Page 1

Nr 4.2016

Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Vi talar ständigt om behovet av fungerande kompetensförsörjning och satsningar på snabb infrastruktur. Själva syftet med att bygga bron handlade om just detta… 15

Pendlarna kräver:

Miljoner i skadestånd 14–15

Med blicken på mobilen 7 Integration i praktiken 12 På människans uppdrag 24


idéer föds där människor möts

Du är inbjuden 22-23 november

30år 1986–2016

ed din m n e m Välkom ast 20/11 på n sen anmäla /biljettkiosken. .se videum

Videum into the future! I november 2016 firar Videum 30 år. Det gör vi genom att bjuda in till företagsmingel, rundvandring och föreläsningar med trendspanare, arkitekt, framtidsforskare och professorer. Vi tar ut riktningen 30 år framåt, mot 2046 för att skaffa ett konkurrensförsprång genom bland annat framtidens arkitektur, tekniska utveckling och forskningsinstitut. Hela jubileumsprogrammet finner du på videum.se där du genom anmälan försäkrar dig om en plats.

0470-72 33 00 www.videum.se


ledare

Stockholm är för litet! ISSN 0 2 8 4 -14 6 0  © 2016 · Sydsvenska

Industri- och Handelskammaren. Sydsvenskt Näringsliv utkommer med 4 nummer årligen. A n s va r i g u t g i va r e 

Stephan Müchler, Handelskammaren. r e da k t ö r – Ko n ta k t– Pr e n u m e r at i o n e r

Caroline Rundberg, Handelskammaren. Tel 040-690 24 32. caroline.rundberg@handelskammaren.com A n n o n s e r  Media Support AB, Charlotte Blomfeldt. Mjöhultsvägen 62, 254 76 Allerum. Tel 042-12 43 00. charlotte@media-support.se l ayo u t– Pro d u k t i o n  Grafix Konsult AB, Ängdalavägen 36, 217 47 Malmö. Tel 040-644 46 70. www.grafix.se O m s l ag s bi l d  Öresundsbron och pendlarna har stått i fokus sedan id-kontrollerna infördes. Handelskammaren hjälper nu pendlare att söka ersättning hos Justitiekanslern. Sidorna 14–15. Foto: Martin Pålsson

V i påv e rk a r · V i s t ö de r · v i s a mm a nf ö r

Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell handel och olika utbildningar. Vi sammanför företag i olika nätver­k och på våra många möten. Handelskammaren har drygt 2 800 medlemsföretag och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län.

VÄXjö HAlMstAD

Tillväxt skapas inte i län eller kommuner. Tillväxt skapas i dynamiska regioner som består av ett antal kommuner och som inte sällan skär tvärs igenom länsgränser. I Sverige finns i dag visserligen 290 kommuner, men egentligen har vi ett drygt 70-tal funktionella regioner. Det vill säga regioner där man bor, arbetar, handlar och så vidare. Kan dessa regioner erbjuda goda förutsättningar så skapas också tillväxt. Mot den bakgrunden är det välkommet att det nu finns förslag på strukturella förändringar på länsnivå. Den så kallade Indelningskommittén föreslog i våras en ny struktur med 6 större län/regioner. När förslaget stötte på motstånd i södra Sverige landade man i ett förslag med tre nya län; Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län. Man får hoppas att kloka politiker i vår landsände tar sig samman och pratar ihop sig om motsvarande lösningar också i syd. Det kan knappast vara till gagn för Sydsverige att leva kvar i länsindelningar som har sin grund i 1600-talet när övriga landet får nya och modernare strukturer. Men det finns ytterligare två aspekter när det gäller förutsättningar för tillväxt runt om i landet och dessa talas det för lite om. För det första har kommunindelningen också passerat bästföre-datum. Den senaste genomgripande reformen inleddes på 60-talet och innebär att vi sedan tidigt 70-tal lever med knappt 300 kommuner. Den största – Stockholm – har närmare en miljon invånare, den minsta inte ens 2 500 invånare, men de har samma uppgifter. Det säger sig självt att det finns utrymme för förändringar. Den andra aspekten är att vi måste lägga den politiska beslutskompetensen på rätt nivå, d v s att det är regionerna som i huvudsak måste få bestämma över infrastruktur, kultur, utbildning och annat som avgör konkurrenskraften. Det är regionerna som bäst känner sina förutsättningar och som därför bör få fatta sina egna beslut. De skall ju också leva med dem. Att som i dag politiskt fokusera på att Stockholmsregionen skall bära landets tillväxt och vara dess motor fungerar inte. Stockholm är helt enkelt för litet för att kunna axla den manteln. Vi behöver skapa reella tillväxtförutsättningar också på andra håll. Hade den insikten funnits hade man inte, som i nu gällande plan för infrastrukturinvesteringar, satsat 58 miljarder i Stockholm och 11 miljarder i Skåne. Då hade också järnvägssatsningar planerats för att bygga starka regioner med goda pendlingsmöjligheter i exempelvis Småland och Blekinge eller längs Västkusten och inte för att förbinda Stockholm med Malmö och Göteborg med höghastighetsjärnväg för 230 miljarder. Perspektiven måste ändras och utgå ifrån verklighetens funktionella regioner.

Det är regionerna som bäst känner sina förutsättningar och som därför bör få fatta sina egna beslut. De skall ju också leva med dem.

KAlMAR

KARlsKRoNA KRIstIANstAD HelsINgBoRg MAlMö

Foto: Roger Nellsjö

Handelskammaren Skeppsbron 2, 211 20 Malmö Tel 040-690 24 00 Fax 040-690 24 90 info@handelskammaren.com www.handelskammaren.com

Stephan Müchler, vd Handelskammaren

 3

Sydsvenskt Näringsliv Nr 4.2016


NIBE förvärvar l  Det småländska företaget NIBE Industrier AB förvärvar huvudparten av koncernen Enertech Group. I köpet ingår verksamheter i sex europeiska länder där Ljungbyföretaget CTC är ett av dem. De förvärvade enheterna i Sverige och Europa kommer även i fort­ sättningen att drivas där de finns idag.

Batterier på export l  Företaget Saft AB i Oskarshamn firade nyligen hundraårs­ jubileum. Trots ägarbyten och betydande teknisk utveckling har man hållit fast vid både affärsinriktning och lokaler sedan starten.

De fixar mjukvara till ESS l  En rad sydsvenska bolag är med och delar på kakan i en färsk ESS-upphandling av ITkonsulttjänster. De ska bygga mjukvara som kontrollerar forskningsanläggningens olika delar. I dagsläget uppskattas värdet av upphandlingen till nästan sex miljoner euro över fem år. I första hand gäller affären dock ett ramavtal på två år, men med möjlig förlängning i ytterligare tre. Bland de bolag som får del av kakan finns Sigma IT Consulting, Combitech, Alten Sverige och EC Konsult.

l  Enligt en studie från Lunds universitet värdesätter svenskarna goda arbetsförhållanden i valet av butik. Enligt Johan Anselmsson docent vid Lunds universitet används arbetsförhållandena som en indikation på hur företaget hanterar sina kunder och råvaror.

Ny generation trägolv hos Kährs l  Kährs Group lanserar nu andra generationens trägolv som produceras i deras fabrik i Nybro. Genom en ny produktionsprocess, då varje planka behandlas individuellt, skapas en taktil och böljande yta. Det nya golvet suddar ut de tidigare gränserna mellan 3- och 1-stavsdesign.

4 

Sydsvenskt Näringsliv Nr 4.2016

Lyckade lärlingar

l  Allt fler väljer att resa via Kalmar Öland Airport. Under september månad gjordes 24 841 resor via flygplatsen, vilket är rekord sedan flygplatsen öppnades för snart 60 år sedan. Det senaste året har charterresandet ökat med 61 procent, vilket är en starkt bidragande faktor till den positiva utvecklingen.

l  Tack vare ekonomiskt stöd från Skolverket på 565 000 kronor har Wasaskolan i Tingsryd genomfört ett lyckat lärlingsprojekt. Efterfrågan hos företagen har varit stor och alla tillfrågade tekniktreor på skolan har tackat ja till projektet. Totalt är ett tiotal företag inblandade, bland annat har Jitech tagit emot lärlingar.

Ett episkt center l  Det kommande utbildningscentret i Växjö för tekniskt studerande på gymnasie- och högskolenivå har fått ett nytt namn. Teknikens Hus kommer hädanefter att benämnas som EPIC. Centrat kommer innebära en bra start för teknikstuderande på gymnasienivå samtidigt som Linnéuniversitetets forskning kan utvecklas.

Zenit håller Malmö snyggt och rent

25-årsjubilerande rullportar

l  Malmöföretaget Zenit Design har försett staden med nya papperskorgar. De första prototyperna sattes upp innan sommaren och har utvärderats och förbättrats. Nu är fler på väg upp för att hjälpa Malmöborna att hålla staden ren.

l  Nordic Door i Halmstad firar 25 år. Bolaget har under åren ökat stadigt i takt med efterfrågan på snabbgående rullportar. Idag har man försäljning i 35 länder till blandade branscher så som livsmedelsbutiker och produktionsföretag.

Babyboom på Eriksberg

Öppna fönster för pionjärer

Flextrus nu med digital edge

l  Det råder stor familjelycka i Nordens största safaripark Eriksberg Vilt&Natur. Antalet nyfödda visentkalvar är i år rekordstort. Idag finns det 60 visenter på Eriksberg som är aktiva i ett bevarandearbete för att återplantera arten i Europa och rädda den från utrotning. Eriksberg i Blekinge är Nordens största safaripark och erbjuder konferenslokaler, hotell och förstklassiga restauranger.

l  Kronfönster är det första företaget i byggbranschen som använder sig av crowdfunding. Företaget låter nu bygga en fabrik i Polen och förhoppningen är att nya ägare, som tillkommit genom crowdfunding, ska hjälpa till att täcka denna kostnad. Företaget har vuxit kraftigt sedan starten 2005 och målsättningen är tydlig – att bli störst på fönster i Sverige.

l  Lundakoncernen Flextrus köper majoriteten av Mediaköket Grafiska, ett Helsingborgsbolag med 16 anställda inriktat på grafisk produktion. Affären ska ge Flextrus digital edge. Flextrus är en storspelare, med en omsättning över en miljard, i förpackningsindustrin med kunder främst inom livs­medels­ branschen.

WTC till Växjö l  Nyligen invigdes World Trade Center, byggt av Skanska, i Växjö. I nuläget är 90 procent av kontorslokalerna uthyrda och bland hyresgästerna finns; Skanska, Danske Bank och KPMG. De nya lokalerna sägs även bjuda på stadens bästa utsikt.

Varma vindar lockar

Bra arbetsförhållanden lönar sig

Foto: Percy Christiansson

Foto: NIBE

i korthet


Sveriges största solcellspark l  På Kalmar Öland Airports område kommer Kalmar Energi bygga Sveriges största solcellspark. Törneby Solpark, som den heter, kommer vara medlemsägd, vilket innebär att andelsinne­ havarna blir elproducenter. Avtalet mellan Kalmar Energi och flygplatsen gäller 30 år.

Läckeby Products blir Lackeby™

Samarbete på nanonivå

l  Nyanställningar, nya produkter och nytt namn. Det är mycket på gång hos miljö­ företaget Lackeby™ i Kalmar. Samtidigt som man bygger vidare på sin tradition pågår en modernisering genom anpassning till internationella marknader och produktutveckling som ska ta bolaget in i framtiden.

l  Ett 30-tal företag ska samarbeta i ett forskningsprojekt kring nanomaterial. Majoriteten av företagen är skånska och där återfinns bland annat Tetra Pak, Höganäs och Perstorp. Projektet har ansökt om ett bidrag på närmare fem miljoner från EU:s regionala strukturfond.

40-årsjubileum för hundraåring l  Det japanska företaget Yaskawa firade visserligen hundraårsjubileum förra året, men i år är det dags att fira igen. Den nordiska grenen av företaget, som finns i Torsås, fyller nämligen 40 år. I småländska Torsås tillverkas robotanläggningar och styrsystem för den europeiska marknaden.

Smarta vägmärken

Xllnc har flyttat in

l  Skånska Söderbergföretagen breddar sin industriverksamhet med smarta vägmärken. Om märket flyttas, skadas eller smutsas ner larmar det själv via radiosignaler till en databas. Tekniken appliceras på Trafikverkets och kommunernas vägmärken och för dem blir vinsten att personal slipper åka runt och inventera skyltarna. Dessutom ger systemet kommunerna en överblick var skyltarna står genom GPSpositionering.

l  Xllnc, som är intriktat på ITlösningar för arbetsplatsen, har invigt sina nya lokaler i Växjö där de samlat kompetensen inom lager, logistik, teknik, ekonomi och utveckling. Ytan på tretusen kvadratmeter är dubbelt så stor som i de tidigare lokalerna i Alvesta. Utöver detta har man även försäljningskontor i flera större nordiska städer. I fjol omsatte Xllnc 500 miljoner och i år förväntas man landa en bit över 600 miljoner.

Dotkeeper med nytt uppdrag l  Dotkeeper är ny domännamnspartner till Awapatent vilket innebär att de kommer att stödja Awapatent och deras kunder med säker och strategisk domännamnshantering. Dotkeeper har kontor i Malmö och Stockholm.

Foto: Joachim Grusell

Vill du synas här? Maila då pressmeddelanden och företagsnyheter till medlem@handelskammaren.com. Dessa kan också skickas till Caroline Rundberg, Handelskammaren, Skeppsbron 2, 211 20 Malmö. Glöm inte att bifoga bilder!

På nytt jobb Kryssningsfartyg ny marknad för Tomal l  Tomal AB i Vessigebro tillverkar kundanpassade doseringsanläggningar bland annat för plast, pappers- och kemiindustrin. Deras senaste segment är kryssningsfartygsmarknaden där produkterna hjälper fartygen att rena sina svavelutsläpp världen över. Som en del av sitt eget miljöarbete fasar Tomal nu ut sitt oljeberoende och installerar en silo med doseringsutrustning för biobränsle.

Rekord i Åseda l  Profilgruppen AB i Åseda har redovisat sitt bästa tredje kvartal någonsin. En ny stor order till IKEA via dotterbolaget PG & WIP AB är också den ett bevis på att bolaget går i rätt riktning. Avtalet är värt 350 miljoner och löper från 2017 och sex år framåt.

l  Torbjörn Torell har tillträtt som ny koncernchef för ONE Nordic. Torbjörn har lång och omfattande erfarenhet från bygg- och installations­ branschen och har bland annat arbetat som vd och koncernchef för Svevia och Bravida. l  Kuvert och förpackningsföretaget Bong får vid årsskiftet en ny vd och koncernchef. Det är bolagets tidigare CFO, Håkan Gunnarsson, som tillträder tjänsten. l  Nils Carlsson har utsetts till ny vd på Fortnox AB. Nils har bland annat erfarenhet från ledande positioner på Netbooster, Electrolux, Europolitan, Vodafone, Eniro och Telenor.

Halltorp Rördelar förvärvar Wema l  Halltorp Rördelar köper Malmöbaserade Wema som även de säljer rör och rördelar till grossister och industrikunder. Dessutom bygger man nya lokaler i Kalmar med beräknad inflyttning i början av 2017.

Bubblande succé l  För ett och ett halvt år sedan började mediebyrån Connect Media i Kalmar att sälja spabad via sitt dotterbolag. Försäljningen har gått långt över förväntan och man har sålt 144 spabad. Man har nu satt nya mål och siktar på att utöka försäljningsytan och börja sälja swimmingpooler.

Digitalt lärande l  IST inleder ett samarbete med Linnéuniversitetet och investerar 10 miljoner för att utveckla digitalt lärande. Företaget är ett av de största i Norden inom utbildning och lärande. Projektet ses som en möjlighet att vara med och för alltid förändra betydelsen av ”digitalisering av skolan”.

Be-Ge dubblerar i Klaipeda l  Be-Ge Baltic UAB, ett helägt dotterbolag till Be-Ge Företagen, flyttar nu in i en toppmodern fabrik i Klaipeda, Polen. Det är tredje gången som verksamheten växer ur sina lokaler och nu får produktion och lager fördubblade ytor. Med byggnationen har även investeringar skett i ny teknik och förbättringar av arbetsklimat för de anställda. Hela koncernen omsätter en miljard och har cirka 500 anställda.

 5

Sydsvenskt Näringsliv Nr 4.2016


Handelskammarens Kalendarium

l Handelskammaren arrangerar runt 200 seminarier, möten och utbildningar om året i Sydsverige. Detta för att öka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka som en arena för nätverk. Komplett utbud och anmälan finns på handelskammaren.com/kalendarium

17/11 18/11 22/11 22/11

Anställd som begår brott – hur agerar du?, Helsingborg Vilken typ av arbetsgivare vill du vara?, Malmö Mat&Prat med Handelskammaren, Kalmar Innebär de nya LOU-reglerna fler affärsmöjligheter för ditt företag?, Helsingborg 22/11 Företagsbesök på Axis Communications, Lund 23/11 Företagsbesök på Trelleborg AB, Trelleborg 24/11 Tema pendling – att hitta rätt arbetskraft spelar roll, Malmö 28/11 Skatterättslig hantering av förmåner, Malmö 29/11 Made in Sweden, eller hur? En kurs om ursprungsregler och frihandelsavtal, Helsingborg 29/11 Arbeta rätt utifrån nya Sevesolagstiftningen, Malmö 30/11 Skatterättslig hantering av förmåner, Växjö 30/11 Ledarskapstrender – just nu!, Malmö 1/12 Handelskammarens Höstmöte 2016, Malmö 5/12 CSR och hållbart företagande, Växjö 7/12 Mat & Prat I Kristianstad, Kristanstad 15/12 AW hos Odd One Out, Malmö 25/1 The Tipping Point – nytändning för ledningsgrupper, Helsingborg 1/6 Handelskammarens Årsmöte, Malmö

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Vi ses på Höstmötet! l  Den 1 december är det dags för Handelskammarens Höstmöte. I år kommer få vi höra K-G Bergström, Alice Teodorescu och Eva Östling i samtal på temat ”Är politiken paralyserad? Vem förmår då att leda landet?”. Anmäl dig och dina kollegor redan idag till höstens stora mingelevent med julbord. Mer info › handelskammaren.com/kalendarium

Ledarskapstrender – just nu! l  Ta del av de trender och forskning som råder inom management och ledarskap samt få smakprov på några konkreta och praktiska övningar kopplat till färdigheterna. Den 30 november kommer vi under en eftermiddag att lyssna på representanter från Dale Carnegie som är topprankade i världen inom ledarskaps­ utveckling. Mer info › handelskammaren.com/kalendarium

Mat och Prat i Kristianstad

Traditionell julfrukost i Kalmar

l  Häng med på jullunch den 7 december där det bjuds på allt från glögg och sill till goda juldelikatesser. Under lunchen kommer representanter från Kristianstad Näringsliv att berätta om vad som är på gång i kommunen med sikte på 2017. Mer info › handelskammaren.com/kalendarium

l  Följ med oss på en traditionell julfrukost på First Hotell Witt den 16 december. Under temat ”Lär känna din Handelskammare” kommer Handelskammarens agenda för Kalmar län att presenteras samt vår affärsservice och nätverk. Mer info › handelskammaren.com/kalendarium

AW på Odd One Out l  Den 15 december blir det afterwork i Odd One Outs lokaler i Malmö. Företaget kommer att hålla en kort presentation av sin verksamhet och sedan blir det mingel. Under kvällen bjuds det på förfriskningar och tilltugg. Mer info › handelskammaren.com/kalendarium

Tulldagen 2016 – tack för i år! l Nära 350 deltagare samlades på

Malmö Live för Sveriges största mötesplats för tull­frågor – Tulldagen.

6 

Sydsvenskt Näringsliv Nr 4.2016


Like Button Icon

Facebook Asset Usage Guidelines

Clear Space To preserve the integrity of the Like button Icon, always maintain a minimum clear space around the logo. This clear space insulates our Like button Icon from distracting visual elements, such as other logos, copy, illustrations or photography.

1/2 1/2

1/2

1/2

Maintaining Shape and Proportions To ensure accurate and consistent use, never alter, rotate, embellish or attempt to recreate the Like button Icon. Never alter the proportions and shape of the Like button Icon for any reason. To resize, hold the “Shift” key in most software programs to maintain the proportions while scaling up or down. Always maintain the minimum clear space, even when proportionally scaling the logo.

Eftersom Facebook är delaktiga i att sätta standarden för digital marknads­ föring kan det vara bra att känna till deras framtidsprognoser. Vi pratade digitala trender inom sociala medier med Johnny Johansson från Facebook.

This popular icon is meant to represent the Facebook Like Button Icon in non-functional forms such as print, broadcast or on-screen presentations.

Using the Like Button Icon The Like Button Icon represents the concept of “liking” something on Facebook. In this instance, it is non-functional and is to be used in non-digital forms such as print, broadcast or on-screen presentations. Do not use the Like Button Icon online or in online ads, including Facebook ads. To implement a functioning Like button online, visit the Facebook for Developers site here.

The Like Button Icon does not replace the word “like” and can only be used to invite someone to take a Facebook like action. Use a clear, written call to action in print, packaging and TV and film to announce your presence on Facebook.

Size Be sure the Like button Icon is reproduced in a legible size and that it does not appear subordinate to any other partner logos included on the creative executions. Similarly, do not present the Like button Icon in a way that makes it the most distinctive or prominent feature of what you’re creating.

Logo

Color Do not modify the Like button Icon in any way, such as changing the design or color. If you are unable to use the correct color due to technical limitations, you may revert to black and white.

Johnny Johansson från Facebooks Dublinkontor pratade digitala trender på E-handelsdagen i Kalmar.

Med blicken på mobilen

2016 ® All Rights Reserved

1

Finns det någon trend som du anser vara extra viktig att hålla koll på? – Den drastiska ökningen av mobilanvändandet är något som företag måste ta hänsyn till i sin digitala kommunikation. I Sverige har vi 4,8 miljoner medlemmar som besöker oss dagligen och 92 procent av dessa gör det via mobilen. Vi ser nu hur personer i till exempel Afrika och Asien aldrig ens kommer äga en dator, all deras digitala kommunikation, så som chatt och inköp kommer de göra via mobilen. Vi på Facebook var faktiskt nära att missa hela den här förändringen och underskattade hur snabbt de mobila enheterna tog över världen. Vi fokuserade på vad den här trenden betydde för oss som företag och inte vad den betydde för våra konsumenter. För att undvika att

mobilanvändarna fortsätter att förbises har vi som policy att alla förändringar som görs på våra plattformar först ska göras för de mobila enheterna, för att sedan tas till datorer. Att marknadsföra livsstilsprodukter kan vara lätt, men hur bör man tänka för att skapa uppmärksamhet för komplexa och mindre fotovänliga produkter? – När man ska kommunicera sådana produkter föreslår jag att man försöker vara kreativ. Försök komma ifrån det strikta marknadsföringstänket och ta istället kundens perspektiv. Ett företag inom byggbranschen kan till exempel dela med sig av tips och instruktionsvideos vilket leder till att produkten slutligen blir top-of-mind hos konsumenten. Ett intressant exempel är

I Sverige har vi 4,8 miljoner medlemmar som besöker oss dagligen och 92 procent av dessa gör det via mobilen. Bolands Fisk & Skaldjur i Uppsala. Deras kreativa och kontinuerliga inlägg i form av videos och bilder har skapat stor uppmärksamhet, vilket har bidragit till att både deras butik och produkter har blivit mer välkända. Hur kan ett företag tänka som tvekar på att man har kompetensen att driva ett sådant proffsigt och inspirerande konto? – Inledningsvis skulle jag vilja säga att de ska testa. Utvecklingen har gått snabbt och de flesta telefoner filmar bättre än vad några år gamla filmkame-

ror gör. I privatlivet använder många redan olika appar och filter för att lägga upp de perfekta bilderna och videos från semestern eller festen. Egentligen är det inte ett särskilt stort steg att börja använda samma funktioner och program för att marknadsföra sitt företag. Detta innebär också att det har blivit mycket billigare att ta fram materialet till din marknadsföring. Sam Candia sam.candia @handelskammaren.com

Ung, hungrig och med massor av erfarenhet. Våra rekryteringskonsulter har själva gedigen näringslivs- och ledarerfarenhet. Tillsammans har vi många års erfarenhet från fältet som gör att vi förstår just dina behov. Ändå har vi förvånansvärt få gråa hår och tänker gärna i nya och otraditionella banor. Det är så vi hittar rätt ledare. Högström & Co är ett av södra Sveriges ledande företag inom chefsrekrytering. Läs mer om oss och våra aktuella tjänster på hogstrom-co.se.

 7

Sydsvenskt Näringsliv Nr 4.2016


Det finns en oroväckande tendens att brottslingar i allt större utsträckning använder företagsverksamheter för att förklä sin brottslighet till goda intentioner. Många företagare ser främst ekobrott som ett yttre hot, man bör dock vara medveten om att ekobrott lömskt kan utvecklas inuti den egna organisationen.

funktioner och plattformar som de har låg erfarenhet av ökar risken för att utsättas för brott. Nya funktioner för legitimering har underlättat för ekobrottslingar att driva företag och processer i falskt namn. Stefan delar bilden av att den ekonomiska brottsligheten varit snabb med att anpassa sig till nya digitala funktioner. – På Ekobrottsmyndigheten ser vi en rad utmaningar med den digitala utvecklingen. Förr i tiden har information förvarats i pärmar ute på företagen. Nu kan samma information förvaras på en låst server, som kanske inte ens ligger i Sverige. Vi arbetar

Bra att veta om ekobrott Kampen mot ekobrott försvåras av att det i samhället finns en viss acceptans för denna brottsform. Eftersom det ofta saknas ett tydligt brottsoffer, betraktas handlingarna ofta som ”offerlösa”. Stefan Lundberg, chefs­­åklagare och ansvarig för brottsförebyggande samverkan hos Ekobrottsmyndigheten, ser en stor problematik i detta tankesätt och menar att ekobrott snarare har många offer. – Genom ekobrott går vi miste om stora skatteintäkter, vilket bidrar till att urholka det svenska välfärdssystemet. På så vis blir vi alla offer. Dessutom är det oacceptabelt i en demokrati att vissa aktörer kan dra fördelar gentemot sina konkurrenter genom brottslighet. En sådan situation gör det omöjligt för de ärliga företagen att hänga med i konkurrensen, vilket gör att de slås ut på sikt. Okunskap straffar sig Inom ekonomisk brottslighet finns ett brett spektra som sträcker sig från hela företag som startas enbart med brottsliga intentioner till fullt seriösa företag som på grund av okunskap och slarv gör sig skyldiga till brottslighet. Den vanligaste typen av ekobrott är bokföringsbrott och med bättre struktur och kunskap hade många företag kunnat undvika lagöverträdelser. De flesta företag är väl medvetna om att en utebliven eller försenad årsredovisning betyder en

8 

Sydsvenskt Näringsliv Nr 4.2016

Stefan Lundberg

Förr i tiden har information förvarats i pärmar ute på företagen. Nu kan samma information förvaras på en låst server, som kanske inte ens ligger i Sverige.

straffavgift från bolagsverket. Däremot är det inte lika många som känner till att detta är brottsligt och att man kan bli straffad för det. Företag bör arbeta proaktivt och hela tiden se över sin struktur för att förhindra att någon eller några missbrukar sina befogenheter. Enligt Stefan hade många företag med ganska enkla medel kunnat slippa att utredas av Ekobrottsmyndigheten.

– Först och främst bör man aldrig låta en person inom företaget attestera sina egna fakturor. Genom att sprida ut uppgifterna skapas insyn samtidigt som ansvaret fördelas. Man kan även arbeta med säkerhetsnivåer, där en person eller avdelning, endast har attesträtt inom en viss beloppsram. På många mindre företag är det ett vanligt resonemang att man inte har råd med en revisor. Om så är fallet borde man däremot anlita en auktoriserad redovisningskonsult som säkerställer att allt går rätt till. Konsultkostnaden gör sig väl värd gentemot vad en förskingring eller skattebrott kan kosta. En ständigt återkommande fråga inom näringslivet är bluffakturor. På Ekobrottsmyndigheten är uppfattningen att denna brottsmetod dock har minskat en aning under den senaste tiden. Det finns flera olika typer av bluffakturor, som på olika sätt försöker vilseleda företagare och privatpersoner. Erbjudanden kan utformas som fakturor, men det finns även komplicerade och vilseledande avtal som vid närmare undersökning visar sig vara mycket ofördelaktiga. På Svensk Handels hemsida kan man finna mer information om hur man ska agera om man utsatts för en bluffaktura. Genom teknologisk utveckling uppkommer nya kanaler och metoder för ekonomisk brottslighet. När folk använder

aktivt för att hänga med i den digitala utvecklingen. Till exempel har vi kraftfulla datorprogram som hjälper oss att hantera extremt stora datamängder. Ökat samarbete behövs Den största delen av den ekonomiska brottsligheten upptäcks av myndigheter och det finns en stor utvecklingspotential där övriga delar av samhället kan hjälpa till i denna process. Media och branschorganisationer är viktiga aktörer för att öka allmänhetens kunskap kring ekobrott. Inom olika branscher har man kommit olika långt i det förebyggande arbetet. Stefan lyfter fram byggbranschen som ett föredöme. – Inom byggbranschen har egna initiativ från branschorganisationer och samarbete med fackförbund och myndigheter bidragit till att minska svartjobbandet. Det proaktiva arbetet inom byggbranschen kan därför vara en inspiration för hur organisationer inom andra branscher kan ta en allt mer aktiv roll i kampen mot ekobrott. För Ekobrottsmyndigheten är det viktigt att allmänhetens kännedom för ekobrott ökar. Därför driver de även hemsidan www.ekobrott. se, som syftar till att förändra normen kring ekonomisk brottslighet. Sam Candia sam.candia @handelskammaren.com


Nu bygger vi fler lokaler för dig som vill öka dina affärsmöjligheter.

ing n t t y Infl hösten från 016 2

Nu bygger vi om WTC Skeppsgatan och gör plats för ännu fler företag. Entréplan får en ny välkomnande entré, restaurang och café. Med ett nytt gym, stor väderskyddad cykelparkering och Västra hamnens promenadvänliga omgivningar precis vid vattnet, är WTC Skeppsgatan det perfekta kontoret för hälsa och välbefinnande. Dessutom får du tillgång till ett världsomspännande nätverk för internationell handel. 334 World Trade Centers i 92 länder ger dig tillgång till både kontakter och information. Eller som vi brukar säga: ”We know people who know people, everywhere!” Kontakta: Rickard Cedervall, ring 010-470 74 23 och boka ett möte! wtcmalmo.se

insikt

ALLTID LADDAD. ALLTID REDO. En SUV från Lexus med fullhybrid regenererar sin ström. Det betyder att du aldrig behöver ladda den och att du alltid kommer att stå redo att köra bränslesnålt. Inga sladdar, ingen laddning. Och just nu har vi fantastiska erbjudanden under namnet Nordic Edition. Nya Lexus RX 450h Nordic Edition ger dig, till priset 626 000 KR, en premium-SUV med bland annat Lexus Safety System + och 12,3” multimediaskärm. Ordinarie pris 672 700 kr, spara 46 700 kr. Dessutom ingår Teknik-paketet (värde 14 300 kr). Du kan dessutom lägga till metalliclack som tillval för 10 200 kr. FÖRETAGSFINANSIERING 5 239 KR/MÅN* FÖRMÅNSVÄRDE 3 692 KR/MÅN**

Väljer du en NX 300h Nordic Edition får du en specialutrustad crossover med bland annat backkamera och aktivt krockskyddssystem. Du kan ta del av erbjudandet till nettopriset 366 000 KR, vilket besparar dig 39 800 kr gentemot ordinarie pris. Du kan även lägga till metalliclack som tillval för 9 000 kr. FÖRETAGSFINANSIERING 3 063 KR/MÅN* FÖRMÅNSVÄRDE 1 871 KR/MÅN**

VÄLKOMMEN TILL LEXUS MALMÖ. Lexus Malmö Djurhagegatan 17, Malmö. www.lexusmalmo.se

Öppettider vardagar 10-18, lördagar 11-15.

Tel 010-497 97 80.

Bränsledeklaration blandad körning: NX 300h 5,1 l/100 km, CO 2 117 g/km. RX 450h 5,5 l/100 km, CO 2 127 g/km. 313 hk. Skattebefriade i fem år. Miljöklass Euro 6. Bilarna på bilden är extrautrustade. Finansieringsförslag via Lexus Financial Services: *Finansiell leasing (exkl. moms) på 36 månader, ordinarie rörlig ränta (3,95% oktober 2016), 20% första förhöjd leasingavgift och 50% restvärde. Sedvanlig kreditprövning genomförs. **Netto vid 50% marginalskatt. Erbjudandet gäller endast lagerbilar och till och med den 31 december 2016. Först till kvarn. Erbjudandet gäller enbart juridisk person och kan ej kombineras med ramavtal eller andra rabatter/erbjudanden. Med reservation för ev. prisändringar.

Sydsvenskt Näringsliv nr4 14nov NXRX (192x137).indd 1

 9

2016-10-25 14:00 Sydsvenskt Näringsliv Nr 4.2016


En HighFive för företagen i Halland Att starta ett företag är ingen lätt match. Det finns många olika faktorer som man ska ha i åtanke för att kunna driva och konkurrera med sitt företag på marknaden. Men för entreprenörer i Halland utvecklas hjälpen ständigt. Den 16 september slog dörrarna upp för HighFive i Halmstad. Inkubatorn som arbetar med affärsutveckling är redan i full gång med att utveckla, coacha och hjälpa företag med nätverk. För ett år sedan gjorde man en omvandling av Science Park Halmstad och numera är det en inkubator vid namn HighFive som har fokus på att bygga framgångsrika företag. – Med omvandlingen ville vi göra något helt nytt och jobbade mycket med nya processer, profilering och flyttade till nya lokaler. En annan viktig del var också att vi ville från början jobba för ett mer jämställt näringsliv och dessa tankar fanns med i alla processer, berättar Sandra Johannesson, vd för HighFive. Ett tätt samarbete HighFive som ägs av Halmstad kommun har ett djupt samarbete med Studentinkubatorn på Högskolan i Halmstad, som hjälper studenter att starta projekt och företag. – Med samarbetet med Student­ inkubatorn kommer vi i kontakt med många nya entreprenörer, forskare och studenter. Det finns mycket kunskap samlat på en och samma plats och det är viktigt att ta vara på detta genom till exempel nätverk. Även möjligheterna att koppla inåt akademin i form av olika examensarbeten och utvecklingsprojekt finns, säger Sandra. – Vi arbetar även med något vi kallar ”CarveOut”. Där kan företag

med idéer som inte tillhör deras kärnverksamhet sammanföras med en lämplig extern entreprenör som driver idén i ett nytt bolag. Detta är ett spännande sätt att skapa nya tillväxtbolag, fortsätter Sandra. HighFives vision är att vara en kreativ och nyskapande inkubator, att på en internationell nivå hålla en hög standard för startups med tillväxtpotential. Vidare är deras vision att få unika idéer att växa genom högt tempo och kvalificerad affärsutveckling, och att ha en betydande roll när det gäller att skapa tillväxt i Halland. – Kärnverksamheten är vår affärsutveckling. Vi vill attrahera drivna personer som har idéer och drömmer om att starta ett eget företag. Vi vill guida dessa mot förverkligandet av deras idéer och ge framgång i företaget med den kompetens och erfarenhet som vi har. Entreprenörer som kommer hit har olika erfarenheter, vissa har ingen erfarenhet alls. Vi utvecklar och kopplar på olika delar, stärker teamet, hittar människor med rätt kompetenser och rätt erfarenhet kopplat till deras företag, avslutar Sandra. Sarah Mesch sarah.mesch @handelskammaren.com

Tre exempel från HighFive Mergerra är ett företag som säljer kläder anpassade

till friluftsliv. Det grundades av två killar inom försvarsmakten som fick en smart idé om att designa kläder med ett tåligt och funktionellt material. – Vi hjälper företaget att fokusera på affärsmodellen. Till exempel att genom storytelling koppla produkten till andra värden. Vi tittar även närmare på kunden och helheten runt kunden. Vilka påverkar kunden och hur skapar man värde för dem?, säger Sandra.

The Wild Rose drivs av en tjej som har en fram-

gångsrik bröllopsblogg, gör hårsmycken till blivande brudar och är även en efterfrågad florist. – Hon kunde redan mycket om branschen när vi började arbeta tillsammans, så vi tittar mycket på det strategiska runt märket och även på vad visionen är. Vi fokuserar mycket på hur vi ska få ihop de tre benen till företagets fördel, säger Sandra.

Magkliniken hjälper kunder genom tre steg att

komma fram till en handlingsplan för de magbesvär som de upplever. Magskolan, som är baserad på att ändra sina levnadsvanor, erbjuder coaching och vägledning till en friskare mage. – I Magklinikens fall så jobbar vi mycket med intäkts­ modellen. Parallellt med att utveckla tjänsten i dess digitala format fokuserar vi på hur man konverterar sidbesökarnas klick till köp och vilka sökord som kan användas, berättar Sandra.

När tekniken avgör matchen! Technogarden är sedan många år det självklara valet för teknikoffensiva företag som behöver förstärka sin kompetens genom våra konsulters expertis eller genom våra rekryteringstjänster. Technogardens nätverk inom nordisk industri är ovärderligt då vi hjälper kundföretagen att bli konkurrenskraftiga inom teknikbranschen genom att ha rätt person på rätt plats. Välj en specialist på tekniska tjänster nästa gång!

Läs mer om oss på www.technogarden.se

10 

Sydsvenskt Näringsliv Nr 4.2016


Handelskammarens Vision 2020:

Integration Handelskammarens vision för 2020 stakar ut den övergripande målsättningen för verksamheten. Visionen består av tre fokus­ områden: Tillgänglighet, kompetensförsörjning och integration. Utmaningarna och möjligheterna på dessa tre områden är högst aktuella i dagsläget. Regioner som kan erbjuda en stark miljö och fungerande lösningar på dessa områden har goda förutsättningar att bli vinnare. Det område som var nytt när visionen klubbades för ett år sedan är integration. Hur väl integrationen på arbetsmarknaden fungerar är av stor betydelse för samhällsutvecklingen. Men skillnaden i hur väl invandrade personer lyckas komma i arbete är stor mellan olika kommuner. I en studie av Stefan Fölster på Reforminstitutet visas att 66 000 fler invandrade från länder utanför EU/EFTA hade kunnat komma i arbete om alla kommuner hade lyckats lika väl som de kommuner där flest kommer i arbete. Studien visar också att flertalet av de sydsvenska kommunerna klarar integration väl eller medelbra medan fjorton kommuner klarar sig betydligt sämre. Fölster analyserar hur väl invandrade personer lyckas komma i arbete i en kommun år 2013 givet att kommuner har olika förutsättningar. Analysen tar hänsyn till att kommunens och invandrarnas grundförutsättningar varierar i form av arbetsmarknadsläget på orten, antalet invandrare samt vilken utbildningsnivå och ålderssammansättning de har. Utifrån hur olika kommuner klarar sig givet sina förutsättningar delas kommunerna in i tre olika grupper: en grupp som klarar sig över förväntan, en grupp som klarar sig medelbra och en grupp som klarar sig under förväntan.

Av Sydsveriges 62 kommuner klarar sig 26 över förväntan, 24 klarar sig medelbra och 14 kommuner klarar sig under förväntan (se karta). Framför allt klarar sig kommuner i Halland, nordvästra Skåne och kring Kalmar över förväntan. Det innebär att de har en högre sysselsättningsgrad bland utrikes födda än förväntat givet kommunens förutsättningar. Av de kommuner som klarar sig medelbra återfinns bland annat regionens tre största städer: Malmö, Helsingborg och Lund. Kommuner som klarat sig under förväntan återfinns kring tre andra stora städer

Det kan vara skillnader i de kommunala arbetsmarknadsprogrammen, i hur den lokala arbetsförmedlingen arbetar samt hur olika attityder och initiativ från kommunens invånare och företag påverkar.

Över förväntan Medelbra Sämre än förväntat

i regionen: Växjö, Karlskrona och Kristianstad. Men också Hultsfred-Vimmerby, Sjöbo och Lomma klarar sig under sina förutsättningar. Hultsfred som har sjunkit mest bland de sydsvenska kommunerna jämfört med 2011 har förmodligen påverkats av att antalet nyanlända har ökat mer än på andra håll. Eftersom analysen tar hänsyn till skillnader i utbildningsgrad och andra faktorer är en trolig orsak till variationen att arbetssättet med att få invandrare i jobb skiljer sig åt mellan kommunerna. Det kan vara skillnader i de kommunala arbetsmarknadsprogrammen, i hur den lokala arbetsförmedlingen arbetar samt hur olika attityder och initiativ från kommunens invånare och företag påverkar. Det finns alltså goda möjligheter att lära sig av de bästa för att förstå vilka insatser som fungerar. Pernilla Johansson pernilla.johansson @handelskammaren.com

Källa: Stefan Fölster (2015) Så klarar din kommun integrationen av invandrare från länder utanför EU/EFTA – en uppdaterad ranking efter hänsyn till kommuners olika förutsättningar, Reforminstitutet 18 mars 2015.

  11

Sydsvenskt Näringsliv Nr 4.2016


Integration i praktiken Karlskrona Lampfabrik expanderar och omsättningen har tredubblats på fem år. Samtidigt har företaget ökat sin personalstyrka och i somras anställde företaget tre personer, samtliga nyanlända syrier. Jag fick en pratstund med företagets vice vd, tillika styrelseordförande och marknadschef, Katarina Skantze för att diskutera företagets utveckling och lärdomar från att anställa nyanlända. Karlskrona Lampfabrik är ett familjeägt företag som tillverkat olika typer av belysning i Karlskrona sedan starten 1884. Affärsidén då var att tillverka fotogenlampor enligt den nya moderna tekniken, men i början på 1900-talet tillkom också elektrisk belysning i sortimentet. – Att det blev Karlskrona hänger bland annat ihop med flottan som hade sin bas här. De efterfrågade den här typen av belysning men även järnvägsbolagen var en viktig kund, säger Katarina. Tillverkningen sker fortfarande i de fabrikslokaler på Pantarholmskajen i Karlskrona som företaget lät uppföra år 1899. Vissa maskiner och tekniker som används i produktionen idag har funnits med sedan starten.

– Produktionen är fortfarande manuell och hantverksmässig. Bland annat plåt bearbetas i en mängd moment – såsom stansning, sickning, trycksvarvning – för att därefter putsas, lackas och monteras ihop. När vi nyanställer i produktionen letar vi efter personer som är händiga och arbetsvilliga men vi ställer sällan särskilda krav på formell utbildning eller liknande. I samband med att vi expanderade vår verksamhet vände vi oss till Arbetsförmedlingen och sa särskilt att vi ville anställa nyanlända. Praktik ledde till anställning I våras tog Lampfabriken emot tre praktikanter. Alla hade varit i Sverige i drygt två år och kom ursprungligen från Syrien. Walid

Vägen till jobb – Arbetsförmedlingens insatser för etablerings­deltagande i samarbete med näringslivet

Praktik ger en möjlighet att träna språket, få erfarenhet samt upplärning inför eventuell anställning på arbetsplatsen. Praktik är högprioriterat enligt Arbetsförmedlingen. Särskilt eftertraktat är kortare deltidspraktiker då deltagaren får möjlighet att kombinera sin praktik med sina SFI-lektioner.

12 

Sydsvenskt Näringsliv Nr 4.2016

Det skapar ett mervärde för företaget att få in personer med lite nya perspektiv och sam­ tidigt kan företaget bidra till en bättre samhällsutveckling. Katarina Skantze

Alsankary hade tidigare arbetat till sjöss, Samer Slameh hade verkstadsutbildning men hade arbetat som målare under större delen av sitt yrkesliv medan Imad Ibrahim tidigare arbetade som elektriker. Walid och Samer fick de kontakt med via Arbetsförmedlingen medan Imad var pappa till en elev som gjorde sin prao på Lampfabriken. Sedan i somras är alla tre anställda och arbetar i produktionen. – Språkkunskaperna är något varierande och även om det såklart skulle underlätta om de

Snabbspår inom bristyrken är en kombination av utbildning, språkträning och praktik för nyanlända arbetssökande som har erfarenhet eller utbildning inom ett bristyrke. Arbetsförmedlingen hjälper arbetsgivare att hitta rätt kompetens för praktik eller jobb. Yrkeskompetensbedömning pågår i högst femton dagar och ger ersättning för att du anordnar yrkeskompetensbedömning. Den riktar sig främst till högutbildade arbetssökande. Erfarenheten ger de arbetssökande en chans att visa upp sina kunskaper och få dem bedömda och dokumenterade.

kunde bättre svenska så går det oftast bra i det dagliga arbetet. Men när vi skulle skriva anställningsavtal använde vi en tolk via Arbetsförmedlingen för att säkerställa att det inte uppstod några oklarheter. Tidigare arbetade Katarina på Arbetsförmedlingen och hon känner därför väl till de möjligheter som erbjuds. – Det jag har lärt mig under rekryteringsprocessen är vikten av att börja med praktik. Eftersom det i många fall råder språkförbistring och det kan vara svårt

Du kan också anställa en person som är ny i Sverige och få ekonomiskt stöd under tiden. Dessa anställningar finns i två former, instegsjobb och nystartsjobb. Skillnaden mellan dessa anställningsformer är flera. Den största skillnaden är att instegsjobb är speciellt utformat till nyanlända medan nystartsjobb även erbjuds till personer som varit utan arbete en längre tid. Instegsjobb pågår i max ett år, medan nystartsjobb vanligtvis löper under flera år. Därför är det vanligt att man först anställer någon med instegsjobb som sedan kan gå över till nystarsjobb. För att


Visionen fyller år, men vad händer? Walid Alsankary, Imad Ibrahim och Samer Slameh har alla gått från praktik till anställning på lampfabriken.

75%

av våra fullmäktige­ ledamöter uppger att de kan ta emot en nyanländ för praktik redan i år. (tillfrågade i maj 2016)

att validera tidigare yrkeskunskaper är praktik ett utmärkt tillfälle att testa om en person har de rätta kvalifikationerna. Det finns också andra tjänster som Arbetsförmedlingen erbjuder som kan underlätta processen, exempelvis tolktjänster. Kontakt med samhället Att anställa personer som nyligen kommit till Sverige innebär att företaget blir den första kontakten med samhället utanför myndigheterna. – Tidigare hade de varit i kontakt med SFI, Socialtjänst m.m. men när de började hos oss var vi deras första kontakt med det svenska samhället. Det innebär att berätta om hur det svenska systemet fungerar med bland annat semester och klämdagar. En utmaning var att få dem att ta ut semester eftersom de upplevde att de hade varit ”lediga” i två års tid och ville arbeta. Att beskriva klämdagar var ännu svårare, skrattar Katarina. Sådana ”kulturkrockar” upp-

Det är vanligt att man först anställer någon med instegsjobb som sedan kan gå över till nystarsjobb.

står ibland och hon märker särskilt en skillnad i synen på arbetsledningen. – Vi är ett litet företag och även vi som arbetar i ledningen rycker ibland in och arbetar i produktionen. Det märks att de är ovana vid att chefen gör den typen av jobb och de är alltid snabbt framme och vill gärna hjälpa till. Men att det bidrar till verksamheten med mångfald bland de anställda är något som Katarina återkommer till flera gånger under vårt samtal. – Det är lite krångligare och ibland lite bökigt att anställa någon som inte kan vårt system men det är utan tvekan värt det! Det skapar ett mervärde för företaget att få in personer med lite nya perspektiv och samtidigt kan företaget bidra till en bättre samhällsutveckling. Pernilla Johansson pernilla.johansson @handelskammaren.com

göra instegsjobb mer anpassat till nyanlända skall arbetstagaren också studera svenska, vilket inte är ett krav vid nystartsjobb. Språkkunskaperna kan således variera. En person med instegsjobb kan ha en något sämre svenska på grund av sin korta vistelsetid i Sverige, men då får man som arbetsgivare också ersättningsstöd på 800 kronor per arbetsdag. Vid nystartsjobb motsvarar ersättningsstödet istället dubbla arbetsavgifter. Vill du veta mer? Kontakta någon av Arbetsförmedlingens kontor eller besök deras hemsida.

l  Planer är värdelösa, men planering är allt, sa en gång pre-

sident Ike Eisenhower. Många företagsledare känner igen sig i detta. Man behöver förbereda sig genom planering, men det blir aldrig exakt som man tänkt sig. Det är med denna attityd man bör närma sig ett visionsarbete. Handelskammarens vision till 2020 har nu fyllt år sedan den klubbades och redan har delar av omvärldsanalysen börjat förflytta sig. Globalisering och urbanisering är fortfarande starka trender, men vi ser nu också nu allt starkare motkrafter där handelsavtal och öppenhet ifrågasätts. Vad gäller urbanisering finns också vissa frågetecken. Trenden är stark i Sydsverige men exempelvis tappar Stockholm stad befolkning till sitt omland. Men slutsatserna och de tre pelarna i visionen har snarast blivit starkare än när vision antogs. Vi talar om tre fokusområden. Tillgänglighet, kompetensförsörjning och integration. Utmaningar och möjligheterna på dessa tre områden har hamnat ännu mer i fokus idag. Regioner som kan erbjuda en stark miljö och funge­ rande lösningar på dessa områden har goda förutsättningar att Var tionde förebli vinnare. tag uppger nu i Visionen stakar ut Handelskammaren övergripande målsättning. HandelskammaVarje år utvecklas en handlingsrens enkäter plan som baseras på Visionen. Till den knyts vid behov också att de tackar arbetsgrupper. Arbete pågår i nej till jobb på alla spåren. 2017 blir viktigt för grund av att de tillgängligheten. Både beslut om höghastighetståg och en ny tolvinte hittar rätt årsplan för infrastruktur tar form folk att anställa. under året. Den fasta förbindelsen vid Fehmarn tuffar på och vi lär veta mer om exakt byggstart för 50-miljardersprojektet under 2017. Kompetensförsörjningen är allt mer i fokus. Var tionde företag uppger nu i Handelskammarens enkäter att de tackar nej till jobb på grund av att de inte hittar rätt folk att anställa. Säljare, ledare och tekniker hör till rollerna där det är stor brist. Vi jobbar med detta genom befintliga system som Yh och vårt matteprojekt för högstadiet Pythagoras Quest. Men vi har också nu tagit initiativ till forskning och utbildning om försäljning på Ekonomihögskolan och nätverk kring detta. Liksom förstås projektet Årets Tekniker som skapar förebilder inom teknik. Vad gäller integration kommer en särskild strategi att tas upp på Handelskammarens höstmöte. Handelskammaren har redan en del aktiviteter på området. Open Skåne är ett bra exempel på något där vi kan göra skillnad just som stort nätverk för företag och där Handelskammarens långa tidsperspektiv är en fördel. Projektet är ett nätverk mellan religiösa församlingar, polis och näringsliv för att bygga förtroende och agera över tid mot främlingsfobi och extremism. Open Skåne är unikt och mycket viktigt. Men detta är ett stort och delvis nytt område för oss. Mycket sker och många i näringslivet är aktiva. Vi tittar på var vi som Handelskammare kan bidra mest. 2017 skall det omvandlas i att vi tar nya engagemang. Man kan lugnt konstatera att 2016 var ett förändringarnas år inom politiken med Trump, Brexit och flyktingvåg genom Europa. Eisenhowers strategiråd är kanske mer aktuell än någonsin. Per Tryding per.tryding @handelskammaren.com

  13

Sydsvenskt Näringsliv Nr 4.2016


Gränspolitik uto Handelskammarens arbete med gränskontrollerna i Öresunds­ regionen har fått stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Kontrollerna har pågått i närmare ett år och den omständliga lösningen har lett till allt fler avhopp från pendlare i regionen. – Debatten är svår politiskt eftersom de flesta utanför regionen inte vet att det sker två olika sorters kontroll. Dels svenska ID-kontroller, dels de gränskontroller som sker enligt Schengen. Och att Sverige, Danmark och andra länder infört tillfälliga Schengenkontroller är i sig inte problemet, säger Stephan Müchler, vd Handelskammaren. Schengenkontrollerna innebär en begränsad och proportionerlig insats som sker enligt genomtänkta och tidsbegränsade regler. För tågen innebär det cirka tio minuters försening. Det är ett besvär för pendlare, men går att hantera under en period. Dessa kontroller är också fullt i enlighet med reglerna för Schengen. Kontroller enbart för kollektivtrafik Det som däremot är problemet är att regeringen dessutom infört svenska ID-kontroller och helt för-

14 

Sydsvenskt Näringsliv Nr 4.2016

Vi har därför på olika sätt kommunicerat att det behövs en smartare lösning så att vi kan lösa allt detta på högst tio minuter.

summat att skapa en logistik som fungerar. Dessa gäller bara kollektivtrafik och har gjort att det idag inte längre finns genomgående pendeltåg i regionen. I rusningstid går det nu inte längre tåg var tionde minut, utan bara var tjugonde och dessutom med färre vagnar. Hela lösningen skapar också ännu mer förseningar än normalt. Det har gjort att tåg inte är ett praktiskt alternativ för de som pendlar. – I stället för en gemensam stor arbetsmarknadsregion är Öresund nu två delar, som på flygbåtarnas tid. Vi har därför på olika sätt kommunicerat att det behövs en smartare lösning så att vi kan lösa allt detta på högst tio minuter. En snabb kontroll räcker. Mer samarbete med Danmark hade kunnat lösa detta praktiskt, säger Stephan Müchler. Detta är bakgrunden till att Handelskammaren nu hjälper pendlare att ansöka om ersättning hos Justitiekanslern, JK. Det är JK som är svenska statens


Foto: Erik Flyg Foto: News Øresund

25-miljonerskrav från Öresundspendlare l Under torsdagsförmiddagen den 20 oktober lämnades samtliga 565 anmälningar in till Justitiekanslern (JK) angående de ID-kontroller på Kastrup (Copenhagen Airport) som försvårat mångas ekonomi och vardag. Tillsammans begärde Öresundspendlarna 25 miljoner kronor från staten för skadeersättning samt den kränkning de utsätts för. På plats för att överlämna den gemensamma JK-anmälan var pendlaren Eva Joensuu, tillsammans med Sydsvenska Industri- och Handelskammares vd Stephan Müchler och Finn Madsen från advokatbyrån Vinge. Även media var på plats och ärendet har fått stor upp märksamhet i både lokal- och nationell press.

Ansökningarna överlämnades till Justitiekanslern i Stockholm.

om kontroll juridiska ombud och dit kan man vända sig om man som medborgare tagit skada av statliga beslut. De juridiska analyser som Handelskammaren beställt visar alla att denna typ av kontroll inte är genomförd i enlighet med reglerna. – På detta sätt kan vi dokumentera och visa att det här behöver lösas annorlunda. Pendlingen tar skada genom att staten infört en lösning som är opraktisk och dessutom inte fungerar med svensk och europeisk rätt. Fler än 500 ansökningar Advokatfirman Vinge har tagit fram en mycket gedigen ansökan och denna skickas in gemensamt av drygt 500 pendlare. – Vi talar ständigt om behovet av fungerande kompetensförsörjning och satsningar på snabb infrastruktur. Själva syftet med att bygga bron handlade om exakt detta att skapa en gemensam arbetsmarknad och bostadsmarknad. Vi måste ha en region som kan leverera det även i besvärliga tider, säger Stephan Müchler. Per Tryding per.tryding @handelskammaren.com

Hej där! Sarah Mesch Du har handlagt och registrerat alla ansökningar som har kommit in till Handelskammaren. Vad är det främsta problemet som rapporteras från pendlarna? – Många av ansökningarna handlar om osäkerhet kring hur snabbt resan över sundet kommer att ta. Att man flera dagar i veckan kommer försent till jobbet har resulterat i en pressad jobbsituation. Detta har i vissa fall lett till att pendlare har bytt jobb eller till och med flyttat över sundet. Men det är inte enbart arbetslivet som har blivit lidande för pendlarna, utan även privatlivet. Det är barn som ska hämtas på dagis samt uteblivna aktiviteter och fritidssysslor som bidrar till ytter­ ligare stress för pendlarna. Vi har pratat mycket kring vad ID-kontrollerna kostar samhället, har pendlarna rapporterat några kostnader? – Lite mindre än hälften av alla ansökningar har rapporterat kostnader som

uppkommit i samband ID-kontrollerna. Många har övergått till att bilpendla, vilket har ökat månadskostnaderna avsevärt genom bensin-, bropass- och parkeringskostnader. Andra har under flera tillfällen fått ta taxi över bron, då de antingen har blivit nekade ombordstigning eller tågen varit överfyllda/uteblivna. Är det många som har blivit nekade ombordstigning? – Ungefär var nionde ansökan har en eller flera gånger blivit nekad påstigning. Detta har i sin tur lett till utebliven arbetstid och i flera fall en kostsam resa hem igen.

  15

Sydsvenskt Näringsliv Nr 4.2016


Succén födde Klimatutmaningen 2.0 Det var medlemmarna som kom med idén. Vi testade med lyckat resultat. Nu är det dags igen. Arbetet med Klimatutmaningen 2.0 är påbörjat. Efter succén med Klimatutmaningen har det blivit dags för Klimatutmaningen 2.0. Idén kommer ursprungligen ifrån Handelskammarens Tankesmedja som fokuserar på hållbarhetsområdet. Här vittnade många om att företagens perspektiv och insatser ofta saknas i de skrifter och rapporter som författas om klimatfrågan. – Det finns en förlegad syn på företagen, att de mest skitar ner och det är sällan de får komma till tals, säger Karl-Erik Grevendahl som leder Tankesmedjan. Syftet med Klimatumaningen var alltså att visa vad företagen gör. Ett samarbete med Malmö

Högskola inleddes och studenterna inom grafisk design utmanades i en tävling om att bäst visualisera klimatfrågan. Tävlingen följdes av ett antal rundabordssamtal, en klimatkonferens på Ideon Gateway i Lund och en skrift i vilken ett femtontal företag berättar om sitt arbete med klimatfrågan. Rapportens lyftes även i Skånes Energiting och ett samarbete med Lunds Klimat-

allians, Klimatallians Skåne nordost och Landskrona miljöforum drogs igång. Almedalen gav mersmak När det blev dags för Almedalsveckan i Visby hölls en panel­ debatt och därefter rundabordssamtal med företagsrepresentanter, Lunds universitet och Fores närvarande. – När vi lyfte frågan ”Vad

– möt 106 000 kunder i veckan

Ställ ut i Väla Centrum

Varje vecka besöker i snitt 106 000 personer Väla. Ännu fler när vi har event! Som utställare under en vecka har du alltså stora möjligheter att exponera ditt erbjudande och dina produkter för köpstarka kunder. Kontakta gärna Stefanie Tokatlidou, utställningsansvarig i Väla Centrum stefanie.tokatlidou@skandiafastigheter.se 042-24 82 90

16 

Sydsvenskt Näringsliv Nr 4.2016

Ann_Eventytor_93x137mm.indd 1

2016-08-31 13:37

kan vi göra härnäst?” i rundabordssamtalen i Visby var det många företagsrepresentanter som uttryckte att de gärna velat vara med från början. Då väcktes tanken på Klimatumaningen 2.0, berättar Karl-Erik Grevendahl. Fokus blir även denna gång klimatfrågan i stort men också cirkulär ekonomi, klimatinnovation och climate services. Succén i Almedalen gav så pass mycket mersmak att det blir någon form av arrangemang där även i år. Men innan dess kör vi en klimatkonferens i vårvinter. – Vi planerar att delta i Skånes Energiting och letar liknande arrangemang på andra håll i landet, säger Karl-Erik. Caroline Rundberg caroline.rundberg @handelskammaren.com

Vill du veta mer? Hör av dig till Karl-Erik Grevendahl, 040-690 24 04


Ge dina affärer bättre utsikter. Precis vid vattnet, unikt beläget med fri sikt ut över Öresundsbron, Köpenhamn och småbåtshamnen bygger World Trade Center Malmö sin tredje kontorsbyggnad. En glittrande diamant fylld av möjligheter för företag som vill arbeta modernt, mänskligt och miljövänligt. För att inte tala om takterrasser mot Öresund och en underbar restaurang i bottenvåningen. Dessutom får du tillgång till världens handel genom World Trade Centers koncept, unika service och nätverk. Missa inte chansen att ge dina affärer bättre utsikter. Kontakta: Carina Nordborg, ring 010-470 74 14 eller Sandra von Lüders, ring 010-470 74 09 och boka ett möte! wtcmalmo.se


Gör det lätt att göra rätt

Mycket kort kan nudging beskrivas som en metod för att göra det lätt att göra rätt. Det handlar om att designa så kallade besluts­miljöer som uppmuntrar till hälsosamma och miljövänliga beteenden. En beslutsmiljö är den stund och plats när en person överväger de olika handlingsalternativ som finns tillgängliga. Grundidén är att underlätta för att välja det mest nyttiga eller miljövänliga alternativet, utan att begränsa individens självbestämmande eller locka med ekonomisk ersättning. Nudging förknippas kanske framförallt med initiativ från stat och icke vinstdrivande organisationer, men även företag kan dra både ekonomiska och miljömäs-

siga fördelar av disciplinen. Ett lysande exempel på en lyckad nudge är när man under ett experiment i Köpenhamn designade om beslutsmiljön för papperskorgar. Genom att placera ut gröna fotsteg i riktning mot klargröna papperskorgar underlättade man för beslutet att ta de extra stegen och använda papperskorgen istället för att kasta sitt skräp på gatan. Resultatet blev en succé, de gröna stegen fungerade som en instinktiv guide, och man kunde bevisa att experimentet nästan halverat nedskräpningen. I detta fall utgör nudging ett effektivt komplement som blir användbart då redan existerande regler och normer inte är tillräckliga. Regeringen ser potential Från politiskt håll kan vi se att Obama såväl som den svenska regeringen har sjösatt initiativ som arbetar med nudging. I Sverige har konsumentverket genom regeringens plan för hållbar konsumtion fått i uppdrag att upprätta ett forum som bland annat ska erbjuda expertis om nudging. Det finns goda möjligheter för näringslivet att utvecklas och skapa miljövänliga och effektiva lösningar genom att

Foto: iNudgeyou.com

Det kan vara gröna fotsteg som slutar vid en papperskorg eller silhuettformade skyltar i vägkanten föreställande barn vilket ökar trafiksäkerheten. Det kallas för nudging och är ett smart sätt att utveckla och effektivisera samhället.

dra nytta av nudging. Det kan röra sig om allt från att minska papperssvinnet till att förkorta lastningstider eller skapa säkrare produktionskedjor. Kunskapen om nudging har ännu inte fått ett brett genomslag i samhället. Vi hoppas därför att nudging-

specialister och initiativ från regeringen leder till ett bredare användande inom både offentlig sektor och näringsliv. Sam Candia sam.candia @handelskammaren.com

Välkommen till Miljötillståndsdagen 2017 Den 31 januari är det dags för 2017 års upplaga av Miljötillståndsdagen. Genom inbjudna experter och inspiratörer från näringslivet och offentlig sektor sätter vi särskilt fokus på kemikalier och giftfri miljö. Miljötillståndsdagen bjuder på en rad intressanta, inspirerande och högaktuella programpunkter. Till exempel kommer Gudrun Bremle från Jönköpings kommun och delar med sig av sina kunskaper så att vi alla kan ta ett steg framåt och bli bättre inom området. Vi får också lyssna till företagsrepresentanter som berättar hur de arbetat för en giftfri miljö. Vi lär oss mer om hur de nationella prioriteringarna ser ut, vad som är på gång inom lagstiftning

18 

Sydsvenskt Näringsliv Nr 4.2016

och regelverk. Det kommer att presenteras förändringar i Seveso-lagstiftning. På eftermiddagen vänds fokus mot Miljö-

målen för Sverige och mot tillståndsprövning. Regeringens nationella miljösamordnare för näringslivet, Annika Helker Lundström, är en av talarna som tillsammans med en rad företag ger sin syn på frågorna. På fjolårets konferens startades en dialoggrupp, bestående av företag, Länsstyrelsen, Miljöprövningsdelegationen, advokater och miljökonsulter. Dialoggruppen har tittat på hur kommuner och länsstyrelsen kan underlätta tillståndsprövning för företagen. Deras arbete kommer att presenteras på plats. Dessutom tar vi upp nyheter inom miljölagstiftningen. Miljötillståndsdagen riktar sig främst till företag, jurister, kommuner, konsulter och akademi som på ett eller annat sätt jobbar inom området. Välkommen med din anmälan via Handelskammarens kalendarium, vi ses! Karl-Erik Grevendahl


Flexibla ytor på tre orter. Abonnera på en aktivitetsbaserad arbetsplats!

! höst i a t Tes onnera Ab nader * 3 må la för 1 a – bet

På våra aktivitetsbaserade arbetsplatser är varje kvadratmeter skräddarsydd för olika typer av arbetsuppgifter. Till exempel tysta zoner för koncentrerat arbete, avskilda sittgrupper, ståbord för snabba möten och inspirerande rum för kreativ brainstorming. Och oavsett om du vill sitta i Malmö, Lund eller Helsingborg ingår alla tre orterna i ditt abonnemang. Dessutom får du tillgång till ett världsomspännande nätverk för internationell handel. 334 World Trade Centers i 92 länder ger dig tillgång till både kontakter och information. Eller som vi brukar säga: ”We know people who know people, everywhere!” Kontakta oss och boka ett möte! wtcmalmo.se

* Ordinarie månadskostnad är 2 900 kr. Abonnemanget måste påbörjas senast den 1 januari 2017. Gäller endast nya abonnenter.

Bättre affärer år efter år! Corporate Finance – Ekonomistyrning – Affärssystem

Driv på framåt mot nya mål tillsammans med södra Sveriges främsta affärskonsulter. Genom bred erfarenhet och djup kunskap hjälper vi dig att göra bättre affärer. Läs mer om oss och våra tjänster på navet.se

SPECIALISERADE AFFÄRSKONSULTER • UNIKA KUNDLÖSNINGAR

  19

Sydsvenskt Näringsliv Nr 4.2016


Ge företaget en bättre utsikt. Vi erbjuder möjligheterna. Metropol i Helsingborg kommer att bli den självklara platsen för företag som vill utvecklas i en av Sveriges och Greater Copenhagens snabbast växande städer. På bästa centrala läge med utsikt över sundet till Danmark och en premiumarkitektur bidrar Metropol till att stärka ert företags varumärke. Det är här framtidens jobbmagi skapas. Med verksamhetsanpassade och fräscha lokaler samt närhet till alla kommunikationer kommer medarbetarna att längta till jobbet. Metropol är startskottet för det nya, skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade Helsingborg. Marina Palm, tfn 010-470 74 52 eller e-post: marina.palm@midroc.se Läs mer på: midrocmetropol.se


Succékampanjer, stora investeringar från de kinesiska ägarna och jävlar anamma från kommunen, invånarna och näringslivet, med Volvo Cars i täten, har lett till en positiv företagsanda och en stark framtidstro i hela Olofström. För bara åtta år sedan var läget ett helt annat.

Det rullar på bra nu! Redan som liten fick jag lära mig att Volvo betyder jag rullar på Latin. På senare tid har varumärkets ursprungliga betydelse stämt riktigt bra. Det rullar på bra nu för ett av Sveriges starkaste varumärken – Volvo Cars. Annat var det för åtta år sedan när ägaren Ford ville sälja. Efter många och långa förhandlingar blev affären mellan Geely och Ford klar den 2 augusti 2010. Köpesumman landade på 1,8 miljarder dollar. På Volvofabriken i Olofström fanns en oro att de nya kinesiska ägarna skulle plocka hem produktionen till Kina, där löner och andra kostnader är lägre. Men tji fick man. Hittills har Geely investerat 75 miljarder kronor i transformationen av Volvo runt om i världen. Vi har intervjuat Jonas Knutsson Director Operational Development & Communication på Volvo Cars i Olofström för att ta reda på vad som ligger bakom framgångarna och de kinesiska ägarnas val att fortsätta producera i Sverige. Varför har produktionen av Volvo stannat i Sverige? – Geely har ambitionen att göra Volvo till ett starkt globalt bilvarumärke. För att lyckas ta marknadsandelar och bygga varumärket måste man agera globalt och tillverkningen ske så nära kunden som möjligt. 2018 invigs till exempel en ny fabrik i South Carolina i USA. Det blir Volvos femte bilfabrik i världen. I vårt pressverk i Olofström besitter vi stor kompetens när det gäller pressning av plåt. Redan på 1920-talet pressade vi plåt åt Volvo. Under årens lopp

har det investerats mycket pengar i maskiner, verktyg och forskning. Den knowhow om plåtpressning som finns här skulle jag vilja påstå är världsunik. Det skulle ta många år och kosta massor av pengar att bygga upp motsvarande verksamhet någon annanstans. Våra ingenjörer är med i hela flödet. De är med ute i fabriken och studerar hur de pressverktyg som de ritat, utvecklat och tillverkat fungerar i verkligheten. De har också en möjlighet att studera processen över tid och se hur effektiv utrustningen är. Närheten till produktionen är en viktig input till vår forskning och utveckling och ger tillsammans med den långa traditionen en konkurrensfördel. Kan du för en helt oinvigd kortfattat beskriva hur tillverkning­en hos er ser ut? – Det kommer plåt i rullar till Sölvesborgs hamn från leverantörerna i Europa. Rullarna klipps upp till plana ämnen och pressas sedan i våra drygt 20 presslinjer. Därefter bygger vi färdiga plåtrena till exempel dörrar, huvar, hjulhus och sidobalkar. När det är klart skickas delarna vidare till bilfabrikerna, framför allt Torslanda och Gent, men också våra kinesiska fabriker. Vad tror du är den största anledningen till Volvo Cars framgångar på senare tid? – De stora satsningar som gjorts för att stärka varumärket Volvo har förstås betytt mycket för framgångarna, här på hemmaplan står så klart Zlatankampanjen ut. Inte minst har det

Budskapet i annonserna har gått ifrån Made by Sweden till Made by people, en hyllning till mångfalden bland medarbetarna.

Den know-how om plåtpressning som finns här skulle jag vilja påstå är världsunik.

byggt en stor intern stolthet, ett starkt självförtroende och tro på framtiden. I senaste kampanjen har vi gått från budskapet Made by Sweden till Made by people vilket är en direkt hyllning till mångfalden bland våra medarbetare. Men det viktigaste av allt är så klart våra produkter – bilarna. Den helt nya och egenutvecklade 90-serien har gillats av både bilbranschen och kunderna. Design, köregenskaper och premiumkänsla på en ny nivå, kombinerat med alla de positiva värden som man kan förvänta sig av en Volvo. Vad har företagets satsningar betytt för orten Olofström? – De har betytt otroligt mycket för vår tro på framtiden. Dessutom har det byggt en stolthet vad gäller vårt kunnande. Vår kunskap är unik och eftertrak-

tad. Det har vi ihop med kommunen, regionen och ett antal andra företag gjort till vår fördel. Tillsammans har vi startat Techtank som är ett teknikkluster som samlar avancerade industri- och teknikföretag. Medlemmarna har kunder på olika internationella marknader och inom olika branscher, inte minst fordonsindustrin som för många utgör basen. Techtank arbetar för att nå nya marknader, driva teknikutveckling samt attrahera och utveckla kompetens. Vi har ju vår plats inom Volvo Cars, men är beroende av att det finns livskraftiga företag i vår närhet, det är ett huvudskäl till att vi är engagerade i klustret. Kommunen satte för några år sedan upp ett mål om att 1000 nya arbetstillfällen skulle skapas fram till 2020. Med den positiva utveckling vi har på orten, finns det chans att det målet nås redan 2017. En annan positiv effekt är att bostadspriserna stigit. För några år sedan var det svårt att få betalt för sin fastighet, idag råder det bostadsbrist i Olofström. Katarina Jönsson katarina.jonsson @handelskammaren.com

  21

Sydsvenskt Näringsliv Nr 4.2016


Nya agendor för Blekinge och Kalmar Under 2016 har arbetet pågått med att formulera nya regionala agendor för Blekinge och Kalmar. I samspelet mellan globalisering och urbanisering intar den regionala utvecklingen, och därmed den regionala politiken, en allt viktigare roll. Urbaniseringen innebär att skillnaderna – både i termer av möjligheter och utmaningar – blir allt större mellan olika delar av landet. Samtidigt blir städer och stadsregioner allt viktigare för att knyta samman arbetsmarknader lokalt och stadsregioner både nationellt och internationellt. Även om Sydsverige har flera gemensamma utmaningar finns det också lokala perspektiv som inte får tappas bort. Handelskammaren har sedan flera år regionala agendor för Halland, Skåne, Kronoberg, Blekinge och Kalmar. Nu arbetar vi med att uppdatera dem. Först ut var Kronoberg som lanserade sin agenda i maj 2015. Under våren 2016 påbörjades arbetet i Kalmar och Blekinge. Arbetet har bestått av en serie workshops med regionstyrelser och medlemsföretag i de två länen. De nya agendorna är uppdelade i tre nivåer: övergripande mål, regionala mål samt delmål. De övergripande målen knyter de regionala agendorna till Handelskammarens samlade påverkansarbete för företagsklimatet i Sydsverige. Det handlar om tillgänglighet och infrastruktur, kompetensförsörjning och integration. Dessa frågor är centrala

för den regionala utvecklingen, men de avgörande besluten fattas inte sällan på nationell eller till och med internationell nivå. Det betyder att de övergripande målen utgör ett viktigt ställningstagande i de regionala agendorna, men arbetet med att nå målen görs huvudsakligen mellan regionerna och nationellt genom Handelskammarens policyarbete. Mål som stärker regionen De regionala målen handlar om specifika möjligheter och utmaningar för Kalmar och Blekinge. Här uppmärksammas frågor som faller inom Handelskammarens policyarbete, men som i större utsträckning kan påverkas regionalt. Syftet är att skapa långsiktiga mål för att förstärka regionens komparativa fördelar. I Kalmar omfattar det till exempel att utveckla den digitala affärskunskapen genom inter-

nationella utbyten i Östersjöregionen. I Blekinge handlar det bland annat om att dra nytta av kompetensen vid BTH för att skapa testbäddar för datadriven innovation. Från mål till projekt Den sista delen i agendorna är precis vad det låter som, delmål för den regionala utvecklingen. De kompletterar de regionala utvecklingsmålen med konkreta och mätbara mål på kort eller medellång sikt. Delmålen ska enkelt kunna omsättas i projekt, och de ska lämna ett tydligt avtryck efter sig när de har uppnåtts. Opinionsbildning och påverkansarbete är ofta långa och långsamma processer, men huvudsyftet med delmålen är att understryka påverkansarbetets roll på kortare sikt. Agendorna ska bidra med konkreta idéer till det regionala utvecklingsarbetet. Det är en uttalad förhoppning

att delmålen ska behöva uppdateras och bytas ut ofta. Gemensamt för både Kalmar och Blekinge är att företagen ställer sig bakom ett regionalt integrationsmål som innebär att det i genomsnitt ska ta maximalt ett år för nyanlända flyktingar som kommer till sydöstra Sverige att komma in på arbetsmarknaden. Det är en stor utmaning sett till hur systemet fungerar idag, men samtidigt en långt ifrån orimlig målsättning. I Blekinge kompletterar man det med det underfundiga men viktiga målet att ha ”världens bästa SFI-undervisning” i samarbete med näringslivet. Agendorna kommer att presenteras i sin helhet vid två medlemsmöten i slutet av 2016 eller tidigt 2017. Joakim Wernberg joakim.wernberg @handelskammaren.com

700 företagare tog över EU-parlamentet l  Den 13 oktober samlades över 700 företagare från EU:s alla hörn när de europeiska handelskamrarnas samarbetsorganisation Eurochambres på plats i EU-parlamentet i Bryssel arrangerade European Parliament of Enterprises 2016. Förutom att får uppleva atmosfären diskuterades ett antal tema med representanter från EU, bland andra EU-kommisionären Jyrki Katainen som ansvarar för Jobs, Growth, Inwestment and Competitiveness och parlamentets vice president Antonio Tajani. Efter varje diskussion fick företagsledarna också i en

22 

Sydsvenskt Näringsliv Nr 4.2016

omröstning ta ställning till viktiga frågor. Arrangemanget är unikt i det att EU-parlamentet i normala fall inte ställer sina lokaler till förfogande. Att Eurochambres erbjuder denna möjlighet för företagsledare runt om i Europas att framföra sina åsikter direkt till EU visar på organisationens styrka. Sydsvenska Handelskammarens vd Stephan Müchler, som också är vice ordförande i Eurochambres, ledde den svenska delegationen. Flera ledamöter från Handels­ kammarens egne fullmäktigeförsamling fanns på plats i Bryssel.

700 företagare tog plats i Europa­ parlamentet under European Parliament of Enterprises 2016.


Männen på väggarna Knappast någon som besökt Handelskammarens kontor i Malmö kan ha missat ”männen på väggarna”, en samling mer och mindre ålderdomliga oljemålningar i tjocka ramar. Coolt, säger vissa, gammeldags säger andra. Men faktum är att utan dessa personer hade det sydsvenska näringslivet sett annorlunda ut. Men vilka var de? Låt oss titta på en av dem, Hans Cavalli-Björkman ordförande för Handelskammaren 1978–98. Som besökare är det svårt att inte fästa blicken på målningen som föreställer just Hans Cavalli-Björkman. En himmelsblå bakgrundsfärg och det faktum att han är den ende som har avporträtterats utan slips gör det svårt att missa honom. Vid en första anblick kan den nästintill lysande tavlan ge ett lite udda intryck till det i övrigt rätt pampiga rummet. Den som däremot känner till Hans Cavalli-Björkmans betydelse för den sydsvenska regionen förstår att det färgstarka porträttet inte kan göra sig mycket bättre än just på Handelskammarens vägg. Hans Cavalli-Björkman har haft många nyckelpositioner utifrån vilka han kunde påverka och sätta sin prägel på utvecklingen. Vid sidan av sin profession som vd i Skandinaviska Enskilda Banken har han varit ordförande i såväl Handelskammaren som Malmö FF. Det senare förklarar porträttets himmelsblå bakgrundsfärg. Därutöver har Cavalli-Björkman suttit i ett otal bolagsstyrelser och var mer eller mindre inblandad i det mesta som skedde i sydsvenskt näringsliv under 70-, 80- och 90-talen. Cavalli-Björkman är en person med starka åsikter och med en mycket väl utvecklad förmåga att driva igenom sin uppfattning. Det var också han som mycket starkt medverkade till att man 1988 fusionerade tre sydsvenska handelskamrar till just Sydsvenska Handelskammaren. Som den nybildade Handelskammarens första ordförande kunde CavalliBjörkman sedan kraftfullt verka för tillkomsten av Öresundsbron. Det var ett omfattande lobbyingarbete som satte den nya Handelskammaren på kartan. Den som arbetat med Hans Cavalli-Björkman vet

Att sammanfatta Hans Cavalli-Björkman med en enda mening är nog knappast möjligt, men skall man ändå försöka torde det bli: ’Att verka och också synas’.

CETA-avtalet är underskrivet l Efter sju års förhandlingar har EU och Kanada i månadsskiftet oktober/november äntligen slutit ett frihandelsavtal. I och med detta kan det börja tillämpas provisoriskt under 2017. Ett frihandelsavtal handlar främst om att undanröja olika former av handelshinder, som exempelvis tullavgifter, men också andra områden som immaterialrätt, offentlig upphandling och hållbar utveckling. CETA-avtalet kommer att fungera som modell för framtida frihandelsavtal som EU vill sluta med andra

länder, bland annat TTIP som gäller USA. Nuvarande tullavgifter i handeln mellan EU och Kanada är mycket låga och kommer till 98 % att försvinna helt i och med avtalet. Någon större ekonomisk effekt kommer därför inte att uppnås, det är inom de andra områdena som man kommer att se de stora fördelarna och vinsterna. Under 2015 exporterade svenska företag varor för 9,1 miljarder SEK till Kanada och importerade varor för 3,8 miljarder

att han är snabb i tanken och en slipad analytiker. Det är tveksamt om Handelskammaren i dag haft sin starka position om inte Cavalli-Björkman axlat det första ordförandeskapet och genom sitt mod och sin beslutsamhet visat vägen. Under hans ordförandeskap lades grunden till en modern orädd lobbyingorganisation för de sydsvenska företagen som sedan dess låtit tala om sig inte bara i Sydsverige och Stockholm, utan också på Europanivå i Bryssel. Faktum är att Sydsvenska Handelskammaren var den första näringslivsorganisationen i Sverige som krävde ett svenskt EU-medlemskap. I dag känns det kanske inte så märkvärdigt, men den som då upplevde den inledande diskussionen inser att Hans CavalliBjörkman stark bidrog till att man vågade fatta ett sådant beslut. Att sammanfatta Hans Cavalli-Björkman med en enda mening är nog knappast möjligt, men skall man ändå försöka torde det bli: ”Att verka och också synas”. Porträtterad av Stephan Müchler via Sam Candia

Hans Cavalli-Björkmans forskningsstiftelse l  I samband med att Hans C-B lämnade SEB skapades en stiftelse i hans namn för att främja rättsvetenskaplig forskning i relation till bank­ väsendet. Genom stiftelsen finansieras en professur inom det juridiska ämnesområdet på Lunds universitet. Tack vare stiftelsen har exempelvis Professor Per Samuelsson forskat om bland annat entreprenadavtal och avtal i aktiebolag.

SEK därifrån. Det motsvarar 0,8 % respektive 0,3 % av den sammanlagda svenska utrikeshandeln. CETA betyder Comprehensive Economic and Trade Agreement. Per Anders Lorentzon

  23

Sydsvenskt Näringsliv Nr 4.2016


Foto: Apelöga

På människans uppdrag – sedan 1916 Varje år serverar Skåne Stadsmission 75 000 måltider. 365 dagar om året. Hos Skåne Stadsmission är det alltid öppet. Fler och fler organisationer etablerar sig i den idéburna sektorn. En organisation som där­ emot har hängt med ett tag och firar 100-årsjubileum är Skåne Stadsmission. Skåne Stadsmissions uppdrag har alltid varit detsamma – att finnas till för våra medmänniskor som lever i utsatthet. Förra året hade Skånes Stadsmission 182 500 besökstillfällen. I närheten av stadshuset i Malmö ligger Skåne Stadsmis­ sions kansli. Där arbetar organisationens direktor Birthe Wallin. På frågan kring hur verksamheten utvecklats över tid svarar Birthe att det alltid varit detsamma: – Vi arbetar med människor i olika utsatta livssituationer. Tack vare alla möten vi har i våra verksamheter har vi ofta varit först med att reagera på ett nytt behov som vi sett. Det är otroligt viktigt att vi håller vår metod levande för att möta människor i utsatta livssituationer på bästa sätt. Lokal nivå med brett perspektiv För Skåne Stadsmission är egenmakt – att människor ska få makt över sina egna liv – en självklar och viktig del i arbetet. – Det har man inte när man är utan det mesta, konstaterar Birthe. En av Skåne Stadsmissions verksamheter är Café David som finns i Malmö och Kristianstad. Café David är den enda dagverksamheten i sitt slag som är öppen för personer som lever i hemlöshet och i missbruk. Men Skåne Stadsmission gör mer än så. Man driver bland annat natt-

24 

Sydsvenskt Näringsliv Nr 4.2016

jourer, hälsovårdsmottagningar, öppna mötesplatser för barn, unga och deras familjer, trygga boenden, fyra secondhandbutiker, bageri, catering, gåvoinlämning och har sitt eget designade och klimatsmarta varumärke REMAKE – allt med syftet att göra skillnad på kort, men framförallt, lång sikt. Skåne Stadsmissions sju so­ciala företag är en viktig del av verksamheten. Genom arbetsträning med handledare får män­ niskor som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden en möjlighet att närma sig arbetslivet igen. Här får deltagarna en meningsfull sysselsättning, åter en viktig roll att spela och en trygg och anpassad arbetsplats. Samverkan en viktig faktor Under årens gång har Skåne Stadsmission hittat kreativa lösningar, sett möjligheter och växt så det knakat. Och idag har de funnits i 100 år. Det är inspirerande på många sätt, kanske framförallt för de företag som funderar på att skapa egna initiativ, till exempel för att integrera nyanlända. Vid diskussionen kring vad som behövs för en hållbar social samhällsutveckling tror Birthe starkt på en mångfald: – Jag tror inte att det bara kan vara en myndighet som har svaret utan det är mångfalden. Tillsammans skapar vi det samhälle vi lever i. Och vill leva i. När jag frågar Birthe om hon

har några tips till andra som vill engagera sig svarar hon ödmjukt: – Jag tror det stavas samarbete. Samverkan och samarbete med till exempel det lokala näringslivet, utifrån ett långsiktigt perspektiv, är jätteviktigt när initiativ ska utvecklas, genomföras och få hållbara effekter och resultat. Det är den ingången vi alltid vill ha när vi påbörjar samtal med engagerade företag och andra aktörer. Och med tiden har vi också lärt oss

vikten av att konkretisera verksamheternas behov och hur man bäst kan bidra. Långsiktighet är ett av Skåne Stadsmissions ledord. – Män­ niskor som inte har någonting behöver en fast varm hand att hålla i innan man öppnar sig. Man vet var vi finns, 365 dagar om året, avslutar Birthe. Lisa Grabo lisa.grabo @handelskammaren.com

Stöd Skåne Stadsmissions julfirande för våra medmänniskor i utsatthet. Ingen ska behöva fira jul i ensamhet. l I år kommer fler personer än någonsin tidigare delta i Skåne Stadsmissions julfiranden. Det senaste året har vi allt oftare sett hur behoven och utsattheten i vår närmiljö ökar. Julfiran­ det är inget undantag från detta – tvärtom. Julafton är en speciell dag då nära och kära samlas kring granen och tomten delar ut klappar till förväntansfulla barn. Men det är också en ångestfylld dag då saknaden av en familj, sina barn, barnbarn, pengar och/eller ett hem blir som svårast. Hos våra deltagare är en god jul ingen självklarhet. Hos Skåne Stadsmission är alla varmt välkomna. Alltid. Precis som det varit i 100 år. I år bjuder Skåne Stadsmission åter in våra medmänniskor i utsatthet till ett varmt, tryggt och gott julfirande fyllt av gemenskap och glädje. Stöd Skåne Stadsmissions julfirande genom en gåva. Ingen ska behöva fira jul i ensamhet.

Gåvobankgiro 900-3252 För mer information om och hur du kan stödja Skåne Stadsmission, besök www.skanestadsmission.se eller kontakta Cecilia Bruhn, Chef för insamling och kommunikation, på tel. 0766-471509 eller mail cecilia.bruhn@skanestadsmission.se


Möten, människor och magi. Vi erbjuder möjligheterna. Väljer du The Edge i Malmös nya stadsdel Hyllie flyttar du mer än bara ditt kontor. Både ditt varumärke och dina medarbetare hamnar i ett bättre läge. Husets ikoniska arkitektur säger något om vilka som väljer att sitta här. Via Citytunneln kan du checka in på Kastrup efter tolv minuter och till Malmö Central tar det bara sex minuter. Från takterrassen har du 360 graders panorama – ut över hav och ändlösa rapsfält. Och när skymningen faller, tänds ljusen längs den danska kusten. Det ger möjlighet till stunder av magi men också till lite mer ”edge” i tillvaron. En helt vanlig måndag på jobbet. Carina Nordborg, tfn 010-470 74 14 eller e-post: carina.nordborg@midroc.se Sandra von Lüders, tfn 010-470 74 09 eller e-post: sandra.von-luders@midroc.se Läs mer på: edgehyllie.se

164952-Midroc_192x280_Edge.indd 1

2016-10-27 12:19


Ny medlem

Klätterservice har drygt 30 anställda, projektledningskontor på flera orter och jobbar över stora delar av landet. I oktober öppnades ännu ett projektledningskontor, denna gång i Malmö. Uppdragen innefattar allt ifrån målning till elinstallationer på höga höjder.

En vanlig dag på jobbet; rengöring på station Triangeln i Malmö.

Hantverksjobb på hög höjd!

Säkerheten först Klätterservice har utfört arbeten på vindkraftverk, broar, vattenkraftverk, byggnader, skorstenar och silos. Det kan bland annat röra sig om inspektioner, målning, putsning, stålarbete och elinstallationer. Vän av ordning undrar så klart hur farligt arbetet är. – Vi sätter alltid säkerheten främst. Alla våra hantverkare

Vi sätter alltid säkerheten främst. Alla våra hantverkare är certifierade enligt de högsta säkerhetsstandarderna som finns i världen. Malin Tan

Foto: David Lundmark

Klätterservice grundades av David Norell 2007 i Mölle, nordvästra Skåne. Första tiden bestod företagets verksamhet av klippklättringskurser men David såg tidigt att det fanns potential att utföra tjänster med hjälp av rep vid fastighetsskötsel och nybyggnation. Företagets inriktning gick snabbt över till hantverksutövande med reparbetare. – Efterfrågan på våra tjänster har varit mycket stor. Vi behöver anställa fler. Elektriker, snickare, plåtslagare, målare – vi är på jakt efter alla typer av hantverkare. Det viktigaste är deras yrkesskicklighet. Om det finns ett behov av utbildning för reparbete så ordnar vi det, berättar Malin Tan marknadsansvarig och certifierad reparbetare.

Klätter­ service utför flera olika typer av fasadarbete.

är certifierade enligt de högsta säkerhetsstandarderna som finns i världen, berättar Malin. Genom att använda reparbete minskar man störningarna på omgivningen både vad det gäller miljön och platsen där arbetet utförs. Etableringen inför ett jobb är väldigt snabb och flexibel. – Vi kommer till vår uppdragsgivare med våra rep som ofta kan fästas i något som i regel

redan finns på fastigheten. När vi slutar för dagen packar vi ihop repen och lämnar platsen. En mycket kostnadseffektiv lösning, säger Malin. Samarbete med NCC När NCC planerade att bygga Mästerhuset på Mäster Samuels gata i Stockholm var Klätterservice med redan på ritningsstadiet. – Vi har fått vara med och

bestämma var förankringspunkterna för framtida reparbeten ska placeras i fastigheten. Så när vi ska dit och jobba kommer det vara väldigt enkelt för oss. Klätterservice är en av Handelskammarens senast tillkomna medlemmar. – För att nå framgång med vår nya satsning i Öresundsområdet behöver vi öka kunskapen hos näringslivet om vårt företag och vårt sätt att arbeta. Genom Handelskammaren ser vi en möjlighet att bygga vårt nätverk och hitta nya affärer. Dessutom kan vi öka vår kunskap och kompetens på en rad områden, via alla seminarier och utbildningar som ni ordnar. Det ser vi fram emot, avslutar Malin Tan. Katarina Jönsson katarina.jonsson @handelskammaren.com

V i vä l ko m n a r n ya m e dl e m m a r Skåne Albatross 88 Organisationskonsulter HB, Kristianstad Anna Westesson PR & Consulting AB, Malmö Backahill AB, Ängelholm Börjessons Bil i Ängelholm AB, Ängelholm Canon Business Center, Kristianstad CapAkela AB, Bjärred Copenhagen Malmö Port Norra Hamnen AB, Malmö Coure AB, Malmö

26 

Sydsvenskt Näringsliv Nr 4.2016

Cybercom Sweden AB, Malmö Dale Carnegie Training Sweden AB, Trelleborg Exsitec AB, Malmö Ingrid Jönsson Next Step AB, Hörby Klätterservice Öresund AB, Höganäs LegalWorks Nordic AB, Lund Mitt Liv AB, Malmö Nyström & Partners Revision KB, Helsingborg Porsche Center Malmö, Malmö RnG Business Excellence AB, Lund Skåne Stadsmission, Malmö

Sparbanksstiftelsen Finn, Lund SwedTEFL AB, Löberöd Tedsys AB, Malmö Xllnc Nordic AB – Syd, Malmö

Kalmar

Kronoberg

3AAA i Sölvesborg AB, Sölvesborg

Hermods AB Region Öst, Växjö Proguma AB, Växjö Scapa Inter AB, Alvesta Xllnc Nordic AB, Växjö

Kelvion AB, Kalmar

Blekinge Övriga Fastighetsnytt Förlags AB, Stockholm Pepins Group AB, Nacka

Se alla medlemmar på › handelskammaren.com/medlem/medlemmar/


Problemfria transporter över hela världen.

Enkelt, effektivt och rationellt tack vare vårt personliga engagemang och unika erfarenhet. Service – vårt främsta konkurrensmedel.

ISO 9001

ISO 14001

CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems

CERTIFIKAT 1002 ISO/IEC 17 021

CERTIFICATE nr/no. 5362

Härmed intygas att:/This is to certify that:

SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av miljöledningssystem SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of eco management systems

1002 ISO/IEC 17 021

CERTIFICATE nr/no. 5362 M

Härmed intygas att:/This is to certify that:

AEROCAR KONSULT AB

AEROCAR KONSULT AB

har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2008 vad gäller: has a quality management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 9001:2008 with respect to:

har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2004 vad gäller: has an eco management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 14001:2004 with respect to:

Globala transportlösningar för styckegods, paket, parti- och hellaster samt specialtransporter

Global transport solutions of groupage, packages, part loads and special transports Certifikatet är giltigt till och med 16 januari 2015 och utfärdades ursprungligen 17 januari 2012. Ytterligare information finns på www.sp.se.

This certificate is valid until and including 16 January, 2015 and was originally issued 17 January, 2012. Further information can be seen at www.sp.se.

Borås den 17 januari 2012/17 January, 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Globala transportlösningar för styckegods, paket, parti- och hellaster samt specialtransporter

Global transport solutions of groupage, packages, part loads and special transports Certifikatet är giltigt till och med 16 januari 2015 och utfärdades ursprungligen 17 januari 2012. Ytterligare information finns på www.sp.se.

This certificate is valid until and including 16 January, 2015 and was originally issued 17 January, 2012. Further information can be seen at www.sp.se.

Borås den 17 januari 2012/17 January, 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Lennart Månsson Detta är en avskrift av originalcertifikatet utförd av SP./ This is a duplicate of the original certificate issued by SP.

Lennart Månsson Detta är en avskrift av originalcertifikatet utförd av SP./ This is a duplicate of the original certificate issued by SP.

Aerocar AB Box 5001 S-250 05 Helsingborg Tel +46 42 17 72 90 Fax +46 42 29 26 14 aerocar@aerocar.se www.aerocar.se


Avsändare:

Sydsvenska Industrioch Handelskammaren

B Posttidning

Skeppsbron 2 211 20 Malmö

CBS EXECUTIVE MBA

AS A CEO OF MY OWN COMPANY, I WAS CONSTANTLY LOOKING FOR WAYS TO INNOVATE AND IMPROVE.” Jacob Reifling Partner Thorngaard Reifling A/S Graduated from the CBS Executive MBA in 2013

What could the triple-accredited CBS Executive MBA do for you? Next class start: February 2017 – Next info meeting: 24 November www.cbs.dk/emba +45 3815 6002 mba@cbs.dk

Profile for Sydsvenskt Näringsliv

Sydsvenskt Näringliv Nr. 4 2016  

Sydsvenskt Näringsliv är Handelskammarens tidning som ges ut fyra gånger om året. Det är den enda branschöverskridande näringslivstidningen...

Sydsvenskt Näringliv Nr. 4 2016  

Sydsvenskt Näringsliv är Handelskammarens tidning som ges ut fyra gånger om året. Det är den enda branschöverskridande näringslivstidningen...