Page 1

The School of Senor Civil Service: Prerequisites for Creation and Activities in 2010 Tymofiy Motrenko, Head, Main Department of Civil Service of Ukraine

guds.gov.ua


Ukrainian Civil Service: institutional development 1993 – Adoption of the “Law on the Civil Service” (first among former Soviet republics) 1994 – Creation of the Main Department of Civil Service of Ukraine (MDCS) 1995 – Establishment of the National Academy of Public Administration 1996 – Institutionalization of HR departments in executive government 2001to 2003 – Unsuccessful attempt to formally separate administrative and political positions in government (establishment and subsequent reversal of the position of state secretaries) 2004 – Creation of the Center for the Adaptation of the Civil Service to European

Union Standards 2005 – Creation of 27 territorial administrative units of the MDCS, ISO certification for quality management (first state institution to receive certification) 2008 – Creation of the School of the Senior Civil Service 2

guds.gov.ua


Ukrainian Civil Servant Trends, 1995-2009

3

guds.gov.ua


Ukrainian Civil Service (II) Senior civil service trends, 2004-2009 2000 1500 1000

1545

1554

1152

1244

1345

243

297

315

282

355

364

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1061 500 0

ІІ category

І category 4

guds.gov.ua


Staff Turnover in Ukrainian Civil Service

5 5

guds.gov.ua


Civil Service in Ukraine: SIGMA evaluation 2007 Key challenges in the civil service sphere:

Insufficient legislation «On the Civil Service» General lack of professionalism of civil servants Unclear job duties, lack of separation between public and private spheres of regulation Lack of transparency in staffing System of compensation Processes/procedures for human resources management System of professional development and training Ensuring trust Leadership capacity – lack of an institutionalized senior civil service 6 6

guds.gov.ua


Senior Civil Service: International Experience USA

Australia

Canada

The Netherlands

Great Britain

Ukraine

Year of Establishme nt

1978

1984

1992

1995

1996

1918

Total Number

7000

1762

3899

900

3900

Purpose of Establishme nt

Shared Values, Wide Perspecti ves

Expertise, Political Consultation s, Management

Management, General Classification Structure

Professionalism , Political Coherence

Corporate Leadership

7

Institualisation, political neutrality and professionalism

guds.gov.ua


Senior Civil Service: Ukraine (І) Category

Positions in Positions in other government ministries and bodies other government executive bodies

Number

1 category (1, 2 і 3 rank)

First deputy ministries, heads of government executive bodies, their first deputies heads

Resident representative in CПостійний Представник ПУ в АРК, heads of oblast state administrations, heads of Administratin of the President, Verkhovna Rada Apparat, their deputy heads

364 (317

2 category (3, 4 і 5 rank)

Deputy ministries, deputy heads of government executive bodies

Керівники секретаріатів комітетів 1554 (1169 ВРУ, структурних підрозділів АПУ, men and 385 women) Апарату ВРУ, СКМУ, радники та помічники ПУ, Голови ВРУ, Прем'єр-міністра України, перший заступник Постійного Представника 8 8 guds.gov.ua ПУ в АРК, перші заступники голів

men and 47 women)


Senior Civil Service in Ukraine Lack of clear delineation of the scope of the senior civil service Lack of mechanisms to ensure the political neutrality of the senior civil service Lack of system for the oversight and management of the senior civil service Insufficiently developed system of training and development for senior civil service

9

guds.gov.ua


Professional development of senior civil service: international experience Public Administration Schools (Canada, Great Britain) Required programs of development (ÂŤEuropean senior civil servantÂť, Italy) Training programs on the basis of individual approach and professional competency assessment : Individual Mentorship Programs (Ireland) Change Management Program (Finland) Training Program for Top-Managers (Slovenia) Long-term Training Program OLYMP (Lithuania) 10

guds.gov.ua


Financial support of the professional development of civil servants, beginning of 2009

94% In-service training 6% Academic studies 94% 6%

>6

11

guds.gov.ua


Школа вищого корпусу державної служби: філософія Філософія: Інноваційна платформа для передачі кращого досвіду управління, професійний клуб керівників Ретранслятор реформ державного управління серед органів державної влади та громадськості Майданчик для формування та розвитку висококваліфікованої управлінської еліти, «агентів змін», лідерів на державній службі

12

guds.gov.ua


Школа вищого корпусу державної служби: місія і цілі Місія: підвищення ефективності державної служби та державного управління України через висококваліфікований вищий корпус державної служби Цілі: Формування спільноти професійних топменеджерів з новим мисленням Стимулювання системних змін у державному управлінні Відродження власних українських адміністративних традицій та формування нової культури державної служби 13

guds.gov.ua


Школа вищого корпусу державної служби: виклики Нові можливості: зацікавленість цільової аудиторії політична підтримка Уряду України міжнародна підтримка Ризики: Висока плинність вищого корпусу державної служби Брак ресурсів Відсутність власного досвіду 14

guds.gov.ua


Політичні умови: 2010 рік Консенсус між Верховною Радою України, Президентом України та Прем'єр-міністром України Лідерство Президента України у проведенні реформ Програма економічних реформ: програма виходу з кризи та структурної перебудови економіки Комітет з економічних реформ при Президентові України та відповідні робочі групи

Національний антикорупційний комітет при Президентові України Координаційний центр з впровадження економічних реформ Державне агентство України з управління національними проектами 15

guds.gov.ua


Державна політика розвитку людських ресурсів: 2010 рік Національна стратегія розвитку людського потенціалу до 2020 року Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» Реформована Національна академія державного управління при Президентові України Школа вищого корпусу державної служби

16

guds.gov.ua


Інституціоналізація вищого корпусу державної служби: хронологія Нормативний акт

Дата

Створення Школи вищого корпусу державної служби

Наказ Головдержслужби

жовтень 2008 року

Організація та проведення тренінгових програм для вищого корпусу державної служби у Школі вищого корпусу державної служби

Постанова КМУ

серпень 2010 року

Концепція формування та розвитку вищого корпусу державної служби

Розпорядження КМУ

листопад 2010 року

Створення Ради Школи вищого корпусу державної служби

Наказ Головдержслужби

грудень 2010 року

Профілі компетенцій лідерства

-

-

17

guds.gov.ua


Школа вищого корпусу державної служби: ключові напрями діяльності у 2010 році Інституціоналізація вищого корпусу державної служби Навчання та розвиток вищого корпусу державної служби з питань державного управління на національному та регіональному рівні Підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської, євроатлантичної інтеграції та мовна підготовка Дослідження з актуальних питань державного управління, державної служби та ЄІ Комунікаційні заходи

18

guds.gov.ua


Програма розвитку лідерства 2010: контекст (1) Мета: посилення ключових управлінських та лідерських компетенцій та формування нового світогляду Цільова аудиторія: 115 слухачів (державних службовців І-ІІ категорії посад, майже 7% від загальної чисельності) із 45 залучених ЦОВВ та СКМУ 10 кращих українських та іноземних тренерівекспертів у сфері державного управління

19

guds.gov.ua


Програма розвитку лідерства 2010: контекст (ІІ) 8 обов'язкових модулів: Стратегічна ідея. Стратегія і її впровадження Персональна ефективність лідера Вартість урядового рішення. Ефективність Основи комунікацій Лідерство. Системний стиль лідерства Формування високоефективної команди Етика і відповідальність публічної служби Ведення змін 2 факультативних тренінги з іноземними тренерами: Мистецтво переговорів Лідерство: європейський досвід

20

guds.gov.ua


Програми розвитку лідерства 2010: зворотній зв’язок (I) ВСІ слухачі оцінили Програму позитивно: У загальній більшості випадків очікування виправдалися (загальна оцінка 8,6 з 10) Отримані знання та навички є корисними і використовуються на практиці Слухачі стали професійною спільнотою, активно спілкуються поза межами Школи Слухачі радять навчання у Школі своїм колегам, мають бажання і надалі брати участь у заходах Школи

21 21

guds.gov.ua


Програма розвитку лідерства 2010: зворотній зв’язок (II) «Дуже важливий проект. Програма дає новий поштовх для лідера, формує нове бачення» «Корисна особливо керівникам з великим стажем роботи. Програма дає можливість відійти від стереотипів бачення проблем та їх вирішення» «Дозволить багатьом керівникам запровадити нові форми управління, вести відповідні зміни, будувати відносини з колегами» «Дає можливість більш ефективно організувати роботу», «мотивує … новаторство в роботі; дозволила систематизувати знання» «Можливість самовдосконалення та спілкування з цікавими людьми» 22 22

guds.gov.ua


Школа вищого корпусу державної служби: інші тренінгові програми Регіональні тренінгові програми: Програма для керівників місцевих органів виконавчої влади (Херсонська та Донецька області)

Тематичні тренінги: «Стратегічне лідерство в управлінні людськими ресурсами» «Інструменти оцінювання при доборі на державну службу» «Управління часом» «Методологія вивчення навчальних потреб державних службовців» «Публічно-приватне партнерство» «Розвиток пам'яті, уваги, образного мислення та уяви» «Ведення змін для ефективного управління містом» Програма «Ефективна комунікація у державному секторі» 23

guds.gov.ua


In-service training on the European integration and language training Implementation of the State Program on the European integration in 2008-2011 In-service training aimed at the preparation and implementation of the Association Agreement with EU The Training Program for the academicians in the area of European integration with the participation of European experts In-service training on the national security issues, Euroatlantic cooperation and civil security Practically-oriented language training programs (English, German and French)

24


International cooperation Bilateral cooperation with partners: Memorandum with l’ENA (France) Project Memorandum with PAS (Ireland), NSG (Great Britain) and EIPA (the Netherland)

Cooperation with donor projects: UNDP, CIDA, DANIDA and UEPLAC

International conferences: the Round table «International experience: new opportunities for Ukraine and its partners» (Kyiv, 30 Sept – 1 Oct 2010)

Regional initiatives: Regional Training Centre

25


Informational and resource support The School official web-site www.school.gov.ua Access to the leading world resources (OECD, EIPA) Access to the e-catalogue and library Informational support for authorized listeners (training materials) Creation of the network of School “students” (Google Groups) A Strategy of Development of Informational Resource Centre in 2010-2011 Project «Internet-portal for civil service managers” Publicmanagement.school.gov.ua 26


School of senior civil service: impact assessment Leadership in public administration and civil service reform

Effectiveness of government bodies and high quality of public service provision

Values and ethics

School

Political neutrality and professionalism of the civil service 27

Organisational and personal effectiveness

Sustainability and continuity of the civil service


Thank you for your attention! The Main Department of the Civil Service of Ukraine December 2010 guds.gov.ua

guds.gov.ua

The School of Senor Civil Service: Prerequisites for Creation and Activities in 2010  

Tymofiy Motrenko (presentation), Dec. 7, 2010

Advertisement