endast de sista små detaljerna för juristerna att putsa till innan avtalet träder i kraft. Mer info om avtalet finns hos Kommerskollegium på › kommers.se

Cecilia Malmström

USA–Kina En annan handelspolitisk åtgärd är att man från amerikansk sida vill minska handelsunderskottet gentemot Kina. Genom att införa extra tullavgifter på 1.300 produkter från Kina, värda 50 miljarder dollar, blir kinesiska varor till följd av detta dyrare och där­igenom mindre attraktiva att köpa. En kinesisk motreaktion följde direkt med extra tullar på exempelvis amerikansk frukt, nötter och fläskkött. Globalt handelskrig? Att införa tullavgifter som USA har gjort och motåtgärder som planeras i flera länder kan ”trigga igång” ett globalt handelskrig. Innan vi hamnar där kommer säkert ett eller flera länder att göra en anmälan till World Trade Organization (WTO). WTO har ställt upp det regelverk som dess 164 medlemsnationer har accepterat att följa, inklusive att inte höja tullavgifter utan att ha tillräckligt goda grunder för det. Dispyter länder emellan kan lösas genom det tvisteförfarande som WTO förfogar över. Att hänvisa till att import är ett hot mot nationell säkerhet är det dock svårt att argumentera emot.

Donald Trump har deklarerat att: “The WTO has been a disaster for this country.” Och har hotat med att USA kommer att lämna organisationen.

Vid en tidigare stålkonflikt 2002–2003 anmälde EU, såväl som flera andra länder, USA till WTO för införandet av höga tullavgifter. Den WTO-panel som tillsattes för att lösa tvisten slog fast att de amerikanska ståltullarna stred mot WTO:s regler. USA överklagade beslutet, men överklagan avslogs. USA meddelade då att skyddstullarna skulle tas bort. Varken när processen pågick i WTO eller därefter införde EU några motåtgärder. Om det går till ett avgörande i WTO även denna gång och resultatet av tvisten på nytt skulle gå emot USA, är det inte alls säkert att det slutliga utfallet blir på samma vis som sist. Donald Trump har deklarerat att ”The WTO has been a disaster for this country.” och har hotat med att USA kommer att lämna organisationen. Det gäller därför att följa Donald Trumps Twitter-flöde för att se om att han kommer att driva igenom beslutet om tullavgifter, trots en eventuell motgång i WTO. PER ANDERS LORENTZON peranders.lorentzon @handelskammaren.com

  11

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 2.2018


Att flyga eller inte flyga är ständigt en fråga i hetluften. Swedavias vd Jonas Abrahamsson menar att diskussionen kring flygets klimatpåverkan är välkommen, men att fokus bör vara på hur vi ställer om och gör flyget hållbart. Då skulle vi dessutom kunna skapa en helt ny industri i Sverige. För drygt ett år sedan tillträdde Jonas Abrahamsson som vd för Swedavia och tog därmed över ansvaret för statens tio flygplatser. – Det har varit fantastiskt spännande! Vi är ett litet exportberoende land där cirka 50 procent av BNP kommer från exportindustrin och ska den fortsätta utvecklas så är vi väldigt beroende av goda förbindelser till resten av världen. Det har också varit spännande då vi har haft en enorm passagerarutveckling, fler och fler väljer att flyga. Just nu är det trångt på många håll och därför är vi inne i ett omfattande investeringsprogram där vi bygger framtidens flygplatser, berättar Jonas Abrahamsson. Med det nya jobbet kom inte bara ansvaret för tio

Med sikte på klimatsm flygplatser, utan också att axla rollen som en viktig aktör i en bransch som är i ständig utveckling. – I och med resenärstillväxten blir det allt viktigare att driva hållbarhetsutvecklingen. Vi befinner oss i skärningspunkten mellan tillväxt och hållbarhetsfrågor och för mig är de en förutsättning för varandra. Man kan inte driva ett företag lönsamt långsiktigt utan hållbarhetsfrågorna och vice versa, för att vara hållbar på riktigt krävs tillväxt och långsiktig lönsamhet. Hur planen framåt för just hållbarhet ser ut har Jonas helt klart för sig. – Jag tycker att vi ska ha fullt fokus på att ställa om flyget så att det blir förnybart. Tekniken som gör det möjligt att flyga på förnybart bränsle finns redan men är fortfarande för dyr. Sker produktionen i större skala kan förhoppningsvis kostnaden gå ner. Att Sverige ligger långt fram i frågan bekräftas av att det kommer folk från hela världen för att titta på Swedavias verksamhet just ur hållbarhetsperspektiv. – Swedavia är världsledande i att driva och utveckla flygplatser på ett hållbart sätt. Vi försöker också påverka flygbranschen i stort genom att som första företag köpa in motsvarande mängd förnybart bränsle som vi gör av med i våra tjänsteresor per år. Det gör vi dels för att visa att det finns efterfrågan på förnybart bränsle och dels för att inspirera och visa att det går att flyga hållbart. Synen på flygplatser I Sydsverige har Swedavia två flygplatser, Malmö Airport och Ronneby Airport.

12 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 2.2018

Att Sverige ligger långt fram i frågan bekräftas av att det kommer folk från hela världen för att titta på Swed­ avias verksamhet just ur hållbarhets­ perspektiv.

– Ronneby Airport är framförallt viktig i regionen Sydost. Det är en mindre flygplats men precis som alla våra mindre flygplatser så är den otroligt viktig för sin region. Ska vi ha ett framgångsrikt Sverige behöver hela landet leva. Malmö Airport är en viktig flygplats för Sverige och den här regionen. Jag är själv skåning och vet vilken otroligt dynamisk region det är. Med Greater Copenhagen är det ju en region med enorma möjligheter som naturligtvis stärker Sverige. Det är en flygplats med smidiga flöden och även när vi tittar längre fram så är jag övertygad om att den är ett väldigt starkt komplement till Kastrup. Malmö Airport presenterade nyligen en så kallad ”Masterplan” en vision av flygplatsen femtio år framåt. I planen presenteras terminalutbyggnader, hotell, frakt-faciliteter men också anslutning till kollektivtrafik. – Här åker 2,2 miljoner passagerare årligen och det finns knappt någon kollektivtrafik alls. Jag tycker inte det fungerar, speciellt inte när vi pratar hållbarhet. På sikt bör det vara spårbunden trafik. Det skulle vara alldeles utmärkt att koppla ihop Malmö Airport med Hyllie genom en busslinje och dessutom koppla ihop oss med Köpenhamns flygplats. Men ska vi kunna förverkliga det så behöver vi hjälp i regionen. Jonas ser inte heller någon motsättning mellan Arlandas och Kastrups planer. – Jag ser definitivt ingen motsättning i ett starkt Greater Copenhagen och ett starkt Stockholm. Det blir riktigt bra om båda är framgångsrika. En stor del av Swedavias arbetet går åt till att sänka


Vattendagen

2018

smart flyg flygets miljöpåverkan. Samtidigt planeras stora satsningar på flera flygplatser till exempel Arlanda. – Flyget har bidragit till tillväxt inte bara i Sverige utan i hela världen. Flyget har lyft människor ur fattigdom, skapat tillväxt, och förutsättningar att resa till andra kulturer samt träffa nya människor och andra religioner. Jag tror inte att man kan begära att människor ska sluta resa, istället behöver vi ställa om flyget. Vi har en vision att inrikesflyget ska vara fossilfritt till 2030 och hela flyget i Sverige, inklusive utrikesflyget, ska vara fossilfritt till 2045. Klarar vi det så kan vi hantera ökat flygande. Flygskatten Vid årsskiftet bestämdes det att en svensk flygskatt skulle införas på alla in- och utrikesflyg. Den 1 april trädde den i kraft och nu är frågan om skatten har påverkat branschen. – Vad flygskatten har för påverkan är lite för tidigt att säga, vi menar att det finns bättre styrverktyg om man vill ställa om till hållbart flyg. Det är viktigare att vi pratar mer om hur vi kan åstadkomma den omställning som behövs. Det fossilfria bränslet som används idag tvingas vi köpa från Kalifornien. Om man istället kunde använda produkter från den svenska skogs­ industrin skulle det skapa en ny industri i Sverige som dessutom hjälper till att ställa om flyget. SARAH MESCH

Vattenfrågan är en ständigt växande utmaning för såväl samhälle som näringsliv. För att lyfta olika aspekter av frågan och inspirera anordnades för andra året i rad Vattendagen i ett samarbete mellan Handelskammaren, Länsstyrelsen i Skåne, Krinova Incubator & Science Park och Sydsvenska Miljörättsföreningen. Miljöminister Karolina Skog inledde dagen med att berätta om regeringens syn på vattenutmaningen och hur de driver arbetet i frågan. – Ett av de stora problemen vi har idag är den mängd plast och mikroplast som finns i våra vatten. Frågan vi bör ställa oss är om plast som vi känner till det idag är rätt väg att gå. Vad vi behöver se är mer forskning som undersöker vilka alternativ vi har till plast som är mindre skadliga för miljön, säger miljöministern. Under dagen behandlades också frågan om tillgång till vatten. Vid flera tillfällen lyftes den vattenbrist som drabbade södra Sverige under sommaren 2017 och hur både företag och myndigheter ska hantera den hårdnande konkurrensen av vatten som råder idag. Slutsatsen som drogs var samverkan är vägen framåt. Genom att samverka över branschgränser är det möjligt att ta tillvara på utvecklingspotentialen vad gäller teknik och metoder och dra lärdom av varandra.

– Det är inte striktare reglering som är svaret. Vad vi behöver är en tydligare lagstiftning som uppmuntrar samverkan, fortsätter miljöministern. I samband med konferensen släppte Handelskammaren rapporten Vattenutmaningen, där sydsvenska företag beskriver sitt sätt att arbeta hållbart med vatten. Under dagen fick deltagarna också lyssna till föredrag om innovativa lösningar som gör det möjligt att effektivisera vattenanvändningen och arbeta klimatanpassat. – Det jag tar med mig från den här dagen är vilken otrolig vilja det finns att samarbeta. Nu känner jag mig full av inspiration och nya tankar på hur man tillsammans kan föra arbetet framåt, säger deltagaren Ethel Bergman Carter, projektledare på IKEA. SARA ODHNOFF sara.odhnoff @handelskammaren.com

FOTO: KRINOVA INCUBATOR & SCIENCE PARK

FOTO: PETER PHILLIPS

Skånebördige Jonas Abrahamsson är sedan ett tillbaka vd för Swedavia. Han ser ingen motsättning mellan Köpenhamns flygplats och Arlanda och tror stenhårt på en omställning av flyget till fossilfritt resande.

Miljöminister Karolina Skog tog emot rapporten Vattenutmaningen av Handelskammarens Karl-Erik Grevendahl och var huvudtalare på Vattendagen 2018.

sarah.mesch @handelskammaren.com

  13

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 2.2018


Här finns Sydsveriges tillväxt Att det är tryck i svensk ekonomi har knappast någon missat. Men det är inte lika uppenbart hur tillväxten ser ut mer exakt och vad den innebär för Sydsveriges utveckling. Därför arbetar Handelskammaren med egna analyser som fångar upp det som sker mer på djupet. Handelskammarens arbete med ekonomiska analyser leds av chefekonom Pernilla Johansson. Pernilla är doktor i nationalekonomi och har på senare år specialstuderat frågor kring produktivitet, bostäder och såklart sydsvensk ekonomi. – Vi fördjupar analysen hela tiden. Just nu har vi inlett arbetet med årets Sydsverige Live som försöker ta nya grepp för att förstå ekonomin och erbjuda en analys som blir relevant för företag, säger Pernilla Johansson. Ofta rapporterar media om procentsiffror för arbetslöshet och räntebanor, men sådana tal kan vara svårt att relatera till det egna företages omvärld. – Ett enkelt och effektivt mått är att se på de nya jobben som ekonomin skapar. Hur de ser ut och var de finns säger mycket om samhällsutvecklingen. Urbanisering av jobben Pernilla Johansson konstaterar att å ena sidan skapas jobb på väldigt många orter, men att det å andra sidan också sker en förtätning av jobben. De urbaniseras. Malmö är omkring en tredjedel av Skånes samlade ekonomi, men mer än femtio procent av de nya

14 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 2.2018

Kartan visar var Sydsveriges nya jobb skapas. Statistiken kommer från SCB och avser sysselsättningstillväxten i näringslivet 2013–2016 som andel av hela Sydsverige. Bilden är framtagen av Tarek Zaza.


FOTO: ROGER NELLSJÖ

Pernilla Johansson är chefekonom på Handelskammaren och doktor i nationalekonomi. Hon har på senare år specialstuderat frågor kring produktivitet.

Jobbmotorer Kalmar 192% Oskarshamn 89% Karlskrona 58% Malmö 55% Älmhult 48% Olofström 47% Halmstad 38% Växjö 35% Helsingborg 12% Listan visar var nya jobb skapas i procent av det egna länets sysselsätt­ ningstillväxt i privata näringslivet.

41% 5% < 0%

jobben inom näringslivet skapas i Malmö. Tendensen att jobben förtätas finns även i andra delar av Sydsverige. – Kalmar sticker ut som den tredje starkaste jobbmotorn i hela Sydsverige efter Malmö och Helsingborg. Kalmar attraherar massor med nya jobb, medan mindre orter i området inte skapar sysselsättning utan till och med har krympande arbetsmarknad. – Men förtätningen sker inte bara till de större städerna. Älmhult är den fjärde star-

Handelskammaren genomför flera större regelbundna undersökningar av Sydsvensk ekonomi. Under våren inleddes arbetet med Sydsverige Live som baseras på ett stort antal intervjuer med företagsledare och statistik. Sydsverige Live är ett sam­ arbete med Industrifakta. Tillsammans med regionerna i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och kommunerna Kalmar, Karlskrona och Växjö genomförs också en ny upplaga av Produktivitetskommissionen med fokus på Sydost. BostadStorstad är Handelskammarens analys av bostadsmarknaden i de tre stor­ stadslänen. Analysen är intressant eftersom bostäder i dessa tunga regioner betyder mycket för den samlade ekonomin.

Vi fördjupar analysen hela tiden. Just nu har vi inlett arbetet med årets Sydsverige Live som försöker ta nya grepp för att förstå ekonomin och erbjuda en analys som blir relevant för företag. kaste jobbmotorn i Sydsverige och upp emot hälften av de nya jobben i Kronoberg län skapas i Älmhult. Lyft på locket Ser man till statistik som beskriver länet i sin helhet så kan det se ut som om det rör sig långsamt i regionen. Men lyfter man på locket så sker det massor med omvandling och nyskapande, påpekar Pernilla Johansson. Det här har betydelse på flera sätt säger hon. – Det visar behoven av infrastruktur för

pendling, som behöver anpassas till den här utvecklingen. Men det innebär också att vi får en mer attraktiv miljö för rekryteringar utifrån. Karlskrona har nu till exempel nått en storlek som ger underlag för en internationell skola för barn till utlandspersonal. Sådant gör tillväxten självförstärkande, säger Pernilla Johansson. PER TRYDING per.tryding @handelskammaren.com

  15

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 2.2018


Internet of Things –

En industriell revolution Många forskare, analytiker och It-företag är idag övertygade om att Internet of Things (IoT), eller ”sakernas internet”, har potential att i grunden förändra hur konsumenter, företag och myndigheter interagerar med föremål omkring oss. Det är inte utan anledning IoT målas upp som den fjärde industriella revolution. Enligt analysföretaget Gartner kommer det att finnas över 20 miljarder enheter som är anslutna till internet 2020, en ökning från 10 miljarder år 2015. Redan idag kan vi se effekter av IoT, även om utvecklingen är i sin linda. Vi kan registrera fysisk aktivitet via smarta klockor, vi kan ha element som reglerar sig själva utifrån väderleksrapporten och kylskåp som berättar vilka matvaror som behöver inhandlas. Få har undgått den pågående utvecklingen av självkörande bilar. Och det här är bara början. Även om många associerar IoT till produkter på konsumentmarknaden så finns de kanske viktigaste användningsområdena inom industrin. Genom att koppla samman ett stort antal industriella system som kommunicerar och koordinerar sina handlingar är det möjligt att optimera produktionen och effektivisera verksamheten, vilket skapar såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar. Teknik i företagens tjänst Ashok Bandaru är vd för det Malmöbaserade startupföretaget Techsource. Techsource har specialiserat sig inom industriell IoT och arbetar med att hitta lösningar som möter företagens utmaningar och låter människa och maskin samspela. En av lösningarna som Ashok och hans team har tagit fram är ett verktyg som övervakar produktionen. – Genom att övervaka kritiska delar i produktionen är det möjligt att identifiera avvikelser och därmed undvika kostsamma överraskningar så som oplanerade driftstopp. Dessutom kan livslängden på utrustningen förlängas avsevärt, berättar Ashok. Verktyget monteras på maskiner där det mäter och analyserar

16 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 2.2018

V13 är utvecklad för att mäta vibrationer på maskiner för att förutse avvikelser i produktionen.

Ulf Norrstam, affärsutvecklare och Ashok Bandaru, vd ser ljust på framtiden för IoT.

Genom den här sortens övervakning kan ett företag effektivisera sin energiförbrukning vilket ger en säkrare drift och kraftigt reducerar kostnader.

vibrationer av olika slag. Informationen lagras och verktyget kan på egen hand dra slutsatser som kommuniceras till en stationär server eller en molnlösning som användaren kan ta del av på sin dator, mobil eller annan plattform. Den industriella användningen av IoT stannar dock inte där. Ashok berättar även om ett verktyg för energianalys som övervakar ett företags energiförbrukning. – Energi är ett av de mest grundläggande behoven inom

industri och handel, men långt ifrån alla företag känner till hur deras energiförbrukningar ser ut. Det resulterar ibland i att nya installationer görs utan helhetssyn, vilket orsakar ökade kostnader, säger Ashok. För att motverka detta har Techsource tagit fram ett verktyg som mäter och analyserar energiförbrukningen i en anläggning, lagrar informationen och presenterar den för användaren i en app. Genom den här sortens övervakning kan ett företag

effektivisera sin energiförbrukning vilket ger en säkrare drift och kraftigt reducerar kostnader. I dag samarbetar Techsource med två företag i södra Sverige där de genomför skarpa tester av sina analysverktyg. – Syftet med testen är dels att testa kommunikationen från utrustningen i industriell miljö och dels att anpassa presentationen av de analyserade mätvärdena till kundernas behov och krav, berättar Ulf Norrstam, affärsutvecklare på Techsource. Framtiden för industriell IoT ser ljus ut och för Techsource är affärsmöjligheterna många. Med sina analysverktyg menar Techsource att de funnit en stor marknad med stora behov där den nya tekniken har öppnat för lösningar som tidigare var kostsamma. – Som vi ser det nu kommer det under de närmsta åren att hålla oss mer än väl fullt sysselsatta, avslutar Ulf. SARA ODHNOFF sara.odhnoff @handelskammaren.com


VR, AR och IoT

Med AR-teknik kan du visualisera relevant information i form av hologram.

Informationen flödar ständigt runt oss och många företag samlar in stora mängder data från sina olika tjänster, webbsidor och sensorer. Men det är inte så lätt att tolka all den information som samlas in. Vi vet inte alltid själva vad vi faktiskt vet. Vårt medlemsföretag Forefront Consulting hjälper andra att hitta nyttan i informationen. När datamängderna är stora krävs processer för att dela upp och distribuera informationen så att den skapar mening. – På Forefront tittar vi på hur maskininlärning och artificiell intelligens kan stödja det mänskliga arbetet. Även om det låter som science fiction är det redan idag närstående då vi har det som en daglig hjälp på vår arbetsplats. Det handlar i grunden det om att hitta just den information som är relevant för dig och de beslut du ska fatta. Rapporter och underlag som idag tar dagar för en analytiker att ta fram går att sökas sig till lika lätt som en googlesökning. Det ger möjlighet för stora delar av bolaget att kunna ta väldigt välgrundade beslut på kort varsel, berättar Marcus Hansson som är digital transformationsstrateg och projektledare på Forefront. Komplement till människan Att människan fortfarande har en viktig roll och inte är helt utbytbar kanske lugnar många. – Kan vi bryta ner de vardagliga arbetsrutinerna som utförs

ofta och på liknande sätt kan vi lära en dator hur processen helst ska se ut. Så fort beteendet skiljer sig från normen skickas en notifiering till en person som avgör vad som behöver göras,

Hololens skapar en bild framför användaren i form av ett hologram eller bilder som svävar i rummet. På detta sätt kan man få upp information som är relevant för just den plats man är på, utan att behöva gå igenom flera dokument, flyga in en expert eller släpa runt på en tung dator.

berättar Markus Agevik, även han digital transformationsstrateg och projektledare på Forefront. Hologram där du är Något annat som Forefront tittar på just nu, är att kunna ta informationen dit den skapar mest nytta. – Augmented Reality (AR), betyder förstärkt verklighet. Genom olika verktyg som läsplatta eller mer avancerade Microsoft Hololens, kan man visualisera informationen där man är. Hololens skapar en bild framför användaren i form av ett hologram eller bilder som svävar i rummet. På detta sätt kan man få upp information som är relevant för just den plats man är på, utan att behöva gå igenom flera dokument, flyga in en expert eller släpa runt på en tung dator, säger Markus Agevik. Det kan också till exempel handla om bostadsutvecklare som i kombination med möbelföretag kan möblera upp en lägenhet långt innan den är färdigbyggd.

Forefront Consulting startades 2008 och har funnits i Malmö sedan 2011. Idag har företaget ca 350 anställda med sju kontor i Sverige samt ett off-shore center i Kina. Forefront erbju­ der tjänster och lösningar inom Strategi & Verksamhet, Design och Teknik.

– När detta sedan kombineras med e-handel, ja då blir det riktigt intressant, säger Marcus Hansson. Områdena, IoT, maskininlärning och visualisering är alla på stark frammarsch och det är genom att kombinera dem är det möjligt att få en stor synergieffekt. – Vi driver redan nu många spännande projekt inom dessa områden och ser bara att efterfrågan ökar i större omfattning, avslutar Amalia Averkiou, försäljningschef för Öresundsregionen. CAROLINE RUNDBERG caroline.rundberg @handelskammaren.com

  17

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 2.2018


Experternas bästa tips

SA LÖSER NI De flesta företag hamnar någon gång i situationen att man är oense om hur en uppkommen avtalsfråga ska hanteras. I många fall lyckas parterna diskutera fram en lösning men ibland blir frågan alltför infekterad och plötsligt står företaget inför en tvist. För de allra flesta är detta en ovan situation och frågorna blir lätt många. Här ger representanter från vårt Skiljeråd några tips kring att lösa affärsjuridiska tvister.

Det ligger ett stort värde i att minimera Tid och pengar är risken för långdragna och dyra rättsliga viktigt för de flesta tvister. I vårt tidigare arbete med företag och tvister att modernisera Sydsvenska kräver ofta mycket Industri- och Handelskamav just det. Parter som marens skiljedomsregler har en tvistelösningsklauvar detta något vi i rådet sul som föreskriver medling har större prioriterade. De nya uppchans att undgå de negativa konsedatera reglerna ger oss nu kvenserna av en fullskalig tvist. För möjlighet att tillhandahålla den som vill ha medling är det därför snabb och viktigt att aktivt skriva in en effektiv hjälp sådan klausul i sina avtal. En bra tvistelösning ska för att lösa uppkomna Den dagen man står inför en fokusera på målet; att konflikter på ett tidigt statvist kan det vara för sent. ” snabbt och kostnads­ dium, vilket jag anser är Cecilia Eneheim Iveberg, advokat, effektivt få klarlagt vem som Eneheim Iveberg Advokatbyrå av stor vikt för företagen.” har rätt i tvistefrågan. Vilket Johan Sigeman, advokat, tvistelösningsalternativ som Advokatbyrån Sigeman & Co är bäst får avgöras från fall till fall. I vissa bevistunga processer är det exempelvis Effektiva regler mycket bättre att lösa tvisi dina avtal? ten via medling för bägge 2016 lanserade Handels­ parter. Det handlar om kammaren nya uppdaterade skiljedomsregler för snabb att ha ett helikopterperoch effektiv tviste­lösning på spektiv, det ger utdelning plats i södra Sverige. Kontakta i längden för processen, Handels­kammaren eller någon i rådet för hjälp om hur du oberoende av tvistelösskriver in reglerna i dina avtal ningsalternativ.” eller önskar mer infor­mation. Lina Bergqvist, advokat, Advokatfirman Vinge

18 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 2.2018


TVISTEN

Det är sällan en bra idé att driva en tvist som man inte har råd att förlora. Tvingas man ta fajten är det mycket viktigt att man då tidigt avsätter tillräckliga resurser. Några av nycklarna till framgångsrikt processande är, utöver rätt ombud, en framtung tidsplan och insikt hos företaget att man måste avsätta tid för rätt folk att delta. Då kan man också tidigt komma i rätt position för att nå en bra förlikning och därmed ofta undvika kostsamma tvister.”

Ett skiljeförfarande är ofta att föredra framför en process i allmän domstol. En av för­ Magnus Bernro, advokat, Advokatfirman LA PARTNERS delarna är att parterna ges möjlighet att utse skiljeman. På så sätt kan parterna se till att den som avgör tvisten har tillräcklig kunskap om det område tvisten gäller. Parterna bör lägga Min erfarenhet som stor vikt vid valet av skiljeman då specialist inom entredetta kan vara avgörande för prenadrätt är att särtvistens utgång. ” skilt entreprenadtvister Nina Siegl, advokat, bäst avgörs genom skilje­ Setterwalls Advokatbyrå förfarande. Vid en process i allmän domstol är domarna generalister och parterna kan inte räkna med att domstolen har djupare kunskap om just den aktuella branschens specifika avtal och förutsättningar. I ett skiljeförfarande har parterna möjlighet att utse en skiljeman som verkligen besitter den specifika kunskap som krävs för att avgöra den aktuella tvisten. Denna skiljeman I min yrkesroll ser jag att de flesta tvister behöver inte vara jurist görs upp i godo. Även sedan ett skiljeutan kan vara t ex en tekförfarande eller en rättegång inletts löses nisk specialist. Det nu de flesta tvister genom en förlikning mellan sagda gäller naturligtvis parterna. Ett råd som jag vill skicka med till även för andra branscher företag som hamnat i en tvist som verkar svår och rättsområden.” att lösa, är att överväga medling. Detta kan leda till Helena Strömbeck Karlsson, en snabbare och mindre kostsam lösning av en tvist.”

SNABBT, KOSTNADSEFFEKTIVT, LOKALT

Bengt Olsson, lagman, Hässleholms tingsrätt

advokat, Advokat Helena Ström-

beck Karlsson AB

  19

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 2.2018


Sydostpaket för ökad I Sydsvenskt Näringsliv 1 2018 skrev vi om Infrastrukturminister Tomas Eneroths besök på Handelskammaren för diskussioner inför beslutet av den kommande infrastrukturplanen. Ministern var tydlig med att möjligheten att få gehör för det för det Sydostpaket som vi presenterade vid mötet, skulle stärkas av en bred uppslutning. I mars skickades förslaget till ministern då undertecknat av Kommunstyrelsens ordförande i Växjö, Kalmar och Karlskrona, Regionråden i Kronoberg län, Kalmar län och Blekinge län samt Handelskammaren. I dagarna tas beslutet om ny infrastrukturplan, förhoppningsvis med Sydostpaketets objekt med i planen. Under 2018 beslutas en ny tolvårsplan för infrastruktur i Sverige. Men i förslaget från Trafikverket görs väldigt små namngivna satsningar i Sydost – under hälften mot övriga landet. Samtidigt behövs strukturella satsningar i regionen. Därför har vi föreslagit en hård prioritering med tre strategiska satsningar i ett samlat Sydostpaket. Med denna komplettering till de projekt som finns i Trafikverkets förslag kan regionen bidra betydligt mer till Svensk tillväxt.

Handelskammarens Sydostpaket:

holm. Statistiken visar också att Kronoberg är det län som har högst export per invånare i hela landet. De kraftigt ökande godsflödena i östlig riktning samt koppling till de TEN-T korridorer som finns på andra sidan Östersjön talar också för regionens ökade betydelse ur ett nationellt godsperspektiv. Gör E22 till den ”Gröna vägen”. Öster­ sjökustens hamnar, städer och företag ansluter till E22. Vägen utgör ett perfekt objekt för att skapa Sveriges första storskaliga pilot på el-motorväg, en satsning som behövs för att anta kommande klimatutmaningar.

Sydost i förändring mot en positiv utveckling Sydost är tillsammans med Skåne bland de regioner Tre konkreta projekt som drabbades hårdast av finanskrisen. Men en Vi menar att den sparsamma tilldelningen av invesstark strukturomvandling i regionen med en ökad teringar i Sydost kommer att bli hämmande för urbanisering sker nu som skapar goda förutsättden tillväxt som är inledd. Bland de medel som ningar för tillväxt och utveckling. Mot bakgrund av är destinerade till konkreta objekt i Trafikverkets färska analyser av den ekonomiska utvecklingen ser förslag till 12-årsplan tilldelas den södra trafikrevi ett stort behov gionen omkring hälften av genomav produktivitetssnittet i riket. Detta är inte håll Sydostlänken 1 750 miljoner höjande satsningar bart varken för regionen eller (exklusive spårbytet som finns med i Sydost. En sådan för svensk tillväxt som helhet. i den nationella planen). högst väsentlig satsVi föreslår därför tre konkreta ning är att binda projekt som bör genomföras och Kust-till-Kustbanan Dubbelspår Växjö–Alvesta 2 100 miljoner. ihop regionen så som innebär viktiga tillägg i en att en stark tillväxtstarkare plan. Vi föreslår att staten E22 Förbifart Mönsterås 300 miljoner motor bildas. Idag och länen samverkar kring att satsa lever ca 600 000 på tre konkreta och strategiska promänniskor i de tre sydostlänen (Kalmar, Blekinge jekt som ger mycket stort genomslag för regionens och Kronobergs län) och sedan 2000 har residenskonkurrenskraft. Det är investeringar som binder städerna växt med 28 500 personer (Växjö 21 % ihop regionen, stärker arbetsmarknaden och ökar i befolkningstillväxt, Kalmar 12 % och Karlskrona industrins konkurrensförmåga. 9 %). En viktig faktor för denna befolkningsutveckSammantaget omfattar detta drygt 4 miljarder ling är Linnéuniversitetet med sina 35 000 studensom utgör ett lönsamt paket för Sverige som helhet. ter. Universitetet tillsammans med BTH har visat på Finansieringen bör i huvudsak hämtas från staten, en stark utveckling, vilket ger goda förutsättningar men regionerna bör finnas med i en diskussion om för tillväxt inom såväl näringslivet som befolkningsplanering och möjliga bidrag till finansieringen. utvecklingen. Koppla upp regionen mot höghastighetsbanan Kraftfull ökning av exporten från Sydost Det är av oerhörd stor vikt att Sydost kopplas upp Även tillväxten i näringslivet visar starka siffror där mot angränsande regioner, städer och kommande t ex godsflödena ökar kraftigt enligt trafikverkets höghastighetståg. Åtgärder behövs i de anslutande egna prognoser. Att märka är att prognoserna är banorna; Stångådals-/Tjustbanan, Kust-till-kustbakraftfulla, högre än både i Västsverige och Stocknan samt Blekinge kustbana. n

20 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 2.2018


tillväxt! Kust-till-Kustbanan

E22

Med dubbelspår mellan Alvesta och Kalmar skulle restiden förkortas kraftfullt och de tre residensstäderna Kalmar, Karlskrona och Växjö knytas närmare varandra. Sträckan Alvesta–Växjö är idag en av Sveriges hårdast trafikerade sträckor och skulle utgöra första steget i detta mål.

Målet om dubbelfilig motorväg på hela E22:ans sträckning kommer allt närmare! Flera viktiga investeringar är med i planen och med förbifart Mösterås skulle stora steg tas mot nämnda mål.

UR IFR A­S TRUK TURMINISTERNS SVA R :

Sydostlänken Sydostlänken bör byggas i sin helhet! Det skapar inte bara regional effektiva godsflöden utan öppnar möjligheter får såväl nationell som internationell utveckling. Få infrastrukturprojekt i Sverige visar så goda tal på samhällsnytta som just detta projekt.

Jag kan försäkra er om att jag är väl medveten om de önskemål och behov som framförs efter den dialog som jag vid ett flertal tillfällen har haft under processen. Jag vill också understryka att jag sätter stort värde på det regionala samarbete som görs i sydöstra Sverige och som har lett fram till era förslag till prioriteringar för den nationella planen.

  21

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 2.2018


Inom Handelskammarens fullmäktige pågår ett effektiviseringsarbete med avsikten att bli ännu bättre på att föra det sydsvenska näringslivets talan. Vi har gått ifrån strukturen av regionstyrelser till en friare mötesform genom skiftande arbetsgrupper med engagerade representanter från regionerna. Dessa utarbetar förslag för återrapportering till hela Handelskammaren. På Handelskammarens höstmöte 2017 beslöts det att tillsätta tre arbetsgrupper. En för att ta fram en policy för ny kommunindelning av Sverige, en som arbetar fram en prioriterad agenda för sydöstra Sverige och en grupp med fokus på att skapa en policyagenda med förslag på hur möjligheter längs västkusten kan utvecklas.

som kan förväntas uppkomma för kommunernas verksamhet, men samtidigt lyfta fram i vilken mån kommunal samverkan, kommunalsammanläggningar, förändrade uppgifter och ojämn ansvarsfördelning kan bidra till att stärka kommunernas förmåga att möta samhällsutvecklingen. I beaktande finns kommunernas varierande förutsättningar.

Kommunsammanslagningar

Sydost

Frågan om kommunindelningen har aktualiserats av en ny statlig utredning Kommunutredningen (Fi 2017:02) och tidigare förslag inom Handelskammaren. Granskningen ska identifiera och analysera de utmaningar

När det gäller uppdraget av en prioriterad policyagenda för Sydost så består arbetet av två delar: en omvärldsanalys kring regionens utmaningar och möjligheter och ett utformande av en gemensam agenda som kan realiseras genom prioritering och samverkan. I arbetet finns en del utgångspunkter att ta hänsyn till. Sydost består inte bara av tre län utan omfattar också åtta arbetsmarknadsregioner. Det framgår tydligt att det på några områden finns stora likheter, men samtidigt också unika villkor i de olika regionerna. Dessa punkter ska beröras och leda till en gemensam policyagenda som tar upp både fokusområden för de kommande åren och tillvägagångssättet för ökat genomslag genom prioritering och samverkan.

Västkust

En av arbetsgrupperna har i uppdrag att undersöka potentialen i den svenska västkusten och hur dessa kan utnyttjas bättre. Gruppen analyserar ur perspektivet från en samverkan av de tre svenska västkustlänen västra Götaland, Halland och Skåne. Här finns stor potential att utveckla frågor över dagens länsgränser och kommunala gränser. Till exempel pågår det diskus­sioner om ökad samverkan mellan Halmstad och Helsingborg. Dagspendling mellan Malmö

22 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 2.2018

FOTO: ROGER NELLSJÖ

Handelskammarens arbetsgrupper

Det framgår tydligt att det på några områden finns stora likheter, men samtidigt också unika villkor i de olika regionerna.

och Göteborg skulle vara möjligt med införandet av ett hastighetståg. Att minska restiden mellan dessa städer vore att öka samverkansmöjligheter. De tre länen i västkustkorridoren har tillsammans 3,5 miljoner invånare och är Sveriges befolkningsmässigt största region. Detta är en potential som sällan analyseras och diskuteras, fast som kan medföra hög politisk tyngd för gemensamma frågor. OECD publicerade nyligen rapporten ”OECD Territorial Reviews: The


Tidigare arbetsgrupper

Flygskatten

Handelskammarens fullmäktige består av drygt hundra personer från olika branscher och orter i Sydsverige. Utifrån de ämnen som står på agendan bildas arbetsgrupper av ledamöter som är särskilt engagerade i frågan.

Inför regeringens införande av flygskatten tillsatte Handelskammaren ifjol en arbetsgrupp för flygfrågor. Uppgiften var att beskriva aktuellt läge för svensk luftfart, jämföra skillnader mellan statligt- och privatägda flygplatser, och undersöka hur en svensk flygskatt skulle påverka företagen i en region. Arbetsgruppens slutsats är att Handelskammaren bör verka aktivt dels för att utforma en ny modell för svenska flygplatsers finansiering, dels agera för att svensk skog kan bli framtidens flygbränsle men också ha beredskap i att stötta initiativ som förbättrar tillgången till flyg i Sydsverige.

YH

En central fråga för Handelskammaren är kompetensförsörjning. Svenska företag har länge uttryckt problem att hitta kompetens samtidigt som det finns problem med att etablera ungdomar och nyanlända på arbetsmarknaden. Arbetsgruppens uppgift är att undersöka vad yrkesutbildningar, på gymnasie- och högskolenivå, kan erbjuda företag och privatpersoner. Rapporten landar i att Handelskammaren ska driva agenda för förändring av systemen så att de uppmuntrar medverkan från företagens sida. Dessutom bör Handelskammaren aktivt underlätta för företag att engagera sig i kontakt med skolor och utbildningsaktörer.

Framtidsfrågor för regional utveckling

Megaregion of Scandinavia” som analyserar förutsättningar och möjligheter i en megaregion av Malmö, Göteborg och Oslo. Handelskammarens chefekonom Pernilla Johansson medverkade i diskussionspanelen efter rapportgenomgången av OECDs policyanalytiker. De tre arbetsgrupperna kommer att lägga fram en rapport till Handelskammarens höstmöte i december 2018 och sedan upphör uppdraget.

En arbetsgrupp tillsattes med uppdrag att titta på viktiga frågor för regional utveckling. Dessa jämfördes sedan med aktuell forskning för att identifiera övergripande frågor och utmaningar för framtida forskning. Gruppen riktade in sig på regional utveckling från ett näringslivsperspektiv och diskuterade forskningsfrågor kring kompetens och utbildning, näringslivsstruktur, lokal policy och företagande i regionen. Materialet användes därefter som input till en mer forskningsorienterad rapport av Joakim Wernberg, rådgivare på Handelskammaren. NHAT LINH nhat.linh @handelskammaren.com

BusinessForum Industri 2018 Årets upplaga av BusinessForum Industri sätter fokus på Framtidens industri och produkter. Välkommen till Volvo i Olofström den 24 maj kl 12–16. Den pågående digitaliseringen har lett till att allt fler produktionsenheter blir ”smarta fabriker” med intelligenta uppkopplade maskiner. Människor och robotar i samverkan, det handlar inte längre om att enbart ersätta muskelkraft. Handelskammaren bjuder tillsammans med Volvo Cars och Techtank i Olofström in till en kunskapsintensiv dag i industrins tecken. BusinessForum Industri är en årlig mötesplats där vi pratar industritrender, nya teknologier, utmaningar och möjligheter. Målsättningen är att dagen ska ge inspiration och nya insikter i hur ni kan fortsätta utveckla er verksamhet och växa er ännu starkare. När människor möts ökar dessutom möjligheten för nya samarbeten och affärer!

I år får vi bland annat lyssna till: Mjukvaran – avgörande för framtidens industri Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum

Framtidens tillverkningsindustri Göran Manske, säljchef ABB Robotics

Bilindustrin – en bransch i förändring

Martin Öman, affärsområdeschef Automotive R&D, ÅF

From good to great!

Niklas Lundin, VD, Spaljisten, Åseda

Kina – Belgien – Sverige. Vad kan vi lära oss? Magnus Nilsson, Vice President Volvo Cars Torslanda Anmäl dig på › handelskammaren.com/evenemang/ businessforum-industri-2018

Handelskammaren söker ny

Regionchef affärsservice! Har du koll på näringslivet, är driven och lyhörd?

Då kan det vara dig vi söker! Arbetsuppgifterna som regionchef består av att värva nya medlemmar och sälja Handelskammarens många tjänster. Du ska upprätthålla goda kontakter med befintliga medlemsföretag och stötta dem i att få ut det mesta av sitt medlemskap. Du initierar och arrangerar utbildningar och nätverksträffar tillsammans med medlemsföretagen. Du har också en viktig roll i nätverksbyggande mellan företag med tyngdpunkt mot region sydost som omfattar Kronoberg, Kalmar och Blekinge. Placeringsort är Kalmar. Vår nuvarande regionchef går i pension till sommaren, vi tar löpande emot ansökningar tills rekryteringen är avslutad. Läs mer på › handelskammaren.com

  23

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 2.2018


Amanda Lind, Miljöpartiet Debattartikel: Skåne gynnas av klimatsatsningar

Michael Arthursson, Centerpartiet Debattartikel: Rensa i regeldjungeln för Malmös små­ företag

Acko Ankarberg Johansson, Kristdemokraterna Debattartikel: Vi måste vända välfärdssveket till välfärdslöftet Lena Rådström Baastad, Socialdemokraterna Debattartikel: Sjukvård ska ges efter behov, inte plånbokens storlek Gunnar Strömmer, Nya Moderaterna Debattartikel: Malmö ska kunna erbjuda en hoppfull framtid för fler

Almebaren i full gång Som uppvärmning inför valet 2018 har Handelskammaren tillsammans med Kvällsposten bjudit in politiker till evenemanget: Almebaren. Tanken med Almebaren är att ta Almedalens diskussioner till en avslappnad barmiljö. Där ställs aktuella frågor ur regionalt- såväl som nationellt perspektiv av både arrangörerna och gästerna i publiken. Upplägget är enkelt: Gästen skriver en debattartikel som publiceras i Kvällsposten dagen före. Denna debattartikel blir utgångspunkt för gästen eget inlägg under kvällen. Efter det följer utfrågning från Handelskammaren och Kvällsposten och kvällen avslutas sedan med frågor från publiken.

Under hösten och våren har några partisekreterare varit inbjudna. Ovan kan ni se en snabb summering av vilka partisekreterare som gästat Almebaren hittills och vilka teman de talade på. Håll utkik på vår hemsida efter nästa Almebaren! SARAH MESCH sarah.mesch @handelskammaren.com

Förlåt om vi blir lite närgångna. Vår rekryteringsmodell bygger på ett nära och långsiktigt partnerskap där dina affärsmål är i fokus. Därför får du inga quick fix av oss, men många nyfikna frågor. För det är när vi verkligen förstår dig, din bransch och dina utmaningar som vi kan hitta rätt ledare. Högström & Co är ett av södra Sveriges ledande företag inom chefsrekrytering. Läs mer om oss och våra aktuella tjänster på hogstrom-co.se.

24 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 2.2018


FOTO: ROGER NELLSJÖ

Vad händer med 100listan? Under vårvintern 2018 inledde Handelskammaren arbetet med 100-listan. Kvinnor med varierande bakgrund som alla har kompetens för styrelsearbete finns på listan. – Trots allt prat om jämställdhet och mångfald, hot om lagstiftning för kvotering, tycker vi inte att tillräckligt mycket hänt i styrelserummen, säger Ulrika Dieroff. Bland noterade bolag i Sverige är två av tre ledamöter män. Motsvarande siffra för de noterade bolagens valberedningar visar att endast 13 procent är kvinnor, enligt AllBrights rapport ”Bolagens dolda makthavare”, publicerad i mars 2018. En siffra som inte förändrats under de sex år som gått sedan deras senaste undersökning. – Eftersom vi tycker att kvotering för att få fler kvinnor i styrelser är en dålig idé, bestämde vi oss för att ta fram en lista med minst 100 kvinnor på ledande befattningar. Vi visste att det finns kompetenta kvinnor där ute och det var uppenbart att valberedningar och bolag behöver hjälp att hitta dem. Positivt gensvar Handelskammaren inventerade medlemsregistret och letade upp kvinnliga VDs, försäljningschefer och marknadschefer på bolagen och kontaktade dem för att undersöka intresset av att finnas med på listan.

Fatime Nedzipovska, Anna Nauclér och Charlotta Fellman är alla med på 100-listan och intervjuades i Sydsvenskt Näringsliv 1 2018.

Vi visste att det finns kompetenta kvinnor där ute och det var uppenbart att valberedningar och bolag behöver hjälp att hitta dem.

– Och gensvaret har varit positivt, vi är nära målet, närmare 100 kvinnor har i skrivande stund registrerat sig, säger

Ulrika. Självklart har vi missat namn och fler professioner än de vi har börjat ta fram kommer att behövas i styrelserummet. Vi vill gärna ha förslag, så alla som känner någon som borde vara med får gärna höra av sig. Möjligheter till utbildning För de på listan som känner ett behov av att öka kompetensen, eller fräscha upp sina kunskaper, kommer Handelskammaren och Styrelseakademien Skåne att erbjuda utbildningar inom styrelsearbete med start under hösten. Tillsammans med Wihlborgs arrangerar Handelskammaren

ett releaseparty den 27 september. Sätt ett kryss i kalendern redan nu. – Releasepartyt kommer ingen att vilja missa. På scen kommer vi att träffa några av kvinnorna på listan, klämma en valberedare på pulsen och prata om framtidens styrelsearbete. Bland annat. Och mingla, avslutar Ulrika Dieroff. Listan publiceras på handelskammaren.com så snart målet med 100 namn är uppnått. CAROLINE RUNDBERG caroline.rundberg @handelskammaren.com

  25

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 2.2018


L ÅT OSS PRESENTER A

50

N YA M E DL E M M A R

Dfind Finance AB, Helsingborg  EBL Digital Consultants AB, Hjärup  Swedish Social & Economnic Development Bureau, Växjö  Implement Consulting Group Malmö AB, Malmö  Mäklare Duivens AB, Malmö  IKEA Älmhult AB, Älmhult  Nederman Nordic AB, Helsingborg  Global Share­h older Services AB, Malmö  Dücker Corrpal AB, Ystad  QSi Det känns bra att vara med i ett Sweden AB, Hässleholm  Isaksson nätverk där viktiga frågor för regionens tillväxt adresseras Rekrytering & Bemanning AB, Malmö och där vi som bolag direkt och  ProLog Bygglogistik AB, Malmö in­direkt kan vara med och påverka.  Purus AB, Ystad  We Consulting Benny Thögersen, vd Catena Fastigheter AB AB, Malmö  Kvadrat Malmö AB, Malmö  Handelsbanken, Emmaboda  Handelsbanken, Lund  Plank Public Relations AB, Höllviken  Implema AB, Helsingborg  Implema AB, Malmö  Implema AB, Stockholm  Lombard International Assurance S.A., Luxembourg  Kahemi AB, Malmö  Teva Sweden AB, Helsingborg  APP Rockstar Management AB, Växjö  KWST Scandinavia AB, Malmö  Kärnhem Svenska AB, Växjö  Malmö Familjekonsulter AB, Malmö  IUC Syd AB, Malmö  Duni AB, Malmö  TheCar Sverige AB, Malmö  Personalhuset Staffing Group AB, Malmö  Inwido AB, Lenhovda  Healthy Heroes AB, Helsingborg  Te Crea Care AB, Helsingborg  The Labyrinth Public Affairs Öresund AB, Helsingborg  FOREX Bank AB, Karlskrona  FOREX Bank AB, Kristianstad  BRJ Management AB, Malmö  SMB i Totebo AB, Totebo  ÖMAB Örestads Mark Entreprenad AB, Löddeköpinge  Pacetracer AB, Eslöv  We Are Living IT AB, Malmö  Aventus AB, Malmö  Inre:sonance AB, Stockholm  SEB, Kristianstad  Eneheim Iveberg Advokatbyrå AB, Malmö  Catena Fastigheter AB, Helsingborg  Svenska Höjdbolaget i Kristianstad AB, Kristianstad  Valcon AB, Stockholm Se alla medlemmar på › handelskammaren.com/medlem/medlemmar/

26 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 2.2018


Bli expert på att nå ut i alla nya digiala kanaler!

Lär dig bygga appar för iPhone och Android!

Marknadsföring och projektledning med ny teknik!

LEARN OR DIE.

CONTENT PRODUCER

IPHONE ANDROID (APPUTVECKLARE)

MOBIL HANDEL

TRE TERMINER • 20 VECKOR LIA STARTAR 2018-08-27

TVÅ TERMINER • 10 VECKOR LIA STARTAR 2018-08-27

TRE TERMINER DISTANS • 20 VECKOR LIA STARTAR 2018-08-27

För dig som vill bli expert på att ta fram innehåll för alla kanaler, arbeta cross mobile med appar, frontend, sociala medier, nya former av tryck, text, bild, ljud, avancerad video och infografik för att bli bäst på att nå ut i en stökig medievärld!

I vår utbildning PROGRAMMERARE IPHONE OCH ANDROID lär du dig effektiva sätt att ta fram appar, både med Swift för iPhone och iPad till nya Kotlin för Android.

Den snabba tekniska utvecklingen ger helt nya möjligheter inom modern handel och ehandel för butiker, shoppingcenter, arenor, museer, restauranger och andra som vill ha möjlighet ge rätt information vid exakt rätt tillfälle till exakt rätt besökare.

Lär dig kommunicera information, reklam, nyheter och kunskap där alla har all världens information åtkomlig genom den mobilskärm som är det första de ser på morgonen och det sista de ser på kvällen, som de tar upp 200 gånger per dygn och var fjärde aldrig lägger ifrån sig? Yrkeshögskoleutbildningen till CONTENT PRODUCER omfattar tryck till cross mobile-publicering med nya produktionssätt för text, bild, ljud, avancerad video 360/ VR och interaktiv infografik/AR samt nya former av progressiva webbappar. En utbildning för dig som vill kunna och inte bara veta.

PROGRAMMERARE

Du får även en insikt i möjligheter med nya typer av mobila enheter, lösningar för hälsa och sjukvård, Internet of Things, HomeKit och kommande tjänster. Utbildningen är tuff med intensiva studier men den som anstränger sig får sin belöning i attraktiva jobb i spännande branscher. • Lär dig producera nativeappar snabbt, effektivt och lönsamt • Få insikt i nya API:er som HomeKit • Få grundläggande kunskaper i Internet of Things • Arbetsplatsförlagd utbildning på 10 veckor ingår • Bygg upp ett kontaktnät inom mobilbranschen • Starta eget under studietiden med chans till stöd från Drivhuset, MINC, IDEON Innovation och Mindpark.

Yrkeshögskoleutbildningen MOBIL HANDEL ger dig affärsmässig och teknisk kunskap att kunna kombinera den digitala världen med verkliga. • Lär dig nya handels- och ehandelslösningar • Hjälp besöksnäringen med teknik för digital turism • Jobba med marknadsföring och projektledning • Behärska digitala kanaler och mobila betalsystem • Bli en driven projektledare och lär dig bygga webbappar och andra mobila lösningar • Jobba med design • Knyt kontakter inom mobil handel och digital turism. Utbildningen ges på distans under tre terminer med sex träffar i Malmö.

SÖK FÖRE 25 MAJ PÅ MY.SE

Fakta: Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform, jämställd med den traditionella högskolan. Våra utbildningar är godkämda av Myndigheten för yrkeshögskolan, kostnadsfria, ger rätt till studiemedel från CSN samt Mecenatkort. Skillnaden är att arbetslivets behov styr yrkeshögskolan och ligger till grund för våra utbildningsplaner. Alla våra lärare hämtas direkt från arbetslivet och tar med sig den senaste kunskapen in i våra klassrum. Skolan styrs av en ledningsgrupp där arbetslivet har majoritet och utbildningarna är till stor del arbetsplatsförlagda (LIA), vilket underlättar för dig att snabbt få anställning eller uppdrag efter examen. För dig som arbetsgivare ger yrkeshögskolan en fantastisk möjlighet växa med nya och praktiskt användbara kunskaper för att kunna tillvarata alla nya affärsmöjigheter som följer med digitaliseringen och den allt snabbare tekniska utvecklingen. Börja med att erbjuda en LIA-plats till någon av våra duktiga studerande. Ring oss på 0200-210 999 eller maila LiA@my.se

MALMÖ YRKESHÖGSKOLA

0200-210 999 • INFO@MY.SE • FACEBOOK.COM/YRKES • TWITTER.COM/YRKES Medlem i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

MY.SE

FACTA NON VERBA


Avsändare:

Sydsvenska Industrioch Handelskammaren

B Posttidning

Skeppsbron 2 211 20 Malmö

CBS EXECUTIVE MBA

THE E-MBA PROVIDED ME WITH NEW PROFESSIONAL AND PERSONAL INSIGHT. HAVING A MORE HOLISTIC PERSPECTIVE OF ORGANISATIONAL DRIVERS HAS ENABLED ME TO MAKE BETTER DECISIONS FOR OUR BUSINESS AND OUR CUSTOMERS.” Trine Storgaard Nielsen Head of Sales Excellence - Maersk Line. Graduated from the CBS Executive MBA in 2016

What could the triple-accredited CBS Executive MBA do for you? Online info meeting: 16 May www.cbs.dk/emba T: +45 3815 6022 E: mba@cbs.dk

Profile for Sydsvenskt Näringsliv

Sydsvenskt Näringsliv Nr. 2 2018  

Sydsvenskt Näringsliv är Handelskammarens tidning som ges ut fyra gånger om året. Det är den enda branschöverskridande näringslivstidningen...

Sydsvenskt Näringsliv Nr. 2 2018  

Sydsvenskt Näringsliv är Handelskammarens tidning som ges ut fyra gånger om året. Det är den enda branschöverskridande näringslivstidningen...