Page 32

Tour de vandværk - Bregnerødværket

Indvendig adgang til rentvandstankene på Bregnerødværket. Begge tanke kan rumme op til 400 m³ vand.

Bregnerødværket er “hjertet” i Gilleleje Vandværks vandforsyning. Her indvindes langt størstedelen af det vand, der udpumpes til forbrugerne. På området omkring værket er placeret 6 boringer. Desuden hentes der vand fra to nyere boringer ved Pudsagergård. En del af det behandlede vand bliver ledt videre via en transmis-

sionsledning til Kastanie Allé. Da Bregnerødværket ligger 6 meter højere end pumpestationen på Kastanie Allé, kan vandet selv transportere sig ind til byen, uden der bruges strøm på pumpning. På Kastanie Allé samles vandet i en tank på 400 m³ hvorfra det pumpes ud til forbrugerne i Gilleleje by.

Selve pumpestationen. Her pumpes vandet fra rent-vands-tankene ud i forsyningsnettet.

32

Profile for Dorthe  Lindkilde

Gilleleje Vandværk 100 år  

Jubilæumsskrift, Gilleleje Vandværk 1913 -2013.

Gilleleje Vandværk 100 år  

Jubilæumsskrift, Gilleleje Vandværk 1913 -2013.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded