Page 1

Nr 4.2017

Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Vi behöver leverera och peka på möjligheter.  14

Möjlighetspolitik enligt Annie Lööf Att rekrytera utanför EU  10 Medling tar tvisten bort ifrån juridiken  16

14–15


Uppfinnaren - ny förbindelselänk - interiör

20110520

Bli en del av Växjös främsta företagarmiljö Du som driven entreprenör skapar framgång för ditt företag. I Videum Science Park erbjuder vi kontors- och mötesmiljöer, service och aktiviteter för mindre företag. Arbetsverktyg, arbetssätt och samarbetsformer har förändrats under det senaste decenniet. I vår pågående nybyggnation planerar vi för maximal flexibilitet och du har stora möjligheter att utforma ditt kontor efter din verksamhet och att nyttja våra gemensamma ytor under arbetsdagen. Om du ser nätverkande med andra företag och närhet till Linnéuniversitetets studenter och forskare som en utvecklingskraft passar du bra in hos oss på Framtidsvägen. Hör av dig så får du veta mer!

0470-72 33 00 www.videum.se

Stefan Ronéus, affärschef stefan.roneus@videum.se 0470-72 33 04


LEDARE

Dags att tänka nytt i politiken! I S S N 0 2 8 4 -14 6 0  © 2017 · Sydsvenska

Industri- och Handelskammaren. Sydsvenskt Näringsliv utkommer med 4 nummer årligen. A N S VA R I G U T G I VA R E 

Stephan Müchler, Handelskammaren. R E DA K T Ö R – KO N TA K T– PR E N U M E R AT I O N E R

Caroline Rundberg, Handelskammaren. Tel 040-690 24 32. caroline.rundberg@handelskammaren.com A N N O N S E R  Media Support AB, Charlotte Blomfeldt. Mjöhultsvägen 62, 254 76 Allerum. Tel 042-12 43 00. charlotte@media-support.se L AYO U T– PRO D U K T I O N  Grafix Konsult AB, Ängdalavägen 36, 217 47 Malmö. Tel 040-644 46 70. www.grafix.se O M S L AG S BI L D  Handelskammarens Per Tryding träffade Annie Lööf för ett samtal kring klyftor i det svenska samhället där populister frodas, om yrkesutbildning och Småland. Sidorna 14–15. Foto: Erik Flyg.

V I PÅV E RK A R · V I S T Ö DE R · V I S A MM A NF Ö R

Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell handel och olika utbildningar. Vi sammanför företag i olika nätver­k och på våra många möten. Handelskammaren har drygt 2 800 medlemsföretag och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län.

VÄXJÖ HALMSTAD

KALMAR

KARLSKRONA KRISTIANSTAD HELSINGBORG MALMÖ

Det står klart att vi i Sverige på ett antal områden skulle behöva omfattande strukturförändringar för att få samhället att fungera igen. Infrastrukturen är sedan årtionden så eftersatt att tågen allt som oftast inte kan gå i tid. När övergrepp mot barn inte hinner utredas eller när polisen inte har resurser att ingripa kan rättsväsendet heller knappast anses fungera som man kan förvänta sig. Integrationen av migranter lämnar också en hel del övrigt att önska. Detsamma gäller delar av utbildningsväsendet. Ute på företag och kring många köksbord diskuteras just dessa frågor. Oron är stor för vart vi är på väg och knappast någon seriös bedömare kan väl anse att dessa områden inte behöver rättas till, för att uttrycka det milt. Men den politiska hanteringen är det inte många som förstår. Partiledardebatter, utspel från såväl höger som vänster eller politiskt taktiserande imponerar inte och är sannolikt en viktig förklaring till det utbredda missnöjet med politiken såväl bland företagsledare som bland övriga väljare. Det politiska ledarskapet lyser över lag med sin frånvaro. Var finns de politiker som är beredda att på allvar ta tag i de nödvändiga förändringar vi alla inser måste komma till stånd? Var finns de politiker som i första hand ser till sakfrågan och som är beredda att åstadkomma verklig förändring? Sanning tycks vara att de mals ner i partipolitiskt taktiserande och krav på obönhörlig lojalitet med sina respektive partier. En lojalitet som nästan alltid står över lojaliteten med de egna väljarna. Exemplen kan göras många och är inte hänförliga till något eller några få partier. Det förekommer i samtliga partier, från höger till vänster. I de större debatterna blir det ofta skyttegravskrig. Inom exempelvis vården talas om vinster eller ej. Men hela poängen med konkurrens är ju bättre prisbildning som leder till bättre användning av resurser. Flera alternativ och totalt sett lägre priser för kunderna – alltså väljarna. Men en sak är säker. Med gnäll kommer vi inte lösa några problem. Kanske finns inspiration att söka hos privata aktörer. Vad gör företag och idrottsklubbar när det kärvar? Ofta handlar det om att våga erkänna egna brister och börja hantera dem. Gå tillbaka till grunderna och se över hur man jobbar. Kanske måste rena personval införas i politiken? Val där väljarna i förväg tydligare får veta var den enskilde politikern står och hur han eller hon kommer att agera framöver. Kanske uppstår nya partier som försöker ge svar på och lösa de frågor som väljarna i sin vardag upplever inte fungera, som exempelvis infrastrukturen eller rättsväsendet. Inget av detta borde vara oöverkomligt. Men ibland står gamla modeller och invanda föreställningar i vägen för att åstadkomma det vi vet ger resultat. Dags att tänka nytt, höja blicken och kavla upp ärmarna!

Var finns de politiker som i första hand ser till sakfrågan och som är beredda att åstadkomma verklig förändring?

Handelskammaren Skeppsbron 2, 211 20 Malmö Tel 040-690 24 00 Fax 040-690 24 90 info@handelskammaren.com www.handelskammaren.com

FOTO: ROGER NELLSJÖ

Stephan Müchler, vd Handelskammaren

 3

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2017


I KORTHET

Alutrade vann stor upphandling l  I Tingsryds kommun är det ett stort problem med sjögull i sjöarna. Företaget Alutrade har i konkurrens med många stora företag vunnit en offentlig upphandling som innebär att företaget ska leverera aluminiumramar som bär upp en fiberduk vilken används för att bekämpa sjögullen.

Consid till Helsingborg l  Det snabbväxande företaget Consid startade år 2000 och är etablerade i 14 städer. I Skåne har de redan kontor i Malmö och nu etablerar de sig även i nordvästra Skåne, i Helsingborg. I höst och under 2018 är ambitionen att rekrytera runt 20 personer till det nya kontoret. Det handlar om digitala strateger, projektledare och utvecklare som har erfarenhet av arbete med e-handel och webbplattformar.

Lundalogik köper upp igen

Pilotprojekt på Getinge disinfection

l  Lundaföretaget gör sitt andra uppköp i år med Göteborgsbaserade Netopions och deras produktsvit för digital marknadsföring. Det innebär att de kan hjälpa organisationer med att samla all information till kunder i samma system. Att göra helhetslösningar blir särskilt relevant med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning GDPR.

l  Genom ett pilotprojekt jobbar fyra lärlingar från Kungsmadskolan på Getinge disinfection tre dagar i veckan istället för att vara i skolan. Pilotprojektet går ut på att kombinera teori med arbetslivserfarenhet för att öka möjligheten till jobb. För Getinge är det dels ett sätt att säkerställa arbetskraft i framtiden men också för att locka fler till industrin.

The Bridge förlängs Nutcracker för fjärde gången l  Det var stort intresse när Videum Science Park bjöd in till Nutcracker för fjärde gången. 25 studenter från Linnéuniversitet, indelade i fem olika grupper, ägnade två timmar åt att hitta lösningar åt olika företags problem. Den grupp som lyckades bäst var en sammansättning av sex studenter från lika många länder, som läser olika kurser och som aldrig träffats tidigare.

Fortnox lanserar försäkringsbolag l  Med sina webbaserade lösningar för ekonomi och administration har Fortnox över 190 000 kunder, framför allt småföretag. Nu vill man erbjuda dessa specialanpassade försäkringar. Det gäller främst försäkringar av bolag och deras egendom. Sedan årsskiftet har Fortnox anställt 65 personer, till största delen på kontoret i Växjö.

l  The Bridge är ett samarbete mellan Ikea och Linnéuniversitet som har pågått i nästan åtta år. Samarbetet har bland annat innefattat utbildningar som Ikea till stor del finansierat. Ikea vill få in fler innovationer i företaget och är därför uppe i arbetet Co-create Ikea där ett acceleratorprogram för start-ups är en del, en annan är att få in nya idéer från akademin där förlängningen av samarbetet The Bridge blir den första satsningen.

Ny på jobbet l  Skogskoncernen Södra med huvudkontor i Växjö har rekryterat en ny kommunika­ tions- och hållbarhetsdirektör, Maria Baldin som kommer från rollen som kommunikationschef för Siemens. Maria tillträder den första januari och kommer ingå i koncernledningen. l  Stefan Olofsson har tillträtt som ny näringslivschef i Sölves­borgs kommun. Han har tidigare bland annat jobbat på Absolut Vodka i Åhus och senast som platschef för industrisaneringsföretaget Delete i Sölvesborg. l  Berit Andnor Bylund har lämnat landshövdingeuppdraget i Blekinge efter sex år. Hennes efterträdare är Sten Nordin, tidigare finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms kommun. Hans förordnade sträcker sig till den 31 januari 2021.

4 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2017

IT-företaget Atea expanderar

Sveriges starkaste varumärke l  På Swedish Brand Award i Stockholm utsågs Gekås i Ullared till det starkaste varumärket i Sverige samt starkaste varumärket i kategorin Övrig handel. De som får utmärkelsen är de som får högst värde när Evimetrix väger NKI mot kännedom, vilket innebär att företaget måste ha både nöjda kunder och ett välkänt varumärke.

l  Det norska IT-företaget Atea som har vuxit stabilt genom åren expanderar genom att bygga ett logistik- och konfigurationscenter intill flygplatsen i Växjö. Centret på 26 000 kvadratmeter kommer vara toppmodernt och beräknas vara klart för inflyttning våren 2019.

Sensative startar öppet labb l  Lundabaserade företaget Sensative tar över Mapcis tidigare lokaler och startar ett öppet IOT-labb som ska kallas för Oil. Målet är att bli regionens mittpunkt för IOT-utveckling. IOT står för Internet of Things och heter på svenska sakernas internet.

Två butiker blir tre l  Målerås glasbruk öppnar sin tredje butik i Stockholm. Den nya butiken, som är ett samarbete med Noble Swedish Crystal, öppnar i slutet av november på Drottninggatan. De två befintliga butikerna riktar sig främst till internatio­nella kunder och den nya till stockholmarna. Den nya butiken ska också skapa aktiviteter som väcker intresse för svenska glas och Målerås Glasbruk.


FOTO: NEWS ØRESUND JOHAN WESSMAN

Vill du synas här? Maila då pressmeddelanden och företagsnyheter till medlem@handelskammaren.com. Dessa kan också skickas till Caroline Rundberg, Handelskammaren, Skeppsbron 2, 211 20 Malmö. Glöm inte att bifoga bilder!

Ny på jobbet Dynapac ökar i Karlskrona l  Dynapac har invigt sitt franska ägande under Fayat Group och ska samtidigt öka produktionen i Karlskrona. Under 2017 har fabriken satsat på en ökning omkring tio procent och många anställda sedan den förra ägaren har fått fasta jobb.

App för jobb i Blekinge Skräddarsydd storbolagsaccelerator l  Innovationsprogrammet Beyond startar på Ideon Open i Lund. Det innebär att Lund blir först i Sverige och kanske även i Europa med en accelerator som är skräddarsydd för storbolagens innovationsprojekt. Beyond startar med tre företag, ett av dem är dörroch fönstertillverkarren Inwido i Malmö.

Rekordår för Målerås Mekaniska

l  Stena Lines framgång har lett till många nya jobb i Karlskrona. Personalstyrkan på land har ökat påfallande mycket under de senaste månaderna. Tio nya personer har anställts och totalt är de nu 50 personer. Utöver dessa tio nya personer har befälhavaren Per Skoglund rekryterats.

l  Det är ingen tvekan om att det råder högkonjunktur för metallindustrin i Målerås, på en och samma vecka levererades maskiner för tio miljoner kronor till bland annat Egypten, Frankrike och svenska kunder. Prognosen talar om en omsättning närmarare 100 miljoner för innevarande år.

FOTO: NEWS ØRESUND JOHAN WESSMAN

Stena Line i Karlskrona växer

Nya branscher för Sony Mobile l  Om några år ska en stor del av Sony Mobiles omsättning komma från annat än smarta telefoner. De ska bli andras digitaliseringspartner i att hitta lösningar. Under de senaste 18 månaderna har en del av Sony Mobile-personalen ägnat sig åt att ta fram innovationer som inte är mjukvaror för smarta telefoner eller andra konsumentprodukter. En strategisk treårsplan för 2018–2020 i Lund är framtagen för detta, vilket är första gången sedan 2012 då huvudkontoret flyttade till Tokyo. Sony har tidigare övervägt att flytta till Hyllie men har nu förlängt sitt avtal och stannar i Lund.

l  Företaget Yepstr etablerar sig i Karlskrona och Karlshamn. Yepstr erbjuder en mobiltjänst för ungdomar som vill få arbetslivserfarenhet. Via en app ska unga mellan 15 och 21 år kunna söka efter enklare arbeten som exempelvis trädgårdsarbete och barnpassning. Betalningen sker enkelt via företagets mobilapp.

TePe expanderar l  Inför en kommande lokalutbyggnad för produktion, lager och kontor har TePe har köpt 11 000 kvadratmeter mark från Malmö stad. Bygget inleds under nästa år och väntas stå klar för drift under 2019. Utbyggnaden möjliggör en kontinuerlig utveckling för 50–100 nya arbetstillfällen. TePe tillverkar bland annat tandborstar och tandstickor och all design, utveckling och produktion bedrivs vid huvudkontoret i Malmö. Inklusive dotterbolagen i sex länder har Tepe idag 300 anställda och fjolårets omsättning landade på 650 miljoner kronor.

Balco börsnoteras l  Växjöföretaget Balco börsnoteras på Nasdaq Stockholm, vilket företaget redan i somras sa kunde bli aktuellt. I samband med börsnoteringen kommer det ske en ägarspridning för försäljning av Balcos befintliga aktier.

l  Marie Fuhr Ohlsson har tillträtt som ny kontorschef på Swedbank i Kalmar. Marie har de senaste åtta åren varit chef på Swedbanks kontor i Ljungby. l  Maj-Lis Pettersson, tidigare kontorschef för Handelsbanken i Alvesta, blir ny kontorschef på Handelsbanken i Växjö. Där ersätter hon Jonas Ahlqvist som kliver in i rollen som rörelsechef. l  Regeringen har utsett Peter Aronsson till rektor för Linné­ universitetet. Peter är professor i historia och har tidigare varit prorektor och vikarierande rektor vid Linnéuniversitetet. Anställningen som rektor gäller fram till september 2023.

Draknästet bedömer l  I Kronoberg kan företag som vill expandera utomlands presentera sina idéer och få statligt bidrag för att kunna göra det. Hittills har över fyra miljoner delats ut i affärsutvecklingscheckar. Bland annat har Kronfönster och Hyllteknik fått en check. Regionen tillsammans med Almi väljer vilka ansökningar som är aktuella för hjälpen. Därefter är det bedömningsgruppen eller Draknästet, som de internt kallas för, som tar vid. Bedömningsgruppen består av Regionen, Tillväxtverket och Business Sweden.

Apelsin och choklad i årets must l  Varje år dricker svenskarna 35 miljoner liter julmust. 500 000 liter produceras av Krönleins, ett regionalt bryggeri i Halland. Förra året utsåg tidningen Allas Three Hearts julmust till den godaste på marknaden. I år har bryggeriets limited edition smak av choklad och apelsin.

 5

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2017


HANDELSKAMMARENS KALENDARIUM

l Handelskammaren arrangerar runt 200 seminarier, möten och utbildningar om året i Sydsverige. Detta för att öka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka som en arena för nätverk. Komplett utbud och anmälan finns på › handelskammaren.com/evenemang

14/11 Detaljplaneprocessen – möjligheter och fallgropar, Helsingborg 14/11 Policies för personalhandboken, Malmö 14/11 Företagsbesök hos Hydroware, Alvesta 15/11 Blir ditt kundregister olagligt i maj 2018?, Ljungby 15/11 Praktisk hantering av exportdokument, Malmö 15/11 Blir ditt kundregister olagligt i maj 2018, Växjö 15/11 Välkommen till framtiden, Ängelholm 16/11 Maskin- och anläggningsleveranser med montage, Malmö 21/11 Aktuellt om sanktioner – fokus Iran, Ryssland och USA:s sanktionslagstiftning, Malmö 21/11 Mer än hjärna, Kristianstad 22/11 Aktuellt om sanktioner – fokus Iran, Ryssland och USA:s sanktionslagstiftning, Växjö 22/11 Digital Transformation – meningslös utan rätt organisation, Helsingborg 22/11 Att leda i svåra lägen, Malmö 23/11 CE-märkning enligt Maskindirektivet, Malmö 24/11 Talesperson- en viktig varumärkesbyggare, Malmö 27/11 Förhandla med offentliga myndigheter, Malmö 28/11 Säljare som underpresterar! – Vad kan du göra?, Malmö 30/11 Handelskammarens Höstmöte 2017, Malmö 5/12 Företagsbesök på Victoria Soap, Helsingborg 6/12 Made in Sweden, eller hur? En kurs om ursprungsregler och frihandelsavtal, Malmö 7/12 Företagsbesök Lyckeby, Nöbbelöv 13/12 Mat & prat för vd-assistenter – med Siavosh Derakhti, jul konsert och Malmö Symfoniorkester på Malmö Live, Malmö 14/12 Mindfulness i ledarskapet, Helsingborg Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Får du våra inbjudningar? l  Hör av dig till oss om du inte får, men vill ha inbjudningar till våra evenemang som vi arrangerar runt om i Sydsverige. Skicka ett mail till info@handelskammaren.com och skriv att du vill få våra inbjudningar.

Följ med oss på företagsbesök l  Ni missar väl inte att Handelskammaren arrangerar företagsbesök? Härnäst kommer vi besöka Hydroware i Alvesta 14/11, Victoria Soap i Helsingborg 5/12 och Lyckeby i Nöbbelöv 7/12. Ni anmäler er på › handelskammaren.com/evenemang.

Vi ses väl på Höstmötet 30/11? l  Den 30 november är det dags för Höstmöte där vi blandar mingel och nätverkande med intressanta talare. I år blir det dessutom extra Årsmöte. Programmet bjuder bland annat på rapporter från Handelskammarens verksamhet och prisutdelning till Årets Tekniker och Årets Tekniklöfte. Huvudtalare för kvällen är Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet, som utöver sitt eget anförande även blir utfrågad av Handelskammarens vice vd Per Tryding. I vanlig ordning avslutas kvällen med julbord. Nytt för i år är att vi kan vi erbjuda hotellövernattningar till rabatterade priser, för våra gäster som vill stanna kvar i Malmö över natten. Och ja – vi avslutar som vanligt med ett smarrigt julbord. Anmäl dig senast den 23 november på › handelskammaren.com

Miljötillståndsdagen 2018 Almebaren l  Under hösten har Almebaren dragit igång igen för att ta tempen på de politiska partierna inför valet. Med Almebaren vill Handelskammaren tillsammans med Kvällsposten skapa samma känsla som i Almedalen med rappa och resonerande möten, i en mer avspänd atmosfär. Samtidigt tillför Almebaren något helt nytt eftersom det arrangeras i Malmö. Därmed blir det ett särskilt fokus på frågor som rör Öresundsregionen och Sydsverige. Under hösten har Almebaren gästats av partisekreterarna Amanda Lind (MP), Acko Ankarberg Johansson (KD) och Michael Arthursson (C). Håll utkik efter vårens gäster till Almebaren via facebooksidan facebook.com/almebaren. Där kan ni även se Almebaren via Facebook Live.

6 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2017

l  Den 30 januari är det dags för Miljötillståndsdagen 2018 i Malmö Börshus. Den årliga konferensen fokuserar denna gång på hållbar konsumtion och produktion i en cirkulär ekonomi. Som deltagare får du en uppdatering om miljölagstiftning i EU samt en rapport från arbetet med tillståndsprövning i Handelskammarens Dialoggrupp. Under dagen får du lyssna

till föredragshållare som ger en bild av det nationella och internationella arbetet med hållbar konsumtion och produktion bland annat inom ramen för 2030-arbetet. Du får också inspiration i form av goda exempel från företag som jobbar med frågorna. I workshopform arbetar vi med vad och hur vi kan sprida goda exempel vidare.

Stephan Müchler omvald i Eurochambres l  Handelskammarens vd Stephan Müchler har omvalts till Deputy Chairman i handelskamrarnas europeiska samarbetsorganisation – Eurochambres. Eurochambres räknas som en av de tyngsta närings­ livsorganisationerna i Bryssel och representerar handelskamrar från hela Europa med sammantaget 20 miljoner medlemsföretag.


När studenterna på Grafisk Design på Malmö Högskola fick utmaningen att visualisera klimatfrågan var det vinnande bidraget en film; Leva Leif. Rollen som Leif spelades av den nyblivna pensionären Anders Nordahl.

Klimatutmaningens Leva Leif – Anders Nordahl Handelskammaren, Oatly och Orkla Foods gav elever­na på utbildningen för grafisk design i uppdrag att visualisera klimatfrågan på ett nytt sätt, hur hamnade du i filmen? – Jag har en svåger som varit statist i många år och tänkt att det kan jag göra när jag blir pen­ sionär. En månad innan pensionen skapade jag ett konto och la upp bilder, tre dagar senare ringde en tjej som jag först trodde var telefonförsäljare. Jag fick tacka nej till första uppdraget – jag hade ju inte hunnit sluta jobba ännu. På samma ställe såg jag att studenterna skulle göra en film och skickade in en anmälan. Hur gick inspelningen till? – Vi träffades i en lägenhet på Östra För­ stadsgatan i Malmö och började spela in. Det fanns inte något skrivet manus, de beskrev sin idé, vi diskuterade och resultatet blev rätt bra. Jag tycker om att jobba med studenter, de är optimistiska, roliga och har fantastiska idéer. Vad hände sedan? – I mitten på januari ringde en av tjejerna och berättade att vi vann och att vi skulle visa upp filmen på en miljökonferens på Ideon i Lund. Jag gick dit iklädd kläderna från filmen. När filmen skulle visas blev vi uppkallade på scenen och presenterade som studenter. Då fick jag många undrande blickar ifrån publiken – vad gör gubben i klassen, haha. Det ryktas om en tur till Stockholm… – Leva Leif lades ut på Youtube och nomi­ nerades till priset Artisternas Hatt, ett pris för amatörskådisar och statister. Det finns bara sex hattar att vinna så jag tänkte att jag inte skulle ha så stor chans men…jag vann kategorin Årets Skolfilm! I filmen är Leif en miljöhjälte utan att egentligen veta om det. Hur lika är ni? – Jag är nog egentligen som honom. Jag källsorterar och håller på. Den rollen var inte

Sa jag förresten att jag jobbat internationellt också? Min bild valdes ut till en reklam för Nasdaq på Times Square i New York. Jag hade kläder från Leva Leif. Det är riktigt kul. så svår att spela faktiskt, det var bara att vara sig själv. Vad har du mer gjort i filmväg? – Jag jobbar mycket med studentfilmer men har också gjort reklamfilm för Skåne­ trafiken, ätit frukost på en balkong i en film för Riksbyggen, jag har varit med i sketcher i Robins, i Bron och nu senast tog jag med min fru på ett modelluppdrag där vi satt och fikade och skrattade i fyra timmar med andra pensionärer i Brantevik. Det var skoj. Vad händer framöver? – Just nu provar jag teater för första gången. Jag och fyra andra statistkompisar är med i Alice i underlandet på Lilla Teatern i Lund. Sa jag förresten att jag jobbat inter­ nationellt också? Min bild valdes ut till en reklam för Nasdaq på Times Square i New York. Jag hade kläder från Leva Leif. Det är riktigt kul. En kompis var över i NY och såg mig.

”Leva Leif” var det vinnande bidraget när studenter på Malmö Högskolas utbildning i Grafisk Design fick uppdrag att visualisera klimatfrågan. Den vinnande gruppen fick även uppdraget att designa Handels­ kammarens rapport ”Klimatutmaningen – svenska företag tar täten 2106”. Rapporten fick sedan en uppföljare; Klimatutmaningen 2.0. Filmen finns på: https://www.youtube. com/watch?v=oUir0v8IeTo&t=57s (eller sök på ”Leva Leif” på YouTube) Rapporterna finns på: http://handelskam­ maren.com/om-oss/affarsradgivning-miljo/

CAROLINE RUNDBERG caroline.rundberg @handelskammaren.com

 7

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2017


Sydsverige Live! Framtidens sydsvenska näringsliv för insikt och rätt beslut Handelskammaren har tillsammans med Industrifakta lanserat rapporten Sydsverige Live som tar tempen på det sydsvenska näringslivet och dess förutsättningar. Med hjälp av färsk statistik, 150 intervjuer med utvalda besluts­ fattare och utifrån ett nytt regio­ nalt perspektiv utgör underlaget en gedigen analys. Rapporten riktar sig till beslutsfattare i företag, politik och förvaltning i Sydsverige, nationellt och internationellt och kan exem­ pelvis användas vid beslut kring investeringar och andra typer av framtidssatsningar. – Det finns många analyser av generell ekonomi som exempel­ vis branscher och ränta, men ska man vara ärlig är det ofta svårt att landa ner dem i den egna verksamheten. Med Sydsverige Live vill vi skapa ett underlag som man kan ha nytta av i det egna företagets beslut, säger Per­ nilla Johansson, Handelskamma­ rens chefekonom. De verkliga regionerna Ett av de unika greppen är att analysen presenteras i funktio­ nella regioner, det vill säga det omland som ett företag faktisk använder när det ska rekrytera eller hitta viktiga partners i sin region. Sydsverige har elva arbetsmarknadsregioner som totalt samlar två miljoner män­ niskor. – Det är dessa som är verk­ lighetens regioner för företag.

8 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2017

Handelskammarens chefekonom Pernilla Johansson och Industrifaktas projektledare Magnus Johansson leder tillsammans det långsiktiga samarbetet kring Sydsverige Live.

Med Sydsverige Live vill vi skapa ett underlag som man kan ha nytta av i det egna företagets beslut.

Men analyser är ofta istället nationella, fördelade på län eller kommun, då minskar relevansen säger Magnus Johansson, pro­ jektledare på Industrifakta. Officiell och redan känd sta­ tistik har oformaterats till mer relevanta regionala enheter

och helt ny statistik har tagits fram. Förutom alla intervjuer med beslutsfattare har ett stort antal djupintervjuer genomförts. Detta är något som Industrifakta har utvecklat genom många års erfarenhet. – Vi lägger stor vikt vid inter­ vjuerna. En viktig pusselbit för att bilda sig en egen uppfattning som beslutsfattare är ju hur olika aktörer tolkar samma data. Det hjälper en att vässa sin egen uppfattning, säger Magnus. Mångsidig användning Rapporten tar upp områden såsom forskning och utveckling, kompetens med bland annat internationella rekryteringar, hur många företag som vuxit

sig förbi start-up-skedet och hur infrastrukturen fungerar. Det är både en bra temperaturmätare och underlag för att fatta beslut. – Givetvis kan den här typen av mer detaljerad insikt också skapa impulser för förändrings­ arbete på samhällsnivå, vilket ligger i Handelskammarens upp­ drag, säger Pernilla. Handelskammaren och Indu­ strifakta AB har inlett ett lång­ siktigt samarbete kring Syd­ sverige Live som kommer att presenteras de kommande åren i samband med Bättre affärer­ dagen. PER TRYDING per.tryding @handelskammaren.com


Meritmind

CFO

Meritmind, experter på kvalificerade ekonomitjänster och CFO:ns bästa vän. Vi utgår från CFO:ns ansvarsområde och hjälper till oavsett om du behöver utveckla era ekonomi- och styrprocesser, få stöd av en konsult under en period eller rekrytera in en ny medarbetare.

Rådgivning

Rekrytering

Interim

När du behöver genomlysa processer, ta fram styrmodeller, stödsystem och genomföra förändringsprojekt.

Ta hjälp av Meritminds erfarna rekryteringskonsulter när du ska rekrytera kvalificerade ekonomer.

Anlita en erfaren ekonomikonsult under en period för att upprätthålla, förstärka och utveckla din ekonomifunktion.

040-615 65 70 meritmind.se


Att rekrytera utanför EU Efterfrågan på personal till kunskapsintensiva jobb ökar i Sverige. För att klara kompetensförsörjningen anställer allt fler företag internationell personal. Både spelföretaget Massive i Malmö och forskningsanläggningen ESS i Lund arbetar strategiskt med att rekrytera internationella talanger. Här delar de med sig av sina erfarenheter. Alvida Tiwari

Senior International Mobility Specialist, Massive Entertainment Ni jobbar strategiskt för att hitta kompetens utanför Sverige och EU, vilka är era erfarenheter? Vi jobbar strategiskt för att hitta de bästa talangerna, oavsett var de befinner sig. I vår bransch är talangerna vana vid att flytta till de platser där projekten ligger. Vi är ägda av en större företagsgrupp med ett internationellt nätverk, vilket har underlättat när vi söker relevant kompetens globalt. Dessutom har vi haft fördel av att arbeta med internationellt synliga produkter. Ni jobbar med certifierade ombud, vad innebär det konkret? Vi har arbetat med certifierade ombud i flera år nu, vilket innebär att vi har kunnat bygga upp ett nära samarbete med dem över tid. Det har resulterat i kortare handläggningstider och ett effektivare arbete gällande rekryteringar utanför EU/EES.  Har du några tips till andra företag som de bör tänka på när de rekryterar utomlands? Det är viktigt att hålla sig uppdaterad samt att förstå processen och de krav som finns. Det underlättar att tänka långsiktigt och planera väl.

Pia Kinhult

Head of Host States Relations, ESS Ni jobbar strategiskt för att hitta kompetens utanför Sverige och EU. Vilka hinder har ni mött? Det är egentligen få problem att locka rätt personer att vilja delta i ett unikt och spännande projekt som ESS. Problemen börjar när vi väl är överens och handläggningen hos Migrationsverket gör processen osäker och otydlig och ibland tar för lång tid. Vi har en tydlig tidtabell så tiden är alltid helt avgörande. Expertskatten som vi ofta använder skapar också en osäkerhet då det är svårt att förutse om det blir ett bifall eller inte på en ansökan.

10 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2017

Med personalen väl på plats så är det utmaningar för medföljande att hitta arbete. Det är också en utmaning för våra anställda att hitta bostad. Handläggningstiderna för arbets­ tillstånd är ofta långa, har det påverkat er? Det har varit ett stort problem men det har blivit mycket bättre under den senaste tiden. Det har tidigare framförallt varit pro­ blem att handläggningstiden varit lång vid förnyelse av arbetstillstånd. Det har påverkat såväl ESS som den anställde och medföl­ jande familj. Vilka förändringar behövs för att processen ska bli enklare? Ett enklare förfarande kring arbets- och uppehållstillståndsgivning behövs, vilket är på väg om vi förstår saken rätt. Men även

en förändring av expertskattens villkor som bättre anpassas för forskarvärlden samt ökar förutsebarheten. Ur ESS:s perspektiv vill vi även att regler kring utlåning av personal mellan liknande faciliteter ska vara så enkel som möjligt för att möjliggöra samarbete och kunskapsöverföring. Där bör finnas regler som gör att arbetsgivaren själv, när krite­ rierna är uppfyllda, kan sköta hanteringen och rapportera i efterhand. Har du några tips till andra företag som de bör tänka på när de rekryterar utomlands? ESS rör sig mest i forskarvärlden som defi­ nitivt delar många frågor med företagen men ändå har lite andra utmaningar. En sak vi kan skicka med som råd och det är att vara beredd på att det tar lite tid och att du som arbetsgivare måste stötta medarbetarna fullt ut med både service och rådgivning.


Vilka regler gäller för arbetsgivaren? Vilka regler som gäller för arbetsgivare som vill söka kompetens utomlands och vad gör Migrationsverket för att underlätta processen? Peter Jakstrand, enhetschef på arbets­till­ stånds­enheten på Migrationsverket i Malmö, hjälper oss att räta ut frågetecknen.

Massive Entertainment n

Svenskt spelutvecklingsföretag i Malmö. Grundades 1997 i Ronneby. n Sedan 2008 en del av Ubisoft Entertainment. n Bland annat utvecklat spelen Ground Control, World in Conflict och The Division. n

Skulle du kortfattat kunna beskriva vilka regler som gäller för arbetsgivare som vill anställa personal från utlandet? Vad som gäller för just arbetsgivaren och vad denne ska göra för att anställa en utomeuropeisk arbetstagare är: n Annonsera tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz under minst tio dagar n Erbjuda anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen n Erbjuda en lön som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen n Ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring när arbetstagaren påbörjar anställningen n Erbjuda en anställning som gör det möjligt för arbetstagaren att försörja sig på. Det vill säga att erbjuda arbete i den omfattning att lönen kommer upp till minst 13 000 kr i månaden före skatt n Skapa ett anställningserbjudande och ge berörd facklig organisation tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren.

Bild från spelet Tom Clancy’s the Division, ett av Massives största succéer.

FOTO: TOMISLAV STJEPIC

Många fall har uppmärksammats om personer som utvisas på grund av små misstag av arbetsgivaren. Vad gör man för att komma till rätta med problemet? Såsom lagen är formad idag ska samtliga villkor ha infriats i den förgående tillståndsperioden. Dessutom ska villkoren i den fortsatta erbjudna anställningen bedömas som rimliga. Lagen gör ingen skillnad på om det är arbetsgivaren som gjort misstag eller om det rör sig om missbruk av systemet. Regeringen ser över om det kan bli möjligt för arbetsgivaren att innan Migrationsverket upptäcker att villkoren inte är infriade, se till att arbetstagaren får det hon faktiskt har rätt till. Men oavsett vad som händer ligger det fortfarande ett stort ansvar på arbetsgivaren att det faktiskt blir rätt från början.

Vad innebär att vara en certifierad arbetsgivare? En certifiering är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och Migrationsverket som ger snabbare handläggning i arbetstillståndsärenden. Under 2017 har Migrationsverket möjliggjort certifiering för fler arbetsgivare. En certifierad arbetsgivare skickar in en ansökan om arbetstillstånd via Migrationsverkets webb. Beslut fattas inom tio arbetsdagar i förstagångsansökningar och inom 20 arbetsdagar vid förlängning. Tidigare krav om minst 25 ansökningar per år har slopats, arbetsgivaren ska istället motivera sitt återkommande behov av utländsk arbetskraft. Källa: migrationsverket.se

Hur arbetar Migrationsverket för att korta handläggnings­ tiderna för beslut i arbetstillståndsärenden? Vi har vidtaget ett flertal åtgärder för att få ner handläggningstiderna. Dels effektiviserar vi vårt arbete samtidigt som vi bibehåller en hög rättssäkerhet. Dels anställer vi fler personer som ska jobba just med att utreda arbetstillstånd, dels öppnar vi fler enheter. Statistiken visar att i Region Syd gick vi in i 2017 med ca 6900 öppna ärenden och idag är det knappt 4000, så ansträngningarna har burit frukt. Läs mer om vad ESS är i artikeln på sidan 18.

VERA JOHNSSON vera.johnsson @handelskammaren.com

  11

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2017


Moderna frihandelsavtal Den 21 september kunde företag äntligen börja til�lämpa frihandelsavtalet CETA med Kanada provisoriskt. På våra informationsmöten dagarna innan avtalet trädde i kraft var nyfiken­ heten bland deltagarna stor. Vi hade bjudit in experter på ursprungsregler från Kommers­ kollegium som informerade om EU:s pågående förhandlingar men även hur ursprungsreglerna i EU:s frihandelsavtal förändrats över tiden. – EU:s gamla frihandelsavtal handlade framförallt om tullar och ursprungsregler medan de avtal EU förhandlar om nu omfattar många fler områden än så. Allt från offentlig upp­ handling, hälsoskyddsregler till hållbarhet är numera självklara delar när EU förhandlar nya avtal, berättar Anamaria Deliu som arbetar med bilaterala och regionala avtal. Syftet är att angripa problem som företag möter såväl vid gränsen som på respektive marknad. Samtidigt som TTIP-förhand­ lingarna ligger på is och Brexit får många att fundera på hur den framtida handeln ska reg­ leras med Storbritannien, håller EU igång flera andra intressanta förhandlingar. – I somras lossnade förhand­ lingarna med Japan ordentligt politiskt men här återstår det

Vi kan konsta­tera att de nya fri­handelsavtalen öppnar upp helt nya affärsmöjligheter för svenska företag. Michael Koch, Christopher Wingård, Anamaria Deliu och Jonas Kasteng från Kommerskollegium föreläste om frihandelsavtalet CETA för Handelskammarens medlemsföretag.

flera tekniska frågor att lösa. Vietnam och Singapore är fär­ digförhandlade och vi hoppas att avtalen ska träda ikraft nästa år. Mercosur ser mer lovande ut än på länge och även förhand­ lingarna med Australien och Nya Zeeland som ska påbörjas verkar positiva, fortsätter Anamaria.

Nybyggd 3:a i Sösdala uthyres Från 1 november. 90 kvadratmeter. Förstahandskontrakt. 9000 kr/månad. Inom 5 minuters gångavstånd finner du tågstation och härlig natur. Tillgång till arkitektritad trädgård och parkeringsplats ingår. Vid intresse, kontakta: Ingrid Wernersson, 070-824 24 28

12 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2017

Samtidigt omförhandlas flera gamla avtal såsom med Chile och Mexiko. EU vill göra dessa avtal modernare och mer omfat­ tande vilket kan öppna nya möj­ ligheter för svenska företag på dessa marknader. Omförhand­ lingarna kan dock även innebära förändringar i ursprungsregler vilket företag bör hålla koll på. – I de moderna avtalen har det skett flera förändringar i ursprungsreglerna, i många fall kan reglerna ha blivit mer generösa men ibland kan nya krav ha tillkommit som kan påverka företagens möjlighe­ ter att utnyttja avtalet, berättar Christopher Wingård och Jonas Kasteng som är experter på ursprungsregler. Nya avtal, nya affärer I de moderna avtalen försöker EU anpassa reglerna efter före­ tagens mer globala värdekedjor. Detta gör avtalen i många fall

mer komplexa och komplice­ rade även om ursprungsreglerna numera tillåter en större andel importerade insatsvaror. I CETA försvinner även den ålderdom­ liga EUR1-blanketten och istäl­ let behöver de som vill använda avtalet ansöka om ett så kallat REX-nummer hos Tullverket. Vi kan konstatera att de nya frihandelsavtalen öppnar upp helt nya affärsmöjligheter för svenska företag. Vill du veta mer om CETA kan du spana in Kom­ merskollegiums nya företagspor­ tal. Kommerskollegium uppma­ nade även företag att vända sig till dem direkt om de upplever problem vid användningen av EU:s frihandelsavtal. Kommers­ kollegium kan då lyfta proble­ men till Utrikesdepartementet och Europeiska kommissionen. MARIETTE GUNNARSSON mariette.gunnarsson @handelskammaren.com


Frihandelsavtal med Sydkorea skapar tillväxt hos svenska företag l Avtalet med Sydkorea är ett av de mest omfattande frihandelsavtal som EU har förhandlat fram. Tullarna för industri- och jordbruksprodukter avvecklades nästan fullständigt när det trädde i kraft vid halvårsskiftet 2011. Andra områden som liberaliserades var tjänstehandeln, etableringsrätten och den elektroniska handeln. Svenska företag har genom avtalet fått ökade möjligheter att exportera när tullarna avvecklades i Sydkorea. En tullfri import från Sydkorea gynnar samtidigt konsumenter samt importörer av till exempel insatsvaror genom att prisnivån blir lägre. Sydkorea är idag den elfte största ekonomin i världen och räknas som ett av de mest innovativa länderna i världen. Sydkoreas starka inhemska industri med köpkraftiga konsumenter gör landet till en allt mer intressant marknad för svenska företag. Sydkorea är Sveriges tredje största exportmarknad i Asien, med en växande handel för svenska företag. I dagsläget finns det cirka 2000 svenska företag som exporterar till Syd­ korea, varav två tredjedelar av företagen är småföretag. Under 2016 uppgick den

totala exporten till landet till 17 miljarder kronor. Mycket tyder på att frihandelsavtalet starkt bidragit till att den svensk-koreanska handeln vuxit till nya höjder. I en analys framtagen av UD framgår att sex år efter avtalets ikraftträdande är nu Sveriges totala varu­export till Sydkorea 70 procent högre än tidigare. Att handeln ökat så mycket kan ses som ett bevis på hur kompatibla bägge länders ekonomier är. Dessutom är både

Sverige och Sydkorea öppna och innovativa länder med ett stort miljötänk. Det skapar goda förutsättningar till samarbeten av smarta städer och gröna lösningar.

Stor skillnad i affärskulturen: vad bör man tänka på? Företag i Sydkorea är hierarkiska vilket gör att processen kan ta längre tid än vad som är normalt i Sverige. I möten är koreaner pålästa och vill ha svar på sina frågor vilket

gör det viktigt att ha all expertis tillgänglig. I affärssammanhang används relativt formell klädsel och man hälsar genom att först buga och därefter ta i hand genom att låta vänster hand vila på höger arm. På visitkort ska titel och befattning framgå och när man lämnar över visitkortet används bägge händer. Under möten tilltalar man alltid varandra med titel och befattning. I början av en affärsrelation är punktlighet viktigt. Efter ett tag gäller en mer flexibel punktlighet på grund av trafiken. Målet med det första mötet är att presentera fakta och presentationen bör vara välgjord. Efter det första mötet är det vanligt att ha en middag där en personlig relation skapas till den svenska motparten, något som är avgörande för att affären ska bli av. Den yngre generationen av koreaner pratar i regel engelska, men om motparten är äldre krävs ofta tolk. Överenskommelser bekräftas skriftligen. Skrivna kontrakt är inte precisa och detaljerade då koreaner vill ha möjlighet att ändra sig. Ett avtal ses snarare som en överenskommelse om att göra affärer. Nyckeln till framgångsrika affärer i Sydkorea bygger på att ha en lokal kontakt som underlättar kommunikationen med motparten och olika samhällsinstitutioner. *Källa affärskultur: Business Sweden DAVID NORELL david.norell @handelskammaren.com

LEXUS RX OCH NX

ALLTID LADDAD. Upplev världens bäst säljande lyxhybridprogram. Boka en provkörning.

LEXUS MALMÖ

Djurhagegatan 17, Malmö. Tel 010-497 97 80. Hitta öppettider på lexusmalmo.se

  13

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2017


Vill ha generalklau för sunt förnuft Det märks att Centern växer. Centerns riksdagskontor påminner lite om en tech-startup. Det är trångbott och det gäller även chefens eget kontor. Fast hon har i alla fall en liten entréhall till rummet. Det är stort som en garderob och har fem par pumps på golvet. Inget annat.

Vill skapa möjlighetspolitik Hennes inlägg är passionerade. Och tankarna påminner en del om Macrons anslag kring refor­ mer i Frankrike och EU, att tala om vad vi skall ha stater och EU till först och sedan diskutera hur det skall göras. Kanske finns här en nyckel till

14 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2017

centerledarrens framgångar hos svenska folket. – Vi behöver mer möjlighetspolitik. Och det inkluderar att lyssna mycket. Vi talar om yrkesutbildning och hur systemen ofta står i vägen när företag och ideella organi­ sationer hittar lösningar. – Jag lägger mycket tid på att träffa folk i hela landet. Ibland stöter man på problem och undrar ”vem har hittat på de här reglerna”. Det är väldigt viktigt att vi ser hur lagar och system används i praktien. Ibland misstolkas också regler. Man skulle vilja ha en generalklausul för sunt förnuft. Möjlighetspolitik kan ju låta fint, men vad inne­ bär specifikt? – Jag menar att vi bör tala om mål och syften och varför. Centern vill ha bra företagsklimat. Men egentligen är det inte ett självändamål för företagens skull. Det handlar om att skapa jobb och möjligheter för människor, säger Annie Lööf. FOTO: ERIK FLYG

Det har blivit mycket Sydsverige för Centern och Annie Lööf under hösten. Hon deltog i en välbe­ sökt debatt med FC Rosengård om jämställdhet och berättade att hon fick sneda fingrar genom Jonas Therns träningar ihop med killarna som målvakt i IFK Värnamo. Och så Centerstämman i Malmö Live i oktober där hon talade om nytt ledarskap för Sverige. Men vad är detta nya ledar­ skap? – Delvis handlar det helt enkelt om att vi vill byta regering efter valet. Men det handlar också om att vi behöver ett annat ledarskap i det poli­ tiska samtalet som pekar på möjligheter. Vi måste se problem för vad de är och vi måste göra något åt det. Vi behöver leverera och peka på möjlighe­ ter, säger Annie Lööf Hon menar att det finns en tudelning i Sverige mellan stad och land och mellan förort och inner­ stad. I dessa klyftor trivs populisterna. Lööf tar just Rosengård som exempel. – Det finns problem med våld och arbetslös­ het. Men det finns också mycket hopp. Massor med kreativa människor som vill något och har drömmar. Så ser det ut också i mindre orter runt om i landet. Den lokala mataffären stänger, men människorna har massor att ge. Vi behöver stå upp för dem och deras möjligheter och samtidigt möta deras problem. Vi får inte kidnappas av det onda ledarskapet i populismen. Hon menar att diskussionen fastnar för mycket i instrument och teknikaliteter i stället för mål och syften. När vi talar om Sveriges ständiga problem med en regionreform är hon inne på samma spår. – Det blir för mycket politikerprojekt. Vi måste tala om vad vi skall ha detta till för människorna. Vad blir bättre? Tala mer om innehåll. Centern är för starkare regioner, men det behöver växa fram underifrån. Man skall inte rita kartor centralt.

Det blir för mycket politikerprojekt. Vi måste tala om vad vi skall ha detta till för människorna. Vad blir bättre? Tala mer om innehåll.

Bra villkor skapar jobb Hon utvecklar detta mer konkret med centerns politik för mer infrastruktur även utanför storstä­ derna, för att det skapar långsiktig tillväxt och tro på regionerna. Eller att sänkta arbetsgivaravgifter inte är till för företagsledningen utan för att skapa fler jobb. – Vi skall vara partiet som ser att Sverige är större än Stockholm, att småföretagen behöver bra villkor bland annat för att de skapar jobb i hela landet och att miljön skall vara hållbar för det gynnar människor överallt. Till det kommer att vi nu behöver ta tag i trygghetsfrågorna med vård och polis. Annie Lööf går hem just nu. När man träffar henne finns en naturlig energi. Även när vi små­ pratar om gruvmånaden oktober där jobbet sväl­ ler över finns ett slags tryggt lugn. Man tänker att de där skorna i hallen. De är eleganta men samtidigt stora och rejäla. Så känns Annie Lööf och, just nu i alla fall, kanske även Centerpartiet. PER TRYDING per.tryding @handelskammaren.com


usul

korta svar… Annie Lööf ...om valet ”Vi har medvind nu men ännu har ingen röstat. Tänk på att Macron hann med att starta ett helt nytt parti och vinna på ett år. Vi har använt tiden sedan förra valet på att studera och benchmarka framgångsrika politiska rörelser i andra länder. Och tittat på hur man fångar upp oro och pratar förändring. Reklamspottarna är redan köpta. Men vad som ska stå i dom bestämmer vi senare.”

...om Småland ”Näringslivet är fantastiskt innovativt och internationellt. Engelskan är knagglig ibland, men företagare åker ändå till industriparker i Shanghai och gör affärer. Det finns tilltro till förändring och trygghet med förändring som är viktig. Jag tror det handlar mycket om kulturen i regionen.”

...om yrkesutbildning ”Yrkesutbildningen har stått i skuggan under lång tid. Vi vill se fler platser på yrkeshögskolor och längre planeringshorisont för skolorna. Vi tror också att vi behöver hitta möjligheter där företag kan skräddarsy utbildningar för sina behov. Vi behöver mer av lärlingsystem.”

...om flyget ”Idag har vi ett A och B-lag bland flygplatser. Det är fel. Vi vill se att Swedavia, alltså statens bolag, får ta större ansvar. Och gärna privata aktörer som i Ängelholm.”

...om snabbtågen

FOTO: ERIK FLYG

”Vi tror det behövs nya spår för persontrafiken när godset skall få större plats på nuvarande stambanor. Knäckfrågan är finansieringen. Centern menar att vi måste kunna finansiera detta utanför vanliga budgeten. Vi kan inte dra ut på det i etapper under 70 år. Detta behöver vi tala om inom Alliansen, men vi gick ju faktiskt till val tillsammans på snabbtågen 2014. Näringslivet behöver ju inte detta för att komma till Stockholm utan för att komma ut i Europa. Kombinationen flyg och tåg ger tillgänglighet i våra regioner.”

  15

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2017


Medling tar tvisten bort från juridiken Handelskammarens uppdaterade skiljedomsregler kan användas i affärsavtal för att lösa kommersiella tvister. Ett av de nya inslagen i reglerna, medling, har väckt intresse hos flera av våra medlemmar.

Mikael Wahlgren Linton & Wahlgren AB

Örjan Skoglösa Lund Translation Team

Louise Manestam IKEA AB

Medling är betydligt vanligare utomlands och har visat sig vara de kan fortsätta arbeta tillsammans för framtiden, säger Louise ett mycket framgångsrikt och kostnadseffektivt sätt att lösa Manestam. kommersiella tvister. I en medlingsprocess får en utomstående medlare ta sig an en kommersiell tvist men får möjlighet att leta Alla är överens om att man bör undvika tvister i affärsrelalösningar utanför den juridiska ”boxen”. En skicklig medlare kan tioner men om du ändå hamnar i en tvist med en skiljedomsdå hitta lösningar som gynnar båda parterna, dialogen parterna process vad värdesätter du i den situationen? emellan blir mjukare, vilket gör att man kan komma överens – Jag tror de starkaste argumenten för en näringsidkare att avtala om ett skiljeförfarande istället för att gå via den normala utan att skiljas som ovänner. Det ger i sin tur förutsättningar för fortsatt samarbete, utan att någon behöver tappa ansiktet. domstolsprocessen är flera. Oftast innehåller tvisten någon form Vi frågade några bolagsjurister; f d chef­ av affärshemlighet som man ogärna vill ska bli juristen Mikael Wahlgren, vd, medlare, skilje­ offentlig alltså är sekretessen viktig. Möjligheten domare & juridisk rådgivare, Linton & Wahlgren att få en domarpanel som besitter sakkunskap Med uppdaterade AB, Örjan Skoglösa, partner, Lund Translation rörande det aktuella tvisteområdet är ett annat skiljedomsregler vill Team samt Louise Manestam, Legal Manager argument. Andra argument är möjligheterna Handelskammaren Sweden, IKEA AB om deras syn på skiljedoms­ till att verkställa domslutet i större delen av erbjuda ytterligare en förfarande och medling som tvistelösning. världen via New York konventionen och såklart service till företag i den snabba processen, säger Michael Wahlgren. södra Sverige. När en – Det viktigaste med ett skiljedomsförfarande Handelskammaren introducerar medling i tvist blir ett faktum ska vid sidan om snabbhet är nog främst att tviste­ sina uppdaterade skiljedomsregler. EU föredu som företag veta att språkar en ökad användning av medling, målet inte blir offentligt utan att ärendet han­ den kan lösas på ett teras konfidentiellt utan insyn för allmänhet, i Sverige är det dock relativt nytt. Vad försnabbt och kostnads­ knippar du med medling? media och konkurrenter, säger Örjan Skoglösa. effektivt sätt. Med hjälp – Då jag agerat som medlare, så är den – Det är framförallt snabbheten som är av kunniga medlare avgörande för att parterna ska kunna fokusera huvudsakliga fördelen med medling att par­ och advokater som har kännedom om näringsterna ofta får hjälp med att se på tvisten från framåt och fortsätta utvecklas, även efter en livet i vår region. På vår tvist, säger Louise Manestam. ett annat perspektiv genom min mångåriga hemsida hittar du mer erfarenhet från näringslivet, där prestige och information om hur du förutbestämda uppfattningar spelar en under­ Handelskammaren vill erbjuda ett bra sätt skriver in reglerna i dina ordnad roll. De har frihet att följa eller strunta att lösa tvister för näringslivet i vår region. kommersiella avtal. i den icke bindande rekommendationen från Hur ser du på möjligheten att välja våra Kontakta oss gärna för medlaren (förutsatt att parterna inte kommer regler i era avtal? mer information. överens om att rekommendationen ska vara – Jag tror dessa regler kan välkomnas särskilt bindande, i förväg eller under medlingstillfäl­ av SME bolag, då de är enkla. Tvisten kan lösas let). Men även sekretessen, snabbheten och lokalt och kostnaderna samt tiden för tvisten kan minskas, säger Michael Wahlgren. kostnadseffektiviteten är viktiga fördelar jämfört med att låta en tvist avgöras av domstol, säger Mikael Wahlgren. – Inom översättningsbranschen är flertalet aktörer ensamföre­ – Om en tvist har gått så långt att parterna kopplar in en tagare eller fåmansassociationer. Därför är det bra att det även finns ett förenklat skiljeförfarande, det kan vara intressant för tredje man för att avgöra den, är skadan oftast redan så grav att antagonisterna vanligen gett upp själva affärsrelationen. En oss, säger Örjan Skoglösa. bra medlare med rätt förhandlingsteknik kan rädda samarbetet – Det är ett bra regelverk och ett bra alternativ till tvistelösning. genom en förlikning som inte endast undanröjer tvisten utan Därför är det en praktisk och bra möjlighet för företag att kunna även skapar en gemensam väg framåt för parterna, säger Örjan välja dessa regler till framtida avtal, säger Louise Manestam. Skoglösa. – Medling är ett bra sätt för att kunna hitta nya insikter och MARIETTE GUNNARSSON mariette.gunnarsson för att kunna få parterna att arbeta vidare i god anda och affärs­ @handelskammaren.com mannaskap. I bästa fall kan medling få parterna att enas så att

16 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2017


BILD: METRO ARKITEKTER OCH LUNDS KOMMUN

BILD: METRO ARKITEKTER OCH LUNDS KOMMUN

Brunnshög – en ny stadsdel växer fram sin är den kommande spårvägen som knyter an Brunnshög med övriga Lund. Sträckan Lund C – ESS är benämnd ”Kunskapsstrå­ ket”. En framtida passagerare kommer åka förbi 25 000 arbets­ platser förlagda på bland annat Medicon Village och Ideon­ området samt nästan 30   000 heltidsstudenter på Lunds uni­ versitet. – Om vi kan Om vi kan erbjuda attraktiva miljöer blir det erbjuda mer lockande för attraktiva rätt kompetens miljöer blir att bosätta sig här. Spårvagnen det mer förstärker forsk­ ningsanläggning­ lockande arna och gör dem för rätt mer integrerade i kompetens stadsstrukturen, att bosätta säger Eva Dalman. I början av sig här. oktober togs det första spadtaget för utbyggnaden av Södra Brunns­ hög. Under hösten kommer LKF, Peab och Svenska I nordöstra delen av Lund växer den nya stadsdelen Brunnshög studenthus igång med byggan­ fram kring de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. det och följs inom kort av ytter­ Lunds kommuns vision för Brunnshög är att det ska vara världens ligare aktörer. I dagsläget är fler än 20 byggaktörer involverade främsta forsknings- och innovationsmiljö. och under det kommande året År 2030 är planen att centrala Eva Dalman, projektchef för spilla över. Här kommer forskare kommer uppskattningsvis mellan Brunnshög ska färdigställas, på från hela världen samlas och vår 250–500 byggjobbare sättas i Brunnshög berättar mer om sikt kan det komma att bo och planerna. förhoppning är att all kunskap arbete. – Det ska märkas att Brunns­ arbeta uppemot 40 000 perso­ ska omvandlas till goda livs­ ner i denna unika stadsdel som hög är granne med universitetet miljöer. DAVID NORELL david.norell kommer vara större än drygt 200 och de världsunika forskningsan­ En av de mest omdiskuterade @handelskammaren.com av landets kommuner. läggningarna. Innovationen ska politiska frågorna i Lund någon­

Läs mer om ESS på nästa uppslag.

En visionsbild av Spårvägen från Lund C till ESS genom LTH-parken som förbinder Brunnshög med stadskärnan.

  17

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2017


Globala forskningsnav med lokal affärspotential Emil Rofors är forskare i kärnfysik vid Lunds universitet. I Almedalen i somras lyckades han beskriva hur ESS fungerar på ett underhållande och begripligt sätt när han vann tävlingen Science Slam. Just nu byggs världens starkaste neutronkälla i Lund. Vad är det som är så speciellt med neutroner? Neutroner är en av tre grund­ partiklar som allt runt omkring oss är uppbyggt av. Ett mynt till exempel innehåller flera miljar­ ders miljarder neutroner. Neu­ troner är speciella jämfört med protoner och elektroner eftersom de inte har någon laddning. Det gör neutronerna extra häftiga för då kan man skjuta dem genom olika saker och få massa detaljer om vad som finns på insidan. Du har kallat ESS ”Europeiska-slå-bort-neutroner-frånmetall-källan”. Berätta hur ESS kommer att fungera. Processen kan beskrivas med en enkel illustration. Först behö­ ver vi en metall som innehåller många neutroner. Vi kan tänka oss ett mynt t ex, men i själva forskningsanläggningen kommer metallen Wolfram användas. För att lossa neutronerna från ”myntet” behövs en accelerator. Acceleratorn är 600 meter lång och är den största fysiska delen

biologiska prov, batterier, sol­ celler, arkeologiska fynd med mera. En fördel med neutro­ ner är att de kan se väte. Väte finns ju exempelvis i vatten och därmed i kroppen. Det innebär att det går att undersöka hur vatten spridit sig i sprickor i exempelvis en flygplansvinge. Man kan också undersöka pro­ teiner och få bättre förståelse för hur mediciner funkar i kroppen, vilket är viktigt bland annat för cancerforskningen.

Emil Rofors, forskare i kärnfysik, förklarar att möjligheterna med ESS och MAX IV i princip är oändliga.

av ESS. Som en hammare mot myntet kommer den att knocka loss neutroner som då skjuts ut – vi har utfört spallation! Dessa neutroner riktas med hjälp av neutronspeglar till det man vill titta på, exempelvis en mobil­ telefon, och i slutet av proces­ sen finns en räknare som fångar upp neutronerna och analyserar egenskaperna i det material som undersöks.

Exir i Hörby ser möjligheterna l Exir Broadcasting AB i Hörby tillverkar

bland annat filter, kombiners och passiva RF-komponenter till radio- och TV-sändare och produkterna är även användbara i forskningsanläggningar som ESS och MAX IV. Exir har tidigare levererat till internatio­ nella forskningsanläggningar och MAX Lab i Lund och företaget deltar för tillfället i en delupphandling till ESS.

18 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2017

Vad kan undersökas? Det främsta området är materi­ alforskning för att förstå hur olika material kan göras exempelvis starkare och lättare. Allt möjligt kan undersökas: tänk mediciner,

Hur kan företag använda ESS? Exempelvis kan man under­ söka motorer och se exakt hur drivmedlet åker runt, det blir som en livefilm av motorn. Detta är unikt eftersom neutroner lätt går igenom metall. Jag vet också att det finns schampoföretag som vill använda anläggningen för att förstå vilka ämnen som sitter kvar i håret och hur djupt

Som en hammare mot myntet kommer den att knocka loss neutroner som då skjuts ut – vi har utfört spallation!

Magnus Wiberg är Technical Area Sales Manager. På kontoret i Hörby arbetar ca 10 personer med produktion, forskning & utveckling samt marknad och försäljning. – Vi är ett litet företag men vi förstod tidigt att det här med MAX IV och ESS kan bli hur stort som helst. Tekniken vi arbetar med går ut på att kombinera signaler från radio och TV-sändare och är även användbar i forsk­ ningsanläggningar för att få igång accelera­ tionen av till exempel neutroner, förklarar Magnus. Magnus åkte på studiebesök till CERN i Schweiz och insåg snabbt betydelsen av en världsledande forskningsanläggning.

– När jag insåg hur många nobelpris som är kopplade till en sådan anläggning förstod jag hur viktigt det är. Vid en anläggning som ESS kommer det inte bara att bedrivas bas­ forskning utan det är en anläggning som ska ligga i framkant det handlar om. Jag är inte säker på att regionen faktiskt fullt ut har för­ stått potentialen, fortsätter Magnus. Det blev också tydligt vilken kommersiell potential den här typen av forskningsan­ läggningar har. Runt CERN har det skapats många spin-off företag som bygger på den bedrivna forskningen. Men studiebesöket gav också viktiga insik­ ter ur ett leverantörsperspektiv.


En ”perfect match” för Alfa Laval Ett företag som redan vänt sig till MAX IV är Alfa Laval. Här handlar det om att undersöka hur koppar kan ersättas med bättre material i en av företagets patenterade produkter. – I stället för att använda en separat metall, t ex koppar, som binder samman komponenter modifieras ytskiktet så att de förenas. Men tillverkningsprocessen behöver utvecklas så att den blir säkrare. Tillsammans med MAX IV kan vi ta reda på hur processen går till och vad som händer inne i själva ytskiktet, så att den kan förfinas, säger Tom Erixon, koncernchef på Alfa Laval. Genom tillgången till MAX IV får Alfa Laval värdefulla insikter. – När komponenterna värmebehandlas för att nå sin funktion, kan man dra analogin med vad som händer när man bakar. Alla komponenter blir inte exakt lika varma samtidigt, så vi behöver veta exakt hur varje komponent reagerar under värmebehandlingen. De insikter vi gör bidrar till att göra processen bättre.

Illustrationen används av Emil Rofors för att förklara hur ESS fungerar.

schampot når i hårstråna. Före­ tag kan använda ESS för att kolla på spänningar i material, hur svetsningar gått till i detalj och hundratals saker till. Möj­ ligheterna är i princip oändliga. Bredvid ESS finns redan MAX IV som stod klart förra året. Vad är skillnaden? MAX IV och ESS är komple­ mentära. MAX IV är också en sorts mikroskop men istället

för neutroner används röntgen­ strålning, alltså ljus. Det gör att MAX IV ser saker som inte ESS gör och tvärtom. Att anläggning­ arna ligger bredvid varandra är toppen för forskning. Flera fors­ kare och företag kommer att undersöka sina prover i båda anläggningarna. PERNILLA JOHANSSON

Jag är inte säker på att regionen faktiskt fullt ut har förstått potentialen.

Magnus Wiberg, Technical Area Sales Manager, Exir Broadcasting.

Företag kan kolla på spänningar i material, hur svetsningar gått till i detalj och hundratals saker till.

pernilla.johansson @handelskammaren.com

– Flertalet av leverantörerna till CERN kom från närområdet. Det är ju också belopp med många nollor som det handlar om – en forsk­ ningsanläggning med spetskompetens måste hela tiden ligga i framkant och insatsvaror och produkter behöver ständigt uppdateras, menar Magnus. Men det gäller inte bara att ha en bra produkt utan också att vara framsynt i upp­ handlingen. – Svenska företag vill ofta ha en färdig lös­ ning innan de går in i en upphandling men den möjligheten har man inte alltid när man konkurrerar med företag från hela världen. Magnus uppmanar andra potentiella leve­

Tom Erixon, koncernchef Alfa Laval.

rantörer i regionen att utnyttja närheten till ESS och ge sig in i upphandlingar. – Ett samarbete med en toppklassanlägg­ ning med spetsforskning kan innebära stora tekniska kliv för det egna företaget. Det gäller att respektera den oerhörda kompe­ tens som finns på anläggningen. De som jobbar där är enormt duktiga, säger Magnus. Men för att ha en chans gäller det att ha varit på marknaden ett tag. – Eftersom det handlar om tekniska, komplexa system gäller det att ha varit på marknaden länge och visat att de system som företaget står för faktiskt funkar, avslu­ tar Magnus.

  19

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2017


GÄSTKRÖNIK A

Där skola och näringsliv möts Kan DELTA Blekinge vara en brygga mellan utbildning och jobb? Den frågan ställer sig Peter Enckell, gästkrönikör och ledamot i Handelskammarens fullmäktige. Trots att det görs många bra insatser för att lyfta svensk skola, som exempelvis Handelskammarens utmärkelse Sveriges bästa lärare och språk – och mattetävlingarna Pythagoras Quest och Språkolym­ piaden, får det negativa i skolan störst rubriker. Rasande PISA-mätningar, elever som mår dåligt och lärare som känner sig otillräckliga. Vid sidan om skolan finns ett näringsliv som ropar efter kom­ petens. Hur ska den ekvationen gå ihop? I februari 2016 startade ESF-projektet DELTA Blekinge i syfte att förbättra samverkan mellan skola och arbetsliv. Projektet görs bland annat till­ sammans med Teknikcollege Sydost, som arbetar för att säkra kompetensförsörjningen i regionen. Fem kommunala gymnasieskolor har gått samman för att gemensamt bygga en mötesplats på nätet. Tanken är att representanter från arbetslivet ska komma ut i skolan och hjälpa lärarna att besvara frågor om näringslivet. DELTA Blekinge funge­ rar därför som en matchning mellan skola och arbetsmarknad. Eleverna får en möjlighet att öka sin förståelse om olika yrkesroller samtidigt som företagens representanter får chansen att sälja in yrken som eleverna kanske aldrig annars kommit i kontakt med. Jag var och träffade DELTA- och Teknikcollege­ representanter när Möjligheternas Värld pågick på Kreativum, ett science center i Karlshamn. Projek­ tet pågick en vecka där varje elevgrupp fick en halvdag. Totalt var det över 1000 elever som fick denna chans. Det är inte så lätt att få elever på högstadiet att välja naturvetenskap och teknik på gymnasiet. Men eftersom Teknikcollegeelever på gymnasienivå fungerar som handledare till högstadieeleverna under Möjligheternas värld kan de inspirera de yngre eleverna. Två av handledarna berättade att de märker att det finns ett stort intresse, i synner­ het när eleverna får prova på att programmera.   Projektet DELTA Blekinge har kommit en bit på vägen, men det saknas fortfarande en viss förstå­ else bland lärarna. Som ämneslärare är det natur­

20 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2017

DELTA Blekinge är det digitala verktyg som underlättar, Kreativum den arena för fysiska möten som behövs och skolorna kan ägna sig ännu mer åt sin huvudsakliga sysselsättning: att förmedla kunskap.

ligt att prioritera kunskapsinlärning och det är lätt att glömma bort vikten av att motivera varför och hur kunskapen skall användas. Därmed är det också lätt att uppleva arbetet med föreläsare från arbetslivet som merarbete. Men enligt Mats Svensson, som är projektansvarig för DELTA Ble­ kinge, är det precis tvärtom. Det är inte längre en samling entusiaster som engagerar sig i elevernas utveckling, det börjar bli allmänt vedertaget. DELTA Blekinge är det digitala verktyg som underlättar, Kreativum den arena för fysiska möten som behövs och skolorna kan ägna sig ännu mer åt sin huvud­ sakliga sysselsättning: att förmedla kunskap.  Med denna modell i Blekinge borde det ligga nära till hans för fler kommuner ansluta sig. Arbets­ förmedlingen har också visat ett större intresse vilket borgar för att DELTA sprider sig utanför pro­ jektets deltagare. PETER ENCKELL


HUR LÄNGE TROR DU ATT DEN HÄR TIDNINGEN FINNS KVAR I PAPPERSFORM?

S

aker och ting förändras snabbt just nu. Risken är att hamna på efterkälken, men med rätt lösningar finns framför allt chansen att få ett värdefullt försprång. Sofigate är pionjären inom Business Technology i norra Europa med 450 konsulter i Finland, Sverige, Danmark och Storbritannien. I Öresundsregionen är vi snart 30 kollegor med kontor i Malmö och Köpenhamn.

Vår framgång bygger på långsiktiga relationer och fokus på våra kärnvärden Dare, Care and Grow där vi hjälper såväl kunder som medarbetare att utmanas och utvecklas. Hör av dig till Lars Narvselius, vår regionchef i Malmö, om du vill veta mer om hur Sofigate kan hjälpa dig med digitalisering och transformation.

lars.narvselius@sofigate.com

040 - 630 46 10

www.sofigate.com


Nu kommer lärlingsmodellen till Sverige Under 2017 har Handelskammaren sjösatt två initiativ som hämtar inspiration från yrkesutbildning i främst Tyskland. Projektet Dubbel yrkesutbildning handlar om att rekrytera och utbilda nyanlända till företag på ett nytt och mer effektivt sätt. Till det kommer nu arbetet med ”Svensk Gymnasielärling” som presenterades vid ett startmöte med Carl Bennet under oktober. Carl Bennet har engagerat sig kraftfullt i arbetet att tillsam­ mans med Västsvenska Han­ delskammaren komma igång med svenska gymnasielärlingar. – Nu finns det avtal mellan fack och arbetsgivare som gör prislappen till en mycket attrak­ tiv möjlighet för företagen, säger Carl Bennet som själv har flera ungdomar igång i sina företag. Ännu finns det avtal för ett antal branscher som verkstads­ industri och teknikföretag men arbete pågår även på andra avtalsområden. Skolverkets Lärlingscentrum stödjer samverkan skola och arbetsliv med utvecklingen av lärlingsutbildning i Sverige. Ett pilotprojekt med anställda lärlingar i gymnasieskolan har påbörjats och målet är att 200 elever ska ta del av utbildningen. – Många unga är rädda att

missa chansen att gå på hög­ skola efteråt, yrkesprogrammen ger numera grundläggande hög­skolebehörighet, säger Lotta Naglitsch på Skolverket. Eleven är på företaget 2–3 dagar i veckan och skolan övrig tid. Skolan är helt ansvarig för läro­ planen. Det görs en utbildnings­ plan och skolan hjälper företa­ gen med alla frågor kring hur detta hanteras för att underlätta administrationen. Satsningen ger också en möj­ lighet att lyfta fram detta som bra utbildningar för unga med ambitioner. – Unga kan tycka skolbänken är tråkig, men de är inte trötta på att lära. Tvärtom. Vissa elever lär sig bättre i skarpt läge och den nya tekniken finns ute i arbetslivet. Här kommer ofta motivationen när både formen och innehållet blir konkret och

Så funkar det Gymnasial lärlingsanställning innebär att både arbetsgivaren och gymnasielärlingen åtar sig ett ansvar. De dagar som gymnasielärlingen är på arbetsplatsen har arbetsgivaren ansvar för till exempel arbetsmiljö och försäkringar medan de dagar eleven är i skolan är det skolans ansvar. Däremot undantas gymnasielärlingarna bland annat från turordningsreglerna. Handledning & planering På arbetsplatsen ska eleven ha en handledare som har ansvar för elevens lärande och yrkesmässiga utveckling.

22 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2017

Carl Bennet

Lotta Naglitsch

leder till kompetens man kan få jobb på. Och bygga vidare på senare, säger Lotta Naglitsch. Per Tryding menar att detta är viktigt för att komma åt den när­ mast kroniska bristen på yrkes­ kunniga i näringslivet. – Nu kan företag agera själva utan att vänta på vad andra gör. Man skall se detta som kostnads­

Det är viktigt att handledaren är lämplig för uppgiften och får därför genomgå en handledarutbildning. Ansvaret för att eleven klarar sina betyg och kan fortsätta skolgången ligger på skolan. Däremot förväntas arbetsgivaren att delta i planeringen av lämpliga arbetsmoment och medverka vid bedömning av elevens kunskaper.    Att utbilda till handledare kan göras på nätet och tar i regel 4 timmar. Utbildningskontrakt För att säkerställa att alla parter har samma utgångspunkt skriver eleven, skolan och arbetsplatsen ett utbild-

effektiv långsiktig rekrytering. Företagen kan konkret påverka hur många de kan rekrytera. Om det inte finns äpplen att köpa på torget så kan man plantera egna träd, så att säga, säger Per Try­ ding. Skolorna vill gärna ha dialog om behoven, väldigt mycket går att lösa.

ningskontrakt. Dessutom skriver arbetsplatsen och gymnasielärlingen ett anställningskontrakt. Lön Med lön ökar både lärlingens motivation och arbetsgivarens engagemang i utbildningen. En lärlingsanställning kan ge en lön som matchar studielån på universitetsnivå, men kostnaden för arbetsgivaren blir betydligt lägre än vid en vanlig anställning då det utgår statsbidrag till de verksamheter som tar emot lärlingar. Det är skolan som söker bidraget, men arbetsgivaren bestämmer hur det ska användas.


Fem fördelar Det finns många fördelar med utbildningsformen. Svensk Gymnasielärling är ett initiativ sprunget ur att idén om att skapa vinst för såväl den enskilda eleven som arbets­ platsen och samhället i stort. Prova på Med lärlingsanställning har du inte bara chans att forma din framtida arbetskraft, du har också chans att testa den under en tid.

Naturlig succession

Nu finns det avtal mellan fack och arbetsgivare som gör prislappen till en mycket attraktiv möjlighet för företagen. – CA R L BENNET

Genom att anställa en elev via Svensk Gymnasielärling kan verksamheten bli mer konkurrenskraftig och säkra det framtida behovet av kvalificerad arbetskraft. Sannolikheten för att behålla kompetensen inom företaget ökar. Bidra till kompetens­

försörjning Din verksamhet bidrar till ungdomars etablering på arbetsmarknaden och ser till att den kompetens din bransch efterfrågar lärs ut och kommer fler till gagn.

Employer branding – Vi har gärna kontakt och diskuterar hur vi kan skapa bra upplägg eller inriktningar som passar företag, säger Anna Andersson som är rektor på Malmö Lärlingscenter. SARAH MESCH sarah.mesch @handelskammaren.com

Att anställa gymnasieelever är goodwill och skapar stolthet inom organisationen. Klara omställningar I en global och digital värld krävs snabba omställningar. Ungdomar är digitala naturbegåvningar och en källa till att företag klarar de tekniska omställningar branschen kräver.

Välkommen till Handelskammaren Anders l  I början av oktober tillträdde du som regionchef för

policy i sydöstra Sverige? Vad har du för tidigare bakgrund? – Den röda tråden är att jag på olika sätt har arbetat med näringslivsutveckling. Jag har bland annat varit vd för ett högfjällshotell i Norge och satt samtidigt med i styrelsen för företagarföreningen på skidorten. Där lärde jag mig hur beroende företag är av varandra och hur viktigt det är med samverkan. Människor som besöker en skidort vill ha helheten. Därefter har jag arbetat som näringslivschef i Tingsryds kommun i fem år och innan jag började på Handelskammaren var jag med och bildade Techtank, ett industrikluster som bestod av 23 bolag och 5 000 anställda, i syd­östra Sverige med bas i Olofström. Techtank syftade till att gemensamt arbeta med frågor där synergieffekterna blev större av samarbete såsom internationell handel, forskningsfrågor och kompetensförsörjning. Det var också i samband med det här projektet som jag i flera olika sammanhang kom i kontakt med Anders Borgehed Handelskammaren. Du är den första på Handelskammaren som jobbar med policy för en särskild region, hur ser du på din nya tjänst? – Det finns stora regionala skillnader inom Handelskammarens verksamhetsområde och det finns ibland ett behov av att lyfta upp sydostfrågorna i en egen kontext eftersom förutsättningarna är annorlunda, exempelvis infrastruktur. Hur skulle du beskriva näringslivet i sydöstra Sverige? – Det är en exportstark region. Kronobergs län har exempelvis högst exportintäkter per invånare i hela landet. Det man också kan se är att regionen är väldigt konjunkturkänslig eftersom företagen framförallt verkar inom industri och produktion. – Jag skulle säga att det finns två huvudutmaningar: för det första infrastrukturen i sydost. För det andra kompetensförsörjningen. Vi behöver jobba med att öka attraktiviteten och internationaliseringen av regionen. Vad ser du mest fram emot med din nya roll? – Att kunna göra nytta och påverka beslut så att företagen i regionen kan få ännu bättre förutsättningar. Eftersom det är en ny tjänst är jag öppen för inspel från medlemmarna om vilka frågor som ska drivas, det är bara att kontakta mig. VERA JOHNSSON vera.johnsson @handelskammaren.com

Av oss får du inte alltid det du vill ha. Vår väl beprövade metodik skapar trygghet genom hela rekryteringsprocessen. Men vi vet också att framgång kräver att vi ständigt utmanar – oss själva, såväl som branschen och kunderna. Så kanske får du inte det du vill ha, men garanterat det du behöver: rätt ledare. Högström & Co är ett av södra Sveriges ledande företag inom chefsrekrytering. Läs mer om oss och våra aktuella tjänster på hogstrom-co.se.

  23

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2017


Några konkreta råd från Parisa: Reflektera alltid över avsik­ ten med ett möte, är det själviskt eller osjälviskt? Vad vill vi uppnå? Har vi en dold agenda eller är vi transparenta? Ge relevant information till medarbetaren – överflöd av information läggs på lager, vilket kan orsaka stress.

Ledarskap som motiverar

Ta er tid till att identifiera och definiera organisa­ tionens grundläggande värderingar och framförallt praktisera dem. Tillåt medarbetarna att göra misstag – det bidrar till en kreativ miljö som utvecklar både medarbetarna och organisationen.

Stora framsteg har gjorts inom forskningen om hjärnan och hur denna fungerar. Hur kan vi då använda den kunskapen inom ledarskap för att skapa en harmonisk och kreativ miljö på arbetsplatsen? Parisa Zarnegar, uppskattad föredragshållare och PhD i neurovetenskap vid Karolinska institutet, berättar om hur man kan både må och prestera bättre genom att ge hjärnan vad den behöver med hjälp av Neuro- effective leadership (NEL), som är bland det senaste inom ledarskapsutveckling. Många medarbetare utsätts idag för stora flöden av information och ständiga krav på tillgänglig­ het. Dessutom genomgår många företag och organisationer för­ ändringar inom exempelvis digi­ talisering, vilket kan generera oro och stress på arbetsplatsen. Människor har ofta olika synsätt på förändringar. För vissa kan det innebära nya möjligheter och innovation, för andra kan det vara hotande och stressande vilket kan leda till motstånd och ifrågasättande av förändringen. Vilken typ av stress man upp­ lever påverkar också processen; vid negativ stress jobbar man bara för att överleva, vilket kan orsaka sömnproblem, lätt irri­ tation, psykosomatiska besvär och svårigheter att fatta beslut. Positiv stress är istället när man vill lära och utveckla sig och får extra adrenalin som hjälper till i processen.

24 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2017

Neuroplasticitet handlar om att vår hjärna är formbar och ändras varje dag. Nervceller skapar och förstärker kontakt hela tiden. Visst, gener spelar stor roll för biologisk aktivitet i hjärnan, men vad vi ger till hjär­ nan som våra livserfarenheter, sociala interaktion, våra tankar och känslor har stor betydelse för förändringar i aktiviteterna i de påverkade nervbanorna. Det innebär att man kan ändra sin hjärna genom sitt sätt att tänka – här har ledarskapet och arbets­ miljön en viktig roll. Motverka negativ stress Fight-, flight- och freeze-reak­ tioner som följer av exempel­ vis negativ stress eller en dålig arbetsmiljö kan orsaka defen­ siva, desperata och tunnelseende medarbetare, som jobbar base­ rade på rädsla och inte motiva­ tion.

– För att motverka negativ stress och en destruktiv arbets­ miljö är det nödvändigt att vara stödjande som ledare och inte straffa medarbetare som begår misstag utan leda medarbetare för att rätta till misstagen. På en arbetsplats där hot tillämpas ges upphov till osäkra, oengage­ rade medarbetare som är rädda för att göra fel – vilket påverkar

En bra ledare missar inte någon möjlighet som gör det möjligt för medarbetare att visa sin vilja och förmåga att utforska det okända.

medarbetarnas och organisatio­ ners prestationer negativt. Ett belönade ledarskap skapar däre­ mot trygga och lärande organisa­ tioner och engagerade, kreativa medarbetare, menar Parisa. Hur kan man med ett belö­ nade ledarskap främja en bra och trivsam arbetsplats? Enligt Parisa är människans hjärna en social hjärna skapad för delta­ gande. – För att kunna engagera med­ arbetare måste en ledare kom­ municera, informera men också lyssna. På en arbetsplats med rätt miljö kan man föra dialog om saker och medarbetare vågar säga ifrån. Tillit är därför en förutsättning, och byggs när en chef eller ledare bryr sig om sina medarbetare. VERA JOHNSSON vera.johnsson @handelskammaren.com


Två ministrar på samma dag Den första januari 2018 träder ett nytt regelverk för nyanlän­ das etablering i kraft, vilket Ylva Johansson presenterade för Han­ delskammaren och engagerade besökare som arbetar med frågor som rör nyanländas integration och etablering på arbetsmarkna­ den. En av de stora förändring­ arna är att anställningsstöden förenklas för att öka arbetsgi­ vares vilja att anställa personer med svag förankring på arbets­ marknaden. Förändringen innebär att de subventionerade anställningarna blir ett helt nytt och enhetligt stöd, så kallade introduktionsjobb. – Den stora utmaningen är att fler behöver komma in på arbets­ marknaden, samtidigt behöver vi ett system som håller långsiktigt. Vi tar därför ett radikalt grepp om anställningsstöden och gör om det till ett enhetligt system.

FOTO: MATS SAMUELSSON

I slutet på september besökte arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson Malmö och presenterade ett nytt regelverk som ska underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Samma dag besökte närings- och innovationsminister Mikael Damberg oss i Växjö för att prata om utmaningarna i sydöstra Sverige. Det blev helt enkelt en riktig ministerdag på Handelskammaren.

Under en och samma dag besökte både arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och närings- och innovationsminister Mikael Damberg Handelskammaren.

Samma dag besökte Mikael Damberg Handelskammaren i Växjö. Där framhöll han att Sve­ rige är ett framgångsrikt innova­ tionsland, men att konkurrensen från övriga världen är större än någonsin vilket kräver en snab­ bare digitalisering av de svenska

företagen. Ett verktyg som Dam­ berg menar kan hjälpa små före­ tag i regionen att expandera är det nya växa-stödet till enskilda näringsidkare. – Det nya växa-stödet innebär att egenföretagare kan få upp till 63 630 kronor i nedsättning av

arbetsgivaravgifter när de anstäl­ ler sin första medarbetare. Sju av tio företag i Sverige tvingas idag tacka nej till order för att de inte hinner med. Med det nya stödet skapas incitament för att våga göra sin första anställning som företagare.

Tulldagen 2017 – tack för i år! l Varje år möter runt 300 personer

upp i Malmö för att delta i Tulldagen. Tillsammans med Tullverket och Transportindustriförbundet arrangerade vi 2017-års upplaga på Malmö Live i oktober. I vanlig ordning var dagen fullspäckad med föreläsningar, både gemensamma för alla och parallella valbara. Några av ämnena som fanns på agendan var tullformaliteter och ökade kostnader i spåren av Brexit, nya tullkodexen samt handel med Norge. Nu laddar vi om och planerar för Tulldagen 2018 – vi ses!

  25

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2017


16

L ÅT OSS PRESENTER A

N YA M E DL E M M A R

Vi valde Sydsvenska Industri Europea i Malmö AB, Malmö och Handelskammaren för  ABB AB, Malmö  Trygghets­ att komma med och synas i rådet TRR, Malmö  Kun­ Sydsveriges största affärs­­skapsPorten AB, Malmö nätverk. Vi ser stora möjligheter att kunna  Bombardier Transportation vara med och Sweden AB, Hässle­h olm påverka den regio Mellby Gård AB, Malmö nala utvecklingen i  & Troedsson AB, Malmö en positiv riktning.  Resultify AB, Malmö Jörgen Johnsson, Business Development  GoesArt AB, Varberg Manager, ABB AB  Malmö Arena Hotel, Malmö  Örestad Business Consulting AB, Höllviken  Gerlach Sweden AB, Malmö  Förvaltare Helena AB, Ystad  Box of Brands AB, Malmö  Rezhin Transport AB, Malmö  AppleHeart AB, Malmö

Att etablera ett nytt företag inom Sverige med internationella kontakter har alltid flera områden när det är bra med expertis, Sydsvenska Industrioch Handelskam­maren var ett självklart val vid uppstart. Ingela Sjöberg, GoesArt AB

Se alla medlemmar på › handelskammaren.com/medlem/medlemmar/

26 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2017


Hybris? Nej, newbiz.

Det blir enklare att få finansiering till dina exportaffärer när du samarbetar med Exportkreditnämnden, EKN. Både när det gäller din egen verksamhet och dina kunders krediter. Och ingen affär är för liten. Vi hjälper företag av alla storlekar – och även underleverantörer till exporterande företag – att fånga världens möjligheter. Vem vet vilken betydelse du kan få på en ny marknad? Läs mer om vad vi kan göra för dig på ekn.se/newbusiness


Avsändare:

Sydsvenska Industrioch Handelskammaren

B Posttidning

Skeppsbron 2 211 20 MalmĂś

CBS GLOBAL EXECUTIVE MBA

A GLOBAL WORLD A GLOBAL E-MBA A Global Executive MBA from Copenhagen Business School is the spark you need to ignite your potential and to turn possibilities into reality. Triple-accredited and top-ranked by the Financial Times and The Economist, our commitment to quality is widely known and internationally recognised.

What could the triple-accredited CBS Executive MBA do for you? www.cbs.dk/emba +45 3815 6002 mba@cbs.dk

Joan Hentze Deputy Consul General, Ministry of Foreign Affairs Graduated in 2013-Executive MBA

Profile for Sydsvenskt Näringsliv

Sydsvenskt Näringsliv Nr. 4 2017  

Sydsvenskt Näringsliv är Handelskammarens tidning som ges ut fyra gånger om året. Det är den enda branschöverskridande näringslivstidningen...

Sydsvenskt Näringsliv Nr. 4 2017  

Sydsvenskt Näringsliv är Handelskammarens tidning som ges ut fyra gånger om året. Det är den enda branschöverskridande näringslivstidningen...