Page 1

Nr 1.2018

Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Jag tycker att 100-listan är ett väldigt bra initiativ. För att styrelsen ska bli ett vinnande team krävs mångfald och därför är det väldigt viktigt att även ha med kvinnor.  14

Nu kommer 100-listan

14–15

Handel som vapen  8 En droppe i havet?  20


rämsta Växjös f skapsr kun miljö fö tföretag. äx och tillv

idéer föds där människor möts

Early bird visit Videum Science Park erbjuder moderna kontor för småföretagare som vill verka i ett sammanhang för tillväxt. Just nu expanderar vi och vill under våren bjuda in dig som företagare till ett kravlöst studiebesök. Vi tar på oss bygghjälmar för att gå en rundvandring där kontor, konferens, restaurang och de gemensamma öppna mötesytorna besöks. Under den efterföljande lunchen beskriver vi våra tankar och visioner för framtidens science park - där vi tror att kanske just du och ditt företag passar in! Inflyttning från hösten 2018.

Mer info och anmälan på www.videum.se/earlybird

0470-72 33 00

www.videum.se


LEDARE

SUNT FÖRNUFT – något för politiken? Industri- och Handelskammaren. Sydsvenskt Näringsliv utkommer med 4 nummer årligen. A N S VA R I G U T G I VA R E 

Stephan Müchler, Handelskammaren. R E DA K T Ö R – KO N TA K T– PR E N U M E R AT I O N E R

Caroline Rundberg, Handelskammaren. Tel 040-690 24 32. caroline.rundberg@handelskammaren.com A N N O N S E R  Media Support AB, Charlotte Blomfeldt. Mjöhultsvägen 62, 254 76 Allerum. Tel 042-12 43 00. charlotte@media-support.se L AYO U T– PRO D U K T I O N  Grafix Konsult AB, Ängdalavägen 36, 217 47 Malmö. Tel 040-644 46 70. www.grafix.se O M S L AG S BI L D  Charlotta Fellman, Fatime Nedzipovska och Anna Nauclér är alla med på Handelskammarens 100-lista. En lista med syfte att öka kompetensen i bolags­ styrelser genom att lyfta fram kompetenta kvinnliga kandidater. Sidorna 14–15. Foto: Roger Nellsjö.

V I PÅV E RK A R · V I S T Ö DE R · V I S A MM A NF Ö R

Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell handel och olika utbildningar. Vi sammanför företag i olika nätver­k och på våra många möten. Handelskammaren har drygt 2 800 medlemsföretag och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län.

VÄXJÖ HALMSTAD

KALMAR

KARLSKRONA KRISTIANSTAD HELSINGBORG MALMÖ

Handelskammaren Skeppsbron 2, 211 20 Malmö Tel 040-690 24 00 Fax 040-690 24 90 info@handelskammaren.com www.handelskammaren.com

Den andra – inte som tidigare den tredje – söndagen i september skall svenska folket lägga sina röster i kommunal-, landstings- och riksdagsvalen. Det innebär att det politiska livet förändras i det att partiernas företrädare höjer tonläget och gör allt för att utmåla sina motståndare som mindre tilltalande än de själva i samtliga dimensioner. Man försöker också styra diskussionen till att handla om det man själv tror gynnar det egna partiet. Allt går givetvis ut på att säkra och helst öka det egna partiets platser i respektive församling. Förmodligen har många politiska partiföreträdare synpunkter på denna beskrivning av en valrörelse. Men för alla som inte befinner sig i det partipolitiska arbetet känns nog beskrivningen i huvudsak igen och det är nog det som är själva problemet. Sedan sociala medier gjort entré i den politiska debatten tycks fokus hos alltför många politiker främst ligga på att framställa sig själv som en god människa och engagerad person som tycker rätt saker för stunden. Skarpa fördömanden av uppfattade orättvisor eller missförhållanden blir då melodin. Inte sällan sker detta helt unisont och ofta utan någon djupare analys av varför problemet uppstått. Analyserna bygger dessutom inte sällan på att de politiska motståndarna tidigare agerat fel. Vi behöver inte en valrörelse som förstärker denna utveckling. Vi behöver en debatt om hur de områden i samhället som uppenbarligen inte fungerar som vi önskar skall kunna rättas till. På flera av dessa områden kommer vi att behöva blocköverskridande överenskommelser som skapar långsiktighet, något som i dagens debattklimat tyvärr känns långt borta. Det märkliga är att det i dagsläget tycks finnas en klar majoritet för åtminstone två angelägna överenskommelser, i alla fall om man pratar enskilt med partiernas ledande företrädare. Ett sådant exempel är infrastrukturen. Alla upplever problemen; vägar och järnvägar måste byggas ut, tågen förmår inte gå i tid och flaskhalsar skapar stora problem. Det kan inte vara omöjligt att hitta en blocköverskridande överenskommelse på detta område. Väljarna har faktiskt förtjänat det och företag och dess anställda skulle alla må bra av det. Det andra exemplet är integration av flyktingar och invandrare. Det står var och en klart att detta område är kantat av misslyckanden, ändå har inte mycket skett. Få hittar ut på arbetsmarknaden trots att vi så väl behöver arbetskraften. Givetvis blir belastningarna på samhället stora nu när vi försöker hantera den stora flykting­ strömmen från 2015 med gamla metoder och regelverk. Det fungerar uppenbarligen inte, men alltför lite händer. Var finns sunt förnuft? Det finns fler områden att peka på där nya tag behövs. Hur vore det om årets valrörelse kom att handla om sunt förnuft? Att man ställde sig frågan; är detta rimligt? Många väljare upplever nog i dag att tingens ordning inte är rimliga och att mycket hade kunnat åstadkommas med hjälp av sunt förnuft.

Vi behöver en debatt om hur de områden i samhället som uppenbarligen inte fungerar som vi önskar skall kunna rättas till.

FOTO: ROGER NELLSJÖ

I S S N 0 2 8 4 -14 6 0  © 2018 · Sydsvenska

Stephan Müchler, vd Handelskammaren

 3

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 1.2018


30 miljoner till Årets Tekniker 2014 l  Investeringsbolaget Sandberg Development investerar 30 miljoner kronor i det Malmö­ baserade vattenteknikföretaget Orbital Systems som har utvecklat ett koncept för vatten- och energibesparande duschsystem. Investeringen ska stärka Orbital Systems i kommersialiseringsfasen. Orbi­ tal Systems grundades 2012 av industridesignern Mehrdad Mahdjoubi i Lund. Bland ägarna finns Skype-grundaren Niklas Zennström. 2014 mottog Mehrdad Mahdjoubi priset Årets Tekniker på Handelskammarens Höstmöte.

Ny på jobbet l  Ola Ringdahl har utsetts till ny vd för Lindab AB. Ola har tidigare varit koncernchef för Nord-Lock Group. l  Johanna Persson är ny vd på Berendsen Textil Service AB. Johanna har tidigare bland annat varit global sales och marketing director på Nord-Lock Group och director för Dunis verksamhet i Singapore. l  Fortnox Försäkring fick en ny vd vid årsskiftet. Det är Åsa Andersson som tillträtt tjänsten. Åsa har erfarenheter från ledarroller inom bank, retail och försäkring. l  Jacob Klingstedt är ny rektor på Academy of Music and Business i Tingsryd. Jacob har tidigare varit lärare i religion och historia samt biträdande rektor på skolan.

4 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 1.2018

150-åring blir bok l  Det har gått 150 år sedan den första sågen i Vislanda byggdes. Det som då var ett ensamt sågverk är idag en mångmiljardkoncern, Vida. Företagets 150-åriga historia uppmärksammas nu i en nyskriven bok.

Kalmarsolen lyser i Stockholm l  Kalmar Energi har tecknat avtal med Skanska om förnybar el till två kommersiella byggnader i Stockholmsområdet. Den förnybara elen produceras vid Törneby Solpark, belägen på Kalmar Öland Airport. Tack vare Skanskas investering kan Kalmar Energi bygga andra etappen av Törneby Solpark i Kalmar. Samarbetet mellan Skanska och Kalmar Energi omfattar hittills ca 4000 kvadratmeter solpaneler. Avtal omfattar solel under 20 år till ett värde av drygt 11 miljoner kronor.

Alfa Laval går Beyond l  Nu kliver Alfa Laval in i Ideon Opens nya acceleratorprogram Beyond där även Inwido samt Ecophon är med sedan tidigare. Beyond ska fungera som en dedikerad innovationsmiljö på Ideon, men för storbolagens team av utvecklare. Tillsammans kommer Alfa Laval, Inwido och Ecophon driva fem parallella utvecklingsprojekt på Beyond och det finns plats för fler. Bakom Beyond står utöver Ideon Open även Rise, paraplyorganisationen för statens olika forskningsinstitut.

Vind i seglen för Karlshamns hamn l  Hamnbolaget i Karlshamn fortsätter sin expansion och under de närmsta åren väntar investeringar på en halv miljard kronor. Tillströmning av nya kunder men även ökningen av befintliga kunders volymer är faktorer som ligger bakom liksom lagringen av rör till gasledningsprojektet Nord Stream 2. Till exempel har hanteringen av trävaror och containrar ökat. Varor som tidigare skeppats in på västkusten tas nu in i Karlshamn. Bland annat investeras i stärkt säkerhet i oljehamnen och i hanteringen av den ökade volymen gods på kajen.

Ingen arkning för Stora Enso

Höstplantering på frammarsch

l  Stora Enso säljer sin arkningsanläggning i Baienfurt i Tyskland till det finska företaget Pyroll. Anläggningen har 60 anställa och omsatte förra året 15 miljoner euro. Arkning, som är ett sätt att framställa exempelvis pappersark i olika format, ingår inte i Stora Ensos kärnverksamhet och en försäljning är därför i linje med bolagets strategi.

l  För tredje året i rad slår Södra rekord under höstplanteringen. Hösten 2017 planterades 6,7 miljoner skogsplantor från Södra. Inte sedan efter stormåren 2005 och 2007 har så många plantor satts på hösten som under 2015, 2016 och 2017. Framgångsfaktorerna ligger bland annat i ökad digitalisering och bättre kunskap om höstplanteringens fördelar.

Balco satsar till sjöss l  Växjöföretaget Balco firade sitt 30-årsjubileum med att börsnoteras. Balco tillverkar balkonglösningar och den största målgruppen är bostadsrättsföreningar med gamla slitna balkonger. Det senaste segmentet är balkonger till kryssningsfartyg. I höstas tog företaget emot sin hittills största order om 160 miljoner kronor.

FOTO: BALCO

l  Har du en idé, en annorlunda idé, en idé som inte följer givna mönster eller håller sig inom de givna ramarna? Sten K Johnsons Stiftelse främjar nya idéer inom utbildning, bildning, musik, litteratur, teknik, medicin och entreprenörskap. Ansök om stipendium senast den 15 februari. All info finns på www.stenkjohnsonsstiftelse.se

FOTO: ULF SANDEVÄRN

Våga vara annorlunda

FOTO: KALMAR ENERGI

I KORTHET

Midroc satsar bredare

Lustrum och Hyllteknik går samman

l  Malmöbaserade Midroc Properties, en del av den globala Midroc-koncernen, sjösätter ett nytt byggbolag, Lyckos. Midroc har tidigare byggt mest i så kallade A-lägen, men kommer nu att satsa i perifera lägen. Initialt fokuserar man på Öresundsregionen och har redan påbörjat tre projekt i Skåne som har byggstart i år: två i Ystad och ett i Kävlinge. Lyckos kommer inom en snar framtid anställa minst 15 personer, både tjänstemän och till produktionsenheten.

l  AB Hylllteknik, som bland annat levererat sju kilometer hyllplan till nya Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, förvärvar Nybrobaserade Lustrum AB. Lustrum har bland annat levererat inredningen till det nya konstbiblioteket Sotheby’s Institute of Art. Bolagen har ett långt samarbete bakom sig kring förvaringssystem till kontor, bibliotek, skolor och vårdanläggningar. De båda varumärkena kommer att fortleva parallellt och huvudkontoret finns i Alvesta.


Vill du synas här? Maila då pressmeddelanden och företagsnyheter till medlem@handelskammaren.com. Dessa kan också skickas till Caroline Rundberg, Handelskammaren, Skeppsbron 2, 211 20 Malmö. Glöm inte att bifoga bilder!

l  Zero Interiör AB har under de senaste fyra åren ökat sin omsättning med 20 procent. Bolaget huserar i delar av glasbruket Pukebergs lokaler och har större delen av sina underleverantörer i Nybrotrakten. Bolaget har under de senaste tio åren satsat stort på design och export vilket fallit ut positivt.

Höganäs AB köper norrländskt l  Metallpulvertillverkaren Höganäs AB köper startupföretaget Metasphere Technology i Luleå. Metaspheres teknik är unik och innovativ och kompletterar Höganäs AB:s egen tillverkning. I och med uppköpet kan Höganäs AB erbjuda nya metallpulver, särskilt lämpade för att belägga slitytor med, till exempel inom gruveller oljeindustrin. Framöver kommer man även att gå ut på marknaden med ett bredare spektrum av produkter, företrädesvis inom additiv tillverkning, 3D-printing.

Ny på jobbet

l  På Företagsfabriken i Växjö råder febril aktivitet hos företagen som är i inkubationsprocessen. Happy at Work håller på att ta fram ett digitalt verktyg som mäter medarbetarnas stressnivå och trivsel för att ge chefen möjlighet att agera mot problem direkt. Här finns också företaget Gigabuff som satsar på kläder anpassade för e-sport. Tillsammans med andra antagna företag bedöms de efter sex månader av en jury som avgör om de får fortsätta ett par år på Företagsfabriken, som ägs av Videum, Linnaeus University Development och Region Kronoberg.

l  Patricio Villarroel, Finjas tidigare vice vd tar över uppdraget som vd för Finja Betong när Gull-Britt Jonasson lämnar posten. Gull-Britt Jonasson fortsätter som vd för koncernen Finja.

Skottkärreikon blir kvar i Sverige l  Industriföretaget Hörby Bruk har invigt sin nya presslina där man tillverkar en av sina mest kända produkter – skottkärran Ekeby. Investeringen på 6 miljoner kronor innebär en modernisering av tillverkningen som säkerställer fortsatt långsiktig svensk produktion. Den nya presslinan är bara en av flera större automationsinvesteringar som Hörby Bruk gjort de senaste åren. Flera nyckelprocesser i fabriken i Hörby har automatiserats för att modernisera och säkerställa svensk produktion.

KLM landar i Småland l  Nu etablerar sig flygbolaget KLM på Växjö Småland Airport. Från den 14 maj kommer bolaget att erbjuda dagliga avgångar till KLM:s internationella knutpunkt i Europa, Amsterdam Airport Schiphol. Satsningen är ett led i KLM:s investeringar i Norden. Även BRA har förändringar på gång i trafiken då de redan i mars börjar flyga från Växjö till Berlin två gånger i veckan.

HMS öppnar kontor i Singapore l  Som ett led i att utöka verksamheten på den växande marknaden i Sydostasien har HMS Industrial Networks öppnat ett nytt försäljnings- och supportkontor i Singapore. HMS har länge varit verksamt genom distributörer i Sydostasien. Bland annat ser man stor potential inom byggnadsautomation och vattenrening, där Internet of Things är en stark drivkraft att koppla upp industriella maskiner. Det nya kontoret ligger i Business Swedens lokaler och kommer att hantera lokal försäljning och support. De inledande fokusmarknaderna är Singapore och Malaysia, men också Indonesien, Filippinerna, Thailand och Vietnam.

73 saxar invigde

FOTO: KLM

Ljus framtid för Zero Interiör

Full fart i fabriken

l  Nu har Evomatic, som tillverkar robotceller, invigt sina nya lokaler i Stilleryd. Samtidigt firar företaget 20 år och nådde i fjol en omsättning på 100 miljoner kronor. För att visa på personalens betydelse för framgångarna höll alla 73 anställda i varsin sax när bandet klipptes vid invigningen.

Arjo börsnoterat l  Strax före årsskiftet börsnoterades medicinteknikbolaget Getinges avknoppning Arjo. Arjo omfattar produkter och lösningar för säker patienthantering, förebyggande av ventromboser, medicinska sängar, hygiensystem samt tidig mobilisering av vårdtagare. Nyligen offentliggjorde Arjo ett samarbete med Sony Mobile Communications kring en unik molnbaserad spårningslösning som syftar till ökad effektivitet och kvalitet inom vården genom att minska tiden för att hitta kritisk utrustning i vårdmiljöerna. Arjo grundades redan 1957 och förvärvades av Getingekoncernen 1995. Huvudkontoret är placerat i Malmö.

l  Helsingborgsbaserade familjebolaget Stenströms byter vd. Fredrik Strandberg ersatte vid årsskiftet Anders Bengtsson. Fredrik har jobbat på Stenströms i fyra år och haft rollen som supply chain manager. l  Emma Svalin är ny vd för Apsis. Emma har sedan 2004 haft en rad roller på ComHem, bland annat som ansvarig för customer experience och tillförordnad CTO, och senast som director of operations. Emma efterträder Anders Frankel, grundare av APSIS. l  Martin Håkansson har tillträtt som ny platschef för Orkla Foods i Fågelmara. Martin kommer närmast från sågverksbranschen.

Från Diö till Tyskland l  Innovationsföretaget Bryne i Diö har fått en kvarts miljon av Tillväxtverket för att sondera marknaden i Tyskland. Den egenutvecklade produkten heter Loop och är ett verktyg som kvalitetssäkrar metaller i gjuterier. Att just Tyskland lockar hänger ihop med att den tyska marknaden står för 30 procent av den europeiska. Den svenska marknaden utgör 1,5 procent.

Outnorth expanderar l  Outnorth är en av Skandinaviens största nätbutiker inom outdoor med kläder och utrustning i sortimentet. I fjol gjorde medieföretaget Egmont en första investering i bolaget. Nu köper Egmont ytterligare en stor ägarandel och blir majoritetsägare. För Outnorth, med lager i Växjö och fysiska butiker i Växjö och Kalmar, innebär detta expansion på alla områden och rekrytering bland annat inom inköp, kundservice och lager.

 5

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 1.2018


HANDELSKAMMARENS KALENDARIUM

12/2 13/2 15/2 15/2 26/2 27/2 27/2 1/3 2/3 2/3

Transportlösningar i handeln med Asien, Växjö Transportlösningar i handeln med Asien, Malmö Trender och tendenser inom arbetsrätten 2018, Malmö Nätverkstura på Scandlines elfärja Tycho Brahe, Helsingborg Blekinge – En konkurrenskraftig region?, Karlskrona Rätt fokus i styrelsearbetet SME, Växjö Nätverksträff i framtidens tecken hos PwC, Malmö Almebaren med Lena Rådström Baastad (S), Malmö Varför slösa tid på dialog?!, Malmö Mat & Prat för VD-assistenter, Dags för en Digital Detox – men kan en VD-assistent vara frånkopplad?, Malmö 6/3 Hälsosam och hållbar mat. Från strategi till handling, Malmö 6/3 HR-nätverket, Malmö 7/3 Grundläggande arbetsmiljöutbildning, Malmö 13/3 Lagen om offentlig upphandling – ur leverantörens perspektiv, Helsingborg 13/3 Företagsbesök på Börjes Logistik & Spedition, Nybro 14/3 Kapitalisera på dina styrkor – sälj mer i den digitala & analoga världen, Malmö 15/3 Praktisk remburshantering, Växjö 15/3 Agent- eller återförsäljaravtal?, Malmö 16/3 Pacetracer – ett innovationsdrivande strategiverktyg, Malmö 20/3 Förhandla med facket, Malmö 21/3 Brexit – en affärsjuridisk genomgång, Malmö 4/4 Rätt fokus i styrelsearbetet SME, Kalmar 5/4 Rätt fokus i styrelsearbetet SME, Karlskrona 12/4 Alla pratar om omnichannel, Malmö 17/4 NL 09 och Orgalime S2012 – lär dig uppbyggnaden och fallgroparna, Växjö 18/4 Står ditt företag emot de nya hoten från kriminella?, Ljungby 18/4 De svåra uppsägningarna, Malmö 19/4 Trade Law – spelreglerna för internationella affärer, Malmö 19/4 Företagsbesök Alfdex, Landskrona 20/4 Bygg din egen trendkarta tillsammans med Ericsson Consumer Lab, Malmö 26/4 Almebaren med Gunnar Strömmer (M), Malmö Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Får du våra inbjudningar? l  Hör av dig till oss om du vill ha inbjudningar till våra evenemang som vi arrangerar runt om i Sydsverige. Skicka ett mail till info@handelskammaren.com och skriv att du vill få våra inbjudningar.

Knyt nya kontakter l  Ta del av vårt stora företagsnätverk genom nätverksträffar med olika innehåll. Varje träff bjuder på ett spännande tema. Till våren arrangeras Nätverksträff om teamutveckling på Filbornaverket i Helsingborg 7/2, Nätverkstura på Scandlines elfärja Tycho Brahe i Helsingborg 15/2 (fullbokat) och Nätverksträff i framtidens tecken hos PwC i Malmö 27/2. Kom och knyt nya affärskontakter! Anmälan sker genom › handelskammaren.com/evenemang

Besök en framgångsrik transportör l  Välkommen på företagsbesök hos Börjes Logistik & Spedition i Nybro 13/3. Företaget är en framgångsrik Europatransportör med huvudkontor i Nybro och en tysk filial i Erfurt. Se och hör hur företaget jobbar för att erbjuda kvalificerade tjänster inom tredjepartslogistik. Anmälan sker genom › handelskammaren.com/ evenemang

6 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 1.2018

över vem adepterna borde träffa, både inom deras företag men även utanför, berättar Fatime Nedzipovska, programansvarig

På tillfälligt besök l  Handelskammaren tar kontinuerligt in praktikanter för att berika verksamheten med nya idéer och yrkeskunskaper. Under våren har vi på Malmökontoret förstärkning i form av Nhat Linh som kommer att praktisera på policyavdelningen. Nhat studerar nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Vi ser fram emot att ha henne här!

Almebaren l  Handelskammaren tillsammans med Kvällsposten bjuder in till politiskt seminarium med Lena Rådström Baastad (S) 1/3 och Gunnar Strömmer (M) 26/4. Med kvicka och resonerade möten skapar Almebaren samma känsla som under Almedalen men i en mer avslappnad atmosfär. Samtidigt läggs det ett särskilt fokus på aktuella samhällsfrågor som rör Öresundsregionen och Sydsverige. Välkommen till en unik möjlighet för intressanta möten och samtal! Följ evenemanget på › facebook.com/almebaren. Där kan ni även se Almebaren via Facebook Live.

Lyckad speed-dating l  Vad behöver jag göra för att bli anställningsbar? Frågan var utgångspunkten när olika företag såsom Perstorp, Trelleborg AB, Swedbank, Cybercom, Inwido, PwC, fick träffa och ge feedback till adepter från mentorprogrammet Mitt Livs Chans. – Det är viktigt att visa hur enkelt det kan vara att förenkla någons väg in till arbetsmarknaden, samtidigt som man får träffa, möjliga nya medarbetare. Flera av företagen började snabbt fundera

FOTO: MATS SAMUELSSON

l Handelskammaren arrangerar runt 200 seminarier, möten och utbildningar om året i Sydsverige. Detta för att öka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka som en arena för nätverk. Komplett utbud och anmälan finns på › handelskammaren.com/evenemang

för Mitt Livs Chans i Skåne. – Att på riktigt kunna göra skillnad för människor har ett stort värde, med den här aktiviteten

känner jag att vi får möjlighet att göra det, säger Ulrika Dieroff på Handelskammaren. Det går inte att missa reaktionerna från företagen om kompetensen de hittar i rummet och vilka tips de borde tänka på. – De bästa medarbetarna jag har fått har oftast varit via spontanansökningar. Vad många, oavsett var man är född, inte tänker på är att man konkurrerar mot så många samtidigt när man söker ett utannonserat jobb. Skicka fler spontanansökningar, tipsar Rosman Jahja från Trelleborg AB.


Mentor med mod Suzanne Norrby är en välkänd profil i det sydsvenska näringslivet. Hon är också en av mentorerna för deltagarna i Handelskammarens nätverk, Unga Ledare.

Varför är du mentor? Jag tycker det är jätteroligt men också att det är dags att betala tillbaka, jag har själv fått mycket av mentorer. Det blir också ett omvänt mentorskap – man får lika mycket som man ger. Hur går det till när ni ses? Den första träffen går alltid ut på att se om vi passar för varandra. Har adepten inte gjort ett personlighetstest så ser vi till att hen får göra det. Vi pratar om resultatet och gör egna reflektioner. Det är sällan folk tänker på djupet om sig själva. Jag tycker om att utmana, ställa frågor som; hur länge ska du arbeta där du är nu? Vad är du gladast när du gör? Träffarna är såklart konfidentiella. Vad händer när det formella mentorskapet är slut? Jag har fortfarande kontakt med mina adepter. Det är väldigt roligt att se hur de utvecklas. Rekommenderar du andra att bli mentor? Ja. Många säger att de kanske ska varva ner, gå i pension eller är mellan jobb. Jag råder dem att aktivera sig och vara mentorer – det är så roligt. Och så slipper man klättra på väggarna, haha. Vad har du för yrkesbakgrund? Jag är logoped och startade bland annat verksamheten vid lasarettet i Halmstad och Ystad. Sedan jobbade jag med HR-frågor på Luftfartsverket, Sparbanken Finn, Sony Ericsson och senare Ericsson. Under en tid hyrde jag ut mig som vd för en stiftelse och senare köpte jag in mig som partner för att arbeta med rekrytering av chefer och specialister på Neuhauser & Falck Executive Search. När Sten K Johnsson ringde och

Jag lärde mig också att som chef måste man själv vara ett exempel, att rättvisa faktiskt är djupt orättvist – människor är olika och behöver behandlas olika och att pragmatism och enkelhet vinner i längden. frågade om jag ville driva hans nya stiftelse tvekade jag inte en sekund, han var en stor förebild för mig. Vi drog upp planerna strax innan han dog 2013. Nu jobbar jag halvtid med stiftelsen och sitter i styrelser och i advisory boards. Vad har du själv lärt dig av dina mentorer? Jag har lärt mig mycket av informella mentorer. Till exempel hade jag en mentor som sa till mig att det är dags att bli impopulär nu. Hans poäng var att jag hade en rad bra idéer som det var dags att lägga fram men att de inte skulle bli uppskattade av alla. Då lärde jag mig att det är inte är någon popularitetstävling att vara chef. Jag lärde mig också att som chef måste man själv vara ett exempel, att rättvisa faktiskt är djupt orättvist – människor är olika och behöver behandlas olika och att pragmatism och enkelhet vinner i längden.

Vad är viktigast för att bli framgångsrik? Att fundera på vem du är och vad du står för. Våga säga ifrån, vad är det värsta som kan hända? Var helt ärligt när du söker ny tjänst, då får du något du verkligen passar för. Annars får du spela teater hela tiden och det är energikrävande. Fundera regelbundet på om du har det bra på jobbet. Om inte, vad skulle du vilja göra istället? Det handlar inte om att bygga CV – du ska göra det du tycker om att göra. CAROLINE RUNDBERG caroline.rundberg @handelskammaren.com

Unga Ledare är Handelskammarens nätverk för dig som är ung i rollen och vill utvecklas som ledare. Läs mer på › handelskammaren.com/natverk

 7

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 1.2018


Carolinas tre bästa Trade Compliance Tips: Försök förenkla: hantera de största riskerna genom att kartlägga de exportmark­ nader som har hög risk och ställ interna krav på kontroller genom policys och instruktioner. Skapa vetskap och förstå­ else internt kring både mot­ part och produkt – innan akuta frågor uppkommer. På så vis blir bolagets kundkontakter smidigare. Trade Compliance är ett sätt att reducera risk i affä­ ren inte en ”road block.”

Handel som vapen!

Följ nyheterna, nya sank­ tioner kan komma relativt snabbt i reaktion på olika händelser i världen.

Idag är de flesta ekonomier djupt integrerade i den globala världshandeln. När händelser i ett land anses bryta mot internationell rätt kan därför handelsrestriktioner visa sig bli ett av de starkaste vapnen att tillgå för att uppnå en förändring i landet. Genom att gradvis trappa upp sanktionerna och rikta dem mot de personer som påverkar landets utveckling negativt kan förändring uppnås. I närtid har vi sett sanktioner mot Ryssland i samband med annekteringen av Krim. Även mot Iran infördes sanktioner när det fanns misstankar om kärnvapenutveckling i landet. – När det gäller Iran så visar det tydligt vilken effekt sanktioner kan ha för att få ett land att börja samarbeta. När omvärlden införde allt mer omfattande sanktioner som slog hårt mot landets regim, deras intäkter och framförallt banksystem då dröjde det inte länge innan Iran började visa mer intresse av samarbete för att få bort sanktionerna, förklarar Carolina Dackö Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Trumpeffekt på samordningen Att följa och hantera utvecklingen av sanktioner kräver dock en hel del av företagen. Innan Donald Trump valdes till president samordnade till viss del EU och USA

8 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 1.2018

sina sanktioner. Nu har det blivit annorlunda och det gäller för svenska företag att noga följa utvecklingen, både hur EU agerar men även vad som sker i USA. Detta gäller inte bara sanktionerna mot Iran utan även mot Ryssland där det uppstått vissa intresseskillnader mellan EU och USA. – Efter sommaren har USA infört nya sekundära sanktioner

Efter sommaren har USA infört nya sekundära sanktioner vilket även påverkar icke-amerikanska företag. Detta har skapat en oro bland svenska företag med affärer i Ryssland.

vilket även påverkar icke-amerikanska företag. Detta har skapat en oro bland svenska företag med affärer i Ryssland. EU har även reagerat mot detta och det har blivit en tydlig politisk konflikt som det gäller för företagen att följa, berättar Carolina. Viktigt att läsa på För företag som funderar på att påbörja affärer eller redan gör affärer med länder som är föremål för sanktioner gäller det att skaffa goda kunskaper. Det krävs att man har stämt av lagstiftning, kontrollerat vem man gör affärer med och även innehållet i de aktuella exportprodukterna. Idag har EU sanktioner mot ett tjugotal länder, en del mer omfattande än andra. Därtill tillkommer andra länders sanktionslagstiftning där framförallt den amerikanska lagstiftningen kan få stora konsekvenser även för icke-amerikanska företag. MARIETTE GUNNARSSON mariette.gunnarsson @handelskammaren.com

Carolina Dackö

Nyhet Trade Law-utbildning Under våren lanserar Han­ delskammaren en ny utbild­ ning för dig som arbetar med internationell handel och som vill förstå vilka spelregler som påverkar ditt företags affärer men även hur du praktiskt kan påverka dessa regler. Vi går igenom var du hittar informa­ tion om gällande regler och de som är på diskussions­ stadiet. Det gäller allt från sanktioner och frihandelsavtal till tullsuspension. Heldags­ utbildningen kommer att hållas torsdagen den 19 april i Malmö.


Meritmind

CFO

Meritmind, experter på kvalificerade ekonomitjänster och CFO:ns bästa vän. Vi utgår från CFO:ns ansvarsområde och hjälper till oavsett om du behöver utveckla era ekonomi- och styrprocesser, få stöd av en konsult under en period eller rekrytera in en ny medarbetare.

Rådgivning

Rekrytering

Interim

När du behöver genomlysa processer, ta fram styrmodeller, stödsystem och genomföra förändringsprojekt.

Ta hjälp av Meritminds erfarna rekryteringskonsulter när du ska rekrytera kvalificerade ekonomer.

Anlita en erfaren ekonomikonsult under en period för att upprätthålla, förstärka och utveckla din ekonomifunktion.

040-615 65 70 meritmind.se


To brexit or not to brexit Första fasen av två är nu avklarad i förhandlingen mellan Storbritannien och EU om brexit. Eller rättare sagt, den är nästan avklarad. Eller kanske inte alls.

Första fasen handlade om statusen på de medborgare som redan finns i EU och på öarna, om vad britterna skall betala till EU under utträdet och om gränsen på Irland mellan den brittiska delen i norr och republiken Irland. Den sista frågan är svårast och den är bara parkerad. Och den är en stor huvudvärk för Theresa Mays regering, som är beroende av ett nordirländskt parti (DUP) för majoritet i parlamentet. Det var mycket tack vare Irlands och britternas gemensamma medlemskap i EU och dess gemensamma fonder som freden skapades och gränsen kunde hållas öppen. Risken är stor att detta nu äventyras för det finns ingen lösning i sikte. Och Irlands regering har – som alla EU-länder – ett veto i bakfickan för hela dealen med britterna. Det brittiska parlamentet har röstat igenom att de skall godkänna alla avtal. Eftersom Mays regering har mycket tunn majoritet – och flera inom hennes eget parti Torys redan har röstat mot henne – innebär det att man inte vet om den deal hon gör med EU håller. Med mindre att hon förankrar sina förhandlingar med Labour, som nu är på väg allt längre

10 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 1.2018

EU vet därför strängt taget inte om det May godkänner i förhandling faktiskt är det som den brittiska nationen kommer skriva på.

vänsterut. Och sådan pragmatism är idag inte acceptabel inom Tory. EU vet därför strängt taget inte om det May godkänner i förhandling faktiskt är det som den brittiska nationen kommer skriva på. Den allmänna uppfattningen i brittisk media är att May sitter kvar vid makten enbart för att hennes sits är så svag både internt och gentemot EU. Ingen vill ha hennes jobb för det är peggat för fiasko. Men många vill såklart gärna kliva in och ta över efter fiaskot. Så hennes främsta tillgång är just att förväntningarna är låga. May och hennes team saknar alltså ett starkt mandat och det komplicerar saken rejält. Som om det inte var komplicerat redan innan att på nio månader hantera de verkligt stora frågorna som återstår. Avtal eller inte avtal Fas två skall handla om att enas om en övergångsperiod efter 2019 och grunderna i en handelsrelation. Det finns annat också, som samarbete inom polisens domäner. Flera scenarier är möjliga. Allt ifrån mar-


Brexit – mer än ökade tullkostnader

ginella justeringar gentemot dagens relation till att det slutar helt utan avtal. Mest komplicerat kommer det att bli kring rörlighet för personer och tjänste­ sektorn. Sannolikt kommer en del detaljer att skjutas upp för att lösas under övergångsperioden.

l  Vi närmar oss brexit med stora steg och diskussionen i debatten fokuserar gärna på uppdateringar från förhandlingarna mellan parterna eller något uttalande från endera sidan. Brexit döljer dock en rad andra konsekvenser för företag inom EU, både på kortare och längre sikt. Alla företag som har någon form av affärskontakt med Storbritannien kommer att ställas inför en rad affärsjuridiska konsekvenser varav många idag kan vara svåra att överblicka. – Många tänker inte på hur avgörande EU-rätten är för att före­ tagets affärer ska löpa smidigt. Efter den 29 mars 2019 kommer detta att bli mycket tydligt. Bara en sådan sak som att föra data ut ur EU vid en vanlig affär kan komma att påverkas, likaså all form av export och import av både varor och tjänster och därtill en rad andra områden, berättar professor Erik Lagerlöf. Många menar att vi står inför dörren för en av de största förändringarna inom Europa sedan andra världskrigets slut. Erik menar att många myndigheter och företag inte inser omfattningen av detta. Det gäller att förbereda sig och se över sina avtal och affärsrelationer. – Mycket är ännu oklart och olika branscher kommer att drabbas olika hårt. Tiden kommer att vara knapp och det gäller för företagen att förbereda sig i tid. Den 21 mars kommer professor Erik Lagerlöf, från Advokatfirman Vinge och Handelshögskolan i Stockholm, till Handelskam-

per.tryding @handelskammaren.com

MARIETTE GUNNARSSON mariette.gunnarsson @handelskammaren.com

Eriks tre tips ”Så förbereder du ditt företag inför Brexit” Analysera exponering gentemot Storbritannien. På vilket sätt är företagets verksamhet beroende av Storbritannien eller av britter som är anställda i företaget? Identifiera och analysera vilka delar av EU-rätten som på något vis påverkar exponeringen gentemot Storbritannien. Framföra företagets inställ­ ning och prioriteringar avseende framtida avtal mellan EU och Storbritan­ nien till den svenska rege­ ringen och till EU.

Erik i korthet

Tänk efter före Många, bland annat Tony Blair, talar också om en ny folkomröstning baserad på överenskommelsen. Frågan är hur långt de hinner komma med det. Just nu leder de som vill vara kvar (52 procent) över de som fortfarande vill lämna (48 procent). Men en överenskommelse måste vara färdig senhösten 2018 och sista mars 2019 kommer britterna att lämna om de själva inte ändrar sig. Med eller utan avtal. Detta eftersom 27 länder måste få tid på sig att godkänna ett avtal. Brittiska och europeiska företag gör klokt i att tänka i olika scenarier, för det kan gå snabbt. PER TRYDING

maren för att ge en affärsjuridisk genomgång av brexit och berätta om vilka praktiska konsekvenser Storbritanniens lämnande kommer att få på era affärer. Oavsett om du är leverantör, kund, har dotterbolag eller funderar på att köpa/sälja bolag kommer det att finnas mycket att ta hänsyn till. Erik förklarar också vilka tidsperspektiv vi har att förhålla oss till i processen.

Erik Lagerlöf

Erik Lagerlöf från Advokat­ firman Vinge som även är Adjungerad professor i juridik vid Handelshögskolan i Stockholm och Visiting Fellow vid St Edmund’s College (Cambridge University). Han har arbetat som rättssekre­ terare vid EU-domstolen och varit verksam som akademiker vid Cambridge University och Harvard Law School. Idag har han särskilt fokus på europeisk och internationell rätt.

  11

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 1.2018


FOTO: ROGER NELLSJÖ

Elina Berglund, Natural Cycles, prisades som Årets Tekniker på Handelskammarens Höstmöte av Peter Nilsson, vd och koncernchef Trelleborg AB.

Årets Tekniker

Fysikforskaren som blev superentreprenör Årets vinnare av priset Årets Tekniker är Elina Berglund, medskapare av preventivmedelsappen Natural Cycles.

Det var när Elina och hennes partner Raoul ville ha ett effektivt preventivmedel utan bieffekter som tankarna föddes kring skapandet av en algoritm som förutser ägglossning och fertilitet. Med deras bakgrund som forskare inom fysik kunde Elina och Raoul tillämpa sina kunskaper inom avancerad matematik och dataanalys för att utveckla lösningen. I början använde de enbart algoritmen själva men insåg snart att många fler kvinnor var intresserade av ett hormonfritt och effektivt preventivmedel utan biverkningar. De bestämde sig därför för att utveckla en app som idag är ett certifierat preventivmedel. Sedan Natural Cycles kommit ut på marknaden har bemötandet varit tudelat. Elina upplever att kvinnor ser det som en efterlängtad produkt då många upplevt en stor brist i de klassiska preventivmedlen. Samtidigt har appen mötts av skepsis från många håll, vilket Elina menar är förvånande då appen förbättrar livet för många kvinnor. – Vi får dagligen kämpa med vår trovärdighet utåt. Att lyckas bli certifierade som ett preventivmedel var en stor vinst för oss och nu när vår produkt finns hos apoteken blir vi förhoppningsvis också mer legitima i folks ögon. Många möjliga marknader Elina är övertygad om att hennes produkt i framtiden kommer kunna göra stor skillnad

12 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 1.2018

Min känsla från studietiden är att kvinnor mer gillar att använda tekniken som ett verktyg för att utveckla saker. Medan män är mer intresserade av tekniken i sig.

i utvecklingsländer, särskilt där det av religiösa eller kulturella skäl är tabu med klassiska preventivmedel. Samtidigt exploderar teknikanvändandet i många utvecklingsländer, i synnerhet användningen av appar vilket gör att Natural Cycles kan komma att bli en populär produkt i dessa världsdelar. För Elina är det viktigt att lyssna på användarna för att fortsätta utveckla appen framåt. – Jag motiveras oerhört mycket av den feedback som våra användare ger oss. Jag känner ett personligt ansvar inför alla mina användare och vill alltid försöka implementera de förbättringar de önskar i appen. Jag blir verkligen berörd av vad användarna tycker, jag läste en återkoppling från en kvinna som skrev att hon ville ge skaparen av produkten en kram, och jag tänkte ”åh men det är ju jag!”.

Elinas bakgrund som fysikforskare på CERN är enligt henne själv nyckeln till hennes lyckade algoritm. Hon berättar att tiden på CERN lärde henne att analysera stora mängder data vilket kom till nytta då hon kunde applicera den kunskapen för att skapa de algoritmer som behövs för Natural Cycles. Elina berättar att hon gärna anställer fysiker, och då särskilt partikelfysiker som henne själv. På frågan om vad hon tror kan få fler kvinnor att intressera sig för teknikbranschen är svaret intressant. – Min känsla från studietiden är att kvinnor mer gillar att använda tekniken som ett verktyg för att utveckla saker. Medan män är mer intresserade av tekniken i sig. Man kanske ska börja prata med tjejer mer om vad tekniken kan leda till, och på det sättet intressera fler. Efter den senaste finansieringsrundan som drog in 250 miljoner kronor värderas nu bolaget till över en miljard kronor. Med dagens nästan 600 000 användare är nästa steg för Natural Cycles att precis som i Europa bli certifierade, fast denna gång i USA. Att nå den amerikanska marknaden är dock inte lätt. – FDA har inte godkänt en liknande certifiering på 15 år så detta är såklart något vi kommer få jobba hårt för. DAVID NORELL david.norell @handelskammaren.com


Årets Tekniklöfte

Hon vill inspirera arkitekter att tänka utanför boxen Chalmersstudenten Madeleine Källmarker är årets vinnare av det i fjol instiftade priset Årets Tekniklöfte. I sitt examensarbete arbetar hon med att integrera nya lösningar på förnybara energikällor med arkitektur. Madeleine studerar både till arkitekt och civilingenjör med inriktning på miljöteknik. Hon tror att naturen har lösningar på många av de problem vi står inför och förespråkar tekniska lösningar mellan olika forskningsområden. Madeleine berättar att naturen med alla dess funktioner alltid varit en stor inspirationskälla för henne, när jag frågar hur hon fick inspiration till sitt examensarbete. I en förberedande projektkurs inför sitt examensarbete började hon studera ett löv och hur

dess form och funktion hänger ihop. I fotosyntesen, lövets sätt att omvandla energi, sker en rad olika reaktioner. En av dem är vattensplittring som innebär att vattenmolekyler separeras till vätgas och syrgas. Vätgas, som i reaktion med syre bildar energi och vatten kan vara framtidens energikälla. Vätgas har en rad många bra egenskaper, bland annat att den är lätt att lagra och transportera. – Utöver de kemiska reaktionerna såg jag potential i lövets fysiska egenskaper, fram-

förallt lövets vensystem som står för dess strukturella uppbyggnad och energitransport. Lövets strukturella egenskaper i kombination med dess energiomvandling genom fotosyntes blev grunden för mitt examensarbete, menar Madeleine Källmarker. Det framgår tydligt att Madeleine brinner för miljö- och klimatfrågan när man pratar med henne och att hon vill vara med och påverka arkitektbranschen på det området. – Med mitt projekt vill jag visa hur man på ett spännande sätt kan bidra till hållbar

FOTO: ROGER NELLSJÖ

Med mitt projekt vill jag visa hur man på ett spännande sätt kan bidra till hållbar utveckling. Hur vårt samhälle med hjälp av ny forskning och teknik kan ändra hela vår livsstil.

Madeleine Källmarker tog emot priset Årets Tekniklöfte av Handelskammarens ordförande Nicolas Hassbjer och Peter Nilsson, vd och koncernchef Trelleborg AB.

utveckling. Hur vårt samhälle med hjälp av ny forskning och teknik kan ändra hela vår livsstil. Arkitekter har ett stort ansvar i utmaningen om en hållbar framtid. Med mitt projekt vill jag inspirera fler arkitekter att tänka utanför gränserna för vad man definierar som arkitektur, för jag tror det är dags att vi tar klimatförändringarna på allvar, säger Madeleine. Madeleine ser nu fram emot att ta ut sina examina, som civilingenjör och arkitekt. Exakt vad som händer därefter vet hon inte, men drömmen är att få fortsätta kombinera arkitektur med teknik för en hållbar framtid. – Förnybara energikällor är jättespännande och absolut något jag vill fortsätta jobba med, gärna på ett kreativt sätt. Dagens forskning och teknik visar att vi har en spännande tid framför oss och jag är glad att få vara med och forma den, säger Madeleine. VERA JOHNSSON vera.johnsson @handelskammaren.com

  13

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 1.2018


100 kompetenta namn till

FOTO: ROGER NELLSJÖ

Möt Charlotta Fellman, Fatime Nedzipovska och Anna Nauclér i ett samtal om listan och att vara ett av namnen på den.

BUSINESS CLASS FIRST CLASS KASTRUP *Gäller en gång per företag/person.

Mercedes E-, S- & V-klass Sprinter för 17 personer

JUST NU:

Returresa

50%

vid bokning i februari*

När du vill ha något mer än vanlig taxi info@alimo.se +46 705 144 133

14 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 1.2018

|

www.alimo.se

Det behövs fler kvinnor i Sveriges bolagsstyrelser! Handelskammaren skapar nu 100-listan för att lyfta fram kompetenta, kvinnliga kandidater till bolagsstyrelser, advisory boards och liknande. Listan består av kunniga, erfarna kvinnor som kan bidra till att öka styrelsekompetensen. Östsvenska Handelskammaren gjorde häromåret en enkätundersökning som tydligt visade på snedfördelningen i styrelserummen. Det blev startskottet på 100-listan i Östergötland. – Vi tycker att 100-listan är så bra och viktig att vi bestämt oss för att det nu är Sydsveriges tur att få hjälp på traven till mer kompetenta och jämställda styrelser, säger Ulrika Dieroff, chef affärsservice på Sydsvenska Handelskammaren. Listan är påbörjad och kommer att fyllas på efter hand. – Vi är inte ute efter etablerade personer utan namn som vi ännu inte sett i de sammanhangen men som vi vet finns och har efterfrågad kompetens, säger Ulrika Dieroff. Handelskammaren har främst utgått från sina egna nätverk och fokuserat på att lyfta fram kvinnor från sina medlemsföretag. –Det finns såklart fler lämp-

liga kvinnor men vi har först och främst utgått från våra medlemsföretag. Alla som är med på listan har godkänt sin medverkan. Handelskammarens vice ordförande tillika vd för Bona AB, Kerstin Lindell, är en av de etablerade kvinnor som alltså inte kommer att finnas med på listan. – Jag tycker att 100-listan är ett väldigt bra initiativ. För att styrelsen ska bli ett vinnande team krävs mångfald och därför är det väldigt viktigt att även ha med kvinnor. Jag tror dessutom att det finns många kvinnor som har mycket att bidra med kring relevanta frågor, som det är viktigt att styrelserna driver så som hållbarhet, innovation och digitalisering, säger Kerstin Lindell. CAROLINE RUNDBERG caroline.rundberg @handelskammaren.com


din styrelse Charlotta Fellman

Vice President Sales AC&D Business Area EMEA at Perstorp Group Varför tror du att en sådan här lista behövs? Behovet av en styrelse där ledamöterna bidrar med olika kompetens är uppenbart, men tydligen svårare att genomföra i praktiken. Det är färre kvinnor i nätverken med rätt kontakter, därmed kan det vara lite uppförsbacke att hitta en kvinna. Att lyfta fram kvinnor med rätt kompetens och inställning är jättebra, jag hoppas det underlättar rekryteringen.

Nyhet! Erbjudande om sjukvårdsförsäkring till våra medlemsföretag!

Hur går dina tankar kring att vara med på listan? Att vara med på listan är roligt och ansvarsfyllt. Jag hoppas det skall leda till bra match-making mellan ett behov och min kompetens. Jag ser framför mig att etablera relationer med drivna, innovativa företagsledare som väljer in lönsam, kvinnlig kompentens till sina framtida lönsamma affärer. Vilka kompetenser kan du bidra med i en styrelse? Bred marknads- och säljerfarenhet, från både konsument och B2Bindustrin, har gett mig kompetens att förstå vad olika marknader behöver och förmågan att kunna visualisera outtalade framtida behov och utmana lösningsförslagen. Jag leder i min nuvarande roll också digital transformation, som genomsyrar det mesta från affärs- till kompetensutveckling. Jag utmanar staus-quo, tänker nytt och balanserar det med god kommersiell förståelse.

Fatime Nedzipovska

Ålder

–29 år

30–39 år 40–49 år 50–54 år 55–59 år 60–64 år 65–67 år

Premie/ månad

286 kr 338 kr 386 kr 432 kr 487 kr 644 kr 858 kr

Program Manager at Mitt Liv AB Varför tror du att en sådan här lista behövs? Jämställdhet är lönsamt. Forskning och studier visar tydligt hur jämställda styrelser leder exempelvis till högre innovation och utökade kundgrupper. Styrelser är ofta i stort behov av förnyelse, såväl åldersmässigt som könsrelaterat. Listan behövs för att uppdatera bilden av att det även finns kompetenta kvinnor som kan sitta i styrelser och ledningsgrupper. Hur går dina tankar kring att vara med på listan? Jag är positiv till att stå på listan eftersom jag i första hand med min bakgrund, nätverk och arbetslivserfarenheter aktivt kan bidra i ett styrelsearbete. Vilka kompetenser kan du bidra med i en styrelse? Jag har erfarenheter av att initiera, utveckla och driva verksamheter såväl inom den idéburna- som den affärsdrivna sektorn. I detta har det ingått arbete med strategisk utveckling, införsäljning, budget- och personalansvar, föredrag och kursledning, offentliga debatter med mera.

Anna Nauclér

Country Manager at Unilever Food Solutions Varför tror du att en sådan här lista behövs? Det borde vara en självklarhet att ha jämställda styrelser då undersökningar visar att jämställda styrelser har högre lönsamhet och tillväxt. Dessutom finns det så många grymma kvinnor som kan bidra med massor av erfarenhet och kunskap. Däremot är de kanske ännu inte så etablerade att de har det nätverk som krävs. Jag hoppas att 100-listan kan slå hål på argumentet att det inte finns tillräckligt med kompetenta kvinnor för att ha en jämställd styrelse. Hur går dina tankar kring att vara med på listan? Det är förstås smickrande att få vara med på samma lista som dessa superkompetenta kvinnor. Vilka kompetenser kan du bidra med i en styrelse? Jag har jobbat i flera olika branscher men kommer senast från Unilever och FMCG där jag arbetat som Sverigechef inom Foodservice. Jag har många års erfarenhet av finans, sälj- och marknadsstrategi, ledningsoch förändringsarbete i en global miljö.

Handelskammaren är Sydsveriges största affärsnätverk, företagens egen lobbyist och expert på internationell handel. Alla företag med verksamhet i Sydsverige är välkomna att bli medlemmar och medlemskapet omfattar alla anställda på företaget. Som medlem har du tillgång till en rad förmåner, dessa finns på www.handelskammaren.com/ bli-medlem. Nytt för i år är att vi i samarbete med Länsförsäkringar har tagit fram ett erbjudande om sjukvårdsförsäkring till ett bra pris för våra medlemmar. Försäkringen omfattar förebyggande hälsotjänster, rätt vård i rätt tid och effektiv rehabilitering. – Nyttan med att kunna erbjuda en bra försäkring till sina anställda är flera, dels är det viktigt att få rätt vård och rehabilitering snabbt, som småföretagare är det dessutom viktigt att långa sjukskrivningar kan undvikas. Vi ser det här samarbetet och erbjudandet till våra medlemsföretag och deras anställda som ett värdefullt tillskott till vår medlemsservice, säger Ulrika Dieroff, medlemsansvarig Handelskammaren. – Vi är glada att Handelskammaren erbjuder sina

medlemmar den här möjligheten. Sjukvårdsförsäkringen hjälper företagaren att hålla sina medarbetare friska. Om en anställd behöver vård eller arbetslivsinriktad rehabilitering så kan arbetsgivaren känna sig trygg med att det hanteras på ett bra och effektivt vis via försäkringen. I försäkringen ingår också många förebyggande hälsotjänster – som hälsoprofil, webbaserade hälsoprogram och samtalsstöd – som den försäkrade själv kan ta del av, säger Kristina Ström Olsson, Hälsostrateg på Länsförsäkringar. Mer info om sjukvårdsförsäkringen hittar du på: › handelskammaren.com/ bli-medlem

  15

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 1.2018


Ministern planerar ändring av planerna

Handelskammaren förberedde redan 2016, i en arbetsgrupp bestående av företagsledare och experter, ramarna för vad som behöver prioriteras i kommande infrastruktursatsningar. Frågan har alltså långa rötter, men i höstas kom Trafikverket med ett samlat förslag. Deras förslag är nu på remiss och det var mot den bakgrunden Tomas Eneroth kom till Handelskammaren. Tomas Eneroth var tydlig med att det kommer att bli justeringar i förslaget, som är just ett förslag till regeringen som har sista ordet. Han var också tydlig med att inspel som underlättar prioriteringen betyder mycket. – Det är regeringen som skall lägga fram beslutet, konstaterar Tomas Eneroth. Handelskammarens remiss är omfattande, men på mötet betonades två frågor som behöver kompletteras i förslaget från Trafikverket. – Vi har stora behov på E6. Vi ser nu att pendlingen fungerar allt sämre. Flera bolag har svårt att rekrytera längs vägen. Och det innebär att vår tillväxt krymper, konstaterar Stephan Müchler, vd på Handelskammaren. Stort behov av sydostpaket Den andra frågan gäller behovet av ett kompletterande sydostpaket med tre åtgärder. Investeringar i E22, kust-till-kustbanan och Sydostlänken. – Sydsverige och i synnerhet sydost har bara hälften så mycket namngivna investeringar som övriga regioner. Vi vet också att finanskrisen träffade oss hårt och det finns behov av strukturåtgärder. Potentialen är synlig. Kronoberg är redan nu Sveriges bästa exportlän, säger Anders Borgehed, Handelskammaren, som presenterade sydostpaketet. Tomas Eneroth talade även om höghas-

16 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 1.2018

Sverige fattar långsiktiga beslutar om infrastruktur vart fjärde år i planer som omfattar tolv år. Därför blir det stora belopp med lång framförhållning. Planen som klubbas i april 2018 sträcker sig till 2029. Men finansieringen är inte uppbokad utan planen betalas sedan årligen direkt ur statsbud­ geten, vilket innebar att det i praktiken sker juste­ ringar år för år. Tomas Eneroth

Presentation av- och diskussion om behoven för sydsvenskt näringsliv stod på agendan när infrastrukturminister Tomas Eneroth besökte Handelskammaren.

tighetstågen. Hans viktigaste poäng var att det är viktigt med bred enighet bakom ett så stort beslut. – Ett sådant beslut skall inte en minoritets-

Sydsverige och i synnerhet sydost har bara hälften så mycket namngivna investeringar som övriga regioner. Vi vet också att finanskrisen träffade oss hårt och det finns behov av strukturåtgärder.

FOTO: ROGER NELLSJÖ

Arbetet med Sveriges kommande investeringar i infrastruktur för över 600 miljarder har pågått under lång tid. Men precis när det var dags för upploppet kallades plötsligen Tomas Eneroth in som ny minister. Inget enkelt uppdrag men på kort tid har han etablerat sig som påläst, kunnig och lyssnande minister. I januari besökte han Handelskammaren för möten om förslagen på satsningar.

regering ta ensam utan det behöves en stabil majoritet och långsiktighet när Sverige gör så stora åtaganden, menade Tomas Eneroth Stephan Müchler menar att Sydsverige har ett starkt case för fler satsningar. Skåne och Halland är de enda länen där både befolkning och gods växer lavinartat. I Sydost har vi samma kraftiga godstillväxt och även om länen inte växer lika mycket så pågår en snabb urbanisering till Växjö, Kalmar och Karlskrona som påverkar pendlingen markant. – Sveriges godstrafik och tillväxt kommer helt enkelt inte att fungera utan större satsningar i syd, säger Stephan Müchler. PER TRYDING per.tryding @handelskammaren.com


Hur arbetar Handelskammaren med långsiktig lobbying? En stor och viktig del av Handelskammarens verksamhet är den lobbying vi bedriver. Målet är alltid att underlätta för företagen i Sydsverige och det är våra medlemsföretag som sätter agendan. I backspegeln har vi frågor som tillkomsten av Öresundsbron och Linnéuniversitetet. På senare tid har gränskontrollerna vid Öresundsbron varit en viktig fråga.

Först skapades en arbetsgrupp med företagsledare från Handelskammarens fullmäktige. Gruppen formulerade närings­ livets behov och önskemål om infrastrukturen vilket resulterade i ett ramverk för det kommande arbetet. Under arbetets gång behandlades även synen på höghastighetstågen, vilket kommunicerades via media men också direkt till Sverigeförhandlingen. Arbetet fortsatte därefter med enskilda frågor, som HH-förbindelse, E22, E6, Sydostlänk och väg 153/154. Handelskammaren genomförde bland annat möte med riksdagen om möjligheterna med den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen.

En viktig bakgrund till satsningar i Sydsverige är den ekonomiska utvecklingen. Färska analyser bekräftar att Skåne och Sydöstra Sverige drabbats hårdare av finanskrisen än övriga delar av Sverige. Detta har inte mötts med statliga insatser. I en enkät under september 2017 ser 63% av Sydsveriges företagsledare brister i infrastruktur för pendling som ett hinder och var tredje till och med som ett stort hinder. 35% ser infrastruktur för gods som ett hinder och ungefär var femte ser det som ett stort hinder. Utvecklingen i Sydsverige kännetecknas av en unik mix av kraftfull tillväxt i både befolkning och godstrafik. Trafikverkets förslag avseende objektsatta satsningar kommer mot denna bak­ grund inte att möta behoven. Trafikhållningsregion Syd har hälften av anslags­ tilldelningen jämför med övriga regioner. I Skåne saknas fortfarande satsningar på E6. I sydöstra Sverige är satsningarna mycket små. Handelskammaren föreslår att berörda län och staten gemensamt tar fram ett paket för regionen baserat på satsningar i tre relationer – Kust-till-kustbanan, Sydostlänken och E22. En ansökan om skadestånd för gränskontrollerna från Öresundspendlare inlämnad till Justitie­ kanslern, tillkomsten av Linnéuniversitetet och Öresundsbron är exempel på Handelskammarens lobbyarbete.

FOTO: DRAGO PRVUL OVIC

Fas 1 – Förberedande

Sammanfattning på Handelskammaren remissvar är:

FOTO: NISSE NILSSON

En annan aktuell fråga är Trafikverkets 12-års plan för infrastruktur. Infrastruktur är en het fråga och näringslivet påverkas då både godstrafik och arbetspendling måste gå smidigt för att företag ska kunna verka och utvecklas. 622,5 miljarder kronor ska satsas, varav 40,9 miljarder kronor planeras gå till Sydsverige. Den nationella planen är idag på förslagsnivå. Sista ordet har politikerna, som fattar beslut i april i år. Handelskammaren arbetar långsiktigt med den här typen av frågor.

Fas 2 – Process Trafikverket publicerade i slutet av augusti sitt förslag till nationell plan för transportsystemet för 2018–2029. Direkt påbörjades ett analysarbete från Handelskammarens sida. Den 29 november lämnade Handelskammaren in sitt remissvar till regeringen. Remissvaret är uppbyggt utifrån analys och feedback under processen från medlemsföretag och expertis.

Fas 3 – Kommunikation Utifrån remissvaret arbetades tydliga fokusområden fram, till exempel den aktuella frågan om utbyggnad av E6. Detta underlättar påverkansarbetet som fortsätter tills att ett politiskt beslut har fattats i frågan.

Genom möten med politiker och andra beslutsfattare är förhoppningen att till­varata Sydsveriges intressen i frågan. DAVID NORELL david.norell @handelskammaren.com

  17

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 1.2018


Nätverka i nätverket! På förfrågan från våra medlemsföretag har vi under åren startat upp ett antal fördjupande nätverk. Som medlem kan du bredda dina kunskaper, hålla dig uppdaterad på nya regler och trender och inte minst byta erfarenheter med andra i samma roll. Mer information och kontaktuppgifter finns på handelskammaren.com/natverk/

Mat & Prat är ett uppskattat forum för att knyta värdefulla kontakter och utbyta tankar och idéer med andra VD-assistenter. Genom de alltid lika inspirerande mötena håller vi oss uppdaterade om vad som händer i regionen och får tips på mötesplatser, restauranger, föreläsare och mycket mer. Sen måste det tilläggas att vi har väldigt kul på våra träffar! Annika Johnsson, Executive Assistant, Beijer Electronics Group AB

Jag är med i Unga Ledare eftersom man aldrig blir fullärd. Jag vill gärna även lära mig utanför Peab-världen och ta del av erfarenheter från fler branscher. En annan grej som jag fastnade för var mentorsbiten, jag har en kanonmentor i Hans Phil. Timothy Gustafsson, Arbetschef, Peab Byggservice AB

18 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 1.2018

Inköpsnätverket Upphandlingsnätverket

Unga Ledare

HR-nätverket

Tankesmedjan

Säljnätverket

Trade Network

Mat & Prat för VD-assistenter


När engagerade människor från olika sammanhang och bakgrund möts, uppstår synergier som skapar samarbeten över gränser. Samverkan utvecklar indirekt “hållbarhetsekonomin”. Nyckeln är ju att finna kompanjoner som vågar stå upp för hållbara värderingar! Därför är jag med i Tankesmedjan. Agneta Olsson Enochsson, Mood manager & Hållbarhetsansvarig, Poolarna Clean

Trade Network ger oss medlemmar tillgång till ett suveränt nätverk av likasinnade företag som också bedriver internationell handel. En stor fördel är att våra träffar är lokala vilket innebär att de bästa föreläsarna från svenskt näringsliv kommer till oss utan att vi behöver lägga stora tid- och resekostnader för att närvara och ta del av deras kunskaper. Ulf Harrysson, Transportation Manager, Xylem

Genom inköpsnätverket får vi relevant information i god tid. Träffarna ger oss verktygen för att snabbare kunna anpassa oss till kommande kravbilder. Det är också mycket värdefullt att ta del av nätverket och lära känna kontakter från andra företag och branscher. Vi må ha helt olika affärsmodeller med helt andra produkter och tjänster, men vi står många gånger inför samma utmaningar och kravbilder. Mikael Brixhall, CPO/Q – Chief Procurement Officer, Grafokett AB

Då många som arbetar med HR är ensamma i sin roll på företaget är nätverket ett bra forum för att diskutera och inspireras i frågor som rör HR-området. Vid träffarna är det informell stämning, givande diskussioner och möjlighet till dialog med föredragshållarna. Ämnena som tas upp är aktuella och relevanta. Christina Cedergren, Human Resources Coordinator, Ström & Gulliksson AB

  19

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 1.2018


En droppe i havet? Vattenfrågan är en av de största globala utmaningarna på jorden. Allt vatten hör ihop i ett ständigt kretslopp. Vi måste alla ta ansvar för såväl vattnet inter­ nationellt som nationellt, i näringslivet och på ett individuellt plan. I Sverige hårdnar konkurrens om vattnet av god kvalitet som ska räcka åt alla. Söt- och kustvattensystem försämras snabbt på global nivå. 80% av världens befolkning är exponerade för vattenosäkerhet. Döda zoner i kustvatten har ökat exponentiellt sedan 1960 talet. I Sverige har regional vatten­ brist inneburit att företag och myndigheter fokuserat på besparing samt på innovativa lösningar. Allt fler företag har klimatanpassning på agendan. Klimatanpassningen består av bland annat anpassning till stigande vattennivåer, översvämningar liksom torka, tillgång till rent vatten i processen eller som råvara. Fluktuationer i nederbördsmängder påverkar företags värdekedjor vilket kan innebära brist på råvaror. Vattenfrågan blir allt mer en risk management-fråga.

Handelskammaren vill på olika sätt lyfta vattenfrågan. Vi vill bidra till att effektivisera näringslivets och industrins proaktiva arbete med den egna vattenanvändningen ur ett helhetsperspektiv. Genom att samverka över branschgränser tar vi på ett bra sätt tillvara utvecklingspo-

tentialen när det gäller teknik, metoder, rapportering och kommunikation genom ett brett erfarenhetsutbyte. Vårt bidrag 2018 blir bland annat i form av en rapport där företag berättar om sin vattenutmaning. Tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne, Sydsvenska Miljö­ rättsföreningen samt Krinova Incubator & Science Park genomför vi en vattenkonferens den 25 april. Under Almedalsveckan genomför vi en paneldebatt på temat liksom ett rundabordssamtal. Vattenfrågan lyfts även i vår dialog om tillståndsprövningar.

Vårt bidrag 2018 blir bland annat i form av en rapport där företag berättar om sin vattenutmaning.

KARL-ERIK GREVENDAHL Affärsrådgivare miljö och ledare för Handelskammarens Tankesmedja med fokus på hållbarhet

Välkommen till Vattendagen 25/4 på Krinova Incubator & Science Park, Kristianstad Miljöminister Karolina Skog inledningstalar Internationellt perspektiv – Karin Glaumann, Stock­ holm International Water Institute Länsstyrelsens priorite­ ringar – landshövding Anneli Hulthén Industriell symbios – Indu­ striell symbios, Danmark Rapportsläpp Vattenutma­ ningen

Vatten som råvara l  Södra är Sveriges största skogsägarförening med fler än 50 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med en stark position inom såväl skogsbruk och massaproduktion som för sågade och förädlade trävaror. Nära två tredjedelar av försäljningen sker på den internationella mark­naden, främst i Europa. Roine Morin, är hållbarhetschef på Södra.

gare upp till över 75 procent vilket gör att föroreningarna går att bränna i sodapannan. Kondensaten från indunstningen som är ren går dessutom att använda som tvättvatten. Trots det måste vi ha en god tillgång till vatten och det gäller hela året. Under den våta delen av året måste vi därför spara vatten i dammar eller naturliga magasin i form av sjöar. En utmaning kan vara att få andra intressenter att släppa tillräckligt mycket vatten i de sjösystem vi använder som råvattenkälla, säger Roine Morin.

Vilka utmaningar står ni inför när det gäller tillgången till vatten? För att tillverka pappersmassa krävs tillgång till rent vatten. Samtidigt använder vi det rena vattnet ett stort antal gånger vilket innebär att vi använder bara rent vatten där det är nödvändigt. När vi tvättar massan gör vi det i flera steg där det rena vattnet går i motström mot massan så den renaste massan tvättas med det renaste vattnet och den smutsigaste med det allt smutsigare vattnet. Till slut blir vattnet så tjockt att det inte går att använda längre, cirka 15% torrsubstans. Detta indunstas ytterliBILD: SÖDRA SKOGSÄGARNA PER-ERIK LARSSON

Hur påverkar vattenutmaningarna ert företag? Vattenbrist är en nyhet för oss, historiskt har det aldrig varit brist på vatten i Sverige. Vi har därför börja se över våra system i fabrikerna, är det nödvändigt med rent vatten i alla positioner, kan vi återanvända vatten i större utsträckning? Kan vi ersätta vattenkylning med någon annan typ av kylning? Detta är relativt nytt för oss men vi lägger nu ingenjörstimmar på att lösa detta.

20 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 1.2018

Vad krävs för att kunna lösa problemen? Många av lösningarna kräver investeringar, men också bra planering. Dels för att minimera renvattenanvändningen men också för att göra inkopplingar. Idag kan fabrikerna drivas i två år utan underhållsstopp och många insatser kräver ett totalstopp i fabriken för att det ska vara möjligt att göra inkopplingsarbeten. CAROLINE RUNDBERG


Kraven har skruvats upp Jonas Söderstjerna är advokat på Advokat­ firman Söderstjerna AB. Han har specialiserat sig inom vattenfrågan och hjälper bland annat sina klienter att söka tillstånd för vattenuttag. – För att få ta ut vatten, krävs det enligt huvudregeln tillstånd. Det vanliga är att man kopplar in en jurist ganska tidigt i processen då man inför en ansökan ska samråda med berörda myndigheter, Länsstyrelsen, miljöförvaltningen i kommunen och enskilda berörda. Jag ser som advokat till att ansökan uppfyller alla formkrav, berättar advokat Jonas Söderstjerna. Det är Mark- och miljödomstolen som avgör och tillstånd beviljas eller inte. – Det kan generellt sägas vara mer kontroversiellt när det är ett

företag som söker tillstånd och inte en kommun för allmän vattenförsörjning. Enskilda uttag är nämligen inte lika prioriterade. Ett problem vi stött på i tillståndsprocesser är att det kan finnas gamla tillstånd där kommunen redan intecknat vattentillgången. Om så är fallet kan man t ex träffa avtal med kommunen för att få ta ut sitt vatten inom ramen för kommunens befintliga uttagsrätt. Detta förhållande kan även komma att regleras i ett kommande tillstånd, som en förutsättning för verksamheten. Är man dessutom i en känslig miljö är uppförsbacken i vissa fall ännu brantare. Grundvattnet avgör Får du som företag ett tillstånd är tillståndet alltid tidsbegränsat och då oftast på 20 till 25 år. Det är av naturliga skäl extra svårt att få tillstånd i områden där

grundvattentillgången av olika anledningar är begränsad. Tillståndsprocessen kan dra ut på tiden och det finns inte alltid möjlighet för den sökande att vänta in tillstånden, vilket kan få stora konsekvenser för verksamheten. Det gäller därför att man som företag om möjligt börjar planera för en ansökan i god tid. – Får du som företag inte tillstånd kan resultatet bli att du t ex måste flytta verksamheten eller köpa vatten via kommunen. – Problemet med vattenbrist har verkligen fått ögonen på sig och jag upplever det som att man nu tittar mer noggrant på tillståndsärendena. Även kraven som ställs när du släpper ut processavloppsvatten har skruvats åt påtagligt. CAROLINE RUNDBERG caroline.rundberg @handelskammaren.com

Vatten är en livsnödvändig resurs, ovärderlig för samhällsekonomin och ekosystemen. Vattnets kretslopp från land via kust till hav och tillbaka via avdunstning och nederbörd kräver i sig en förvaltning som kan balansera många intressen. Vattenkraftens viktiga roll som förnybar energikälla är ett konkret exempel, där energibehov, miljöpåverkan och kulturhistoria måste mötas. Det är nödvändigt med samarbete mellan privat och offentligt, byggt på innovation och entreprenörskap, för att lösa Sveriges och världens vattenutmaningar. Jakob Granit, GD, Havsoch Vattenmyndigheten

Vatten ska återvinnas! l  Hr Björkmans Entrémattor är ett B2B-företag specialiserat på uthyrning, tvätt- och bytesservice av entré- och logomattor. I nuläget står inte Hr Björkmans Entrémattor inför några direkta utmaningar vad gäller vattentillgång. Till stor del eftersom de reda har vidtagit åtgärder för att minska vattenåtgången. – Vi är verksamma i tvätteribranschen, en bransch som kanske är förknippad med hög åtgång av vatten. Dock har vi tagit fram en patenterad tvätt­metod där vi återanvänder vattnet i ett slutet system. Upp till 98 % av vattnet används igen, resten dunstar. Vi har även anslutit en tank som samlar upp regnvatten från taket till tvätteriet, vilket möjliggör att vi kan fylla på systemet med regnvatten vid behov, berättar Rasmus Peterson, Marketing coordinator. Förutom att vattenåteranvändning kräver mindre färskvatten och minskar belastning av reningsverk, spara Hr Björkmans också en hel del energi. Detta eftersom energin i det uppvärmda vattnet också kan återanvänds. Istället för att ta in nytt kallt vatten och värma upp, återanvändes vatten som redan är upp-

värmt. Detta vatten håller 30–35 grader vilket reducerar uppvärmningen avsevärt. Detsamma gäller de bioteknologiska tvättmedel som användes i rengöringsprocessen. – De bioteknologiska tvättmedlen stannar kvar i vattnet och kan fylla sin funktion om och om igen. Naturliga enzymer och proteiner bryter ner och tar bort fett och smuts, och efterlämnar bakterier som fortsätter att göra rent och ta bort lukt. Bakterierna förökar sig och närs fram så att de som är bäst på att ta hand om mattsmuts klarar sig bättre, överlever, förökar sig och blir ”specialister” på uppgiften. De är dessutom som mest effektiva i låga vatten­temperaturer, vilket gör att vi har kunnat sänka uppvärmningen av vattnet ytterligare. Att vattenfrågan är viktig för Hr Björkmans Entrémattor råder det inget tvivel om. – Det finns många anledningar för oss att i största möjliga utsträckning återanvända och hushålla med vatten, vilket också gör oss väl rustade inför en eventuellt större brist på vatten i framtiden. CAROLINE RUNDBERG

  21

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 1.2018


Världens första Sveriges nationella ambition att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 ställer stora krav på den nära framtidens forskning och infrastruktursatsningar. Utveckling av biobränsle, ökad kapacitet av batterier och optimering av motorer är nu ett stort fokus. Utanför Sandviken har man tagit ett steg närmare en fossiloberoende fordonsflotta. På E16 mellan Sandviken och Kungsgården sträcker sig en två km lång elväg. Elvägen ett tvåårigt projekt där man undersöker hur tunga transporter ansluter sig till ett luftburet elnät. Konstruktionen består av en elledning högt ovanför mark som lastbilar via en arm monterad på taket ansluter sig till under färd. Under uppkopplingssträckan går lastbilarna enbart på el och får även batterierna laddade. I dagsläget går två lastbilar på sträckan och det finns planer att ansluta ytterligare en. Att

22 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 1.2018

– Det är en skyddsklassad europaväg som går över moränmark, över en bro och genom en kurva. Dessutom ligger sträckan längst ut på den svagaste delen av elnätet. Om det kan fungera här, så fungerar det överallt, säger Helena Fahlstedt, kommunikatör i projektet. Helena Fahlstedt

sträckan ligger mellan Sandviken och Kungsgården beror på de förhållanden som råder där.

Först i världen När byggnationen stod klar var den världens första elektrifierade allmänna väg för lastbilar. I grunden är tekniken över 100 år gammal, men den har

aldrig används för tunga fordon i sådan hög hastighet. Sedan invigningen i juni 2016 har över 1 300 personer från 17 länder besökt vägen. – Väldigt roligt att se sådant intresse från omvärlden! Vi har haft allt från politiker till biltillverkare som besökare. Nu pratas det om att bygga liknande projekt bland annat i Tyskland, Indien och USA, avslutar Helena. SARAH MESCH sarah.mesch @handelskammaren.com


FOTO: ROGER NELLSJÖ

Utanför Sandviken finns en två kilometer lång elväg som ett testprojekt. När vägen invigdes var den världens första elektrifierade allmänna väg för lastbilar. Vägen har hittills besökts av 1 300 personer från 17 länder.

Stephan Müchler

Sydligt alternativ av elvägar?

elväg I dagsläget finns det främst två olika typer av elvägar Konduktiv  Med en konduktiv elväg överförs elektrisk energi från vägbanan till fordonet via olika former av el-ledningar. Detta görs via en arm på fordonet som kopplar sig på och av under körning. På väg E16 i Sandviken har man elledningen högt ovanför mark där lastbilar via en arm monterad på taket ansluts till elnätet under färd. Denna typ av lösning används enbart på lastbilsfordon. En annan konduktiv lösning är att el-ledningen är nergrävt i vägen med en liten öppning där fordon kan ansluta till elnätet. Lite likt en bilbana för barn. eRoadArlanda har detta alternativ på väg 893 mellan Arlandas fraktterminal och Rosersbergs logistikområde, en sträcka på totalt 10 km varav 2 km elektrifieras. Induktiv  En induktiv väg laddar batterierna utan en fysisk anslutning till ett elnät. Fordonen är då utrustade med en induktionsmottagare och laddplattorna finns under den vanliga vägen. Den induktiva tekniken kan liknas med trådlös laddning av mobiler. Detta betyder att fordonsägarna slipper tänka på olika typer av kontakter och laddkablar.

De nya framstegen som möjliggör för en elektrisk fordonsflotta har gjort att flera intressenter för elvägar har dykt upp. En av dessa är E22 AB. Bolaget, som bildades av regionerna längs med väg E22, har sedan 2006 verkat för att få tvåfilig motorväg från Trelleborg till Norrköping. Nu har de börjat undersöka alternativen kring elvägar genom bland annat besök på E16 i Sandviken och samtal med olika forskare inom området. Varför undersöker E22 AB elvägar? – Ska man investera i väg så ska man investera för framtiden. Faktum är att vi måste ha miljövänliga vägar för att bemöta klimatmålen och vi måste börja våga testa fossilfria alternativ, säger Stephan Müchler, vd för bolaget. Vad gör E22an till en bra väg för ett testprojekt? – Vägen har mycket tung trafik, med stora företag som Scania och Saft AB som är beroende av transporten på vägen. Man ska heller inte glömma att 4 av 10 Sveriges största hamnar ligger längs med väg E22, vilket bidrar med ytterligare tung trafik. Om vi kan hitta ett alternativ som underlättar för utsläppen på de mest trafikerade sträckorna vinner både samhället och miljön, avslutar Stephan. SARAH MESCH sarah.mesch @handelskammaren.com

  23

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 1.2018


Jämlik kommunikation för jämlik vård Sedan några år tillbaka finns det en rad appar för att träffa en läkare genom videosamtal som ett alternativ till att ta sig till en vårdcentral. Nu har möjligheterna breddats. Voxeyes är lösningen som möjliggör att personer med särskilda behov, och som tidigare haft svårt att nå sjukvården nu har samma tillgång som alla andra. Bakom Voxeyes ligger det Malmöbaserade mjukvaruföretaget Europea, vars tjänster och produkter erbjuds under varumärket T-meeting, och det halländska vårdföretaget Tudorkliniken som driver sex vårdcentraler. Med erfarenhet från olika håll, Europea av de tekniska lösningarna och Tudorkliniken av särskilda behov, har de tillsammans tagit fram Voxeyes. Arbetet har pågått under fyra år och produktlanseringen skedde strax före jul. Europea har redan en app på marknaden, Tera, som gör att hörsel- och talskadade kan ringa telefonsamtal utan manuella tolkar. T-Meetings tjänster och produkter finns sedan många år i Norges nationella videocall-center för döva och används brett även i Schweiz. – Det som skiljer uppringning med Voxeyes från andra tekniska lösningar är att du inte behöver någon app, du kan ringa med vilken telefon som helst och du har både översättning för text till tal och omvänt i en lösning. Du är heller inte beroende av att det finns en tolk tillgänglig. Men för barndomsdöva som föredrar teckenspråk, kommer videotolk att adderas i ett treparts videosamtal. Dessutom konkurrerar vi inte med vårdcentralerna, vi hyr ut plattformen till dem, berättar Max Tairi delägare i Europea. Lösning för en bred målgrupp Med Voxeyes lösning kan alla, oavsett om man har en synskada, hörselskada, talsvårigheter eller någon annan funktionsnedsättning, få kontakt och hjälp digitalt med sjukvården. – Vi räknar med att ungefär tio procent av befolkningen har särskilda behov och är därmed vår målgrupp. Voxeyes är för synoch hörselskadade vad hissen är för rörelsehindrade. Även äldre personer ses som en potentiell målgrupp för Voxeyes. – Det finns många vinster i att patienterna stannar hemma och träffar läkaren genom videosamtal istället för att behöva ta sig till,

24 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 1.2018

Det som skiljer uppringning med Voxeyes från andra tekniska lösningar är att du inte behöver någon app, du kan ringa med vilken telefon som helst och du har både översättning för text till tal och omvänt i en lösning.

och samsas med andra sjuka i ett väntrum. Den svenska marknaden är bara början. Tekniken fungerar överallt och det är bara översättning till olika språk som krävs. Likaså stannar inte nyttan vid samtal till sjukvården, Voxeyes kan även fungera för samtal till myndigheter och så vidare.

Max Tairi är delägare i Europea som till­ sammans med Tudor­ kliniken tagit fram en lösning för personer med särskilda behov så att de kan nå vården lika enkelt som andra.

– Vårt motto är att alla ska nå vården på lika villkor, jämlik vård kräver jämlik kommunikation, avslutar Max. CAROLINE RUNDBERG caroline.rundberg @handelskammaren.com


Philip Morris satsar på en hållbar framtid Nästan 7 000 personer i Sverige dör varje år på grund av sjukdomar som är relaterade till tobaksrökning. Nu vill det stora internationella cigarettföretaget, Philip Morris, göra en helomvändning genom att satsa på innovation, forskning och mindre farliga produkter. Målet är att fasa ut cigaretterna helt. Christian Angell, Manager Corporate Affairs, berättar att forskning visar att med företagets nya produkt IQOS, uteblir genomsnittlig 90–95 procent av de skadliga ämnen som skapas när en cigarett röks. Det välkända företaget, med stora varumärken som exempelvis Marlboro och L&M, tänker i helt nya banor. De senaste åren har de investerat tre miljarder dollar i forskning och innovation, samtidigt har de tillsatt runt 400 nya medarbetare med vetenskaplig bakgrund. Allt detta

för att kunna ta fram mindre farliga produkter. – Vi gör den här förändringen för att vi vill minska riskerna med tobaksanvändning. Den nya produkten IQOS ska inte ses som ett komplement till dagens cigaretter, tanken är att den ska ersätta cigaretterna, menar Christian Angell. Lägre temperatur ger effekt Den stora nyheten med IQOS är att tobaken värms upp elektroniskt, till bara 350 grader. Det innebär att man tar bort brännprocessen i över 800 grader, som

är det farligaste med rökning av vanliga cigaretter. Med IQOS kan konsumenten trycka på en knapp för att aktivera uppvärmningsfunktionen och därefter använda den. Produkten innehåller fortfarande tobak men utan eld, aska och avger mindre lukt. Hållaren laddas genom att sätta den i sin laddare. Forskningen såhär långt antyder att bildningen av skadliga ämnen minimeras med cirka 90–95 procent.

IQOS ska inte ses som ett komplement till dagens cigaretter, tanken är att den ska ersätta cigaretterna.

Christian Angell

– Det här är en stor förändring för Philip Morris. Vi satsar på mindre farliga produkter till personer som inte vill sluta röka och vi gör det med öppenhet – all forskning är offentlig. Vi har också förpliktigat oss till att följa FN:s mål för hållbar utveckling, säger Christian. IQOS finns redan på marknaden, bland annat i Japan, Storbritannien, Danmark, Italien och Schweiz. Totalt har 3,7 miljoner konsumenter runt om i världen valt att byta vanliga cigaretter till förmån för Philip Morris nya produkt. Företaget har ännu inte satt ett datum för lansering på den svenska marknaden. VERA JOHNSSON vera.johnsson @handelskammaren.com

Forskningen: All forskning är offentlig och går att läsa mer om på › pmiscience.com/

Av oss får du inte alltid det du vill ha. Vår väl beprövade metodik skapar trygghet genom hela rekryteringsprocessen. Men vi vet också att framgång kräver att vi ständigt utmanar – oss själva, såväl som branschen och kunderna. Så kanske får du inte det du vill ha, men garanterat det du behöver: rätt ledare. Högström & Co är ett av södra Sveriges ledande företag inom chefsrekrytering. Läs mer om oss och våra aktuella tjänster på hogstrom-co.se.

  25

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 1.2018


L ÅT OSS PRESENTER A

37

N YA M E DL E M M A R

 Forefront Consulting, Malmö  Höörs Gästgifwaregård AB, Höör  More inteze AB, Malmö  SPP Pension & Försäkring AB, Malmö  Securitas Sverige AB, Helsing­ borg  Techsource Europe AB, Malmö  BHJ Kalino Food AB, Staffanstorp  Happy Accesso­ ries AB, Bjärred  Bobutiken i Syd AB, Malmö  Perstorp Fastighets AB, Perstorp  Blink Services AB, Vi har valt att bli medlemmar efterHelsingborg  Laholms Sparbank, som Handelskammaren för oss på Synlighet representerar de Laholm  Svenska Uppfinnare­ företag i Sydsverige som tillsamföreningen i Helsingborg, Glumslöv mans vill växa och driva regionen  AB Grenspecialisten, Malmö framåt genom nytänk, samarbete  FC Rosengård, Malmö  DUX och innovation. Vi hoppas få ta del Nordic AB, Malmö  Ehrenstråhle & av kunskap och nätverk som kan Co i Stockholm AB, Malmö  Lunds hjälpa oss att utvecklas för att öka Kommuns Parkerings AB, Lund mervärdet för våra existerande  Rondo Plast AB, Ystad  INEA AB, kunder, samt även få möjlighet Helsingborg  Skåne Care AB, Lund för ytterligare samarbeten som  Berendsen Textil Service AB, gynnar båda parter. Malmö  Cost Partner Consulting Johanna Thorsell, Head of Sales, Group AB, Malmö  Peab Byggser­ Synlighet Sverige vice AB, Staffanstorp  Harsanna AB/inkontinensbutiken.se, Malmö  Arjo AB, Malmö  KLM Royal Dutch Airlines Sweden, Solna  ACT.Global Sweden AB, Löddeköpinge  Anima AB, Malmö  CM Development Sverige AB, Malmö  Nilsson & Månsson AB, Växjö  Securitas Sverige AB, Kalmar  Tempora Malmö AB/Bergströms Ur, Malmö  Happy at Work, Växjö  Inre:sonance AB, Stockholm  Aventus AB, Göteborg  Synlighet AB, Malmö Se alla medlemmar på › handelskammaren.com/medlem/medlemmar/

26 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 1.2018


FEHMARNBELT DAYS 2018 MALMÖ 28-29 MAJ

Morgondagens transport Fehmarnbelt Days 2018 är en tvådagarskonferens i Malmö med fokus på morgondagens transport. Tillsammans utbyter vi idéer, diskuterar viktiga frågor och potentiella tillväxtmöjligheter i den nya Fehmarn bält regionen. Missa inte norra Europas mest omfattande konferens där gränsöverskridande industri, politik, kultur, utbildning, vetenskap, offentliga institutioner och icke-statliga organisationer samlas. Välkommen! Anmäl dig på www.fehmarnbeltdays.com

Vad är Fehmarn bält? Fehmarn bält är sundet mellan Rödby och Puttgarden. När den fasta länken står klar 2028 kommer det att skapa en region med nio miljoner invånare. Fehmarn bältförbindelsen kommer bli en viktig del i Europas logistiska pussel och en viktig del av korridoren mellan Skandinavien och Medelhavsområdet. Förbindelsen skapar möjligheter till nya jobb, forskning, kultur. Vi skapar redan idag en region - för att leva och arbeta!


Avsändare:

Sydsvenska Industrioch Handelskammaren

B Posttidning

Skeppsbron 2 211 20 Malmö

Dungen växer fram i Hyllie Ett stenkast från Hyllie station bygger vi Dungen. En levande och grön kontorsfastighet där du välkomnas av träd och växtlighet i byggnadens atrium. Detta blir husets glödande hjärta som kommer lysa varmt under kvällstid. Interiören genomsyras av hållbara och tåliga material som åldras vackert. Generösa terrasser, garage och skyltläge mot Arenagatan och Hyllie Allé är andra fina kvaliteter som du hittar i Dungen.

Fastighet

Gimle 1

Lokalarea

9 000 m2

Miljöklass

Miljöbyggnad Guld

Inflyttning

Q1 2019

Kontakt

Mikael Strand, 040-690 57 05

Profile for Sydsvenskt Näringsliv

Sydsvenskt Näringsliv Nr. 1 2018  

Sydsvenskt Näringsliv är Handelskammarens tidning som ges ut fyra gånger om året. Det är den enda branschöverskridande näringslivstidningen...

Sydsvenskt Näringsliv Nr. 1 2018  

Sydsvenskt Näringsliv är Handelskammarens tidning som ges ut fyra gånger om året. Det är den enda branschöverskridande näringslivstidningen...