Page 1

Gaudeamus Školský časopis SŠ v Nižnej Marec 2012 Ročník VI. Číslo III.


Editoriál

Vráti sa ti... Redakčná rada : Šéfredaktor: Patrícia

Baranyaiova (ryuk)

Zodpovedná vedúca: Monika Barčáková Redaktori: Andrea Telúchová (aďkovnik) Lucia Ragulová (Yuki) Andrea Nakačková (ANdry) Katarína Piknová Lukáš Ragula Patrícia Baranyaiova (ryuk) Barbora Brandysová(Blek) Janka Klocháňová Fotograf: Patrícia Baranyaiova Grafická úprava: Michal Kašuba Jakub Latka Stránka školy: ssnizna.edupage.org ssnizna.sk Foto titulka: Sára Kakačková Tlač: Ondrej Kubík

2

A opäť je tu nové číslo Gaudeamusu s novými udalosťami, novými príbehmi, novými pikoškami a  hlavne pre niekoho – s novým žolíkom.  Aj život prínáša novinky. Určite sa vám pod nohy pletú stále nové možnosti a každý ďalší deň vám prináša nové situácie, s ktorými si niekedy nevieme dať rady. Avšak s novými riešeniami sa objavia aj nové myšlienky, ktoré napr. ja predkladám pred vaše oči tu, v časopise. Nie vždy je prísun nových myšlienok kladný a vtedy treba nasadiť vlastný google a vyhľadávať pohľady cez ružové okuliare. Aj mňa samú často neúspešný pokus o úsmev na tvári odradí od toho, aby som sa nabudúce viac usmievala. Ale ak pochopíte synchronizáciu úsmevu s následne zlepšeným dňom, i  keď ho ostatní dobrý nemajú, až vtedy si môžete povedať: „Aspoň som sa o to snažil.“ Pozitívne myšlienky sú akcia, tie nik nevidí. Sú iba vo vašich hlavách. Avšak reakciou na tieto „slnečné“ ideály vo viditeľnej podobne je úsmev. „Keď zbadáš priateľa bez úsmevu, daruj mu ten svoj.“ Nás to predsa nič nestojí, ani radikálnu zmenu nepotrebujeme, tak prečo neaktivovať jedným úsmevom tie ďalšie?! :)  S  úsmevom si tiež môžete prečítať o osobnosti, a to o p.p. Kakačkovej. Pre tých viac športovo založených, tu nesmie chýbať stála športová rubrika. Kto sa chce dozvedieť možno aj o svojich nerestiach, je tu rubrika „o  nás s  nami“. Pre pútavé hlavy tu nájdete pokračovanie príbehu. Nielen pre účastníkov výletu tu je priblížené divadelného predsta-

venia v Bratislave, ale môžete si prečítať aj o sústredení divadelného krúžku v  škole cez víkend. Taktiež tu nájdete práve to, čo vyvolalo u  vás najväčší rozruch - konkrétne palacinky a ich milé pečenie v škole. Nakoniec nesmieme zabudnúť práve na základy, na ktorých staviame, na  našich drahých pedagógov, ktorým v mene všetkých študentov, chceme v tomto čísle úprimné poďakovať. Ak ste pred listovaním tohto čísla nemali na  tvári úsmev, dúfam, že keď ho po  prečítaní zatvoríte, nejaký úsmev sa vám predsa len na tvári objaví. (Ryuk)

Obsah: Vráti sa ti...2 Ďakujeme, thank you, danke, спасибо! 3 Prečo u Kakačkovcov netrpia nadváhou ? 4-5 Lyže, lyžovať sa, lyžiar 6 Ktorá Anna nás usadila na 4 hodiny? 7 Sladký Valentín 8 Honba za autogramom 9 Čo oko nevidelo 10 Kto je Robert Kyosaki? 11 Víťaz je sám 12 Disco, Faust 13 Čo je „frajerina“? 14 Sihelné 15 Tri v jednom 16 Ide o výdych 17 V Kubíne bola „iná káva“ 18-19 Píšem, píšeš, píšeme...20 ...až ju nájdeš, nikdy ju nepusti 21 Je to vo hviezdach 22-25 Zamyslite sa 26 Po zime nás čaká...27


Aktuálne

Ďakujeme, thank you, danke, спасибо!

hh

Odkazy za katedru P. u. Gracíková!!! Ste super a máte riadne pevné nervy pri nás, za čo Vám ďakujeme a ceníme si to!!! Celá II. AU P. u. Gillovej ďakujeme a super hodiny.

Mesiac marec je pekný nielen tým, že je známy ako marec mesiac kníh, ale aj preto, že si v tomto mesiaci môžeme pripomenúť prácu našich drahých učiteľov. Presne 28. marec je venovaný všetkým pedagogickým pracovníkom. Tento sviatok je spätý s  menom učiteľa národov – Jánom Amosom Komenským. Tento pedagóg sa  svoju učiteľskou činnosťou zaradil medzi významné osobnosti v dejinách. Bol jedným z prvých revolucionárov za  poskytnutie vzdelania ľuďom bez rozdielu farby pleti alebo sociálneho postavenia. „Hľa, my dospelí, ktorí len seba pokladáme za ľudí, vás (deti) za  malé opice, len seba za múdrych, vás za nerozumných, len seba za výrečných, vás za nemluvňatá, sme odkazovaní do vašej školy! Vy ste nám daní za učiteľov, vaše činy našim za ideál a vzor!“ citát Jána Amosa Komenského, ktorý bol celý život zástancom ideológie že školu musí mať každé dieťa, bez ohľadu na to, či je chudobné alebo bohaté, múdre alebo hlúpe, krásne alebo škaredé. Filozofické otázky tohto tzv. učiteľa národa sa sústreďujú na  súvislosť zmyslu všetkého bytia na  zemi. Žiadal psychologickejší prístup k vyučovaniu i k žiakom. Okrem potreby školskej dochádzky, vyučovania v materinskom jazyku sa držal názoru, že dobrá škola napomáha študentom stať sa lepším. V  jeho ideách pokračujú profesori i dnes. Dnešná doba chce vzdelaných ľudí, ale pomôcť školstvu sa vyhýba. Na rozdiel od učiteľov, ktorí sa snažia, čo naj-

lepšie pripraviť študentov do života. Prácu učiteľov si však mladí ľudia uvedomujú až vtedy, keď prekročia brány školy posledný krát. Vtedy skutočne ohodnotia vzťah, ktorý k nim učitelia mali. Zájdu v spomienkach do čias, keď sa v materskej škole pani učiteľka pokúšala nahrádzať im mamu. Utrela s radosťou slzy, aj keď za to nemala platené. Spomenú si na  učiteľov, ktorí ich trpezlivo učili písať, čítať prvé písmenká, vety, slohové práce a  počítať príklady rôzneho druhu. Uvedomujú si, že svojim profesorom pripravili veľa ťažkých, ale častokrát i pekných chvíľ, a že ich práca nekončí v okamihu, keď zazvoní. Učitelia nemajú len nás žiakov, ale aj rodinu, domov, priateľov, ktorým tiež musia venovať svoj drahocenný čas a energiu. Pri takýchto návratoch do  študentských čias si uvedomujeme poslanie učiteľa, jeho zodpovednú prácu, za ktorú patrí všetkým profesorom naše veľké úprimné ĎAKUJEM!!! (Ryuk)

Ďakujem každému z Vás za  každý kúsok trpezlivosti a  vytrvalosti s  touto nebohou generáciou študentov, z  ktorých väčšina si ešte neuvedomuje vznešenosť a vážnosť tohto povolania.

P. u. Krúpovej ďakujeme za skvelé hodiny angliny. Budete chýbať a užite si bábo. P. u. Gillová, Vy ste týpek a hodiny s Vami - to je bez komentára. Užívajte si život, radi Vás vidíme šťastnú. (Blek) P. u. Kázik, ďakujem za hodiny plné dobrej náladičky, smiechu a vedomostí... P. u. Suško, ďakujem za profiesionálny výkon na hodinách a dôležité rady do života... Chceli by sme posledkný krát pozdraviť úplne najsuper a najvychytanejšieho matikára, ktorý nás pred písomkou vždy zachránil (a to doslova). Veď viete, že Vás máme rady a hlavne: „Budete nám odtiaľto chýbať najviac :( (slza) (I,M) P. u. Brezovská, ďakujem za hodiny slovenčiny, z ktorých si vždy odnesiem niečo, čo vo mne ostane aj po zazvonení zvončeka. Ďakujem.

(študenti)

Milé pani učiteľky a páni učitelia, nič na sebe nemeňte, máme Vás radi takých, akí ste. (študenti)

3


Interview

Prečo u Kakačkovcov netrpia nadváhou? P. u. Daňa,, kedy ideme spolu na pivo? :) P. riaditeľ, zaveďte voľné piatky. We like it. :D P. u. Kázik, ste super dejepisár, no už ma, prosím, nevyvolávajte. :) P. u. Kuchčák, ďakujem, že ste pravým učiteľom, že sa nás sžíte chápať, viete, že sme pubertiaci, ale viete aj naučiť (stačí podstata vecí, načo omáčky). P. u. Šverhová, pochvala, obdiv odo mňa. Ste v skratke kapacita (slangovo). P. u. Škuntová, poďakovanie za  pomoc, snahu a pochopenie. P. u. Barčáková, nemuseli by ste brať tú ruštinu tak vážne, ale predsa si cením, že ste ns „donútili“ učiť sa. Mala som celkom rada Vaše hoiny. P. u. Parišová, moja osoba by Vám chcela odkázať, že ste správnym človekom... a  popriať všetko dobré, nech sa Vám dobre darí a máte ku všetkým taký prístup ako ku mne :D Ďakujem P. u. Kázik, prosíme o  viac vtipov, veď Vám to ide.

V tomto čísle školského časopisu sme si posvietili na  ďalšiu jazykárku našej školy. Aj keď ona sama sa viacej cíti telecvikárkou, no nemčinu si bez nej tiež nevieme predstaviť. Už viete, o  kom je reč? Jasné, vedúca osoba nášho študentského parlamentu, hlavná organizátorka koncoročných výletov a v neposlednom rade človek, ktorý vždy podporí každú školskú i  mimoškolskú akciu a  nikdy nepovie, že niečo sa nedá – p.p. Karin Kakačková. 1. Ako dlho učíte v našej škole? A  ako ste sa dostali práve k  učeniu nemeckého jazyka? Myslím, že osem rokov... Čas tak rýchlo beží, že veru ani presne neviem. A  ako som sa dostala k  nemčine? Vlastne som sa celú základnú školu učila ruštinu, na strednej som k  tomu pridala španielčinu. Podobne ako moji dnešní študenti som však využívala každú možnosť, ako sa z nej uliať a po skončení školy som si uvedomila, že vlastne zo  španielčiny nič neviem. Počas materskej dovolenky som sa rozhodla, že sa začnem učiť po  nemecky. Chodila som na  súkromné doučovanie, učila som sa hlavne sama a  výsledok sa celkom rýchlo dostavil. Potom sa mi naskytla príležitosť vycestovať do  zahraničia. Po  príchode som sa už len prihlásila do posledného ročníka na  jazykovke a spravila som štátnicu. Nič som neplánovala, čisto náhodou som sa dozvedela, že u nás v škole hľadajú nemčinára, tak som sa prihlásila... No a som tu. 2. Spomínate si na  prvý pracovný deň v SŠ v Nižnej?

4 4

Jasné, nato sa nezabúda. Mala som hrozný strach, ale samozrejme som to nedala najavo. Keď som prechádzala chodbou plnou študentov, mnohých vyšších aj o dve hla-

vy, počula vypiskovanie a uštipačné poznámky, nebolo mi všetko jedno. Pamätám si, že som pred nástupom od nervozity schudla 4 kilá. Škoda, že sa to neopakuje každý september. 3. Okrem nemčiny mučíte študentov aj na telesnej výchove. Aké športy pestujete vo svojom voľnom čase? Pravda je, že duchom som hlavne telocvikárka. Vyštudovala som telesnú, milujem šport a venujem sa mu v každej voľnej chvíli. K športu ma odmalička viedol môj otec, ktorý ma už ako trojročnú postavil na lyže, neskôr hodil do vody a čakal, či začnem plávať... Ako dieťa som robila aj gymnastiku. V  zime rada lyžujem, tento rok som k tomu pridala aj snowboard. Hrám bedminton, volejbal, v  lete be-


Interview

hh 6. Baví vás práca s mladými ľuďmi? Dáva vám to niečo do života?

hám, korčuľujem, keď sa mi ráno podarí vstať, idem si pred prácou zaplávať. 4. Spomeniete si na nejaký konkrétny zážitok, ktorý súvisí s našou školou, pri ktorom ste si povedali, že naň určite nezabudnete? Mám veľa zážitkov s  kolegami, no nie všetky sú publikovateľné... Ale môžete mi veriť, že tí vaši kantori sa vedia pekne odviazať :D. Mám aj veľa zážitkov so žiakmi, či už zo školských lavíc, ale hlavne z našich spoločných lyžiarskych, parlamenťáckych chatovačiek, či koncoročných výletov. Na tom poslednom sme si užívali atrakcie vo Viedni, chlapci ma presvedčili takmer na  všetko, na  posledný kolotoč som s nimi však už nešla. Najprv som to ľutovala, lebo zvyknem vyskúšať všetko. Keď som ich ale potom videla, ako vystupujú komplet ovracaní, hneď som si uvedomila, ako dobre som spravila. (Zdravím Jana a Bemiho.)5. Čo v živote nerada robíte? Nerada varím a žehlím. Preto nikto z  rodiny nenosíme košele a  netrpíme nadváhou.

Vyrastala som v dobe pionierskych šatiek, táborov a  trávila som celé popoludnia vonku s  kamarátmi. Nepoznala som slovo „nuda“. Mrzí ma, že dnešná mládež už nemá možnosť toto zažiť, a  preto sa im to snažím ukázať na  mimoškolských akciách. Neviem si predstaviť, že by som toto všetko robila, keby ma to nebavilo. Tvrdím, že ako náhle ma moja práca prestane napĺňať, zmením povolanie. 7. Dokáže Vás niečo vytočiť, alebo všetko beriete s nadhľadom? No, pravda je, že sa snažím brať veci s nadhľadom. Keď mám problém, vždy sa ho snažím minimalizovať, predstavím si napríklad niekoho vážne chorého... Predstava, že sme len zrnko piesku vo vesmíre, mi veľmi pomáha. Nemám rada konflikty, nerada sa hádam, preto sa snažím veľa vecí tolerovať. Niekedy to však vedie k tomu, že ak sa toho nazbiera, vybuchnem ako sopka. 8. Čo sa vám páči v našej škole alebo čo by ste skôr zmenili? Myslím, že naša škola, hoci stále nosí nálepku „učňovka“, prešla veľkou zmenou. Máme veľa kvalitných učiteľov, ktorí si zodpovedne a s radosťou robia svoju prácu, veľa šikovných žiakov, ktorí nás reprezentujú v  rôznych oblastiach. Mám pocit, že spoločne kráčame tým správnym smerom. Teším sa z každej vydarenej mimoškolskej akcie, pretože si myslím, že práve tu máme my, učitelia, možnosť spoznať vás trochu inak, a  tiež vy

môžete vidieť našu druhú tvár. Okrem mnohých úspechov v oblasti vzdelávacej, majú naši žiaci obrovské možnosti na  sebarealizáciu v  rôznych oblastiach. Páči sa mi, že máme množstvo mimovyučovacích aktivít, ktoré robia našu školu výnimočnou. Použijem slová jedného nášho prváka, ktorý sa po  vianočnej akadémii vyjadril: „Úžasná atmosféra, skvelí ľudia, som rád, že môžem chodiť práve do tejto školy.“ 9. Aké je to vaše motto? Keď niekde v živote nájdeš cestu bez prekážok, určite nikam nevedie. Preto sa usiluj dosiahnuť to, čo máš rád, inak budeš nútený mať rád to, čo si dosiahol. P.p. Kakačkovej ďakujeme za rozhovor a prajeme jej veľa veselých a zábavných príhod, ktoré zažíva pri práci so  študentmi, veľa nových tvorivých nápadov, ktorými nás vždy dokáže „nakopnúť“ k  činnosti a aby ju táto práca nikdy neprestala baviť. (Veď keby niečo, prídeme vám požehliť. – pozn. redakcie). (Janka Klocháňovná, 1. AU)

5


Udalosti

Lyže, lyžovať sa, lyžiar... Ľahko sa prichádza lo, ťažšie sa odchádzalo...

„uniesť“. A ešte mnoho, mnoho ďalších veselých i  tanečných momentov, na ktoré budeme určite dlho spomínať.

...aj týmito slovami charakterizovali tohtoročný lyžiarsky výcvik v Zuberci niektorí jeho účastníci.

Čo je lepšie ako sedieť 8 hodín v škole?

Už po tretí rok sa lyžiarske stredisko Janovky zaplnilo žiakmi Spojenej školy. 41 žiakov so 4 inštruktormi prijali výzvu arktickej zimy a prežili nezabudnuteľný týždeň. Žiaci prekonali nielen mrazivé počasie, ale aj naše očakávania. Opäť sa zišla partia, ktorá aktívne využila každú príležitosť byť mladí, hraví, súťaživí... Pobyt na  chate umožňuje utuženie triednych kolektívov, nadviazanie nových kontaktov a  hlbši prehĺbenie učiteľsko-žiackych vzťahov – a toto všetko sme plne využili. (Táňa Rosinová)

Okrem toho, že na lyžiarskom bolo super, najviac sa mi páčili súťaže, kde sme súperili ako tímy. Športové hry na  ihrisku za  chatou, či adrenalínové súťaže, keď Matúško chytil pouličného psa Rumcaja a  doviedol ho učiteľom do izby. Rumcajs sa bránil, ale nakoniec zistil, že mu neostáva nič iné len sa podvoliť Matúšovej silnej ruke a  nechať sa na  pár sekúnd

6

(Táňa)

V živote sme bežky nevideli. Ja ani len na  obrázku. No aj tak sme v  ten pondelok dorazili na  miesto a  čakali sme, čo sa bude diať. Našťastie sa zjavil inštruktor, mladý, síce len na 2 dni, ale naučil nás, čo bolo treba. Ak sme sa báli pádov, tak sme sa báli oprávnene. No vždy tu bol niekto, kto nám pomohol, kto nás zdvihol, či podoprel. Horšie to bolo s  tým stromčekom, tomu už ani obväz nepomôže. Však, Lucka? Ale tak zas na to, že sme šli prvýkrát z kopca – celkom dobre to dopadlo. Ďalšie dni to bola pohoda, síce nás boleli nohy, ale tak byť von, robiť krátriky do  snehu, smiať sa s  kamarátmi je oveľa lepšie, ako sedieť osem hodín v  škole, napr. nad fyzikou. Kebyže to je takto každý rok, neváham. (Angelika)

Na lyžiarskom v Nižnej bolo super. Prvé 3 dni bolo síce dosť nepríjemné mrazivé počasie, ale nám nič nedokázalo pokaziť radosť z  užívania si voľnosti a  rýchlosti na  svahu. Neodradili nás ani tvrdšie pády, ktoré ale neboli vážne, pretože za celý týždeň sa nikomu nič nestalo. Posledné dva dni nám vyšlo už aj slnko, takže bola radosť lyžovať sa a  snowbordovať. No a  v  piatok sme za účasť a vytrvalosť dostali aj sladké odmeny!!! Mňam! (Janka)

Lyžiarsky bol veľmi fajn. Kopce boli kvalitne upravené a strmé. S  kotvou, ktorá ma mala vyviesť hore, som sa asi pohádal, lebo som trikrát za sebou spadol na zem. Na lyžiarskom sa mi páčilo všetko, hlavne dobrý pocit zo snowbordovania a aj prestávky na teplý langoš a  čaj s  rumovou príchuťou neboli zlé. Nie je čo dodať! (Samo)


Udalosti

Ktorá Anna nás usadila na 4 hodiny?

hh

te skrýva kopa driny. Nikdy by som nepovedala, že hrubá dvojdielna knižka Anny Kareninovej môže byť zaujímavá, a to aj vďaka divadlu. Už sa teším na  ďalšie divadelné predstavenie. Veľké ďakujem patrí taktiež p. p. Barčákovej, že sa na  to dala a  zorganizovala taký super výlet. (aďkovnik)

Veselá nálada panovala v autobuse už od pol šiestej rána. Prvá zástavka bola v  Námestove a  poslední výletníci nastupovali v  Nižnej. Po štyroch hodinách sme dorazili na  „miesto činu“. Bratislava! Divadelne predstavenie v  Bratislave!!! Znie to veľmi lákavo, ale iba dovtedy, pokým nezaznie presný program: 4 hodinové predstavenie Anny Kareninovej + parlament. No, kto už túži vidieť našich politikov, ako sa  hádajú, a  k  tomu ešte potom sedieť 4 hodiny v  divadelnom kresle. Napriek tomuto všetkému som sa aj rozhodla ísť.  Teraz viem, že nebudem nikdy ľutovať. Najviac ma okúzlilo práve to 4 hodinové predstavenie. Divadlo sa len začalo a  nám sa už pootvárali ústa. No a keď vyšiel Ľuboš Kostelný a dokonca aj Tomáš Maštalír hore bez... Naozaj sme boli mimo. Predstavenie bolo na  vysokej profesionálnej úrovni. Všetko sa tam premietalo naživo pred nami a  všetko do  seba zapadalo ako hodinky. Poviem vám, to sa nedá opísať, to človek musí zažiť! Tie svetelné efekty, vymieňanie kulís, herci a ta atmosféra. Dokonca môj spolužiak Tóno, ktorý pri všetkom zaspí, tak tu mu bola prestávka pridlhá, nevedel sa dočkať ďalšieho dejstva. Za všetkým tým krásnym a  nádherným sa urči-

Po prechádzke starým mestom bolo na  pláne tzv. bábkové divadlo alias NRSR. Pri vstupe do  parlamentu sme museli podstúpiť kontrolu cez detektor kovov, čo niektorých z nás prekvapilo a prinieslo aj úsmevné momenty pri prehliadke našich batohov. Pri exkurzii miestnosťami parlamentu sme si nemohli nevšimnúť kolekciu piatich olejomalieb na drevo. Dúfali sme, že snáď prídeme v  čase, keď sa budú konať nejaké rokovania, no nemali sme to šťastie, ale na druhej strane sme si mohli urobiť pár fotiek v ministerských kreslách. Okrem platu ministrov nás zaujímala aj výmena žiaroviek v rokovacej miestnosti, či veľký sklenený luster, ktorý, ako sme sa dozvedeli, politici nazývajú gilotína, vraj pre svoj tvar. Naša cesta ďalej pokračovala na  hrad. Najprv sme pozorovali panorámu Bratislavy a  v  diaľke veterné turbíny z  neďalekého Rakúska. Pred hradom našej pozornosti neušla ani socha kniežaťa Svätopluka. A  napokon nastal ten čas, na  ktorý sa teši-

li všetci nákupní maniaci. Smer nákupné centrum Eurovea a dvojhodinový rozchod. Každý z nás sa niekam zašil. Či už naplniť žalúdok alebo vyprázdniť zbytočne ťažkú peňaženku. O  pol šiestej sme sa stretli a  išli sme do  nového Slovenského národného divadla, čo bol hlavný zámer nášho výletu. Predstavenie sa volalo Anna Kareninová. Spočiatku si niektorí mysleli, že to budú štyri hodiny spánku so slúchadlami v ušiach, ale opak bol pravdou. Hneď od  začiatku nás príbeh ženy, ktorá podviedla svojho muža a  nakoniec dohnaná odsudzovaním spoločnosti spáchať samovraždu, tak vtiahol do deja, že sme sledovali až do  samého konca vo vytržení. Zážitkom bolo aj to, že sme mohli vidieť aj niektorých hercov z  našich obľúbených televíznych seriálov. Cestou späť poniektorí v autobuse vytiahli zo  svojho   repertoáru aj pár našich oravských pesničiek, po  ktorých pani profesorky hneď odhalili hlavný zdroj speváckeho talentu. Unavení, ale spokojní sme si domov odnášali dobrý dojem z  Bratislavy a  nové zážitky. (Janka, I. AU)

7


Udalosti

Sladký Valentín Určite každému z vás je deň svätého Valentína (14.2.) veľmi známy. Je to sviatok všetkých zaľúbených. Ako história hovorí, Valentín bol rímsky kňaz z 3. storočia, ktorý odmietol poslušnosť cisárovi Claudiovi II. Podľa cisára mladí muži boli lepšími bojovníkmi, ak neboli ženatí, a tak zakázal manželstvo. Valentín však aj naďalej tajne oddával mladých zaľúbencov. Keď to Claudius zistil, dal ho popraviť. Tento sviatok sme si pripomenuli aj my, denní obyvatelia našej školy. Pre niekoho to bol možno klasický deň, no pre niektorých deň ako stvorený pre vyznávanie lásky svojim partnerom alebo jednoducho tým, ktorých máme radi. Skoro týždeň bola zaobstaraná škatuľa na Valentínsku poštu, kde sme mohli vkladať svoje „Valentínky“. Na prekvapenie ich bolo neúrekom. Niektoré pobavili, iné splnili účel vyznania lásky. Rozdávanie prebehlo v  utorok, presne na  deň svätého Valentína. Myslím, že niektorí zo študentov i učiteľov boli ozaj milo prekvapení. Duch Valentínskej lásky u  nás vydržal až do štvrtku, kedy bola usporiadaná Valentínska diskotéka v  školskej jedálni. Začiatok valentínskej

zábavy sa uskutočnil o 17:30. Už zo začiatku ste mohli na „parkete“ vidieť zabávajúcich sa študentov. O zábavu sa nám postarali: Dj Er , Dj Paco a Dj Marvin. Tento deň bol sprevádzaný aj pečením palaciniek, o  ktoré sa postarali ľudia zo študentskej rady. Mohli ste si ich vychutnať s  prílohou podľa výberu. Však ako sa hovorí, láska prechádza cez žalúdok. (Kristián Steinhubel, Denisa Halušková)

8


Udalosti

Honba za autogramom

hh Zo začiatku som si myslela, že to bude nedeľa ako každá iná. Horko-ťažko vstať kvôli tomu, aby som k  mojej posteli neprirástla, pomôcť s  prípravou obedu, sadnúť si k televízii, kde aj tak dokopy nič nebude a tento nudný deň nejako pretrpieť. Jednoducho povedané, samá nuda, teda ďalšia zopakovaná nedeľná rutina. Avšak vďaka jednej správe som tento týždeň predsa len nezakončila v znamení nudy. Kvalitne som sa najedla a  namiesto toho, aby som si zapla telku, som sa obliekla a onedlho sme spolu s mojím parťákom boli na ceste do telocvične u nás v Rabči. Iste sa pýtate, čo tam bolo také zaujímavé, že som si nechala ujsť sledovanie telky namiesto vydania sa cez tie chladné dni do  telocvične. V  našej „bývalej“ základnej škole sa totižto uskutočnil florbalový turnaj. Ako náhle sme sa usadili na  tribúnu, na  ihrisku sa ako na  zavolanie objavili naši študenti a  zároveň športovci z Nižnej. Boli sme zvedavé na výsledky a keďže sme neboli od začiatku celej hry, na skóre jednotlivých tímov sme sa mohli jedine tak opýtať, alebo nejakým iným spôsobom to zistiť. Nemohli sme si nechať ujsť zvečnenie našich športových talentov zo ško-

ly, a tak sme sa pustili do  ich „naháňania“. Najprv sme len z postu diváka sledovali, ako sa im darí a neskôr sme sa odvážili nakuknúť k nim do šatne. Drzé to ženské, nuž, tak to v  dnešnej dobe chodí. Pokiaľ sa neposnažíš, nemáš nič. Chalani boli takí zlatí, že si nás pri sebe chceli nechať, avšak keby nás nesúril čas, istotne by sme návrhy, ktoré vtedy padli, prijali. Veď každý dobrý tím potrebuje nejaké tie roztlieskavačky, nie? Po ohlásení organizátorom turnaja sme sa pobrali do chodieb našej bývalej základnej školy, kde nás prekvapila prítomnosť známeho hokejistu Richarda Zedníka. Rad, ktorý čakal na autogram alebo fotografiu s  týmto úspešným športovcom bol veru poriadne dlhý, ale predsa sme len túto šancu nezmeškali a tu je dôkaz. Nenazdali sme sa a  táto nedeľa ubehla dosť rýchlo. Ako čas plynul, takmer sme zmeškali autobus, ktorý nás mal dopraviť do internátu našej školy, kde nás už čakalo kopec roboty a úloh na neželaný pondelok. Napokon som si s fajn pocitom ľahla do postele, kde som prehodnotila tento deň plný srandy a nelenošenia. (Ryuk)

P. u. Suško, vďaka za dobre strávené hodiny figúry... Bola sanda a aj gitara bola v pohode. P. u. Ficeková, ste jedn z mála, ku ktorej mám taký úprimný obdiv, lebo, podľa mňa, ste človek so  skutočným charakterom. Ste žena s veľkým „Ž“. Ďakujem Vám za  všetkú snahu, aj keď ju neviem oceniť tak, ako treba... Do života prajem ešte veľa, veľa úspechov a  splnených snov. You are my inspiration. P. u. Knap, Náš triedny! Je a len toľko, že ste skvelý učiteľ a  naozaj som rada,že máme práve Vás. Naozaj veľké ĎAKUJEM za všetko, veď Vy sám najlpšie viete :))) P. ekonóm, pridajte na teplote v zime, nech nám tie talenty nepomrznú :))) P. u. Pilarová, ďakujem, dobre sa cítim na Vašej hodine. A už sa Vás nebojím :))) IV. AU P. u. Barčáková, ďakujem za prípravu na maturitu z RJ. Bez Vás by som tam určite nešla!!! S. Š. P. u. Gracíková, fajná ste, budete mi chýbať. A  tetovanie dáme kedy? :))) P. u. Daňa, ďakujem za  cukor. Maťa IV. AU

9


Udalosti

Čo oko nevidelo Žena netúži ani tak po kráse, ako po  tom, aby sa páčila. René Descartes

Krása nie je vždy pravá, rovnako ako pravda nie je vždy krásna. Gabriel Laub

Ak chceš byť dobrý, najprv sa domnievaj, že si zlý. Epiktetos

I dobrí ľudia musia často zlému privyknúť. Publilius Syrus

Kto nechápe tvoje mlčanie, nepochopí ani tvoje slová. Elbert Hubbard

Predstavte si to ticho, keby ľudia hovorili len to, čo vedia. Karel Čapek

Pre múdreho má mlčanie hodnotu odpovede. Euripides

Peniaze sú dobrý sluha, ale zlý pán. Francis Bacon

Ráno som vstala pravou nohou a s úsmevom na perách. Takže deň sa začal celkom pozitívne. Všetci sme sa stretli vo vestibule školy a porozhliadli sme sa navzázjom po tvárach, s ktorými budeme zdieľať cestu do Nitry. Nastúpili sme a zatiaľ, čo poniektorí ešte spali, si nás učiteľka bez akýchkoľvek problémov zrátala. Niektorí ešte cestou driemali a tí druhí, ktorí spánok už nepotrebovali, si užívali krásny východ slnka. Na  jednom sa však zhodli všetci - zjesť niečo pod zub. Po raňajkách netrvalo dlho a minuli sme Banskú Bystricu. Slnko bolo už na oblohe o niečo vyššie a my sme mohli definitívne vystúpiť v Nitre. Nejaký ten zelený semafór a už-už sme sa mohli vynadívať na náš spoločný cieľ. Keby nefúkal studený vietor, myslela by som si, že nastalo to dlhé bezstarostné leto. Nuž, ale ani toto počasie nebolo na  zahodenie, ale vďaka tomu vetru sme boli radi, že bol ten nábytok predsa len vo veľkých budovách preplnených ľuďmi. A keď poviem veľkých, myslím tým, fakt, dostatočne veľkých. Ľudí bolo všade veľa, dá sa povedať, miestami až tlačenice. Nabehli sme s fotoaparátmi a zvečnili sme si vecí, ktoré sa nám najviac páčili. Mňa najviac ohúrilo kreslo s nohami pavúka. No koho by to nedostalo?! :D Pre-

miestňovali sme sa od obrazov k  sedačkám, od  sedačiek ku kreslám, od kresiel k lustrom, od lustrov po zrkadlá... a  bolo toho véééľmi veľa, čo sme tam videli. Nielenže výstava splnila účel a ponúkla nám rozšírenie pohľadu na rôzne smery, ale aj počas cesty sme toho veľa videli. Každý jeden okamih mal niečo do seba. Po výstave sme sa zastavili v  obchodnom centre v  Banskej Bystrici, čo bolo tiež veľmi zaujímavé. Nákupne typy sa v obchodoch vybláznili a taktiež boli spokojné. Podľa mňa je cestovanie jednou z najúžasnejších vecí, pretože nás o veľa obohatí. Rozvíja naše predstavy a „neškatuľkujeme sa“ iba v našom okolí. Nuž rozhodne ma to tam ešte ťahá a kebyže sa pripravuje ďalšia takáto výstava, tak neváham a prihlásim sa zas. Určite so mnou všetci účastníci zájazdu súhlasia, keď poviem, že sme boli radi, že sme sa po  tom namáhavom dni mohli vyvaliť na tú svoju sedačku autobusu. Urobili sme si pohodlie a mohli sme sledovať pre zmenu západ slnka. Mala som pocit, že je krajší ako východ. Ten sa poberie preč a príde zas na druhý deň. Tak ako my. Nuž, ale my neprídeme do  Nitry, ale opäť do  tej svojej školy. Menšia odchýlka prospela každému, takže sa nám tento deň veľmi páčil.  (Ryuk)

Aby si bol dosť chytrý získať toľko peňazí, musíš byť taký hlupák, aby si ich chcel. Gilbert Keith Chesterton

10


Finančné okienko

Kto je Robert Kyosaki?

hh Robert Kiyosaki saki (64) je americký investor a podnikateľ s japonskými koreňmi. oreňmi. Dnes je tento rodenýý Havajčan vo svete známyy ako jeden z  najpredávanejších ejších autotivačnej literov biznis a motivačnej ratúry – predal vyše 26 miliriek tomu, že ónov kníh. Napriek v škole prepadol,l, dnes zarába na  vzdedelávaní milió-ny dolárov ročne. A  to tým, že hovorí o  niečom, čo na  väčšine škôl nie je povinným predmetom. Hovorí o  peniazoch. Finančná inteligencia je podľa neho základný kameň na  dosiahnutie bohatstva. Jeho firma Rich Dad (Bohatý otec) dnes zarába desiatky miliónov dolárov na  predaji kníh, stolných hier, náučných videí, seminárov, webinárov a podobne. R. Kiyosaki postavil svoje rozprávanie o peniazoch a bohatstve na tom, že mal dvoch otcov. Bohatého a chudobného. Riadil sa filozofiou toho bohatého. Vyštudoval námorníctvo, ešte predtým ako začal podnikať, narukoval ako pilot vrtuľníka do americkej armády a bojoval vo Vietname. Po vojne predával kopírky Xerox a popri tom pomaly investoval do nehnuteľností. Jeho oba podnikateľské projekty – výroba nylónových vreciek pre surferov a  výroba tričiek heavy metalových skupín, skrachovali. Ale napriek tomu sa investíciami tento syn učiteľa stal spolu so  svojou ženou Kim vo veku 47 rokov finančne nezávislý. Skutočné bohatstvo prišlo po vydaní knihy - bestselleru - Bohatý otec, chudobný otec a stolové hry Cashflow. V súčasnosti máme jedinečnú možnosť spýtať sa Roberta Kyosaki na všetko, čo nás zaujíma... Stačí sa len pripojiť na  facebook, kde vytvoril stránku, cez ktorú odpovedá aj na veľmi zvedavé otázky. No uznajte sami.

Ktoré osobné osobn zvyky/návyky, pripadne sociálne normy alebo rodinné tradície, najviac obmedzujú finančnú inteligenciu in bežného človeka? člove Čo kon konkrétne dopopre každý z týchručujete pr blokov fito osobných osobn nančnej intelina gencie? Čo by ste odporučili niekomu, kto nedokáže zo  svojich financií odkladať nijakú čiastku na investovanie? Už viete, čo sa opýtate vy? Neváhajte, využite túto možnosť. (Ing. Ľubová)

Kto chce hýbať svetom, musí pohnúť najskôr sám sebou. Sokrates

Pokiaľ ti svet nič nehovorí, pravdepodobne mu ani ty nemáš čo povedať. Pavel Kosorin

Svet je nádherná kniha, ale nemá cenu pre toho, kto nevie čítať. Carlo Goldoni

Žiarlivosť je cit, ktorý v nás dokáže rozbúšit srdce oveľa prudšie ako láska. Adolf Heyduk

Nie ten, kto má mnoho, je bohatý, ale ten, kto veľa dáva. Erich Fromm

JOB DAY

Tak a máme sa na  čo tešiť! Naša škola sa zapojila do projektu Komunitný život a  finančné vzdelávanie, ktorý sa realizuje v rámci Fondu Citibank Europe. 4. mája sa v  našom JobCentre v  klubovni školy, začne pásmo prednášok na rôzne témy z oblasti ekonomiky, daňovníctva. Svoju účasť prisľúbili viacerí pracovníci štátnej správy, ktorí odprezentujú aktuálne informácie, ktoré vám môžu pomôcť ľahšie sa uplatniť na trhu práce. Vystúpia aj študentky manažmentu, dozvieme sa, či je ťažké zostaviť podnikateľský zámer, napríklad v oblasti zelených energií ...

Múdri hovoria, aby niečo povedali, blázni rozprávajú, len aby vraveli. Platón

Stačí akákoľvek hlúposť, aby človeka zabila. Blaise Pascal

Nikto nevie, čo je smrť, a predsa sa jej všetci boja, akoby uznávali, že je najväčším zlom, i keď je pre človeka najväčším dobrom. Platón

A nakoniec rekapitulácia: 4. máj – JobDay V klubovni školy. Informácie budú v  dostatočnom predstihu aj na  webovej stránke školy. (Ing. Ľubová)

11


Očami Andrey Nákačkovej

Očami Víťaz jeAndrey sám Nákačkovej Myslíte si, že vždy prší len kvapalinou? Tu je niekoľko z tisíca prípadov, ktoré dodnes ostávajú nevysvetlené: - Rok 1873, Kansas City, Missouri – celá oblasť bola z ničoho nič pokrytá žabami, padnutými z oblohy

Prečo knihy ľudí priťahujú? Aký je to dôvod, ktorý presviedča potenciálneho čitateľa vziať do ruky tú, či onú knihu? Ak práve obal nemá byť prvou indíciou, ktorá nás láka siahnuť po nejakom knižnom diele, tak čo potom? Ako som už naznačila v  poslednej rubrike minulého čísla nášho časopisu, fakt, že nejaký autor je svetovo známy, ešte neznamená, že je svetový. To platí aj o Paulovi Coelhovi. Prečo teda venujem tohtoročnú knižnú rubriku práve jemu?

- Rok 1901, Minneapolis, Minnesota – keď búrka vrcholila, videli sme z neba padať obrovskú zelenú masu. Po  skončení búrky ľudia nachádzali po celej oblasti rôzne druhy žiab pochádzajúcich z rôznych kútov sveta – čo vyvracia teóriu o tom, že žaby boli vynesené do vzduchu tornádom alebo vetrom.

Coelho je autorom s vyhranenou tematikou, ktorá nie je schopná osloviť každého čitateľa. Je nenáročná a  ťažko povedať, či je to výhodou alebo skôr nie. Každopádne, ak sa niekomu takému podarí skutočne netradičné dielo, zaslúži si túto atypickosť pozornosť.

- Rok 1981, Grécke mestečko Naphilon – stovky žiab padlo z neba na ulice. Tento druh žiab žije len v Severnej Amerike. Ako sa dostali do Grécka ?

Na úvod: Chvíľu trvá, kým sa rozbehne ten skutočný príbeh. Autor najskôr predstavuje jednotlivé postavy, vystupujúce v  príbehu, ich život, postoje, pohnútky... Ak sa nenecháte odradiť niekoľkými, trochu nudnými stránkami, dočkáte sa skutočne na-

- V roku 1861 videli ľudia na Singapure padať z neba žaby. Celý incident bol sprevádzaný zemetrasením - Rok 1989, Ipswich, Australia – Na trávu spadlo pred firmu Harold and Degen‘s  asi 800 kusov sardiniek z jasného neba.

pínavého deja, ktorý vás dokáže úplne vtiahnuť. Aj odseky opisujúce vnútorné prežívane každej jednej postavy, ktoré na začiatku nudili, sa odrazu stávajú prežívaním samotného čitateľa. Akoby už nebol len pasívnym pozorovateľom, akoby sa nachádzal v ich mysliach. O  diele: Coelho splieta osudy viacerých postáv pohybujúcich sa v  neodolateľnom svete lesku a  nadbytku, ukazuje, kam až môže viesť posadnutosť slávou a  ako môže úspech ľahko zničiť sny. Ako sa dej rozvíja, konflikt medzi sklonom jednotlivca páchať zločin a  spoločnosťou sa prehlbuje a  vrcholí v dramatickom konci. Príbeh: Dej čitateľovi predstavuje krátky úsek (jeden deň) z  filmového festivalu v Cannes. Oboznamuje ho s  dôležitými osobnosťami tejto slávnosti, leskom, uctievaním celebrít a životom super triedy, ktoré k tomu patria. Životy piatich postáv koexistujú jeden vedľa druhého, často bez ich vedomia a  súčasne sa prelínajú a  navzájom ovplyvňujú. V príbehu možno nájsť autorovo varovanie pred takýmto spôsobom života - pred nemilosrdnou chamtivosťou, zničujúcou povrchnosťou a  ako sa hovorí, „napredovaním cez mŕtvoly“. Pretože vo svete slávy, kde sa nezaobídete bez ostrých lakťov, kde vytrvalosťou síce získate všetko, po čom túžite, sa ľahko stanete víťazom, ktorý ostane sám. Úryvok z textu: - Kŕmime duše tým, čo spoločnosť označí za dôležité a zatiaľ pomaly umierame, lebo chápeme, čo sa deje okolo nás - vieme, že nás nútia do toho, čo sme neplánovali a aj tak nedokážeme nechať všetko tak a  venovať dni i noci jedinému skutočnému šťastiu. (ANdry)

12


Ušami Lukáša Ragulu

Disco, Faust

hh

- 1956, Chilatchee, Alabama – Matka so synom zbadala na jasnej oblohe malý sivý mrak, z ktorého sa náhle vysypala zmes rôznych druhov rýb.

Disco Začať písať článok o žánri, ktorý nie je blízky vášmu srdcu, je ťažké. Ale keďže v škole máme aj skrytých diskofilov, mal by som jeden článok venovať aj ich žánru. Predsa nie sme hudobní rasisti, aj keď disco sa veľmi neoznačuje ako hudba... Začnem dejinami a vznikom. Disco sa preslávilo roku 1976, (niekedy mám pocit, že disco je rodisko dubstepu). Disco je „tanečná“ hudba. Aj keď jediný tanec, ktorý sa mi vybaví v pamäti na túto hudbu zatancoval Disco Stue v  Simpsonovcoch. Tento žáner rozširovali hlavne príslušníci Afroamerických spolkov a  takzvaní hipisáci, feťáci. Vždy, keď niekto spomenie disco, v mysli sa mi vybaví pohľad na pódium, kde stoja viacčlenné skupiny zahalené v  dyme a  spievajú nezmyselné pesničky, ktoré nemajú pointu. Skúšal som na youtube nájsť niečo, čo by mi pomohlo napísať tento článok a  verte tomu či nie, nič som nenašiel. Roky 70te neboli nič extra. Videá z tohto roku Pána sú kamerované asi kalkulačkou alebo Nokiou 3310. Bolo dosť ťažké bez hudby odhadnúť, či spieva chlap alebo žena. O skupinách tej doby tiež toho veľa neviem, no jediná taká známa skupina, ktorá mi napadne je ABBA. Jej štyria členovia Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskogová a  Anni-Frid Lyngstadová spievali spolu od  roku 1974. Preslávila ich pieseň Waterloo, s ktorou v roku 1974 vyhrali súťaž Eurovízie. Myslím, že ich najznámejšia pesnička je aj tak Dancing Queen. Vlastne je to jediná pieseň, čo od  nich poznám. Skupina predala viac ako 370 miliónov nahrávok. Počet skladieb v zozname oficiálnych hitov skupiny ABBA prekonala iba skupina The Beatles. Na záver ďakujem googlu a wikipedii za pomoc.

- 1890, Calabria, Taliansko – Z neba padala krv. Mnohé názory to spájali so silným vetrom, ktorý mohol roztrhať vtáky. Avšak meteorológovia žiadne vetry nepotvrdili. Niektorí ľudia spájali túto udalosť s diablom.

Faust Neopätovaná láska a bezbrehá vášeň. Sokurovov zvláštny film naliehavo upozorňuje na  ľudské slabosti a chyby. Znovuobjavuje Fausta ako hlboko ľudský príbeh. Akokoľvek sa Sokurov nechal voľne inšpirovať Goetheho príbehom, známy mýtus o zapredané duše diablovi radikálne reinterpretuje. Faust je mysliteľom a  rebelom, ale zároveň anonymným človekom z mäsa a kostí, ktorého ovládajú vnútorné popudy chamtivosti a žiadostivosti. Už len po prečítaní tohto kúska ma tento film neskutočne zaujal. Žiadne prečačkané, zaláskované kecy, žiadne strieľačky a milióny efektov. Môj záujem podporuje aj to, že Faust ako osoba vraj skutočne existoval. Sokuro už predtým vydal niekoľko filmov: biologických drám napr. o  Adolfovi Hitlerovi , Vladimírovi Leninovi a Horihotovi.

- 1869, Los Nietos Township, California – Hudsnova farma zaznamenala trojminútovú búrku, počas ktorej z neba padali kusy mäsa a krvi. Búrka zanechala niekoľko hektárov zakrvaveného územia - Rok 2001, Kerala, India – ľudia videli červený dážď padajúci z neba. Najskôr si mysleli, že divnú farbu dažďa má na svedomí odraz zapadajúceho Slnka, ale analýza potvrdila, že dážď bol zložený z rozkladajúceho sa semena rastlín. Odkiaľ sa materiál s takouto konzistenciou vzal na oblohe ? - 2001, Wichita, Kansas City zaznamenal nevysvetliteľný pád vysušených kukuričných šupiek, ktoré zasypali 37th North Street Avenue. -Na to, čo spôsobuje tieto zvláštne udalosti, doteraz nikto neprišiel...

Film uvidíme v kinách na  Slovensku od 23. 2. 2012. Nenechajme si ujsť toto pozoruhodne vyzerajúce dielo, ktoré nás myslím môže milo prekvapiť. Žáner filmu: Dráma Réžia: Alexandr Sokurov (Kira)

13


O nás s nami

Čo je „frajerina“? Marihuana, konope či cannabis. Všetky tieto názvy sú správne. Naša generácia s touto blahodarnou rastlinou už má aké-také skúsenosti. Už v  starom Babylone poznali túto bylinku. Prvenstvo v  pestovaní konopy mala Čína. Historický dôkaz o  využívaní konope sa našiel v  údolí Žltej rieky pred viac ako 5000 rokmi. Využívali konope hlavne na šaty, rybárske siete, laná. Patrila aj medzi najpoužívanejšie zrniny. Po  vyfajčení jednej marihuanovej cigarety (joint) sa dá preukázať 40% - 50% THC v bunkových membránach, po 4 – 8 dňoch v krvi, 10% - 20% po 30 dňoch a 1% po 48 – 138 dňoch v tukovom tkanive a vo vlasoch. Medzi nami sa nájde len veľmi málo mladých ľudí, ktorí by toto nevedeli. No marihuana nie vždy bola spomínaná pod pojmom nelegálna droga. Používala sa aj ako liek, pretože mala blahodarne účinky. Je rozšírená po celom svete, no nie všade je zakázaná. Hlavnými konzumentmi sú ľudia približne v  našom veku. Na  každého z  nás pôsobí jej konzumácia rozdielne. Pri prvej konzumácii sa marihuana

prejavuje veľmi individuálne. Niektorí konzumenti pociťujú ospalosť, sucho v ústach alebo eufóriu, ktorú zvyčajne zažívajú pravidelnejší konzumenti. Aj doba účinku je individuálna, ale priemerne to je 1 – 5 hodín. Môže v  nás vyvolávať eufóriu, pocit šťastia a veselosť. Spôsobuje zmenené vnímanie času, osôb a  priestoru, zaostrenie zmyslov... Na  Slovensku je trestné prechovávať a  pestovať marihuanu, či už pre vlastnú potrebu alebo za  účelom predaja. Avšak, čoraz viac mladistvých osôb prechováva túto rastlinu. Je veľmi malé percento ľudí, ktorí ju nevyskúšali. Pre nás mladých by bolo nemoderné nedostať sa do styku s marihuanou. Pokiaľ máme príležitosť vyskúšať túto drogu, neváhame ani na  sekundu. No častokrát si neuvedomujeme, aký môže mať na nás dopad jej požitie v akomkoľvek stave. Čoraz viac „vyťukaných hláv“ sa pohybuje aj v  našom prostredí a obvykle si to ani neuvedomujeme. V niektorých prípadoch je to zrejme už na  prvý pohľad. Štýl obliekania, či partia, v ktorej sa pohybujeme, niekedy o nás prezrádza viac, ako si myslíme. Nie je frajerina zahúliť si, či mať pri sebe nejaký ten gram, frajerinou je odmietnuť toto pokušenie.

Dostali ste sa už niekedy do styku s marihuanou? 40 žiakov - áno 40 žiakov - nie

Láka vás požiť marihuanu? 6 žiakov - áno 74 žiakov - nie

Ste za legalizáciu marihuany? 32 žiakov - áno

Urobili sme si menší prieskum v našej škole, ktorý sa týkal práve marihuany. Všetci respondenti (80 žiakov SŠ v Nižnej) odpovedali na naše „zvedavé“ otázky nasledovne:

48 žiakov – nie.

(blek)

14


Tam, kde bývame

Sihelné

hh

cich organ, ktorý postavil svetoznámy rakúsky majster Walker. Oravská galéria, Slanický ostrov umenia sú späté s rodákom zo  Sihelného, s  akademickým maliarom Ignácom Kolčákom /1931 – 2008/. Podieľal sa na  založení týchto kultúrnych inštitúcií na Orave. Dnes jeho posolstvo rozvíja synovec Mgr. art. Peter Kolčák. Pohľad do histórie obce Na prvý pohľad neatraktívna obec na  hornej Orave, ktorá nemá dnešnému človeku čo ponúknuť. Omyl. Presvedčím vás, že je dôvod zavítať do tejto obce, hlavne pre tých, ktorí hľadajú niečo tiché, jednoduché, späté s prírodou. Milovníci športu tu nájdu vyžitie aj v zime, aj v lete. Sihelné sa rozprestiera pod horou Piľsko (1556,9 m n. m.), kde sú rozsiahle pralesy smrekových a  jarabinových porastov prechádzajúcich do  pásma kosodreviny. V  nich žije tetrov, hlucháň, rys karpatský, vlk dravý i medveď hnedý. Vrchol Piľska bol zaradený do 5. stupňa ochrany. Ak sa ocitnete na  vrchole Piľska, buďte si vedomí, že sa pohybujete v  hraničnom pásme s Poľskou republikou. Pohľad umožňuje nezabudnuteľné výhliadky na Tatry a Oravskú priehradu, na všetky svetové strany s dominantným pásmom Babej hory. Cyklisti si môžu vychutnávať svieži horský vzduch po  lesných trasách v lete a bežkári v zime. Lyžiarom poskytuje maximálny komfort lyžiarsky areál Gruniky. Obec žije aj folklórom. Každý rok v  júli sa konajú Folklórne slávnosti pod Babou horou, na ktorých pravidelne vystupujú gajdoši z  rodiny Fernezovcov a  huslistov Bieľakovcov. V  Sihelnom sa udržiava rezbárska tradícia. Plastiky Jána Sivoňa zdobia tunajší nový kostol Povýšenia svätého kríža, postavený v roku 1994. Vedľa neho sa nachádza drevená zvonica z  roku 1920, zapísaná v  zázname kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. V kostole od roku 2011 sprevádza spev veria-

Sihelné je najmladšou obcou polhorskej kotliny. Názov obce Sihelné je odvodený od slova SIHLA (SICHLA), ktoré má dva významy: kosodrevina alebo mladý smrekový či jedľový les. Dňa 13. augusta 1629 v kostole sv. Žofie na Oravskom hrade gróf Gašpar Illesházy vydal zakladaciu listinu Sihelného bratom Matejovi a Jurajovi Nováčikovcom z Rabče. Novú dedinu mali založiť v „surových lesoch medzi Polhorou a Rabčou“. Erb obce symbolizujú tri bodliaky rastúce na močaristých lúkach. Tak už len príďte a neoľutujete! (Kristína Staníková, II. AU)

Aforizmy -Múdrejší ustúpi povedal rozum a opustil ma. -U niektorých ľudí je stála iba ich premenlivosť! -Kohúta robí kohútom prítomnosť sliepok. -Cap je nebezpečný spredu, kôň zozadu a blbec zo všetkých strán. -Vojna je jediným miestom, kde je blbosť chránená zákonom. -Lož je lepšia ako pravda, lebo pre ňu umiera menej ľudí. -Najťažšie sa schová vlastná blbosť. -Múdry sa nikto nenarodil, ale sprostí akoby z neba padali! -Neviem, čo chcem, ale viem, že to dosiahnem! -Múdry radšej mlčí, ale sprostý hovorí aj o tom, čo nevie. Myšlienky: -Každý má svoje problémy. Niekto má riedku polievku, iný malé brilianty. -Hodnota peňazí je relatívna. Tisícka, o ktorej nevie manželka, ma podstatne vyššiu hodnotu ako tá, o ktorej vie. -Zarábaj peniaze ako len môžeš! Aj čestne, ak niet iného východiska. -Nikde nie je taká sranda ako na svete a preto neber život vážne - aj tak sa z neho živý nedostaneš. -V poslednej dobe čítam všade také zlé veci o fajčení, že som sa rozhodol prestať čítať.

15


Komprax

Tri v jednom 22. 2. 2012 chlapci z  projektu komprax (Radim Galčák, Matej Bandík, Tomáš Konš zo IV. AE) za výdatnej pomoci Ing. Ľubovej, Mgr. Lešňovskej, Mgr. Holubčíkovej usporiadali 3 naozaj vydarené akcie. Prvou bol šachový turnaj, ktorý v  našej škole už v  minulosti organizovaný bol, no nie až v  takom rozsahu. Oproti minulému roku, kedy sme mali 14 súťažiacich na  tomto turnaji, teraz to bol až dvojnásobok. Hralo sa na 9 šachovniciach v 4 skupinách systémom každý s každým. Zo skupín postúpili po dvaja do finálových bojov. Po niekoľkých namáhavých hodinách sme spoznali týchto šachových majstrov: 1. Lekár Milan IV. C 2. Krivda Ján II. BC 3. Hrkeľ Ľubomír III. BC 4. Ragula Lukáš III. C O  nič menej napínavá bola druhá akcia, kde si 30 študentov zmeralo sily v  spoločenských hrách. Hrali sa hlavne piškôrky a človeče. Štvorčekové papiere sa míňali a  víťazi boli čoraz jasnejší. Zábavné bolo sledovať väčšinou už dospelých mužov, ako si hádžu kockou a  posúvajú detskými figúrkami. Človeče v  ich podaní stratilo to staré známe „nehnev a j sa“

16

a získalo skôr „vyblázni sa“. Tu boli výsledky takéto: 1. Mäsiar Marek IV. AE 2. Galčák Radim IV. AE 3. Pilár Tomáš IV. AE 4. Bažík Tadeáš, Rajčáni Andrej IV. AE Tretia akcia prebiehala súbežne s predchádzajúcimi dvoma. Išlo o výtvarnú súťaž pod názvom Zachyť moment, ktorej cieľom bolo vystihnúť atmosféru a  rôzne momenty zo  šachového turnaja ako aj zo súťaže v spoločenských hrách. Naši umelci sa zhostili práce veľmi zodpovedne a porota zložená z odbornej ako aj laickej časti vybrala nasledovných víťazov: 1. Koleňová Miroslava III. AU 2. Škombárová Mária III. AUD 3. Tropek Peter III. AU 4. Prielomek Matúš III. AU Všetci ocenení získali diplomy, sladké odmeny a  tí naj USB kľúč

(Mgr. Holubčíková)

SKI – BOARD Dňa 4. 2. 2012 sa uskutočnila súťaž v zjazdovom lyžovaní a  snowboardovaní pod názvom SKI – BOARD. Súťaž sa uskutočnila v  lyžiarskom stredisku Vitanová. Projekt sa uskutočnil vďaka národnému projektu KOMPRAX – kompetencie pre prax. Hlavní organizátori tejto súťaže boli Marek Železňák, Štefan Ľubek, Michal Žuffa z  III. C, no na  samotnej realizácii akcie sa nás podieľalo viac. Súťaž prebehla v  nepriaznivom mrazivom počasí (-18 stupňov), čo však neodradilo ani nás organizátorov a už vôbec nie súťažiacich. S účasťou sme boli spokojní (spolu 20 pretekárov). Pre všetkých boli pripravené zaujímavé vecné ceny a teda nik neodišiel na prázdno. (Ťoffa)


Román na pokračovanie

hh Na hrudi akoby sa mi usídlil milión tonový kameň. Skala ma tlačí. Viac a  viac. Neviem, či ostal doma niekto, kto by mi pomohol. Modlil som sa v duchu, aby bola na blízku osoba, ktorá by mi tú ťarchu pomohla zhodiť. Už naozaj nevládzem s dychom. Nečudo, že som sa na nedostatok kyslíka prebudil, vždy som mal tendenciu píliť ako drevo. Sám sa čudoval, že som stihol zaregistrovať čas na hodinkách.  Utekal som dole schodmi, kde som počul šramot. Mamka si ani o  druhej ráno nedopriala trocha spánku. Je to rodená sova. Zmocnila sa ma hŕba myšlienok, až som mal pocit, že mi je jedno, že sa dusím. Začal som chytať dosť neprirodzenú farbu a moja mama, vyučená lekárka, hneď vedela, čo má robiť. Vytiahla zo  zásuvky akýsi neopísateľný nástroj a stala sa mojím záchrancom. Keď som sa zobudil vďaka vyzváňajúcemu telefónu, mal som pocit, že sa v  noci nič nestalo, ale ustráchaný hlas mojej mamky ma predsa len presvedčil, že som mal skutočne problémy

Ide o výdych

s dychom. „Vyspal si sa dobre? Ak by sa objavili nejaké komplikácie, okamžite mi daj vedieť a pekne lež, oddychuj. Už som dala v škole vedieť, prečo si nebol na  vyučovaní,“ spustila mamina dosť dlhý monológ. Začal som ju pokojne presviedčať, že mi je dobré a  že nech sa nebojí. „Už sa cítim omnoho lepšie, nemaj strach, mami.“ Nechápem, prečo tieto slova zo  mňa vyšli, keď som v  skutočnosti cítil dosť zákernú bolesť hlavy. Ako úspešná lekárka, ktorú choré deti v  nemocnici zbožňujú, mala nutkanie dodať: „Prajem ti skoré uzdravenie, zlatko.“ A ja ako slušne vychovaný chlapec som dodal: „Ďakujem, mami.“ Obaja sme zložili a ja som sa mohol v  našom veľkom dome venovať iba sebe. Sprcha padla vhod, no opäť ten vyzváňajúci telefón. Rozmýšľal som, že by som ho mal konečne niekedy vypnúť, len neviem, či by to mama pochopila. No predsa som bol zvedavý, kto by to mohol byť s utajeným číslom. Zodvihol som so slovkom: „Prosím?“ Ale nik sa neozýval. Tak som to pre istotu zopakoval, ak by náhodou ten na druhej strane mal problémy so  sluchom. Po  chvíľke zo  mňa opäť niečo vyšlo: „Je tam niekto?“ Z  volajúceho som začínal mať viac-menej strach, lebo som vedel, že to nie je iba paranoja. Celý deň som prekypoval akousi zvedavosťou a  lámal som si hlavu, s  kým som asi mohol zdieľať tých pár chvíľ ticha. Bola to tá krásna dievčina zo včera? Ach, neviem.

Každý občan Kentucky v Amerike ma príkázané od zákona raz do roka sa osprchovať alebo okúpať. V Aténach, v Grécku, môže byť odobratá vodičská licencia ak vodič nieje umytý alebo je nadmerne špinavo oblečený. V Alabame, v Amerike, je stále nezákonné nosiť falošné fúzy, ževraj to spôsobuje smiech v kostole. V Hartfrode v Connecticute, v Amerike, nemôžete prejsť priamo cez cestu po vlastných rukách. Vermont, Alaska, Hawaii a Maine sú jediné štyri štáty Ameriky, v ktorých nie sú povolené billboardy. V niektorých menších mestách v Arizone, v Amerike, je zákonom zakázané nosiť suspenzory. Hypnóza je zakázaná verejnými školami v San Diegu. V častiach Alasky, v Amerike, je nelegálne napájať soby alkoholom.

(Ryuk)

17


Šport

V Kubíne bola „iná káva“ - Sova je jediný vták, ktorý dokáže vidieť modrú farbu - Planéta Zem váži okolo 6 588 000 000 000 000 000 000 000 ton. - Mucha domáca žije iba 14 dní - Slimák má 4 nosy - Tarantula dokáže prežiť bez jedla viac ako 2 roky - Oko pštrosa je väčšie ako jeho mozog - Včely lietajú rýchlosťou 20-24 km/h, čo je v prepočte cca 5,5 až 6,7 m za sekundu - Jedna zlatá žaba z  rodu drevolezovitých je schopná zabiť jej jedom naraz 1500 ľudí Komár má zuby Novorodenec človeka má 300 kostí, dospelý ich má 206 Vačšina rúžov obsahuje rybie šupiny “Muu Muu” vydávajú kravy po  celom svete. No prasa vydáva rovnaký zvuk “muu muu” v  Japonsku.

18

Ešte pred koncom kalendárneho roka sme sa zúčastnili OK v basketbale SŠ chlapcov. Prvý zápas nás čakala SŠ Tvrdošín. Zápas nám vôbec nevyšiel. Strácali sme priveľa lôpt a robili sme zbytočné chyby, čím sme súperovi dávali príležitosť. Hrali sme veľmi nervózne a nakoniec sme prehrali. Nasledujúce dve stretnutia s Gymnáziom Tvrdošín a s Gymnáziom Trstená sme už hrali svoju hru, pekne sme kombinovali a  zaslúžené sme vysoko vyhrali. Keďže SŠ Tvrdošín takisto jeden zápas prehrala, o  postupujúcom rozhodovalo skóre, ktoré sme mali jednoznačné lepšie a právom sme sa tešili z postupu na regionálne kolo, ktoré nás čakalo koncom januára. Na zdravotnej škole v Dolnom Kubíne to už bola iná káva, pretože tam hrali chalani z vyšších súťaži. Proti domácim sme začali veľmi dobre, keď Martin Gracik premenil obidva dvojkové pokusy a  rázom sme viedli 4:0. Postupne sa však súper začal doťahovať a do polčasu stihol otočiť skóre vo svoj prospech. Naši chalani ale bojovali statočne až do konca, aj keď prehre nezabránili. Treba ich všetkých pochváliť za vzorné reprezentovanie našej školy.

Za našu školu nastúpili: L. Ragula, M. Žuffa, M. Skurčák, T. Laššák (všetci z  III. C), J. Vilčinský (III.AUD), M. Gracik (I. BC), M. Ďubašák (III. AM), P. Prokop (IV. C), R. Suran (I. AU), M. Dulka (III. A). Výsledky: SŠ Nižná – SŠ Tvrdošín

22:32

SŠ Nižná – Gym. Tvrdošín

36:22

SŠ Nižná – Gym. Trstená

52:16

SŠ Nižná – Zdravotná DK

37:53

(Mgr. J. Daňa)

„Ping a Pong“ Po pre nás veľmi úspešnom stolnotenisovom prebore, kde naša škola ako organizátor turnaja v  rámci žilinského VÚC obsadila v kategórii chlapcov prvé a v kategórii dievčat štvrté miesto, sme odchádzali na OK v stolnom tenise veľmi optimisticky naladení. Chlapci mali tie najvyššie ambície, keďže sa mali stretnúť s rovnakými mužstvami ako predtým na domácej pôde. Zápas so  SŠ Tvrdošín vyznel jednoznačne víťazne pre našich chlapcov. S  gymnáziom Tvrdošín sa chalani poriadne trápili, no boj sa im nepodarilo dotiahnuť do  víťazného konca


Šport

hh a tak si odniesli „len“ druhé miesto. Dievčatá išli s  cieľom „zahrať si“, jasné prvopriečkové medailové ambície nemali. No keďže stolnotenisového turnaja sa zúčastňuje čoraz menší počet škôl, takmer ani nebolo s kým si zahrať, keďže sa na  turnaji stretli len s  družstvom z  Gymnázia Tvrdošín. Dievčatám sa podarilo zahrať niekoľko veľmi pekných loptičiek, ale na favoritky z Tvrdošína nestačili a tak skončili druhé. Našu školu reprezentovali: Staš Milan, Staš Tomáš II. A, Zmrazek Martin III. AU, Ragulová Lucia IV. AU, Klocháňová Jana I. A, Havrilová Mária II. T. Všetkým gratulujeme a  ďakujeme za vzornú reprezentáciu. (Mgr. Holubčíková)

Na prvý zápas dostali hneď svojich minuloročných premožiteľov z Tvrdošína. Na oboch stranách sa hral pekný volejbal, no vyhrať si po  predvedenej hre zaslúžili určite naši chalani, čo sa im aj podarilo. Ostatné dve družstvá hrali o čosi horší volejbal a tak s nimi naši nemali veľa práce. Bez straty setu turnaj jednoznačne vyhrali a postúpili  tak na regionálne kolo. Dievčatá sme pre zranenia viacerých kľúčových hráčok tento rok ani nepostavili, čo nám je veľmi ľúto, hlavne kvôli Lucke Ragulovej a Nike Krajewskej, ktoré tento rok v  našej škole končia a na turnaj sa veľmi tešili. Výsledky:

- Najspavejšie zvieratá sú leňochod, vačica a pásovec. Strávia 80% svojho života spaním. - Korytnačky môžu dýchať cez ich zadok. - Mravec je schopný uniesť 50 krát svojej váhy.

Gym. Tvrdošín : SŠ Nižná 0:2(-21,-22) SŠ Tvrdošín :GMH Trstená

Ukázali to, čo naozaj vedia... Minulý rok naše volejbalové družstvo odchádzalo z okresného kola so sklonenou hlavou. Hoci na sebe naozaj veľa pracovalo, nedokázalo pokoriť víťazov z Gymnázia Tvrdošín, ktorí si právom vybojovali prvenstvo. Naši chalani sa preto rozhodli ešte viacej zabrať, pritvrdili sa tréningy a naši siedmi statoční (Jozef Vilčinsky III. AUD, Lukáš Ragula, Michal Žuffa, Matúš Skurčák, Tadeáš Laššák, III. C, Michal Ďubašák III. AM, František Brňák III. A) na turnaji 14. 2. 2012 ukázali to, čo naozaj vedia, hrať volejbal.

- Dieťa modrej veľryby váži pri narodení cez 7 ton.

- Kôň má o 18 kostí viac ako človek.

0:2(-11,-19) - Hadi dokážu pozerať cez svoje očné viečka.

GMH Trstená : SŠ Nižná 0:2(-11,-24) Gym. Tvrdošín:SŠ Tvrdošín 2:0(17,19)

- Sloni strávia 23 hodín denne jedením.

SŠ Tvrdošín : SŠ Nižná 0:2(-6,-22) Gym.Tvrdošín : GMH Trstená 2:0(19,12) Poradie: 1. SŠ Nižná

6:0 6

- Supy niekedy zjedia tak veľa potravy, že potom nemôžu odletieť. Sokol sťahovavý dokáže zaregistrovať svoju korisť zo vzdialenosti väčšej ako 8 km.

2. Gymnázium Tvrdošín 4:2 5 3. GMH Trstená

2:4 4

4. SŠ Tvrdošín

0:6 3

Našim volejbalistom ďakujeme a držíme palce do ďalších bojov. (Mgr. Holubčíková)

19


Píšem, píšeš, píšeme

Kto spravil chybu ? Srdce rozdrvené na prach, nič v ňom nezostalo, len z mojich skutkov strach. Tvoje meno v srdci mám vryté, tvojimi pohľadmi viečka mám prikryté. Chcela som veľa, aby si povedal pár slov?! A tým spravil kvačku k mojim splneným snom. Spravila som chybu ja, či ty?! Bez teba moje srdce upadá do samoty. Ja ťa ľúbim, no ty mňa nikdy nebudeš,

Kiežby si mi radšej podal ruku, aby som sa mohla postaviť. Kiež by si mi dal šancu všetko to napraviť. Lenže to sa nikdy nestane a ranené vtáča na zemi umierať ostane, spútané reťazami smútku už nikdy nevstane.

V hlave blúdia mi myšlienky, keď vracajú sa spomienky. Aprílové slnko a dážď letný, úprimný úsmev, pohľad letmý. V lete detské ihriská, hrejivý večer aj teplota nízka.

Ostaň

Trapasov, tých plné vrece,

Prečo nás Pán Boh stvoril,

v očiach žiarivé iskričky, sťa horiace sviece.

keď osud nám spolu byť nedovolil?! Prečo sa musíme večne pred svetom skrývať,

V premočený letný deň, sa snáď niekomu splnil sen.

prečo vždy len v skrytých uličkách bývať?!

Vidím tvoju tvár, vysoké teploty,

Je hriechom naša láska?!

Líca sú červené v mrazivej zime,

Stačí povedať „S tebou to nejde“

No bez teba moje srdce suchom praská! Pán Boh dal ti rodinu,

oči padajú v chladnej chodbe do zeme.

a všetko, hádam, bez problémov pôjde.

mal by si sa rozhodnúť pre tú pravú, tú jedinú!

„Čo ja viem“ tvoje tri slová,

Si snáď ešte stále dieťa?!

Všetky spomienky sú zrazu späť,

čo pre mňa znamenáš, to si predstaviť nevieš.

Kam nakoniec tvoje skutky zavedú ťa?! Kde som chybu spravila?! Kde som sa potkla a nepostavila? Bola som snáď hlúpa, keď som sa ťa spýtala otázku. Keď vedela som, že naše priateľstvo nikdy nevyrastie v lásku. No vedz, že krutú hru so mnou hráš, do tváre sa mi posmievaš.

bojím sa, ako tvoje rozhodnutie bude znieť Ale prosím Ťa, ľúbim Ťa, nechoď preč! Pomôžem Ti zo srdca vytiahnuť ostrý meč! Snáď nás spojí druhý svet, tam už našej láske zábran niet! Ale vedz, že akokoľvek sa žiť rozhodneš, navždy mojou „TAJNOU“ láskou ostaneš!

vidím tvoju tvár, júnové soboty.

ten istý tón v mobile zas a znova. Skatcom lopta zachránená, v rukách iba hokejka zlomená. Nedele, tie najkrajšie v kostole, tri sms-ky písané v osnove. Na chodníku úzkom pár sekúnd čakania, pár rozdarovaných úsmevov zo školy kráčania.

Bez teba som nikto

Tvoje oči cennejšie ako tisícky darov,

Si čiastkou mojej fantázie,

pár prijatých vypnutých hovorov.

ako je Čína súčasťou Ázie,

To, že aspoň spoznám ťa, vysnívaná minulosť,

ako je oblak súčasťou neba, viem, že ja potrebujem práve teba! No keď na teba myslím, stekajú mi slzy, znova a znova ľutujem, ako ma to mrzí. Hádam, no neviem, či som ryba, či rak, či tiger, či vták. Bez teba nie som nikto, to viem,

20

Spomienky

bez teba zahyniem.

snažím sa prekonať svoje city, riešim len súčasnosť. Hľadím pred seba, no ešte ďaleko je budúcnosť. No tak to býva, kým raz si myslíš, že sa ti len sníva, (Nikola Kubániková)


Mikroblog

...až ju nájdeš, nikdy ju už nepusti

hh

Ona vyrastala na klasickej hudbe. Najväčším hrdinom bol pre ňu jej straší brat a to bol dôvod, prečo si s chlapcami rozumela ďaleko viac než s dievčatami. Lozila s  nimi po  stromoch od skorej jari do neskorej jesene, v lesoch spolu zažívali dobrodružstvá objavovania tajných skrýš a dobíjania nepremožiteľných pevností. On bol dušou športovec. Darilo sa mu v  každej športovej súťaži, v  každej športovej hre, do  ktorej sa pustil. A  zároveň žil vo svete fantázie a  hrdinských činov, ktoré ponúkali online hry na  internete. Vo svojich snoch žil v dobe, kedy muži boli gentlemani a ženy dámami. Smútil za tými časmi. Kým sa iné decká v  ich veku zabávali na  diskotékach, oni vyhľadávali skôr pokoj pre ich dušu. Po  večeroch behávali popri rieke a jeden o druhom nevedeli. Obaja sa na prvýkrát v láske kruto sklamali. Obaja boli istým spôsobom „poškodení“. Možno vďaka tomu na seba natrafili. Prešli tri roky ich vzťahu. Vzťahu, ktorý nebol dokonalý, ani nedokonalý. Ona začala jedného dňa príliš vnímať jeho nedostatky. Jedného dňa sa zlomila jej prehnaná žiarlivosť na všetko a všetkých v jeho blízkosti. Toho dňa sa s ním rozišla. On nechápal, čo sa deje. Bojoval o  svoje miesto v  jej blízkosti, žiadal vysvetlenia, sľuboval zmenu. Smútok, hnev, beznádej a depresia sa v ňom navzájom rvali každý deň. Pokúšal

sa zabudnúť - vyhýbal sa všetkému a všetkým, viac sa uzatváral do svojho vnútorného sveta, kde nemusel pred nikým skrývať žiaľ. Do jej života vstúpili iní ľudia, iné vzťahy a  vraj aj iné priority. Cez deň však nebdela a  v  noci nemohla spávať. Chcela napraviť svoje činy, chcela sa vrátiť do svojho života, kam naozaj patrila. Chcela povedať: „Prepáč.“ Skôr ako to stihla vysloviť, vyšiel tehotenský test pozitívne. Dlhé dni premýšľala, ako sa rozhodnúť, ako pokračovať ďalej. Dúfala v podporu od priateľov. Osôb, ktoré jej celé roky tvrdili, že si ju vážia; že hoci je svojská, majú ju radi; že je pre nich najlepšou kamarátkou. Osôb, od  ktorých sa viac nedočkala iného prívlastku, ako „Pobehlica“. V  okamihu, keď pochopila, že nie je nikto, kto by sa ich oboch zastal, že už nemá čo stratiť, napísala list, ktorý mu poslala e-mailom: Zúfalo sa snažím nájsť si k tebe cestu. Akokoľvek, akúkoľvek. Tápam v  tmách a  nenájde sa nikto, kto by ma vzal za ruku a povedal: „Je ťa povediem.“ Som unavená. Všetkých som poslala preč. A  teba, osobu, ktorú som milovala, ktorý si sa dotkol mojej duše.... tak veľmi by som sa chcela vrátiť späť. Možno pred pár dňami, mož-

no keby som mala odvahu spýtať sa ťa na to pri našom poslednom stretnutí... Mal by si zahodiť všetko, čo bolo. A pokiaľ možno, začať odznova. Nájsť dievča, ktoré za to stojí. Pretože hoci by som chcela stáť vedľa teba, hoci by som to chcela byť ja, vďaka komu budeš šťastný, viem, že by som ti priniesla len bolesť. Ak vieš, že sa mi už nedokážeš pozrieť do očí, že už nikdy so mnou nechceš hovoriť... bude to v poriadku. Len chcem, aby si vedel, že som vďaka tebe bola skutočne šťastná. Len som nechápala, aké obrovské šťastie ma postretlo. A keď prišli problémy, zľakla som sa. Že veci nezvládnem. Že všetko pokazím..... Jedného dňa sa odvážil zaklopať na dvere. Keď ho tam uvidela stáť, nevedela, čo povedať, ako sa zachovať. Čakala hnev, nenávisť. Čakala nadávky a  ponižovanie. Od neho - jedinej osoby, od  ktorej by to všetko prijala. Vzal ju do náručia, silno ju objal a s nehou v  hlase sa spýtal: „Ako sa cítiš?“ (ANdry)

21


Je to vo hviezdach

Akí vlastne sme ? V tomto čísle vám ponúkame, aby ste podľa svojho dátumu narodenia objavili svoje pozitívne a negatívne vlastnosti. Stačí len deň vášho narodenia a zistíte, akí vlastne ste... 1. NEZÁVISLOSŤ Najradšej si hľadí svojho a  nerada sa niekomu spovedá alebo vysvetľuje. Nezávislosť je pre osobu narodenú prvého základnou potrebou a  k  tejto nezávislosti sa tak či tak vždy dopracuje, či sa to niekomu páči alebo nie, takže je lepšie im ju dopriať rovno. Je schopná hlbokej lásky, ale túto schopnosť pravdepodobne uplatní len raz v živote. Jednotkav pozitívnych vibráciách využíva vlastnosti nesebeckosť, vytrvalosť, pomoc druhým: dávať zo seba všetko a najlepšie hneď. Ak v negatívnych, je panovačná, dominantná a sebecká. 2. DRUŽNOSŤ Pre človeka dvojku je charakteristická spoločenská a  družná povaha. Má rada spoločnosť a  potrebuje cítiť blízkosť blízkeho človeka. Dvojka predstavuje pojem „my sme“ a  je to dualistické číslo. Je nesebecká, oddaná a  altruistická.

22

Nikdy nepracuje len pre seba, ale pre rodinu a blízkych, ktorých miluje. Vlastnosťami dvojky je citovosť, láskavosť a  schopnosť s  každým dobre vychádzať. Na každú situáciu sa vie pozrieť z  dvoch strán a  ide jej o  to, aby bol spokojný každý, no niekedy vôbec nehľadí na seba. Ak sú dvojky negatívne naladené, bývajú zádrapčivé, hašterivé a zo svojich neúspechov často vinia okolie. Pre ich naivitu ich možno ľahko raniť. 3. KAMARÁTSTVO: Je to spoločenské číslo, je rado uprostred diania, alebo spoločnosti a nič mu neurobí väčšiu radosť ako porozprávať sa s inými. Trojka má veľmi činorodú myseľ a vie veľmi presne kriticky oceniť a zhodnotiť situáciu. Je plný nápadov a  myšlienok, ako by sa čo malo vylepšiť. Dokáže veľmi rýchlo myslieť, zábavne a  veľmi originálne. Ak sa im však nedarí, prejavuje sa ich vnútorná nerovnováha, disharmónia a ak sa priveľmi upnú na niekoho, ich žiarlivosť hraničí s posadnutosťou. 4. VYROVNANOSŤ Človek štvorka je praktická, rozumná a spoľahlivá osobnosť. Vždy nájde pevný bod, ktorý vie rozobrať a problém vyriešiť. V kritických situáciách je skvelá a nenechá sa len tak vyviesť z  rovnováhy. Tých, čo má rada, je k nim vrelá, štedrá, verná. K životným situáciám pristupuje zodpovedne a  metodicky, vždy si premyslí, než niečo urobí. Má vrodenú neistotu, ktorú sa snaží stále prekonávať. Často sa na verejnosti tvári sebaisto, ale len preto, aby si zakryla svoju citlivosť. 5. VNÍMAVOSŤ Ľudia narodení v  piatom dni mesiaca sú citlivé a  pohotové individuality. Človek päťka je otvorený k  pravdám, dojmom, pokroku a  potrebuje, aby ho nikto v ničom neobmedzoval. Päťka nemá rada, keď jej niekto hovorí, čo má robiť a ako to má robiť.

Vždy otvorene povie, čo cíti. Je energická, odvážna, zásadová a neskočí na  sladké rečičky. Ďaleko lepšie sa cíti, keď môže prikazovať, než aby jej niekto iný organizoval život. Vždy je ochotná si vypočuť ostatných, nech sa to týka čohokoľvek. Niekedy však svoju energiu vybíja negatívne a vtedy má sklony prepadať stresu, nervozite a panike. Vážne problémy nevedia riešiť s  chladnou hlavou a  výraz „diplomacia“ im pod nátlakom nič nehovorí. 6. HARMÓNIA   Je to harmónia ku všetkému, čo šestka robí alebo prežíva. Všetky vzťahy sú pre šestku dôležité a bez lásky jednoducho nedokáže žiť. Pretože je sama láskavá, citlivá a miluje harmóniu, stoja tieto vlastnosti spolu s  úprimnosťou a potrebou žiť pre druhého na najvyššom rebríčku hodnôt veľmi vysoko. Ťažko znáša, ak ju niekto zradí. Musí sa naučiť akceptovať vlastnú hodnotu, pretože niekedy sa úplne oddáva napospas svojmu partnerovi. Keď sa so šestkou zle zaobchádza, len ťažko sa bráni. 7. SKÚSENOSŤ   Osobnosť sedmička má potrebu si všetko vyskúšať na vlastnej koži, miesto toho, aby sa poučila z chýb druhých. Inak je introspektívny človek, je citlivá a  vnímavá, skôr extrovertná, robí rýchle rozhodnutia a  hneď ich aj uskutočňuje. Má svoj vlastný kódex, svoje pevné zásady a  dospeje k  vysokému stupňu svojej integrity. Niekedy jej príde zaťažko stáť oboma nohami na zemi. Má stanovené veľmi vysoké ciele, niekedy dopustí, aby jej ctižiadostivosť zvíťazila nad rozumom. Ak sa tak stane, je majetnícka a nepríjemná, neštíti sa ničoho. 8. ROVNOVÁHA   Stále sa ocitá v  situáciách, kde sa musí prispôsobovať a  vyvažovať svoje chovanie, rozhodnutia, city a  pod. Pochybuje, alebo nemá istotu, či to, čo robí, je dobré alebo správne. Chce to veľmi veľa trpezlivosti, kým svoju


hh rovnováhu nájde. Veľmi si stráži svoje súkromie a nerada sa vystavuje  „svetlám reflektorov“. Ide u nej hlavne o to, aby dokázala využiť svoj potenciál, ktorým bola obdarená a  to vo forme mentálnej energie, naučiť sa vyvažovať svoju energiu múdrosťou a  správnym úsudkom a  ovládať ju fyzicky,  mentálne, srdcom a  hlavne pozitívne. Ak osmička využíva svoj talent negatívne, je takmer neznesiteľná, chamtivá a nenásytná. Má obrovský potenciál, ale až rovnováha rozhodne, ako ho dokáže využiť! 9. ROZVAHA Človek tohto čísla sa vyznačuje veľkou citlivosťou a  zraniteľnosťou. Ostatní si myslia, že je tichšia, skromná a  dokonca zakríknutá. Má vysoko analytické schopnosti. Deviatka je jedno z  najkomplikovanejších čísel, skrýva sa v  ňom ďaleko viac, než by sa na prvý pohľad zdalo. Je spoľahlivá a nikdy nepúšťa ľudí okolo seba k vode, vždy ich neviditeľnými vláknami drží pri sebe. Nemusí týchto ľudí vidieť každý deň, alebo si s  nimi písať, stačí, keď ich uvidí a priateľstvo pokračuje tak, ako by s nimi bývala každý deň. Občas si toho naberie príliš veľa a vyčerpáva svoje vnútorné zdroje. Vtedy je arogantná a pyšná. 10. SILA Keďže má v čísle nulu, dáva to hĺbku charakteru a  ďalšiu dimenziu. Emocionálne je veľmi silná a  predsa zraniteľná. Dosť si stráži svoje súkromie a nemá vo zvyku preberať svoje problémy s  druhými. Spolieha sa predovšetkým na  seba, no zároveň je veľmi citlivá a  snaží sa vždy pomôcť. Má v sebe určitú hrdosť, ktorá jej bráni požiadať o pomoc. Pozor,  hrozí jej, že začne byť závislá na čomkoľvek, čo jej dá nachvíľu pocit, že sa oslobodila od problémov. 11. CITLIVOSŤ: Jednotka je číslom nezávislosti. Je to hlboko senzitívna osoba s darom in-

tuície, a možno aj dosť otvorená a priama, alebo je „veľmi zasnená”. Je niekedy ťažké získať od nej priamu odpoveď na otázku, ktorá sa týka priamo jej citov. Má úžasný cit pre ostatných, nikdy by vedome nikomu neublížila, no ale ona je veľmi zraniteľná. Dokáže byť sama k sebe prísna. Keď je v zlom duševnom rozpoložení, býva osoba jedenástka jedovatá, labilná a neistá. 12. VŠESTRANNOSŤ:  V práci je činorodá a profesionálne schopná, pretože jednotka s  dvojkou oscilujú k  trojke, má aj myšlienkovú bystrosť a veľmi dobre vychádza s ľuďmi. Vo vzťahoch je priateľská a otvorená, aj keď sem-tam ostýchavá. Partner v jej živote je veľmi dôležitý, aj keď to nerada priznáva. Priťahujú ju spokojní, veselí, nezávislí a rýchlo chápaví ľudia. Smiech patrí nerozlučne k jej životu. Baví ju získavať myšlienkové podnety. Negatívnymi vlastnosťami dvanástiek sú inklinácia ku chaotickosti, zbrklosti. 13. VERNOSŤ Má nadanie v  rôznych oblastiach a  rada zastáva zodpovedné miesta, aj keď jej občas chýba sebadôvera, potrebuje podporu dobrých priateľov a  rodiny, skupiny či organizácie, v  ktorej pracuje. Veľký dôraz kladie na materiálnu istotu a  je ochotná tvrdo pracovať, aby zabezpečila svoje potreby ako aj potreby svojich blízkych. Je veľmi zraniteľná a  občas vie byť dosť nedotklivá a urážlivá. 14. CIEĽAVEDOMOSŤ Ľudia, ktorí majú číslo dňa 14, čerpajú zo  svojho čísla nezávislosť jednotky a organizačnú schopnosť štvorky. Niekedy doslova vidí červeno, keď niekto skúša jej trpezlivosť, a potom dlho trvá, než sa ukľudní. Ťažko zabúda na  krivdy, ktoré utrpela a často si ich ešte po rokoch pripomína s  rovnakou prudkosťou ako vtedy.

Keď podľahnú negatívnemu vplyvu svojich vibrácií, vtedy sa z nich môže stať oportunista, alebo hotový diktátor, či samozvaný sudca. 15. ODVAHA  Dá sa povedať, že zahrňuje zmes všetkých čísel 1, 5 aj 6 a  niekedy prevláda tá nežnejšia časť týchto čísiel a  niekedy zase tá slobodomyseľnejšia. Takáto osoba je nezávislá, no čas od času sa vie správať vzdorovito, no pôsobí húževnatým dojmom. Zachováva si určitý odstup, preto je ťažké ju spoznať. Svoj súkromný život si stráží a nepotrpí si na zásahy z vonku ani na nijakú publicitu. Dalo by sa povedať, že je silná, nezávislá, hrdá a pracovitá. Je veľmi citlivá a povahovo zložitá. 16. PRIAMOČIAROSŤ Vytvára si pevné názory na to, čo je v živote dobré a čo zlé, a  nehľadí na  to, koho sa tým dotkne, keď sa ozýva proti netolerancii, diskriminácií a  fanatizmu. Zle znáša dogmatických ľudí, i keď je sama dosť silná emocionálne i  mentálne. Určite je v  nej trochu exhibicionizmu, má veľmi dobrý pozorovací t a lent

23


Je to vo hviezdach

Akí vlastne sme ? a vie toto jej pozorovanie aj vtipne okomentovať. Šestnástka však vie byť aj veľmi netolerantná a vypočítavá. 17. ZDATNOSŤ   Väčšinou si toto číslo berie z  jednotky nezávislosť a ctižiadosť a zo sedmičky pozorovacie schopnosti a potrebu vlastných životných skúseností. Sedmička je číslom dokonalej formy vo fyzickej rovine, ktorá ju učí víťaziť sám nad sebou. Obe čísla oscilujú k 8, ktorá je číslo mentálnej energie a  roviny rovnováhy. Je číslom ctižiadostivým a  samostatným, takže má vlastne dvojitú dávku nezávislosti z  jednotky aj z  osmičky. No chce to koordinovať nakoľko, kým dospeje, môže mať náchylnosť k  dramatickým citovým výlevom a panovačnosti. 18. ZODPOVEDNOSŤ Má silnú a  nezávislú jednotku a  osmičku, ktorá vyjadruje mentálnu energiu, nezávislosť a  vyváženosť a  výsledkom je krajne silná osobnosť. Jej myseľ je ustavične nespokojná a  ustavične sa naháňa po múdrosti a pravde. Má svojský zmysel pre humor a  v  spoločnosti, kde je veselo, je perfektný zabávač. Keď je negatívne naladená, osobnosť osemná stk a

24

je úskočná, neustále kritizuje a vyčíta aj neoprávnené veci. 19. ELÁN U  človeka devätnástky jednotka predstavuje pojem „ja som“ a  znamená nezávislosť, ctižiadosť. Jednotka môže byť sebecká a zištná, ale deviatka predstavuje mentálnu silu, energiu a  múdrosť, je vo svojej podstate nezištná a štedrá. Devätnástka je múdry a chápavý človek, trpezlivý učiteľ a veľmi dobrý priateľ. Vie však byť aj náladová a nevyrovnaná, práve pre silu čísiel 1 a 9. 20. INTUÍCIA Toto číslo má neuveriteľnú intuíciu a nula mu priraďuje ešte ďalší rozmer a  to je duchovný. No zároveň znižuje odolnosť voči stresu. Dvadsiatka osciluje k dvojke a nula ju posilňuje. Pri takejto citlivosti je  rovnováha takýchto ľudí veľmi krehká a stres ich môže veľmi rýchlo narušiť. Pokiaľ je dvadsiatka stresu ušetrená, je láskavá, oddaná, no stačí však málo, aby stratila svoje sebaovládanie a pochytí ju prudký hnev. 21. POCHOPENIE Toto číslo dáva veľký potenciál. Číslo dva posilňuje citlivosť, intuitívnu stránku povahy na  úkor stránky nezávislej a  ctižiadostivej. Dokáže sa zorientovať v akejkoľvek situácií a než dospeje k rozhodnutiu, snaží sa pochopiť obidve strany veci. Jednotka dáva odhodlanie dotiahnuť všetko do  konca bez snahy vyvyšovať sa nad druhými, no má potrebu stretávať sa s  ľuďmi. Má kúzlo osobnosti, k druhým sa chová ohľaduplne. Ak ju však ovládne hnev, stráca zábrany a vie byť nepriateľom do  posledného dychu, na  život a na smrť. 22. SENZITÍVNOSŤ Každú výčitku si berie k  srdcu a ľahko sa jej dotkne. Niekedy jej trvá dlho, kým sa postaví na  vlastné nohy, ale ako náhle to urobí, stojí na  nich pevne. Na-

koniec vždy zo svojho čísla nájde silu štvorky a potom si už začne robiť plány a  raziť si cestu k  uskutočneniu jej plánov. Jednoducho je vytrvalá vo svojich plánoch a  to je najsilnejšia vlastnosť - Vytrvalosť!   V mnohých prípadoch je to partner, ktorý jej pomáha uskutočňovať jej sny, nech sú už akékoľvek. Má toľko intuície, že vie úplne splynúť s osobou, ktorú miluje a žiť s ňou v akejsi symbióze. Keď dvadsaťdvojka investuje energiu negatívne, býva to človek workoholický a vie byť aj nečestný. 23. SAMOSTATNOSŤ Dáva najavo celému svetu, že si vystačí sama a  ma rada svoju voľnosť. Chce žiť svoj život svojím vlastným spôsobom. Každú výčitku si berie k srdcu a ľahko sa jej dotkne. Niekedy jej trvá dlho, kým sa postaví na vlastné nohy, ale ako náhle to urobí, stojí na nich pevne. V mnohých prípadoch je to partner, ktorý jej pomáha uskutočňovať jej sny, nech sú už akékoľvek. Má toľko intuície, že vie úplne splynúť s osobou, ktorú miluje a žiť s ňou v  akejsi symbióze. Keď dvadsaťdvojka investuje energiu negatívne, býva to človek workoholický a vie byť aj nečestný. 24. PRÍVETIVOSŤ Číslo 24 sa skladá z  dvoch čísiel a to z dvojky, ktorá dáva intuíciu, citlivosť a z praktickej a vyrovnanej štvorky, ktorá vnáša do ich života metodický prístup k  životu. Dohromady tieto čísla oscilujú k  šestke, ktorá je číslom harmónie a krásy. Niekedy rýchlo a neuvážene jedná a tým pádom si sťažuje život. Zvádzajú tiež boj s vlastnou lenivosťou a  tendenciou robiť unáhlené závery. 25. SKROMNOSŤ Človek, ktorý sa narodil 25, bez ohľadu na to, čo v živote všetko dokázal, ostáva vždy skromný a  nenáročný. Je veľmi citlivý a láskavý, a nešetrnosť druhých sa ho veľmi dotýka. Do-


hh káže byť veľmi zábavná a čo je dôležité, vie sa zasmiať aj na  sebe.  Odmieta čeliť stresovým situáciám v  rodine a  v  partnerskom vzťahu, takže radšej ustúpi, len aby bol pokoj. Dala by sa im teda vytknúť pomerne ľahká ovplyvniteľnosť a neschopnosť prevziať zodpovednosť. 26. ENERGIA Toto číslo má dve senzitívne vibrácie - družnú, intuitívnu dvojku a harmóniu starostlivej šestky. No a dohromady nesmierne silnú, schopnú osmičku. Preto je láskavá, citlivá a  chápajúca, vibrácie osmičky jej dávajú zároveň vnútornú silu, ktorá jej pomáha prekonať i tie najzložitejšie životné problémy. No nakoľko tieto čísla oscilujú k osmičke, potrebuje si strážiť svoje súkromie. Ľudia narodení v  dvadsiaty šiesty deň mesiaca však môžu skĺznuť k zaslepenosti, nezáujmu a ľahostajnosti. 27. SVEDOMITOSŤ Toto číslo preberá na  seba všetku mierumilovnosť, intuíciu a  citlivosť primárneho čísla dva i  pozorovacie schopnosti čísla sedem. Keď tieto čísla sčítame, dostaneme číslo deväť a hneď tu máme tri čísla, ktoré sú priamo predurčené k tomu, aby spolu a medzi sebou spolupracovali. Má v živote jasno, čo je v živote správne a čo zlé. Pravda a hlbší zmysel života má pre ňu veľkú váhu. Povrchným vzťahom sa vyhýba a svojho partnera si vyberá na základe duchovnej spriaznenosti. Nemá tendenciu stať sa vodcom, ale je ochotná ujať sa vedenia. No život berie niekedy až príliš vážne. 28. INDIVIDUALITA Najprv sa riadi citom a  až potom rozumom. Má fantastický zmysel pre humor, ale dokáže byť nadmieru tvrdohlavá. Za nič na svete sa nedá k ničomu donútiť, a čo je najhoršie pre ňu, keď ju začne niekto obmedzovať, alebo nútiť ju rozhodnúť medzi niekým a  jej záujmami. Má rada všetko pod

kontrolou a najradšej rozhoduje sama za seba. 29. LOGIKA Je veľmi citlivá a vysoko zraniteľná. Je vysoko senzitívna. Svoje city uzatvára hlboko v sebe. Je hľadačom múdrosti a  pravdy, má hlbšie pochopenie života, má dokonalé analytické schopnosti. Je hlboký mysliteľ, ak nájde rovnováhu vo svojich číslach bude dokonale šťastný človek. Jej citový život je dosť neprehľadný. Sú to komplikovaní a ťažko spoznateľní ľudia, niekedy budia dojem chladných vypočítavcov. 30. RÁZNOSŤ: Ľudia narodení tridsiateho majú zosilnenú vibráciu čísla 3. Táto tridsiatka dáva veľmi veľa mentálnych podnetov, tvorivé myslenie a  schopnosť vychádzať s ľuďmi. Na ľudí pôsobí sebaisto, a to jej umožňuje uspieť v každej situácií, v ktorej sa ocitne. Jej bystré myšlienkové pochody jej umožňujú veľmi rýchlu bezpečnú orientáciu, problémy dokáže domyslieť a upraviť podľa svojho rozhodnutia. Je veľmi inteligentná, no niekedy netolerantná a  stanovisko toho druhého nechce uznať, či priznať si, že aj ona sa občas mýli. 31. PRUŽNOSŤ Vidí sa príliš sebakriticky. Má v  sebe nápady a  predstavivosť, metodické a  organizačné schopnosti, i  originalitu, ctižiadosť a potrebu nezávislosti. Trojka je číslom nápadov a štvorka má schopnosť budovať, pokiaľ teda tieto dve vibrácie pôsobia spoločne. Presne vie, čo od  života chce a  podľa toho si stanoví ciele. O  svojich úspechoch rozpráva skromne a radšej ostáva v pozadí. Má na seba veľmi vysoké nároky. Má pevnú vôľu a rýchlo sa nevzdáva.

P. u. Anderková, mohli by ste nám niekedy odpustiť triednickú? Ďakujeme :))) I. AU Veľká vďaka p. u. Kuchčákovi za trpezlivosť na matike. I. AU P. u. Gracíkocá, Vy naša parádnica! Vďaka Vám máme geniálne hodiny. Áno, nie sme možno najlepší (napríklad ja), ale úprimne Vás máme naozaj radi. Jóóój, a tie vaše „style heft y“. Totálny origoš! Držte sa, nech Vám výjde všetko, čo chcete. P. u. Rončáková, boli ste naša prvá, my Vaši prví. Prežili sme si kadečo. Dobre, trocha zle, ale aby ste vedeli, všetko stálo za to! Ďakujeme za všetko, čo pre nás robíte a čo ste pre nás spravili. :) IV. AU P. u. Barčáková, Vaše hodiny sú takým malým zážitkom :) Vážne. Vďaka Vám sa na Rusko nemusíme pozerať len ako na niečo komunistické. Môžeme tam nájsť toľko pekných vecí... Viete tak príjemne zmeniť pohľad na svet. Ďakujem Vám za všetko! P. u. Ľubová, nič to nevystihne tak, ako úprimné ĎAKUJEM! P. u. Gillová, ostaňte taká, aká ste. :)))

(Kačena)

25


Zábava

Zamyslite sa Synovia Šejk mal dvoch synov. Na smrteľnej posteli im povedal, že dedičstvo získa ten z  nich, koho ťava dôjde do  mesta ako druhá. A  tak sa synovia vydali z  domu na  svojich ťavách. Po  pár dňoch poflakovania sa narazili cestou na  múdreho starca. Keď im poradil, obaja synovia vyskočili na ťavy a čo najrýchlejšie uháňali do mesta. Otázka znie, čo im múdry starček poradil?

miestnosti sú tri žiarovky. Každý vypínač patrí k jednej žiarovke. Z  jednej miestnosti do druhej nevidno. Ako zistíš, ktorý vypínač patrí ku ktorej žiarovke, keď do miestnosti so žiarovkami môžeš vstúpiť iba raz ? Loptička v rúre Malému chlapcovi spadla do úzkej hlbokej rúry pingpongová loptička. Rúra bola len o niečo širšia ako loptička, teda rukou ju vytiahnuť nemohol. Čo by ste mu poradili, aby dostal túto loptičku von (bez jej poškodenia)?

Čo je správne: sedem a päť je trinásť alebo sedem a päť sú trinásť? Lopta Ak správne hodíš bumerang, tak sa k  tebe vráti. Dokážeš však hodiť loptu (čo najsilnejšie), aby sa k tebe vrátila? (do ničoho nenarazila, nebola k ničomu pripevnená, bez pomoci iných ľudí)

Jeden muž žije na desiatom poschodí a každý deň zíde do práce výťahom. Ale keď sa večer vracia, ide na  siedme poschodie výťahom a  potom peši po  schodoch na  desiate poschodie. Priamo na  desiate poschodie ide výťahom iba ak je ešte niekto vo výťahu alebo ak v ten deň pršalo. Prečo?

Žiarovky Nachád zaš sa v miestnosti s tromi vypí n a č m i , v  druh e j

Príde Jožko do školy s hrčou na hlave a pani učiteľka sa ho pýta: - Čo Jožko, štipla ťa osa? - Nie, nestihla... Otec ju zabil lopatou! Nesplnené želanie Dcérenka sa pýta mamičky: -Maminka aj ty si si želala princa na koni?? -Áno, dcérenka, ale žiaľ prišiel len ten kôň... Zajko alkoholik Zajačik alkoholik ide lesom a  vidí medveďa, ako ide na bicykli a tak sa ho pýta: -Medveď a  to odkiaľ máš na  bicykel ? Medveď hneď odvetil:

Tehla Tehla váži kilo a pol tehly. Koľko váži jedna tehla?

Včerajšok Kde vždycky včerajšok prichádza až po dnešku?

Trefa

Maminka odpovedá: Výťah

Číselká

Zasmej sa

Potápanie Traja muži sa potápajú v rieke, ale keď vylezú tak iba dvaja majú mokré vlasy. Ako to je možné ?

-No zajačik, kto nepije, ten má. Na druhý deň zajačik si zasa vykračuje lesom a uvidí medveďa na aute a kričí na medveďa: -Medveď, ale to ako ? Ako to, že máš na auto ?? Medveď pootvorí okienko a  hrdo hovorí: -To vieš, zajačik, kto nepije, ten má.

„Ak deň po zajtrajšku je včerajšok, potom ‚dnes‘ bude tak vzdialený od nedele ako deň, ktorý bol ‚dnes‘, keď deň pred včerajškom bolo zajtra!“

Zajačik nazlostený odchádza. Na tretí deň ide medveď na aute po lese a len uvidí ako pred ním pristáva helikoptéra, pozrie lepšie a  to zajac alkoholik. Vôbec tomu nechápe, tak sa spýta zajaca:

Ktorý deň v týždni je tento výrok pravdivý?

-Zajačik, ako to, že ty už máš helikoptéru?

Ústne puzzle

Zajačik pokojným hlasom odpovie:

26

-Medveď, prázdne fľašky som bol vrátiť....


Zábava

Po zime nás ččaká...

hh

Odpovede na otázky: Synovia -Starček im poradil, aby si vymenili ťavy. Číselká -Samozrejme, ani jedno, sedem a päť dáva dohromady dvanásť. Lopta -Stačí hodiť loptu priamo nad seba, gravitácia sa o ostatok postará. Včerajšok -V slovníku. Žiarovky

1. Prvý mesiac v roku

9. Dopravný prostriedok

2. Medveď na 4

10. Meniny 7. marec

3. Nádoba na nápoj

11. Mužský spoločenský odev

4. Zviera s chobotom

12. ŠPZ Zvolen

5. Opak slova „malé“

13. Orgán slovnej komunikácie

6. Sluchový orgán 7. Prasa po „anglicky“ 8. Umelecké dielo so  strašidelnou tematikou

14. Rovnako znejúce slová s iným významom 15. Farba smútku 16. Droga spôsobujúca poškodenie mozgu

Tak ktorý stôl je väčší ?

-Stlačíš prvý vypínač, počkáš pár minút, kým sa žiarovka nahreje a potom stlačíš druhý vypínač. Vôjdeš do miestnosti a teplá žiarovka patrí k prvému vypínaču, svietiaca žiarovka k druhému a zhasnutá k tretiemu. Loptička v rúre -Do rúry treba naliať tekutinu. Na jej hladine bude loptička plávať. Výťah -Ten muž je trpaslík (je menší než ostatní ľudia). A preto nedočiahne (ani nevyskočí) na tlačidlo pre desiate poschodie. Ale môže požiadať ostatných vo výťahu, aby zapli jeho tlačidlo alebo ho môže stlačiť dáždnikom.( Tehla -1 tehla= 1 kg + 1/2 tehly A teda 1 tehla váži 2 kilogramy. Potápanie -tretí muž je holohlavý Ústne puzzle -Nedeľa

27


Gaudeamus 3/2012  

Školský časopis Spojenej školy v Nižnej

Gaudeamus 3/2012  

Školský časopis Spojenej školy v Nižnej

Advertisement