Page 1

EKO ŠKOLA ZA EKO OTOK KRK


CILJEVI:  Provođenje načela ekološkog odgoja u nastavi u skladu

s odrednicama Međunarodne Eko-škole  Razvijanje i širenje ekološke svijesti učenika brigom za okoliš  Suradnja s ekološkim udrugama s područja otoka Krka.  Obilježavanje važnijih datuma iz ekološkog kalendara.  Uređenje interijera i okoliša škole  Razvrstavanje, recikliranje i zbrinjavanje otpada.  Razvijanje svijesti o zdravoj prehrani i zdravom načinu življenja.


PROGRAM EKO ŠKOLE:  osnovati odbor Eko škole

 ocijeniti stanje okoliša škole  izraditi Plan i program djelovanja eko škole za školsku

godinu 2013./14.  izraditi eko kodeks škole  izraditi logo škole  pratiti i ocjenjivati stanje okoliša škole


PREDVIĐENE AKTIVNOSTI SKUPLJANJE, ZBRINJAVANJE I SMANJIVANJE OTPADA  Akcija skupljanja, selektiranja i zbrinjavanja papirne

ambalaže - suradnja s Komunalnim poduzećem Ponikve iz OSTI: Krka  Reciklirajmo u školi/ Otpad nije smeće - akcija prikupljanja

otpada za recikliranje (papir, plastika)  Preoblikovanje otpadnih u ukrasne predmete: izrada čestitki od recikliranog papira, korištenje PVC ambalaže za izradu ukrasnih predmeta i sl.  Skupljanje istrošenih baterija – uključivanje svih razreda u projekt: Skupljajmo zajedno stare baterije.  Nabava kutija za istrošene baterije  Kompostiranje organskog otpada i njegovo korištenje u školskom masliniku


HRANA ZA ZDRAVLJE  CILJ: uočiti povezanost hrane i zdravlja, upoznati osnovne

podjele hranjivih tvari, upoznati važnost pojedinih skupina namirnica, uočiti važnost pojedinih obroka, upoznati poremećaje prehrane, uočiti prednosti ekološkog načina proizvodnje, uočiti vrijednosti tjelesne aktivnosti i usvojiti naviku vježbanja,


Anketiranje učenika o njihovim prehrambeniikama i upoznavanje s rezultatima ankete  Upoznavanje osnovnih skupina hranjivih tvari i njihova

uloga u očuvanju tjelesnog zdravlja  Izrada piramide zdrave hrane  Voće i povrće u našoj prehrani-radionica  Važnost tjelesnih aktivnosti za očuvanje zdravlja  Dan sporta – školski kros


 UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLE

 CILJ: uočiti ljepotu čistog i urednog okoliša, uočiti da radom

možemo oplemeniti životni prostor  Uređenje okoliša škole  Sadnja sadnica maslina u školskom masliniku povodom obilježavanja Dana mira


 Sadnja, orezivanje i berba maslina

 Prerada maslina iz školskog maslinika u uljari, etiketiranje i

flaširanje maslinovog ulja  Sudjelovanje na smotri maslinovog ulja Drobnica fest 2014. i suradnja s Udrugom maslinara Grada Krka Drobnica  Uzgoj ljekovitog bilja u školskom vrtu  Briga o vanjskom i unutarnjem zelenilu


STALNE EKOLOŠKE AKTIVNOSTI  CILJ: ugraditi ekološke sadržaje u sve nastavne predmete,

grupe izvannastavnih aktivnosti i dodatnu nastavu, ekodatume iskoristiti za razvijanje svijesti o potrebi brige o prirodi prigodnim izložbama, prezentacijama, Projektnim danom, Danom otvorenih vrata škole i sl. prezentirati javnosti rad i djelovanje škole i potaknuti ih da nam se priključe u aktivnostima, kontinuiranim praćenjem upozoravati na propuste, obrazovati se na području ekologije, suradnjom s vanjskim subjektima širiti Program izvan škole, ali i izvan mjesta.


 Organiziranje: Projektnog dana; Zelenog tjedna – zelena

čistka;  Obilježavanje značajnih datuma : Međunarodni dan kulturne baštine, Svjetski dan pješačenja, obilježavanje Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, Svjetski dan hrane, Svjetski dan voda, Dan planeta Zemlje  Periodično praćenje i izvješćivanje o količinama prikupljenog otpada (papira, baterija, EE otpada...)  Uređivanje panoa s eko vijestima, praćenje svih važnijh eko datuma na mrežnim i facebook stranicama škole  Izvješćivanje javnosti o rezultatima provođenja projekta (prezentacije, novine, portal Grada Krka,


 Sudjelovanje na eko natječaju Komunalnog društva Ponikve

iz Krka  Plava čistka: Akcija čišćenja plaža otoka Krka i Plavnika u suradnji s TZ Grada Krka i Komunalnim društvom Ponikve  Kreativna radionica izrade zelenog eko grafita od mahovine  Kontinuirana nabavka literature s temom zbrinjavanja otpada i zaštite voda, štednje energije.

Eko škola za eko otok krk  
Eko škola za eko otok krk  
Advertisement