Page 1

Plan de candidatură al membrilor SSMHS pentru Alegerile din Consiliul Facultății Pe plan intern: - monitorizarea respectării Cartei Universitare și a Regulamentelor din cadrul Facultății noastre, cu scopul de a promova și a apăra interesele studenților de la toate specializările; - întâlniri periodice cu membrii Consiliului Facultății (nu doar 2-3 pe an cum erau până acum); - modificarea sesiunii de examene la 4 săptămâni de examinare, ci nu la 3, cum este în prezent (menționăm ca SSMHS-ul a mai reușit această schimbare și în anul universitar anterior) - eliminarea taxei pentru susținerea unui examen de mărire de notă; - accesul studenților în parcarea Facultății noastre (aceste demersuri sunt începute deja); - crearea unei baze de date care să cuprindă regulamentele, acte și materiale necesare studenților din Facultatea noastră; - informarea periodică și la zi a tuturor șefilor de an/ studenților cu privire la activitățile importante din cadrul Facultății noastre (am făcut asta și până acum mai ales pe temele: rezidențiat, burse de performanță, manifestări științifice locale, naționale sau internaționale, alegerile în Consiliu, etc); - realizarea unui newsletter electronic (o ediție pe lună) cu accesul tuturor studenților; - suntem deschiși spre propuneri și întotdeauna spre schimbare. Pe plan extern: - colaborarea cu celelalte Asociații ale studenților la Medicină din România; - menținerea unui contact strâns cu Ministerul Educației Cercetării și Tineretului, ca partener oficial de discuții și negocieri cu privire la problemele studențești din România (ex: rezidențiat). Această colaborare fiind posibilă prin intermediul Federației de Medicină din România, din care SSMHS face parte. Vrem să menționăm că avem experiență în reprezentativitate, atât la nivel local cât și național și ne susținem candidatura prin ceea ce am realizat până acum : modificarea sesiunii la 4 săptămâni, realizarea de evenimente știintifice internaționale (Congresul Internațional pentru Studenți și Tineri Medici Asklepios), realizarea de workshop-uri pe diferite teme științifice, realizarea de schimburi inter-universitare cu celelalte centre de medicină din țară, realizarea de schimburi profesionale cu diferite țări în vederea efectuării practicii de vară, realizarea de materiale informative benefice studenților (ex: Ghidul Bobocului), eliminarea taxei obligatorii de cantină, aportul adus la realizarea manualului unic de rezidențiat, desemnați ca și organizatori ai Alegerilor în Consiliul Facultății și menționați în Carta Universitară în felul următor: ”Organizaţiile studenţeşti constituite legal sunt reprezentate la nivelul tuturor organelor colegiale de conducere, participând activ la luarea deciziilor. Organizaţiile studenţeşti sunt consultate în privinţa elaborării politicilor şi strategiilor majore ale universităţii referitoare la îndeplinirea misiunii acesteia de educaţie şi cercetare. ” Toate aceste lucruri de mai sus le-am realizat în ultimul an, fără să avem putere de decizie în Consiliul Facultății. Toate evenimentele au fost centrate pe STUDENȚI și nu pe interesele proprii. Membrii SSMHS, care candidează și pentru Consiliul Facultății sunt : - Vintilă Bogdan, Precup Anamaria, Șiclovan Adelina, Știrbu Tiberiu, Crăciun Cristina, Hundorfean Amada, Hoandră Valentin, Soboteac Alina, Tătaru Loredana, Dandu Andreea, Crăciun Florina. Impreună, tot timpul am făcut diferența !

Alegeri Consiliul Facultatii  

Plan de candidatura SSMHS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you