Sto naucnih eksperimenata

Page 1

I Georgina Endrjuz i Kejt Najton

100 naučnih eksperimenata Likovna oprema: Zoe Vrej i Tom Lalond Preveo s engleskog: Vojin V. Ančić

LOGOS ART FENIKS LIBRIS

j


Sadržaj Korišćenje Internet linkova 4

Ka Zemlji

Potreban pribor

6

Elastična sila

Snaga Sunca

8

Stabilne građevine Pod pritiskom

28 30 32 34

Svetlosni efekti

10

Igra senki

12

Nebu pod oblake

36

Svetlost i boja

14

Magnetizam

38

Kako vidimo stvari

16

Statički elektricitet

Optičke varke

18

Električne bube

Zvučne vibracije

20

Elektromagneti

Visoko i nisko

22

Zagrevanje i hlađenje

46

Direktne sile

24

Površinski napon

48

Delovanje trenja

26

Smeše

40 42 44

50


-k

*

Razdvajanje smeša

52

Proučavanje leptira

Kiseline i baze

54 *

Nevidljiva bića

Penušava čudovišta

56

Otvorite usta

Ručna izrada hartije Plutajuće cveće Lančana reakcija Stvaranje kristala

58 _ _

60 62 64

*

Srce i pluća Pamćenje Porodične veze

Kakvo je vreme

66

Snaga vetra i vode

68

Klijanje semena

Ispitajte reakcije

70

Zemljište

72

Neobične životinje

74

Eksperimentišite sami

76 78 80 82 84

86 88 90

Rečnik

92

Spisak eksperimenata

94

Indeks

95


Korišćenje Internet linkova Kroz knjigu vas upućujemo i na Internet sajtove gde možete da saznate nešto više o ovim eksperimentima. Da biste pristupili tim veb sajtovima idite na link Usborne Quicklinks VVebsite www.usborne-quicklinks.com i unesete ključnu reč „experiments“.

Korišćenje Asbornovih kviklinkova Ka Zemlji

U ravnotežcni lcptir

Kad god sk o čile u vis, ponovo ćeie p a sli na Zomlju. N'a Lo utičo noviđljiva sila koja v a s vuče nadole, lca tlu. 'i’o je gravitaciona sila ili sila teže. K a ovim

1. Presavijte .ist hartije. Naurlajle na njejnu pola ieplira i isecile ga. Roširitc horti'u.

stranarna aaznaćete nešto v iše o tome.

Razigrane figure

2. Precrtajle .eptiran a neki kailon i ise tk e ga. K a vrliove krila zalepite dva novčiča.

Š ta se d e šav a? k»p.kc.

1. Od plaslelina r.apravite lopticu po jc prcscoitn nnpola. Tako ćntn dobiti osnovu.

3. Macrta.rtc rašircnc rukc i jednu sovijcnu nogi;. Dodajto šako, sto:)ala i lioe.

' 1 5. Nožem napravite prorez za ume;ak s gorn'c strsnc osr.ove. Cumite figuni u prorcT;.

2. Figuru napravito od kartona veličine dopLsnice i nacrtajle je izvijenog lela.

3. Zabodile olovku u piastclin. Urovno.cžitc lcptira no olovd. Cde će iiiti tanka ravnotože?

Tačka u ko;oj jo lcptlr uravnotežen je ;e7’šte. Ako ppomcniic Lcžiir.: .ia jcdr.oj s jar.i, ili ponierlte novčiće. porncrk:« sc i Uižišic loptira. Da bi loptir bio j ravno;eii teži-e novčića : ::jihova udaljcnost ti<ložliua jr.o:c biti 3 obo STtar.e is:a.

4. Naca-cajte četvrtasti uir.elak ispod nogu. Lsecite figuru zajedno sa umctkom.

Š ta se dešav a? Svi iiredmdi intaju jođnu lačku, jtižišle, gdc ji: r.'ihova Lcžina u ravno.cži. Prodmoli sa loiko.-n osnovom imaji. težište pri podloz' na kojo' stoje. Zlicg togr. se zd;uljana figura vrlo brzo vfaća u počctni položc.;.

1. Potražite polje sa Internet linkovima na stranicama ove knjige. Tu je dat opis veb sajtova koje možete koristiti.

Za pristup veb sajtu g d e m o ž e te da o setite silu gravitacije pri

--------

2. U pretraživaču otkucajte adresu www.usborne-quicklinks.com za pristup Asbornovom kviklink veb sajtu. 3. Na Asbornovom kviklink vebsajtu unesite ključnu reč za ovu knjigu: ,,experiments“. 4. Otkucajte broj strane na kojoj se nalazi željeni link. Kada se pojavi, pređite na preporučeni sajt.

spuštanju vasionskog broda, idite na

www.usborne-quicklinks.com

Asbornovi kviklinkovi se redovno ažuriraju. Ponekad će se pojaviti privremena poruka da je pristup sajtu onemogućen. Probajte ponovo posle izvesnog vremena. Ako je neki od sajtova skinut, zamenićemo ga, po mogućstvu, sa nekim sličnim. Ponekad će se pojaviti i dodatni linkovi ako smatramo da su korisni. Stoga će se ponekad desiti da se Asbornovi kviklinkovi pomalo razlikuju od onih koji su opisani u knjizi.


Poseta veb sajtovima

Korišćenje Interneta

Ovde je naveden samo deo onoga što možete da uradite sa veb sajtovima navedenim u ovoj knjizi:

Evo nekoliko jednostavnih pravila za pravilno korišćenje Interneta:

• Zabavljajte se sa kaleidoskopom

• Pre nego što pristupite Internetu zatražite dozvolu starijih.

• Upoznajte trenje sa igračkama za navijanje

• Nemojte davati informacije o sebi (pravo ime, adresu, broj telefona ili ime škole).

• Okušajte se u građevinarstvu

• Ako je za pristupanje sajtu obavezno unošenje imena ili i-mejl adrese, zatražite prvo dozvolu od starijih.

• Posetite neobičan kafić da biste saznali nešto više o kiselinama i bazama • Eksperimentišite sa avionima od hartije

• Ako primite i-mejl od nepoznatog lica, obavestite nekog starijeg i ne odgovarajte na poruku.

Napravite zbirku kristala Starijima - Veb sajtovi koji su korišćeni u ovoj knjizi su pregledani, ali sadržaj veb sajta može da se promeni i izdavač Asborn nije odgovoran za sadržaj bilo kog sajta osim vlastitog. Preporučujemo da nadgledate decu prilikom korišćenja Interneta, kako ne bi koristila četovanje preko Interneta ili pristupila nekom neprimerenom sadržaju.

Net help Dodatne informacije i pomoć za korišćenje Interneta naći ćete na Net Help Asbornovog kviklinks veb sajta. Dobićete informacije o ,,plug-ins“ - malim besplatnim programima za video, animaciju i zvuk. Naći ćete i informacije o kompjuterskim virusima i savete za antivirusne programe kojima ćete zaštititi vaš kompjuter.


Potreban pribor Počnite odmah sa vršenjem eksperimenata iz ove knjige jer pribor za njihovo izvođenje verovatno imate pri ruci. Zatrebaće vam mnoga toga. Pre svakog eksperimente pažljivo pročitajte tekst i spremite sve što vam je neophodno za njegovo izvođenje.

Jednostavne stvarčice Za većinu eksperimenata potrebne su vam jednostavne stvari kao što je hartija, pera, olovke, hemijske olovke, bojice, pribadače, lepak, selotejp, bušač rupa, gumice, kanap, plastelin, baloni i karton.

Kuhinjski pribor Za neke eksperimente potreban je kuhinjski pribor, kao što su tegle i pribor za jelo, kuhinjske folije, masna hartija, salvete, slamčice za sokove i tečnost za pranje sudova. Za neke eksperimente biće vam potrebne i neke osnovne namirnice.


Stvari iz kuće Za neke eksperimente biće vam potrebne stvari iz kuće, kao što su hoklice i stolice, ogledalo i stona lampa. Biće vam potreban i pribor za šivenje kao što su igle, konac, pribadače i vunica. Za druge eksperimente zatrebaće vam svetiljka ili džepna (baterijska) lampa.

Reciklaža Sačuvajte plastična pakovanja za hranu ali ih prvo operite. Neka vam se nađu pri ruci tegle, plastične i staklene flaše, stare novine, kutije za cipele, plastične kese. Sve vrste pakovanja poslužiće vam kao besplatan izvor kartona i plastike. Omoti od slatkiša i ukrasna hartija poslužiće vam za ukrašavanje i izradu nekih stvari.

Poseban pribor Neke stvari se malo teže nalaze pa ćete morati da ih kupite. One su veoma jeftine, a mi ćemo vas posavetovati gde možete da ih nabavite.


Direktne sile

Neke sile deluju tako što neposredno vuku ili guraju predmet. To su tzv. direktne sile. Pomoću ovih eksperimenata saznaćete kako sile pokreću raketne balone duž razapete niti i šta sve utiče na dejstvo sila.

Ispalite raketni balon Proverite da li se slamčica lako kreće uz i niz kanap.

j

1. Odsecite komad kanapa (oko 3 m) i provucite ga kroz slamčicu. Jedan kraj vežite za stolicu.

2. Drugi kraj kanapa vežite za drugu stolicu. Udaljite stolice kako bi kanap bio zategnut.

3. Naduvajte balon i otvor stegnite spajalicom . Zalepite balon za slam čicu.

Šta se dešava?

4. Privucite balon do stolice tako da mu je otvor okrenut ka stolici. Skinite spajalicu. Šta se dešava? 24

5. Zategnite i drugi kanap sa balonom. Priredite sa svojim drugom trke balonima.

Kad skinete spajalicu, vazduh izlazi kroz otvor balona. Mlaz vazduha gura balon duž kanapa u suprotnom pravcu. Naučnici su utvrdili zakonitost: svaka akcija izaziva jednaku reakciju suprotnog sraera.

I I


Pad pomorandže

1. Isecite karton veličine 10 x 8 cm. Presavite ga kako je to prikazano na slici i zalepite.

2. Stavite razglednicu na vrh šolje. Na nju stavite kvadar, tako da se nalazi iznad šolje.

3. Pažljivo položite pomorandžu na vrh kvadra tako da pomorandža bude tačno iznad šolje.

Šta se dešava? Kvadar je lak i lako se pomera u stranu kada ispod njega izvučete razglednicu. Pomorandža je mnogo teža i na nju teže deluje sila smicanja. Stoga pomorandža pada pravo u šolju. To se naučno zove inercija. Svi predmeti imaju inerciju, i što su veće mase, veća im je i inercija. Pomorandža ima veću inerciju, jer je teža, a kvadar ima manju.

4. Snažno povucite razglednicu. Kvadar će pasti na stranu, a pomorandža će upasti u šolju.

Za pristup veb sajtu gde možete da saznate mnogo više o dejstvu sila ► idite na www.usbome-quicklinks.com

25


Spisak eksperimenata Sp isak svih eksperim enata poređanih po temama. Sunce Kuvanje na suncu Napravite sunčani sat

Napravite piramidu Izgradite mostove

Pritisak Ronilac U vodi, a suvo!

8 9

Svetlost Napravite kailedoskop Fontana svetlosti Projektor s rupicom Igra senki Hartija duginih boja Reflektovana duga Neobičan kolut Nebo i zalazak sunca u tegli

10 11 10 12 14 14 15 15

Vid Blok sa slikama Ptičica u kavezu Optičke varke Prividni oblici Pravo ili krivo? Sive senke

Pačje oglašavanje Duvanje u flaše Gitara od gumica

16 17 18 19 19 19

Pad pomorandže Pauk klizač Šta će pre? Zagrevanje Razigrane figure Uravnoteženi leptir Energija Brod pokretan gumicom Loptica skočica

20 21 21 22 23

94

Magnetizam Napravite kompas Leptir koji lebdi

38 39

Elektricitet Ukrotitelj zmija Biber koji skače Jačina statičkog elektriciteta Električne bube

Ledena voćna kaša

24 25 26 27 27 28 29

Uljane mešavine Boja se penje Napravite buter

Hartija - kupusni indikator

30 31

Hartija

32

Ručna izrada hartije Plutajuće cveće

Penušava čudovišta

Pravljenje puslica

63

Kristali Slatki kristali Kristali soli Viseći kristali

64 64 65

Vreme Napravite vetrokaz Napravite kišomer

66 67

Izmerite vazdušni pritisak

67

Tornado u tegli

67

70 71

46 46 47 47

Posmatranje buba Šta se krije pod zemljom? Timski rad

72 73 74

Gajenje glista

75

Proučavanje gusenice Hranilište za leptire

76

48 49 49

Snaga vetra

68

Snaga vode

69

Priroda

77

Mikrobi Balon od kvasca Kolačid u obliku kuglica

78 78

Telo i um

50 51 51 52 53

Kiseline i baze Nevidljivo mastilo Upijač mirisa

62

Šta najbolje raste? Brzi izdanci

Smeše Plutajuće jaje

Mlečni oblici

Snaga vetra i vode

Narušavanje površinskog napona Potapanje spajalice Spajanje vodenih mlazeva

Hemijske reakcije

40 41 41 42 44

Materija Voda se širi Sečenje leda Otapanje leda

Napravite kašu

Struktura Toranj

34 35 35 36 37

Površinski napon

Sile Ispalite raketni balon

Vazduh zaptivač Krilo od hartije Avion od hartije

Elektromagneti

Zvuk Zvučna viljuška Izmerite jačinu zvuka

33 33

54 54 55 56 58 60

Mapa jezika Snaga mirisa Čarobni sastojak

80

Ledeni prsti

82 82

Ručni termometar Uhvatite brzo!

81 81

Osetljiva koža Plastična pluća Rezervoar vazduha

83 83 84 85

Izmerite puls

85

Reči i slike

86 87 88

Lakše pamćenje Vidljiva DNK Porodično stablo

89


Indeks G gasovi 46, 64, 68, 78, 79 generatori 69

kvasac 78, 79 kvržice za ukus 80, 81

geni 88-89

L

glina 73 gliste 74, 75 goriva 68

lančana reakcija 62-63 latice 77 Ied 46-47

A

građevine 32-33 gravitacija 28-29

leptiri 76-77 Ietenje 36-37

aerodinamičan 36, 37

grkljan 84

lutka 76

albumin 63

B

gumica 23, 30, 31 gusenica 76 gustina 51

M

baterija 42, 43, 45

gvožđe 38, 39

baze 54-55, 56, 57 biljke 70, 71, 72, 75, 76

H

boja 14-15 bube 72 r

c

hartija 58-59, 60-61 hidrocentrale 69 hranljive materije 73, 75

ćelije 84, 88

I

c

indikator 55

V

čelik 38, 39

inercija 24, 25 insekti 72, 74

čestice 15, 38, 40, 41, 48, 49,

instrumenti 22, 23

50, 64, 73 čvrsta tela 46, 47, 50, 64

isparavanje 64, 65

D dijafragma 84 dijagonale 32, 33 disanje 84-85 DNK88 duga 14 dušnik 84

E elektricitet 42-43, 44, 45, 68, 69 statički 40-41 elektromagneti 44-45 energija 27, 30, 31, 68, 69, 84, 85

F film 16

magnetizam 38-39 magnet 44, 45 magnetno polje 38, 45 materijali 32, 40, 41, 42, 43 metali 38, 39, 42, 43, 44 mikrobi 78-79 miris 80, 81 mišići 82 mostovi 33 mozak 15, 16, 17, 18, 19, 82, 83, 86, 87 muzika 21,22 note 22, 23

N

Jjedinjenja 52, 54, 56, 81

nasleđe 89 nektar 77

jezik 80, 81

nervi 82 nervne ćelije 82-83

K

nos 81

kaleidoskop 10 kazein 62

O

kiselina 54-55, 56, 57 kiseonik 84, 85 kišomer 67

oblici 32, 33, 36 oči 16, 17,18, 19

krv 84, 85 kompas 38

ogledala 10,11,14 optičke varke 18-19

korenje 70, 71, 73 koža 82, 83 krila 36, 37

pamćenje 86-87

kristali 64-65 kocke 32, 33

pesak 73 piramide 32, 33

odbijanje svetlosti 10-11

P

95


Jnternet

**■ #>

100 naučnih Ova knjiga na zan im ljiv n ačin uvodi m lade čitaoce u svet nauke. Izvođenje jed n ostavn ih ek sperim en tim a pružiće im m ogućn ost da u p o zn aju zan im ljiv svet n au čn ih istraživ an ja.

ISBN 86-7360-047-2

9 788673 600475


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.