Page 1

Gaudeamus Školský časopis SŠ v Nižnej Január 2011 Ročník V. Číslo II.


Editoriál

Aj to najmenšie gesto má svoj význam ľudí. Zistíš, že väčšiu časť z človeka si zoberieš práve z  jeho gest. Už len to najmenšie gesto ťa dokáže postaviť na nohy. Len malý pohľad a letný úsmev rozžiari radosť na druhej tvári, ako rozžiari malý plamienok veľkú sviečku. Skús aj ty aj tie najmenšie svoje gestá viesť k  radosti, láske, úsmevu, a to nielen cez sviatky. Je to len na tebe ako vyjadríš svoje pocity na tvári. Preto za celú redakciu ti prajem tie najkrajšie vianočné sviatky plné pokoja a lásky v tvojom srdci a radostných gest na tvári.

Redakčná rada: Šéfredaktorka: Andrea Telúchová Zodpovedná vedúca: Monika Barčáková Redaktori: Miloš Planieta Paulina Matějová Veronika Brunčaková

(aďkovnik)

Andrea Telúchová Angelika Paliderová

Obsah:

Lucia Ragulová Ľuboš Kšenzulák ANdrea Nakačková Miroslava Koleňová Janka Smolková Lukaš Ragula Patrícia Baranyaiová Fotograf: Paulína Matějová Grafická úprava: Angelika Paliderová Stránka SŠ: www.ssnizna.edupage.org Tlač: Ondrej Kubík

2

Verný či neverný čitateľ! Som rada, že sa ti dostalo do rúk ďalšie číslo tohto časopisu. Čas neúprosne letí a  stužkové našich maturantov sú už len minulosťou. No opäť sa nám blížia krásne sviatky plné lásky a pokoja. A preto aj toto číslo je tak trochu „zvianočnené“, ale neustále pokračujeme v  našich stálych rubrikách, ktoré by sme nezvládli s  tvojou pomocou. Preto sa tu dočítaš o  našej večne usmiatej p. bufetárke, o  najnovších udalostiach, o  výhercoch ďalšej súťaže a  taktiež tu nájdeš aj poriadnu kopu zábavy a ako vianočné plus dostaneš mini darček. Tak nás naďalej čítaj. Dnes som nakukla von cez okno a  môj pohľad sa uprel na  krásny, ale studený decembrový podvečer, kde popred mňa tancovali dokonale vytvorené vločky. Vtom mi prešiel mráz po  ruke, zbadala som človeka, ktorý sa mračil, akoby sa hneval na celý svet. A tak som sa zamyslela nad gestami človeka. Aký dôležitý je očný kontakt, úsmev či smútok na  tvári pri rozprávaní. Skús si to aj ty všimnúť. Zadívaj sa do tvári

Aj to najmenšie gesto má svoj význam 2 Dajte nám podnet, o čom chcete čítať Vždy sama sebou 4 - 5 Kto bol dobrý 6 Navždy sa zachová 7 - 9 Červené stužky 10 Krídla Vianoc 11 Tvorivý tvor 12 Anketa 13 Dračí jazdec, Pán zlodejov 14 - 15 Rozprávky víťazia 16 Mútne - dedina, kde som doma 17 Techno 18 Kuky se vrací, Deadline 19 For you 20 Sprichst du Deutsch? 21 Šťastie je nezaplatiteľné 22 - 23 Florbalisti súperili 24 -25 Dimenzia 26 - 27


Aktuálne

Dajte nám podnet, o čom chcete čítať

hh

V našom časopise si svoje miesto našli umelci a najmä jemná ženská ruka redaktoriek je dominantne nežná. Chýba tu viac mužnosti, viac štýlu typu „for man“. V škole máme 80% chlapcov, ktorí určite čakajú na  správne mužské rubriky. Nájsť vhodného redaktora pre takéto rubriky je akosi ťažké, preto aj touto cestou vyzývam všetkých mužov – študentov na  dialóg cez časopis Gaudeamus. Ak nechcete písať, dajte nám aspoň podnet, o čom by ste chceli čítať alebo aké témy sú vám blízke. Schránka časopisu Gaudeamus je práve ten vhodný komunikačný prostriedok.

Vážení študenti, prvýkrát od vzniku časopisu Gaudeamus sa dostávam k slovu aj ja, riaditeľ školy. Nie je to preto, že by som nemal priestor na  stránkach nášho časopisu pre príliš veľký záujem autorov zviditeľniť sa – kiežby to bola pravda, ale jednoducho preto, že som nechával priestor vám, študentom. Je to časopis v  prvom rade o  vás a  pre vás. Toto som si myslel až do  chvíle, keď časopis Gaudeamus získal 2.  miesto v  súťaži Štúrovo pero, kde v  konkurencii školských časopisov z  celého Slovenska obstál výborne. Rozhodol som sa preto využiť aj tento mediálny priestor pre lepší kontakt medzi riaditeľom a  študentmi školy a napomôcť tomu, aby sa Gaudeamus stal najlepším študentským časopisom na Slovensku – má na to všetky predpoklady. Tak teda poďme otvoriť priestor, vytvoriť nové dimenzie pre komunikáciu, dialóg, polemiku, pre vlastné názory či podnety. Dobrý časopis má informovať, burcovať, trocha provokovať, má byť trendový a  štýlový.

Aby sme začali ten správny dialóg, dovoľte mi predstaviť moje najnovšie idey v smerovaní školy a  zdôvodniť tieto kroky. Škola má poskytovať kvalitné vzdelávanie a  hodnota školy je meraná jej kvalitou. Aká je kvalita školy, o tom môžu rozprávať rodičia, žiaci aj pedagógovia, ale stále je to len subjektívne hodnotenie. Ak má byť kvalita školy vyjadrená čo najvernejšie, musí jej kvalitu zhodnotiť nezávislá inštitúcia, ktorá hodnotí naozaj objektívne a  to nielen našu školu, ale rovnakým spôsobom hodnotí aj ostatné školy. Vstúpili sme do hodnotiaceho procesu škôl medzinárodne uznávanou inštitúciou IES v Londýne, ktorá sa zaoberá hodnotením školy, vzdelávacieho procesu a  vzdelávacích programov. Pravdepodobne vo februári 2011 získame ratingové hodnotenie, ktoré jasne zadefi nuje kvalitu našej školy i  jednotlivých vzdelávacích programov. Každý absolvent môže dostať certifi kát s týmto hodnotením. Chceme, aby naši absolventi boli iní ako študenti druhých stredných škôl. Tento certifi kát vás nielen odlíši od  ostatných, ale vaše vzdelanie

bude jasne identifi kovateľné kdekoľvek vo svete. Ďalší krok na zistenie našej kvality sme urobili 8. decembra, keď sa spustil projekt s  názvom Feedback. Skupinu deviatich našich pedagógov školy hodnotili študenti našej školy za asistencie psychológov z pedagogickej poradne. Cieľom je zistiť vlastné schopnosti učiteľov i prípadné nedostatky vo vyučovacom procese. Na prvý pohľad je to príliš odvážny krok, aby študenti hodnotili pedagógov, ale je to možno jediný spôsob pre učiteľa, ako odhaliť vlastné rezervy. Hodnotenie je diskrétne a  výsledky sa dozvie len samotný učiteľ. Záleží iba na  ňom samom, ako s  nimi naloží, do  akej miery sa stotožní s hodnotením študentov. Predstavil som vám dva atribúty kvality školy – vonkajšiu kvalitu a vnútornú kvalitu. Zatiaľ sú to len základy kvality, ktoré treba napĺňať. Ako to chceme robiť, dozviete sa v budúcom čísle. Ing. Peter Smolár

3


Interview

Vždy sama sebou Význam mien: Alexandra Je nemo odvodené z mužského mena Alexander, má grécky pôvod, znamená „obranca mužov“ a jeho nositeľky oslovujeme Saška, Saša. Alica Nikdy neváha, má nejasný pôvod. Je pravdepodobne odvodené zo staronemeckého mena Adelheid, čo v preklade znamená „vznešená bytosť“. Na  našom území sa toto meno vyskytuje málokedy. Alžbeta Je ľudská, má hebrejský pôvod, je novozákonné a v preklade znamená „Bohu zasvätená“. S  Betkami, Betuškami, Alžbetkami, ako ich prezývame, sa na Slovensku stretávame iba ojedinele. Andrea Má grécky pôvod a  v  preklade znamená „mužná, silná a odvážna“. Nositeľky tohto na  našom území bežne zaužívaného mena oslovujeme Ajka, Andy, Andrejka. Andrej Má rád slobodu, je gréckeho pôvodu a  pomerne zaužívané meno.

4

Ako ďalšiú obeť našej zvedavosti a záujmu sme si vybrali pani bufetárku, Veroniku Brunčákovú. Človek sa s  ňou stretáva hneď po  prekročení prahu školy, kde sa z malého okienka bufetu na  nás od  rána usmieva. Naša teta bufetárka je vždy ochotná, milá a  trpezlivá dáma. Pre často hladných a  maškrtných je ona a  jej bufet nevyhnutnou súčasťou nášho školského života. Veď deň čo deň, prestávku čo prestávku, sa nájdu študenti, ktorí okupujú toto miesto. No čo o  nej vlastne viete, okrem toho, že v jej bufete nájdete kopu dobrôt viac-menej kedykoľvek, keď máte na niečo chuť? Čítajte ďalej a dozviete sa veci, ktoré by ste možno od nej nečakali. Dovoľte nám aj takýmto spôsobom priblížiť vám človeka, pani Brunčákovú, ktorá tvorí súčasť našej školy a  svojou prítomnosťou nám spríjemňuje život.

1: Pri vašej práci sa neustále stretávate s matematikou. Aký vzťah ste mali k matematike ako k predmetu za vašich školských čias? Už sa veľmi nepamätám, pretože to bolo veľmi dávno (smiech). No matematiku som mala asi veľmi rada. 2: Klasická otázka, no nedá mi neopýtať sa. Kým ste sa v detstve chceli stať? Tak to už vôbec neviem (Ale to nepíš!!!) Čo ja viem? Chcela som byť krajčírkou, ale byť bufetárkou sa mi tiež páči. Možno je to tým, že moja mama pracovala v obchode a tak som si na to nejak zvykla. 3: Každý deň stretávate množstvo študentov a pritom sa určite vyskytnú aj nejaké vtipné zážitky. Spomenuli by ste si aspoň na jednu takú situáciu? Neviem si takto narýchlo spome-


Interview

hh núť. Mali ste ma na túto otázku vopred pripraviť!!! (smiech)

to s mojou vnučkou pustíme naplno. A zábava je skvelá.

4: Vaša práca je asi najzložitejšia cez prestávky, no čo rada robíte vo voľnom čase?

7: Keby ste si mohli vybrať a byť filmovou alebo rozprávkovou postavou, kým by ste boli a prečo?

Ako? Kde? Doma, či tu? No najradšej sedím pri počítači alebo za volantom. Veľmi rada totiž šoférujem.

Ja chcem byť len sama sebou, lebo som skromný človek.

5: Váš bufet je plný dobrôt a sladkostí, ktorými nás zásobujete. Nelákajú aj vás? Vždy odolám! Mnohokrát tu aj týždeň či dva nič nezjem. 6: Aký štýl hudby lahodí vašim ušiam? No mátko! (smiech) Všetko. Napríklad, keď hrajú Waka Waka, tak si

8: Ako si pamätáte na svoje detstvo? Myslíte, že sa líši od detstva terajších detí? Ale čo ja viem? Asi určite. V minulosti to bolo iné. V dnešnej dobe sa dá povedať, že deti majú všetko, čo chcú. Nás bolo 5 detí a spolu nám bolo veselo, takže sa nemám načo sťažovať. 9: Vieme, že medzi študentmi našej školy máte dcéru. Je to vaše jediné dieťa? Nie. Mám 3 deti a  som na ne veľmi hrdá. 10: Je niečo, čo by ste chceli odkázať alebo poradiť našim študentom? Aby nehrešili a  boli trpezliví! Veľmi pekne ďakujeme za to, že si pani bufetárka na nás našla čas a že nám poskytla rozhovor. Do  budúcnosti jej prajeme najmä veľa radosti a  zdravia v  živote + veľa trpezlivých a vychovaných študentov navštevujúcich jej bufet. Ďakujeme, že Vás máme. (Remember8)

Anna Je hrdá, nedá sa veľmi ovplyvňovať. Anna má hebrejský pôvod a ich význam je „milá“, „milostná“. Nositeľky týchto klasických, prevažne dedičných mien, oslovujeme Anička, Anka. Anton Je aktívny, má latinský pôvod a jeho význam je „popredný“, „vynikajúci“. Nositeľov tohto u nás menej rozšíreného mena oslovujeme Tónko, Tóno, Toník, Tondo. Beáta Je objektívna, má latinský pôvod a význam mena je „blažená, šťastná“. Nositeľky tohto dnes pomenej zaužívaného mena oslovujeme Bea, Beátka. Boris Je spoľahlivý, má ruský pôvod a je odvodené z mongolského slova bogori, ktoré znamená „malý“. Nositeľov tohto u nás menej rozšíreného mena oslovujeme aj Borisko, Bori, Borko. Branislav Je uvážlivý, má slovanský pôvod a význam mena je „bráň slávu“. Nositeľov tohto u nás bežne zaužívaného mena oslovujeme Branko, Braňo.

5


Udalosti

Kto bol dobrý? Dalibor Je oddaný rodine, má slovanský pôvod a znamená „vzďaľuj boj“. Nositeľov tohto u nás málo rozšíreného mena (vyskytuje sa skôr na  území Čiech), oslovujeme Dali, Daliborko. Daniela Má hebrejský pôvod a v preklade znamená „boh je môj sudca“. Nositeľky tohto na  našom území bežne zaužívaného mena oslovujeme Danielka, Dani, Danka. Dávid Dávid - je subjektívny, má hebrejský pôvod a v preklade znamená „miláčik“. Toto biblické meno patrí na našom území medzi populárne a nositeľov oslovujeme aj Dávidko, Dado, Dadko. Denis a Denisa Sú váhaví, majú grécky pôvod. V  preklade znamenajú „zasvätení bohu vína, úrody a plodnosti Dionýzovi“. Patria na našom území medzi obľúbené a  nositeľov oslovujeme Deniska, Danka, Deni, Denisko. Dominik Sa rád vzdeláva, je svätecké meno, latinského pôvodu a  jeho význam je „pánov.“ Meno Dominika je ženskou podobou mena Dominik. Oslovujeme ich Domko, Domino.

6

Tak ako sme v škole neustále hodnotení známkami, tak aj raz ročne nás chodí „zhodnotiť“ sv. Mikuláš. Keďže napadol sneh, aj náš Mikuláš mal troška problém s  príchodom, ale to meškanie sme mu všetci odpustili, veď aj tak sa dlhšie čakalo na naše nádherné anjeliky, pokým sa dolíčia. A  tak celá škola, študenti i  učitelia, boli už napätí a  iba v  diaľke svojimi ušami túžili započuť zvonec, ktorý sa blížil k nim. Každý sa určite dočkal toho úžasného pocitu a  zaspomínal si nielen na svoje detstvo, ale potešila ho aj mala drobnosť. Mikuláš mal veru veľa práce, ale dúfal, že na nikoho nezabudol. Spoznal sa s novými nápadmi na budúce darčeky a nezabudol obdarovať dobrého, ale i toho horšieho. Zobral nás ako všetkých rovných a  nedaroval nám len maličkú sladkosť, ale hlavne vniesol do našej školy pocit pokoja, vôňu smiechu, dotyk lásky, zvuk radosti a chuť predvianočného času. My len dúfame, že Mikuláša prijmeme s radosťou aj o rok, už polepšení s úsmevmi na tvárach. Týmto ďakujem celému Mikulášskemu zboru za ich ochotu, lebo tá sa im raz určite vráti. A  my ostatní nechajme tie nemateriálne dary Mikuláša znieť v našich srdciach čo najdlhšie. (Školský parlament)

Radosť na internáte Tak a  nastal ten dlho očakávaný 6. december. K  dverám radosť kráča a my sme uzreli Mikuláša. Na  túto peknú tradíciu nezanevreli ani naše pani vychovávateľky z internátu. Prek vapenie,

ktoré nám prichystali, sa nieslo v znamení otázky: Bol si tento rok dobrý / dobrá? Samozrejme, že odpovede boli len kladné, takže bradatý Mikuláš nás obdaril sladkou pochúťkou a  keďže izby nášho internátu obmýva chladný vánok, dostali sme za „odmenu“ aj teplú deku. Pretože sme boli celý rok dobríííííííííííííííííííííííííííí. Mikuláš a jeho dobrí i zlí parťáci sa potom pobrali svojou cestou, avšak zanechali nám ešte vianočnú atmosféru, ktorá po chodbách školského internátu putuje až dodnes. (Ryuk)


Udalosti

hh ... a k tomuto nie je čo dodať. Prečítajte si krátke postrehy našich maturantov, pokukajte krásne herečky a  hercov v  hlavných úlohách a  tešte sa na  tú svoju STUŽKOVÚ!!!

Navždy sa zachová... Dušan Je svojský, je južnoslovanskou skrátenou podobou mien Duchoslav a Dušislav, a v preklade znamená „slávny duchom“. Erik

Stužková - II. TN Poviem vám, ten čas je tak neúprosne rýchly. Akoby to bolo včera, keď sme ako prváci so strachom vošli do  tejto školy. Ako v  každej triede, aj u nás boli chvíľky, keď sme si liezli občas na nervy, ale boli aj také momenty, ktoré stáli za to. Počas tých pekných, ale zároveň ťažkých piatich rokov sa dosť často menil náš kolektív. Namiesto tých, čo to vzdali, prišli iní a  charakter našej triedy sa úplne zmenil. 23. október bol náš osudový deň – stužková. Bavili sme sa až do šiestej rána, keď už sme boli takí unavení, že nás veru nebolo treba kolísať. Táto únava sa preniesla aj do ďalšieho týždňa a trošku nám trvalo, kým naša prítomnosť na hodinách bola ako tak postačujúca, ale tie zážitky stáli za to. Všetci sme boli spokojní, len škoda, že sa čas nedá vrátiť späť. (Boba)

Už nie chlapci, ale muži – IV. C Už dávno pradávno, v  krajine, kde sa piesok lial a voda sa sypala, bola raz jedna organizovaná skupina s  trestným registrom na  dve strany so sídlom v Nižnej a názvom I. C. Postupom času sa z I. C stala IV. C a tá začala rozmýšľať nad svojou poslednou ACTION. Celú túto action sponzorovali ľudia z  celého sveta a  pod palcom ju mal náš

Sa vie dobre zorientovať, má škandinávsky pôvod a v preklade znamená „ctihodný vládca“. Na Slovensku je menej zaužívané, rovnako ako aj ženská podoba tohto mena. Eva Pochádza z hebrejčiny a vo voľnom preklade znamená „tá, ktorá dáva život“. Podľa starozákonnej knihy Genessis je to prvá žena stvorená Bohom z Adamovho rebra. Na našom území je toto meno bežne zaužívané a nositeľky oslovujeme väčšinou Evka, Evička. Filip Je iniciatívny, má grécky pôvod a v preklade znamená „milovník koní“. Na Slovensku je toto meno v súčasnosti populárne a jeho nositeľov oslovujeme prevažne Filipko. Františka Je nezaujatá, má taliansky pôvod a význam mena je „Francúzka“. Nositeľky tohto u nás menej zaužívaného mena oslovujeme Fany, Fanka, Franci.

7


Udalosti

František Je bystrý, je talianskeho pôvodu, bolo odvodené od mena svätého Františka z  Assisi a  znamená „malý Francúz“. Uvedené krstné meno je na našom území bežne zaužívané. Nositeľov oslovujeme aj Fero, Ferino, Feri, Ferko. Gabriela Si zachováva rovnováhu,je starozákonné meno, má hebrejský pôvod a  v  preklade znamená „boh je silný“. S  nositeľkami tohto mena sa na  Slovensku stretávame menej často a oslovujeme ich Gabina, Gaba, Gabika. Ivan Je zodpovedný, má slovanský pôvod a význam mena je „Boh je milostivý“. Nositeľov tohto bežne zaužívaného mena oslovujeme Ivanko, Ivko. Ivana a Ivona Sú autoritatívne, je odvodené z mena Ján, má slovanský pôvod a jeho význam znie „boh je milostivý“. Meno Ivona je francúzskeho pôvodu a  v  preklade znamená „vyzbrojená tisovým lukom“. Nositeľky týchto na  našom území bežne zaužívaných mien oslovujeme Iva, Ivka, Ivanka a Ivonka.

8

boss Don Ivona Šimková, ktorá kvôli tomu nemohla spávať a preto celé podujatie šľapalo ako hodinky. Zábava počas celého večera bola perfektná a  v  takejto dobrej nálade sme vydržali až do rána. Tí, čo sa menej vyspali, tak nadránom začali pomaličky odchádzať domov, ale nás, zdravých adeptov na  maturitu, to neodradilo a  zabávali sme sa až do  rána bieleho. Napokon sme všetko vyupratovali a po tak úspešne vydarenom dni a  noci sme sa išli vyspať aj my. A  spíme doteraz. Aspoň tak to tvrdia niektorí bossovia. (IV. C)

Bolo dobre, ale krátko Hádky, konflikty, rozbroje, no ale aj spolupráca a kolektívnosť nás sprevádzali pri príprave našej stužkovej. Hodiny, dni, týždne príprav boli zmarené v  ten krásny, ba až kúzelný, večer. Počiatočný stres a  trému vystriedala zábava a  nespočetne veľké a  vzácne množstvo spomienok. Učitelia, rodičia, partneri, či partnerky a  samozrejme my, IV. D, sme boli po celý tento večer ako veľká family, ktorá si plnými dúškami užívala tento tradovaný sviatok. Bolo dobre, ale krátko, všetko nám tam išlo hladko. Každému sa ľúbilo a všetko sa vypilo. Zabavil sa nám tam každý,

pamätať si ju budeme navždy. Krátke, no úprimné vďaka patrí osobe, ktorá sa nám skôr viac ako menej o to postarala. Takže, Veronika, ďakujeme. (IV. D)

A už je to tu... Chceli by sme si to ešte raz povedať, ale... už je potom. Po skvelej stužkovej IV. A2, ktorá sa zaryla hlboko do  našich spomienok a  veríme, že aj do spomienok našej triednej, pána riaditeľa i  všetkých prítomných učiteľov, majstrov i  rodičov. Zrazu bolo pár dní pred stužkovou a nič nebolo nacvičené, okrem piesne Gaudeamus, ktorú všetci dokonale zaspievali. Pekne oblečení,


Udalosti

hh najkrajší, akí sme kedy boli, sme sa postavili pred našich rodičov, učiteľov a predviedli sme sa ako najstarší žiaci tejto školy. Ako múdri, krásni a dospelí ľudia. Prihovor nasej triednej, Karin Kakačkovej, nám všetkým sklopil uši. Bol veľmi krásny, protože triedna to všetko prežívala s nami, veď sme jej prvou trie-

dou. Hneď na to každý z nás dostal svoju zelenú stužku, stužku nadeje, ktorá nás posúva ďalej v našom doterajšom živote. Tancovali sme, ako sme najlepšie vedeli a to, že sme dobrí tanečnici, sme predviedli aj pri učiteľskom tanci. Zabávali sme sa ako jeden veľký kolektív, ktorý si za tie 4 roky prežil veľa. Ak to budeme mat v živote aspoň z dvoch tretín také krásne ako doteraz, tak sa asi zbláznime od šťastia! (Dávid Jančo)

Stuhovaná 4. AU Ako každá stužková, tak aj táto bola tá najkrajšia. No najkrajšie, čo sa páčilo asi celej triede, bolo zmierenie sa s našou triednou učiteľkou. Smutné je však, že okolo stužkovej bolo toľko veľa príprav, že nám vlasy stáli hore dupkom a dlho očakávaný deň utiekol tak rýchlo. Ale aj tak nám zostali aspoň príjemné spomienky a  najhoršie, čo nám zostalo, je možno závisť nasledujúcim ročníkom, že ich to všetko, čo už je za nami, ešte len čaká. (IV. AU)

Stužková 4. A1 Navždy sa zachová tá naša stužková... tak sa to spieva v jednej piesni. To je naozaj veľká pravda. A hoci sme program zorganizovali v  deň stužkovej, dopadlo to nielen nad naše očakávania, ale aj nad očakávania profesorského zboru i rodičov. Naše scénky ich prekvapili a potešili zároveň. Nevyskytol sa žiaden problém a všetci boli spokojní. Týmto by som chcel poďakovať môjmu spoluorganizátorovi Wendíkovi. (MIKQ)

Jakub Vychádza z neho veľká sila a bojovnosť, je starozákonné, má hebrejský pôvod a jeho význam je „držiaci sa za pätu“, „druhorodený“. Toto meno môžeme zaradiť medzi populárne a nositeľov oslovujeme Kubo, Kubík, Jakubík, Jakubko. Ján Je aktívny, má hebrejský aj nemecký pôvod a v preklade znamená „Boh je milostivý“. Nositeľov tohto tradičného mena, ktoré je v súčasnosti u nás menej zaužívané, oslovujeme Janko, Janík, Janíčko. Jana Je rezolútna. Význam krstného mena Jana, ktoré je u nás bežne zaužívané a má hebrejský pôvod, je zhodný s významom jeho starozákonnej mužskej podoby a znamená „Boh je milostivý“. Nositeľky oslovujeme Jani, Janina, Janka. Jaroslav Je pôžitkár, má slovanský pôvod a jeho význam je „sláv silu“. Nositeľov tohto na Slovensku bežne zaužívaného mena oslovujeme Jarko, Jaro, Jarino, Jarinko.

9


Udalosti

Červené stužky Jozef Má vyrovnanú povahu, má hebrejský pôvod a význam mena je „Boh pridá, rozhojní“. Nositeľov tohto skôr v  minulosti zaužívaného mena, ktoré sa prevažne dedí, oslovujeme Jožko, Jojo, Dodo, Dodko. Juraj Je svätecké, má grécky pôvod a v preklade znamená „roľník“. Nositeľov tohto na Slovensku bežne zaužívaného mena oslovujeme Juro, Jurko, Ďuri, Ďurko. Katarína Je prispôsobivá, je gréckeho pôvodu a znamená „čistá“, „mravná“. Na Slovensku patrí toto meno Katka, Katarínka, Katuška medzi bežné. Klaudia Je svedomitá, má latinský pôvod a v preklade znamená „chromá“, „krivá“. S nositeľkami tohto krstného mena sa u nás stretávame pomenej a  oslovujeme ich aj Klaudika, Kladi, Klaudina. Kristína Je opatrná, má grécky pôvod a  v  preklade znamená „kresťanka“. Toto meno patrí na  Slovensku k  populárnym a  nositeľky oslovujeme Tina, Tinka, Kristínka.

10

Prvý december - medzinárodný deň boja proti AIDS. Do tohto projektu sa zapojilo veľa škôl a organizácií, ktoré sa snažili hlavne o to, aby sa ľudia v tomto zhone aspoň na  chvíľu zastavili a  hoci krátko, no predsa, sa zamysleli nad vážnosťou choroby, ktorou je nakazených 40 miliónov ľudí na celom svete. Tak sme sa aj my, členovia študentskej rady, rozhodli, že sa zapojíme a pripomenieme vážnosť tejto problematiky aj študentom našej školy. Červená stužka je všade na  svete symbolom toho, že civilizačná choroba, akou AIDS je, je záhubou človeka, rodiny, blízkych. Mnohí si za  to môžu sami, ale čo tie nevinné deti, ktoré len otvorili svoje očká a miesto žiarivého slnka radosti nad nimi visí Damoklov meč smrti? Ak ste si aj vy pripli v tento deň červenú stužku, ktorú študenti rozdávali vo vestibule našej školy, tak ste sa tiež zapojili do boja proti AIDS. Pri tejto akcii sme sa u študentov stretli i so záujmom, ale aj s tými, ktorí to totálne ignorovali. Lenže to, čo sa robí vonku, sa nedá ignorovať. Ľudia, ktorí o tom viacej vedia, sa dokážu aj lepšie brániť. Popri tomto projekte sme sa rozhodli, že žiakom povieme aj o iných veciach, ktoré nám mladým ale aj starším ľuďom škodia. A tak sme rozdávali aj prospekty, na ktorých bolo napísané o tom, ako na náš organizmus vplývajú cigarety, alkohol a drogy. Pod slovom drogy si nepredstavujeme len tvrdé drogy, ale aj marihuanu a  iné mäkké drogy. Niektorí sa z  toho smiali. Mnohí si povedia: „Veď si dám len jednu cigaretu. Keď budem chcieť, prestanem aj zo  dňa na deň fajčiť.“ No nie je to celkom pravda. Nie zo srandy sa nikotín, látka kto-

rú obsahuje cigareta, nazýva návyková látka. Sami sa poobzerajme, koľko našich kamarátov začalo fajčiť len preto, že ho niekto na chate alebo na  dedinskej zábave ponúkol cigaretou: „Veď si zapáľ, veď to len skús, len jednu.“ A  zrazu je z  toho jedna krabička denne. Preto sa treba takýchto vecí vyvarovať a  chrániť sa pred nimi. Tak isto to je aj s AIDS. Ak sa nebudeme chrániť, tak sa môže stať, že sa nakazíme aj my. Až na to, že s cigaretami sa dá prestať a nemusia nám až tak veľmi obmedziť život, možno nám obmedzia „len“ peňaženku. S AIDS je to ale horšie. Prídete o kamarátov, o rodinu a nakoniec aj o  život. Možno v  inom poradí, ale o všetko isto prídete. Sú ľudia, čo takto dopadnú a  povedia si: „Čo som ja iný ako ostatní? Prečo som sa nakazil práve ja? Môžu trpieť aj iní... Som si istý, že aspoň zo  pár ľudí si z tohto zobralo ponaučenie a že to nebolo úplne zbytočné. (MIKQ)


Udalosti

„Krídla Vianoc“

hh

merne hladko, scénka za scénkou, triedy sa striedali a hlasy na spev sa v pozadí ešte ladili. Všetko sme chceli robiť nielen pre nás, ale hlavne pre vás všetkých, aby sme vás predvianočne naladili. Naladili vianočnou atmosférou, pokojom a láskou. Smiech nechýbal a taktiež hviezdili tanečne triedy. Všetko sa krásne prelínalo, svetla sa trblietali a scénky sa míňali. Naše srdcia sa radovali, že ,,strápňovanie“ sa nekonalo. A zrazu tu boli už len posledné klince nášho spoločného času. Pribíjali sme si ich spoločne do  našich sŕdc. Dúfame, že prekvapko nás parlamenťákov vás ohúrilo a  vkĺzlo do  vašich očí. Už len spev, ten spoločný a troška falošný, nás všetkých pre vás. Rozlúčili sme sa, potlesk ubúdal a vzdiaľoval sa. V sále, kde zostali už iba účinkujúci, sa zväčšovala radosť a objatia. Našim cieľom nebolo len zabiť 1,5 hod., ale naložiť nás do spoločnej predvianočnej lode a  naladiť sa tými najkrajšími tónmi lásky a pokoja. Vžiť sa do toho druhého. Aj keď každý zaliezol do  svojich rodín, my dúfame, že naše srdcia sú spojené na celé sviatky. Takýto názov prischol tohto roku našim Vianociam. 3. ročník Vianočnej akadémie už klopal na dvere. Ale všetko poporiadku, nebudeme nič preskakovať. Zhon, krik a  hádky sme dávali bokom a všetko sa chystalo, ako inač na poslednú chvíľu. Veď sami ste to mohli pocítiť. Cez veľké prestávky z  telocvične vykĺzali divné zvuky. Všetko sa to cvičilo za železnými a veľkými dverami, ktoré sa ešte stále ťažko otvárajú. Prišiel zrazu ten čas, kedy to vážne prešlo cez všetky hranice a my sme museli začať (22. decembra, 10:00 hod. v  kinosále Nižná) a  skryť zhon. Umlčať nedoladené tóny a vynájsť sa v improvizácií. Ako každý rok triedy sa mohli dobrovoľne zapojiť, a tak sa ukázať pred všetkými a zapojiť sa do spoločného programu. A  ,,strápňovanie“ mohlo začať. Všetko prebiehalo po-

(študentská rada)

Lívia Je sympatická, má latinský pôvod a v preklade znamená „modrastá“, „olovovej farby“. S nositeľkami tohto mena sa na Slovensku stretávame len občas a oslovujeme ich Livka, Livuška, Livika, Livinka. Ľubica Je nedôverčivá, je srbského a chorvátskeho pôvodu. Vytvorené je z prídavného mena „ľúba“. Nositeľky tohto obľúbeného mena oslovujeme Ľubka, Ľuba. Ľuboš aj Ľubor Sú veľmi podnikaví muži, majú český pôvod. Ľuboš vo voľnom preklade znie ako „ľúbený, milý“ a Ľubor ako „mierumilovný“. Nositeľov týchto na Slovensku ojedinelých krstných mien oslovujeme Ľuboško, Ľubko, Ľuborko, Norko. Ľuboš aj Ľubor. Lucia Je oslnivá Bratislava, má latinský pôvod a v preklade znamená „svetlá, žiariaca“. Na Slovensku patrí toto meno k bežne zaužívaným a nositeľky oslovujeme aj Lucka, Luci, Lucinka.

11


Tvorivý tvor

Miesto, ktoré máš rád Ľudovít Je predvídavý, patrí medzi menej zaužívané mená. Je nemeckého pôvodu a v preklade znamená „slávny bojovník“, „preslávený v boji“. Nositeľov oslovujeme Ľudo, Ľudko, Ľudovítko, Lalino. Lukáš Má zmysel pre spravodlivosť, má latinský pôvod a v preklade znamená „pochádzajúci z Lukánie, kraja v južnom Taliansku“. Na  Slovensku je toto z biblie známe meno populárne. Nositeľov oslovujeme prevažne Lukáško, Lukino, Luko, Ljuk. Lukášov. Marek Má latinský pôvod a v preklade znie „bojovník“. Toto meno patrí na  Slovensku medzi pomerne zaužívané. Mária Je súcitná, má hebrejský pôvod a  voľný preklad znie „milovaná bohom“. V  rôznych podobách je meno Mária rozšírené po celom svete a je to jedno z  najbežnejších ženských mien. Nositeľky oslovujeme prevažne Maja, Majka, Mia, Mara. Marián Je inteligentný, má latinský pôvod a jeho význam je „patriaci rímskemu rodu Mariovcov“. Nositeľov tohto pomerne obľúbeného mena oslovujeme Maroš, Maroško, Majko.

Stalo sa skutočnosťou, že v každom čísle vás chceme niečím obdarovať. Ale keďže v dnešnej dobe nič nie je zadarmo, tak v  ankete Tvorivý tvor vytvor výtvor sa skrýva vždy nejaká zaujímavá súťaž, do ktorej keď sa zapojíte, cena vás určite neminie. Pod obrazným názvom Miesto, ktoré máš rád, sa mala skrývať nejaká vaša fotografia akéhokoľvek prostredia, kde sa cítite dobre a fajn.

2.

Už sme ani nedúfali, ale predsa sa v škole našli ľudia, ktorí sú tvoriví a  naša tvorivá súťaž im nebola ľahostajná. Prišiel čas uzávierky a my sme nakukli na našu emailovú adresu, kde sme objavili talenty. Nič iné nám teda neostávalo, len rozvážne hodnotiť a keďže sme sa nemohli dohodnúť, prišiel na  rad pán riaditeľ, ktorý to všetko rozhodol. Veď on sponzoroval aj prvú cenu. My sme už síce dávno vedeli mená výhercov, ale až teraz sme dostali odvahu vám to povedať. A tú sú naši víťazi!

Nechajte sa inšpirovať. Výsledky: 1.miesto: Ivana Kovaláková 3.Au 2.miesto: Martina Tarčáková 3.Au 3.miesto: Ľuboš Kšenzulák 3.A2 (Gaudeamus)

12

1. 3.


Anketa

Anketa

hh

3. Keby si si mohol vybrať, kde by si chcel tráviť Vianoce? Doma s rodinou, v pokojnej atmosfére, nie je podstatné kde, ale s kým, len nie v škole, na záhrade pod dekou s čajom a snehom a priateľom a hlavne s ohrievačom, niekde s priateľmi... Znova je tu vaša i  moja obľúbená anketa, na  ktorú sa veľmi teším. Som rada, že sa vás toľko odhodlalo napísať pár riadkov, ktoré vám ubrali určite pár minút z hodiny. Keďže všade počuť klopať Vianoce a aktuálny je aj sneh, tak aj moje otázky na vás boli vianočné a snežné. Ale nezabudla som nadviazať aj na  našu súťaž. A  tu ich máme. Zasnežených odpovedí bolo 70. (Zverejnené sú tie najlepšie.) 1. Ako by si nazval miesto, ktoré máš rád? (nechajte sa ostatní inšpirovať) Domov, posteľ, voľnosť, ORAVA, sny, motýlí svet, raj na  zemi, chata, JA, namotaná krajina, kostol, príroda, úkryt, všade dobre, doma najlepšie, ... 2. Čo si myslíš, koľko metrov snehu napadne v zime? a) neviem, my v zime spíme (8)

Hmm. A už sme na konci. Môj PC je zasnežený a  taktiež sa už pripravuje na  zimný spánok. Tak sa na  vás všetkých teším po  krásnych a  pokojných prázdninách. Krásne Vianoce a Nový rok všetkým. (aďkovnik)

Marianna Je mravná, pochádza z latinského mena Marianus a v preklade znamená „patriaca rímskemu rodu Mariovcov“. Na Slovensku je toto meno zaužívané a jeho nositeľky oslovujeme Marianka, Majka, Maja. Marianny. Mário Je vytrvalý, má latinský pôvod a je domácou podobou rímskeho rodového mena Marius, ktoré znamená „muž“. Maroš Je tiež obľúbené a odvodené od mena Martin. Nositeľov oslovujeme najmä Maroško, Majo, alebo Majko. Martin Má latinský pôvod a v preklade znamená „zasvätený bohovi Marsovi“, v prenesenom význame „bojovný“. Toto krstné meno patrí na Slovensku k stále rozšíreným a nositeľov oslovujeme aj Martinko, Maťo, Maťko. Martina Sa vyjadruje skutkami, má latinský pôvod a v preklade znamená „zasvätená rímskemu bohu vojny Martovi“, „bojovná“. Nositeľky tohto mena oslovujeme Martinka, Maťa, Maťka, Tinka.

b) 1,2m (31) c) 14m (5) d) 40,5m (5) e) u nás nesneží (2) f) vyše okna (19)

13


Od nadpisu k zmyslu

Dračí jazdec Pozorne som sledovala priebeh ankety Moja naj kniha, nakoľko mi táto téma nie je ukradnutá. Víťazná kniha ma prinútila dobre si premyslieť knihy, ktoré sa pokúsim priblížiť vám – všetkým, ktorí o to stojíte – v tomto vydaní Gaudeamusu. Predpokladám, že žiadnemu pravidelnému čitateľovi školského časopisu neušlo, že väčšina rubrík stojí na  základe konštruktívnej kritiky ich autora. Som presvedčená, že každý člen redakčnej rady mi dá za pravdu ak poviem, že práca kritika nie je ani zďaleka táka jednoduchá, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Zbaviť sa predsudkov, obrniť sa proti povrchnému spôsobu zmýšľania, vidieť skutočnú podstatu mnohých komponentov jedného celku a k tomu odborne nezaujato posúdiť výsledný produkt – všetko si to vyžaduje jasnú myseľ, dlhé hodiny sústredenia, schopnosť vidieť mnohé uhly pohľadu na ten istý objekt. Množstvo kritík, ktoré som mala možnosť prečítať si na adresu Zlatej knihy rozprávok Pavla Dopšinského (víťaznú knihu ankety Moja NAJ kniha) ma utvrdili v  názore, že veľa ľudí si už nepamätá, aké to bolo, keď boli deťmi. Aké nárožné pre nás boli bežné úkony, ako sme sa cítili, ako sme

14

zmýšľali... V tomto vydaní knižnej rubriky som vybrala dve knihy od  tej istej autorky. Knihy veľmi rozdielne a  predsa krásne, venované práve detskému čitateľovi, ktorí sa ešte len rozhoduje pre výber neľahkej cesty náročného čitateľa.

Cornelia Funkeová Dračí jazdec

13 x 20,5 (cm); 350 strán o čom príbeh je: o drakoch vydavateľsvo: IKAR príbeh: V  Údolí drakov je rušno. Nevládne tam pokoj a ticho ako obyčajne. Všetci draci, ktorí sa kedysi ukryli v tomto údolí pred ľuďmi a iným nebezpečenstvom, sú teraz na  nohách a  pozorne počúvajú varovanie potkana. Ľudia sa blížia do ich údolia s ťažkými strojmi, aby ho navždy zaplavili. Draci sú presvedčení, že tak, ako mnohokrát predtým, aj teraz sa im podarí ľudí odohnať, zastrašiť, prípadne sa pred nimi ukryjú na inom mieste. Lung, jeden z  drakov, je však presvedčený, že tento raz sa im to tak ľahko nepodarí. Preto sa vydá na náročnú a dlhú cestu. Rozhodne sa nájsť Lem nebies, niekdajší bezpečný domov všetkých drakov. Ostatní ho pokladajú za  blázna,

pretože neveria, že také miesto existuje. Lung sa však nenechá odradiť a spolu so  Sírankou, koboldím škriatkom, vyrazí do blízkeho mesta, aby vyhľadal Gilberta Šedochvosta, potkana sídliaceho v prístave, ktorý vlastní a vyrába najpresnejšie mapy sveta. V meste stretnú Lung so Sírankou ľudského chlapca Bena, s  ktorého pomocou Síranka nepozorovane trafí do  prístavu ku Gilbertovi. Potkan síce nevie, kde presne sa Lem nebies nachádza. No kupcom ponúkne podrobnú mapu cesty do Himalájí, najpravdepodobnejšieho miesta, kde Lem nebies môžu nájsť. Mapa vystríha cestovateľov pred všetkými možnými nebezpečenstvami, ktoré ich môžu postretnúť. Nakoľko Síranka nevie čítať v  mape, Lung vezme so  sebou aj Bena, ktorý viditeľne nemá žiadnu rodinu. Trojici sa niekoľkokrát podarí vďaka nepriaznivému počasiu pristáť na miestach, pred ktorými ich má mapa varovať. Často sa preto dostávajú aj do  problémov, ktorých sa ale šikovnosťou zbavia. Lunga a jeho jazdcov prenasleduje záhadný tvor, podobajúci sa drakovi, no telo tejto bytosti nie je pokryté šupinami, či srsťou, ale nepremožiteľným zlatým pancierom. Hrôzoslav Zlatý má len jedno poslanie – loviť draky dovtedy, kým po nich nezostane ani stopa. Ako sa nakoniec ukáže, Hrôzoslav bol kedysi vyrobený istým alchymistom. Lung s priateľmi prídu na spôsob, ako ho poraziť, aby sa ostatní draci mohli bezstarostne vrátiť do Lemu nebies. medzi riadkami: Po  tejto knihe by nemal siahnuť nikto, v  kom nedrieme deväťročné dieťa pripravené na  dávku dobrodružstiev, ktoré autorka pripravila. Kniha síce je napísaná pútavým spôsobom a jednoduchým pochopiteľným štýlom, no je určená výhradne detským čitateľom. A  predsa dokáže spríjemniť voľné chvíle, keď človek nemá práve nič dôležité na práci a chce si aspoň na okamih spomenúť, aké to bolo byť dieťaťom, veriť na  fantastické bytosti, čary


Od nadpisu k zmyslu

hh a kúzla.

Cornelia Funkeová

Pán zlodejov 13 x 20,5 (cm); 315 strán o čom príbeh je: o detstve a dospelosti vydavateľsvo: IKAR príbeh: Viktor Getz, detektív žijúci v  Benátkach, bol poverený pátraním po  dvojici chlapcov, Prospera a  Bona, ktorí ušli z  domu po  matkinej smrti. Nájdenie oboch bratov si vyžiadal bezdetný pár Ester a  Max Hartliebovci, blízka rodina zosnulej ženy. Viktor je zakrátko chlapcom na stope, ba čo viac, čoskoro sa stretnú zoči voči a Viktor sa dozvedá všetky závažné dôvody, prečo chlapci ušli, prečo sa skrývajú v Benátkach a prečo nemajú ani najmenšiu chuť odísť s ich tetou Ester a  mať bezstarostný život. Prosper s  Bonom si v  Benátkach našli inú rodinu, ktorú tvoria deti z ulice bez rodičov – vysoké, vážne knihy milujúce, dievča Osa, opatrný a prefíkaný vreckový zlodej Riccio a  vášnivý rybár Mosca. Deti spoločne bývajú v jednom opustenom kine s názvom Stella, kam ich priviedol Scipio, záhadný chlapec približne v ich veku, o ktorom nikto poriadne nič nevedel. Scipio si necháva hovoriť Pán zlodejov, deťom

Pán zlodejov

nosí cenné kradnuté veci, ktoré potom predávajú v obchode so starožitnosťami u  lakomého majiteľa Barbarossu. Za kradnuté drobnosti nikdy nedostanú obrovský obnos peňazí, no vždy je suma dosť vysoká na to, aby mali deti čo jesť najbližších pár týždňov. Scipio dostane objednávku na  krádež dreveného krídla od  istého Conteho. Muž sľúbi Pánovi zlodejov vysokú odmenu za dobre vykonanú prácu, vďaka čomu by deti mohli odísť niekam ďaleko, kde ich nikto nebude hľadať a Scipio by viac nemusel kradnúť. Krídlo sa nachádza v dome mladej úspešnej fotografky Idy Spaventovej. Počas vlámania sa detí do  domu, zostanú aktéri zločinu prichytení pri čine samotnou majiteľkou domu. Nezostáva nič iné, len jej vyrozprávať príbeh o záhadnom starom mužovi, ktorý zúfalo túži po starom kuse dreva a nazdávať sa, že signora Ida nezavolá karabinierov, ktorí deti umiestnia do niektorého z detských domovov v Benátkach. Ida krídlo skutočne vlastní a pri rozhovore s deťmi sa rozhodne prezradiť im, prečo je krídlo tak dôležité. Deti čaká ešte niekoľko neuveriteľných dobrodružstiev – prenasledovanie Conteho, únos Osy a Bona, návšteva záhadného ostrova Isola Segreta, dospelosť Scipia a  detstvo Barbarossu a  budúcnosť všetkých detí. Ako to už v detských knihách býva, nakoniec sa všetko na dobré obráti. medzi riadkami: Napriek tomu, že kniha je určená pre deti a  mládež, nejeden dospelý človek by ju bezpodmienečne mal vziať do  rúk. Nie je to kniha o  fantastických bytostiach, ani plná nepredvídaných udalostí. Dej sa odohráva v  reálnom čase na  reálnom mieste. Čitateľ nikde nenájde viditeľnú hranicu medzi dobrom a zlom, autorka sa nesnaží posudzovať konanie detí, správnosť či nesprávnosť spôsobu ich obživy. Zameriava sa na čosi oveľa dôležitejšie – na večné nepochopenie medzi deťmi a dospelými, na trpkú chuť sklamania,

keď náhle zistíme, že nás ktosi oklamal, na pravé priateľstvo, ktoré prekoná všetku nepriazeň sveta. A  ako každá detská kniha, aj tu sa skrýva štipka nadprirodzena a  tajomstva v  podobe veľkého dreveného kolotoča, vďaka ktorému môže každý, kto sa na  ňom zvezie, získať mladosť alebo dospelosť. úryvky: - Spávali tesne jeden vedľa druhého, lebo v  noci, keď zhasli aj poslednú sviecu, veľká sála bez okien sa naplnila takou tmou, že sa cítili stratení a malí, ako chrobáčiky. Tento pocit zahnalo iba teplo ostatných. - Oddeliť Prospera od Bona, to sa Ester a jej mužovi nezdalo o nič horšie ako oddeliť žĺtok od bielka. - „Neučili ťa, že k dospelým sa máš správať úctivo?“ „A  čo vy, pán Barbarossa, Vás nikto neučil, ako sa máte správať k deťom?“ - Kto sa skrýva v  tom stále sa meniacom tele? Ako to, že zabudol, kým kedysi bol, ako sa cítil, keď mal dva, päť, trinásť rokov? (ANdry)

15


Mikroblog

Rozprávky víťazia Už od posledného čísla minuloročného vydania Gaudeamusu mám tú česť informovať všetkých knihami zaujatých čitateľov školského časopisu o priebehu projektu Moja naj kniha. Projekt rozbehla slovenská televízia STV2 25. marca 2010 ako celonárodnú anketu vyhlásenú na  základe licencie BBC, ktorá projekt prezentovala v roku 2003 pod názvom The Big Read. Už koncom septembra bolo nominovaných Top 10 kníh, z  ktorých Slováci mohli do  31. októbra 2010 vybrať tú svoju naj knihu. Finále vyhlasovania víťaznej knihy sa uskutočnilo 13. novembra 2010. Poradie umiestnených kníh je nasledovné: 1. Slovenské rozprávky - Pavol Dopšinský 2. Ja, Malkáč - Ľudo Dobrovoda 3. Malý princ - Antoine de Saint-Exupéry 4. Anna zo  Zeleného domu  -  Lucy Maud Montgomeryová 5. Súmrak Ste-

16

phanie Mayerová 6. Da Vinciho kód - Dan Brown 7. Chatrč - William Paul Young 8. Jane Eyrová - Charlotte Bronteová 9. Alchymista - Paulo Coelho 10. Hlava XXII - Joseph Heller Predtým, než som sa pustila do písania tohto článku, som sa brodila internetom a hľadala všetky možné fóra, na ktorých sa rozoberalo poradie Top10 NAJ KNÍH. Často som natrafila na komentáre ľudí, ktorí boli srdečne potešení víťaznou knihou. Našli sa však aj takí, ktorí sa silou-mocou pokúšali zahrabať hodnotu Zlatej knihy rozprávok Pavla Dopšinského pod čiernu zem, udupať ju, poprípade aj napľuť a  posypať soľou. Samozrejme, títo kritici nemali ani štipku guráže na  to, aby svoje pomýlené názory podpísali aspoň pseudonymom, keď už nie pravým menom. Ak má niekto toľko drzosti, aby opovrhoval niečím, čo formuje ľudskú osobnosť už v útlom veku, trúfam si vyhlásiť, že nemá všetkých päť po  hromade. Aký je to človek, ktorý uprednostní obyčajný brak pominuteľného rozmaru pred rokmi overenými skúsenosťami a  nehynúcimi pravdami? Zlatá kniha rozprávok právom stojí na  prvom mieste. Múdry je ten, kto sa dokáže priblížiť detskej duši natoľko, aby v nej zasial semienko vášnivého a  náročného čitateľa. Hlupák je každý, kto tomu nechce rozumieť. Ozvite sa... Je tam niekto? Práca v  školskom časopise je, prinajlepšom, nevďačná. Nepriazňou všetkých, ktorí pravidelne pripravujú každé číslo Gaudeamusu, nie je len nechuť drvivej väčšiny študentov tejto školy ukrátiť sa o čas a venovať aspoň krátku pozornosť pracne napísa-

ným článkom a rubrikám. Je to predovšetkým všeobecný nezáujem, s ktorým sa donekonečna potýka celá redakčná rada. Bizarné, keď sa Gaudeamusu zakaždým nevedia najviac dočkať práve členovia školskej redakcie, keď najväčšiu hodnotu nadobúda až v rukách jeho tvorcov. Sklamanie nás pohlcuje zakaždým, keď po dlhých hodinách úporného rozmýšľania nad súťažami, do  ktorých by sa mohol zapojiť ktokoľvek, je spätnou odpoveďou (až na  pár jedincov) žiaden ohlas. Stratu nádeje a chuť do  práce predchádzajú všetky tie nedocenené prebdené noci, ukrátenie sa o  svoj vlastný voľný čas, večný stres pred uzávierkou článkov. Každé ďalšie číslo VÁŠHO školského časopisu vyžaduje čoraz väčšiu námahu, kreativitu, originálnosť, ktorou by sme snáď oslovili väčší okruh záujemcov, než doteraz. Uvedomuje si vôbec niekto, čo všetko dávame zo seba bez toho, aby sme čokoľvek pýtali späť? Aspoň minimálne uznanie okolia nikoho z vás nič nestojí a pre členov redakčnej rady je to to najviac, čím nás môžete odmeniť. Ja sama pri školskom časopise nestojím od  jeho vzniku. Len veľmi málo, pramálo viem o jeho histórii. No z vlastnej skúsenosti viem, aké to je, často až do  vyčerpania fungovať, aby som sa potom mohla hrdo kochať hoci len jediným výtlačkom Gaudeamusu. Že by sme asi nedošli ďaleko bez podpory pána riaditeľa, bez strážnej ruky pani profesorky M. Barčákovej, bez hnacej sily A. Telúchovej, bez grafickej úpravy A. Paliderovej, bez fotografií, bez príspevkov profesorov zo  športového kabinetu, bez všetkých tých, vďaka ktorým je Gaudeamus obohatený širokým spektrom záujmov a  príspevkov. Všetkým týmto osobám patrí moje ĎAKUJEM. Hoci len také malé, maličké a trochu osamotené, ale aspoň vyslovené pre vás – všetkých, ktorí sa podieľate na existencii Gaudeamusu. (ANdry)


Tam, kde bývame

Mútne - dedina, kde som doma

hh

Mútne bolo založené v roku 1674. Po  pátraní jej názvu by nás nohy doviedli k rieke Mútnik, o ktorej sa v minulosti povrávalo, že tečie mútna aj vtedy, keď už neprší. Táto dedina, ktorá sa stala mojím domovom, prirástla k  srdcu aj mnohým žijúcim mimo obce. Jej pýchou sa stalo čaro prírody - lesy, ktoré zaberajú až 62,8 % katastra obce Mútne. Sú tu 3 chránené územia. Mútňanské rašelinisko, ktoré bolo vyhlásené 30. novembra 1979 za  lokalitu zachovalých močiarnych a  slatinno-rašelinových fytocenóz so vzácnymi a ohrozenými druhmi flóry. Spálený grúnik - kde predmetom ochrany sú významné zachovalé rašelinné, rastlinné spoločenstvá podmáčaných smrečín s  výskytom vzácnych a  ohrozených druhov slovenskej flóry. Význam územia spočíva v  jeho ojedinelosti, zachovalosti a  pôvodnosti rastlinných spoločenstiev, ako aj v  prítomnosti niektorých vzácnych rašelinových druhov rastlín. Toto chránené územie je využívané najmä pre vedecko-výskumné ciele. Vzhľadom k jedinečnosti týchto rašeliniskových lesných ekosystémov bol Spálený grúnik spolu s  blízkou Novoťskou hoľou a  Zlatnou zaradený do  územia európskeho významu. Tretím chráneným územím je Pilsko, ktoré rozloha celého chráneného územia je 809,23 ha. Jeho nadmorská výška je 1557 m n. m. A  práve Pilsko je srdcom prírody v  Mútnom, taktiež je chráneným územím. Má predovšetkým vedecko-výskumný, náučno-osvetový a zdravotnorekreačný význam. Stalo sa miestom,

ktoré navštevujú hlavne ľudia z mesta. Pilsko poskytuje možnosť na premýšľanie i  na  očarujúci zážitok. V  tomto remesle mu už od nepamäti pomáha Maláková chata, ktorá svojou pohostinnosťou a priestrannosťou jednotlivých izieb uspokojí aj tých najnáročnejších turistov žijúcich v  meste. V  meste, kde sa ľudia prechádzajú hore-dole ako ryby v  potoku a  pripomínajú splašenú zver. V meste, kde je všetko také farebné, ale popritom šedé, kde môžeme vidieť ako žiari príbehmi, ktoré by tak rado niekomu vyrozprávalo, no ľudia v zhone nenachádzajú vhodné miesto a  preto ho neustále hľadajú. Hľadajú to miesto, kde zastavia aspoň nachvíľu svoj starecký život a  s  úsmevom načúvajú vtáky predvádzajúce svoj spevácky talent. Pre tých, ktorí turistiku neobľubujú, Mútne ponúka park, ktorý je plný energie, dodáva silu každej smutnej duši. Park, v ktorom stromy zdobia nádherné, žiarivé listy pripomínajúce obrázky namaľované detskými pastelkami. No príroda nie je jediná vec, ktorá v Mútnom prekvitá. Mútne je známe dobrými ľuďmi, ktorí sa už od prvého osídlenia stali najlepšími priateľmi prírody a  každé ráno načúvajú melódiám zurčiaceho potoka. Ďalšie kroky nás zavedú až pred kultúrny dom, ktorý sa nachádza v centre dediny. Jeho susedom sa stal kostol, ktorý navštevuje 97% obyvateľov. Ten je tiež výbornou možnosťou, kde sa ľudia naučia premýšľať. V  opise svojej dediny som sa snažil vydvihnúť veci, ktoré sú mi už od  detstva blízke, no myslím si, že v tomto prípade platí stará veta: Lepšie raz vidieť, ako 100krát počuť. A preto skúsme preskočiť tieň svojej lenivosti, odhodiť všetky predsudky a  okúsiť niečo nové. Domov sa nedá zmerať ani odvážiť. Rovnako, ako sa nedajú stanoviť hranice letného vánku alebo vypočítať vôňa ruže... Domov sa rovná láske a  pozornosti, ktorá je v ňom. (luuboos)

Matej Je komunikatívny, je novozákonné meno, má hebrejský pôvod a v preklade znamená „dar boha“. Nositeľov tohto na Slovensku pomerne obľúbeného mena oslovujeme Maťo, Maťko. Matúš Je precitlivený a plný záhadnosti, má hebrejský pôvod a v preklade znamená „dar boží“. Na Slovensku je toto krstné meno veľmi obľúbené a oslávencov oslovujeme aj Matúško, Maťko, Maťo. Michal a Michaela Sú veľkorysí. Mužské meno Michal má hebrejský pôvod a v preklade znamená „ako Boh“, Bohu podobný“. Toto starozákonné biblické meno patrí na našom území (aj v ženskej podobe Michaela) k bežne zaužívaným a nositeľov oslovujeme Mišo, Miško, Michalko (Miša, Miška, Michaelka). Milan Je solídny, má slovanský pôvod a v preklade znamená „milý“. Toto krstné meno patrí na Slovensku medzi zaužívané a jeho nositeľov oslovujeme prevažne Milanko.

17


Hudba

Techno Miriama Je nestrojená, má hebrejský pôvod, je starozákonné a v  preklade znamená „milovaná bohom“. Nositeľky tohto na  Slovensku menej rozšíreného biblického mena oslovujeme Miriamka, Mirka, Miruška, Mimi. Miriamy. Miroslav Je realista, má slovanský pôvod a význam mena je „mier slávi“, „mierumilovný“. Nositeľov tohto na  Slovensku zaužívaného mena oslovujeme prevažne Miro, Mirko, Miňo. Monika Je usilovná, je pravdepodobne gréckeho pôvodu a  v  preklade znamená „osamelá, jediná“. Natália Je neskrotná, má latinský pôvod a  jeho voľný preklad je „dieťa Vianoc“. Nositeľky oslovujeme Natálka, Naťa, Natka a na našom území patrí v súčasnosti toto meno medzi populárne. Oľga Sa vyznačuje tvrdou povahou. Pôvod mena je severský. Je zaužívané hlavne v  rusky hovoriacich a  okolitých krajinách, kde ich nositeľky oslovujú Olinka, Olina.

18

Techno ako samotné slovo je odvodené od slova Technology (technika), pretože je to vlastne elektronická hudba, ktorá je čoraz populárnejšia. Ako si väčšina z  nás myslí, techno nie je len Tuc-Tuc-Tac-Tac, ale je to prejav mladých ľudí, ktorí majú energiu a chcú ju predať a ukázať ostatným. Techno je proste hudba, pri ktorej počúvaní sa dá vypnúť svet okolo a ľahko podľahnúť rytmu ktorý hecuje telo k  pohybu. Je to príjemný pocit prísť na  párty, kde sa vám už len pri príchode dostane do uší perfektná hudba a telom vám začnú prúdiť bassy.

to tancuje žena a vie to, je to radosť pozerať, ale keď to tancuje chalan, tak mi to príde strašne „teplé“ Nemôžem si pomôcť, ale u chalanov mi ten štýl nesedí. Ale to je zas len môj názor. Na druhej strane pre nás chalanov je tanec Electric boogie, ktorý patrí aj k iným hudobným štýlom. Je to veľmi náročný tanec, ktorý kopíruje pohyby robota, bábok alebo vymyslených bytostí. Aj u  nás v  škole sa nájdu ľudia, ktorí tieto štýly ovládajú veľmi dobre. (P4ško, Yogy, Šupa, atď...) A  myslím, že aj na  bažantskom ste si to niektorí mohli všimnúť.

Tento štýl prezentujú hlavne ľudia, ktorých nazývame Dj-i. Dj je osoba, ktorá organizuje hudbu na párty pomocou mixážneho pultu. Ale o  tom by vám viac porozprával náš školský Dj, Dj Ero. Celkovo najznámejší Dj je Tiesto, ktorého mixy obleteli už celý svet a má veľa verných fanúšikov. Aj keď ja dávam prednosť menej známemu, ale podľa mňa lepšiemu Dj-ovi, ktorý vystupuje pod menom Dj Bl3nd. Je to len vec vkusu. Aspoň podľa mňa títo ľudia majú talent zabávať iných, o čom svedčia preplnené Disco Cluby.

Už sa veľmi teším na ďalšiu školskú techno párty. (Valentínska zábava) xD

Techno sa prevažne hráva na diskotékach, pretože je to veľmi nákazlivá hudba a  perfektne zladená do  pohybov tela. K tanečným štýlom techna patrí nový tanec Tecktonik. Ja osobne k  tomu štýlu mám určité výhrady... Keď

(Kronc)


Film

Kuky se vrací, Deadline

hh

Oliver Je nepokojný, má latinský pôvod a význam mena je „pestovateľ olív“. Nositeľov tohto na Slovensku v súčasnosti populárneho mena oslovujeme Oli, Olik, Oliverko. Oto Je spokojný, má nemecký pôvod a jeho význam je „ochranca majetku“. Nositeľov tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Otko, Otík, Otíček.

KUKY SE VRACÍ Réžia: Jan Svěrák Mal by byť určený vek, v ktorom sa deti majú prestať zaujímať o  hračky? Mama hrdinu v novej českej „rozprávke“ Kuky se vrací tvrdí, že by to malo byť v čase nástupu do školy. Napriek tomu, že sa deti podvedome snažia vyrásť, ich obľúbená hračka zostane navždy dôležitou súčasťou ich života. Uvedomuje si to určite aj režisér Jan Svěrák, ktorý má so  svetom detí bohaté skúsenosti a  tentoraz ho previedol do  zasnívaného bábkového sveta. Kuky je obľúbenou hračkou malého Ondry. Keďže je ale plyšový a dosť zostarnutý, Ondrova mama usúdi, že ubližuje zdraviu jeho syna. Ženská pravda je večná a  tak Kuky (ružový, pardon, asi červený medveď) končí najprv v  smetiaku a  potom na  skládke. Ondrovi doma chýba a čas pred spaním si kráti fantáziami, kde Kuky ožije, utečie do lesa a spoznáva veľkú komunitu „bohov“ lesa. Prvým pravidlom skládky ale je, že nikto odtiaľ neutečie a tak je mu na  stope partia sáčkov (skutočne), aby ho opätovne uväznili. Neviem si pomôcť, ale z Kukyho mi namiesto príjemného pocitu melanchólie zostal akýsi divný pocit smútku. Smútku za detstvom.

DEADLINE Réžia: Todd Phillips Ani neviem, kde začať, ale snáď musím spomenúť 2 mená a to meno režiséra Todda Phillipsa a komika Zacha Galifianakisa. Uznávam, že sa aj mne skoro zauzlil jazyk, ale on má naozaj také meno. Títo dvaja ľudia sa už stretli pri bláznivej komédii Vo štvorici po opici a aj v tejto komédii si Zach zahral veľmi podobnú postavu ako aj vo Vegas. Teda opäť sympatického človiečika s nízkym IQ, z ktorého Robert Downey Jr. takmer stratil všetky nervy, teda najradšej by ho niekoľkokrát prizabil, ale zase aj vybozkával. Toľko nedobrovoľných dobrodružstiev zažijú títo dvaja experti cestou cez pol Ameriky a nechtiac aj cez Mexiko, že divák sa proste musí zasmiať. Najhumornejšie scény: jazda cez hrbolce alebo káva z  popolu mŕtveho otca... odporúčam pozrieť, lebo nevidieť túto komédiu by bolo naozaj veľké nešťastie a ak ste náhodou nevideli Vo štvorici po opici odporúčam aj to. (Paulína)

Patrik Je elegantný, má latinský pôvod a jeho význam je „urodzený“, „patricijský“. Nositeľov tohto pomerne populárneho mena oslovujeme Paťo, Paťko. Paulína Je prívetivá, má latinský pôvod a význam mena je „malá, skromná“. Nositeľky tohto na našom území nie veľmi častého mena oslovujeme Paulínka, Paula, Palka. Pavol Je víťaz, má latinský pôvod a význam mena je „malý, skromný“. Pavlov oslovujeme Pali, Palino, Palko.

19


Odkazy

For you Peter Je intuitívny, má grécky pôvod a význam mena je „pevný ako skala“. Nositeľov tohto mena oslovujeme Peťo, Peťko, Petrík. Radovan Je zmyselný, má slovanský pôvod a  jeho význam znamená „radujúci sa“. Nositeľov tohto mena oslovujeme Rado a Radko. Renáta Má ambície, toto meno patrí na  Slovensku medzi obľúbené. Jeho pôvod je latinský a  v  preklade znamená „znovuzrodená“. Nositeľky tohto krstného mena oslovujeme Reni, Renátka, Renka, Renča. Róbert Je činný, má nemecký pôvod a jeho význam je „slávny“. Nositeľov tohto u nás bežne zaužívaného mena oslovujeme Robko, Robo, Robino. Roman a Romana Aktívni, majú latinský pôvod a  znamenajú „pochádzajúci(a) z  Ríma“. Nositeľov týchto na  Slovensku bežne zaužívaných mien oslovujeme Romko, Romanko, Romanka, Romina.

Ďakujem celej 4.AU že čestne zvládli všetky prípravy na stužkovú a  že konečne ukázali aký sme skvelý kolektív. Na našu stužkovú nikdy nezabudnem :) Pauli Pozdravujem celú našu usilovnú redakciu a  ešte všetkých čo si na  nás spomenú :D s pozdravom martini :D Ďakujeme všetkým..ktorí účinkovali na Vianočnej akadémii..a všetkým parlamenťákom...lebo bez vás by nebolo nič.....všetko dobre v  novom roku... majka a aďka Chcem pozdraviť všetkych čitateľov školského časopisu Gaudeamus (elen) Chcela by som pozdraviť pani bufetárku, vrátnikov, vychovávateľov, kuchárky a pánov údržbárov.... (...) Pozdravujem Majku Stasovú ..a  prajem jej do  noveho roka všetko dobre, a  všetko čo si jej srdiečko želá...... (JA) Pozdravujeme našu pani profesorku Moniku Barčákovu... Ďakujeme, že môžeme tvoriť časopis, že nás mate radi, a  že na  nás nikdy nezabúdate... (vaša redakčná rada) Pozdravujem všetkých, čo majú veľké trapezy. Ivan Madleňák! Ach, Ivaňo, Ivane, jen se podívej na mne. Šate mám vyšívané aj jsou celé hedvábne. Ha, Ivan.

20

Chcela by som pozdraviť Matúška z I.BC a  Mateja z  III.A2. Ste super chalani a  rada som vás spoznala. (Domča)

Chcela by som pozdraviť všetky Lamy v 3.Au - Vewuš, Monču, Samka, Peťa, Vikinka :D, Romana a Negříka (ale nie prepáč Majo :D) neber to tak vážne, my ťa máme radi... :) Nech už sú tie polročky za nami :D Najväčšie lamy ze všech lam na světe :D Pozdravujem celú Veverku až domov :D Týmto sa ti chcem poďakovať a všetko, čo pre mňa robíš, ... za to, že si... (Ja) Chcem pozdraviť Gabiku, aj keď síce na tejto škole už nieje a poďakovať sa jej aj po roku, čo už je preč, pretože len málokto vie, čo všetko pre túto školu spravila a čo všetko by tu bez nej ani nebolo. :) Obetovala všetok voľný čas škole a robila to tu pre nás krajším. :) Ďakujeme :) Keď som bol malý, chcel som byť rybárom. Teraz chcem byť už len s tebou. Pozdravujeme našu triednu učiteľku Bertovú. :) Pozdravujeme p.p. Kajanovú :) Aj keď občas hneváme a neplníme si povinnosti tak ako by sme mali, sme radi, že Vás máme a Ďakujeme za všetko, čo pre nás robíte :) (3.Au) Odkazy, ktoré chcete uverejniť v  budúcom časopise, hádžte do krabičky Gaudeamus, ktorá je umiestnená na  dolnej chodbe. Za  Vaše príspevky a  hlavne za Vaše nápady, ako zlepšiť náš i Váš Gaudeamus, vopred Ďakujeme. :)


Zábava z iného uhla

Sprichst du Deutsch?

hh

Samuel Je seriózny a usilovný muž, má hebrejský pôvod a v preklade znamená „meno božie“. Toto biblické starozákonné meno je na Slovensku menej zaužívané a nositeľov oslovujeme Samo, Samko, Lamka.

Je tu ďalšie číslo a ja vám nedám pokoj s tými cudzími jazykmi. Angličtinu ste určite hravo zvládli, no a teraz sa spoločne pustíme do jazyka, o ktorom ja veru veľa neviem. Je to jazyk, ktorý bije ako druhý jazyk na svete a to je neďaleká NEMČINA. Veď lúštiť krížovky a  osemsmerovky po  nemecky je super a  k  tomu aj sranda. Dúfam, že to bude pre vás hračka aj so  slovníkom. Ja som tiež stratená bez neho, ale p. uč. Kakačková mi s radosťou pomohla, a tak vám už len zostáva zabaviť sa po nemecky. A k tomu vám prajem veľa usmiatych situácií a  taktiež veľa trpezlivosti. Ja vám verím...

Začneme spoločne a to vtipmi: Husák sa na  návšteve v  ZSSR spýtal Gorbačova:  - Koľko je u vás ľudí proti socializmu?  - Tak asi 15 miliónov. A u vás? - Tiež asi toľko. Viete, ako v Rusku zabíjajú zajace? Jednoducho, zoberú kameň, nasypú naň korenie, zajac príde, kýchne a rozbije si hlavu. Kúpia Rusi od  Nemcov motorové píly, ktoré vraj napília za hodinu 10 kubíkov dreva. Po  čase Rusi zavolajú Nemca, lebo nikdy nenapília viac ako 8 kubíkov, aby im to predviedol. Nemec naštartuje pílu a reže. Prvý, druhý, tretí až desiaty kubík. Keď skončí, hovorí:  „Tak vidíte, že to ide.“ Rusi nechápavo:  „To sa aj ŠTARTUJE?“ Vater zum Lehrer: - Finden sie nicht, dass mein Sohn sehr viele originelle Einfälle hat? - O, ja, - meint der Lehrer, - besonders in der Rechtschreibung!

Silvia Má rýchle reakcie, má rímsky pôvod a v preklade znamená „hora“. Na Slovensku patrí k bežne používaným menám. Jeho nositeľky oslovujeme Silvinka, Silva, Sisa. Silvie. Šimon a Simona Sú vplyvní a sú v súčasnosti na Slovensku populárne mená. Ide o novozákonné hebrejské mená, ktoré v preklade znamenajú „počúvajúci, počúvajúca“. Nositeľov oslovujeme napríklad Šimonko, Simonka. Šimonovia aj Simony. Štefan Je skúsený, je gréckeho pôvodu a v preklade znamená „víťaz“. Štefan bol svätcom a zároveň patrónom koní. S nositeľmi tohto skôr dedičného mena sa dnes stretávame pomenej, aj keď v minulosti bolo na Slovensku obľúbené a rozšírené.

Meine Schwester hat vier Wochen lang eine Knoblauchdiät gemacht. Und wie fühlt sie sich jetzt? - Ziemlich einsam. (aďkovnik, Mgr. Karin Kakačková)

21


Píšem, píšeš, píšeme

Šťastie je nezaplatiteľné Tatiana Je svojská, má latinský pôvod. Z gréckeho prekladu nám voľne znie ako „ustanovovať, rozdeľovať“. Nositeľky tohto hlavne na  území rusky hovoriacich a  okolitých krajín obľúbeného mena oslovujeme Táňa, Táni, Tánička, Tatianka. Tatiany. Terézia Je milujúca, je gréckeho pôvodu s nie celkom jasným významom. V preklade znamená „pochádzajúca z ostrova Thery“, alebo „záštita“. Nositeľky tohto na našom území nie veľmi častého mena oslovujeme Terezka, Terka, Teri, Terinka. Tomáš Je úprimný, má hebrejský pôvod a v preklade znamená „dvojča“. Nositeľov tohto bežne zaužívaného mena oslovujeme Tom, Tomi, Tomino, Tomáško. Veronika Je priateľská, má grécky pôvod a  v  preklade znamená „prinášajúca víťazstvo“. Nositeľky tohto pomerne obľúbeného mena oslovujeme Nika, Veronka. Viktória Je realistka, má latinský pôvod a  v  preklade znamená „víťaz“, „víťazstvo“. Nositeľky tohto v  súčasnosti na Slovensku populárneho mena oslovujeme Viktorka, Vikina, Vikinka, Viki.

22

Šťastie si nemožno kúpiť Šťastie je nezaplatiteľné. Mnohí ľudia sú nešťastní, lebo si myslia, že šťastie sa dá kúpiť. Kopou peňazí si možno nazhŕňame vonkajšie bohatstvo, ale tým sa nedá vyliečiť vnútorná prázdnota a uhasiť veľká túžba. Šťastie si nemožno kúpiť. Našťastie. Peniazmi si zaobstaráme len zdanlivé šťastie. Našej nespokojnosti sa tak nikdy nezbavíme. Peniaze sú potrebne, aby sme dôstojne žili. No šťastnými nás peniaze nespravia, ba môžu sa stať najväčšou prekážkou nášho šťastia. Ten kto chce byť šťastný, musí za to zaplatiť. Cenou za  naše šťastie je, že MUSÍME DAŤ SEBA SAMÝCH. NIČ VIAC A NIČ MENEJ. Dávanie seba samého nesmie vychádzať zo  zamaskovanej snahy uplatniť sa. Darovať sa môžeme len v slobode, najlepšie s radosťou a vždy z lásky. Ten, kto je šťastný, nie je zahľadený ani do svojich problémov, ani do svojich ilúzií. Nemyslí si, že šťastie je ako los v lotérií. Vie, že šťastie je ako tieň, ktorý ťa sprevádza, keď naň nemyslíš. Taký človek nešpekuluje o tom, čo mu chýba, ale teší sa z toho, čo má... (Mirka)

ktorý stojí svojský ako majestát a ničoho sa nebojí. Tvoj pohľad vtedy je sťa slnko, ktoré mraky zbadá, hneď zmrazí ma, neviem prečo, je to pre mňa záhada. No aj tak viem, že tvoje oči majú nádych tej čistoty jasných kvetov povzdych. Obsahujú vrelosť sťa deň na  púšti prežitý, no každý deň s tebou je pre mňa nekonečne dôležitý. (Mirka)

TROCHU ZASTAV... Do tváre mi svojimi neviditeľnými päsťami udiera chladný decembrový vietor. Túlam sa úzkymi uličkami a  pestrými cestami našej malebnej dediny. Premýšľam nad množstvom ľudí, ktorých tu roky, desaťročia a  storočia ukrýva zem. Koľko ľudí už dnes prešlo touto cestu. Uponáhľaní, plní stresu z  blížiacich sa Vianoc, či stihnú kúpiť všetkým svojim blízkym darčeky, a  či stihnú kúpiť pred výpredajom všetky možné vianočné akcie. Často ľudia zabúdajú, že toto všetko je malichernosť. Zabúdame sa zastaviť a  prizrieť hlbšie do  sŕdc svojich blízkych. Utekáme za  všetkými rôznymi bilbordami, plagátmi, akciami a reklamami a nevidíme

Nekonečne dôležitý Keď sa zadívam hlbšie do tvojích ebenových očí, prenesieš ma tam, kde vernosť ako lásky základ nikdy nekončí. Kde stálosť je pevná ako skala, kde ľútosť je sťa žena, ktorá celé dni preplakala. Cítim tam pevnosť a  stálosť ako múry obklopujúce ma z  oboch strán, vtedy skrotnem ako zajac v  tíšinách, som tvoja bez zábran. Nebojím sa ničoho, zábrany nepoznám... a  tak nech ďalej sa oddávam tým tichým a nezištným vlnám. Viem, že si chrabrý jak rytier vo veľkom boji,

foto: Ryuk


Píšem, píšeš, píšeme

hh Pevne ťa v objatí drží, si stále sám, aj keď s ňou, cítiš a vôbec ťa to nemrzí. Vieš, že si vtedy sám sebou.

Iba tie slzy ťa hladia, oni ti verne ostali, to tie svetské veci ťa chladia, ktoré ti do srdca boj zasiali.

Nevieš, či to všetko máš vzdať, foto: Ryuk

mnohých, ktorí možno tieto Vianoce také pekné mať nebudú, lebo v nedávnom čase prišli o niekoho blízkeho. Nevidíme často mnohých starých a opustených ľudí, na  ktorých možno aj tieto Vianoce každý zabudne. Nevidíme zúfalých a zničených bezdomovcov trpiacich na rohoch ulíc, ktorí sa budú môcť iba v chladnej zime prechádzať a pozerať na  vysmiate tváre v  oknách domovov. Nevidíme možno ani mnoho mladých ľudí, ktorí nemajú zmysel života a  práve na  Štedrý deň sa pohádajú so svojimi rodičmi. Často nám unikajú prednejšie a potrebnejšie veci ako umelá matéria. Dajme si pozor na  to, aby nám mnohé okrasy a  umelé reklamy nezakryli oči pred podstatou Vianoc. Aby Vianoce neboli iba povrchným pozlátkom, ale časom, kedy máme srdcia otvorené pre druhých a hlavne pre toho, ktorý sa opäť narodí... Tak sa trochu zastav.... Veselé Vianoce. (Janka)

veríš, no máš z prehry strach, preto pevnú nádej si začneš zakladať, no uvedomuješ si, že sa to vnáša v prach.

Ale teraz je načase urobiť niečo správne, urobiť to, čo si chcel, to, čo sa ti zdalo márne, nad čím si každú noc bdel.

Aby nebolo neskoro, urob to hneď,

Vladimír Neslobodno ho do niečoho tlačiť, má slovanský pôvod a jeho význam je „vládni svetu“, „veľký vládca“. Nositeľov tohto na Slovensku bežne zaužívaného mena oslovujeme Vladko, Vlado. Vladimíra Je výstredná, má slovanský pôvod a význam mena je „veľká vládkyňa“. Nositeľky tohto ojedinelého krstného mena oslovujeme Vlaďka, Vladina, Vladi. Zdenka Je prevažne mlčanlivá a uzavretá do seba, má český pôvod a význam mena je „tu slávna“. Nositeľky tohto menej rozšíreného mena oslovujeme Zdenda, Zdenička, Zdenuška, Zdeni. Zuzana Je ústretová, je v súčasnosti na Slovensku menej rozšírené, aj keď v minulosti bolo veľmi obľúbené. Má hebrejský pôvod a v preklade znamená „ľalia“, „lotos“. Jeho nositeľky oslovujeme Zuza, Zuzka, Zuzi, Zuzanka, Zuzička. Zuzany.

To, po čom si tak dlho túžil. Tak choď, si voľný. Tak leť! Buduj to, na čom si sa tak snažil.

Neboj sa žiadnych zábran, neboj sa krutého zlyhania, neboj sa bolestných rán,

Neboj sa snívania Keď sa svojim slzám uzavrieš, pevne ťa objíme samota, cítiš, že láskou stále vrieš a všetky pocity ti zamotá.

hlavne neboj sa snívania. (Mirka)

23


Šport

Florbalisti súperili... NEVIDITEĽNÁ Dívajú sa na mňa davy ľudí, krv v  žilách mi tuho prúdi, snažia sa odčítať mi z tváre, či šťastie, alebo smútok mám práve. Všade vôkol je tma, aj slnko prestalo svietiť. Prečo niekto ide a smeje sa? Nevie, že svet prestal dýchať? Že vtákom lietať sa nedá? Že anjel šípy poplietol a  zasiahol ma omylom? Nevidíš , že krvácam... Idem davom, no nevidíš ma, stojím tu, no utekáš. Strácam sa v dave. Iba tma zostala a zastrela môj tieň. (Janka) Podmienky používania ŽOLÍKA! 1. Žolík ti umožní, že sa aspoň raz pred tabuľou nebudeš potiť. 2. Môžeš ho použiť len 1x za  polrok z  jedného predmetu. 3. Žolík sa nevzťahuje na  vopred ohlásené písomky, polročné písomné práce a skúšanie pred polročnou a  koncoročnou klasifi káciou.

24

Dňa 11. 11. 2010 sa konal na GMH v  Trstenej florbalový turnaj pod názvom Excel cup. Do turnaja sa prihlásili len 3 mužstva z okresu: GMH Trstená, SŠ Tvrdošín, SŠ Nižná. Naši florbalisti sa vybrali na turnaj s cieľom pokúsiť sa zabojovať o postup na krajskú súťaž. Výsledky boli nasledovné: GMH Trstená – SŠ Nižná 9:1 SŠ Nižná – SŠ Tvrdošín 3:2 Proti susedom z  Tvrdošína sme začali najlepšie, ako sa len dalo. Už v 8. sekunde sa nováčik v našom drese, Denis Kakačka, predral k  lopte a  nechytateľne rozvlnil sieť 1:0 Tento gól hneď v úvode akoby uspal obidve strany a zápas mal nezáživný priebeh. Neskôr po chybe v obrannej tretine sa raduje aj súper 1:1. Po tomto góle prevzal iniciatívu na svoju stranu súper a náš brankár mal plné ruky práce, ale svojimi zákrokmi napodobňoval „Haláka“. To naše mužstvo ešte viac vyburcovalo a gólmi Čaniho J. a Šurinu J. sme viedli 3:1. Tesne pred koncom zápasu ešte Tvrdošín znížil, ale 3 body ostali pre nás. GMH Trstená - SŠ Nižná 2:1 V  tomto zápase išlo o  víťaza turnaja. Mužstvo GMH Trstená malo vo svojich radoch veľa kvalitných hráčov no chalani svojou bojovnosťou a  srdiečkom dokázali odolávať. K  bojovnému výkonu sa pridal aj v tomto zápase výborne chytajúci Piovarči, ktorý súperových hráčov svojimi, už aj

snáď nemožnými, zákrokmi „totálne vygumoval“ a keď sa k  nemu pridala umiestnená strela Mikulaja P., po  dvoch tretinách sme viedli 1:0. Potom však prišli zlomové chvíle. Umiestnená strela končí v  pravom rohu našej brány1:1 a neskôr sporná situácia okolo dosiahnutia gólu na  2:1. Po tomto moment, inak vo výbornom stretnutí, sme už nedokázali skórovať, aj keď strely Kakačku a  Mikulaja volali po  góle. Zaznela siréna 3. tretiny a smutné tváre prezrádzali sklamanie, aj keď sa nebolo začo hanbiť. Naši chalani predviedli 2 výborné výkony a ukázalo sa, že šport dokáže zjednotiť všetkých. SŠ Nižná reprezentovali: Žuffa Marek, Piovarči Lukáš, Mikulaj Patrik, Čani Jakub, Manťo Ján ©, Babinský Martin, Kakačka Denis, Magerčák Miloš, Šurin Jakub, Stachera Matej, Kajan Michal, Michalec Juraj, Steinhübl Kristián. Vedúci tímu: Bc. Daňa Jaroslav, Tréner : Bc. Martin Tomaga Za  reprezentáciu školy ďakujem všetkým zúčastneným!!!!!! (Bc. Martin Tomaga)


Šport

hh 3. miesto: Marek Dulík II. A2 Dievčatá: 1. miesto: Lucia Ragulová III. AU 2. miesto: Nikoleta Krajewská III. AU 3. miesto: Gabriela Oláhová I. T Prví dvaja z každej kategórie postúpili na OK, kde chlapci obsadili 3. miesto vo vyrovnaných zápasoch. Dievčatá zahviezdili už len tým, že na  OK boli len ony a  postúpili na KK, ktoré sa konalo v Martine, kde obsadili pekné 2. miesto.

Okresné kolo v basketbale

Školský bedmintonový turnaj Tohto turnaja sa zúčastnilo 30 študentov, aj chlapci aj dievčatá. Výsledky boli nasledovné: Chlapci: 1. miesto: Lukáš Ragula II. C 2. miesto: Richard Kurňavka II. BC

Študenti našej školy sa zúčastnili aj okresného kola v basketbale, ktoré sa konalo v Tvrdošíne a v Trstenej. Po  vyrovnanom priebehu mali chlapci trošku smolu a len o kúsok im unikol postup na KK. Skončili v Tvrdošíne ako tretí. Dievčatá sa OK zúčastnili v  Trstenej, odkiaľ si ako nováčikovia tohto druhu športu odniesli tiež pekné tretie miesto. (kabinet TV)

Vtipy Stretnú sa dve blondínky a jedna hovorí: „Včera,keď sa vypol prúd, ostala som tri hodiny zaseknutá vo výťahu!“ „To je nič! ja som zasa tri hodiny stála na pohyblivých schodoch! Idú dvaja policajti v novom aute a jeden povie druhému: - Pozri sa, či funguje smerovka! - Funguje, nefunguje, funguje, nefunguje ... Policajt zastaví auto a vodičovi hovorí: „Pán vodič, vyhrali ste 5000$. Čo spravíte s peniazmi?“ „Neviem, asi sa prihlásim na autoškolu.“ „Aaale, nepočúvajte ho, keď má vypité, tára blbosti!“ odvrkne spolujazdec. V tom sa zobudí muž na zadnom sedadle, zbadá policajta a hovorí: „Do kelu, vedel som, že v kradnutom aute ďaleko nezájdeme.“ Po chvíľke sa ozve zaklopanie z kufra a niekto sa po španielsky pýta: „Už sme za hranicami?“ Pán Veselý, zobuďte sa! Pán doktor mi nakázal, aby som vám dala prášky na spanie...vraví sastrička v nemocnici. Malý chlapček sa márne pokúša dočiahnuť na zvonček pri dverách. “Počkaj, pomôžem ti...“ povie mu okoloidúci starý pán a stisne zvonček. „Fajn dedo a teraz zdrháme!“

25


Román na pokračovanie

Dimenzia Pýta sa lord poddanej: “Anča, minule sme sa rozprávali so šľachtou, čo je to vôl. Čo je to? Môžem ho vidieť?”Oni môžu, pane. Stačí, ak si zoberú býka a vykastrujú ho, alebo si kúpia zrkadlo.” Zlá čarodejnica zakliala lorda tak že za rok môže povedať len jedno slovo. Raz stretne krásnu princeznú a  chce jej povedať:,,Milujem Ťa vezmeš si ma?“ tak počká 5 rokov,končí sa 5 rok a povie jej:,,Milujem Ťa vezmeš si ma?“ princezná sa otočí a povie:,,Prosím čo si vravel?“ Lord hovorí : -James, choďte polievať trávnik! James : -Pane, ale veď prší! Lord: -To nevadí, zober si dáždnik. Dvaja zafačovaní pacienti sa preberú v pražskej nemocnici. Zistia, že sú spolucestujúci zo  včerajšej havárie. „Jak to vlastně bylo?“- pýta sa prvý. „Tys přece říkal: zleva volno, zprava taky!“ „Kdepak, kamaráde, já říkal: zleva volno, zprava tanky!“ -Jožko, čo tam gumuješ? -Prosím, pán učitel veď ste mi povedali aby som si tu 5-ku opravil

26

Bolo chladné jesenné ráno, keď niekto zabúchal na dvere mladého študenta. “Hej, Mike, si tu?” ozvalo sa spoza dverí. No nik neotváral. Búchanie na dvere sa opakovalo, až napokon osoba spozá dverí odišla. Bol som už dávno na  obede vo svojom obľúbenom podniku na  našom sídlisku. Sedel som za stolom pri okne hneď vedľa dverí, bolo to moje najobľúbenejšie miesto, pretože nebolo veľmi nápadne. Jedol som potichu svoj obed, ktorý tvorili wafle s jusom. Nevydal som žiadny zvuk. Každý naokolo jedol tak potichu a s chuťou. Keď som po  niekoľkých minútach dojedol, moja dosť kolísavá no neistá chôdza smerovala k pultu a mal som pocit, že zaujala každého v podniku, akoby sa na mňa všetci pozerali a  pritom si niečo pošuškávali. Vytiahol som zo  svojej ľavej kapsy čiernu peňaženku, ktorá už nebola plná peňazí, práve naopak, platil som poslednou päť eurovkou. Zaplatil som a odišiel som tou istou chôdzou, ako som sem prišiel. Vystúpil som z  pomerne pokojného podniku do  rušných ulíc, ktoré som poznal ako svoju dlaň. Cestou som stretol mnoho ľudí odlišných oproti mne. Išiel som okolo stánku s ovocím, kde klebetili staré babky, ktoré kričali jedna cez druhú, a tak jedna skákala do reči druhej. Pozeral som sa do zeme, nemal som chuť vidieť niekoho ksichty, ktoré po  mne nechápavo pozerali. Išiel som so  slúchadlami v ušiach a počúval som pesničky, ktoré neboli o láske. Nikdy ma nebrali sladučké piesne o  láske a  detičkách. Zdalo sa mi to dosť primitívne. Spevák v  mojich slúchadlách kričal na  plne hrdlo. Nepočul som nič iné len vreskot speváka a hučanie gitár a bicích. Išiel som na internát, kde som býval a študoval na strednej škole v Chicagu. Stredná škola bola plná možností. Ja som tieto možnosti veľmi nevyužíval, nemal som totiž na  to peniaze.

foto: Ryuk

Otvoril som vchodové dvere intretnátu a pobral som sa smerom k výťahu. Stlačil som tlačidlo a  trpezlivo som čakal, kedy sa jeho dvere otvoria a ja budem môcť vstúpiť. Po chvíli sa dvere výťahu otvorili. Bol prázdny, vstúpil som doň a stlačil číslo poschodia, na ktorom som mal izbu. Zhrabol som svoju dozberanú tašku a išiel som do školy, ktorá ma vôbec, ale vôbec, nezaujímala. V nej som sa cítil tak otrávený, tak znechutený , no keď som z  nej odchádzal naposledy, bol som veľmi rád. No dokonca sa mi v tejto škole nepáčili ani dievčatá, ktorých tam bolo dosť veľa. Ešte aj po  roku chodenia do  školy sa mi všetky baby, či už v triede alebo v  celej škole, zdali preafektované a  umelé, asi preto som aj slobodný. Začal sa druhý školský rok. Nástupom do školy som nebol nijak nadšený. Ako vždy som vystúpil z  autobusu posledný, nemám totiž rád tlačenice v MHD, a tak si na svojom najobvyklejšom mieste počkám, kým všetci odídu. Hrnuli do  školy ako zmyslov zbavení, okrem mňa, Mike Hanyge. Chlapec z  malej dedinky menom Mississippi, nesťažujem sa, že tam bývam, ale ľudia v nej boli horší, nechápu ma a čumia na mňa, ako keby som im zjedol večeru. Išiel som svojou po-


Román na pokračovanie

hh malou na pohľad lenivou chôdzou ku vchodu do  školy po  schodoch, ktoré, aj keď bol začiatok školského roka, neboli čisté. Na chodbách školy bol príšerný hluk, každý sa vypytoval, či si užil prázdniny a  zahŕňal kamarátov otázkami tohto typu. Rozprávanie študentov preruší zvonec, ktorý hlási začiatok prvej vyučovacej hodiny. Sadol som si k svojej spolužiačke Viktórii, ktorá ma zasypávala otázkami typu: Ako si sa mal? Si rád, že ma vidíš? No ja som sa na svoju spolusediacu ani nepozrel. Bola otravná, predpokladal som , že otravnejšia ako minulý rok. No po chvíľke ta malá otrava do  mňa drgla, a  tak som sa k  nej pomaly obrátil a zahlasil som: „Čo ťa je do toho? Neotravuj!“ a zase som sa zahľadel na displej môjho ešte fungujúce mobilu, aby som zistil koľko minút bude ešte trvať táto neznesiteľná hodina. Do triedy vojde s päťminútovým meškaním moja triedna učiteľka pani Tefalová, ktorá svoj image veľmi nezmenila a ako to vyzeralo ani sa ho nechystala meniť. Ospravedlnila sa, že mešká a usadila sa na tmavomodrú stoličku za  katedrou. Napravila si svoje veľké okrúhle okuliare a hľadela na  svojich vyrušujúcich študentov. Naschvál zakašlala, aby si ju aspoň niekto v triede všimol a začala nás ví-

tať slovami: „Dobrý deň, študenti, je začiatok školského roka...“ Ten príhovor ma totálne nudil. Polovica triedy po 15 minútach tohto nudného príhovoru už buď spala alebo aspoň zívala. Slovo potom pani Tefalová prenechala nám, čiže svojim študentom. Každý mal odpovedať, čo zažil cez prázdniny. „Tak, Lucy, začni ty.“ povedala učiteľka. Lucy sa postavila zo stoličky a odvetila: „Ja som bola s rodičmi v Egypte, videla som kopec pyramíd...“ Keď si Lucy sadla, postavil sa zas jej okuliarnatý spolusediaci a nadšene spustil: „Ja som bol u  starých rodičov v Prahe.“ A  takto to pokračovalo, až kým som neprišiel na  rad JA. Nemal som chuť spustiť monológ a nie to ešte vstať zo stoličky, tak som mlčal s nádejou, že si ma nevšimnú a pôjde na rad ukecaná spolusediaca. No moji spolužiaci na mňa civeli tak zaujato, že sa to nedalo prehliadnuť. Napokon učiteľka zahlásila: „Kto je na rade? Tak Mike, čo si zažil zaujímavé cez prázdniny?“ Ani som sa nesnažil pohnúť zo stoličky a  nahlas a  zreteľne som povedal: „NIČ!“ Učiteľka na mňa nechápavo pozerala a znova sa opýtala: „To si fakt nič zaujímavého cez prázdniny nezažil?“ „Neviete to pochopiť? Vravím, že nie!“ zúrivo som odpovedal. Celá trieda ešte stále na  mňa vyvaľovala oči, no keď sa postavila zo  stoličky moja spolusediaca a  začala rozprávať svoj, pre mňa nezáživný, príbeh, v ten okamih sa ich oči pozerali na ňu. Jej rozprávanie nemalo konca... No zrazu ju prehlušil hluk zvončeka. ( V tej chvíli som si v duchu povedal: „Jedna otravná hodina za nami a šesť ďalších hodín pred nami.) (Ryuk)

foto: Ryuk

Prváčk bol prvý deň v škole. Na druhé ráno ho mama budí: „Janko, vstávaj, musíš ísť do školy!“ „Čože?! Ešte raz?“ Doktor príde za pacientom a hovorí: „Mám pre vás dve správy! Jednu dobrú a druhu zlú. Ktorú chcete počuť ako prvú?“ Pacient: „Najprv tu zlú.“ Doktor: „Omylom sme vám odrezali zdravú nohu!“ Pacient: „Čoooo?! Preboha a čo môže byť ta dobrá.“ Doktor: Tá druha sa ešte dá zachrániť... Čašník zbadá, ako si hosť čistí príbor obrusom a napomína ho: „Prepáčte, ale to nerobte. Po prvé, príbor je čistý. A po druhé, pozrite sa, ako ste zašpinili obrus!“ Viete, kedy býva rýchlosť zvuku vyššia než rýchlosť svetla? Na križovatke. Najprv počujete zozadu trúbenie, až potom zbadáte, že je zelená. Dežo, kedy mi vrátiš tých päťsto korún, čo som ti požičal? - A čo som ja prorok? Poznáte slovenský päťboj? 1. Šprint do krčmy. 2. Slovenska hádzaná. 3. Hod tyčkou. 4. Orientačný beh domov. 5. Zápasenie s opicou.

27


To sa predsa môže stat každému Táto veľká panovníčka má na svedomí aj nemalé reformy v školstve

Prepáčte prosím

Áno Bolo, čím mienite obohatiť túto hodinu?

Môžem ísť na WC?

Nepočká to do konca hodiny?

Veď ... počká.

Áno, Bolo, celá trieda vám svorne DRŽÍME PALCE..

Gaudeamus 2/2011  

Školský časopis Spojenej školy v Nižnej

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you