Page 1

Nr 3.2017

Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Jag tror att det här med att man har börjat prata mer om EU har fått fler svenskar att tänka att det här är nog väldigt bra, det är värre att stå utanför.  14

Är ni redo för nya Dataskyddsförordningen GDPR?  8 Säkra din digitala leverans  10

EU-minister i Brexittider

14–15


Uppfinnaren - ny förbindelselänk - interiör

20110520

Bli en del av Växjös främsta företagarmiljö Du som driven entreprenör skapar framgång för ditt företag. I Videum Science Park erbjuder vi kontors- och mötesmiljöer, service och aktiviteter för mindre företag. Arbetsverktyg, arbetssätt och samarbetsformer har förändrats under det senaste decenniet. I vår pågående nybyggnation planerar vi för maximal flexibilitet och du har stora möjligheter att utforma ditt kontor efter din verksamhet och att nyttja våra gemensamma ytor under arbetsdagen. Om du ser nätverkande med andra företag och närhet till Linnéuniversitetets studenter och forskare som en utvecklingskraft passar du bra in hos oss på Framtidsvägen. Hör av dig så får du veta mer!

0470-72 33 00 www.videum.se

Stefan Ronéus, affärschef stefan.roneus@videum.se 0470-72 33 04


LEDARE

Trafikplaner som imponerar och skrämmer Industri- och Handelskammaren. Sydsvenskt Näringsliv utkommer med 4 nummer årligen. A N S VA R I G U T G I VA R E 

Stephan Müchler, Handelskammaren. R E DA K T Ö R – KO N TA K T– PR E N U M E R AT I O N E R

Caroline Rundberg, Handelskammaren. Tel 040-690 24 32. caroline.rundberg@handelskammaren.com A N N O N S E R  Media Support AB, Charlotte Blomfeldt. Mjöhultsvägen 62, 254 76 Allerum. Tel 042-12 43 00. charlotte@media-support.se L AYO U T– PRO D U K T I O N  Grafix Konsult AB, Ängdalavägen 36, 217 47 Malmö. Tel 040-644 46 70. www.grafix.se O M S L AG S BI L D  Handelskammarens Caroline Rundberg träffade EU-minister Ann Linde mitt under Almedalsveckan för ett samtal om svenska folkets attityder till och kunskap om EU och inte minst om hur svenska företag kan förbereda sig inför Brexit. Sidorna 14–15. Foto: Stig Hammarstedt.

V I PÅV E RK A R · V I S T Ö DE R · V I S A MM A NF Ö R

Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell handel och olika utbildningar. Vi sammanför företag i olika nätver­k och på våra många möten. Handelskammaren har drygt 2 800 medlemsföretag och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län.

VÄXJÖ HALMSTAD

KALMAR

KARLSKRONA KRISTIANSTAD HELSINGBORG MALMÖ

Handelskammaren Skeppsbron 2, 211 20 Malmö Tel 040-690 24 00 Fax 040-690 24 90 info@handelskammaren.com www.handelskammaren.com

Det förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2019 som Trafikverket presenterade för några dagar sedan är både imponerande och skrämmande på samma gång. Imponerande för att planeringsramen är större än någonsin – 622,5 miljarder – och för att man grundligt analyserat väg- och järnvägsituationen i landet. Mindre imponerande blir det dock när man granskar siffrorna, exempelvis går endast 41 miljarder till nya investeringar. Detta eftersom stora delar av pengarna går till redan påbörjade projekt och till det sedan många årtionden eftersatta underhållet. Man skall dessutom komma ihåg att planen är just en plan, det vill säga den är inte finansierad. Istället fattas beslut om faktiska pengar år för år. Direkt skrämmande blir det när man inser att den aviserade höghastighetsjärnvägen i realiteten inte blir av och att inga som helst resurser finns avsatta till den extremt hårt belastade E 6 i Skåne. Ett land som Sverige med goda offentliga finanser och med god tillväxt förmår alltså varken att bygga ut den järnväg vi så väl skulle behövt redan för många år sedan eller ens komma tillrätta med de trängselproblem på E 6 som sedan en tid tillbaka hotar den skånska utvecklingen. Det finns också många andra inslag i förslaget som kräver att synas. När man talar om näringslivets behov ligger fokus alldeles för mycket på varulogistik. Men i realiteten är kompetensförsörjning en väl så stor utmaning, det vill säga behovet av snabba pendlingsstråk för ökat rekryteringsunderlag. Med den aviserade utbyggnadstakten blir flaskhalsproblemen än värre och flera arbetsmarknadsregioner riskerar för första gången att minska till följd av den minskande tillgängligheten. Granskar man sedan hur de nationella investeringarna i planen fördelas i landet är det beklämmande att se hur lite som kommer till Blekinge, Kalmar och Kronoberg. Ingen av de tre länen får ens en gång per capita räknat en tredjedel av vad som investeras i Stockholm! Det finns givetvis också bra inslag i planen. Sydostlänken finns med, liksom fortsatta investeringar på E 22 och en utbyggnad av E 4 förbi Ljungby. Sedan skall fyrspåret på järnvägen Lund–Hässle­ holm och dubbelspåret Helsingborg–Ängelholm lyftas fram. Dessa är samtliga projekt som Handelskammaren länge arbetat för. Men de övergripande stora problemen kommer inte att lösas; det byggs för lite, för långsamt och eftersom inga längre stråk kan byggas blir det alltför dyrt. Det är inte Trafikverkets fel, utan riksdagens och regeringens. Beslutsoch framförallt finansieringsprocesserna måste förändras. Alternativa finansieringsformer måste prövas och givetvis måste staten kunna låna till investeringar. Hade vi inte gjort det tidigare i historien hade inte stambanorna kommit på plats. För att åstadkomma detta krävs en blocköverskridande politisk överenskommelse. De finns få frågor som är så olämpliga för partipolitiskt gnabb som frågan om vår framtida infrastruktur. Vi ser redan i dag runt om i landet hur tillväxt och därmed nya jobb hämmas på grund av brister i infrastrukturen. Det är inte rimligt i ett land med de resurser vi har. Så vår nye infrastruktur­ minister Tomas Eneroth har något att bita i.

Det byggs för lite, för långsamt och eftersom inga längre stråk kan byggas blir det alltför dyrt.

FOTO: ROGER NELLSJÖ

I S S N 0 2 8 4 -14 6 0  © 2017 · Sydsvenska

Stephan Müchler, vd Handelskammaren

 3

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 3.2017


I KORTHET

Evomatic expanderar

Orbit One växer i Polen l  Efter flera års stark tillväxt i Polen utökar kontraktstillverkaren Orbit One produktionsytan vid enheten i Polen. Genom förvärv av byggnader i anslutning till den befintliga fabriken söder om Gdansk utökas ytan med 2400 m2 som blir företagets nya logistikcenter. Utökningen innebär att befintliga lagerytor kan användas till produktion. Orbit One har även tillverkning i Ronneby där huvudkontoret finns, samt i Stockholm och Kaliningrad.

Prisade mikroalger

Zara Larsson till Tingsryd l  Den svenska världsstjärnan Zara Larsson kommer till skolan Academy of Music and Business i Tingsryd. Zara har blivit framröstad till årets musikaliska förebild. Förra året tilldelades Steve Angello priset.

Utökat Volvo­ samarbete för Brunskogsgruppen l  Det Ljungbybaserade logistikföretaget Brunskogsgruppen expanderar inom både lager och transport, i Sverige och utomlands. Efter nyanställningar är de nu drygt 50 anställda och väntas bli fler. En av anledningarna till expansionen är ett utvidgat samarbete med Volvo AB, gällande dagliga transporter till VTA i Göteborg och fabrikerna i Tuve och Borås från underleverantörer i Blekinge och Småland.

4 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 3.2017

l  Linnéuniversitetet vann inte mindre än två kategorier i nyinstiftade Sweden Impact Award som uppmärksammar forskning med tydligt fokus på samhällelig drivkraft. Det ena projektet, Algoland, undersöker hur mikroalger kan användas för att rena miljöfarliga utsläpp från industrier. Det andra projektet är inriktat på att rena process- och lakvatten från en industri som tillverkar trägolv. Bakom utmärkelserna står nätverket AESIS i samarbete med bland annat IVA och Vetenskapsrådet.

Miljöpris till HH Ferries l  HH Ferries Group har mottagit det prestigefyllda priset Baltic Sea Clean Maritime Award 2017 vid den årliga EU Strategy for the Baltic Sea Region-konferensen i Berlin. Priset erkände elektrifieringen av Tycho Brahe och Aurora, de största fullt elektriska färjorna någonsin. Erkännandet omfattade också installationen av de första landbaserade, elautomatiska robotarmarna för uppladdning i hamnarna. Batterilösningen bidrar till att minska flottans samlade utsläpp med mer än 50 procent jämfört med de nuvarande dieseldrivna fartygen.

Gränslösa Möten prisade FC Rosengård l  I samband med hållbarhets- och framtidskonferensen A sustainable tomorrow i Båstad delades utmärkelsen Årets Gränslösa initiativ ut för första gången. Vinnare blev FC Rosengård och Veidekke, som fick priset för sitt arbete med Football for Life. Utmärkelsen är instiftad av Gränslösa Möten och deras grundare Bosse Nilsson. Syftet är att lyfta fram goda exempel utifrån mål nummer 17 (Genomförande och globalt partnerskap) i de Globala målen för hållbar utveckling som antagits av FN:s medlemsländer. Priset är ett stipendium för innovationsoch ledarutveckling som gör att FC Rosengård nu kan utbilda sina ledare ytterligare och stärka samhällsengagemanget.

Burgarsatsning i Sölvesborg

Skånsk design av lyxkryssare

l  En ny sydsvensk hamburgerkedja är den senaste satsningen från affärsutvecklingsbolaget 3AAA. Konceptet bygger på hamburgare som är tillagade från grunden med utvalda råvaror. Den första restaurangen har öppnat i Sölvesborg och inom tre år siktar man på att ha fem restauranger i södra Sverige.

l  När ett av de största namnen i resebranschen, RitzCarlton, går in i kryssningsbranschen är det Höganäsföretaget Tillberg Design som står för designen av all inredning. Tillberg ska rita mångmiljonsatsningen på ett antal lyxkryssare. Fartygen blir 190 meter långa och innehåller 149 sviter med balkong.

Trafikrekord på Bron l  I juli månad sattes ett nytt trafikrekord då 32 000 fordon inom ett dygn körde över Øresundsbron. Därtill var månadstrafiken för juli också den högsta sedan bron stod klar och rekordmånga nya BroPass-avtal har tecknats.

Halmstadföretag bygger ut l  National Gummi AB expanderar både nationellt och internationellt. Familjeföretaget har under de senaste åren gjort flera intressanta förvärv som gör att koncernen snart uppnår en total omsättning på en halv miljard kronor. Därtill har man ett tradingbolag i Kina och ett nytillskott gör att National i höst utvidgar den befintliga anläggningen utanför Halmstad.

FOTO: DRAGO PRVULOVIC

FOTO: LIVENATION.SE

l  Automationsföretaget Evomatic har i många år varit i behov av att expandera. Nu byggs en stor maskinhall och kontor i Stilleryd, Karlshamn. Redan nu har man bestämt sig för att söka bygglov för ytterligare utbyggnader. Det är en lyckad satsning på säljorganisationen och uppköpet av en konkurrent som ligger bakom expansionsbehoven.


Vill du synas här? Maila då pressmeddelanden och företagsnyheter till medlem@handelskammaren.com. Dessa kan också skickas till Caroline Rundberg, Handelskammaren, Skeppsbron 2, 211 20 Malmö. Glöm inte att bifoga bilder!

l  Den stora efterfrågan har gjort att Stena Line under de senaste åren utökat sin kapacitet mellan Karlskrona och Gdynia i Polen. Nu sätter man in en fjärde färja på sträckan och utökar antalet avgångar från 36 till 44 i veckan. Det nya fartyget, M/V Gute, är ett fraktfartyg för lastbilar.

l  Glaskoncernen Orrefors Kosta Boda får en ny vd efter sommaren när Lotta Fonsell tillträder tjänsten. Fonsell kommer närmast från uppdraget som vd för Villa Vida. l  Thomas Carlzon, tidigare vd på IKEA AB Älmhult, är nytillträdd landshövding i Kalmar län.

Resenärer slog augustirekord l  Augusti månad var den näst mest trafikerade någonsin på Småland Airport. Antal passagerare som flög till eller från Växjö Småland Airport var hela 27 257. Det innebär ett rekord för augusti månad enskilt, dessutom var det endast 243 passagerare från flygplatsens högsta månadsnotering någonsin, som noterades under maj 2000. Ökning under augusti månad blev 54% jämfört med samma månad 2016. Prognosen för hela 2017 är strax över 230 000 passagerare.

Nytt labb hos Electrolux

Mycket att fira hos Konga Mekaniska

l  I Ljungby pågår en storsatsning hos Electrolux i form av en utbyggnad. Det blir ett nytt avancerat labb för el, gas, vatten, kemi, temperatur och fukt med tillhörande kontor samt ny lagerlokal. Satsningen är den största hos Electrolux Ljungby i modern tid och labbet beräknas vara i drift under 2018.

l  Det går som tåget för 30-årsjubilerande Konga Mekaniska Verkstad. Bara i år har man gjort 25 nyanställningar och är nu uppe i 85 anställda. Dessutom har man ökat försäljningen med 40 procent. Konga Mekaniska tillverkar runt 1 200 olika varianter av vagnar.

Optimerande teknik från Elajo l  Elajo lanserar System one som är en unik plattform för digital utveckling. Med företagets samlade kompetens inom flera teknikområden har de skapat en plattform som kopplar ihop och vässar anläggningars olika system. Syftet är att ta tillvara teknikens nya möjligheter att optimera, effektivisera och skapa nya värden i kundernas verksamheter.

Nytt transportnav för GN Transport l  I Luxemburg bygger GN Transport och GN Logistics en ny anläggning som blir navet i transporterna mellan Sverige och Frankrike/Benelux. Anläggningen är på 4 500 kvadratmeter och beräknas vara klar i slutet av året. Investeringen genomförs utifrån ett utökat kundunderlag och ska möjliggöra målet om att 40 procent av alla transporter ska utföras intermodalt i samverkan mellan lastbil och järnväg år 2020.

l  Karin Mattsson tillträder som biträdande regionchef för Swedbank när banken omorganiserar och skapar ny region­indelning. Framöver tillhör Småland, Blekinge, Halland och Skåne den södra regionen. Mattsson har tidigare varit kontorschef för Swedbank i Kalmar.

IKEA + NASA = SANT l  IKEA har tillsammans med Lunds Universitet inlett ett samarbete med NASA. Under en tid ska ett antal IKEA-medarbetare befinna sig i en rymdkapsel i Utah och därmed på riktigt uppleva compact living. IKEA har också presenterat nya samarbeten, bland annat med kläddesigner Bea Åkerlund och danska designföretaget HAY.

l  Johan Röstin som i många år varit vd på Copenhagen Malmö Port AB, CMP, tillträder som ny vd i HH Ferries Group. l  Barbara Scheel Agersnap har utsetts till ny vd för Copenhagen Malmö Port AB. Sedan drygt två år tillbaka har Scheel Agersnap varit vice vd för CMP. Samtidigt blir bolagets finanschef, Jonas Arkestad, ny vice vd.

Brandtestlabb på gång hos Roxtec

l  Dan Hermansson är ny platschef för Volvo Karosskomponenter i Olofström. Hermansson har varit tillförordnad platschef sedan i vintras och har också haft en rad andra befattningar inom företaget, bland annat som kvalitetschef och teknisk chef.

l  Kabel- och rörgenomföringstillverkaren Roxtec växer inom flera olika branscher. För att möta det ständigt växande behovet av produkttestning samt skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt bygger Roxtec i Karlskrona ett nytt brandtestlaboratorium som ska stå klart 2018.

Terri – nu med åtta hjul

Strålande satsning av TePe

l  Efterfrågan i skogsbranschen har lett till att den bandgående skotaren Terri snart även finns att köpa med åtta hjul. Hos tillverkaren Alfing i Älmhult behöver man nu nyanställa i hela kedjan, från tillverkning till montering.

l  TePe munhygienprodukter har tecknat avtal med energibolaget E.ON om en rekordstor solcellsanläggning på TePes fabriksbyggnader i Malmö. Solpaneler ska installeras på en takyta om cirka 2 600 kvadratmeter med beräknad produktion om cirka 220 000 kilowatttimmar per år.

Labb söker användare

FOTO: TEPE

l  JLT Mobile Computers som har huvudkontor i Växjö ska leverera datorer till Swire CocaCola, som är tappningsföretag åt den kända läsken. De drygt trehundra datorerna produceras i Ronneby och ska användas till lagertruckarna på flera av företagets nya anläggningar i USA.

På nytt jobb

FOTO: IKEA

Gute nummer fyra till Polen

FOTO: MATS SAMUELSSON

JLT levererar till CocaCola

l  Tips! Open Lab Skåne är ett projekt som drivs av Malmö högskola, Lunds universitet och Smile Incubator på Medicon Village. De erbjuder företag tillgång till laboratorier, utrustning och expertis för att gynna innovations- och konkurrenskraft.

 5

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 3.2017


HANDELSKAMMARENS KALENDARIUM

Dags för Business­Forum varumärke

l Handelskammaren arrangerar runt 200 seminarier, möten och utbildningar om året i Sydsverige. Detta för att öka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka som en arena för nätverk. Komplett utbud och anmälan finns på handelskammaren.com/evenemang

26/9 Mat och prat med Handelskammaren, Kalmar 26/9 Diskriminering i arbetslivet, Malmö 27/9 Fördjupa dina remburskunskaper, Malmö 27/9 Nätverksträff hos Börjessons Bil AB, Ängelholm 28/9 Uppstart Exportprogrammet i Halland 28/9 Internationell kontraktsskrivning, Malmö 28/9 Kommunicera med film i en digital värld, Växjö 29/9 Detaljplaneprocessen – möjligheter och fallgropar, Malmö 2/10 Konsultavtalet – ett minfält, Helsingborg 3/10 Nätverksträff – The Toyota Way, Malmö 4/10 BusinessForum Varumärke, Älmhult 5-6/10 Pop-up handelskammare på Krinova, Kristianstad 9/10 CSR i praktiken, Malmö 9/10 Företagsbesök hos Södra Cell i Mönsterås 11/10 TULLDAGEN – Sveriges största mötesplats för tullfrågor, Malmö 11/10 Uppdaterad lagstiftning och nya möjligheter för affärsnytta, Malmö 12/10 Almebaren Acko Ankarberg Johansson, Malmö 13/10 Styrelseledamöters och vd:s lojalitetsplikt, Malmö 16/10 Den motvillige säljaren, Malmö 17/10 Använder du rätt leveransvillkor?, Helsingborg 17/10 Grundläggande entreprenadrätt – med fokus på AB 04 och ABT 06, Malmö 18/10 Finansiering och säkerhet – risker och möjligheter ur ett legalt perspektiv, Växjö 18/10 Motiverande Teamledarskap, Malmö 19/10 Praktisk hantering av exportdokument, Halmstad 19/10 Aktivitetsbaserade arbetsplatser ur ett juridiskt perspektiv, Malmö 20/10 Vad är onormalt låga anbud?, Malmö 23/10 Rösten som säljer!, Malmö 24/10 Juridik för säljare och inköpare, Malmö 24/10 Arbetsrätt; en introduktion, Helsingborg 25/10 Internet i fokus 2017 – Digital Marketing Conference, Malmö 25/10 Internationella godstransporter på väg – vad ska du tänka på? Malmö 25/10 Social Selling via LinkedIn, Kristianstad 26/10 Lär dig tulldeklarera vid import!, Växjö 26/10 En nyckel till många framgångar, Helsingborg 7/11 Använder du rätt leveransvillkor?, Växjö 7/11 Höstens mest kreativa eftermiddag, Malmö 8/11 Almebaren med Michael Arthursson, Malmö 9/11 Sponsra rätt!, Malmö 14/11 Policies för personalhandboken, Malmö 15/11 Blir ditt kundregister olagligt i maj 2018?, Ljungby 15/11 Praktisk hantering av exportdokument, Malmö 15/11 Blir ditt kundregister olagligt i maj 2018?, Växjö 16/11 Maskin- och anläggningsleveranser med montage, Malmö 21/11 Aktuellt om sanktioner – fokus Iran, Ryssland och USA:s sanktionslagstiftning, Malmö 22/11 Aktuellt om sanktioner – fokus Iran, Ryssland och USA:s sanktionslagstiftning, Växjö 22/11 Att leda i svåra lägen, Malmö Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Får du våra inbjudningar? l  Hör av dig till oss om du vill ha inbjudningar till våra evenemang som vi arrangerar runt om i Sydsverige. Skicka ett mail till info@handelskammaren.com och skriv att du vill få våra inbjudningar.

6 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 3.2017

Anders Borgehed

Ny regionchef policy i sydost l  Anders Borgehed tillträder som ny regionchef för policy på Handelskammarens Växjökontor den 1 oktober. Tjänsten innebär att Handelskammaren satsar på regionen och på att ytterligare utveckla näringslivet i Blekinge, Kronoberg och Kalmar. Regionchef för affärsservice för samma region är Peter Westher.

l  Välkommen till en inspirerande eftermiddag i Varumärkets anda där vi får lyssna till experter från IKEA, Brand Clinic och Hövding. Som vanligt träffas vi hos IKEA i Älmhult. Den 4 oktober är det dags, anmäl dig senast den 2/10. Läs mer på › handelskammaren. com.

Fr v: Agneta Lindroth, David Norell och Vera Johnsson.

Förstärkning i Malmö l  Vi hälsar två nya praktikanter på Malmökontoret välkomna. Det är Vera Johnsson som är praktikant inom kommunikation och David Norell som praktiserar på policyavdelningen. Vera läser programmet Strategisk kommunikation och digitala medier vid Lunds universitet och David läser statsvetenskap på Malmö Högskola. Vi säger dessutom välkommen tillbaka till Agneta Lindroth som för några år sedan var regionchef för nordvästra Skåne och som nu är vikarierar som projektledare.

Höstens juridiska program är här! l  Du har väl inte missat att vi erbjuder ett brett utbud av affärsjuridiska utbildningar tillsammans med kunniga medlemsföretag? Bland ämnena finns exempelvis avtalsskrivning, offentlig upphandling, HR- och styrelse­ frågor. Hela utbudet finns samlat i en folder som skickats ut till samtliga medlemsföretag och såklart hittar du alla våra utbildningar på › handelskammaren.com

Vi ses väl den 30 november? l  November kan kännas avlägset men boka redan nu in datumet för höstens stora höjdpunkt i din kalender. Den 30/11 är det dags för Handelskammarens Höstmöte där vi blandar mingel och nätverkande med intressanta talare och gott julbord.


Marie Ström är Sveriges bästa lärare 2017! FOTO: ROGER NELLSJÖ

”Hon är verkligen läraren som ger bränsle åt barnens naturliga nyfikenhet och som håller stjärnorna i deras ögon levande”. Så löd en del av den nominering som tillslut gav Marie Ström från Kristinebergsskolan i Borås, titeln Sveriges bästa Lärare 2017. Marie är utbildad lärare för åk 1–7. Fram­ över kommer hon även att producera mate­ rial för läromedelsföretaget Studentlitteratur som upptäckte henne via hennes matema­ tikfilmer på Youtube. På Handelskammarens årsmöte mottog hon priset ”Sveriges Bästa Lärare”. Först och främst, ett stort grattis. Hur kändes det att få komma till Malmö och ta emot det här priset? Lite overkligt. Det tog tid att landa i, men det är klart att det är jättespännande och så känner jag mig väldigt stolt! Jag hade lite koll på priset sedan tidigare, då jag vet vilka som vunnit tidigare år. De är så stora namn, så jag blev lite chockad när jag blev tilldelad priset. Jag visste inte ens att jag hade blivit nominerad! Du använder dig ju mycket av teknik i din undervisning, bland annat genom att lära ut programmering och robotteknik till dina elever. Hur kom det teknikintresset till? Jag är ju ingen teknikkunnig person eller så, men jag tycker att det är kul att utmana mig själv med att lära mig det som jag märker att samhället behöver kunskap om i framtiden! Så fort iPads började komma, ville jag direkt börja jobba med dem till exempel. Sen har jag försökt hålla mig uppdaterad och har det kommit något nytt på marknaden har jag alltid velat testa det. Men hur använder du dig av robotteknik i undervisningen till exempel? Från början jobbar vi mer analogt och skri­ ver kommandon med pilar och tecken. Så

programmerar vi varandra i banor, för att man ska förstå och kunna följa instruktioner. Sen har vi en massa olika robotar som jag har tjatat mig till, tillägger Marie med ett skratt. Bland annat använder vi oss av Beebots, små bin som liknar nyckelpigor men har knappar på ryggen – ”gå fram/gå bak” o s v. Vi brukar till exempel använda dem när vi har matte med olika underlägg som bina får gå på. Ska man träna tiokompisarna då får du bara gå på rutorna där det finns tiokompisar och så programmerar man biet därefter. Då får man både mattedelen och programmeringsdelen! Vi har även ytterli­ gare två robotar: dash och dot, som vi använ­ der lite i engelskan. Du gör ju även matematikfilmer. Hur kom du på tanken att göra det? Jag märkte att när man hade genomgångar och liknande, fattade en del elever direkt medan andra behövde höra det tio-femton gånger. Det gjorde att jag märkte hur jag tap­ pade de som fattade direkt, när de behövde lyssna på samma sak om igen. Samtidigt fick de som verkligen behövde höra om det, inte höra det tillräckligt ändå. Då tänkte jag att detta måste jag lösa och kom på att om de kan titta på det många gånger själva kanske de lär sig lättare. Jag har därför några elever som jag skickar hem film till innan vi går igenom samma sak på lektionen. Då vet barnen och även deras föräldrar att de ska titta på det hemma dagen innan. Det gör att de kommer till lektioner och känner: ”Ja! Men det här förstår jag ju”. Sen är det även jättebra när de är sjuka eller lediga. Jag brukar göra QR-koder av filmerna, så när eleverna sitter i klassrummet kan de gå

fram med sin iPad och scanna koden för att sedan sitta med sina lurar och titta. Vad är ditt tips till andra lärare som vill kunna nu ut till alla sina elever? Det finns nog inget generellt knep, man måste hitta just den elevens intressen. Man måste vara väldigt lyhörd och hitta ingången. Det är den personliga kopplingen som gör det! Vad var det som fick dig att bli lärare? Har du några speciella yrkesförebilder du ser till? Det står i alla mina ”Mina vänner-böcker”, från när jag var liten att när jag blir stor ska jag bli fröken. Jag har haft mycket kontakt med andra lärare på sociala medier och där har man hittat stöttning. Det har hänt att jag har planerat ihop arbetsområden med lärare som jag aldrig har träffat. Bland annat har jag gjort projekt ihop med lärare i Helsingborg för att vi tänker lika och har samma intres­ sen. Allt detta har betytt jättemycket för mig! Att vara lärare är ett jätteviktigt yrke, men det är dessvärre få som söker sig till yrket. Vad tror du att lösningen är? Det hänger ju ihop med lönerna, de måste upp. Många lärare får tyvärr även jobba med för mycket administration som tar väldigt mycket tid. Tid som man egentligen vill lägga på eleverna och arbetet med dem. Det gör många frustrerade. Man behöver göra yrket mer attraktivt genom att ge lärarna bättre förutsättningar och bättre lön. MAJA GRÄLLS maja.gralls @handelskammaren.com

 7

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 3.2017


Är ni redo för nya Dataskyddsförordningen GDPR? Vi ställde frågan om vad den nya Dataskyddsförordningen GDPR kommer innebära för företag och organisationer till Sofie Palmér vd och Magnus Svensson senior managementkonsult, på do-be consulting syd AB, en managementkonsultbyrå i Malmö. Vad står GDPR för? GDPR står för General Data Protection Regulation eller Data­ skyddsförordningen på svenska och är en förkortning för den nya EU-förordningen som regle­ rar hanteringen av personuppgif­ ter för företag och myndigheter. Lagen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter Personupp­ giftslagen PUL. Vad är EU:s tanke med den nya förordningen? Det finns många syften med den nya förordningen, men främst är det att stärka den registrerades rättigheter i skyd­ det av personuppgifter och att ge den enskilde mer kontroll över sina personuppgifter. Ett annat syfte är att minska skillnaderna mellan medlemsstaterna i EU. Vilka organisationer omfattas av GDPR? Alla företag, myndigheter eller organisationer som behandlar personuppgifter omfattas av GDPR. Sedan är det också vik­ tigt att nämna att lagen inte bara gäller företag som är verksamma inom EU, utan också de organi­ sationer som har en affärsrela­ tion eller lagrar data i något EU-land. Hur gör en organisation enklast för att komma igång? Att arbeta med att säkerställa att en organisation efterle­ ver GDPR påverkar i stort sett alla delar av en organisation, vilket gör det till ett komplext och förhållandevis omfattande arbete. Mot den bakgrunden är vår rekommendation att se det som ett projekt. Så ett första steg kan vara att besluta om ett GDPR projekt eller program. När väl det beslutet är taget så är ni igång och nästa aktivitet blir att sätta en struktur för arbetet, besluta vem som ska driva och vara involverad, planera tid, budget och så vidare.

8 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 3.2017

inte. GDPR förstärker ett antal delar från PUL, samt inför ett antal nya områden.

Sofie Palmér och Magnus Svensson har båda praktisk erfarenhet av komplexa GDPR-projekt.

Vad är viktigt för företag och organisationer att tänka på under ett GDPR-projekt? Alla organisationer ser olika ut och har olika möjligheter och kompetenser internt. Den interna kompetensen om orga­ nisationens processer, riktlinjer, kunder, avtal bör vara utgångs­ punkten i arbetet. Men i arbetet med ett GDPR-projekt så behövs legal kompetens för att tolka lagen, IT-kompetens i kartlägg­ ning av personuppgifter och projektledarkompetens för att driva ett komplext och omfat­ tande arbete framåt. Så de interna resurserna med kompetens om bolagets kärn­ verksamhet kommer att vara nyckelpersoner i arbetet med GDPR men i många fall är det klokt att få extern specialisthjälp som förstärkning av de interna resurserna. Varför är det viktigt att börja i tid? GDPR omfattar nya policies, processer, screening av IT-system efter personuppgifter, register över personuppgiftsbehand­ lingar, framtagning av nya kund­ texter och så vidare. Det är ett omfattande arbete som involve­ rar stora delar av organisationen och därför kommer det ta tid.

Vi ser GDPR som en katalysator för en organisation att få bättre kontroll över det viktigaste de har, person­ uppgifter om deras kunder och anställda.

Vad händer om en organisation eller ett företag inte uppfyller kraven? I värsta fall kan ett bolag få en granskning och sanktioner enligt artikel 83 och 84. Sanktioner kommer sannolikt att baseras på vilken grad av efterlevnad en organisation uppnår och det kan komma att handla om allt från en skriftlig varning, återkom­ mande tillsyn av verksamheten till böter. Vitena kan uppgå till upp till 20 000 000 euro eller 4 procent av verksamhetens glo­ bala årsomsättning. Räcker det inte att uppfylla PUL-reglerna? Det är bra, men räcker tyvärr

Finns det några fördelar med GDPR? Absolut! Vi ser GDPR som en katalysator för en organisa­ tion att få bättre kontroll över det viktigaste de har, person­ uppgifter om deras kunder och anställda. Det kan innebära att man initierar dokumentation av processer som i sin tur för med sig förbättrad effektivitet och ökad kundnöjdhet. I förläng­ ningen blir organisationen mer transparent i sin hantering av personuppgifter vilket kan bli till affärsmöjligheter. Vem kan hjälpa företag och organisationer i arbetet med GDPR? Som i allt arbete beror det på vilken intern kompetens som finns i bolaget och att använda resurserna klokt. Det är tre nyckel­områden som det kommer behövas kompetens inom; juri­ dik, IT och projekt/programled­ ning. Om man inte besitter den kompentensen internt i bolaget, så finns det externt stöd att få via konsultfirmor som kan stötta organisationer i den grad de behöver. Om ett företag har kunder och persondata utanför Europa behöver de väl inte uppfylla kraven? Eftersom GDPR gäller för per­ sonuppgiftsbehandling som har anknytning till EU, antingen när den som behandlar personuppgif­ terna är etablerad inom EU eller då någon utanför EU erbjuder tjänster och varor till personer inom unionen eller övervakar deras beteenden här, så omfat­ tas även de företagen av GDPR. ULRIKA DIEROFF ulrika.dieroff @handelskammaren.com


Ny landshövding i Kalmar län Thomas Carlzon, tidigare vd för IKEA AB Älmhult och ledamot i Handelskammarens fullmäktige, tillträdde sin nya roll som landshövding för Kalmar län den 1 juni i år.

Årets Tekniker och Årets Tekniklöfte 2016, Tongyun Shen och Sofie Woge tillsammans med Kerstin Lindell.

Känner du en tekniker som gör skillnad? Nu söker vi Årets Tekniker och Årets Tekniklöfte 2017 och behöver hjälp att hitta kandidater! Årets Tekniker är en person genom sitt arbete bidrar till samhällets utveckling och inspirerar framtidens tekniker. För andra året i rad delar vi även ut priset Årets Tekniklöfte – till en talang i uppstartsfasen av sin teknikkantade karriär. Priserna delas ut vid Handelskammarens Höstmöte den 30 november men redan idag behöver vi din hjälp att hitta kandidaterna. Besök oss på facebook. com/aretstekniker för mer information eller nominera din kandidat direkt på aretstekniker.se PS. För att juryn ska hinna med behöver vi din nominering senast den 8 november.

Vad ser du mest fram emot i din nya roll som landshövding i Kalmar län? – Att få använda mina kunskaper inom entreprenörskap, affärsutveckling, ledarskap, med mera. Länsstyrelsen är ju ett Sverige i miniatyr. Jag vill hjälpa Kalmar län att utvecklas som ett attraktivt affärs- och kunskapscentrum. Är det några särskilda frågor som du kommer att prioritera? – Inom den gröna näringen, infrastruktur, besöksnäringen och kompetensutveckling. Det finns jättepotentialer för Sverige som land om vi kan utveckla detta i vårt län. För att klara detta behöver vi dubbelspår Kalmar–Alvesta men även Stångådalsjärnvägen samt Tjustjärnvägen som måste byggas ut och självklart en E22 som motorväg.

Thomas Carlzon

Hur kommer du använda dina erfarenheter från näringslivet i din nya roll? – Som vd är man ju i en utsatt position vilket man är även som landshövding. Jag tar med mig allt som jag lärt mig under mina 45 år på IKEA och omvandlar detta till Länsstyrelsens bästa. Att bygga nätverk är jätteviktigt.

LEXUS RX OCH NX

ALLTID LADDAD. Upplev världens bäst säljande lyxhybridprogram. Boka en provkörning.

LEXUS MALMÖ

Djurhagegatan 17, Malmö. Tel 010-497 97 80. Hitta öppettider på lexusmalmo.se

 9

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 3.2017


Säkra din digitala leverans Oavsett om du är avsändare eller mottagare är det lika irriterande när viktiga mail hamnar i skräpposten. Vad är det som går fel? Vad kan man göra? Bokningsbekräftelser, inbjud­ ningar, biljetter, avtal och så vidare. Mailen måste komma fram. Men då och då hamnar viktiga utskick i skräpposten. Det är på gott och på ont som spamfiltren blivit allt hårdare. Vi vände oss till leveransexperten Johan Karlsson, CRM Integra­ tions Consultant, på Apsis för tips och råd. – Som avsändare gäller det att se till att man har bra ”rykte” kring sina utskick. Det allra vik­ tigaste är att se över sina adress­ listor för om det är många mot­ tagare som inte öppnar utskicket försämras ryktet. Filtren märker att mottagaren inte öppnar mailen. De vill kanske inte ha utskicken längre, får för många eller har inte ens bett om dem från första början. När ryktet blivit tillräckligt dåligt hamnar mailen per automatik i mottaga­ rens skräpkorg. Det är också viktigt att ha en tydlig länk för avregistrering av utskicken. – Många är rädda för att lägga in en avregistreringslänk men det är helt fel. Så länge du är relevant behöver du inte vara rädd att de avregistrerar sig och skulle de ändå göra det är det bättre än att de markerar mailet som spam eller att det förblir oläst. Du tappar alltså en pre­ numerant ändå. Agera och radera Johan menar att det finns smarta sätt att jobba med listorna och att det är viktigt att agera. – Se över vilka mottagare som inte öppnat de senaste utskicken och kör en återaktiveringskam­ panj mot dem där du ber om bekräftelse på att de vill ha utskicken framöver. Var inte rädd för att plocka bort de som inte svarar från adresslistan, ligger de kvar kan de orsaka skada. Vilka förutsättningar som råder hos mottagaren spelar in. – Olika mailklienter är olika hårda mot skräppost. Även

10 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 3.2017

lokala säkerhetsinställningar hos mottagaren kan stoppa mailen. Hårdast brukar bankernas och kommunernas inställningar vara. Johan återkommer hela tiden till vikten av att vara relevant för sina mottagare. Ännu är

detta ett tungt arbete som kräver mycket handpåläggning från den som gör utskicket men framtiden ser ljusare ut. – Allt eftersom systemen blir smartare och bättre på att prata med varandra tror jag att hela

Viktigast av allt är att skicka mailen till de som verkli­ gen vill ha dem och att vara relevant. Då kommer det att gå bra.

branschen kommer att bli bättre på att vara relevant. Sedan länge har vi utgått ifrån data som till exempel adress, kön och ålder, nu utgår systemen alltmer ifrån beteende, exempelvis tidigare köp i webshoppar. Som avsändare är det viktigt att hålla koll på helheten för att lyckas med leveransen. – Det finns till exempel inga fasta ord som triggar att mailet hamnar i skräpposten. Men vik­ tigast av allt är att skicka mailen till de som verkligen vill ha dem och att vara relevant. Då kommer det att gå bra, avslutar Johan. CAROLINE RUNDBERG caroline.rundberg @handelskammaren.com

Johan Karlsson

Tips till dig som mottagare – så undviker du att viktiga mail hamnar i spamkorgen: er av vad Öppna dina mail – systemet känn kan skicka och tag ett på nats öpp inte som det direkt till skräpposten n Ladda ner bilderna i mailen bland skräpn Flytta viktiga mail som hamnar rgen inko posten till aktbok n Lägg in avsändaren i din kont om du ändå ing deln it-av din n Stäm av med inte får vissa mail

n

Tips till dig som avsändare känna den Var relevant för mottagaren – lär genom big data ick n Tvinga inte på någon dina utsk n Jobba med dina listor döda adresser n Var vaksam på gamla listor – gör skada mot de som n Kör en återaktiveringskampanj ändå inte inte öppnar – plocka bort de som

n

öppnar ärde i att Driv mot klick i breven, skapa merv ladda ner bilderna n Gör avregistrering lättillgänglig (lista över n Be it-avdelningen se över er SPF domän) gets bola från ick utsk göra får de som

n


Meritmind

CFO

Meritmind är CFO:ns bästa vän. Vi utgår från CFO:ns ansvarsområde och hjälper till oavsett om du behöver utveckla era ekonomi- och styrprocesser, få stöd av en konsult under en period eller rekrytera in en ny medarbetare.

Rådgivning

Rekrytering

Interim

När du behöver genomlysa processer, ta fram styrmodeller, stödsystem och genomföra förändringsprojekt.

Ta hjälp av Meritminds erfarna rekryteringskonsulter när du ska rekrytera kvalificerade ekonomer.

Anlita en erfaren ekonomikonsult under en period för att upprätthålla, förstärka och utveckla din ekonomifunktion.

040-615 65 70 meritmind.se


Handelskammaren i Almedalen FOTO: NEWS ØRESUND – JOHAN WESSMAN

Från Handelskammarens sida har vi deltagit i Almedalsveckan sedan tidigt 00-tal. Vi pratar med politiker, samarbetspartners, motståndare och vi driver våra frågor framåt.

Ett utdrag ur Handelskammarens Almedalsvecka: n ”Greater Copenhagen

– bra för Sverige?” Policychef Per Tryding deltog i panelsamtal som arrangerades av Greater Copenhagen & Skåne Committee.

n ”Hur

ser framtidens resande ut i Södra Sverige och Danmark?”. Vd Stephan Müchler deltog i SJ:s ”På spåret-tävling” med Sverigeförhandlingens HG Wessberg som domare och med efter­följande panelsamtal.

n ”Går

vägen till ökad produktivitet via regionerna?” Chefekonom Pernilla Johansson presenterade Produktivitetskommis­ sionens rapport och ingick i panelen.

n Middag

i Handels­ kammarens regi med runda-bordssamtal kring produktivitet för inbjudna chefekonomer, forskare och företagsledare.

n Paneldebatt

och presentation av Klimatutmaningen 2.0 lett av Karl-Erik Grevendahl, ledare Tankesmedjan med efterföljande nätverksmingel för inbjudna.

12 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 3.2017

n ”Skåne

brinner! Hur motverkar vi den sociala oron, ökar tryggheten och stärker framtidstron?” Joakim Wernberg, senior analytiker, deltog i panelen.

n Samtal

mellan EU-minister Ann Linde och Caroline Rundberg, kommunikationsansvarig och redaktör för Handelskammarens tidning. (läs mer på sid. 14–15) n ”Urbanisering

och sydsvenska gaseller – i vilken tillväxtliga spelar våra kommuner?” Joakim Wernberg, senior analytiker, deltog i paneldiskussionen arrangerad av Fastighetsägarna Syd och Øresundsinstitutet.

l I alla år har Almedalens nedgång och fall förut­

spåtts men varje år har veckan i stället vuxit. Idag är det en åtta dagar lång festival i politik och sam­ hällsfrågor. Varje dag är det flera hundra seminarier på alla upptänkliga ämnen och några till. Vi ställer oss varje år frågan om det är lönt att vara där och i så fall på vilket sätt. Hittills är svaret ja. Men veckan har bytt karaktär sedan början på 00-talet när Handelskammaren var med första gångerna. Då var medieintresset balanserat medan det idag finns politiker som nästan bara träffar kameror under hela veckan. Det görs flera hundra högst måttligt intressanta seminarier. Hotellen är mycket oblyga när det gäller priset på bra boende. Men även om bara tio procent av alla tillställ­ ningar håller riktigt bra kvalitet så blir det ändå 200 bra arrangemang under en enda vecka. Och man kan träffa politiker och intervjua dem eller dis­ kutera med dem. Som Ann Linde i detta nummer av Svenskt Näringsliv. Men kraven har höjts och det gäller att man själv erbjuder kvalitet och att man håller till där många kan hitta en – och här fyller Öresundshuset en bra roll eftersom det förmodli­ gen är den bästa belägna lokalen av alla. Almedalsveckan har blivit politikens största branschmässa och det är svårt att gå den helt förbi.

Även om bara tio procent av alla tillställningar håller riktigt bra kvalitet så blir det ändå 200 bra arrangemang.

Det mesta sköts trots allt mycket professionellt. Men säkert behöver ”mässan” justera konceptet. Kanske korta ned det till fyra dagar? I år ville inte statsministern medverka och åkte på egen landsturné. Ett lyckat PR-knep för att skilja sig från alla andra proffspolitiker. Och ett stort steg eftersom det hela startades av Olof Palme. Vi får se hur det blir valåret 2018. Kanske är det just att allt ser så proffsigt ut under Almedalen som blir dess problem. PER TRYDING policychef och vice vd Handelskammaren


Röster om politikerveckan i Almedalen: Helena Tillborg, chef affärs- och verksamhetsutveckling, Kraftringen

Mats Persson, riksdagsledamot (L)

Jag är här för att dels lära och dels prata med politiker, beslutsfattare och branschkollegor kring de utmaningar som energi­ branschen står inför. Inte minst när det gäller energieffektivisering och förändringar för elhandel.

Johan Andersson, vd, Mellby Gård Det bästa med Almedalsveckan är att företeelsen är världsunik, skulle jag säga. Vilken annan plats på vår jord kan beslutsfattare träffa gemene man på det här informella och uppsluppna sättet. Det tycker jag är helt unikt och en fantastisk grej som vi ska bevara.

Maria Wetterstrand, politisk debattör och proffs på gröna frågor Det bästa är att här möts människor från så många olika håll. Det är forskare, det är industrin, hela näringslivet, det är politiker och intresseorganisationer och man pratar om de frågor man tycker är de viktigaste. Det är fullt med folk och så många personer man kan prata med helt enkelt om viktiga saker man vanligtvis går och funderar på själv på sin kammare.

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunalråd (S) Malmö

Kim Olsson, vd, NSR

Jag uppskattar att de seminarier och samtal man deltar i mindre utsträckning är politiska debatter där det handlar om att hitta skiljelinjer, utan att de faktiskt mer är samtal om hur man ska hitta lösningar på olika frågor vi brottas med gemensamt. Det är inte så mycket debatt men väldigt mycket samtal vilket jag tycker är konstruktivt. Det är ganska få arenor som ger det utrymmet.

Ardalan Shekarabi, civilminister (S) Det bästa med politikerveckan är det öppna samtalet, att man har seminarier som alla kan ta del av. Och att män­niskor möts från olika sektorer. Jag tror det är relativt unikt i världen att man på det här komprimerade sättet samlar människor från alla möjliga delar av samhället och att det mesta är öppet för alla.

Karin Ebbinghaus, Executive Director, EY Law AB Här kan man aktivt delta i samhällsdebatten och får vara med och driva frågor som är viktiga inom det man är intresserad av.

Almedalen är när demokrati är som bäst. När man som vanlig människa kan gå på gatorna i Visby och säga hej till en ledande politiker eller lyssna på någon som står och pratar någonstans. Det är demokrati på riktigt.

Jag är här delvis för att vi tagit emot pris som Sveriges bästa miljökommun. Jag kommer också att vara med i debatter kring cirkulär ekonomi. Det är andra gången jag är här.

Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot (L) Det handlar mycket om att möta så många människor koncentrerat på så kort tid vilket man inte gör normalt annars. Man springer på människor i alla möjliga situationer. Det är en fantastisk mötesplats för folk som vill förändra.

Jan Wifstrand, Independent media production professional Det bästa är att en mycket stor mängd svenska opinionsbildare mycket enkelt träffar andra som de annars behöver ägna två månader åt att boka ett telefonmöte eller en träff med. Att mötesplatsen fungerar på riktigt. Ut på Donners Plats, ställ dig och vänta och då kommer de personerna som du har sökt i två månader. Det är det bästa.

  13

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 3.2017


Ministerns råd till företagen:

Förbered er inför Brexit – En månad efter att jag blev EU-minister så kom Brexit och det har präglat väldigt mycket av EUarbetet, det är en väldigt stor sak när ett så stort land lämnar EU. Därför har vi satt igång många utredningar om hur Sverige ska förbereda sig för att det ska bli så lite skada som möjligt, säger EU- och handelsminister Ann Linde. Samtidigt har EU blivit ett hett diskussions­ ämne. Ann Linde tror att Brexit har bidragit till det genom att frågan om vad ett medlemskap i EU innebär har lyfts upp i media. – Många har insett vad det innebär för dem som person och för landet att vara medlem. EU är inte något självklart utan något vi ska vara rädda om och utveckla. Mycket har kommit upp till ytan. Dessutom ser du vad ett land tjänar på det till exempel för Sverige genom att ha varit med på den inre marknaden. Det är någonting man nästan aldrig pratar om. Exporten ger 1,4 miljoner människor jobb i Sverige. Faktum är att stödet för ett fortsatt svenskt medlemskap blivit större i och med Brexit. – Jag tror att det här med att man har börjat prata mer om EU har fått fler svenskar att tänka att det här är nog väldigt bra, det är värre att stå utanför. Vi vill inte ha samma erfarenhet som britterna. Nu är framtiden för alla de svenskar och övriga européer som bor i Storbritannien oviss. – Hundratusen svenskars liv påverkas. Det handlar om allt ifrån sjukvård till pensionsrätt. Hur ska vardagen i Storbritannien fungera om man inte längre har samma rättigheter som man hade när man tog beslutet att flytta dit? Ann Linde är väldigt tydlig med att Brexit även

14 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 3.2017

FOTO: STIG HAMMARSTEDT

Knappt hade hon blivit Sveriges EU-minister när Brexit var ett faktum. Hon brinner för att vi svenskar ska ha koll på EU och ger raka besked till näringslivet – förbered er!

Min förhoppning är att vi ska kunna förhandla fram ett frihandelsavtal men min erfarenhet säger att det tar flera år så man måste vara förberedd.

kommer att påverka det svenska näringslivet. Siff­ ror från 2016 visar att Sverige exporterar varor till Storbritannien för ett värde av 72 miljarder. Hon lyfter fram att hon har inlett en tät dialog med näringslivet men även med kommuner och regioner för att hjälpa svenska företag inför Brexit. – Näringslivet påverkas oerhört mycket av de standarder som EU har och av tullfriheten. Vi har tittat på vad det innebär om vi får ett handels­ avtal som inte är lika bra som det nuvarande. Vi ska göra allt vi kan för att få till ett bra avtal men företagen kan inte stå oförberedda. Det är många som inte ens har tänkt på att om det inte blir något frihandelsavtal då läggs det plötsligt tull på alla varor och om man följer samma handels­ mönster som hittills skulle det innebära kostnader på 2,1 miljarder för företagen per år. Så mitt råd till företagen har varit att informera sig om vad det innebär för just sitt företag. Hur mycket tullar har ni utanför EU? Kommuner och landsting har uppmuntrats att göra en inventering vilka arbetsplatser de har som påverkas av export och import till Storbritannien och hur sårbara de är om vi inte får en mjuk Brexit eller ett riktigt bra handelsavtal. – Min förhoppning är att vi ska kunna för­ handla fram ett frihandelsavtal men min erfa­ renhet säger att det tar flera år så man måste vara förberedd. En mjuk Brexit är såklart att föredra för svensk del men oddsen stiger. – Vi vill ha en mjuk Brexit som innebär att Stor­ britannien ska vara kvar så mycket som möjligt i EU, i den inre marknaden och tullunionen. Detta har de sagt nej till och vill istället ha en hård Brexit. Det pågår diskussioner i den brit­ tiska regeringen men tyvärr blir det nog så att de håller kvar vid en hård Brexit. Det är såklart inte bra för Sverige. Och så är det ju det här med finanskrisen… – Det finns ingen finanskris längre i EU, den har vi tagit oss ur. Nu ökar tillväxten men det tog lång tid och vi kan fortfarande se effekter gällande arbetslösheten, särskilt ungdomsarbetslösheten, vilket gör att det är stora skillnader mellan län­ derna. Men mer tillväxt behövs och Ann Linde menar att lösningen är att förbättra den inre marknaden. – E-handeln växer explosionsartat, tjänstehan­ deln växer oerhört starkt och här finns fortfa­ rande många hinder som måste bort. Vi behöver också se till att vi får fler frihandelsavtal – det bidrar mycket att vi får bort tullar och förenklar för att svenska företag ska kunna exportera. Det gäller verkligen inte bara de stora företagen även om de givetvis tjänar mycket på det. Vi kan till exempel se goda erfarenheter från frihandelsav­ talet med Sydkorea som just blivit klart. EU är inne i en fas där man tittar på vilken väg man ska gå framöver. Sverige har tillsam­ mans med bland annat Storbritannien varit för ett större inslag av nationellt styre och mindre överstatlighet i de flesta frågor. Andra länder går mer för en stark fördjupning. Nu pågår en stor diskussionsrunda som kommissionen satt igång. Där har man skickat ut sex olika förslag som man vill att medborgare, tankesmedjor och


FOTO: STIG HAMMARSTEDT

så vidare ska diskutera. En av frågorna är vilken riktning EU ska ta. Ska EU minska sin verksamhet till att bara bestå av den inre marknaden till att EU ska vara en federal stat och allt däremellan. Det andra är fem olika sakförslag kring sociala frågor, internationalisering, EMU, försvars- och säkerhetspolitik och hur EU ska finansieras. Detta ska diskuteras av medborgare, organisationer och media fram till Europaparlamentsvalet 2019. – Man har ju till exempel valt att gå vidare inom säkerhetspolitiken som även Sverige nu sagt ja till men vi vill absolut inte ha en gemensam EU-armé. Diskussionerna är i full gång och det är superintressant. Jag hoppas verkligen att det är många som deltar i det och att det inte bara är länderna som är i kärnan av det utan att Sverige också lägger fram vad vi tycker. Utöver Brexit och EU:s framtid finns det fler komplexa frågor på agendan. – Vi har jättestora svåra frågor som vi inte hittat svar på, till exempel flyktingkrisen. Migrationsfrå­ gan är en oerhört viktig fråga för EU men tyvärr har vi misslyckats med att komma framåt. Det viktiga för Sverige är att vi delar ansvaret soli­ dariskt EU-länderna emellan men det har man inte gjort. Det känns som att den solidariteten inte finns samtidigt som flera länder bryter mot grundläggande fri och rättigheter. Det är oaccep­

EU har varit väldigt bra när det kommer till miljöfrågan. Parisavtalet hade inte kommit till stånd om inte EU enat sig, visat politisk vilja och i slutändan velat betala.

tabelt att säga att ”vi kommer inte ta emot en enda flykting” som vissa länder gör. Till skillnad från migrationsfrågan finns det ett annat område där Ann Linde tycker att EU lyckats. – EU har varit väldigt bra när det kommer till miljöfrågan. Parisavtalet hade inte kommit till stånd om inte EU enat sig, visat politisk vilja och i slutändan velat betala. När det gäller miljöfrågan kan vi vara väldigt stolta över de resultat som EU uppnått. I sitt uppdrag har Ann Linde också en annan del som hon särskilt jobbar med. Det handlar om vad vi svenskar egentligen kan och vet om EU. – Vi har ju inte riktigt koll. Det visade sig tydligt i en utredning – EU på hemmaplan. Det finns låg kunskap om EU, hur man påverkar och får tag på information från EU. Det är en av mina prioriteringar nu som jag verkligen brinner för. Med EU:s pågående diskussioner om formen för framtiden och med Brexit med allt vad det innebär måste det vara en mycket speciell tid att vara EU-minister. Men att det skulle vara sär­ skilt kul just nu förnekar EU-ministern bestämt. – Brexit är inte kul – det är faktiskt bara dåligt. CAROLINE RUNDBERG caroline.rundberg @handelskammaren.com

  15

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 3.2017


Hemläxan viktig vid en global lansering En global lansering – en produkt eller tjänst som ska rullas ut på mer än en marknad. Det låter onekligen lite skrämmande. Vad ska man egentligen tänka på? Vad finns det för fallgropar? Och hur ser man till att sticka ut i ett ständigt ökande flöde av nya produkter och tjänster? För att få några tips träffade vi Lisa Önnerlid, vd på W Com­ munication Agency i Malmö. Lisa har arbetat med B2B-mark­ nadsföring och kommunikation i över 20 år och har hjälpt inter­ nationella industri- och läkeme­ delsföretag att lansera allt från värmeväxlare och gruvmaskiner till astmaläkemedel och lyftkra­ nar på världens marknader. – Att lansera en produkt eller tjänst är det viktigaste men också det mest riskfyllda man gör som företag. I dagens medieklimat ska man dessutom hantera flera parametrar för att lyckas – glo­ balt, digitalt, socialt. Globala lan­ seringar, ofta av komplexa pro­ dukter, tjänster eller lösningar, är en del av vår vardag här på W. Kund, kultur och kontext Men vad är då egentligen rätt sätt? – Det kan låta självklart, men det missas ändå: ett grundligt förarbete och en genomarbetad strategisk plattform som är för­ ankrad inom organisationen är det som gäller. Och att allting börjar, och slutar, med kunden i sin respektive kultur och kon­ text. Vad finns det för behov? Vad ser, hör, tänker och känner hon eller han? Vilka budskap och vilka kanaler är relevanta? Många tror sig veta vad kunden vill ha, när man egentligen inte har en aning. Gör du fel här, då faller allt. Och det kostar. Lisa berättar att ett bra sätt är att göra så kallade personas över kundgruppen. Genom att samla in fakta om kunden tvingas man lära känna hans eller hennes

16 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 3.2017

utmaningar, drivkrafter beslutskriterier.

och

Vad säger du till vem? Med verkliga personas att för­ hålla sig till blir det lättare att få fram budskap och argument som träffar rätt, menar Lisa. Och vid en global lansering är det nyck­ eln till framgång. – Därför bör kanske inte kund­ löftet eller budskapen formuleras likadant på alla marknader, eller

Många tror sig veta vad kunden vill ha, när man egentligen inte har en aning. Gör du fel här, då faller allt. Och det kostar.

till alla kundgrupper. Samma produkt måste ibland lanseras på helt olika sätt beroende på mognadsgrad, behov och kultur. Lisa berättar också hur vanligt det är att budskap översätts fel, även om de är anpassade till marknaden. Från grundspråket engelska kan det ibland bli helt galet, eller urvattnat. Ett tips är att anpassa texterna istället för att bara översätta dem. Den viktiga kundresan Men vilka kanaler ska man använda, och när? Genom att ”bli” sin kund är det lättare att säkra rätt kanaler inför lanse­ ringen, menar Lisa.

När Trelleborg Wheel Systems skulle lansera ett nytt däck tog W fram konceptet ”Ride tall”, som byggde på kundinsikter och något som hela världens skogsarbetare har gemensamt: sin yrkesstolthet och ett däck som man kan vara stolt över att äga, använda och sälja.

– På W utgår vi från ”the customer journey” – resan från att skapa uppmärksamhet hos målgruppen till nyfikenhet, för­ djupat intresse, köpbeslut och slutligen en lojal återkommande kund. Genom olika scenarios kan vi mappa ut kontaktytorna längs resan och anpassa budskap och strategi för olika marknader och kanaler. Och kanalerna varierar inom både branscher och kulturer. I Kina får man exempelvis

glömma kanaler som Google, Facebook, Twitter, YouTube och Instagram och i Tyskland är fort­ farande XING större än LinkedIn. Att få med alla på tåget Ett vanligt misstag vid globala lanseringar är att företaget eller organisationens olika avdel­ ningar inte är samspelta, att de spretar eller helt enkelt inte har samma mål i sikte: – Att få med hela teamet är helt avgörande för en lyckad lan­


Lisa Önnerlid, vd på W Communication Agency, delar med sig av över 20 års erfarenhet inom marknads­ föring och kommunikation.

Läs mer på cil.se

Utbildning för verkligheten. Fem tips inför din lansering Investera tid att göra ”personas” över din kund, gärna tillsammans med säljarna. Sätt upp på väggen, ha med i möten och använda dessa för att trycktesta ditt material.

På CIL, Centrum för Informationslogistik, tycker vi det är viktigt med förankring i verkligheten. Därför är alla våra utbildningar framtagna ihop med näringslivet. Våra studenter arbetar med tilllämpade projekt och får spendera minst 20% av studietiden på ett företag. Det är vad vi kallar utbildning för verkligheten.

cil.se

Gör kundresan. Mappa ut scenarios och kontaktytor för att ta målgruppen från ovetande till nyfiken, intresserad och slut­ligen lojal kund. Missa inte medarbetarna. Se till att lanseringsmål, kundlöfte och lanseringsplan kommuniceras internt till alla nivåer och roller i god tid. Och stötta säljarna med smarta verktyg! Testa och mät – före, under och efter lanseringen. Så kan budskap och kanaler anpassas och optimeras längs vägen. Och med mätbara mål blir det enklare att utvärdera efteråt.

sering. Om inte säljarna är med på målet, budskapen och har bra verktyg till hjälp spelar det ingen roll hur bra kampanjmate­ rialet är i övrigt. Och det gäller alla som har kundkontakt – från kundtjänst till eftermarknad. Genomtänkt internkommunika­ tion och utbildning gör enorm skillnad, avslutar Lisa. CAROLINE RUNDBERG caroline.rundberg @handelskammaren.com

Involvera din byrå i god tid för att utmana och vässa din lanseringsplan, kampanjkoncept och kanalmix. Du har investerat i att utveckla din produkt eller tjänst, se nu till att världen får upptäcka den på rätt sätt.

W Communication Agency är en internationell B2Bbyrå med bas i Malmö med kunder som Trelleborgkoncernen, Sandvik, Alfa Laval, Terex, Konecranes, Ferring, Grünenthal, Hedson m fl. wcommunication­agency.com

Välkommen till ett vineri i världsklass. I Simrishamn. Besök vårt toppmoderna vineri och showroom med vinbar och restaurang i Simrishamn. Här kan du njuta av vin och mat i kombination samt lära dig hur man framställer vin – från druva till färdig produkt. ÖPPET ÅRET RUNT FÖR GUIDNINGAR, VINPROVNINGAR OCH EVENTPAKET VARJE VECK A. LÄS MER PÅ NORDICSEAWINERY.SE

BOKA ERT BESÖK – RING 0414-186 79 ELLER MAILA SHOWROOM @ NORDICSEAWINERY.SE

BESÖKSADRESS ∙ VINERI – VINGATAN 2 ∙ SE-272 36 SIMRISHAMN TEL +46 414 186 79 · SHOWROOM@NORDICSEAWINERY.SE

  17

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 3.2017


Antti Kaunonen, President och Dan Pettersson, Senior Vice President, Mobile Equipment var med och tog de första symboliska spadtagen till Kalmars innovationscenter.

Produktion blir innovation Just nu byggs det för fullt i Ljungby. Kalmars gaffeltrucksproduktion ersätts av ett innovationscenter. Den totala investeringen ligger på runt 20 MEUR och är en viktig satsning för framtiden. – Vårt beslut att investera i ett helt nytt state of the art Innova­ tionscenter hänger samman med en annan stor förändring som vi gör. Vi flyttar produktionen av gaffeltruckar från Lidhult till vår toppmoderna produktions­ anläggning i Polen. I samband med detta omvandlas verksam­ heten i Småland till ett affärs-, innovations- och teknikcenter, säger Dan Pettersson. Satsning för framtiden För Kalmar ligger fokus nu på att stärka sin expertis inom digital affärsutveckling, forskning och utveckling, prototypproduktion och testning av mobila maski­ ner. Detta kräver en ny anlägg­ ning som är anpassad till verk­ samhetens framtida krav. – Vår anläggning måste även spegla Kalmars position som marknadsledare. En nysatsning signalerar vår framtidstro på det vi gör inom Kalmar Mobile Equipment. Den kommer att vara motivations­ höjande för nuvarande personal

18 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 3.2017

och attraktiv för nya medarbe­ tare. Kulturbyggandet är minst lika viktigt som den fysiska miljön. Med rätt läge Att satsningen sker i Ljungby och inte någon större stad i Sverige eller utlandet med mera centralt läge beror på flera faktorer. – Vi har en stark tradition med mer än 70 års ackumulerad erfa­ renhet i Ljungby-området. Regio­ nen har ett kompetensförsprång genom det befintliga klustret av

Vi hoppas att vår satsning skall inspirera även andra företag i trakten för att på så sätt bidra till ytterligare investeringar.

ledande tillverkare av tunga mobila maskiner. Även närheten till Linnéuni­ versitetet är av central betydelse av flera skäl. – Vi har inlett ett forsknings­ samarbete med Linnéuniversite­ tet i Växjö samt CIL i Ljungby på temat digitala affärer. För Kal­ mars framtidssatsningar behövs tillgång till befintlig kunskap samt förutsättningar för ny. – Nu skapar vi en unik forsk­ ningsmiljö genom att kombi­ nera Kalmar Mobile Equipments marknadsledande kompetens och erfarenhet inom digitala tjänster för industriella maskiner med det vetenskapliga arbets­ sätt som finns hos forskargrup­ pen Gunilla Bradley Centre for Digital Business vid Informatik­ institutionen, Linnéuniversitetet. Dan poängterar också att Linné­ universitetet är viktigt som rekryteringsbas för framtida kompetensbehov. – Vi hoppas att vår satsning skall inspirera även andra före­ tag i trakten för att på så sätt

Centret är dimensionerat för ca 200 personer med fokus på affärer, teknik och innovationer och inrymmer följande funktioner: n

Divisions HQ HQ för 2 Business lines n Sales & Marketing n Digital Affärsutveckling n Säljstöd n R&D n Product Support n Inköp n Reservdelsförsäljning n IT n Prototyptillverkning n Vissa Centrala funktioner n Delar av Kalmar Sverige försäljning n

bidra till ytterligare investe­ ringar. Vi har dessutom valt en regional aktör som ska bygga anläggningen, Lagans Byggnads AB. Det kommer att innebära en hel del jobb lokalt under bygg­ nationstiden. ULRIKA DIEROFF ulrika.dieroff @handelskammaren.com


FOTO: ROGER NELLSJÖ

Vad är Tulldagen? På Tulldagen träffas personer som arbetar med internationell handel, tull och transportfrågor. Här får de information om de senaste nyheterna och träffar andra som arbetar med samma sak för att utbyta tips och erfarenheter. Läs mer om Tulldagen 2017 på handelskammaren.com och skicka in din anmälan senast den 4 oktober.

FOTO: ROGER NELLSJÖ

Maria Andersson, Voestalpine Böhler Welding Hur många gånger har du varit på Tulldagen? Fyra gånger.

Vad tycker du är det bästa med Tulldagen? Utbudet av seminarier och att man har möjlighet att välja vad man vill lyssna på utifrån eget behov och intresse.

Tobias Melkild, Metso Sweden AB Hur många gånger har du varit på Tulldagen? Jag närvarade förra året för första gången, men det blir absolut inte den sista.

Vad tycker du är det bästa med Tulldagen? Tulldagen är ett utmärkt sätt att få fördjupade kunskaper i tull- och handelsrelaterade händelser under året som gått såväl som en framtidsspaning om vad som komma skall. Det är viktigare än någonsin att hålla sig á jour med sin omvärld och alla företag som hanterar export och import borde se till att vara representerade.

  19

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 3.2017


Att lyckas i USA, en av världens största marknader, står högt upp på många företags önskelistor. Vad bör man tänka på och vilka vanliga misstag går att undvika vid etablering i USA? Vi vände oss till Christina Björnström som från sitt uppdrag som vd för den Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New England, har stor erfarenhet av att hjälpa svenska företag att etablera sig i USA.

På andra sid Det Svensk-Amerikanska handelskammarnätverket består av 20 kontor runt om i USA och har i uppdrag att bygga affärsrelationer mellan amerikanska och svenska företag. Christina Björnström är vd för den Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New Eng­ land, SACC-NE, men kommer snart att lämna uppdraget för att foku­ sera på sin nya roll som Investment relationship Manager på TerraNet i USA. Jag träffar henne för ett samtal i foajén på Sloan School of Business på Massachusetts Institute of Tech­ nology (MIT). Vilken roll ser du att Handelskammaren i New England har när ett svenskt företag står inför en etablering i USA? – Handelskammaren möter många olika företag och företagare. Det är allt ifrån utlandssvenskar som söker en koppling till Sverige till mindre företag som behöver kontakter och rådgivning under sin etableringsfas eller stora företag som vill under­ stryka sitt svenska ursprung. Den primära uppgiften är att underbygga handel mellan Sverige och USA men jag tycker att en annan viktig del är att sätta Sverige på kartan genom att sprida ordet om svensk innova­ tionskraft och framgångsrika företag.

och i princip tvinga fram en produkt av något som nästan inte finns. Istället för att vara besatt av att bli nästa miljardär tror jag att det är viktigare än någonsin att en entreprenör är driven av passionen att lösa ett problem. Det handlar om att hitta en ny väg till en ny lösning eller ta sig an ett problem på ett nytt sätt och i ett andra steg omvandla det till business.

Christina Björnström

Business i USA bygger extremt mycket på nätverk och relationer. Man måste känna rätt människor och underhålla relationerna hela tiden, annars händer det inget.

Finns det några vanliga misstag? – Utmaningen många svenska före­ tag stöter på när de ska etablera sig på den amerikanska marknaden är att de ibland har för stort självförtroende gällande sin produkt eller service. De tror att det räcker med att produkten är fantastisk men det fungerar inte så. Business i USA bygger extremt mycket på nätverk och relationer. Man måste känna rätt människor och underhålla relationerna hela tiden, annars händer det inget. Jag skulle säga att affärer generellt tar längre tid i USA och kan vara mer komplicerade. Mitt intryck är också att man i Sverige instinktivt litar mer på varandra medan man i USA måste bygga upp förtroendet under en längre tid.

Vad är mer viktigt att tänka på? – Naturligtvis att studera marknaden noggrant och vara smart gällande var i landet man väljer att gå in. Det är Många av företagen som kommer enkelt att välja New York eller Silicon – CHRISTINA BJÖRNSTRÖM Valley men det kanske inte är där din till USA idag är mindre start-ups starkaste målgrupp befinner sig. Då blir med en driven entreprenör bakom resultatet istället att man slösar med rodret. Vad tänker du om det? – En trend som jag uppfattat är att alla tycks vilja resurser och stöter på onödig konkurrens. Om man vara entreprenörer idag. Många företag försöker skapa jobbar inom medicin, biotech eller life science, är det en affärsmodell av en affärsmodell av en affärsmodell i stort sett bara Boston som gäller, fortsätter Christina.

20 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 3.2017


Pär-Olof Johannesson, vd på skånska TerraNet föreläser för studenter på MIT i Boston efter ett råd ifrån Svensk-Amerikanska Handelskammaren.

Om TerraNet: TerraNet levererar unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör intelligent maskin-tillmaskin-kommunikation och strömning av data, inklusive bandbreddskrävande HD-media, oberoende av mobilnät eller andra hotspot-beroende nätverk. Bolaget är baserat i Lund.

an dammen Hur stor är kunskapen om Sverige i USA? – Förvirringen om Sverige och Schweiz stöter vi fortfarande på med jämna mellanrum, lustigt nog. Eftersom jag växt upp mestadels utanför landets gränser ser jag tydligt hur Sverige sticker ut på många sätt med extremt framgångsrika entreprenörer och före­ tag i förhållande till sin storlek. När jag hör någon säga att de ska resa till Sve­ rige för att de blev så nyfikna efter att ha varit i kontakt med Handelskamma­ ren tycker jag att vi gjort ett bra jobb. När intervjun lider mot sitt slut kommer det skånska bolaget Terra­ Nets vd Pär-Olof Johannesson gående. Han har just hållit ett föredrag inför en grupp studenter på MIT. Han berättar att föreläsningen är ett direkt resultat av ett råd från Christina, att jobba med

Tillsammans med SACC ordnade vi en frukost för investerare i Boston. Den typen av event är svåra att rådda om man inte har ett utbrett lokalt nätverk vilket SACC-NE kunde hjälpa till med. – PÄ R - O LO F J O H A N N ES S O N

sina kontakter. TerraNet och SACCNE har också samarbetat kring ett event för investerare. – Tillsammans med SACC ord­ nade vi en frukost för investerare i Boston. Den typen av event är svåra att rådda om man inte har ett utbrett lokalt nätverk vilket SACCNE kunde hjälpa till med. Christina satte ihop ett mycket bra program och samarbetet gav utdelning för TerraNet, säger Pär-Olof Johannes­ son. ANNA PERSSON

Mer info om Swedish-American Chambers of Commerce of the USA finns på www.sacc-usa.org

Ung, hungrig och med massor av erfarenhet. Våra rekryteringskonsulter har själva gedigen näringslivs- och ledarerfarenhet. Tillsammans har vi många års erfarenhet från fältet som gör att vi förstår just dina behov. Ändå har vi förvånansvärt få gråa hår och tänker gärna i nya och otraditionella banor. Det är så vi hittar rätt ledare. Högström & Co är ett av södra Sveriges ledande företag inom chefsrekrytering. Läs mer om oss och våra aktuella tjänster på hogstrom-co.se.

  21

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 3.2017


Det har inte gjort särskilt ont hittills och kommer antagligen inte att göra det framöver heller. Egentligen är det en affärsidé och ett nytt sätt att industrialisera landet. Vi är framme vid det sista trapp­ steget mot ett fossilfritt Sverige.

Uppdrag:

Ta bort hinder för ett fossilfritt Sverige Svante Axelsson är regeringens samordnare för ett fossilfritt Sve­ rige. Uppdraget är att undanröja hinder. – Jag ska lyssna på dig – du vill springa snabbare – kan vi ta bort din snubbeltråd så det går ännu snabbare? Rent konkret kan det till exempel handla om att defi­ niera miljöbil. – Finns det inget begrepp som folk förstår då fungerar inte marknaden. Det gäller att kommunikativt fastslå att med miljöbil menas elbil, ladd­ hybrid och biogasbil. Inget annat. Det är de tre som ges stöd från staten när man köper. Ett annat exempel är elbusssatsningen i Göteborg. Kör du buss på gummihjul får du skatta på elen men inte om du kör på stålhjul som spårvagnar gör. Det är orättvisa spelregler mellan två elfordon. Vägen dit Svante talar gärna om trap­ por. Den första var oljekrisen som ledde oss till ett fossilfritt elsystem. Nästa trappa var vär­ mesektorn där skattereform och skatteväxling fick oss att överge koks och olja. Nu är vi framme

22 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 3.2017

vid trappa nummer tre; väg­ transporter. Det som varit svårt för tio år sedan är lätt idag, det går att trycka in biodiesel i alla dieselmotorer redan nu. – Vi kan vara nästintill fos­ silfria direkt eftersom det är så många dieselmotorer i Sverige. På just fordonssidan går elek­ trifieringen av bilar fortare än någon anar.

Vi kommer att köpa elbilar när vi köper bil, sannolikt är elbilen den billigaste bilen redan 2021–22.

Svante menar att det är mycket tack vare Elon Musk och kineserna. – Vi kommer att köpa elbilar när vi köper bil, sannolikt är elbilen den billigaste bilen redan 2021–22. Vi har en enorm tur att batterierna är så billiga nu att vi kan göra det stora skiftet från förbränningsmotorer till elbilar

Svantes tips till företagen: n

Kör igång även om ni inte har kartan färdig n Börja med lågt hängande frukter och öka ambitionen stegvis n Lär av varandra och dela med er n Skapa ett feedbacksystem och sprid informationen om vad ni gör

och kanske vätgasbilar. Flyget och sjöfarten tar lite längre tid men även de måste och är på gång att byta bränsle. Men vad innebär ett fossilfritt samhälle egentligen för närings­ livet i Sverige och hur påverkar det vår konkurrenskraft? – Jag tror att detta egentligen innebär affärsidéer för Sverige. Ska vi sälja stål måste stålet vara bättre – vår konkurrenskraft är kvalitet. Nu kan vi skapa klimat­ neutral cement, fossilfritt stål,

bioraffinaderier och världens första batterifabrik som cirku­ lerar gamla batterier till nya. Det är grön industrialism och en färdplan för fossilfri konkur­ renskraft. Det tror jag är anled­ ningen till att vi ändå är på lite gott humör trots att världens isar smälter snabbt. Man kan se synergier mellan affärsutveck­ ling, konkurrenskraft en vanlig klassisk tillväxt- och jobbpolitik med förtecknet fossilfrihet. Det är en hävstång för att industriali­ sera Sverige på ett nytt sätt. Svante menar att företagens uppgift är att hålla sig i framkant och fundera över hur den egna produktionen kan ställas om så att produkterna blir världsför­ bättrande. – Världens resurser blir knap­ pare och knappare. Har jag en produkt som kan överleva? Det är frågan i ett fossilfritt sam­ hälle. Företagen i täten Svantes bild är att kraften gene­ rellt sett är större på lokal än på central nivå och att en stor grupp företag ligger före reger­ ingen i ambitioner och målbilder. Många kommuner är också på offensiven. – Regeringen ska underlätta för företag och kommuner att springa snabbare – för de vill springa. Flera av de företag som idag ligger i framkant är resursstarka bolag. Men något som också påverkar hur snabbt ett företag agerar är hur kräsna kunderna är. – Jag träffade ett företag som var så glada att ha fått Volvo som kund, även om de bara stod för några procent av omsätt­ ningen, just för att Volvo är så tuffa. De blev trimmade och trä­ nade så att hela företaget blev bättre. Men det kan också vara så enkelt som att vd:n brinner för frågan. Dessutom skapas ett mervärde för personalen att inte bara maximera vinster, vi ska rädda världen och ha en grön tillväxt. Man kan inte nog betona vilken attraktion det ger på per­ sonal- och rekryterings­ sidan. Det är att skapa meningsfullhet i jobbet. CAROLINE RUNDBERG caroline.rundberg @handelskammaren.com


Mr  T ull med 25 år i Handelskammarens tjänst Med 25 års erfarenhet av arbete för Handelskammaren är det inte konstigt att Per Anders Lorentzon allt oftare omnämns som Mr Tull. Han är flitigt anlitad av företag i hela landet men också aktiv när tullfrågor avhandlas i Bryssel. Vilken händelse har påverkat ditt arbete mest? Det största som skett är det svenska EU-medlemskapet. Ett av våra större medlemsföretag var så angelägna om att jag skulle hålla en utbildning kring vad som nu gällde att de kallade in personalen en lördag eftersom min kalender var full i veckorna. Medlemskapet har inneburit att handeln förenklats betydligt. Vilken är den största förändringen i handelskammarvärlden? Det är helt klart CERTIATA®, vårt system för hantering av handelsdokument som gör det möjligt för företagen att göra sina ansökningar elektroniskt. CERTIATA® var det första digitala systemet för ursprungscertifikat i världen vid lanseringen år 2000. Nu utvecklar vi systemet ytterligare för att ge bästa service och tillgänglighet för våra kunder.

tycker att det är svårt att förstå vad som verkligen gäller för handel med Ryssland, men också med Norge. Många missar att kolla upp vad som gäller i Norge som ju inte är med i EU. Kan du berätta om några uppdrag som sticker ut? Det var kul när vi för första gången hjälpte Koenigsegg till enklare tullhantering av deras bilar inför en mässa utomlands. En annan gång hjälpte jag ett bolag med ett överklagande där 6–7 miljoner kronor stod på spel. På 90-talet skulle jag själv ta med en over head-projektor till ett utbildningsprojekt i Dar es Salaam. Fast jag var säker på att jag hade rätt dokument med mig var jag ganska svettig när de kritiska tulltjänstemännen tvingade mig att öppna lådan.

Då och då är jag i Bryssel på Euro­ chambres möte för tullexperter från hela EU.

Det är ofta tomt på ditt rum – var är du egentligen? Jag håller både allmänna kurser och företagsutbildningar runt om i hela landet. Då och då är jag i Bryssel på Eurochambres möte för tullexperter från hela EU. Där diskuterar vi och arbetar med gemensamma frågeställningar och problem. Dessutom sitter jag med i Tullverkets insynsråd, en rådgivande grupp som representerar näringsliv och myndigheter och kommer med inspel till generaltulldirektören och andra i verksledningen. Vi som sitter i rådet får också information om vad som är på gång inom Tullverket. Vilken är den vanligaste frågan du besvarar? Vilka papper behövs när jag ska skicka varor till landet x? Jag har fått många frågor kring handel med Mellanöstern och många

Vilket är ditt bästa hjälpmedel? Den kunskap jag och kollegorna samlat på oss under åren genom alla frågor vi fått.

Vad väntar vid horisonten? Brexit naturligtvis. Resultatet av förhandlingarna mellan EU och Storbritannien kommer att komplicera handeln, vilket inte minst svenska företag kommer att märka. USA är också ett frågetecken gällande hur deras politik kommer att påverka världshandeln. Vad kommer ökad protektionism i världshandeln att innebära, trots allt prat om ökad frihandel och färre handelshinder från WTO:s sida? CAROLINE RUNDBERG caroline.rundberg @handelskammaren.com

  23

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 3.2017


Nytt från fullmäktige Framöver ska Handelskammarens fullmäktigeledamöter jobba i arbetsgrupper istället för regionstyrelser. Den nya konstellationen verkar för att identifiera frågor som Handelskammaren ska driva kring utvalda ämnen som flyg-, yrkeshögskola-, och framtidsfrågor. Grupperna består av ledamöter från olika regioner och branschbakgrund som tillsammans fokuserar på det utvalda ämnet.

Ann-Sofi Aru,

Leif Olsson,

Vilka frågor har gruppen hittills tagit fram? – Vi har börjat med att kartlägga vilka former av yrkesutbildningar som finns i Sverige idag, både på gymnasienivå, för vuxna och på eftergymnasial nivå. Frågor som vi diskuterat är bland annat hur vi kan stärka Yrkeshögskolan för att möta arbetsmarknadens kompetensbehov. Hur kan vi göra yrkesgymnasium och lärlingsutbildningar mer attraktiva samt hur kan yrkesutbildningar kan vara en möjlighet i integrering av nyanlända? Vilken roll har näringslivet och politikerna i att skapa utbildningar som både är attraktiva och som matchar behovet på arbetsmarknaden?

Vilka frågor har gruppen hittills tagit fram? – Vi startade med att skaffa en överblick hur svenskt flyg ser ut i dagsläget. Vi tittar bland annat på de mindre flygplatserna som inte ägs av staten. Övervägande delen av dessa flygplatser visar årligen förlust och frågan är då om exempelvis ett subventioneringssystem kan vara en lösning för ett jämlikt drivande av flygplatserna? Vi diskuterar även de olika utfallen av vad en flygskatt skulle medföra. Varför går inte skatteintäkterna tillbaka för att förbättra miljön istället för att hamna i den allmänna skattehögen?

vd på Competensum, ordförande för arbets­ gruppen Yrkeshögskola

Varför är dessa frågor viktiga? – Dessa frågor är viktiga på grund av att det finns en upplevd kompetensbrist inom näringslivet där det är svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens. Vi har många nyanlända som ska integreras på arbetsmarknaden där yrkesutbildning kan vara ett bra alternativ. Vi måste även underlätta för kompetensväxling under yrkeslivet för att möta de snabba förändringarna på arbetsmarknaden. Målsättningen är att förbättra förutsättningarna för yrkesutbildningar som matchar näringslivets kompetensbehov, avslutar Ann-Sofi.

vd för Electrokoppar, är ordförande i arbets­ gruppen om flygfrågor

Varför är dessa frågor viktiga? – När gruppen startades handlade det om att se till att näringslivet har möjligheten att verka i hela vårt område. För det behövs bland annat flygförbindelser. Företag kommer inte att investera i områden som inte nås enkelt, vilket också påverkar beslut om utbyggnad och nya satsningar för redan befintliga företag. Det är dags för oss att börja se flyget som en del av kollektivtrafiken.

Det är dags för oss att börja se flyget som en del av kollektivtrafiken.

Joakim Wernberg, Senior Analytiker på Handelskammaren, ansvarig för Framtids­ gruppen

Vilka frågor har gruppen hittills tagit fram? – Arbetet utgår framförallt ifrån hur det ekonomiska landskapet har förändrats och fortsätter att förändras genom exempelvis urbanisering och digitalisering. Det betyder att många frågor handlar om platsens betydelse för företagandet. Hur skiljer sig förutsättningarna för att starta och driva företag på olika platser och hur kan det påverkas? Vad gör en arbetsplats attraktiv, och hur skiljer det sig mellan en storstad och en mindre ort på landsbygden? Hur kommer framtidens arbetsplats se ut, och hur ofta kommer de anställda att vara där? Varför är dessa frågor viktiga? – Hur ett problem eller en fråga formuleras har stor betydelse för hur svaret sen kommer att se ut. I en tid när både samhälle, politik och ekonomi genomgår stora förändringar genom exempelvis digitalisering är det viktigt att se över hur väl problemen vi försöker lösa faktiskt motsvarar den verklighet vi lever i. Dessutom har det under en längre tid funnits ett glapp mellan forskningen och näringslivet. Genom att formulera nya frågor och problem i gränslandet mellan näringsliv och forskning främjar vi kunskapsutbyte men förhoppningsvis också samarbete i framtiden. SARAH MESCH sarah.mesch @handelskammaren.com

24 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 3.2017

Genom att sitta med i Handelskammarens fullmäktige har jag möjlighet att vara delaktig i att skapa förutsättningar för ett gynnsamt företagsklimat inom sydsvenskt näringsliv. Ser även fram emot att ta del av det nätverk som Handelskammaren utgör.

Eva Täljegård, vd Heléns Rör AB, Halmstad


Kerstin Lindell, President & CEO på Bona AB blev omvald som vice ordförande på Handelskammarens årsmöte

FOTO: BONA AB

Handelskammaren är en viktig och tung aktör i Sydsveriges näringsliv och dess syfte att arbeta för och påverka en miljö för ett gynnsamt näringsliv och bra boende är centralt. Jag tackade ja till att sitta i Handelskammarens fullmäktige för att jag anser att det är viktigt att både små och stora företag engagerar sig i Handelskammarens arbete för att fortsätta verka mot en intressant och hållbar framtid med företag i världsklass.

Handelskammarens fullmäktige beslutar om agendan för verksam­ heten. Den lokala förankringen och spridningen på både branscher och storlek på företag, som ledamöterna kommer ifrån, ger bredd och säker­ ställer att arbetet blir relevant för alla medlemsföretag.

Camilia Qvist, vd EC konsult, Karlshamn

Nya ledamöter Tom Erixon, Alfa Laval Group AB, Lund Ola Hammarström, Xylem Water Solutions AB, Emmaboda Anette Henriksson, Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt, Hässleholm Pernilla Jonsson, IKEA Älmhult AB, Älmhult Jonas Kihlberg, Elajo Invest AB, Oskarshamn Sven Kristensson, Nederman Holding AB, Helsingborg Niklas Larsson, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad Håkan Naij, Stora Enso Paper AB, Hyltebruk Peter Nordblad, Swedbank AB, Södra Regionen, Malmö Helena Olá, Ericsson AB, Karlskrona Carolina Palmqvist, TicTac Interactive AB, Malmö Camilia Qvist, EC Konsult AB, Karlshamn Anna Schreil, The Absolut Company, Åhus Göran Stille, Handelsbanken, Regionbanken Södra Sverige, Malmö Johan Svenningsson, Uniper Sverige AB, Malmö Veine Svensson, SEB, Malmö Eva Täljegård, Heléns Rör AB, Halmstad Anna Werntoft, Stratiteq Sweden AB, Malmö Thomas Wüttke, Svenska Decosteel Försäljnings AB, Hyltebruk Deniz Yildirim, tretton37 AB, Lund

Det är viktigt att kontinuerligt arbeta för att främja ett positivt företagande och företagsklimat. Jag vet att Handelskammaren driver många viktiga frågor nationellt som påverkar tillväxten i Skåne. Med mitt deltagande vill jag ge tillbaka till regionen med min erfarenhet av entreprenörskap, innovation och tillväxt.

Deniz Yildirim, bolagsordförande Tretton37 AB, Lund

Varför prioriterar du att engagera dig i Handelskammaren? Jag tycker det är viktigt att engagera sig för att göra Sydsverige till en attraktiv plats för oss alla. Det är av stor betydelse att vi företagare tar vårt ansvar och bidrar till regionens utveckling och tillväxt. Då är Handelskammaren för mig det optimala sammanhanget där vi nätverkar och ger förutsättningar för att industri, akademi och politik kan samverka på ett konstruktivt vis. Genom att fokusera på de områden vi tog fram till Vision 2020 på Handelskammaren inom utbildning, infrastruktur och integration kan vi göra Sydsverige till en ännu bättre plats i framtiden. För att lyckas med detta krävs tålamod, långsiktighet och samarbete och där fyller Handelskammaren en viktig funktion. Finns det några frågor som du personligen tycker är extra viktiga att driva? Ja, regionen står för stora utmaningar och utan samverkan mellan de olika intressenterna i regionen kommer vi inte kunna fullfölja de genomgripande förändringar som behövs. Integration är ett område som ställer stora krav på utbildning, boende, arbetsmarknad, attityder och värderingar med mera för att lyckas. Med det sagt är det ytterst bekymmersamt att konstatera att våra medlemsföretag ser att tillgången till kompetens är en av de största utmaningar vi har både på kort och lång sikt. Jag tycker att detta, samtidigt som vi har hög arbetslöshet hos utrikesfödda, är en fråga av yttersta vikt att samarbeta kring. Att utbilda våra ungdomar inom områden som till exempel teknik och vetenskap där vi ser ett stort behov i framtiden behöver långsiktiga prioriteringar. Att hantera matchningsproblematiken på arbetsmarknaden börjar redan med tillgång till utbildningsplatser på högskolan där vi behöver ha ett gediget samarbete med både politik och akademi. Även infrastruktur kräver en långsiktig plan med hjälp och stöd av politiker på riksdagsnivå. I Skåne upplever vi ibland alltför stort politiskt fokus på Stockholmsregionen och här arbetar Handelskammaren intensivt och konstant att föra fram Sydsveriges intressen. VERA JOHNSSON

  25

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 3.2017


37

L ÅT OSS PRESENTER A

N YA M E DL E M M A R

Efter ca 25 år i bank- och finansbranschen både i Sverige och internationellt och knappt 10 år som ekonomikonsult flyttade jag och min fru till Skåne i våras. Jag jobbar som inhyrd CFO för mindre bolag och har fortfarande kvar flera kunder i Stockholm men hoppas att nu även kunna jobba med företag i Skåne. Jag gick med i Handelskammaren för att få nya kontakter, nätverka och lära mig mer om företagsamhet i södra Sverige.

 Ohlssons i Landskrona AB, Landskrona  CeDe Group AB, Malmö  Dfind Finance AB, Malmö  Dfind Science and Engineering AB, Malmö  Ework Group AB, Malmö  Gigstr AB, Stockholm  Halén Consult AB, Malmö  KBM Advokatbyrå AB, Malmö  Koala Marketing Company AB, Malmö  Madsen Advokatfirma AB, Malmö  Merit utbildning AB, Malmö  Självbildarna AB, Malmö Sven Askenberger,  SOUTH Communication AB, Malmö Ascando AB  Telisol AB, Malmö  Ascando AB, Skanör  Frameless Consulting AB, Kävlinge  FranklinCovey Sverige AB, Skanör  Kontroll i Sverige AB, Vellinge  Linton & Wahlgren AB, Lund  NYTT FOKUS, Bjärred  Robust Seed Techno­ logy A&F AB, Lund  Peab Byggservice AB, Kristianstad  Sappy AB, Åhus  Alfdex AB, Landskrona  Autotech Teknikinformation AB, Helsingborg  Besam Sverige AB, Landskrona  Grafokett AB, Ängel­ holm  Mustcarepro AB, Båstad  Tommy Nordbergh Åkeri AB, Med relativt nystartad Hjärnarp  Arbetsförmedlingen, konsultverksamhet, i vilken jag erbjuder Malmö  Örenäs Slott Hotell och bolagsjuriststöd, uppKonferens AB, Glumslöv  Nord365 drag som styrelseledamot och skiljedomare/ AB, Halmstad  Sweden Design medlare, och efter att Of My Own i Konga AB, Tingsryd ha deltagit i ett antal av era evenemang samt  Sydsvenska Nea AB, Diö de kontaktytor som skapades vid dessa  Engineered Steel Solutions Mikael Wahlgren, evenemang, så var det Linton&Wahlgren AB Sweden AB, Kalmar  Modig ett självklart val att bli medlem. Blandningen av intressanta ämnen samt Machine Tool AB, Virserum ert aktiva arbete med att få till ett attraktivt lokalt  KraftPowercon Sweden AB, Surte skilje­mannainstitut, där lokal industrikompetens erbjuds är också uppskattat.

Se alla medlemmar på › handelskammaren.com/medlem/medlemmar/

26 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 3.2017


Super strange? Nej, jättechans!

Kina är den tillväxtmarknad som de flesta små och medelstora företag siktar på. Vill du också ta chansen att växa utomlands? Exportkreditnämnden försäkrar dig mot risken att inte få betalt och ger dig bättre möjligheter till finansiering. Och ingen affär är för liten; vi hjälper såväl stora som små företag att växa på de flesta av världens marknader. Läs mer om vad vi kan göra för dig på ekn.se


Avsändare:

Sydsvenska Industrioch Handelskammaren

B Posttidning

Skeppsbron 2 211 20 Malmö

Våra kunder gör allt möjligt

Framtiden är här

På Carlsgatan, alldeles intill Malmö centralstation och granne med Slagthuset, bygger vi nu kvarteret Sirius. Här blir det plats för upp emot 500 personer som får jobba i en inspirerande miljö på bästa pendlingsläge. Sirius är en fastighet med blicken mot framtiden som ger en försmak av den nya spännande stadsdel som nu växer fram – En gör mjölk av havre. En annan bekämpar förkylning Nyhamnen. med fiskrens. Det finns de som gör dig kontantlös. Och någon som faktiskt gör det osynliga synligt. Våra hyresgäster, 50 000 människor på 1 800 företag, Fastighet Sirius 3 får näringslivet att blomstra. Vår uppgift är att skapa rätt Lokalarea 7 000 kvm förutsättningar för dem att kunna göra allt möjligt. Miljöklass Miljöbyggnad Guld Tillsammans får vi regionen att växa. Inflyttning Q4, 2017 Kontakt Erik Elmeskär, 040-690 57 83 Läs mer på wihlborgs.se/projekt

Profile for Sydsvenskt Näringsliv

Sydsvenskt Näringsliv Nr. 3 2017  

Sydsvenskt Näringsliv är Handelskammarens tidning som ges ut fyra gånger om året. Det är den enda branschöverskridande näringslivstidningen...

Sydsvenskt Näringsliv Nr. 3 2017  

Sydsvenskt Näringsliv är Handelskammarens tidning som ges ut fyra gånger om året. Det är den enda branschöverskridande näringslivstidningen...