Page 1

PERS PECTI VAAÉREA

PL ANMAES TRO

CORTEL ONGI TUDI NALDETERMI NAL

PROPUES TADEPARQUE

A ER O P U ER TO TI ZAYU CA El des ar r ol l oc uent ac on2pi es t as : unapi s t ade5k m yunapi s t ade4. 5k m del ongi t ud; 5 t er mi nal esdepas aj er os( 40, 000m2) ; 1t er mi nal dec ar ga, 3ac c es os , 1t or r edec ont r ol ( 6, 870m2) , 2z onasdehangar es , 2c uer posder es c at e, 1z onahot el er ay1par que i ndus t r i al . S eus óETFEc omomat er i al enl asf ac hadas , el c ual per mi t i ómanej arf ac hadasl i ger as , t ér mi c asei l umi nadas ; del ami s mamaner a, s eut i l i z ó“ pav egen”enel s uel odel ospar ques del ast er mi nal es , y aquec r eaener gí ac uandos epi s a, l ac ual esut i l i z adapar aenc ender l asl umi nar i asex t er i or es .

PORTAFOLI O 20082013

ALEJ ANDRA VI LLARREAL

1 0

Portafolio 10  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you