Page 1

GHIDUL BOBOCULUI 2011… ...și în general


CUPRINS 3 4 5 6 7 8-9 10-11

Mesajul Decanului Prezentare generală Biblioteca și sălile de lectură Viața în cămin Asterisk Burse,mobilități,tabere Cum sa ajungi la...?

12 13 14-15 16 17

Ce este voluntariatul? Ce este SSMHS? Proiecte SSMHS Calendarul Evenimentelor De ce am ales eu SSMHS?

18-19 Nu suntem singuri! 20 Ce-am aflat mai târziu 21 Legile lui Murhpy

2


Dragi actuali si viitori studenți,

Facultatea de Medicină “Victor Papilian” materializează în conţinut şi formă, tradiţia medicală de excepţie, care situează oraşul Sibiu în rândul celor mai valoroase centre medicale. Deşi suntem o facultate tânără ne-am integrat cu succes în centrul universitar sibian care îşi consolidează şi sporeşte permanent renumele în ţară şi în afara graniţelor ţării. Am construit o facultate puternică şi am dezvoltat un proces didactic competitiv pe plan naţional şi integrat european prin multiple relaţii de colaborare cu facultăţi similare din străinătate. Prin specializările sale, prin curriculele adoptate conform normativelor Uniunii Europene, printr-un corp didactic valoros şi foarte bine pregătit. Facultatea de Medicină “Victor Papilian” a devenit un punct de atracţie pentru absolvenţii de liceu, care din vocaţie şi dragoste de oameni doresc să se desăvârşească în nobila profesiune de medic. Medicina înseamnă azi nu numai calitate umană şi cunoştiinţe ştiinţifice excepţionale, dar şi echipamente şi bază materială pe măsură. Beneficiind de un sediu nou cu laboratoare preclinice dotate corespunzător, de un spital clinic dotat cu aparatură medicală performantă şi nu în ultimul rând de un corp medical care cinsteşte halatul alb, Sibiul întruneşte toate condiţiile unui centru universitar medical competitiv, capabil să pregătească medici valoroşi, printr-un proces educativ de la om la om. DECANUL FACULTĂŢII Prof. Univ. Dr. Med. Manuela MIHALACHE


Prezentare generală Facultatea de Medicină “Victor Papilian” din Sibiu a fost înfiinţată în anul 1990 și are următoarele specializări : •

Medicină Generală(6 ani)

Medicina Dentară (6 ani)

Farmacie

Moaşe şi Asistenţă Medicală ( 4 ani )

Asistenţă Medicală ( 3 ani )

Tehnică Dentară (3 ani)

Există o preocupare permanentă pentru desfăşurarea unui învăţământ medical competent pe plan naţional şi internaţional (conform cerinţelor Uniunii Europene), astfel încît diplomele de absolvire sunt recunoscute automat pe plan european.În cadrul facultăţii noastre studiază peste 1300 de tineri, studii licenţiate la zi şi postuniversitare, şi activează 138 de cadre didactice titulare, cu o pregătire didactică deosebită. Facultatea de Medicină “Victor Papilian” este instituţie organizatoare de studii doctorale, studii postuniversitare şi de tip master. Baza clinică a facultăţii cuprinde 3000 de paturi şi un sediu ultramodern de 5000 m2, în care îşi desfăşoară activitatea disciplinele preclinice. Laboratorul de informatică dispune de o retea de 20 de calculatoare cu acces internet prin fibră optică, permitând documentarea studenţilor şi a cadrelor didactice. Studenţii medicinişti beneficiază de locuri de cazare în campusul universitar. Pentru mai multe informații : http://medicina.ulbsibiu.ro. 4


Biblioteca și săli de lectură Biblioteca Centrală a Universităţii are rolul de a constitui, prelucra, organiza, dezvolta şi conserva colecţii enciclopedice de publicaţii cu caracter cultural-ştiinţific, din ţară şi străinătate, pe toate categoriile de suporturi documentare şi de a crea cadrul informaţional necesar sprijinirii activităţii didactice şi de cercetare.

COORDONATE: •

Fond existent: peste 600.000 unităţi documentare, reprezentând aproximativ 350.000 înregistrări în catalogul informatizat

Abonamente la importante baze de date electronice (SpringerLink, Legis)

Sisteme informatice dedicate de bibliotecă, acces liber la baze de date bibliografice

Săli cu acces liber la raft, pe 4 nivele, aranjate pe domenii.

400 locuri pentru studiu prevăzute cu echipamente de conectare la Internet şi de tip Wireless, calculatoare, scanere, imprimante, repartizate pe fiecare nivel.


Viața în cămin La momentul actual condiţiile de cazare şi masă oferite studenţilor sunt deosebite. An de an căminele studenţeşti, au fost renovate şi modernizate, lucrările efectuate în fiecare vacanţă de vară fiind de mare anvergură, implicând eforturi mari atât financiare cât şi umane. Și asta e un lucru bun, dat fiind faptul că sunt foarte mulți studenți din provincie și prețurile pentru închirierea unei garsoniere/apartament cresc din ce în ce mai mult în fiecare an. Cu toate acestea viața în cămin nu este tocmai potrivită pentru toți studenții. În funcție de condițiile pe care le are fiecare acasă, de cât e de comod sau de cât e de sociabil și de înțelegător se poate adapta mai greu sau mai ușor în cămin. Trebuie să te obișnuiești rapid cu făcutul curățeniei în cameră, spălatul hainelor, gătitul. De făcut curățenie, oricine poate, mai bine sau mai rău, dar dacă colegul/colega de cameră este obsedat de curățenie și tu nu, ar fi cazul să se stabilească niște limite—vorbim totuși de conviețuirea în aceeași cameră pentru un întreg an universitar. Universitatea ”Lucian Blaga” dispune de un număr de 6 camine și 2 cantine, iar numărul studenților cazați depașește 1500. Pentru mai multe informații accesați : http://www.ulbsibiu.ro/ro/studenti/cazare/ ) 6


ASTERISK sau… e bine de știut : * îți poți afla notele de la examene și orarul grupei pe pagina personala: http://ums.ulbsibiu.ro/ * sportul este obligatoriu, poți repeta anul dacă nu faci numărul de prezențe. * poți acumula maxim 60 de credite în fiecare an de studiu, ai nevoie de minim 30 pentru a promova anul I. * laboratoarele și seminariile sunt obligatorii. * poți folosi calculatoarele din laboratorul de informatică, în afara orelor de cursuri/seminarii. *Cum iti calculezi media? Care este structura anului universitar? Si multe alte informatii pe :

www.ssmhs.ro


Burse, mobilitățți, tabere Pentru un student integralist, pe lângă educația, cultura și cunoștințele pe care ii le oferă anii de studenție, mai există și alte lucruri importante: bursele, mobilitățile în cadrul programelor comunitare, taberele, școlile de vară. Astfel, studenții la cursurile de zi, finanțate de la buget pot beneficia de bursa de excelență, bursa de performanță, bursa de merit, bursa de studiu și de bursa socială. Pentru studenții de anul I, licență și masterat de aprofundare, bursele sociale, de studiu și de merit se acordă pe baza rezultatelor de la admitere. Pentru semestrul I se acordă pe baza rezultatelor obținute la sfărșitul anului universitar precedent; pentru semestrul II se acordă pe baza rezultatelor obținute pe semestrul I al anului universitar curent. Media în funcție de care se acordă toate categoriile de bursă este cea obținută prin ponderarea notelor obținute cu numărul de puncte de credit aferente fiecărei discipline. Ești în SSMHS? Atunci poți beneficia de bursele oferite de departamentul SCOPE (Standing Comitee On Professional Exchange) al organizației noastre. 8


Scopul acestor burse este de a permite studenţilor români sa-şi îmbogăţească nu doar cunoştinţele medicale prin realizarea practicii medicale într-un anumit departament clinic dintr-o altă ţară timp de o lună, dar şi experienţa de viaţă. Marea majoritate a studenţilor români preferă lunile de vară pentru a beneficia de aceste burse, însă în funcţie de condiţiile ţărilor gazdă, studenţii pot realiza aceste schimburi pe tot parcursul anului. Anul acesta unele dintre țările în care poți pleca, chiar și tu, sunt: Italia, Spania, Croatia, Cehia, Franța, Catalonia, Mexic, Portugalia si Indonezia. Pe timpul vacanței de vară sau a vacanței de iarnă, studenții integraliști pot beneficia de tabere gratuite repartizate universităților de Agenția pentru Sprijinirea Studenților. Astfel, stațiuni precum Voineasa, Predeal, Sinaia, Zărnești, Pârâul Rece, Băile Herculane sau Costinești, găzduiesc în fiecare an mii de studenți. Pentru selecția pentru biletele de tabară se depune un dosar la secretariatul fiecărei facultăți. Pentru calcularea mediei se vor lua în considerare rezultatele obținute la disciplinele obligatorii și opționale, activitățile sportive, de cercetare științifică și organizatorice.


Cum să ajungi la...? SCĂRI

CORP C BIBLIOTECĂ

CORP A

SCĂRI

HOL PRINCIPAL

SUBSOL:

PARTER:

CORP A: Disciplina anatomie: 01-07 Laborator anatomie

CORP A: 1 M01 2 M02 3 Lab. Informatica

CORP C: 1 Secretariat 2 Birou administrative 3 Sef disciplina – nursing 4 Cadre didactice nursing 5 Lab. demonstratie nursing

CORP C: 1 Sala curs A 2 Sala curs B 3 Sala curs C

ETAJ 1:

6 Amfiteatru Liviu Cocora 7 Laboratoare tehnica dentara 8 Sala lucrari tehnica dentara CORP A: 9 Sala gips tehnica dentara 1 Laborator tehnica dentara 2 Sef disciplina – Morf. dintilor 10 Sef discp. - Imunologie 11 Laborator imunologie 3 Laborator tehnicieni 4 Sef disciplina – Anatomie 10


CORP C: 1 Laborator biofizica 2 Lab. preparatie biofizica 3 Laborator fiziopatologie 4 Laborator farmacologie 5 Lab. Prep. farmacologie

6 Lab. cercetare farmacologie 7 Sala seminar 8 Sef discp. – Farmacologie 9 Cadre did. – Farmacologie 10 Sef discp. – Fiziopatologie 11 Profesori consultanti

ETAJ 2:

ETAJ 3:

CORP A: 1 M21 2 Laborator morfopatologie

CORP A: 1 Lab. biologie celulara 2 Sef discp –Biologie celulara

CORP C: 1 Amfiteatru Ilie Craciun 2 Laborator fiziologie 3 Lab. preparatie fiziologie 4 Lab. cercetare fiziologie 5 Sala seminar 6 Cadre didactice – Fiziologie 7 Sef disciplina – Fiziologie 8 Cadre did. –Morfopatologie 9 Sef discp. – Morfopatologie

CORP C: 1 Laborator genetic 2 Lab. preparatie genetică 3 Lab. cercetare genetică 4 Laborator biochimie 5 Lab. preparatie biochimie 6 Lab. cercetare biochimie 7 Sala balante 8 Cadre did. – Biochimie 9 Sef disciplina – Biochimie 10 Cadre did. – Genetică

ETAJ 4: CORP A: 1 Laborator histologie 2 Laborator preparatie histologie 3 Cadre didactice – Histologie


Ce este voluntariatul ? Daca vom cauta într-un dicționar, vom afla că ”voluntariatul este o activitate desfășurată din proprie inițiativă, de interes public, în folosul altora, fără a primi recompensă de natură materială sau financiară.” Daca vom întreba oamenii din jurul nostru ce înțeleg prin voluntariat răspunsurile vor fi diferite și mai puțin științifice, însă în final vom ajunge la aceeași concluzie...voluntariatul este o modalitate de a ajuta oamenii care au nevoie de un sprijin. Și pentru ca ești medicinist, poți activa în SSMHS. Cum? Află în continuare :

12


Ce este SSMHS? SSMHS- Societatea Studentilor Medicinisti ”Hipocrates” Sibiu = organizație non-guvernamentala de tineret, apolitică și non-profit, care a fost înființată în anul 1998. Fondatorii SSMHS au fost studenți ai Facultății de Medicină ”Victor Papilian”. Scopul SSMHS-ului este de a încuraja tinerii să participe activ în viața academică prin implicarea lor în proiecte cu caracter profesional, social, cultural și educațional. Menționăm ca in anul 2007 și în 2009 a primit titlul de ”Cel mai bun ONG pentru tineret” din Sibiu. SSMHS– OBIECTIVE • colaborarea cu conducerea Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu în soluţionarea problemelor ce vizează condiţiile de viaţă şi pregătire profesională a studenţilor; • colaborarea constructivă, de comun acord, cu conducerea Facultăţii, pentru buna desfăşurare a activităţilor profesionale; • iniţierea şi organizarea de acţiuni ştiinţifice, culturale şi de altă natură, în conformitate cu legislaţia în vigoare; • întâlniri cu personalităţi marcante din domeniul medical şi alte domenii; • colaborarea cu studenţii şi cadrele didactice de la alte facultăţi şi universităţi din ţară şi din străinătate; • sprijinirea studenţilor pentru a obţine burse în străinătate şi schimburi de experienţă cu studenţi străini;


Câteva dintre proiectele SSMHS •

Congresul International ”Asklepios ” pentru Studenti si Tineri Medici

Balul Bobocilor

Transmed = proiect național de schimb de experiență între studenții din universitățile cu profil medical din Romania.

Chain Of Life = program național de instruire în acordarea de prim ajutor.

Micii Sanitari = proiect național de igienă și educație medicală adresat elevilor din cls. a II-IV.

Donează sânge! Fii erou! = campanie națională de donare de sânge.

Road Safety = campanie pentru prevenirea accidentelor rutiere.

Sănătate în pași de dans = proiect național demarat prin cursuri de dans pentru studenți.

Orphanage Initiative in Romania = proiect destinat copiilor institutionalizați.

Campanie Anti-Fumat 14


Anti-Diabet = campanie de informare și depistare a persoanelor cu diabet.

Teddy Bear Hospital = proiect național destinat anihilării fricii de medic a copiilor din grădinițe.

Campanie Anti-cancer de san

Ziua Mondială a Sănătății

Ziua Internațională Anti-SIDA

Ziua Drepturilor Omului

Zilele Educației Medicale

Mai multe informații pe :

www.ssmhs.ro


Calendarul evenimentelor 2011-2012 OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

Campanie de Recrutare

Balul Bobocilor

Vine Moșu’ !

Campanie AntiFumat

Ziua Mondială Anti -Diabet

Vacanța de iarnă

IANUARIE

FEBRUARIE

MARTIE

SESIUNE =

Micii Sanitari

Depunerea dosarelor mobilităților Erasmus

Teddy Bear Hospital

= SESIUNE APRILIE

Congresul Internațional ”Asklepios” pentru studenti si tineri medici

MAI Fii erou! Donează sânge!

Sănătate în pași de dans IUNIE

Micii Sanitari Road Safety Sănătate în pași de dans 16

SESIUNE Vacanța de vară


De ce am ales eu SSMHS? Ce înțelegeam eu prin muncă voluntară depusă în cadrul unei organizații? Să vedem...eu am avut de ales între a fi un student obișnuit, care merge la facultate, stă la cursuri/seminarii, dă examene și ia note (și atât)...sau a mă implica în ceea ce se întâmplă în jurul meu. Nefiind obișnuită cu lucrul într-un ONG, am văzut într-o organizație studențească posibilitatea de a mă simți din nou implicată activ în viața socială. Inițial, mi-a placut faptul că era organizația facultății mele și m-am gândit că aici o să-mi fac prieteni noi și o să-mi cunosc colegii mai bine. Apoi pe măsură ce aflăm mai multe despre evenimentele organizate de ei, începea să-mi placă din ce în ce mai mult. Am realizat că aici mă regăsesc în proiectele lor, proiecte în care cred cu adevărat.

Trebuie să recunosc, am învățat foarte multe lucruri folositoare, unele de natură teoretică, altele de natură practică. Și ceea ce este și mai util este faptul că am reușit să le și pun în practică, în proiecte efective. Am fost atât membru de echipă, cât și coordonator. Din ambele puncte de vedere satisfacția resimțită la sfârșitul unui proiect a fost diferită, dar la fel de mare.


Nu suntem singuri pe… ... pământ Aproape totul despre organizațiile studențești Atentie! Următoarele informații sunt valoroase pentru viitorul student voluntar! Pentru că dorești să cunoști cât mai bine și cât mai repede mediul organizațiilor studențești, sunt câteva lucruri pe care ar trebui să le știi despre organizațiile din țară, care s-au aliat pentru a crea și desfășura proiecte la nivel național. Adrese utile pentru Organizațiile Studențești: •

Ministerul Educației : http://www.edu.ro

Ministerului Tineretului: http://www.gov-sport.ro/

Casa de Cultură a Studenților : http://www.casastudentilorsibiu.ro/

Direcția Județeană de Tineret http://www.tineretsibiu.ro/ 18


În primul rând, să vorbim despre Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România (FASMR): este o organizație studenţească, independentă, non-guvernamentală şi apolitică care reprezintă interesele profesionale, ştiinţifice, sociale şi culturale ale studenţilor medicinişti. Înfiinţată în 1994, FASMR reprezintă înteresele comune a peste 10.000 de studenţi medicinişti din 8 centre universitare din ţară (Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Oradea, Sibiu, Timişoara şi Târgu Mureş) în relaţia cu autorităţile statului, cu Universităţile din care fac parte şi cu ceilalţi parteneri externi. Misiunea Federaţiei este de reprezenta studenţii medicinişti din întreaga ţară şi de a oferi consiliere şi ajutor comunităţilor din care facem parte. Pentru mai multe informații, puteți vizita site-ul : www.fasmr.ro

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este prima și cea mai importantă federație studențească, neguvernamentală și apartidică. ANOSR se orientează spre reprezentarea și promovarea intereselor studenților din România sub aspect educațional, social, economic și cultural, atât la nivel național cât și internațional. ANOSR are ca obiectiv principal reprezentarea intereselor comune studenților, ale membrilor săi, formarea de lideri la nivel național și internațional precum și promovarea acestora în societate. În relația cu organizațiile membre se bazează pe principiile transparenței și non-partizanatului, facilitând accesul oricărei structuri studențești reprezentative și apolitice, la inițiativele lor. Pentru mai multe informații puteți vizita site-ul: www.anosr.ro


Ce am aflat mai târziu... •

Sfat pentru un proaspăt student : Ok, ai ajuns la facultate. Colegi noi, profesori noi, reguli noi. Sigur, la prima vedere se pare că avem de a face cu libertate...multă libertate. Prezența la cursuri este alegerea ta; la fel și temele de seminarii. Există totuși un lucru pe care mulți nu l-au aflat înainte de începerea facultății: faptul că aici, fiecare student trebuie să-și cunoască și să înțeleagă foarte bine ce presupune rolul de student. Nimeni nu va veni sa spună ”Dragi studenți, vă informam că acest curs este foarte important pentru a stabili bazele cunoștințelor voastre în medicină.” Asș că , spus în puține cuvinte, sfatul meu este să ții mereu capul sus, ochii deschiși și să prinzi toate oportunitățile pe care viața de student ți le poate oferi :) Cum îți mărești media? Decanul facultății poate aproba studenților integraliști resusținerea a două evaluări pentru îmbunătățirea notei, în sesiunea de reprogramare a aceluiași an. Nota obținută la reevaluare rămâne valabilă, chiar dacă este mai mică decât cea inițiala. Reevaluările pentru aceste măriri de note nu sunt gratuite.

Oricine poate obține un loc bugetat...Chiar dacă nu l-a avut din start :) Trecerea de la taxă la buget se face în funcție de punctele-credite accumulate de la începutul studiilor și media generală la finele anului anterior. Fac excepție studenții de la buget, care îndeplinesc condițiile pentru a primi bursa socială, care-și păstrează forma de finanțare. Există posibilitatea ca deși să aibă toate creditele pentru acel an, sau pentru toți anii, studentul să nu poată trece de la taxă la buget, deoarece există mai mulți integraliști decât locurile la buget. 20


Legile lui Murhpy –preluate si adaptate •

Existența unui profesor la curs, nu asigură existența unui cursant.

Un teanc de hârtii este folositor; indică faptul că ai lucrat.

Originalitatea este arta de a nu-ți dezvălui sursa.

În sala cu cealaltă serie se copiază mai mult.

Daca ești în sala în care ești tu se copiază mult, nu ești în sala în care trebuie.

Munca în echipa este esențială. Îți dă posibilitatea de a arunca vina pe alții.

Dacă ai o problemă grea, întreabă-l pe cel mai leneș din grupă; el va găsi o cale simplă să o rezolve.

Dacă ceva poate merge prost, va merge prost.

Dacă nu reușesti din prima, încearcă să nu pari prea uluit.

Prima regulă a copiatului: Dacă profesorul se uită la tine, oprește-te din copiat.

A doua regulă a copiatului: Dacă nu ți-a ieșit din prima, întreabă în altă parte.

Axioma copiatului: A fura idei de la cineva este plagiat. A le fura de la mai mulți, este cercetare.

Axiomă: Învățatul pe rupte nu poate înlocui norocul chior.


Galerie Foto sau... ...uite ce bine e sa fim ĂŽmpreună!

22

Ghidul Bobocului  

Tot ce ar trebui sa stie un student in anul I de studiu !

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you