Page 25

На основу ових вредности, боја назива (хомофон) израчунава се по веома једноставном обрасцу:

∑s S = –––– n где је: S - фревквенција боје назива s - фреквенција светлосног стања гласа n - броj гласова и испитаној речи (анализом нису обухваћени гласови Ф и Џ) На пример, боја речи срце се израчунава нa следећи начун: за гласове С, Р,Ц узимамо вредности из колоне 1, a за глас Е из колоне 2. Према томе, (541+319+392+571) / 4 = 456 билиона херца На основу природне расподеле фреквенција у спектралном континууму, ова вредност одговара црвеној боји назива.

Фреквенција (Ѕ) -билиона хреца-

Одговарајућа боја назива

<459

ЦРВЕНА ПУРПУРНА (ЦРНА) ЦРВЕНА НАРАНЏАСТА (МРКА) НАРАНЏАСТА НАРАЏАСТОЖУТА ЖУТА-СМЕЂА-СИЊА (СВЕТЛА) ЖУТОЗЕЛЕНА ЗЕЛЕНА (ТАМНА) ЗЕЛЕНОПЛАВА ПЛАВА (БЕЛА) МОДРА (БЕЛА) ЉУБИЧАСТА ПУРПУРНА

459-478 479-508 509-528 529-575 576-601 602-635 636-658 659-701 702-737 738-778 >778

На пример, назив земља (S = 571 билиона херца) припада жутом и смеђем нивоу, реч ватра црвенонаранџастом, небо плавом... Вредности добијених резултата провераване су преко њихове практиче примене, и то и следећим областима: рачунарство и информатика; психологија и медицина; лингвистика; уметност и естетика; религија и филозофија; парапсихологија; физика и технологија свести. Резултати до којих смо дошли на овај начин представљају основу за одређивање првих слова у светлосној азбуци која, на један нови начин, може понирати у материјално-енергетско ткиво света, али исто тако ослушкивати и тумачити најскровитије тајне.

25

Elektronski časopis  

Trći broj elektronskog časopisa Prve niške gimnazije "Stevan Sremac"

Elektronski časopis  

Trći broj elektronskog časopisa Prve niške gimnazije "Stevan Sremac"

Advertisement