Page 1

SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO

ŠK. GOD. 2020./2021.

ŠKOLSKI KURIKUL


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Sadržaj Uvod ..................................................................................................................................... 4 Posebnosti naše Škole.......................................................................................................... 5 Ciljevi .................................................................................................................................... 7 Misija i vizija Škole ................................................................................................................ 8 Izborna nastava .................................................................................................................... 9 Programiranje mobilnih uređaja ......................................................................................... 9 Poslužiteljski operacijski sustavi ........................................................................................ 9 Uvod u robotiku ............................................................................................................... 10 Multimedija ...................................................................................................................... 10 Multimedija ...................................................................................................................... 11 Računalstvo..................................................................................................................... 12 Primijenjena matematika ................................................................................................. 12 Konstruiranje i ispitivanje električnih strojeva ................................................................... 13 Električni strojevi ............................................................................................................. 14 Elektromotorni pogoni...................................................................................................... 14 Energetska elektronika .................................................................................................... 15 Multimedija ...................................................................................................................... 15 Dijagnostika i održavanje informacijskih sustava ............................................................. 16 Robotika .......................................................................................................................... 17 Obnovljivi izvori energije .................................................................................................. 17 Elektroenergetika ............................................................................................................ 18 Dijagnostika i održavanje uređaja .................................................................................... 19 Dodatna i dopunska nastava ............................................................................................... 20 Dodatna nastava iz fizike ................................................................................................. 20 Dopunska nastava iz hrvatskog jezika ............................................................................. 21 Dodatna nastava iz Električnih strojeva i uređaja ............................................................. 21 Dopunska nastava iz Elektromotornih pogona ................................................................. 22 Dodatna nastava – Hrvatski jezik..................................................................................... 23 Izvannastavne aktivnosti ..................................................................................................... 24 Pisanje medijskih tekstova (vijest, obavijest, intervju, izvješće, ........................................ 24 promidžbeni tekst) ........................................................................................................... 24 Moja najzanimljivija lektira ............................................................................................... 24

1 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo Školski knjižničari i Web novinari ..................................................................................... 25 Elektrotehničari - inovatori ............................................................................................... 26 Eko - energetičari ............................................................................................................ 26 Radioamateri ................................................................................................................... 27 Preventivna predavanja školske liječnice( zdravstveni odgoj) .......................................... 27 (Za) voli kazalište - posjet kazališnim predstavama ......................................................... 28 Mobilna Robotika ............................................................................................................. 29 Program prevencije nasilja sukob i komunikacija: “Vodič kroz labirint upravljanja sukobom” (Osobni i socijalni razvoj) ................................................................................................. 30 Psihološka radionica: “ Kako se oduprijeti lošim nagovorima? “ ....................................... 30 Školsko sportsko društvo “Elektron” ............................................................................... 31 Caritativni školski klub ..................................................................................................... 32 Međunarodno matematičko natjecanje „Klokan bez granica“ ........................................... 33 Izvanučionička nastava ....................................................................................................... 34 Zlatno doba Rijeke........................................................................................................... 34 Upoznavanje učenika sa radom trafostanice Pehlin......................................................... 34 Upoznavanje učenika sa radom Hidroelektrane Rijeka .................................................... 35 Laboratorijska ispitivanja mehaničkih svojstava metala, Tehnički fakultet, Rijeka ............ 35 Posjet Laboratoriju za ispitivanje ronilice u bazenu, Tehnički fakultet u Rijeci .................. 36 Posjet laboratoriju za robotiku, Tehnički fakultet .............................................................. 36 Naziv: Posjet Nacionalnom centru tehničke kulture Kraljevica ......................................... 37 Posjet Nuklearnoj elektrani Krško .................................................................................... 37 Putovima Frankopana ..................................................................................................... 38 Posjet Villi Ružić .............................................................................................................. 39 Posjet izložbama: “Fiume fantastika”,Izložba torpeda i druge ......................................... 40 (ovisno o postavama) ...................................................................................................... 40 Terenska nastava – Aleja glagoljaša, Istra ...................................................................... 40 Terenska nastava – Aleja glagoljaša, Istra ...................................................................... 41 Maturalno putovanje - destinacija prema izboru učenika ................................................. 41 Posjeti kazalištima, izložbama, muzejima, koncertima, kinima ......................................... 42 Posjet astronomskom centru Rijeka ................................................................................ 43 “Kroz kanjon Rječine” ...................................................................................................... 43 Terenska nastava- Istra- Dvigrad, Limski kanal, Svetivinčenat i Kringa .......................... 44 Mladi planinari ................................................................................................................. 45 Kulturna i javna događanja .................................................................................................. 46 Prezentacija Srednje škole za elektrotehniku i računalstvo .............................................. 46 2 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo Dani otvorenih vrata SŠER-a ........................................................................................... 47 Projekti ................................................................................................................................ 48 Međunarodna suradnja s njemačkom Tehničkom gimnazijom Waldshut-Tiengen ........... 48 Posjedi Frankopana u našem zavičaju ............................................................................ 48 Robotika projekt - pametna škola .................................................................................... 49 Pametne klupe ................................................................................................................ 50

3 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Uvod Školski Kurikul je operativni dokument kojim se predviđa i određuje program rada za koji Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo namjerava ostvariti bitne odrednice nacionalnog Kurikula. On sažima sve školske i izvanškolske programe i projekte koji se namjeravaju provesti tijekom školske godine 2020./2021. te koji će zadovoljiti interese i potrebe naših učenika u što većoj mjeri. U školskom Kurikulu navest će se ciljevi i vizija škole te brojne aktivnosti koje se u školi provode pored redovnog nastavnog programa. U Kurikulu navesti će se sve planirane izvannastavne i izvanučioničke aktivnosti, dopunska, dodatna, izborna i projektna nastava, projekti škole i ostale odgojno-obrazovne aktivnosti. Za svaku pojedinu aktivnost navedeni su ciljevi, očekivani ishodi i postignuća, namjena, način realizacije, nositelji, vremenik, troškovnik te način vrednovanja i korištenja rezultata vrednovanja. Školski Kurikul je sastavljen u skladu s materijalno-tehničkim uvjetima u kojima Škola radi, a opisane aktivnosti realizirat će se sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi. Škola je otvorena za svaku novu suradnju i aktivnost koja se može realizirati, a nije predviđena školskim Kurikulom, ukoliko ona bude doprinosila unapređenju odgojnoobrazovnog procesa. Postignuća učenika u nastavi i izvan nastavnim aktivnostima, omogućuju učinkovitije vrednovanje i kontrolu stvarne ostvarenosti postavljenih ciljeva na nacionalnoj razini (vanjsko vrednovanje) i školskoj razini (unutarnje vrednovanje i samovrednovanje). Škola će težiti da se u nastavnom procesu što više primjenjuju načela globalnog obrazovanja učenika, koja će ih pripremati za nove globalne promjene, koje se događaju. Škola će kao i do sada u kontinuitetu poticati i promovirati sudjelovanje učenika na natjecanjima na svim razinama ( od školskih do državnih i međunarodnih), a također i sudjelovanje na izložbama i smotrama. Školski Kurikul je dokument koji se izrađuje u svrhu godišnjeg kurikulumskog planiranja poučavanja učenika. Kurikulumsko planiranje obuhvaća sve aktivnosti i njihove sadržaje, očekivane ishode, te način realizacije.

4 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Posebnosti naše Škole Školski Kurikulum, za razliku od Godišnjeg plana i programa, ističe posebnosti škole i naglašava one aktivnosti, po kojima je škola prepoznatljiva u pedagoškom, ali i u širem društvenom okruženju. Kurikulum je dinamička kategorija, koja je podložna stalnim promjenama, u provedbi njenih sastavnica, pa se i školski Kurikulum stalno dopunjava. Uvođenjem novih obrazovnih programa s primjenom novih tehnologija jako je važno za obrazovanje učenika i konkurentnost na tržištu rada, stoga naša škola nastoji primijeniti nove tehnološke trendove i inovacije u obrazovanju. Online suradnjom učenika i nastavnika mijenjamo načine rada i stvaramo suradničko okruženje koje potiče kreativnost i kritičko mišljenje učenika što rezultira povećanim interesom i aktivnošću. Uvođenjem tehnologije 3D modeliranja i ispisa u nastavu iz predmeta Radioničke vježbe osuvremenili smo izvođenje vježbi. Time kod učenika potičemo stjecanje novih vještina u izradi raznih elemenata strojeva i uređaja koristeći nove tehnologije. Školski 3D printeri su također dostupni zainteresiranim skupinama učenika i nastavnika za primjenu 3D tehnologije u njihovim programima. Grupa Robotičara kroz slobodnu aktivnost nastavljaju sa svojim radom već niz godina, primjenjujući nove tehnologije iz područja mobilnih aplikacija i 3D ispisa. Rad grupe Elektrotehničari – inovatori zasniva se na projektima temeljenim na inovativnim, društveno odgovornim rješenjima, koja pozitivno utječu na širu društvenu zajednicu. Rad grupe se temelji na primjeni novih tehnologija u području elektrotehnike. Cilj rada Elektrotehničara - inovatora biti će sudjelovanje na državnim i međunarodnim smotrama i izložbama, te postizanje što boljih rezultata kao i do sada. Članovi sekcije Eko-energetičari bave se ekološkim rješenjima, obnovljivim izvorima energije, te utjecajem čovjeka na okoliš. U sekciji će se razvijati ekološki pristup s naglaskom jačanja ekološke svijesti i važnosti održive zajednice. U sklopu rada planira se posjeta specijaliziranim sajmovima i pogonima obnovljivih izvora energije,ukoliko epidemiološka situacija bude dozvoljavala. Tijekom ove školske godine planira se posjeta tvornici automobila Rimac. Uspješna sudjelovanja na Državnim i međunarodnim izložbama pozitivno utječu na učenike članove sekcije, ali i na ostale učenike, koji se uključuju u kreativan rad u Školi, te pridonose promoviranju tehničkih inovacija i znanja. Škola i dalje nastavlja svoju dugogodišnju suradnju sa Zajednicom tehničke kulture Rijeka vezano za buduće projekte te kao suorganizator i učesnik na nacionalnim izložbama mladih inovatora i tehničkog stvaralaštva ( kao npr. INOVA, ARCA ). Škola surađuje sa Školom za primijenjenu umjetnost - Rijeka (ŠPUR). Učenici obje Škole sudjelovati će u izvan nastavnim aktivnostima vezanim za modeliranje i 3D printanje.

5 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Tijekom prošle školske godine Škola je kao sudionik u projektu „Generacija NOW” a kojeg je organizirao Hrvatski Telekom d.d., Zagreb. Potpisan je ANEKS 1 Ugovora temeljem donacijskog natječaja Generacija NOW P1.2-54 kojim su ugovorena prava i obaveze Organizatora i Sudionika. Sadržaj programa susjedstva Turnić - Mlaka u sklopu EPK 2020 RIJEKA je priprema i koordinacija raznih programa, te poticanje i animiranje učenika za sudjelovanje. U sklopu navedenog programa održati će se predavanja o robotici te predavanje vezano za aktivnosti radio amatera ( klub Kvarner), priprema radova za natjecanje iz robotike te predstavljanje radova učenika. Školi će biti donirana oprema i materijal za provođenje projekata. Oprema će osigurati uvjete za rad projektnog tima škole , a osigurat će se sudjelovanje mentora na osnovnim i naprednim edukacijskim radionicama. Erasmus+VET program mobilnosti produljen je za godinu dana, a u svrhu stjecanja novih znanja i vještina učenika srednjih strukovnih škola, koji će imati priliku obavljanja stručne prakse u inozemstvu. U ovoj školskoj godini trebao bi se realizirati projekt ERASMUS + (Mundus), ukoliko to dopuste epidemiološke mjere. Radi se o projektu mobilnosti konzorcija srednjih strukovnih škola koje je odobrila Agencija za mobilnost i programe EU te je dodijelila financijsku potporu iz koje su pokriveni svi troškovi: pripreme, prijevoza, smještaja i organizacije stručne prakse/ praktične nastave. Cilj projekta je učenicima omogućiti stjecanje kompetencija kojim će biti konkurentniji na tržištu rada. Projekt uključuje Natječaj za sudjelovanje učenika u Erasmus+ projektu na nivou škole. Po završetku natječaja uključeno će biti 10 učenika drugih, trećih i završnih razreda, kao i nastavnik u pratnji koji će otići u Zaragozu (Španjolska). I ove školske godine planira se nastavak međunarodne suradnje s Tehničkom gimnazijom Gewerbische schule Waldshut, Njemačka. Ove godine njihovi učenici i nastavnici u pratnji trebali bi doći u uzvratni posjet. Planirani dolazak predviđen je za mjesec svibanj 2021. godine. Škola je uspješno uključena u drugu fazu programa e- Škole, odnosno u program Razvoj sustava digitalno zrelih škola. Nakon što je izrađena projektna dokumentacija, napravljeno je postavljanje potrebne instalacije i elemenata radi osiguranja odgovarajućeg elektroenergetskog sustava. U planu je još ove kalendarske godine postavljanje nove internetske mreže i opremanje učionice zidnim monitorom. Ovime se planira cjelovita informatizacija poslovanja škole i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21 stoljeće. Škola razvija suradnju s drugim školama, a posebno sa Tehničkim fakultetom u Rijeci, određenim privrednim subjektima u lokalnoj zajednici, te sudjeluje u raznim projektima. 6 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Ciljevi Školski Kurikul ima cilj da održi aktivnosti i sadržaje koje će zadovoljavati potrebe i mogućnosti učenika. Prioritetni ciljevi škole su: ● podići kvalitetu poučavanja te biti ustanova koja će uspješno obrazovati učenike u stjecanju kompetencija, korištenjem propisanih metoda i oblika rada, ● razvijati učenikove kompetencije (znanja, vještine i stavove) primjenjive na tržištu rada i nastavku školovanja, ● unaprjeđivati metode i pristupe učenju primjenom novih tehnologija, ● organizirati i ostvarivati predviđene aktivnosti poučavanja usmjerene na učenika ● učinkovitije koristiti ljudske i materijalne resurse u nastavnom procesu, ● poticati aktivno uključivanje učenika u razvoju učeničkog stvaralaštva, samopoštovanja i natjecateljskog duha, ● realizirati planirane ishode učenja, definirane u nastavnim planovima i programima rada u što većem obimu, ● razvijati suradnju s tvrtkama vezanim za obavljanje stručne prakse naših učenika kao i stručnih posjeta, ● povećati suradnju s drugim srodnim školama u okruženju te fakultetima i učilištima, ● promovirati školu putem različitih medija i ažurirati web stranicu škole, ● stvarati pozitivno okruženje u školi radi poticanja samopouzdanja i stvaranja pozitivne slike o sebi te svijesti o svojim interesima i mogućnostima. ● stvarati prepoznatljivost i atraktivnost škole u lokalnim okvirima i šire

7 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Misija i vizija Škole Misija Srednje škole za elektrotehniku i računalstvo je da pruži svojim učenicima kvalitetno obrazovanje, usvajanje i primjenu suvremenih znanja i vještina da bi postali konkurentni na tržištu rada, te da kroz ponuđene aktivnosti, programe i projekte omogući učenicima njihov intelektualni, osobni, društveni i tjelesni razvoj. Želimo biti odgojno - obrazovna ustanova koja omogućava učenje u pozitivnom ozračju, te ispunjava potrebe i interese učenika u stjecanju kompetencija uz korištenje različitih metoda i oblika učenja, poučavanja i praktične primjene stečenog znanja, isto tako težimo poboljšanju uvjeta za teorijski i praktični rad, suvremenim opremanjem učioničkih prostora. Vizija škole je stvarati kvalitetnu i uspješnu komunikaciju u Školi, jer je ista osnovni preduvjet zdravih međuljudskih odnosa. Nastojimo graditi kvalitetnu i uspješnu komunikaciju, ne samo između nastavnika i učenika, već i među učenicima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalih zaposlenicima. Time ćemo još uspješnije utjecati na kvalitetnije osposobljavanje mladih kadrova i na prevenciji društveno neprihvaćenih oblika ponašanja. Vizija Škole je kod učenika izgraditi osobni i kulturni identitet te promicati odgovornost prema općem dobru, prirodi, radu i ljudskom dostojanstvu, kritičnom razmišljanju i promišljanju, osposobiti učenike za cjeloživotno učenje te motivirati nastavnike na kontinuirano stručno usavršavanje. Također, u obrazovnom procesu rada primjenjivati nova znanja i tehnologije, razvijati vještine suradnje, tolerancije i nenasilnog rješavanja sukoba kroz preventivne programe, uspješno kreirati i poticati pozitivno ozračje koje će osigurati svakom učeniku mogućnost što uspješnijeg školovanja te opremiti specijalizirane učionice, kabinete i radionice novom opremom (instrumentima i tehničkim pomagalima).

8 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Izborna nastava Programiranje mobilnih uređaja Razred

3.D

Nositelj aktivnosti

Matija Pavlić prof.

Očekivani ishodi

izložiti osnovne principe rada prijenosnih uređaja prikazati interakciju aplikacija s U/I uređajima koristiti osnovne predefinirane funkcije za mobilne uređaje izraditi jednostavnu aplikaciju s grafičkim i zvukovnim sadržajem projektirati jednostavnu korisničku aplikaciju za mobilni uređaj

Način realizacije

predavanje, vježbe na računalima, zadaci, projektni zadaci

Vremenik aktivnosti

70 sati , školska godina 2020./21.

Troškovnik

nisu predviđeni posebni troškovi

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

pisano provjeravanje praktični projekti domaće zadaće

Poslužiteljski operacijski sustavi Razred

4.D

Nositelj aktivnosti

Matija Pavlić prof.

Očekivani ishodi

objasniti osnovne karakteristike poslužiteljskih operacijskih sustava pripremiti računalo za instalaciju poslužiteljskog operacijskog sustava instalirati poslužiteljske operacijske sustave instalirati i konfigurirati osnovne upravljačke funkcije povezati korisnika s poslužiteljem

Način realizacije

predavanje, vježbe na računalima, zadaci, projektni zadaci

Vremenik aktivnosti

70 sati , školska godina 2020./21.

9 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Troškovnik

nisu predviđeni posebni troškovi

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

pisano provjeravanje praktični projekti domaće zadaće

Uvod u robotiku Razred

3.B, 3.E

Nositelj aktivnosti

Dubravko Mrakovčić mag.ing.el.

Očekivani ishodi

prepoznati osnovne komponente i sklopove koji se koriste u robotici učenik će naučiti priključiti različite vrste senzora na upravljački sklop i s njih prihvaćati podatke učenik će naučiti upravljati s izvršnim elementima (DC motor, servo motor)

Način realizacije

Teorijska nastava i laboratorijske vježbe

Vremenik aktivnosti

70 sati , školska godina 2020./21.

Troškovnik Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Provjera usvojenosti, uspjeh na laboratorijskim vježbama,projekti seminarski radovi

Multimedija Razred

3.C

Nositelj aktivnosti

Sanja Sochor, mag.educ.inf.

Očekivani ishodi

- prepoznati osnovne datotečne formate multimedijskih datoteka - izraditi grafički i slikovni dokument - koristiti program za obradu audiodatoteka - koristiti program za izradu animacijskih datoteka

Način realizacije

teorijska nastava, vježbe na računalima, zadaci, projektni zadaci

10 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Vremenik aktivnosti

70 sati, školska godina 2020./2021.

Troškovnik Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Provjera usvojenosti, uspjeh na vježbama, seminarski radovi/projekti

Multimedija Razred

4.D

Nositelj aktivnosti

Sanja Sochor, mag.educ.inf.

Očekivani ishodi

- koristiti računalni program za izradu videosadržaja - integrirati više multimedijskih sadržaja u jedan dokument - izraditi multimedijski dokument na CD/DVD-u i webu

Način realizacije

teorijska nastava, vježbe na računalima, zadaci, projektni zadaci

Vremenik aktivnosti

32 sata, školska godina 2020./2021.

Troškovnik Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Provjera usvojenosti, uspjeh na vježbama, seminarski radovi/projekti

11 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Računalstvo Razred

3.A

Nositelj aktivnosti

Vlado Vukušić, mag. edu. politehnike i informatike

Očekivani ishodi

• osmisliti cjelokupno rješenje jednostavnijeg problema iz struke • primijeniti algoritme za pretraživanje i sortiranje • koristiti funkcije u odgovarajućem programskom kodu • primijeniti pokazivače u radu s poljima i funkcijama • povezati strukture podataka u odgovarajućem programskom kodu • kreirati različite vrste datoteka

Način realizacije

vježbe na računalima, zadaci, projektni zadaci

Vremenik aktivnosti

35 sati, školska godina 2020./2021.

Troškovnik Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Provjera usvojenosti, uspjeh na vježbama, seminarski radovi/projekti

Primijenjena matematika Razred

3.C, 3.D

Nositelj aktivnosti

Arijana Linić Maržić, mag. edu. fiz. i mat.

Očekivani ishodi

-koristiti računalne alate u matematičkim procesima i za stvaranje novih informacija

12 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

-proširiti znanje o linearnim sustavima jednadžbi i metodama njihova rješavanja -primijeniti determinante za rješavanje problemskih zadataka -primijeniti matrice za rješavanje problema vezanih uz transformacije u koordinatnom sustavu i rješavanje problema temeljenih na sustavima jednadžbi -primijeniti metode linearnog programiranja za rješavanje problema Način realizacije

Učionička nastava, seminari, rad u skupinama

Vremenik aktivnosti

1 sat tjedno (ukupno 35 sati)

Troškovnik

Nastava u normi, nema dodatnih troškova

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Izrada projektnog zadatka i praćenje programskih sadržaja (usmena i pisana provjera znanja)

Konstruiranje i ispitivanje električnih strojeva Razred

4.B

Nositelj aktivnosti

Krešimir Mance,dipl.ing.

Očekivani ishodi

Učenik će ovladati postupcima konstruiranja i ispitivanja električnih strojeva, moći će samostalno ispitati određeni stroj i izraditi prateću dokumentaciju. Pobuđivanje interesa učenika za najnovijim postupcima konstruiranja i ispitivanja električnih strojeva.

Način realizacije

Teorijska nastava i vježbe na električnim strojevima, samostalni radovi učenika

Vremenik aktivnosti

96 sati , školska godina 2020./21.

Troškovnik

nisu predviđeni posebni troškovi

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

pisano provjeravanje samostalni radovi domaće zadaće

13 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Električni strojevi Razred

3.B

Nositelj aktivnosti

Krešimir Mance,dipl.ing.

Očekivani ishodi

S obzirom da se radi o proširenju obveznog programa Električni strojevi, ishodi su istovjetni tom programu: Učenik će ovladati izvedbama, fizikalnom slikom rada, ponašanjem i karakteristikama u pogonu i primjenom električnih strojeva. Stvoriti će podlogu za nastavak obrazovanja u četvrtoj godini u problematici elektromotornih pogona.

Način realizacije

Teorijska nastava i vježbe na električnim strojevima

Vremenik aktivnosti

35 sati , školska godina 2020./21.

Troškovnik

nisu predviđeni posebni troškovi

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

pisano provjeravanje praktični radovi domaće zadaće

Elektromotorni pogoni Razred

3.E ( Automatika )

Nositelj aktivnosti

Krešimir Mance,dipl.ing.

Očekivani ishodi

Učenik će ovladati zahtjevima koje radni mehanizmi postavljaju na električne strojeve. Moći će analizirati moguće smetnje i kvarove. Samostalno će moći kreirati sheme spajanja i pokretanja elektromotora. Ovladati će postupcima regulacije električnih strojeva.

Način realizacije

Teorijska nastava i vježbe na električnim strojevima

14 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Vremenik aktivnosti

70 sati , školska godina 2020./21.

Troškovnik

nisu predviđeni posebni troškovi

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

pisano provjeravanje praktični radovi domaće zadaće

Energetska elektronika Razred

3.E ( Energetika )

Nositelj aktivnosti

Antonio Damiš, bacc.ing.el.

Očekivani ishodi

Učenik će analizirati elemente, sklopove energetske elektronike i djelovanje uređaja na elektroenergetsku mrežu i opremu.

Način realizacije

Teorijska nastava

Vremenik aktivnosti

35 sati , školska godina 2020./21.

Troškovnik

nisu predviđeni posebni troškovi

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

pisano provjeravanje usmeno provjeravanje domaće zadaće

Multimedija Razred

3.D

Nositelj aktivnosti

Kristijan Crnčić, bacc.ing.el.

Očekivani ishodi

- prepoznati osnovne datotečne formate multimedijskih datoteka - izraditi grafički i slikovni dokument - koristiti program za obradu audiodatoteka - koristiti program za izradu animacijskih datoteka

15 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Način realizacije

teorijska nastava, vježbe na računalima, zadaci, projektni zadaci

Vremenik aktivnosti

70 sati, školska godina 2020./2021.

Troškovnik Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Provjera usvojenosti, uspjeh na vježbama, seminarski radovi/projekti

Dijagnostika i održavanje informacijskih sustava Razred

3.C, 3.D, 4.D

Nositelj aktivnosti

Kristijan Crnčić, bacc.ing.el

Očekivani ishodi

- pretpostaviti moguće neispravnosti elektroničkih uređaja prema njihovim simptomima - pravilno koristiti dijagnostičke alate i dijagnostički software - nabrojati, opisati i usporediti postupke i metode za otkrivanje, lokalizaciju i otklanjanje neispravnosti i verifikaciju ispravnosti elektroničkih uređaja;

Način realizacije

teorijska nastava, vježbe na računalima, zadaci, projektni zadaci

Vremenik aktivnosti

105 sati (3. razred), 70 sata (4. razred) na godišnjoj razini, školska godina 2020./2021.

Troškovnik Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Provjera usvojenosti, uspjeh na vježbama, seminarski radovi/projekti

16 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Robotika Razred

4.C

Nositelj aktivnosti

Kristijan Crnčić, bacc.ing.el

Očekivani ishodi

učenik može programirati kretanje robotske ruke vodeći računa o položaju, brzini i ubrzanju učenik može programirati kretanje mobilnog robota koristeći senzore okoline

Način realizacije

teorijska nastava, vježbe na računalima, zadaci, projektni zadaci

Vremenik aktivnosti

105 sati na godišnjoj razini, školska godina 2020./2021.

Troškovnik Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Provjera usvojenosti, uspjeh na vježbama, seminarski radovi/projekti

Obnovljivi izvori energije Razred

3.E

Nositelj aktivnosti

Kristijan Crnčić, bacc.ing.el

Očekivani ishodi

učenici će razlikovat obnovljive od neobnovljivih izvora električne energije. izabrati dijelove i uređaje potrebne za praktičnu konstrukciju sustava za obnovljive izvore električne energije. osmisliti jednostavan sustav obnovljivih izvora energije za manji objekt

Način realizacije

teorijska nastava, zadaci, projektni zadaci

Vremenik aktivnosti

105 sati na godišnjoj razini, školska godina 2020./2021.

Troškovnik Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Provjera usvojenosti, uspjeh na vježbama, seminarski radovi/projekti

17 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Elektroenergetika Razred

3.E, 4.A

Nositelj aktivnosti

Marko Ercegović, mag.ing.el

Očekivani ishodi

Pobuditi razumijevanje električne energije, od njenog nastanka, utjecaja na ekonomske, društvene i funkcionalne dijelove ljudske zajednice sve do njenog ekološkog aspekta. Osim makro-efekata, produbljuje se do sada stečeno znanje o proizvodnji, prijenosu i potrošnji električne energije i vezanim poteškoćama, ali i prednostima koje električna energija ima nad drugim oblicima energije.

Način realizacije

teorijska nastava, seminarski radovi

Vremenik aktivnosti

105 sati na godišnjoj razini, školska godina 2020./2021.

Troškovnik Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Provjera usvojenosti,, seminarski radovi

18 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Dijagnostika i održavanje uređaja Razred

4.e (tehničar za elektroniku)

Nositelj aktivnosti

Egon Geci, mag. ing. el.

Očekivani ishodi

Definirati, opisati sastavnice i diskutirati moguće kvarove tehničkih entiteta, prvenstveno uređaja i sustava temeljenih na mikroprocesorskoj tehnici, te njihove simptome i posljedice. Primijeniti osnovne metode i postupke u otkrivanju, lokaliziranju i otklanjanju kvarova tehničkih entiteta, te verifikaciji ispravnosti istih.

Način realizacije

Teorijska nastava, laboratorijske vježbe.

Vremenik aktivnosti

70 sati na godišnjoj razini, školska godina 2020./2021.

Troškovnik Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Provjera usvojenosti nastavnih sadržaja, uspjeh na laboratorijskim vježbama, domaće zadaće i prezentacije.

19 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Dodatna i dopunska nastava

Dodatna nastava iz fizike Razred

4. razred

Nositelj aktivnosti

Lidija Hreljac Trumbetaš i učenici

Očekivani ishodi

1) poticanje interesa za Fiziku i stjecanje temeljnih znanja potrebnih za razumijevanje fizičkih fenomena, koncepata, zakona i teorija 2) razvoj znanstveno-istraživačkog pristupa, zaključivanja i eksperimentalnih vještina kroz formuliranje istraživačkih pitanja i hipoteza, provođenje kontrole varijabla, sistematiziranje i analiziranje podataka 3) razvoj formalnog kritičko-logičkog i sustavnog razmišljanja 4) razvoj vještina modeliranja fizičkih problema korištenjem matematičkih i računalnih alata te vještina rješavanja problema i vrednovanja rezultata 5) razvoj komunikacijskih vještina i jezika fizike razmjenom ideja i rezultata 6) razvijanje prirodoznanstvenog pogleda na svijet i odgovornog odnosa prema prirodi te svijesti o utjecaju fizike na društvo i njegov održivi razvoj.

Način realizacije

Samostalni rad, rad u skupini putem online okruženja, korištenje IKT tehnologije

Vremenik aktivnosti

Tijekom nastavne godine, jedan sat tjedno prema zadanom rasporedu sati

Troškovnik

Nema dodatnih troškova

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

20 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Dopunska nastava iz hrvatskog jezika Razred

3.e

Nositelj aktivnosti

Jagoda Zubović

Očekivani ishodi

-usvojiti i razumjeti sadržaje koji predstavljaju poteškoće u radu -ponoviti i uvježbati određena gradiva -prepoznati ili opisati tražene elemente određenih nastavnih jedinica

Način realizacije

-samostalan rad ili u skupini

Vremenik aktivnosti

-tijekom nastavne godine , 1 sat tjedno prema rasporedu sati

Troškovnik

-nema troškova

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

-ispitivanje ili pisana provjera na redovnom nastavnom satu po želji i odabiru učenika

Dodatna nastava iz Električnih strojeva i uređaja Razred

3.A

Nositelj aktivnosti

Krešimir Mance,dipl.ing. i učenici

Očekivani ishodi

Produbljivanje planom predviđenih nastavnih sadržaja: Učenik će ovladati proračunom jednofaznog transformatora, postupkom izrade trofaznog transformatora i njegovim dijelovima. Detaljnije će se upoznati s najzastupljenijim rotirajućim strojem trofaznim asinkronim motorom po pitanju njegove konstrukcije, pokretanja i regulacije. Razlikovati će zaštitne uređaje za zaštitu od kratkog spoja odnosno preopterećenja elektromotora. Samostalno će moći kreirati sheme spajanja i pokretanja elektromotora.

Način realizacije

Samostalni rad, rad u skupini putem online okruženja

21 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Vremenik aktivnosti

Tijekom nastavne godine, jedan sat tjedno prema zadanom rasporedu sati

Troškovnik

Nema dodatnih troškova

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Dopunska nastava iz Elektromotornih pogona Razred

3.E ( Automatika )

Nositelj aktivnosti

Krešimir Mance,dipl.ing. i učenici

Očekivani ishodi

Učenik će ovladati zahtjevima koje radni mehanizmi postavljaju na električne strojeve. Moći će analizirati moguće smetnje i kvarove. Samostalno će moći kreirati sheme spajanja i pokretanja elektromotora. Ovladati će postupcima regulacije električnih strojeva.

Način realizacije

Samostalni rad, rad u skupini putem online okruženja

Vremenik aktivnosti

Tijekom nastavne godine, jedan sat tjedno prema zadanom rasporedu sati

Troškovnik

Nema dodatnih troškova

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

22 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Dodatna nastava – Hrvatski jezik Razred

Svi 4. razredi

Nositelj aktivnosti

Dijana Jurković

Očekivani ishodi

Učenici će moći: - ponoviti, usustaviti, proširiti srednjoškolsko nastavno gradivo iz hrvatskoga jezika i književnosti -prisjetiti se naučenoga gradiva, interpretirati tekst, identificirati, objasniti, analizirati i uočiti probleme, usporediti, sintetizirati bitno -nadoknaditi znanje i steći sposobnosti i vještine u različitim područjima hrvatskoga jezika -razvijati motivaciju, međusobnu suradnju, poštovanje, samopoštovanje, kritičko mišljenje, kreativnost i sposobnost pisanog i usmenog izražavanja

Način realizacije

Individualni rad i rad u skupinama

Vremenik aktivnosti

1 sat tjedno tijekom školske godine

Troškovnik

Nema troškova

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Individualno praćenje uspješnosti usvajanja planiranih sadržaja

23 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Izvannastavne aktivnosti Pisanje medijskih tekstova (vijest, obavijest, intervju, izvješće, promidžbeni tekst) Razred

1.c, 1.d, 2.a, 2.d, 3.c i 3.d

Nositelj aktivnosti

Ivana Badurina, prof.

Očekivani ishodi

-Učenik piše tekstove opisnoga i pripovjednog diskursa u kojima ostvaruje obilježja funkcionalnih stilova u skladu sa svrhom i željenim učinkom na primatelja. -Učenik objašnjava morfosintaktička obilježja riječi u rečenici i primjenjuje znanja pri oblikovanju teksta. -Učenik tumači utjecaj medijskih tekstova na svakodnevni život primatelja.

Način realizacije

Pisanje vlastitih primjera medijskih tekstova kod kuće.

Vremenik aktivnosti

prosinac 2020.

Troškovnik

nema

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Samoprocjena i samovrednovanje u školi ili online.

Moja najzanimljivija lektira Razred

1.c, 1.d, 2.a, 2.d, 3.c i 3.d

Nositelj aktivnosti

Ivana Badurina, prof. i Gabrijela Mahmutović, mag. bibl.

Očekivani ishodi

-Učenik čita u skladu s određenom svrhom opisne i pripovjedne tekstove različitih funkcionalnih stilova i oblika. -Učenik izražava svoj literarni doživljaj i objašnjava stav o književnom tekstu.

24 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

-Učenik se stvaralački izražava prema vlastitome interesu potaknut tekstom. -Učenik će moći pokazati da razumije zadatke vezane uz razumijevanje pročitanog djela. Način realizacije

Izrada plakata kod kuće ili online.

Vremenik aktivnosti

svibanj 2021.

Troškovnik

nema

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Samoprocjena i samovrednovanje u školi ili online.

Školski knjižničari i Web novinari Razred

učenici 4.d razreda

Nositelj aktivnosti

Gabrijela Mahmutović, mag. bibl.

Očekivani ishodi

-potaknuti učenike na korištenje knjižne i neknjižne građe u školskoj knjižnici -upoznati učenike sa školskim programom za obradu građe (od ove šk.. god. to je program ZaKi) -razviti interes za praćenjem web stranice škole i sudjelovanje u izradi iste

Način realizacije

-rad s učenicima na unosu knjiga u knjižnični program, izdvajanje knjižne građe koja je za otpis i unošenje podataka u tablice za otpis -istraživanju biltena i brošura za odabir novih naslova za školsku knjižnicu -kritičko istraživanje i sudjelovanje u ažuriranju školske web stranice i facebook stranice škole

Vremenik aktivnosti

tijekom cijele školske godine

Troškovnik

nema troškova

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

povratnom informacijom od učenika, njihovih roditelja, lokalne zajednice

25 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Elektrotehničari - inovatori Razred

učenici drugih, trećih i četvrtih razreda koji su inovativni

Nositelj aktivnosti

Ružica Kamenjašević, dipl.ing.

Očekivani ishodi

-Osvajanje medalje na državnim i međunarodnim izložbama i smotrama -Popularizacija struke

Način realizacije

Prema godišnjem planu i programu Elektrotehničari - inovatori

Vremenik aktivnosti

šk.god. 2020./2021.

Troškovnik

Program sufinancira PGŽ

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

provodi se vanjsko vrednovanje na izložbama i smotrama

Eko - energetičari Razred

svim zainteresiranim učenicima koji vole tehniku i ekologiju

Nositelj aktivnosti

Ružica Kamenjašević, dipl.ing.

Očekivani ishodi

-ekološki pristup struci -promoviranje alternativnih izvora energije -podignuti svijest važnosti održive zajednice

Način realizacije

Prema godišnjem planu i programu Eko - energetičari

Vremenik aktivnosti

šk.god. 2020./2021.

Troškovnik

Program sufinancira PGŽ

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

-provodi se analiza i vrednovanje u okviru analize provedbe Godišnjeg plana i programa rada u školi ili online

26 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Radioamateri Razred

svima zainteresiranim učenicima i nastavnicima

Nositelj aktivnosti

Dubravko Mrakovčić mag.ing.el.

Očekivani ishodi

omogućiti učenicima steći dodatna znanja iz područja radiokomunikacija i radioamaterizma - poticati znanja i vještine, održati tečaj za radio amatere - ostvariti veze s drugim radioamaterima , sudjelovanje na natjecanjima

Način realizacije

Prema godišnjem planu i programu

Vremenik aktivnosti

šk.god. 2020./2021.

Troškovnik Način vrednovanja usvojenosti ishoda

provodi se analiza i vrednovanje u okviru analize provedbe Godišnjeg plana i programa rada u školi ili online

Preventivna predavanja školske liječnice( zdravstveni odgoj) Razred

Učenici prvih i drugih razreda

Nositelj aktivnosti

dr. Jadranka Vrcelj - Šanko, školska liječnica

Očekivani ishodi

učenici prvih razreda razlikovati će vrste, simptome te načine zaštite od spolno prenosivih bolesti učenici drugih razreda razlikovati će načine zaštite reproduktivnog zdravlja

Način realizacije

školska liječnica u dogovoru sa školskom psihologinjom održat će predavanja za učenike prvih i drugih razreda teme predavanja su “ Utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje” ( prvi razredi) i “ Zaštita reproduktivnog zdravlja” ( drugi razredi)

Vremenik aktivnosti

Predavanja će biti realizirana tijekom siječnja i ožujka 2021.

Troškovnik

Troškove za preventivna predavanja školske liječnice ne snosi škola

27 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Školska liječnica vrši usmenu evaluaciju na kraju svakog predavanja

(Za) voli kazalište - posjet kazališnim predstavama Razred

2.c ,2.b, 3.e ,4.a , 4.d i svi ostali zainteresirani učenici

Nositelj aktivnosti

Jagoda Zubović, prof.

Očekivani ishodi

-razvijati kulturu posjećivanja kazališta -procijeniti i obrazložiti uspješnost predstave - iskazati svojim riječima dojmove -vrednovati predstave kroz različita stajališta učenika -razvijati vršnjačko druženje -usvajati bonton ponašanja na javnim mjestima

Način realizacije

-odlazak u kazalište po programu i izboru predstave

Vremenik aktivnosti

-tijekom nastavne godine 2020./2021.

Troškovnik

-cijena ulaznice ( oko 30-35 kn)

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

-vrednovanje usmenog izražavanja( iskazivanje i argumentiranje svojih stavova , nadovezivanje na suučenike, slušanje i govorenje) -vrednovanje pisanog izražavanja ( sudjelovanje u skupnome radu , organizacija rada u skupini )

28 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Mobilna Robotika Razred

Znatiželjni i zainteresirani učenici od prvog do trećeg razreda. Završni radovi za učenike četvrtih razreda.

Nositelj aktivnosti

Dolores Kapović, prof. Damir Rumora

Očekivani ishodi

primijeniti stečena i usvajati nova znanja iz programiranja, upravljati sustavom za pokretanje i sustavom za navođenje mobilnih robota, razvijati istraživački duh kod učenika

Način realizacije

Rad u školi i kod kuće te sudjelovanje na radionicama.

Vremenik aktivnosti

Tijekom nastavne godine 2020./2021.

Troškovnik

Program sufinanciran od PGŽ.

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Sudjelovanje i prezentacija radova, na smotrama ili natjecanjima. Sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz promociju škole.

29 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Program prevencije nasilja sukob i komunikacija: “Vodič kroz labirint upravljanja sukobom” (Osobni i socijalni razvoj) Razred

Učenici prvih razreda

Nositelj aktivnosti

Tanja Topić – Justinić, prof. školska psihologinja

Očekivani ishodi

učenici će moći razlikovati asertivne i agresivne načine komunikacije učenici će upoznati korake koji vode do nenasilnog rješavanja sukoba učenici će upoznati pravila aktivnog slušanja

Način realizacije

vježbe i aktivnosti radioničkog tipa korištenje metoda prezentacije, demonstracije, igre uloga i diskusije

Vremenik aktivnosti

Radionice će biti realizirane tijekom ožujka i travnja školske godine 2020. / 2021.

Troškovnik Radni listovi, hameri, flomasteri, markeri, papiri Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Evaluacijskim listama učenici će procijeniti rad voditeljice radionica kao i zadovoljstvo naučenim.

Psihološka radionica: “ Kako se oduprijeti lošim nagovorima? “ Razred

Učenici prvih razreda

Nositelj aktivnosti

Tanja Topić – Justinić, prof. školska psihologinja

Očekivani ishodi

učenici će upoznati načine na koje se mogu oduprijeti negativnim pritiscima i nagovorima učenici će upoznati korake u donošenju ispravnih odluka

Način realizacije

vježbe i aktivnosti radioničkog tipa korištenje metoda prezentacije, demonstracije, igre uloga i diskusije.

30 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Vremenik aktivnosti

Radionice će biti realizirane tijekom prosinca i siječnja školske godine 2020. / 2021.

Troškovnik Radni listovi, hameri, flomasteri, markeri, papiri Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Evaluacijskim listama učenici će procijeniti rad voditeljice radionica kao i zadovoljstvo naučenim.

Školsko sportsko društvo “Elektron” Razred

Učenici prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda

Nositelj aktivnosti

Tina Milunović, mag.cin / Tomislav Šterbenc, prof.

Očekivani ishodi

Uključiti što veći broj učenika u aktivnosti i natjecanja školskog sportskog društva, te aktivnog bavljenja sportom.

Način realizacije

U sklopu ŠSD-a učenici se natječu u individualnim i ekipnim sportovima (atletika, plivanje, stolni tenis, badminton, futsal, rukomet, odbojka, košarka..) Učenici u sklopu ŠSD-a odlaze na hodanje, planinarenje, plivanje, streljaštvo, školu kuglanja.. Natjecanja su organizirana od strane Hrvatskog školskog sportskog saveza.

Vremenik aktivnosti

Tijekom cijele nastavne godine

Troškovnik

Program sufinanciran od strane HŠSS-a, zahtjev Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport PGŽ za 2020./2021.

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Poticanje učenika na aktivno bavljenje sportskim aktivnostima, te uključivanje učenika u rad sportskih kluba. Učenike koji su sudjelovali na natjecanjima nagraditi ocjenom iz odgojnih učinaka odnosno aktivnosti.

31 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Caritativni školski klub Razred

Svi razredi

Nositelj aktivnosti

Hrvoje Mišić, dipl.theol., zainteresirani učenici i djelatnici Škole

Očekivani ishodi

•izgradnja kršćanskog duhovnog identiteta •slijediti Isusov primjer solidarnosti, pomoći i razumijevanja za sve koji su u potrebi prepoznajući u Crkvi i školi prostor i priliku za ostvarenje navedenog cilja. •razvijati naviku duhovne priprave za najveće blagdane Crkve i slavlje istih

Način realizacije

•prikupljanje potrebnih proizvoda po principu „jedan učenik jedan proizvod“ vezano za akciju „Socijalna samoposluga“ •sudjelovanje u Caritasovoj humanitarnoj akciji “Za 1000 radosti” •posjet vjerskim i humanitarnim ustanovama

Vremenik aktivnosti

Tijekom cijele nastavne godine

Troškovnik

Moguće troškove snose roditelji/skrbnici učenika.

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

•kroz osobna svjedočanstva i razgovor na predmetnim satovima Vjeronauka •objavljivanjem osvrta na humanitarne akcije na mrežnim stranicama škole

32 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Međunarodno matematičko natjecanje „Klokan bez granica“ Razred

svi razredi

Nositelj aktivnosti

Andreja Babić, prof., profesori matematike

Očekivani ishodi

-razvijati natjecateljski duh - razvijati matematičku logiku - razvijati logičko mišljenje i zaključivanje - snalaziti se i primijeniti stečeno znanje u novim problemskim zadacima, ne standardnim zadacima, zadacima koji nisu u zbirkama zadataka kojima se učenici služe - Potaknuti učenike na rješavanje i snalaženje u nepoznatim zadacima, razvijati logičko mišljenje i zaključivanje - motivirati učenike da se bave matematikom izvan redovitih školskih programa (Preuzeto s web stranica Hrvatskog matematičkog društva organizatora natjecanja "Matematički klokan" u RH, http://www.matematika.hr/klokan/)

Način realizacije

Učenici se prijavljuju prema svojoj želji i sklonostima

Vremenik aktivnosti

18. ožujak 2021.

Troškovnik

Papir i koverte

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Koristiti dobivene rezultate u svrhu unapređenja rada

33 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Izvanučionička nastava

Zlatno doba Rijeke Razred

4. d

Nositelj aktivnosti

Gianna Graziani, prof.

Očekivani ishodi

Istraživanje i skupljanje činjenica iz zlatnog doba Rijeke, izrada prezentacije, izvedba u razredu - čitanje, pisanje, govorenje, slušanje, razvoj komunikacije, analitičko razmišljanje, argumentiranje, diskutiranje, kritičko razmišljanje

Način realizacije

Učenici će istraživanjem na internetu i iz knjiga bolje upoznati povijest grada Rijeke na prijelazu iz 18./19. st., rezultate će prikazati u prezentacijama u razredu i konačno u šetnji gradom vidjeti i doživjeti značajne zgrade iz toga razdoblja.

Vremenik aktivnosti

proljeće 2021.

Troškovnik

nema posebnih troškova

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

vrednovanje učeničkoga rada u obliku sastavka, prezentacije i usmenog odgovora

Upoznavanje učenika sa radom trafostanice Pehlin Razred

3.A i 3.B

Nositelj aktivnosti

mr.sc.Ivica Novosel

Očekivani ishodi

-učenici će prepoznati važnost primjene teoretskog znanja u praksi - učenici će upoznati građu trafostanice u realnom stanju

Način realizacije

-odlazak učenika do Trafostanice

Vremenik aktivnosti

svibanj 2021.

Troškovnik

- vlastiti trošak učenika

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Kroz refleksiju

34 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Upoznavanje učenika sa radom Hidroelektrane Rijeka Razred

2.A i 2.B

Nositelj aktivnosti

mr.sc.Ivica Novosel

Očekivani ishodi

-učenici će prepoznati važnost primjene teoretskog znanja u praksi - učenici će upoznati građu hidroelektrane u praksi

Način realizacije

- obilazak uz stručnu pratnju

Vremenik aktivnosti

svibanj 2021.

Troškovnik

-vlastiti trošak učenika

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

- razgovor, refleksija posjete na satu

Laboratorijska ispitivanja mehaničkih svojstava metala, Tehnički fakultet, Rijeka Razred

2.B

Nositelj aktivnosti

mr.sc. Ivica Novosel

Očekivani ishodi

- učenici će moći detaljno opisati metode mehaničkih ispitivanja vlačne čvrstoće metala na kidalici na osnovu viđenog eksperimenta -učenici će moći objasniti potrebu ispitivanja mehaničkih svojstava materijal

Način realizacije

- odlazak učenika do Tehničkog fakulteta

Vremenik aktivnosti

-travanj 2021.

Troškovnik

-vlastiti trošak učenika

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

-razgovor, refleksija posjete na satu

35 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Posjet Laboratoriju za ispitivanje ronilice u bazenu, Tehnički fakultet u Rijeci Razred

2.E

Nositelj aktivnosti

mr.sc.Ivica Novosel

Očekivani ishodi

učenici će moći opisati ronilicu, njen pogon i način upravljanja -učenici će opisati i objasniti konstrukciju ronilice

Način realizacije

- odlazak učenika do Tehničkog fakulteta

Vremenik aktivnosti

travanj 2021.

Troškovnik

vlastiti trošak učenika

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

-razgovor, refleksija posjete na satu

Posjet laboratoriju za robotiku, Tehnički fakultet Razred

1.B

Nositelj aktivnosti

mr.sc.Ivica Novosel

Očekivani ishodi

učenici će moći opisati konstrukciju i mogućnosti te upravljanje robotskom rukom -učenici će objasniti potrebu i namjenu robotske ruke

Način realizacije

- odlazak učenika do Tehničkog fakulteta

Vremenik aktivnosti

-ožujak 2021.

Troškovnik

o vlastitom trošku učenika

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

-razgovor, refleksija posjete na satu

36 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Naziv: Posjet Nacionalnom centru tehničke kulture Kraljevica Razred

2.D

Nositelj aktivnosti

Dubravko Mrakovčić mag. ing. el.

Očekivani ishodi

učenici će upoznati nove tehnologije 3D ispisa i alate za 3D dizajniranje i modeliranje učenici će se upoznati sa osnovama automatike i robotike te će izraditi jednostavne el. sklopove

Način realizacije

odlazak učenika u Nacionalni centar Tehničke kulture

Vremenik aktivnosti

nastavna godina 2020./2021.

Troškovnik

Gradski prijevoz, o vlastitom trošku učenika

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

-razgovor, refleksija posjete na satu

Posjet Nuklearnoj elektrani Krško Razred

2.d i 3.c

Nositelj aktivnosti

Goran Klobučar, mag.ing.el.

Očekivani ishodi

-učenici će naučiti koje koristi donosi proizvodnja nuklearne energije -dati svoje mišljenje u svezi nastavka ili obustave proizvodnje energije iz nuklearnih elektrana -spoznati odgovornost prema okolišu i zbrinjavanju nuklearnog i elektroničkog otpada -procijeniti kako će se u budućnosti razvijati nuklearna energija -dodatno razviti interes za struku i nastavak školovanja

Način realizacije

Jednodnevna terenska nastava u Krško

Vremenik aktivnosti

nastavna godina 2020./2021. ovisno o epidemiološkim mjerama

Troškovnik

Troškove prijevoza snose roditelji/skrbnici

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Nakon povratka sa terenske nastave učenici će dati svoje mišljenje o provedenoj nastavi, unutar grupa u razredu će raspraviti o prednostima i nedostacima nuklearne energije. S nastavnicima će povezati provedenu terensku nastavu i strukovne predmete 37

Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Putovima Frankopana Razred

1.c,1.d, 2.a i 2.d

Nositelj aktivnosti

Ivana Badurina, prof. i Gabrijela Mahmutović, mag. bibl.

Očekivani ishodi

-objasniti pojedinosti vezane uz materijalnu kulturno-povijesnu baštinu srednjovjekovlja u Hrvatskom primorju (frankopanske kule; Vinodolski zakonik) -objasniti pojedinosti iz života i stvaralaštva članova obitelji Mažuranić te njihov značaj za hrvatsku književnost, jezik i povijest -razvijati iskustveno i suradničko učenje povezano s istraživanjem, analiziranjem i zaključivanjem (GOO) -razvijati istraživačku radoznalost propitivanjem i rješavanjem određenih zadataka -razvijati poštovanje hrvatske kulturno-povijesne i književne baštine -razvijati vršnjačko druženje

Način realizacije

-oblizak frankopanskih kula u Vinodolskoj dolini (Kraljevica, Tribalj, Drivenik, Grižane, Bribir, Novi Vinodolski,) -fotografiranje i prikupljanje podataka -posjet Narodnoj knjižnici i čitaonici u Novom Vinodolskom uz stručno vodstvo (predavanje o članovima obitelji Mažuranić te o Vinodolskom zakoniku) -obilazak kuće Mažuranićevih -izrada plakata na zadane teme -izrada PPT prezentacije prema zadanim smjernicama -pisanje školskih eseja na zadanu temu

Vremenik aktivnosti

ožujak/travanj 2021.

Troškovnik

Troškove prijevoza i troškove ulaznica snose roditelji/staratelji učenika

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

-ocjene iz književnosti, jezika i usmenog i pisanog izražavanja na zadanu temu -vrednovanje izrađenih plakata, školskih eseja i PPT prezentacije prema zadanim smjernicama -objava fotografija, izvješća i najuspješnijih učeničkih eseja na web stranicama Škole -poticaj za daljnje bavljenje ovom temom

38 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Posjet Villi Ružić Razred

3.c i 3.d

Nositelj aktivnosti

Ivana Badurina, prof. i Gabrijela Mahmutović, mag. bibl.

Očekivani ishodi

-primijeniti spoznaju o važnosti uloge Ivana Mažuranića i ostalih članova obitelji -valorizirati hrvatsku književnost kao jednakovrijednu u kontekstu europskih književnosti -razvijati istraživačku radoznalost propitivanjem i rješavanjem određenih zadataka

Način realizacije

-razgledavanje baštine u Villi Ružić uz stručno vodstvo skrbitelja zbirke -prikupljanje podataka i fotografija -istraživanje putem interneta o izloženim eksponatima -izrada plakata prema zadanim smjernicama -izrada power point prezentacije prema zadanim smjernicama -prezentacija uradaka u školskoj knjižnici

Vremenik aktivnosti

travanj 2021.

Troškovnik

Troškove prijevoza i troškove ulaznica snose roditelji/staratelji učenika

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Razgovor , rasprava na zadanu temu, izrada plakata, osvrt objavljen na web stranicama škole

39 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Posjet izložbama: “Fiume fantastika”,Izložba torpeda i druge (ovisno o postavama) Razred

2.c , 2.b ,3.e ,4.a , 4.d

Nositelj aktivnosti

Jagoda Zubović.prof.

Očekivani ishodi

-prepričati svojim riječima viđene sadržaje -iskazati dojmove i vrednovati viđene postave -povezati prezentirane povijesne i kulturno-umjetničke događaje -usvajati kulturu ponašanja na javnim mjestima -razvijati vršnjačko druženje

Način realizacije

-posjet i razgledavanje izložbe

Vremenik aktivnosti

-tijekom nastavne godine 2020./2021.

Troškovnik

-ovisno o cijeni ulaznice

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

-pisanje osvrta nakon posjeta kroz skupni rad ili izlaganje učenika -objava radova na web stranicama Škole

Terenska nastava – Aleja glagoljaša, Istra Razred

Svi prvi razredi

Nositelj aktivnosti

Dijana Jurković, prof.

Očekivani ishodi

-upoznavanje učenika s kulturom hrvatskoga srednjovjekovlja, -razgledavanje prirodnih i kulturnih znamenitosti, -informiranje, edukacija, stjecanje novih iskustava, zabava, druženje, povezivanje vizualnog, teorijskog i praktičnog znanja

Način realizacije

Jednodnevni stručni izlet kojemu prethodi sadržajna priprema učenika

Vremenik aktivnosti

Svibanj, 2021.

Troškovnik

Prema najpovoljnijoj ponudi i odabiru roditelja/skrbnika

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Usmena evaluacija, izrada plakata, osvrt na web stranicama škole

40 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Terenska nastava – Aleja glagoljaša, Istra Razred

Svi prvi razredi

Nositelj aktivnosti

Dijana Jurković, prof.

Očekivani ishodi

-upoznavanje učenika s kulturom hrvatskoga srednjovjekovlja, -razgledavanje prirodnih i kulturnih znamenitosti, -informiranje, edukacija, stjecanje novih iskustava, zabava, druženje, povezivanje vizualnog, teorijskog i praktičnog znanja

Način realizacije

Jednodnevni stručni izlet kojemu prethodi sadržajna priprema učenika

Vremenik aktivnosti

Svibanj, 2021.

Troškovnik

Prema najpovoljnijoj ponudi i odabiru roditelja/skrbnika

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Usmena evaluacija, izrada plakata, osvrt na web stranicama škole

Maturalno putovanje - destinacija prema izboru učenika Razred

Treći razredi

Nositelj aktivnosti

Razrednice/ci

Očekivani ishodi

Upoznati kulturno-povijesne znamenitosti gradova koje posjećujemo Služiti se stranim jezicima usvojenim u dosadašnjem obrazovanju te proširiti stečeno znanje Poticati multikulturalnost Razvijati vršnjačko druženje Razviti pozitivan odnos prema vlastitoj kulturi kao i kulturama drugih narod

Način realizacije

Sufinanciranje roditelja prema ponudama sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, eksurzija i drugih odgojno - obrazovnih aktivnosti izvan škole

Vremenik aktivnosti

kolovoz/rujan 2021.

41 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Troškovnik

Troškove prijevoza, smještaja, ulaznica i ostalo snose roditelji/skrbnici

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Provodi se analiza vrednovanja u okviru analize provedbe Godišnjeg plana i programa rada. Nakon povratka razgovarati sa učenicima o korisnosti i primjeni viđenog. Rezultati se primjenjuju pri donošenju plana rada za sljedeće razdoblje.

Posjeti kazalištima, izložbama, muzejima, koncertima, kinima Razred

Svi razredi

Nositelj aktivnosti

Aktiv hrvatskoga i engleskoga jezika

Očekivani ishodi

razvijanje navika posjeta kulturnim i javnim događanjima usvajanje vrednota iz dramske, likovne, glazbene i filmske umjetnosti osvijestiti pravila uljudbenog ponašanja u kulturno-javnim ustanovama poticati istraživačku radoznalost učenika povezivanje s lokalnom zajednicom razvijanje opće kulture i informiranosti

Način realizacije

Posjet događaju prema uputama organizatora

Vremenik aktivnosti

Tijekom godine prema kalendaru događanja

Troškovnik

Cijena ulaznice događaja

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Usmena evaluacija, izrada plakata, osvrt na web stranicama škole

42 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Posjet astronomskom centru Rijeka Razred

svi prvi razredi

Nositelj aktivnosti

Matko Mikašinović, mag. geog. et mag. educ. geog. Mladen Stojić, prof. povijesti i filozofije

Očekivani ishodi

upoznavanje učenika s povijesti, metodologijom i dostignućima astronomije proučavanje svemirskih tijela stjecanje novih iskustava, zabava, druženje, povezivanje teorijskog i praktičnog znanja

Način realizacije

Jednodnevni izlet

Vremenik aktivnosti

2. polugodište

Troškovnik

Cijena ulaznice

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Usmena evaluacija, izrada plakata, osvrt na web stranicama škole

“Kroz kanjon Rječine” Razred

zainteresirani učenici prvih i drugih razreda

Nositelj aktivnosti

Matko Mikašinović, mag. geog. et mag. educ. geog.

Očekivani ishodi

upoznavanje učenika s geomorfologijom doline Rječine povezivanje teorijskog dijela reljefa sa stvarnošću razvijanje vještina terenskog proučavanja upoznavanje s Matešićevim mlinom i mlinom Žakalj

Način realizacije

Jednodnevni stručni izlet

Vremenik aktivnosti

travanj 2021.

Troškovnik

/

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Usmena evaluacija, izrada plakata, osvrt na web stranicama škole

43 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Terenska nastava- Istra- Dvigrad, Limski kanal, Svetivinčenat i Kringa Razred

2.A, 2. B

Nositelj aktivnosti

Sabrina Herceg, mag.edu.philol.angl. et mag. hist. art Mladen Stojić, prof. povijesti i filozofije

Očekivani ishodi

upoznavanje učenika s povijesti i legendama istarskih gradova razgledavanje prirodnih i kulturnih znamenitosti, informiranje, edukacija, stjecanje novih iskustava, zabava, druženje, povezivanje vizualnog, teorijskog i praktičnog znanja

Način realizacije

Jednodnevni stručni izlet kojemu prethodi sadržajna priprema učenika

Vremenik aktivnosti

Svibanj 2021.

Troškovnik

Najpovoljnija ponuda prema odabiru roditelja/ skrbnika

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Usmena evaluacija, izrada plakata, osvrt na web stranicama škole

44 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Mladi planinari Razred

svi zainteresirani učenici

Nositelj aktivnosti

Matko Mikašinović, mag. geog. et mag. educ. geog. Tina Milunović, mag.cin

Očekivani ishodi

uključiti učenike u sportske aktivnosti upoznavanje sa stvarnom, kulturnom, estetskom, arheološkom, povijesnom, ekonomskom, funkcionalnom, znanstvenom i duhovnom vrijednosti prirode stjecanje novih iskustava, zabava, druženje

Način realizacije

Odlazak na planinarske rute

Vremenik aktivnosti

Tijekom školske godine

Troškovnik

Cijena autobusne karte ili najpovoljnija ponuda prema odabiru roditelja / skrbnika

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Osvrt na web stranicama škole

45 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Kulturna i javna događanja Prezentacija Srednje škole za elektrotehniku i računalstvo Razred

Učenici osmih razreda zainteresirani za upis u našu školu

Nositelj aktivnosti

Tomislav Klarić, mag. , ravnatelj Tanja Topić - Justinić, prof. školska psihologinja Nastavnici ( prema odluci ravnatelja)

Očekivani ishodi

Učenici i njihovi roditelji prikupiti će informacije o uvjetima upisa u našu školu i prednostima odabira Učenici i njihovi roditelji usporediti će obrazovne programe u našoj školi i procijeniti je su li u skladu s njihovim interesima

Način realizacije

Dogovor o terminima prezentacije u osnovnim školama ili dostavi promidžbenih materijala Ravnatelj, školska psihologinja ili nastavnici koje odredi ravnatelj održati će ppt ili dostaviti promidžbene materijale u osnovne škole Nakon prezentacije odgovarat će na pitanja učenika i roditelja i objasniti im prednost upisa u našu školu

Vremenik aktivnosti

Prezentacija će se održati tijekom travnja i svibnja 2020. / 2021.

Troškovnik

Promidžbeni materijali ( letci, plakati)

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Evaluacija se vrši na temelju broja upisanih učenika u prvi razred šk. god. 2021. / 2022.

46 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Dani otvorenih vrata SŠER-a Razred

Učenici osmih razreda i njihovi roditelji

Nositelj aktivnosti

Školska psihologinja Članovi Nastavničkog vijeća koje odredi ravnatelj Školska knjižničarka Učenici 3. i 4. razreda

Očekivani ishodi

Učenici osmih razreda i njihovi roditelji moći će se upoznati s programima, uvjetima upisa, postignućima naših učenika i njihovih mentora

Način realizacije

Školska psihologinja i članovi Nastavničkog vijeća ( po odluci ravnatelja) dočekuju učenike i njihove roditelje u učionici br. 5 Školska psihologinja pozdravlja učenike i roditelje i upoznaje ih s tradicijom, programima, nastavnim predmetima, uvjetima upisa i drugim važnim informacijama Predmetni nastavnici održavaju za učenike prezentacije, pokuse, diskusije.

Vremenik aktivnosti

Dani otvorenih vrata održat će se 13. i 14. svibnja 2021.

Troškovnik

Promidžbeni materijali( letci, plakati)

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Evaluacija se vrši na temelju broja upisanih učenika u prve razrede šk. god. 2021. / 2022.

47 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Projekti

Međunarodna suradnja s njemačkom Tehničkom gimnazijom WaldshutTiengen Razred

12-15 učenika iz svih razreda

Nositelj aktivnosti

Gianna Graziani, prof.

Očekivani ishodi

Učenici će moći bolje komunicirati na stranom jeziku, razvijat će sve jezične kompetencije, argumentirano će iznositi stavove, pronaći će, prezentirati i analizirati čin jenice, kritički diskutirati o njima, razvit će sposobnost kritičkog razmišljanja, asertivnost i uvježbavati argumentiranu diskusiju

Način realizacije

posjet njemačkih učenika i profesora našoj školi

Vremenik aktivnosti

proljeće 2021.

Troškovnik

Troškovi iznose oko 15.000 kn, a podmiruju se iz donacija, sredstava Škole i sami učenici

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Prezentacije u razredu o posjetu, novinski članak, po mogućnosti i radio emisija

Posjedi Frankopana u našem zavičaju Razred

zainteresirani učenici 1. i 2. razreda

Nositelj aktivnosti

Sabrina Herceg, mag.edu.philol.angl. et mag. hist. art Mladen Stojić, prof. povijesti i filozofije

Očekivani ishodi

EJ A.1.4. Govori tekst srednje dužine koristeći se jezičnim strukturama srednje razine složenosti. EJ A.1.6. Piše strukturiran tekst srednje dužine koristeći se jezičnim strukturama srednje razine složenosti.

48 Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

EJ C.1.4. Izabire različite tehnike kreativnog izražavanja i koristi se njima: tumači i vrednuje postojeće i osmišljava nove ideje povezane s osobnim iskustvima EJ C.1.6. Izabire i organizira informacije iz različitih vrsta tekstova i izvora, uočava osnovna pravila za citiranje izvora, te izvodi duže prezentacije POV A. 2.1. objašnjava elemente staleškog društva i utjecaj velikaških rodova na društveni razvoj srednjovjekovnih i ranonovovjekovnih država s posebnim naglaskom na društveni razvoj hrvatskih zemalja POV B. 2.1. istražuje temeljne osobine gospodarskoga razvoja zapadne Europe i hrvatskih zemalja u srednjem i ranom novom vijeku POV D. 2. 1. objašnjava oblikovanje i razvoj zapadnoeuropskih i srednjoeuropskih monarhija u srednjem i ranom novom vijeku te položaj hrvatskih zemalja u regionalnom i europskom kontekstu Način realizacije

Posjet posjedima obitelji Frankopan na području Rijeke i okolice Na satu- prezentacije učenika nakon obavljenih istraživanja

Vremenik aktivnosti

veljača- svibanj 2021.godine

Troškovnik

500 kuna

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Obrada prikupljenog materijala te izrada prezentacije. Prikazivanje prezentacije ostalim učenicima u razredu.

Robotika projekt - pametna škola Razred

zainteresirani učenici iz svih razreda

Nositelj aktivnosti

Dubravko Mrakovčić mag.ing.el.

Očekivani ishodi

učenici će proširiti znanja iz područja robotike,automatizacije, elektrotehnike i programiranja učenici će upoznati napredne senzore i izvršne elemente u robotici i automatici popularizacija struke

Način realizacije

praktične radionice, online radionice, projektna nastava

Vremenik aktivnosti

tijekom cijele školske godine 2020./2021.

Troškovnik

Troškovi za materijal i izradu cca 2500 Kn 49

Školski kurikul 2020./2021.


Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

Sudjelovanje na državnim i međunarodnim izložbama. Izrada završnog rada.

Pametne klupe Razred

učenici svih razreda

Nositelj aktivnosti

Goran Klobučar, mag.ing.el.

Očekivani ishodi

učenici će povezati teoretsko znanje s praktičnom primjenom spoznati važnost korištenja obnovljivih izvora energije osmisliti, projektirati i sastaviti pametnu klupu dati mišljenje o mogućnostima buduće primjene pametne tehnologije

Način realizacije

uživo u školi na radionicama, online radionice

Vremenik aktivnosti

školska godina 2020./2021.

Troškovnik

Materijal za izradu klupe donirati će privatne tvrtke

Način vrednovanja usvojenosti ishoda

prezentacija ostvarenih radova pred ostalim učenicima i nastavnicima

50 Školski kurikul 2020./2021.

Profile for SŠER

SŠER Školski kurikul 2020./2021.  

SŠER Školski kurikul 2020./2021.  

Profile for sser-ri
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded