Page 1

NAS I PUTI H

PUT I HS PE CI AL GORE NGCI NA GORE NGT HAI GORE NGUS A GORE NGPAT T AY A GORE NGI KANMAS I N GORE NGCE NDAWAN GORE NGAY AM PAPRI K GORE NGDAGI NGME RAH GORE WNGAY AM KUNY I T GORE NGS E AF OOD GORE NGKAMPUNG AY AM KUNY I T DAGI NGME RAH

T OM Y AM UDANG S OT ONG DAGI NG AY AM CAMPUR S AY UR S E AF OOD

ME E / BE EHHON/ KWAYT E OW T OMY AM HONGKONG BANDUNG GORE NG S UP HAI L AM L ADNA S PE CI AL S E AF OOD

S UP T UL ANG AY AM DAGI NG S AY UR CAMPUT PUY UH CE NDAWAN E KOR

Untitled-2