Page 1

Gaudeamus Škɼlʂʘς ˑasʝʠiɡ ǜŠ ɥNɔΆȸʑɕ OktϬȩʑɠ 2016 Ro͒ʜϞɖ ǁI. Ĩíʂlɛ I.

Za záložku dva dni voĦna

Ćo je v našej škole dobré a pekné?

Má viac fanúšikov ako p. u. Knap

4 roky nepodmienećne


Editoriál

Otvorte sa zmenám... Redakčná rada: Šéfredaktor: Mária Kekeláková Zodpovedná vedúca: Monika Barčáková Redaktori: Lenka Červeňová Júlia Gerátová Monika Chmárová Kristrína Katreniaková Mária Kekeláková Barbora Kopilcová Evka Kozoňová Klaudia Müllerová Grafická úprava: Evka Kozoňová Fotografi: Mária Kekeláková Ján Džubek Titulná fotografia: Laura Matušáková Stránka školy: ssnizna.edupage.org ssnizna.sk Tlač: Ondrej Kubík

2

Milí naši čitatelia, už je to rok, ak dobre rátam, čo som šéfredaktorkou časopisu Gudeamus. Práve držíte v rukách prvé jesene číslo v tomto školskom roku.

sme dostali už počas minulého roka, ale nechceli sme skákať z jedného do druhého, a preto sme si tu zmenu nechali na teraz a myslím si, že sme spravili dobre. Premysleli sme si to a neunáhli sa, lebo o tom zmena nie je. Zmena ma určitý vývoj, či je to zmena v nás ľuďoch alebo zmena v časopise. Prajem vám prijemné čítanie nášho časopisu. Verím, že sa vám naše články páčia a radi sa dozvedáte o živote v našej škole. (Mária Kekeláková, III. AU)

Obsah Otvorte sa zmenám... - 2 Deň za slobodu a demokraciu - 3 Chcela by som sa s vami podeliť s citátom, ktorý som si nedávno prečítala. Vyslovil ho možno nie každému známy Dalajlama: ,,Otvorte sa zmenám, ale nestrácajte svoje vlastné hodnoty.“ Aj nás časopis prešiel malou zmenou v tom uplynulom roku. Redaktori i grafici fi sa vystriedali. Odišli nám členovia, ale v zapätí prišli noví. Začiatky boli síce ťažké, ale myslím si, že som to zvládla. Musela som sa stať zodpovednejšou, možno aj trošku prísnejšou, a zároveň aj tolerantnejšou. Myslím na trošku viac vecí i viacerých ľudí. Odovzdávanie článkov, zháňanie fotiek, sledovať vývoj grafi fiky a veľa ďalších veci, ktoré má na starosti šéfredaktor. Je to veľmi zodpovedná pozícia a bola to veľká zmena, ktorú som podstúpila. Stále mám niečo a je toho dosť, ale zvládam to. Zatiaľ. Aj tento editoriál robím na poslednú chvíľu, lebo som si na to neskoro spomenula. Celá naša redakčná rada má veľa nápadov, návrhov, no nie každá zmena sa odsúhlasí a schváli. Musí prejsť istý čas, kedy sú aj zmeny opodstatnené. Aj teraz si môžete všimnúť, že v rubrike interview bude rozhovor so študentkou a nie s učiteľom. Nápad

Má viac fanúšikov ako p.u.Knap-4-5 4 roky nepodmienečne - 6-7 Za záložku dva dni voľna - 8-9 Pondelok je zdravý - 10 Fulbrightov program - 11 Kam sa stratila Antigona? - 12 Oliver Twist - 13 Sláva vlasti! Pán prezident! - 14 Čo je v našej škole dobré a pekné?-15 Nové tváre vypovedali - 16-17 Kríza v študentskej - 18 Majiteľ firmy si kvôli prebukoval letenku - 19

nemu

Lights Out - 20 Wolfgang Amadeus Mozart - 21 Talon - 22 Karneval literárnych postáv - 23 Tretie miesto za esej o zabudnutom politikovi - 24 Športové aktivity - 25 Z našej telocvične - 26 Čo sa deje žiakom v hlave počas písomky? - 27


Aktuálne

Deň za slobodu a demokraciu

hh

Vyviedli ho pred bledú stenu. Nedal si zaviazať oči, pretože slnko chcel vidieť do poslednej chvíle. Keď potom padol, na bledej stene kmital červený graf jeho srdca.

U

vedené verše nám chcú pripomenúť smrť mladého muža, ktorého nacisti popravili 17. novembra 1939 v Prahe. Spolu s ním bolo v tento deň zastrelených ďalších osem študentských aktivistov. Tým sa však pomsta ,,tisícročnej ríše“ Adolfa Hitlera neskončila. Za to, že českí študenti v okupovanej Prahe zodvihli hlavy a nahlas prejavili túžbu po slobode, prikázal ríšsky Protektor zavrieť všetky české vysoké školy a do koncentračných táborov dal priamo z internátnych izieb nahnať viac ako 1200 vysokoškolákov. Na počesť umučených a prenasledovaných českých študentov sa 17. november v celom civilizovanom svete slávi ako Deň študentstva. Tento sviatok môžeme prijať za svoj nielen preto, že sme súčasťou školského systému, ale aj preto, že jeden z deviatich popravených pochádzal zo Slovenska. A práve o ňom časopis najstaršej a najslávnejšej českej univerzity napísal, že bol ,,po všech stránkach výjimečný.“ Tým výnimočným človekom bol Marek Frauwirth z Tvrdošína. Marek pochádzal z mnohodetnej židovskej rodiny, ktorá sa na Orave usadila v novembri roku 1914, teda v čase keď v Európe zúrila prvá z dvoch veľkých vojen. Aj keď sa Marek narodil v poľskom Zakopanom (8. decembra 1911), jeho domovom sa stal Tvrdošín. V ňom p prežil krásne detstvo medzi priateľmi – Židmi aj Nežidmi – a v kruhu svojej veľkej rodiny. Jeden z jeho šiestich súrodencov, starší brat Jozef ho v spomienkovej knihe MAREK – 17. listopad 1939

charakterizoval týmito slovami: ,,Marek bol miláčikom rodičov a všetkých ostatných členov rodiny, lebo bol neobyčajne nadaný, dobrák v každom zmysle, múdry, pekný a nemal rád škriepky. V škole bol vždy prvý a skončil ľudovú školu a meštianku doma v Tvrdošíne s vyznamenaním.““ Ako bývalo v židovských rodinách zvykom, rodičia sa usilovali dať deťom ten najvzácnejší dar – vzdelanie. A tak Marek po absolvovaní Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici odišiel študovať do Prahy na Vysokú školu obchodnú. Aj keď štúdium úspešne ukončil získaním titulu inžinier a ovládal päť cudzích rečí, rozhodol sa v štúdiu pokračovať aj v novom školskom roku. Aby rozšíril svoje jazykové schopnosti, zapísal sa na štúdium arabčiny a holandčiny. Markov brat Jozef takto priblížil jeho mimoriadny talent a záujem o štúdium: ,,Vraciam sa k nezdolnej Markovej túžbe po ešte vyššom vzdelaní. Vedľa štúdia na Vysokej škole obchodného inžinierstva sa zapísal tiež na Akadémiu vied a umení v Prahe, kde sa učil dirigovať, divadelný sloh a kritiku. Tento odbor ho vábil preto, lebo miloval divadlo, hudbu, maliarsku a sochársku umeleckú tvorbu, operu a balet. Akadémiu umení nemohol skončiť, lebo zistil, že vzal na seba viac, ako človek znesie...“ Okrem štúdia a umenia mal Marek ešte jednu veľkú vášeň a tou bolo cestovanie, spoznávanie nových krajín a ich kultúrnych pamiatok. Prázdniny trávil v cudzine a Európu precestoval krížom-krážom. Ak ale chcel študent bez finančného zabezpečenia cestovať, musel sa vedieť uskromniť a popri štúdiu aj pracovať. Zo zarobených peňazí si každú usporenú korunu odkladal na svoje prázdninové púte. Markovi však nešlo iba o poznatky a zážitky. Ani osud jeho vlasti a sveta mu nebol ľahostajný. Bol členom Jednoty

nemajet ných a pokrokových študentov a pôsobil aj v Spoločnosti priateľov demokratického Španielska. Po obsadení českej časti spoločného štátu nacistickým Nemeckom zostal Marek verný svojej milovanej Prahe. Zamestnal sa na slovenskej ambasáde a pomáhal prenasledovaným dostať sa z okupovanej krajiny na Slovensko. Aj napriek riziku roznášal po Prahe letáky, aby sa hrdý český národ nedal zlomiť. Práve táto činnosť sa mu stala osudnou. Nacistická tajná polícia Gestapo sa mu dostala na stopu po tom, ako si v autobuse zabudol aktovku plnú letákov. Nad ránom 17. novembra 1939 vtrhli do jeho izby ozbrojení gestapáci, odviedli ho do ruzyňských kasární, kde ho s ďalšími študentskými aktivistami popravili. Možno, keď ako 27-ročnýstál tvárou v tvár svojim katom, zneli mu v mysli verše Sergeja Jesenina, jedného z jeho obľúbených básnikov: Mne zbohom riekli kvety, y hneď hlavičkyy nízko kloniac k zemi. A že už nikdyy nepríde p mi rodnýý krajj a jju uvidieť. Nuž, čože, moje. j Hotové. Videl som vás i zem som videl. Už i to vlhko hrobové pprijmem j jjak dotyk nežných krídel. (M. Kázik)

3


Interview

Má viac fanúšikov ako p. u. Knap tvorba je geniálna, ale aj preto, že aj keď sa mu veľakrát nepodaril jeho cieľ, nikdy sa nevzdal. A to je princíp úspechu. Nevzdať to. Ako si začala spolupracovať s Gogom? Keby ťa znova oslovil, súhlasila by si?

V

našom časopise ste mali možnosť prečítať si už množstvo rozhovorov s učiteľmi, no je čas to trošku obmeniť, preto vám prinášame rozhovor priamo z našich radov. Tentokrát sme si vybrali našu spolužiačku, ktorú už určite poznáte. Je ňou Laura Matušáková (III. AU), či skôr Larisa, ako ju poznáme z Youtube. Určite ste už o nej počuli alebo ste mali možnosť vidieť jej animovanú tvorbu. Ak nie, tak čítajte ďalej a isto sa o nej dozviete oveľa viac. Čo ťa viedlo k tvorbe animácií? Mala si nejakú inšpiráciu alebo vzor?

4

Už od detstva som vedela, že sa chcem venovať umeniu. Stále som kreslila a pozerala animáky. V neskoršom veku som si začala viac všímať pohyb postavičiek a fascinovalo ma, ako niekto dokáže kresliť každý jeden pohyb, len aby danú vec prebral k životu. Pre zaujímavosť - jedna minúta ma 1440 frameov (snímkov), takže si viete predstaviť, ako sa animátor musí „ukresliť“. Môj vzor je jednoznačne Walt Disney. Nielen preto, že jeho

Na Youtube som zavesila moju prvú animáciu (teraz má cez 2 milióny zhliadnutí) - niekto si to všimol a poslal to youtuberovi Selassiemu, ktorý to poslal Danielovi (Gogo). Ten mi hneď začal spamovať všetky sociálne siete, že by sa rád porozprával. Na ten deň nezabudnem, pretože som mu od šoku nevedela napísať ani moje číslo. Po niekoľkých zlých pokusoch sa mi konečne dovolal a vychválil ma do nebies (smiech). Nechápal, ako vtedy ešte len 15 ročné dievča mohlo také niečo vytvoriť. Ak by ma oslovil znova, určite by som neváhala, aj keď som nikdy nebola jeho veľkým fanúšikom (dúfam, že to nebude čítať, lebo ma ... ). Nabrala som veľa skúseností, otvoril mi veľa možností, spoznala som veľa ľudí v mojej brandži. Naučila som sa mnoho aj o fi financiách (smiech). A za to mu veľmi ďakujem. Je to ťažké stále niečo vymýšľať či riešiť. Niekedy zanedbávam môj spoločenský život, ale stojí to za to! Zasahuje Youtube do tvojho súkromného života? Ak áno, v čom ho najviac ovplyvnil? Tu ani veľmi nie. Keby som žila v Bratislave alebo v inom väčšom meste, tak by to bolo možno iné. Ťažko povedať. Možno mám o par fanúšikov viac, než pán učiteľ Knap (smiech), ale málokto vie, ako vyzerám. Sem-tam sa stane, že začne niekto kričať moje umelecké


Interview

hh meno a myslí si, že sa otočím. To neznášam! Keď chce niekto so mnou komunikovať, tak nech príde ako slušný človek a normálne sa mi pozdraví. Inak sa mi nestáva, že by mi niekto zvonil doma ako Danielovi. Na to nemám takých fanúšikov (smiech) a ani nechcem mať. Stačí, keď mi ľudia napíšu, že moja tvorba ich inšpirovala k tomu, aby začali viac študovať a kresliť. Vtedy mi to zdvihne náladu.

No určite nejaký parťák, s ktorým by sme si rozdelili prácu a tvorili tím. Ale ja mám zas veľké nároky, a preto radšej pracujem sama. O rok nás čaká maturita, na aký zážitok alebo situáciu v triede budeš ešte dlho spomínať?

Zážitkov v škole bolo veľa. Teraz si určite nespomeniem na konkrétny príklad, no určite nezabudnem na ľudí, ktorí sa o tie zážitky postarali. Máš za sebou množstvo Preto týmto pozdravujem moje úspechov, ako napríklad spolužiačky Luciu, Veroniku a ilustrovanie knižky, či výrobu Kiku, ktoré mi spestrujú nudné, tričiek. Čo považuješ za svoju stereotypné dni v škole. doposiaľ najlepšiu skúsenosť? Ako som už spomínala, všetko Laura, ďakujem krásne, že si si na mi to dalo veľa skúseností a nás našla čas a taktiež za podarený užitočných kontaktov. rozhovor. Dúfam, že sa ti bude ďalej Ako prebieha tvoj bežný deň? dariť a budeme o tebe ešte mnoho Ako každého bežného študenta. počuť aj z ďalekého zahraničia. Narozdiel od toho, že v piatok sa nejdem „rozbiť“, ale pracujem na (Lenka Červeňová, III. AU) projektoch. Čo je pre teba najväčšou výzvou a čo by si chcela v živote dokázať? Máš nejaké plány, či sny, ktoré by si chcela dosiahnuť v budúcnosti alebo kde sa vidíš o 10 rokov? Možno som až veľmi ambiciózna, ale chcela by som sa dostať medzi svetové špičky animovaného fi filmu. No život vie tak zamiešať karty, že nakoniec skončím niekde za pásom (smiech). Dúfam, že sa mi podarí preraziť aspoň do zahraničia. Nechávam tomu voľný priebeh a uvidím, ako sa moja kariéra bude ďalej vyvíjať. Je niečo, čo keby si vedela predtým, než si začala s animovaním, ľahšie by sa ti pracovalo?

5


Udalosti

4 roky nepodmienečne Čo hovoríte na bažantský? Bažantský bol top! Čakala som, že to bude horšie a že budeme musieť každý osobitne vykonávať nejaký trest, ale všetci robili to isté, tak to bolo fajn. Keď prišlo viac ľudí, bola super diskotéka, kde som sa výborne zabavila. Ďakujem za trápnu fotku a odznačik . Milý detail od vás.

nás bude v ten osudný deň čakať, čo budeme musieť robiť, jesť a kto z nás sa objaví na čiernej listine. Hlavne tá bola veľkým postrachom!!!

Začnem tým najlepším: zábava-diskotéka boli proste best! Užila som si to. Bažantský bol o čosi slabší – zasmiala som sa, ale nič som nerobila. Čiže nabudúce by som sa chcela viacej zapojiť. :)

Začiatkom nášho týrania bola prechádzka po upršanej Nižnej, kde sme si mali všímať slabiky, z ktorých bolo potrebné niečo poskladať. Trieda, ktorej sa to podarilo, vyhrala pizzu. Po príchode naspäť do školy sa začal súdny proces. Odsúdili nás na 4 roky a keďže sme mali aj vlastného obhajcu, dostali sme to na nepodmienečne.

Celý program bol úplne TOP, aj keď čierna listiny mohla byť väčšia. Najlepšie boli úlohy, ktoré mali ľudia na čiernej listine. Bola sranda.

6

D

ňa 20. októbra 2016 sa konal v našej škole bažantský večierok, na ktorom sa museli povinne zúčastniť všetci prváci. Každá trieda mala prísť oblečená v jednej farbe. Vyhrali klasické farby ako biela a čierna, ďalej modrá, sivá, červená či zelená. Tí „odvážni“, ktorí odignorovali spoločnú farbu triedy, boli ihneď predvedení pred súd. Všetci sme sa asi dosť vyľakali, pretože takýchto „tvrďasov“ bolo len zopár. Už mesiac sme sa tešili, ale aj strachovali, čo


Udalosti

hh A potom to začalo! Cesta smrti nakoniec nebola až taká strašná, každý to prežil, len palica na výprask nevydržala. Začalo to zápisom do kroniky, výprask na zadok, makeup pred fotením, fotka odsúdeného, úcta bažantovi (kto komu chcel – či pivo, či švárny operený junák) a napokon niečo „chutné“ pod zub. Ten, kto si týmto všetkým prešiel, bol odmenený odznakom „Bažant 2016“. Potom nasledovali rôzne súťaže, čierna listina a na záver bola aj diskotéka so skvelým DJ-om.

Bolo super a som rada, že som nebola strápnená sama. Bažantský sa mi zdal úplne iný, ako mi hovorili sestry. Super bolo, že nás nielen trestali, ale že sme aj vyhrávali. Zábava bola top mega! Ešte asi nikdy som sa tak nezabavila a všetci sme sa lepšie spoznali. Aj by som si to zopakovala. Páčilo sa mi skoro všetko. Okrem tej prechádzky, tam ste mohli vymyslieť lepšiu úlohu. A ešte málo úloh na čiernej listine. Viacerí sme sa tam chceli dostať. :) Sme jednoducho súťaživí! Bolo to super! Chcelo by to pevnejšiu palicu. Jedlo sa dalo zjesť, ale bolo nechutné. Párty bola úžasná. Moje dojmy sú veľmi dobré. Páčilo sa mi, ako to bolo zorganizované. Veľmi dobrá bola diskotéka a pena, ktorá striekala zo stroja.

(Eliška Makanová, I. AUG)

7


Udalosti

Za záložku dva dni voľna

K

nihy

rozprávajú svoje príbehy... Taký bol podtitul celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenská školy. A tak sme sa pustili do realizácie. Ako prvé sme vytvorili záložky. Každý podľa svojho gusta, podľa vlastnej fantázie, predstavivosti, čitateľských i tvorivých zručností, podľa svojich obľúbených i „povinných“ kníh. Zablúdili sme do čias štúrovcov i do kroník čarodejníc, do diel domácich i svetových a vytvorila sa nám slušná zbierka tých najzaujímavejších záložiek do knihy. Našou partnerskou školou sa stala SOŠ v Snine. Nižná – Snina. Absolútny sever a totálny východ. Miesto, kde líšky dávajú dobrú noc – kraj, kde sa vtáčkovia už len otáčajú. Odmenou za najkrajšie záložky bola priateľská návšteva tejto školy s misiou ich výmeny. V našej školskej knižnici prebehlo verejné hlasovanie o najkrajšiu záložku.

8

S mimoriadnym náskokom zvíťazila Narnia v prevedení Viktórie Murínovej (IV. AUG). Ďalšie miesta získali: Oko Lucie Frančekovej (III. AU), Žirafa Veroniky Želudekovej (III. AU), či Panda Veroniky Urbanovej (III. G). Cestovateľskú zostavu doplnili Eliška Makanová (I. AUG) so svojím Puškinom a Katarína Košturiaková (I. AUG) s portrétmi štúrovcov. A potom to celé začalo!!! Zostava bola jasná – päticu žiačok doplnila

už iba p.u. Rosinová. Predstava na začiatku bola hrozná – 6 hodín vo vlaku a ešte v jednom kupé s učiteľkou, no tešilo nás iba to, že sa na dva dni „ulejeme“ zo školy. Opak bol však pravdou. S dievčatami sme sa navzájom lepšie spoznali a zistili sme, že p. učiteľka je v pohode, výborne sme porozprávali a zrazu sme pristávali v Snine. Tam nás už čakala p. zástupkyňa zo SOŠ a jeden p. majster. A od tohto momentu sme sa cítili, akoby sme

zastupovali minimálne ministra školstva. Po ubytovaní nás čakala krátka prezentácia o meste a samotná výmena záložiek. V zelenom salóniku sme naplnili naše hladné žalúdky a hor sa za


Udalosti

hh Lúčilo sa nám naozaj veľmi ťažko. Za ten krátky čas sme si obľúbili tento kraj i ľudí v ňom. A aj oni nás. :) Bolo nám celkom ľúto, že odchádzame domov. Predsa len sme tam zažili naozaj krásne chvíle. Snina je naozaj nádherné mesto a rozhodne je tam čo pozerať. Určite sa tam ešte vrátim. (Katka)

poznávaním nádherných miest východoslovenského kraja. Pravoslávny drevený chrám sv. Michala v Ruskom Potoku, Klasicistický kaštieľ v Snine, vodárenská nádrž Starina, Beskydský panteón, Minigalériu drevených chrámov v Uliči, Biokúpalisko Sninské rybníky a ešte mnoho iných. Po večeri nás vyzdvihli dievčatá, ktoré sa nám venovali celý deň a vzali nás do mesta. Večerná Snina je naozaj nádherná. Strávili sme s nimi veľmi pekné chvíle. Na ďalší deň sme opäť raňajkovali v salóne a potom prišiel čas na uvítanie riaditeľom školy. Bol veľmi príjemný a milý, tak ako aj zvyšok pracovného kolektívu. Nasledovala prehliadka školy, neraz sme otvárali ústa nad vymoženosťami a priestormi

Nakoniec určite neľutujem, že som sa zúčastnila tvorby záložiek. Ani som netušila, čo sa môže vyvinúť z takej obyčajnej myšlienky. Určite by som sa tam ešte vrátila, ale na dlhšie. Bola to nová skúsenosť, z ktorej sme si odniesli samé pozitívne zážitky a nových priateľov. Už sa teším, keď nás na jar prídu navštíviť študenti zo Sniny. (Lucka)

školy. Bola naozaj obrovská. Po prehliadke sme sa zastavili v knižnici, ktorá sa nachádzala v kaštieli. Videli sme tam mnoho diel umelcov, či už výstavu fotografa alebo knihy z rôznych kútov sveta. Po prehliadke kaštieľa sme sa vybrali do galérie Andreja Smoláka, kde sme si mohli pozrieť výstavu umelcov z celého sveta. Každoročne tam totižto samotný majiteľ galérie pozýva umelcov, ktorí tam tvoria a potom svoje diela vystavujú v jeho galérii. Všetko sme zavŕšili opäť obedom. (Lucka, Katka, Eliška)

V Snine nám bolo naozaj dobre! Nielen preto, že sme mohli vymeškať vyučovanie, ale hlavne preto, že sme spoznali veľmi príjemných ľudí, s ktorými máme krásne zážitky. A samozrejme nové záložky. (Eliška)

9


Udalosti

Pondelok je zdravý

P

ondelk y bývajú zvyčajne ťažké, nudné a všetci by sme ich najradšej vyradili z týždňa. V našej škole bol ale pondelok 24. októbra plný smiechu a zdravej výživy. Ako je to vôbec možné? V rámci projektu Zelenej školy, sme mali deň zdravej výživy – smoothie nápojov. Tieto nápoje sme pripravovali na základe receptov, ktoré obsahovali rôzne suroviny, zväčša to bolo ovocie... Samozrejme, nechýbal ani obľúbený špenát. Verte mi, trvalo mi dlho presvedčiť vás o tom, že tá zelená farba smoothie je úplne v poriadku. Možno viete, možno nie, ale smoothie ste nedostali len tak zadarmo. Bolo potrebné sa troška zapotiť, a tak dievčatá robili 15 drepov a chlapci 10 klikov. Opäť sa osvedčila metóda skupinového športu, vtedy vám to išlo akosi ľahšie. Celú túto akciu nám zaznamenávali naši šikovní fotografi, fi ktorí sa pri vás tiež zapotili! Verím, že aj fotografie fi vám vyčaria úsmev na tvári, keď budete spomínať na to, že v zdravom tele žije zdrav ý duch.

10

Boli sme veľmi zvedaví, aké ohlasy bude mať táto akcia. Dopadlo to nad naše očakávania a odozvy, ktoré sa k nám doniesli, boli len pozitívne. Sme veľmi radi, že aj vďaka vám mohol byť tento pondelok výnimočný! (Klaudia Müllerová, modlitebné stretko)


Udalosti

Fulbrightov program

hh

Bridget, what do you like about Slovakia?

Zľava : Jason B. Khile – americký vyslanec pre verejné vzťahy, Ing. Peter Smolár, r p. Nora Hložeková – riaditeľka Fulbrightovho programu pre vzdelávacie výmeny, Bridget Kranz – naša americká lektorka, Mgr. Monika Krileková

-Ako sa naučiť hovoriť po anglicky oblastiach výskumu, no hlavne vo bez nutnosti vycestovať? výučbe anglického jazyka. Celý -Ako sa naučiť hovoriť anglicky program podporuje porozumenie a bez bifľovania gramatiky a slovníka? zbližovanie kultúr a etník. Spojená škola v Nižnej je jednou -Ako sa naučiť anglicky bez zo slovenských stredných škôl, ktorá jazykovky a bez drahých kurzov? bola vybraná ako vhodný inštitút -Ako na to? pre hosťovanie americkej lektorky. Naša lektorka Bridget Kranz je edna z ideálnych možností je, absolventka vysokej umeleckej keď tá pravá angličtina príde školy v Bowdoin College, v štáte Maine, USA. Jeden školský rok priamo k vám do vašej učebne. strávi medzi nami a tak si budeme J. William Fulbright bol jeden z môcť vychutnať pravé americké amerických senátorov a člen výboru prostredie a to priamo na hodinách pre zahraničné veci. Možno nám angličtiny. Hneď po prvých to veľa nehovorí, no vďaka jeho týždňoch výučby môžeme vidieť, iniciatíve bol vytvorený výmenný akou veľkou motiváciou je pre program medzi ľuďmi z USA a študentov prítomnosť americkej ľuďmi z ostatných krajín celého lektorky. Môžeme si tak otestovať sveta. Cieľom programu, ktorý nesie porozumenie cudzincovi v reálnom meno jeho zakladateľa - Fulbrightov živote. program - je nájsť najlepších (M. Krileková) kandidátov v oboch krajinách a zapojiť ich do recipročných výmen. Komisia sa usiluje zvýšiť znalosti v

J

Everyone I have met in Slovakia has been so welcoming and warm – I think the people in Slovakia are very generous. I think community in Orava seems very important, and it´s nice how people know each other. Slovakia is of course a very beautiful country! Both the nature and the architecture. I love the forests and mountains (it´s very different from where I live in the U.S.). And the cities are much older. Learning about and seeing the history in Slovakia is so interesting! (Bridget Kranz)

11


Udalosti

Kam sa stratila Antigona?

N

ázov f ra ncúzskej divadelnej komédie (od Roberta Thomasa), ktorú nám opäť po roku sprostredkovali študenti Konzervatória J.L.Bellu z Banskej Bystrice doslovne znie Mandarínková izba. Kam sa stratila Antigona, je iba nahlas nevyslovenou otázkou, ktorá vyzýva k zamysleniu sa nad súčasnými hodnotami, ktoré sa nám ponúkajú. Kým v minuloročnom predstavení dcéra tébskeho kráľa Oidipa, statočné dievča, aj za cenu vlastného života bráni hodnoty staré, tak ako staré sú svet a ľudstvo, tentokrát študenti prišli ponúknuť bulvárnu komédiu plnú francúzskeho espritu a šarmu. „Mám z toho také zmiešané pocity. Výkony super, ale samotná podstata hry ma nenadchla. Podľa mňa divadlo by malo prinášať niečo, čo vás posunie alebo poučí... prvky, ktoré boli v hre Mandarínková izba, môžeme vidieť každý deň v televízii, poprípade na internete. Do divadla chodia ľudia

12

Kvázi konzervačka, ktorá ponúkla až žalostne málo vtipných situácií, no tieto nedostatky zachraňovali skvelí mladí herci svojou pohybovou aktivitou a nadšením, vďaka ním som mal z tejto hry nakoniec príjemný pocit.“ (A. Klus)

s tým, aby na chvíľu zabudli na svoj príbeh a okolitý svet, na svoje problémy, ale takáto hra vám to neumožní, skôr naopak,“ hovorí na margo hry M. Šuriňák, minuloročný absolvent našej školy, ktorý práve počas štúdia našiel lásku k divadlu. Či práve zmena súčasných hodnôt je dôvodom na to, že nám divadlá čoraz častejšie ponúkajú kontroverzné hry, niekedy až hraničiace s vkusom diváka, alebo naopak vkus diváka ovplyvňuje výber hier, ktoré si divadlá volia na svoje stvárnenie, ostáva na našom posúdení. „Výborní hercislabá hra = 2 -

Herci a režisér pri každom predstavení „nesú svoju kožu na trh“ a stávajú sa terčom kritiky divákov aj divadelných kritikov. Nezabúdajme, že každý z nás denne „odohrá“ svoju životnú rolu, v ktorej sme rovnako vystavení hodnoteniu okolia. Ak sa aj prostredníctvom takýchto podujatí naučíme kriticky myslieť a kriticky hodnotiť, Antigony sa navrátia nielen do nášho bytia ale aj do nášho umenia. A my nakoniec budeme mať rovnako príjemný pocit z výkonu a talentu mladých konzervatoristov ako aj z našich mladých študentov, ktorí budú mať dostatok odvahy, aby si v živote vyberali a uhájili tie správne hodnoty. (Tatiana Rosinová)


Exkurzie

Oliver Twist

hh

očakávanie, aké to asi bude môcť sledovať divadelnú hru prevedenú len v anglickom jazyku.

H

oci bol pondelok a pršalo, nikomu to tentokrát nevadilo. Práve naopak, každý sa tešil na stretnutie s mladým Angličanom Oliverom Twistom. Chceli sme ho bližšie spoznať, a preto sme sa vybrali za ním až do Žiliny, aby sme sa lepšie zoznámili. Získal si nás od prvého okamihu. Nie, Oliver Twist nie je nový žiak, ani žiadna celebrita, je to literárna postava z románu Charlesa Dickensa - anglického spisovateľa 19. storočia. V tomto období sa odohrával aj životný príbeh siroty, ktorý ku šťastiu nepotreboval nič, len trošku jedla a láskavosti. Lebo jediný dostatok v jeho živote bola bieda a krutosť dospelých. A tak sme boli svedkami rôznych životných skúsenosti Olivera Twista. Samozrejme, len obrazne – v divadle, v ktorom sa k nám herci prihovárali nefalšovanou britskou angličtinou.

Toto divadelné predstavenie sa konalo 3. okt. V Žiline. Išlo o dramatické spracovanie svetoznámeho románu Charlesa Dickensa Oliver Twist. Náš spoločenský a estetický zážitok umocnil fakt, že celé predstavenie bolo odohrané hercov a dokonale zvládnutý spev britskými hercami. spojený s trochou humoru vytvorili Bola to veľmi príjemná skvelú atmosféru. A najväčším plusom bolo precvičenie samotného skúsenosť môcť si vychutnať jazyka a pre niekoho aj pozornosti.“ zaujímavé a náučné predstavenie v spojení s peknou pravou britskou (Juraj Kamenský III. AU) angličtinou. Z predstavenia sme „Bol to pre mňa zaujímavý a si odniesli nielen pekný esteticky nádherný kultúrny zážitok. Hra zážitok, ale ešte väčšmi nás bola hraná v anglickom jazyku. potešilo zistenie, že predstavenie Uchvátili ma nielen excelentné sa páčilo aj našim žiakom, herecké, ale aj spevácke výkony ktorí boli na seba pyšní, že a páčilo sa mi, že svoju hru výsledky ich práce v škole sa preniesli aj do publika a počas hry môže odzrkadliť v reálnom s ním komunikovali.“ (Henrieta živote aj takýmto príjemným Koštiriaková III. AUG) spôsobom. Najkrajší záver „Mali to dobre spracované, aj to nám však poskytli sami ako spievali a aj ich angličtina, išla herci, ktorí si s nami by som zas.“ (Patrícia Šmiheľová II. urobili spoločnú fotku AU-G) na pamiatku a osobne „To divadlo bolo super, aj nám poďakovali za angličtina a všetko okolo toho, našu návštevu.“ kebyže sa chodí častejšie, je to (Jana Franková) pecka, cesta bola v chille.“ (Matúš (Júlia Gerátová Jaroš II. AU-G) II.AUG)

„ V jeden upršaný októbrový (Eva Káziková) pondelok mali naši žiaci príležitosť skrášliť si ho divadelným Naši študenti sa k divadlu predstavením. V tento chladný vyjadrili veľmi pozitívne: deň okrem dobrého pocitu, že „Predstavenie dopadlo nad moje sa vyhneme vyučovaniu, očakávania. Profesionálne výkony nás hrialo aj zvedavé

13


O nás s nami

Sláva vlasti! Pán prezident!

D

ňa 13. októbra 2016 bol na Slovensku vyhlásený štátny smútok. Tento symbolický akt bol venovaný pamiatke človeka, ktorý ako prvý v našich moderných dejinách predniesol vznešené i záväzné slová prezidentskej prísahy: ,,Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín, žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony.“ Musím sa priznať, že keď bol vo februári roku 1993 Michal Kováč zvolený poslancami Národnej rady za prezidenta nášho nového štátu, nebol som z tejto voľby veľmi nadšený. Bolo to preto, že som si prvú hlavu nášho nového štátu predstavoval inak. Podľa mojich naivných predstáv mal byť prvý prezident bezúhonný ako Ľudovít Štúr, mal mať charizmu bojovníka, akou oplýval Andrej Hlinka, a k tomu mal mať za

14

sebou aj silný životný príbeh ako generál Štefánik. Nič z toho však novozvolený prezident nemal. Práve naopak – nemanželský syn, bývalý komunista a bankový úradník s východniarskym prízvukom, zastávajúci po páde komunistickej totality funkciu ministra financií. fi Hoci ako posledný predseda československého parlamentu výrazne prispel k pokojnému rozdeleniu česko-slovenskej federácie, a tým aj k vzniku samostatnej Slovenskej republiky, stále som bol na pochybách, či práve tento muž je hodný toho, aby bol prvou hlavou nášho samostatného štátu. Tento môj pocit sa nezmenil ani po jeho slávnostnej inaugurácii 2. marca 1993. Pán Kováč bol pre mňa vtedy nevýrazným štátnikom; rovnako ako známka s jeho portrétom, ktorú sme lepili na listy a pohľadnice.

V živote i v dejinách sú však okamihy, keď sa aj zdanlivo nevýrazní muži stávajú veľkými. Je to práve vtedy, keď ostávajú verní svojmu slovu. Tým, že pán prezident chcel naplniť slová svojej prísahy, narušil záujmy vtedajšej moci. Táto nevnímala Slovensko ako náš spoločný domov, ale ako dobyté územie a korisť. Keďže pyšnej a nemocnej moci prezident odmietol slúžiť, tá mu vyhlásila studenú vojnu: provládne média ho diskreditovali a dehonestovali, starostovia vládnej strany ho okázalo ignorovali a vládna väčšina

mu v parlamente vyhlasovala nedôveru. Vrcholom nechutného tlaku bol únos jeho syna, ktorý hrubým spôsobom poškodil obraz Slovenska v demokratickom svete. Keď ho politickí oponenti napriek všetkým úderom pod pás nedokázali zlomiť, a tak prinútiť k abdikácii, rozhodli sa ponížiť ho ešte raz a to veľmi nízkym gestom. Pred prezidentský palác dali namontovať veľké hodiny, ktoré odratúvali počet dní do skončenia jeho päťročného funkčného obdobia. Keď hodiny našej hanby dotikali, pán prezident odišiel z paláca i do histórie dôstojne a so cťou. Michal Kováč si okrem už uvedeného získal moju úctu ešte jednou vlastnosťou, ktorú mávajú skutočné osobnosti. A to pokorou. V jednom z mnohých rozhovorov dostal aj takúto otázku: ,,Jedného dňa, keď budete Bohu hľadieť z tváre do tváre a on sa vás opýta, kto si? Ako bude vyzerať vaša odpoveď?“ Opýtaný po chvíľke ticha odpovedal takto: ,,Som tvoj služobník, hriešny človek. Ľutujem, že som neprežil lepšie svoj život, že som neurobil viac dobrého. Spolieham sa na tvoje milosrdenstvo.““ V ďalšej časti jeho odpovede je ukryté posolstvo aj pre tých mladých ľudí, ktorí ho ako politika a prezidenta už nezažili: ,,Mali by sme si uvedomiť, že náš život je veľkým Božím darom a že je našou povinnosťou žiť ho, ako najlepšie vieme a vracať vo väčšej miere v dobrote a láske to, čo sme dostali na začiatku.“ A na záver, dovoľte mi aspoň takto napraviť dávny zlyhanie: „Sláva vlasti! Pán prezident! (M. Kázik)


Na rovinu

Čo je v našej škole dobré a pekné?

hh

školských dní a my sme za to veľmi vďační!“ B a r b o r a Kopilcová: „Je to čas, kedy sa môžeme obrátiť na Boha aj popri školských problémoch. :) Knižnica je aj takým miestom, kde si môžeme len tak sadnúť, dať si čajík a porozprávať sa s kamarátmi mimo chladnej chodby.“

V

našej škole sa deje stále niečo nové. V nedávnej dobe nám tu pribudlo aj pár nových vecí. Postupne a pomaličky sa nám školské priestory vylepšujú. Pribúdajú nové technológie, učebne sú krajšie a príjemnejšie, práca je jednoduchšia a dokonca aj náš internát vyzerá ako vystrihnutý z časopisu. Naša škola je vlastne ako dobré poctivé srdce! Zvonka sa nám zdá strohá, ale ako náhle vkročíte dnu, oslní vás. Mnohých prekvapujú aj prekrásne práce študentov, ktoré máte možnosť vidieť či už na stenách alebo zavesené v rámoch.

No nebudeme hovoriť len o stoličkách. Chcela by som spomenúť ďalšie pozitívum. Škola nám dáva šancu realizovať sa aj v iných ako školských aktivitách. Mám na mysli prvú veľkú prestávku v našej škole. Mnohí z vás už tušia, o čom hovorím. Áno, myslím na MODLITEBNÉ STRETKÁ. Je úžasné, že škola dovoľuje používať priestor knižnice cudzích jazykov aj na takéto aktivity, kedy sa nekonečne dlhé prestávky dajú prežiť aj duchaplne.

No nedávno tu pribudli ďalšie nové veci. Reč je konkrétne o maličkosti, ktorá sa zo dňa na deň zrodila v každej triede, pretože na prácu je potrebné dobré vybavenie, priestor, pomôcky, ale aj jedna zložka, na ktorú sa väčšinou zabúda, a to je pohodlie. Toto si uvedomilo aj vedenie našej školy, a takk učiteľov obdarovali novými pohodlnými otáčacími kreslami. A tomu sme vďační aj my, študenti, lebo vďaka nim, keď príde učiteľ do triedy a sadne si do nového kresla, objaví sa mu úsmev na tvári a nám sa tak tiež ľahšie zarábajú jednotky.

Klaudia Müllerová: „Asi od 2. ročníka sme začali mávať modlitebné stretká, takže už nejaký 3 rok ich máme. Za ten čas sa toho veľa zmenilo. Koniec-koncov zmenami prešla aj samotná knižnica. Postupne sme ju spoločnými silami a s pomocou Božou premaľovali, vypratali a doplnili miesta na sedenie. Je skvelé, že sa tam môžeme spoločne stretávať. Niekedy je nás toľko, že nevieme okolo seba chodiť. Inokedy je tam pár ľudí. Táto knižnica sa tak stala miestom akéhosi utíšenia sa počas

Za to sú vďační hlavne študenti, o čom svedčia ich slová:

Tomáš Benický: „Knižnica neznamená pre mňa až tak veľa, ale modlitebné stretko mám veľmi rád. V ňom vždy načerpám duchovnú energiu a stretávam sa tam s úžasnými ľuďmi.“ A tak len dodám, za všetko to pekné a krásne v našej škole patrí aj tam hore (či už na poschodí vedľa schodiska alebo ešte TOMU tam vyššie) jedna veľká VĎAKA. (Monika Chmárová, IV. AUG)

15


Anketa

Nové tváre vypovedali Mgr. Jana Franková

N

ašu školu začali od septembra okupovať nové tváre z radov učiteľov a majstrov. Tak sme sa rozhodli, že si ich trošku „preklepneme“, aby sme vedeli čo a ako, jednoducho, ako na nich... 1. Prečo ste sa rozhodli práve pre našu školu? Pracovali ste už predtým na podobnom poste? 2. Venujete sa práci, ktorú ste vyštudovali? Chceli ste vždy robiť práve toto alebo ste snívali aj o niečom inom? 3. Kde vás môžeme zastihnúť vo vašom voľnom čase? Máte nejaké koníčky, o ktorých by ste sa s nami chceli podeliť? 4. Čo by ste robili, keby ste vyhrali 12 000 eur v rádiu? 5. Aký je váš obľúbený vtip? Povedzte nám ho!

4. Splatila by som časť hypotéky, ale ešte predtým by som išla na poriadnu lyžovačku do Álp.

1. Áno, pracovala som už predtým ako učiteľka anglického a nemeckého jazyka na Gymnáziu v Dolnom Kubíne. Keď sa moja rodinná situácia zmenila - vydala som sa, založili sme si rodinu a usadili sme sa v Nižnej. Práve práca na tejto škole mi ponúka naplnenie mojich očakávaní, a to: spojenie rodinného a pracovného života bez toho, aby som zanedbávala či už jednu alebo druhú stranu. 2. Áno, pracujem v odbore, ktorý som vždy chcela vykonávať a ktorý som aj vyštudovala. Vždy som sa chcela venovať cudzím jazykom a mladým ľuďom. Dokonca už na strednej škole mi spolužiaci pri príležitosti stužkovej napísali básničku: Jednu Janku v triede máme, Švajčiarkou ju prezývame. Všetko chápe, všetko vie, učiteľkou raz bude. :) PS: keby som nebola učiteľkou, bola by som letuška.

16

aj na rôzne športové a kultúrne podujatia. Čo sa týka koníčkov, je to zvláštne, ale mňa baví naozaj všetko (najmä cestovanie, šport a čítanie kníh). Jediné, čo mi spôsobuje utrpenie, je mrhanie časom.

3. Mňa stretnete asi všade. Často a rada cestujem, chodím do prírody a

5. „Excuse me Mrs. Teacher, but I am not prepared for today.“- Toto je vtip našich žiakov, ktorý mi vždy zvýši tlak. (smiech)

Mgr. Anna Holubčíková

1. Naša škola je predsa najlepšia. Chvíľu som robila v kníhkupectve, no v roku 2001 som nastúpila na túto školu. Svoje pôsobenie tu som prerušila dvoma materskými dovolenkami, z ktorých tá druhá bola o čosi dlhšia. Trvala štyri a pol roka. Teraz som konečne späť a ako staronová učiteľka sa teším na prácu s vami. 2. Po gymnáziu som sa hlásila na policajnú akadémiu. Chcela som, podobne ako môj starý otec, pracovať vo vyšetrovačke. Druhú


Anketa

hh prihlášku som si dala na športovú, keďže od malička ma najviac zo všetkého bavilo behať, liezť po stromoch a preskakovať ploty. Neskôr som aktívne robila atletiku. Nakoniec som vyštudovala telesnú v Banskej Bystrici. A či robím to, o čom som snívala? Určite áno. Však, kto si môže povedať, že ostatní tancujú, ako on píska.“ (smiech)

2. Áno, vysokú školu som študoval preto, aby som mohol pracovať v školstve. 3. Voľný čas je pre mňa veľmi vzácny a ak sa predsa nejaký nájde, trávim ho v kruhu rodiny a priateľov. 4. Dobre by som investoval.

5. Slon a mravec idú po 3. Voľný čas? To je čo..? (smiech) plechovom moste. V tom sa mravec Ja mám tri deti... Keď sa mi však otočí na slona a hovorí: „Ejha! Ale podarí ukradnúť si nejakú hodinku, dupeme!“ určite ma nájdete v telocvični na volejbale, bedmintone či tabate. Bridget Kranz 4. Išla by som s rodinou na poriadnu dovolenku a do školy by som nakúpila raketky na stolný tenis. (smiech) 5. Rada by som, ale každý vtip zabudnem hneď, ako si ho vypočujem.

Bc. Martin Skoruša

3. I love hiking and canoeing or also just going for walk outside. I am trying to read more books, and also write more. In the US, I went to yoga classes which I already enjoyed. It’s so calming which is nice, because I am usually pretty anxious. 4. I would buy a cabin on the coast in the Maine where I could spend summers with my family. I would probably use a lot of it to travel around the U.S., because my family and friends all live in diff fferent places- my family is in Minnesota and California; most of my friends live in New York City, but also on the West Coast in Portland and Seattle. It would also be great to support. 5. Oh, no - I am so bad at jokes.

1. I have never taught in a school before, but I know I want to teach art later on. It’s a great opportunity to be an assistant and learn so much from teachers here.

1. Sám som tu chodil do školy a z tej doby mám len pekné spomienky. Preto som po ukončení prvého stupňa vysokej školy dlho nad výberom budúceho zamestnania nerozmýšľal.

ever since.

2. I studied art - mostly painting and ceramics. I am not making art now, but I still use a lot of the lessons I learned from making art. Ceramics and painting helped me get used to making mistakes, and taught me to be patient. When I was in elementary school, I wanted to be a scientist! Then, in high school, I hurt my knee and had to spend a lot of time sitting at home. So, I signed up for a painting class and have loved it

Ďakujem všetkým veľmi pekne. / Thank you so much. (Lenka Červeňová, III. AU)

17


Hlási sa parlament

Kríza v študentskej

U

ž dva mesiace sme v škole a náš parlament pracuje na organizovaní podujatí, ktoré budú prebiehať v tomto školskom roku. Možno si kladiete otázku, prečo tak skoro, veď to má ešte čas. No každá akcia sa musí dobre premyslieť. Vlastne by sa mala premyslieť... Všetko má svoj postup, ktorý by sme mali dodržiavať pri plánovaní každej akcie. Tie body sú nasledovné: Študentská rada počas toho roka bude pracovať na veľkom projekte Ples. Ale má aj mnoho iných aktivít, ktorým sa bude venovať ako napríklad: imatrikulácie, ktoré sa konali v októbri, Mikuláš, Vianočná akadémia, Valentín, Deň učiteľov a mnoho ďalších.

18

1) Kde sme. 2) Kam sa chceme dostať. 3) Ako sa tam chceme dostať. Zoskupenie našej študentskej rady sa často tohto postupu nedrží a potom niektoré akcie aj tak vyzerajú... Sú nedomyslené alebo máme problém s tým, že sa všetko robí na poslednú chvíľu, alebo sa držíme roky starej tradície. A spätná väzba? Tá nás v poslednej dobe nie vždy teší, pretože tam často ostáva to ale... Učitelia síce povedia, že sa im to páčilo, ale bolo tam niečo, čo by sme mali spraviť inak. Je ťažké niečo organizovať, keď študenti nie sú ochotní spolupracovať, keď

sa nechcú zapájať do akcií, keď nechcú vyskúšať niečo nové, ale radšej ostanú pri tom každodennom stereotype alebo sa tvária, že nemajú na to čas. Podľa mňa by sa naša škola mala prebudiť a žiť! Mali by sme skúšať niečo nové, niečo iné. Aj keď sa môže stať, že nám to niekto hore môže zamietnuť, netreba sa vzdať, ale je potrebné ísť podľa postupu, ktorý by mal zabrať. Áno, taká by mala byť študentská rada!!! Už pracujeme na niečom, čo v tejto škole ešte nebolo. Nechcem ale predbiehať, a preto to neprezradím. Je to ešte v priebehu realizácia a pevne verím, že sa nám to podarí dotiahnuť do úspešného konca. Preto ak chcete pomôcť študentskej rade a ak máte nové nápady či niečo, čo by pomohlo k zlepšeniu chodu v parlamente, tak neváhajte a pridajte sa k nám. Možno vás môj pohľad na našu radu troška odradil, ale nechcem písať v ružových okuliaroch, že je všetko super a akí skvelí ľudia tam sú, ale treba prísť aj s tým, čo v rade treba zlepšiť. (Mária Kekeláková, III. AU)


Návraty

Majiteľ firmy si kvôli nemu prebukoval letenku

hh hh

V

tejto rubrike pokračujeme v sérii článkov o absolventoch našej školy, o tom, ako sa im darí uplatniť p sa v budúcom p povolaní. A to nielen po absolvovaní VŠ, ale aj o tých, ktorí do života vkročili priamo z našej strednej školy. Myslíme si, že v tomto prípade sa Jakubovi darí vynikajúco. Pracuje v Anglicku ako dizajnér. Jakub Bedrich maturoval v našej škole v r. 2010. Kde si v zahraničí začínal, ako si sa dostal v Anglicku k dizajnu, pre aké firmy pracuješ? Na začiatku som niekoľko mesiacov robil čašníka. Potom som zariskoval, dal som výpoveď a hľadal som nové zamestnanie, kde by som mohol niečo tvoriť a posúvať sa ďalej. V agentúre mi ponúkli pracovať pre spoločnosť Heathfield fi & Co - Creative Lighting. Táto firma vyrába luxusné lampy. Cena za kus je niekoľko stoviek eur. Skladanie ma bavilo a celkom mi to išlo. Po čase mi pridelili aj asistenta. Raz bol pekný deň a tak som si zobral do práce skicár s tým, že si v parku niečo naskicujem. Vo firme sa roznieslo, že kreslím a aj v produkcii lámp sa mi darilo. Majiteľ mi navrhol spoluprácu s dizajnérmi, ale tí nemali kontakt s výrobou. ý Časť dňa som robil vo workshope a potom v oddelení dizajnu. Nové návrhy osvetlenia, príprava na výstavy, atď. Rozhodol som sa presťahovať do Londýna, pretože do tejto práce som dochádzal 3 hodiny. Nevyhovovalo mi to, tak som fi firmu opustil. V Londýne ma oslovilo produkčné štúdio. Zaoberalo sa dekorovaním priestorov pre filmy, televízne show, seriály. Videli moje obrazy. Každý nový odkúpili. V Londýne som mal dosť voľného

času navštíviť niekoľko nových spoločností, kaviarni a galérií. Pár týždňov som chodil len po pohovoroch. Stretnutie s majiteľom firmy Mamy Sugarcraft ft mi dalo možnosť robiť dizajn naplno. Táto nadnárodná spoločnosť dodáva dekorácie pre obchodné siete Lidl, Tesco, Kaufl fland. Spolupracujeme aj s firmou fi Dr. Oetker. V prvom rozhovore som sa majiteľovi ospravedlnil, že nemám čas na stretnutie. Rozhodol sa zmeniť čas odletu do Číny. Táto dávka rešpektu sa mi zapáčila a aj napriek veľkej zodpovednosti, ktorú si pracovná pozícia vyžadovala, ponuku dizajnéra som prijal. Práca zahŕňa nové návrhy balení, návrhy nových značiek, príprava darčekových kolekcií, návrhy regálov do obchodov, schvaľovanie vzoriek od dodávateľov, kontrola produkcie, organizovanie výstav, návrhy tričiek a bannerov. Minimálne zákazky sa pohybujú na úrovni 50 000 kusov.

Bolo to ťažké ? Nemyslím si. Počas štúdia na strednej umeleckej škole som v Anglicku niekoľko mesiacov pracoval. Určitýý obraz o živote v p zahraničí som teda mal. Človek musí veľa skúšať, vidieť veľa nových miest a ľudí. A hlavne sa nebáť!

malých krajín, máme v dizajne väčšiu šancu presadiť sa. Svetu ponúkame niečo nové a trh dizajnu si to žiada. Čo ti dala do života naša stredná umelecká škola? Naučil som sa tu kresliť. Človek si v škole vôbec neuvedomuje, aké je podstatné vedieť kresliť. V Anglicku je rozdiel medzi dizajnérom a umelcom. Photoshop sa dá naučiť, ale zobrať na pohovore papier, ceruzku a nakresliť logo, to je niečo magické a o to viac, keď žijeme v dobe technológií. Toto vie svet oceniť. Stredná umelecká škola mi dala dobré základy do života. Naučila ma systematickej tvorivej práci. Tvorivosť a kreativita - to je tá najväčšia pridaná hodnota. Ako ďalej v budúcnosti? Uvidíme, aký bude mať dopad brexit pre Britániu. Moja firma sa sťahuje. j Dostal som ponuku do Austrálie a do Číny, ale to je ďaleko od rodiny. Londýn je lietadlom na skok. Pri dizajne ostanem, je predsa všade okolo nás. Všetko pred produkciou je potrebné navrhnúť. Umenie nemá žiadne pravidlá, takže tam sa cítim slobodne. (Jakub Bedrich)

Porovnaj mladých ľudí z iných štátov, zdalo sa ti, že by boli nejako ináč zvýhodňovaní? Výhodu majú hlavne tí, čo vedia dobre hovoriť po anglicky. Videl som mnohých dizajnérov a umelcov, čo mali kvalitné prace, ale nevedeli to „obkecať.“ My, z

19


Očami Kristíny Katreniakovej

Lights Out C i t á t y o filme: „Film nezomrie, pokiaľ bude v kine tma.“ (Samuel Goldw) „Základnú ideu o filme vyslovili už Galilei: „A predsa sa točí!“ (Gabriel Laub) „Keby všetci ľudia hovorili len o tom, čomu aspoň trochu rozumejú, neboli by možné televízne diskusie.“ (Werner Höfer) „Že v moderných filmoch príbeh často nemá koniec? To je v dnešnej dobe jediný vieryhodný happyend.“ (Gabriel Laub) „Film je dobrý, ak stojí za vstupenku do kina, večeru a poplatok za stráženie detí.“ (Alfred Hitchcock) „Kniha je film, ktorý sa odohráva v mysli čitateľa. Preto chodíme do kina a hovoríme: „Hm, kniha je lepšia.“ (Paulo Coelho) „Ak má film úspech, je to biznis. Ak nemá úspech, je to umenie.“ (Carlo Ponti)

20

R

ebecca bola presvedčená, že keď sa odsťahuje z domu, zmiznú aj hrôzy z jej detstva. Keď vyrastala, nikdy si nebola celkom istá či to, čo vidí po zhasnutí, je skutočné alebo nie... Teraz prežíva rovnako desivé a nevysvetliteľné udalosti aj jej malý brat Martin. Deje sa presne to isté, čo Rebeccu takmer pripravilo o rozum a ohrozovalo jej bezpečnosť. Desivá bytosťť s tajomným prepojením na ich mamu, Sophie, je späť. Tentokrát je Rebecca odhodlaná priblížiť sa k pravde viac. Isté je, že ich životy sú v nebezpečenstve vždy vtedy, keď svetlo zhasne.

Tento film prekonal všetky moje očakávania. Podľa mňa, je tento horor jedným z najlepších. Je vidieť, že Sandbergov režisérsky debut naplnil všetky očakávania. Už prvé minúty filmu, fi boli tak desivé, že som mala chuť ho vypnúť, zapnúť si svetlo a schovať sa pod perinu. Našťastie som rada, že som sa prekonala a film dopozerala do konca. Aj keď asi po pol hodine bolo jasné, že kto je za tým všetkým, kto zabíja a kto tá postava vlastne je. V tomto filme bolo jasne dané, že „strašidlá“ sa schovávajú v tme a vtedy sú najsilnejšie. Keď sa rozsvieti svetlo, „strašidlo“ v momente zmizne. Ale ako náhle sa zhasne, v tom momente sa zjaví „strašidlo“, ktoré bolo vo fi filme predstavené ako „kamarátka“ ich matky Sophie. Tú môžeme vidieť len UV svetlom, ktoré počas fi filmu našiel Martin. Je tu veľa scén, z ktorých som mala až zimomriavky po celom tele. Hoci tu neboli použité veľké efekty a „strašidlo“ nebolo až tak namaskované, škrabanie, tiene, obrysy postavy, všetko to stačilo na to, aby bol človek vydesený k smrti. Odporúčam to všetkým, ktorí majú radi takýto typ filmov. fi


Ušami Kristríny Katreniakovej

Wolfgang Amadeus Mozart

hh hh

Tak talentovaný muzikanti, „Th ThePianoGuys“, skombinovali Adele - Hello a Lacrimosa-Mozart a vzniklo niečo úžasné. Isto poznáte aj skladbu „Let it go“, ktorá je známa hlavne z filmu „Frozen“. Tam je skombinovaná zas od Vivaldi’s Winter. Na Mozarta sú upravené aj iné štýly hudby: rap-beat, hip-hop, rock, metal a veľa ďalších. Umelec „Steve Vai“- uznávaný ako najlepší gitarista, zmenil hudbu Mozarta, Bethoweena, Vivaldiho a mnoho ďalších na niečo nové, zaujímavé, úžasné. Tak ak nie si priaznivcom len obyčajnej vážnej hudby, určite si pusti aj tohto umelca.

Pozoruhodný je aj koniec udobný skladateľ, výborný života W. A. Mozarta. Jeho klavírista, ktorý žil a nečakaná a rýchla smrť je dodnes tvoril v období klasicizmu. opradená tajomstvom a stala sa V 12 rokoch zložil Mozart svoju živnou pôdou pre rôzne dohady, prvú operu, ako 10 ročný oratórium, konšpiračné teórie, nepravdy i 8 ročný symfóniu. Pôsobil ako seriózne výskumy. Staré mýty koncertný majster v Salzburgu, hovoria, že práve Mozartov dobrý neskôr ako cisársky hudobný kamarát, no hudobný skladateľ skladateľ. Väčšiu časť života sa „druhej kategórie“, Salieri otrávil venoval koncertnej činnosti. Bol svojho svojho priateľa i konkurenta známy po celej Európe. Zomrel vo v jednom. Ale o tom už hovorí iný Viedni. Jeho hudba pôsobí hravo, príbeh. je plná radosti zo života.

H

Ak by sa chcel niekto o tomto zaujímavom umelcovi dozvedieť viac, je tu možnosť aj fi filmu „Amadeus“, kde ho stvárňuje Tom Hulce. Už podľa prvých záberov je jasné, že si Mozart užíval život a všetko bral skôr humorne ako vážne. Hoci Mozart skladal v klasicizme, jeho hudba je stále svojím spôsobom populárna. Niektoré moderné skladby boli skombinované práve s takouto vážnou hudbou. Napríklad, určíte poznáte skladbu Hello od Adele.

Mozartova hudba: - má pozitívne účinky pri depresiách, -

pôsobí na kojencov,

- zlepšuje sústredenia,

schopnosť

-

posilňuje pamäť,

-

uvoľňuje stres,

- odstraňuje spánku,

poruchy

- v r. 1977 bola nahrávka Mozartovej hudby vypustená s vesmírnou loďou do vesmíru; ak sa loď nezrazí s meteoritom, Mozartova hudba môže existovať miliardy rokov.

21


Povedz mi, čo čítaš...

Talon

D

raky žijúce medzi nami v dnešnej dobe? Schovávajú svoju tvár v ľudskej podobe? Nepredstaviteľné, ba až nemožné. Avšak v predstavivosti autorky knihy Talon Julie Kawaga je to možné. Spisovateľke sa dokonale podarilo priblížiť čitateľovi pocit letu. Totižto, podarilo sa jej dosiahnuť to, aby sme sa dokázali vcítiť do kože draka, ktorý si lieta po oblohe. Kniha je plná akcie, ale aj neočakávaných zvratov. Príbeh zachytáva krátky úsek života dvoch dračích mláďat, ktorým sa podarilo zmeniť svoj osud za 2 mesiace strávené medzi ľuďmi. Byť mladým drakom v dnešnej dobe je ťažké. Vychovajú vás v odľahlej pustatine v úkryte, kde sa učíte o ľuďoch, o ich spôsobe života a hlavne to, ako sa na nich premeniť, aby ste dokázali prežiť medzi nimi. Takéto ťažké to má dračie mláďa Ember, ktoré končí prvú fázu svojho

22

dračieho výcviku a má postúpiť na druhý stupeň, kde sa už zaradí medzi ľudí. Je nedočkavá a zároveň aj zdesená, pretože draky ju naučili mať sa na pozore pred ľuďmi. O drakoch vie len pár ľudí na svete a tí sa ich nanešťastie snažia zabiť. Ember spoločne so svojím dračím dvojčaťom

majú za úlohu len 3 zásadné veci: SLEDOVAŤ, ZAČLENIŤ SA A SPLYNÚŤ. Tieto úlohy sa im perfektne podaria splniť, keď si medzi ľuďmi nájdu priateľov a začnú ich bližšie spoznávať. Vtedy nastáva zmena a v hlave dračieho mláďaťa začne víriť plno pochybností o teóriách Talonu. Všetko sa to znásobí ešte tým, keď sa zaľúbi do človeka! Dvojča sa ju snaží odhovoriť od takýchto hlúpych ľudských citov, ale medzitým Ember začína uvažovať o tom, aké by to bolo opustiť Talon a žiť ako utečenec. Slobodná, nespútaná a hlavne s ním. Avšak Ember netuší, že ten, do ktorého sa zaľúbila, je vojak z rádu sv. Juraja, ktorý je na misii, má vypátrať dračieho agenta a zabiť ho. Dozvie sa to včas, aby sa stihla zachrániť pred smrťou? Odpoveď na túto otázku a mnohé iné sa dozviete, len keď zalistujete v knihe Talon a spoznáme jej tajné zákutia a charaktery všetkých postáv. (Evka Kozoňová, III. AU)


Súťaže

Karneval literárnych postáv

hh

nekorunovaná k r á ľ o v n á detektívok Agáthy Christie, ktorá k nám inkognito pricestovala ráno autobusovou hromadnou dopravou. Cestujúci si tak darmo lámali hlavu, čo sa na tej Spojenej škole asi prihodilo?

jednoduchá, o tom sa presvedčili mnohí účastníci. Na vydarenej akcii mali najväčší podiel študenti z umeleckej zložky. Vďaka nim sme dostali možnosť naživo sa s niektorým knižnými hrdinami stretnúť aj v priestoroch školy. Bolo to netradičné a milé spestrenie, veď nie každý deň máme príležitosť stretnúť na chodbe Kubka a Maťka či Pipi dlhú pančuchu, veselé dievča, ktorí nás preniesli do bezstarostného detstva, posledného z jednorožcov, vyhubených sebectvom ľudí spolu s inými vzácnymi druhmi. A čie oko by sa neobzrelo za Hankou Čajkovou - „dievkou tak rúčou ako kvietok z jara, jak kvietok nie však makový, s nímž prvý van je hotový, lež čerstvý, zdravý, jak vzduch zrána, tak jak ho vychovala stráňa“? Bol to deň, kedy je všetko možné. Kuriózne sa preto mohli stretnúť aj Ribana, Racz, Wednesday Addamsová, doktor Who, Jocker či Krvavá Mary, postavy z rôznych ednou zo sprievodných sfér a časov, a nám sa podarilo byť aktivít venovaných propagácii pri tom a zachytiť ich na spoločnej školských knižníc a čítaniu vo fotografii. fi všeobecnosti, organizovaných na O najväčší rozruch našej škole, bola aj výzva oživiť sa postarala slečna niektorú z literárnych postáv. A že to nebola úloha celkom M a r p l o v á ,

A čo si o spomínanej akcii myslí samotná slečna Marplová alias Alexandra Chorvátová? „Prehliadka literárnych postáv ma zaujala, pretože mi pomohla sa opäť vrátiť do čias detskej kreativity a užiť si rolu inej postavy. Tento raz získať odvahu bolo zložitejšie, keďže vopred som neočakávala zapojenie sa väčšiny ľudí zo školy. Po prekonaní prvých chvíľ v „koži“ slečny Marplovej a zazretí aj ostatných literárnych postáv, prišiel veľmi dobrý pocit a radosť zo zhotovenia kostýmu. Akcia sa mi veľmi páčila, preto dúfam, že sa bude opakovať aj budúci rok. No zároveň ma niektoré postavy tak zaujali, že si tie knihy isto prečítam.“ (Alexandra) Ď a k u j e m e všetkým a tešíme sa na budúcoročné stretnutie. (Tatiana Rosinová)

J

23


Súťaže

Tretie miesto za esej o zabudnutom politikovi

„FOOD COMPETITION“

V

septembri 2016 prebehla na hodinách anglického jazyka Mgr. Pilárovej súťaž v príprave a prezentácii anglických receptov „FOOD COMPETITION“. Na stránke našej školy si môžete pozrieť víťazné video študentov z II.C Michala Kavuliaka a Romana Gvoždiaka. Víťazom srdečne gratulujeme.

24

D

ňa 27. septembra 2016 sa v hoteli Limba v Tvrdošíne uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom Lokálne podnikanie a ekonomika: Výzvy a príležitosti pre riešenie sociálnych otázok. Súčasťou tejto konferencie bolo aj slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže o najlepšiu esej na tému ,,František Skyčák – významný slovenský politik a jeho odkaz pre súčasnosť“. Do tejto literárnej súťaže, vyhlásenej občianskym združením Misia mladých, sa zapojila aj žiačka našej školy – Dominika Mikušková z II. AUG. Hoci Dominika sprvoti ,,vôbec netušila, že sa v slovenskej histórii objavuje aj meno František Skyčák,“ chcela sa o tejto osobnosti dozvedieť čo najviac. Na základe svojho štúdia napísala zaujímavú esej, ktorú súťažná porota zaradila na tretie miesto. Naša úspešná reprezentantka zhodnotila svoje dojmy z celého podujatia takto: ,,Na konferencii bolo príjemne.

Rozprávali nám o živote Františka Skyčáka a o bankách. Najviac ma zaujala beseda o predaji poľnohospodárskych produktov z dvora. Jedna z prednášajúcich, pani Balková, hovorila pútavo a semtam vedela prítomných aj zabaviť. V rámci prezentácie nám ponúkli aj dobroty, ktoré boli urobené z tekvíc. Bola tam tekvicová bábovka, koláčiky, sušienky, ba dokonca každý účastník dostal pri vstupe tekvicu.“ Okrem tekvice si Dominika z konferencie odniesla aj hodnotnú cenu (50-eurovú poukážkou na nákup kníh) a presvedčenie, že ,,zvedavosť posúva človeka ďalej.“ Našej úspešnej reprezentantke želáme, aby ju zvedavosť aj naďalej posúvala vpred. (Miloš Kázik)


Šport

Športové aktivity

hh

rozzvonil sieť dvakrát. Druhý zápas sme odohrali s lesníckou školou Tvrdošín. Po prvom polčase bol stav pre nás 1:0. V druhom polčase to naši chlapci upokojili a vyhrali 4:1. Po tomto zápase bolo o postupe rozhodnuté. A ako aj minulý rok, tak aj tento rok sme postúpili my.

Naši futsalisti začali aj tento rok víťazne

V

Tvrdošíne sa uskutočnilo okresné kolo futsalového turnaja. Naša škola po minuloročnom úspechu postupom na Majstrovstva Slovenska bola Cezpoľný beh ňa 26. 9. 2016 sa konalo favoritom tohto turnaja. Tréner kolo cezpoľného behu Jaroslav Daňa to tento rok nemal v Zuberci. Každoročne sa ho jednoduché. V kádri bolo zranených zúčastnia žiaci základných a viacero hráčov a postaviť tím bolo stredných škôl z tvrdošínskeho veľmi ťažké. V prvom zápase naši chlapci okresu. A my sme neboli výnimkou. nastúpili proti veľkému Našu školu reprezentovali dva tímy: prvý - dievčenský a druhý - rivalovi turnaja, boli to hráči z chlapčenský. Dievčatá behali trasú tvrdošínskej priemyslovky. Do dlhu 3 kilometre a chlapci o dva tohto zápasu chlapci nastúpili s kilometre viac. Tento rok dievčatá cieľom vyhrať. Pred zápasom mal v nenadviazali na minuloročné kabíne predslov tréner a poskladal tretie miesto, ale chlapcom sa aj dve štvorky. V poslednej chvíli tento rok darilo, síce nevyhrali, ale mu vypadol zo zostavy obranca umiestnili sa na krásnom druhom Radovan Zahradník pre zranenie. mieste. Za jednotlivcov uspel aj náš Tréner naordinoval v šatni pokyny reprezentant Michal Plechár z 3. B. chlapcom a pripravil im skvelú náladu na zápas.

D

Zápas s priemyslovkou sa vyvíjal podľa predstáv. Prvý polčas bol excelentný, vyhrali sme 4:2. Veľkú zásluhu mal náš brankár Jaroslav Bebej a samozrejme aj Matúš Hrkeľ, ktorý

Ešte sme si zahrali jeden zápas proti chlapcom z gymnázia z Trstenej. Aj keď našim chlapcom už o nič nešlo, tak ani tento zápas nenechali na náhodu a zápas si užili. V tomto zápase nenastúpil Ľubomír Gerát pre zranenie. Po skončení zápasu chlapci už mohli oslavovať splnený cieľ tohto turnaja. V mužstve nastúpili: Jaroslav Bebej, Matej Gonda, Ľubomír Gerat, Jakub Stankovíč, Adam Balún, Dávid Michlík, Martin Bjaloň, Matúš Hrkeľ, Michal Plechár. Asistent trénera: Radovan Záhradník. Tréner: Jaroslav Daňa. Fotograf: Mária Kekeláková. (Radovan Záhradník III. B)

25


Šport

Z našej telocvične Lezenie je viac menej profesionálne. Spolu sa postarali aj o montáž a umiestnenie radosť

P

i a t o k , 21.ok tóbra 2016, sa niesol v duchu prekonávania hraníc a možno tak trochu aj vlastnej pohodlnosti. Tento deň sa študenti a študentky našej školy rozhodli prijať výzvu a pretekať v lezení na umelej lezeckej stene v súťaži o NAJRÝCHLEJŠÍ VÝSTUP NA VRCHOL. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, chlapci a dievčatá. Pre chlapcov sme pripravili tri cesty, z ktorých dve končili previsom. Posledná bola sťažená aj malým počtom chytov. Obťažnosť bol taká vysoká, že z počtu 33 súťažiacich zvládlo všetky tri trasy len 12 chlapcov. Ženská kategória s počtom 20 to nemala ľahšie, aj keď je pravda, že do previsu sme ich neposlali. Museli však prekonať strach z výšky a taktiež trému pred publikom. Z čoho však nemuseli mať žiadny strach, pretože ich istili Benedikt Kabát a Šimon Kubica. Prvý z nich sa tomuto náročnému športu venuje už

chytov na lezeckej stene, za čo im patrí naše veľké poďakovanie. Dievčatá nakoniec zvládli dve pripravené trasy v naozaj dobrom čase a niektoré si dokonca mimosúťažne odskúšali aj previsy.

U

ž štandardne sme začali školské turnaje o Majstra školy bedmintonom. Po odchode maturantov, ktorí v minulom roku skončili na krajskom kole druhí, bolo potrebné obzrieť sa po ich nástupcoch. A neboli sme sklamaní. Na škole tak prebehol bedmintonový turnaj o Majstra školy v kategórii chlapci a dievčatá. Víťazné dvojice postúpili na okresné kolo do Tvrdošína.

Konečné výsledky v obidvoch kategóriách sú nasledovné: Chlapci: 1. miesto - Šimon Kubica 2. miesto - Milan Kyrcz 3. miesto - Martin Šinál Dievčatá: 1. miesto - Karolína Žuff ffová 2.miesto - Alexandra Chorvátová 3.miesto - Klára Kolená Všetkým účastníkom a súťažiacim ďakujeme a víťazom zároveň blahoželáme! Sme škola, ktorá sa ako jediná z blízkeho okolia, môže pochváliť možnosťou realizovať podobné aktivity, za čo sme vedeniu úprimne vďačný. Takže opätovné meranie síl nás čaká o rok. Tešíme sa.

26

Bedmintonová tradícia SŠ v Nižnej pokračuje

17. 10. 2016 sa celkovo 27 žiakov, z toho 12 dievčat, stretlo v telocvični. Práve v kategórii chlapcov sa odohrali zaujímavé zápasy. Čo do kuriozít, nezaostali ani dievčatá, keď turnaj vyhrala Šubjaková Ivana (IV. AU) so sadrou na ľavej ruke. 2. miesto – Martina Jarinová (IV. AU) a 3. miesto Kristína Kalisová (II. AUG). Kategória chlapcov bola oveľa silnejšia a väčšina zápasov bola napínavá, ako sa hovorí, „do posledného bodu“. Vzájomné zápolenie rozhodlo o troch víťazoch: 1. miesto - Sochuliak Ondrej (II. B), 2. miesto - Michal Plechár (III. B) a 3. miesto - Adam Kramarčík (II. A). Obidvom tímom prajeme aj touto cestou úspešné zápolenie v okresnom kole a držíme im palce! (Kabinet TSV)


Zábava

Čo sa deje žiakom v hlave počas písomky?

hh

27


udeamus Gaudeamu udeamus Gaudeamu deamus Gaudeamu audeamus Gaudeam deamus deam Gaudeamus a eamus Gaude eam

Gaudeamus 2016/1  
Gaudeamus 2016/1  
Advertisement