Page 64

Језик и књижевност

Ана Бундало, Драгана Вржина

МАЛА ШКОЛА РУСКОГ ЈЕЗИКА ПОРИЈЕКЛО И СЛИЧНОСТ СРПСКОГ И РУСКОГ ЈЕЗИКА Српски и руски народ кроз вијекове повезују снажне историјске, културне и цивилизацијске везе базиране на истородној словенској припадности, православљу и блискости језика. Оно што нас у овом тренутку највише интересује јесте поријекло и сродност српског и руског језика, те ћемо у даљем тексту представити кратак историјски преглед еволуције оба језика и њихову практичну примјену.

Већина данашњих лингвиста се слаже да је до трећег миленијума п.н.е. на подручју данашњих јужноруских степа живјела заједница племена који су говорили истим језиком, у ком је засигурно било више дијалеката, али је то у основи био један језик. Језик тих племена данас називамо „индоевропски прајезик“. Тај језик је хипотетички, јер није имао своје писмо, па је настао на основу реконструкције „индоевропских језика“ . Усљед расељавања индоевропских племена од Индије до различитих дијелова Европе, те одвојеног живљења, првобитне дијалекатске разлике се постепено повећавају, што утиче на раслојавање језика, тј. настајање нових језичких скупина,међу којима су:

       

63

иранска скупина језика јерменска скупина језика грчка скупина језика словенска скупина језика балтичка скупина језика германска скупина језика романска скупина језика келтска скупина језика

Азбука

Аа

Алфавит а

Бб

бэ

Бб

Вв

вэ

Вв

Гг

гэ

Гг

Дд

дэ

Дд

Ее

йэ

Ђђ

Ёё

йо

Ее

Жж

жэ

Жж

Зз

зэ

Зз

Ии

и

Ии

Йй

и краткое (ј)

Јј

Кк

ка

Кк

Лл

э ль

Лл

Мм

эм

Љљ

Нн

эн

Мм

Оo

о

Нн

Пп

пэ

Њњ

Рр

эр

Оо

Сс

эс

Пп

Тт

тэ

Рр

Уу

у

Сс

Фф

эф

Тт

Хх

ха

Ћћ

Цц

цэ

Уу

Чч

ча

Фф

Шш

ша

Хх

Щщ

ща

Цц

Ъъ

Чч

Ыы

твёрдый знак ы

ьь

мягкий знак

Шш

Ээ

э

Юю

йу

Яя

йа

Аа

Џџ

Бр. 1

година 2011.

Profile for  Газета

Газета број 1  

Часопис је штампан 2011.године

Газета број 1  

Часопис је штампан 2011.године

Advertisement