Page 1

КАД СУ ЉУТИ СВИ НА МЕНЕ, ЗАБОРАВИМ ЈА ПРОБЛЕМЕ, ОГЛЕДАЛЦЕ ЗНАЊА ТУ ЈЕ, ОНО СВИМА ПОРУЧУЈЕ: "ЗА УЧЕЊЕ САД ЈЕ ЧАС, СТИЖЕМ ДЕЦО ЈА ДО ВАС! ПУТ ДО ЗНАЊА БАШ ЈЕ ЛАК, ПОКАЗУЈЕМ ВАМАЗНАК +, - , =, <, >, Т, Н. РАЧУНАТИ МОЖЕ СВАКО, ЕВО КАКО, БАШ ОВАКО! ОГЛЕДАЛЦЕ УЗМИ ТИ, НОВО ЗНАЊЕ ОСВОЈИ!

Име и презиме

Школа

Разред и одељење


БРОЈИМ® Јединице хиљада обој

90000

2000

м м и вн

, десетице хиљадаф, а стотине хиљада ) .

700000 40000 300000

5000

3000

60000 200000 80000

Напиши цифрама све десетице хиљада.

- друге стотине хиљада:___________

Мапиши цифрама све јединице хиљада.

четврте десетице хиљада:_______ - шесте десетице хиљада:. Напиши словима следеће бројеве:

2000 _________________________

74000

10000 _________________________

600000.

17000________________________

720000.

50000________________________

909000

Упореди бројеве. Упиши потребан знак <, > или =.

1000 П 10000 7000 П 4700

597000 П 610000

56000 П 65000

8700 П 84000

160000 П 16000

Напиши све јединице хиљада које се налазе између бројева:

- 123000 и 130000 ___________________________________________ - 247000 и 252000 ___________________________________________ - 660000 и 669000 ___________________________________________ Поређај бројеве по величини, почев од најмањег.

72000 200000 4000 630000 30000 36000 27000 603000 16000 990000

којих десетица хиљада се налази:

440000 670000 505000 890000


(3$ 3)

V . ;

ј

Напиши цифрама бројеве:

ј Попуни табелу.

— ПФТ ХИГНАЛА ЛРвО ТА ТП И ЛФ С вТ 10ЛАН

90 300 820 630 7000 1000

- двадесет четири хиљаде педесет шест - триста четири хиљаде седамсто двадесет —

ш рпто п рл рп р т

х и гн а л а п р л а м

- осамсто хиљада четристо шездесет

ЛтТОдреди колико има хиљада и јединица у датим бројевима.

Напиши речима бројеве: - 4508

број 60120 74401 204505 630005 181037

-2 9 9 2 4 . - 601482. - 570009. - 462032.

хиљаде

јединице

Напиши претходник и следбеник датих бројева. 99980

400010

500050

99860

401000

400001

500005

550000

400100

505000

500500

410000

Упореди бројеве. Упиши потребан знак <, > или =. 97015 П 97105

568604 П 568406

157347 П 517347

64329 П 64239

600572 П 600275

345111 П 354111

Настави започете низове. 8997

8998

33887

33888

309996

309997

ј Поређај бројеве по величини, почев од највећег. 300001 300100 310000 300000 301000 300010


Напиши дату декадну јединицу као степен броја 10.

10

100000

=

1000

10000

=

1000000 = .

100

4518 =

=

22079= .

=

190426 =

=

Напиши бројеве у облику збира производа једноцифреног броја и степена броја 10.

; Напиши број одређен изразом:

1 8 - 10=

Запиши број у облику збира вишеструких декадних јединица.

____________________________________

1956=.

56 ■ 102= _________________

7350=.

9

100000

=

______________________________

35204 =.

312 • 104 =.

60751 =

486000 : 100 =

464064 =.

820000 : 103 =

901556 =

Напиши број добијен изразом:

4 • 1000 + 3 • 100 + 5 - 1 0 + 1 • 1 =. 8 • 10000 + 6 • 1000 + 2 • 100 + 2 • 10 + 7 • 1 = 5 • 1000 + 5 - 1 =_________________________

6 10000 + 4 • 10 + 3 • 1 = 2

1000000 + 9 • 1000 + 8 • 100 + 4 • 1 = Напиши најмањи и највећи петоцифрени број користећи цифре 5 ,1 , 0,

највећи: . најмањи:.

т

Напиши број добијен изразом:

6 • 103+ 2 • 102+ 4

10 + 3 • 1 =

7 • 104+ 3 • 103+ 0

102+ 1 • 10

5 • 105+ 1 • 104+ 1 103+ 5 • 10 4 • 105+ 6 • 103+ 2

102+ 4 • 10

8 • 105+ 9 • 102+ 7

101=

Напиши:

- највећи троцифрени број:___ - најмањи седмоцифрени број;_ - највећи парни петоцифрени број: ----------------------------------- број за 1 већи од броја 4999:


о а ;(о

ш ш ш

V"

У табелу месних вредности упиши дате бројеве.

30421; 196008; 7542; 66780; 619402 хиљаде С Ј Д

Одреди месну вредност сваке цифре У броју.

8 4 7 1 2 0

6 5 4 6 5

јединице С

Д

Ј

Коју месну вредност има цифра 2 у датим бројевима?

325792______________________ 24829 ______________________ Запиши број који има:

34 ЈХ 5С 6Д 7Ј =

10ЈХ 704Ј =

2ДХЗЈХ 41Д 5Ј =

36ДХ 36Д =

5ЈХ 81Д 0Ј =

8СХ2ЈХ12Ј

У табелу месних вредности упиши дате бројеве. петсто тридесет четири хиљаде седамсто осам четиристо четрдесет хиљада двадесет шест осам хиљада седамсто двадесет девет четрдесет девет хиљада осам седамсто деветнаест хиљада осамсто четрдесет Уочи и напиши колико у датим бројевима има:

хиљаде С

Д

јединице Ј

С

и

Заокружи месну вредност коју цифра 6 нема у датом броју.

949400

Д

ЈХ

ДХ

646856

571904 425512

Ј

С ЈХ

сх сх

Ј , Д , С , ЈХ , ДХ , СХ

С

Ј

( Коју месну вредност ће имати цифра 5 када се из датих бројева избришу цифре 1? ■ - — + * ....

52 1 1 0 4

85 1 4 6 1

351413

4 15 13 7


@К°Јј 5ЖЖМ1? р ј Напиши речима бројеве: 5732508 _________________ 14000998. 5124016 504119830. Напиши бројеве у облику збира производа једноцифреног броја и степена броја 10.

7503704 =_________________________________________________________ 28491018 = 104562236 =. 774011885 = ј Одреди месну вредност бројева.

милиони

1452768

с

3045113

д

хиљаде 1 -*-

Д

јединт е Ј

С

Д

Ј

10456005 46000157 317406100

100000000 Напиши претходник и следбеник датих броЈева. 4509099

Напиши број који има:

2МЈ 71ДХ82Д

11700999

45МЈ 52ЈХ 5Ј

33859999

6МЈ 6СХ 22ЈХ

607999999 Коју месну вредност има цифра 9 у датим бројевима?

24ДМ 73ДХ 83Ј Напиши најмањи и највећи број који се може написати цифрама 8, 2, 0, 5,7, 3, 4.

19930149 . 9149878

.

946190895. 191930946

највећи: . најмањи:.


; ј Поређај бројеве по величини, почев од најмањег.

62782

4300

99390

1000400

62872

99400

1400

5000010

Упореди бројеве. Упиши потребан знак <, > или =.

65306 П 65036

875513 П 857513

99718 П 99178

144904П 1'44904

36017 П 360017 )је цифре је могуће уписати у кружић да неједнакост буде тачна?

6524 П 65524 115115 П 115511

480316 П 480136 Заокружи бројеве који одговарају запису:

19798 < х < 19806

840051 > 8О 0051 4 3 0 4 8 > 43548 2 7 0 6 1 4 2 <2776142 _

19805 19823 19802

19000 19904

19800 19799

19600

19004

13000137 < 1 3 0 0 0 1 3 0 Напиши најмањи и највећи шестоцифрени број користећи цифре 1, 6, 0, 2, 7, 3 .

Напиши највећи паран број користећи цифре 3, 7, 2, 9, 1, 4.

највећи: најмањи:. ; Колико хиљада има у:

10000 =

.

1000000 = . 100000 = 1000

=

1 Колико је цифара употребљено за - 4 писање датих бројева: 120000= .

108801 = . .

9549 = 1757994 =

цифри


Мапиши речима бројеве: 8452

308106 2053004.

Напиши број који има:

Колико десетица хиљада имају бројеви:

ЗХ 87Ј =

____

40000

56Х 34Д =

____

600000 ______________

12ДХ 4ЈХ 32Ј =

____

302020 ______________ 550124 ______________

6МЈ21ДХ4С 52Ј =___

Напиши бројеве у облику збира производа једноцифреног броја и степена броја 10.

Одреди решења неједначине.

х<5128

______________

х € { ___________

9807 =

.

76026= . 55429 > х > 55423 х 6 {.

378128 =. 3007753 =.

Напиши број добијен изразом:

8 • 103 + 1 • 102 + 4 • 10 + 9 • 1 = ________________ 1 • 105 + 4 • 104 + 7 • 103 + 8 • 10 + 2 • 1 = _________ 4 • 106+ 3 • 105 + 1 • 103 + 8 • 102 + 4 • 10 + 8 • 1 = _ Упореди бројеве. Упиши потребан знак <, > или =.

23256 П 232256 532849 П 352847

66238 П 66238

57683 П 577683

798462 П 794862

305818 П 350818

У табелу месних вредности упиши:

је број: а) 10000 пута мањи од:

- најмањи деветоцифрени број - највећи седмоцифрени број

6000000_____________

- највећи парни шестоцифрени број

см Дм ЈМ с х дх ЈХ

С

340050000. Д

Ј

б) 1000 пута већи од:

5410__________ 10

81916

Ogledalce_znanja_matematika_4  

ОГЛЕДАЛЦЕ УЗМИ ТИ, НОВО ЗНАЊЕ ОСВОЈИ! РАЧУНАТИ МОЖЕ СВАКО, ЕВО КАКО, БАШ ОВАКО! КАД СУ ЉУТИ СВИ НА МЕНЕ, ЗАБОРАВИМ ЈА ПРОБЛЕМЕ, ОНО СВИМА ПО...

Advertisement