Page 91

Taustaa

Vuonna 2011 Guggenheim-säätiö teki yksityiskohtaisen konsepti- ja kehitysselvityksen Suomeen ehdotetusta uudesta Guggenheim-museosta. Museoehdotus esiteltiin vuonna 2012 ja uusittu ehdotus vuonna 2013. Säätiö pyysi Helsingin kaupunkia varaamaan merenrantatontin keskeiseltä paikalta läheltä historiallista keskustaa arkkitehtuurikilpailua ja mahdollisesti tulevan museon rakentamista varten. Selvityksessä ehdotettiin innovatiivista, monialaista taide- ja muotoilumuseota, joka sijoitettaisiin sille varatulle tontille Etelärantaan. Museon tarkoituksena olisi tarjota tiloja merkittäville, kansainvälisille kiertäville näyttelyille, harjoittaa omaa näyttelytoimintaa sekä keskittyä esittelemään pohjoismaista perintöä, suomalaista muotoilua ja uraauurtavaa arkkitehtuuria. Säätiön näyttely- ja koulutusalan asiantuntemus ja sen laajat verkostot voisivat edesauttaa dynaamista vuorovaikutusta Helsingin vireän taiteilijayhteisön kanssa. Helsingissä suunnitellut näyttelyt kiertäisivät muissa Guggenheim-museoissa, jolloin suomalainen taide, muotoilu ja konseptit tulisivat laajemmin maailman tietoisuuteen. Museohanke loisi lisäksi julkista tilaa Helsingin merkittävimpien julkisten rakennusten ja historiallisen keskustan läheisyyteen niin paikallisten asukkaiden kuin vierailijoidenkin käyttöön. Uusi Guggenheim Helsinki -museo olisi pitkän tähtäimen kansallinen sijoitus, jolla olisi koko maata koskevia kauaskantoisia positiivisia kulttuurisia, koulutuksellisia ja taloudellisia vaikutuksia. Helsingistä tulisi eräs maailman kiinnostavimmista matkailukohteista, ja Suomen kansainvälinen profiili kirkastuisi. Guggenheim Helsinki -ehdotuksen pohjalta Helsingin kaupunki päätti varata ehdotetun tontin arkkitehtuurikilpailua varten. Helsingin kaupungin ja Suomen valtion odotetaan tekevän päätöksen museon mahdollisesta rakentamisesta ja kehittämisestä kilpailun päätyttyä, kun voittajatyö on julkistettu. Projektille ovat laajasti ilmaisseet tukensa taiteen, muotoilun, arkkitehtuurin, kulttuurin, kasvatuksen, liike-elämän, politiikan ja hyväntekeväisyystoiminnan edustajat. Guggenheim-säätiö on esitellyt projektin perusteita ja esitellyt Guggenheim Helsinki -hanketta eri kanavissa. Näitä ovat muiden muassa Guggenheim Helsinki Live -ohjelmasarja, verkkosivusto (www.guggenheimhki.fi) ja sosiaalinen media. Lisäksi Guggenheim-säätiön johtohenkilöt ovat tavanneet keskeisten sidosryhmien edustajia Helsingissä. Säätiö on tutustunut suomalaisiin kulttuuriarvoihin ja keskustellut paikallisten sidosryhmien kanssa. Helsingissä toimiva Miltton Group on koordinoinut viestintää, mediasuhteita ja varainhankintaa sekä edistänyt julkista keskustelua suunnitteluprosessin aikana. 89

Competition Conditions  

Guggenheim Helsinki Design Competition

Competition Conditions  

Guggenheim Helsinki Design Competition