Page 1

Full FaRt mot 100

Svensk Rökgasenergi (SRE) har idag ett 90-tal referensanläggningar. Efterfrågan är stark och produkterna gör succé. Är du intresserad av att effektivisera, miljöoptimera eller torka i din anläggning? SRE levererar konkurrenskraftiga lösningar för kondensering, rökgasrening samt torkning av biobränsle.


Lithuania


”TAKING YOU FROM KNOW-HOW TO SHOW-HOW”

25-27 MAY 2010 JÖNKÖPING, SWEDEN WWW.WORLDBIOENERGY.COM

RenergiNews #1 2010  
RenergiNews #1 2010  

RenergiNews #1 2010

Advertisement