Page 1


12. listopada 1921. otvorena je Mala realna gimnazija u Krku.


Ĺ k. godina

Razredi

Broj uÄ?enika

Istra

1922./1923.

3 razreda

144

36 Istrana

1923./24.

4 razreda

135

35 Istrana

1924./25.

4 razreda

159

55 Istrana

1925./26.

5 razreda

251

92 Istrana

1926./27.

6 razreda

252

99 Istrana

1927./28.

5 razreda

205

78 Istrana

1928./29.

4 razreda

150

63 Istrana

1929./30.

5 razreda

162

63 Istrana

1930./31.

6 razreda

220

76 Istrana


Šk. godine 1931. /32. u školu se upisalo 280 učenika. Prvi put je održan i viši tečajni ispit. Ispit je trajao od 12. do 18. lipnja 1933. Prvi put je priznata zrelost Pavlu Buljanoviću, Ljubici Orlić, Jerku Oršiću, Kazimiru Pavletiću, Nadanu Sirotiću, Ljudmili Šulina i Antunu Žicu.


Šk.god.1933/34. četverogodišnja gimnazija u Krku pretvorena je u potpunu osmorazrednu gimnaziju.


Projekt 90 – obilježavanje 90. obljetnice Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir u Krku provodit će se tijekom cijele šk. God. 2011./2012. Ciljevi su: 1. Prikupiti, vrednovati i srediti povijesno gradivo o djelovanju Škole 2.Razviti javnu kulturnu djelatnost i otvoriti školu užoj i široj okolini 3.Promicati ime te povijesno i sadašnje značenje Škole


Zadaće: 1. Srediti arhivsku i muzejsku građu 2. Urediti Povijesni kutak – spomen izložbu o devedesetogodišnjem odgojnom,obrazovnom i kulturnom djelovanju Škole 3. Provesti školski istraživački projekt “90 godina srednjeg školstva u Krku” 4. Ostvariti trajnu vezu s bivšim učenicima, profesorima i djelatnicima naše škole 5. Prirediti godišnja javna predstavljanja postignuća i otvoriti školu građanstvu 6. Prirediti različite obrazovne izložbe o značajnim događajima, osobama i djelima 7. Prigodno urediti web stranicu na internetu o povijesti škole 8. Izraditi promidžbeni multimedijski CD


U ovom kratkom razdoblju uspjeli smo samo zagrebati po površini i približiti par životnih priča naših bivših učenika i profesora.


ObiljeĹžili smo 65. obljetnicu mature s uÄ?enicima koji su maturirali 1946. godine.


Školske godine 1945. / 1946. osamnaest je učenika položilo ispit zrelosti u krčkoj gimnaziji.


Bili su to Antončić Marija, Antončić Mira, Bajt Mirko, Crnobori Marija, Franolić Katica, Ilijić Katica, Karabaić Marija, Karabajić Spasoje, Kraljić Antun, Linardić Marija, Mikvic Marija, Mrakovčić Ivan, Pindulić Nikola, Rokavec Milena, Šamanić Marija, Udina Marija, Volarić Katica i Žic Cvijeta.


65 godina poslije okupilo se osam od desetero maturanata koji se zadnjih pet godina redovito okupljaju u Krku.


29.rujna 2011. gimnazijskih dana prisjetili su se Marija Antončić, Marija Crnobori, Katica Franolić, Andjelo Mrakovčić, Ivan Mrakovčić, Nikola Pindulić i Anton Lesica.


Tijekom osam godina gimnazijskog obrazovanja promijenile su se čak četiri države, profesori, jezici i načini ocjenjivanja. Gimnazijalci su 1938./39. 1. razred upisali u Kraljevini Jugoslaviji, od 1941. školovanje nastavili u Kraljevini Italiji, 1943. nakon kapitulacije Italije u NDH, a završili u Narodnoj Republici Hrvatskoj, tj. FNRJ.


Pratili smo sudbinu jednog uÄ?enika iz prve generacije 1921. /1922.


Anton Malatestinić je rođen 27. rujna 1909. u Dobrinju. Završio je Realnu gimnaziju u Krku i Sušaku, te Filozofski fakultet. Po zanimanju je bio profesor. Predavao je u Bjelovaru, Daruvaru, Otočcu i Iloku. Predavao je hrvatski, matematiku, ruski i njemački jezik. OD rujna 1948. bio je direktor Ekonomskog tehnikuma u Otočcu. Umirovljen je 1973. godine.


Prisjetili smo se i gimnazijalca Čede Žica. Škola se zvala: • Gimnazija “Žic Čede” • Školski centar Čedo Žic • Centar usmjerenog obrazovanja “Čedo Žic”


Povijesni kutak je uređen na temelju materijala iz školskog arhiva i privatnih fotografija bivših učenika i profesora


Zahvaljujem na pa탑nji

90 godina škole  

Devedeset godina srednjoškolskog obrazovanja na otoku Krku