Page 1

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ „ЕЛЕКТРОСРБИЈА“ Д.О.О. КРАЉЕВО

Број: 220 Децембар 2012

Година ХХVIII

Влада Србије прихватила Полазне основе за реорганизацију ЈП ЕПС: Промене почињу од 1. јануара

СТР. 3


Оснивач Привредног друштва ЈП Електропривреда Србије В.Д. директора Александар Обрадовић

САДРЖАЈ

страна

Промена на челу “Електросрбије“

Срђан Ђуровић в.д. директора “Електросрбије” Краљево

3

Кадровске промене

4

Дирекција за трговину

Наплата боља него прошле године

6

Извештај о деветомесечном пословању

Смањен број кварова Издавач: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Електросрбија“ д.о.о. Краљево Директор: в.д. Срђан Ђуровић Главни и одговорни уредник: Перица Максић Новинари и сарадници: Радмила Весковић Радослав Рики Гавриловић Марина Миљковић Дабић Игор Андрић Редакцијски одбор: Драган Ивановић Маријана Чамагић Жељко Ђорђевић Ђорђе Аћимовић Ђорђе Павловић Адреса редакције: Димитрија Туцовића 5 36000 Краљево Телефон: 036 304-178 Факс: 036 321-429 e-mail: info@elektrosrbija.rs perica.maksic@elektrosrbija.rs

7

Дирекција за управљање - Сектор за управљање и планирање конзума

Тренд смањења прекида се наставља

8

Губици на мрежи

Нов стручни тим за смањење губитака

9

Дирекција за планирање и инвестиције

Следеће године још скромнији план

10

Почела израда плана интегритета

Системска борба против корупције

11

Оцена успешности огранака у новембру

Чачак на челу новембарске табеле

12

Огранак Чачак

Уграђен други трансформатор после више од 30 година Пословница Уб

Уб чека “стодесетку”

14

Додатни попуст за рационалну потрошњу

Вреди да се штеди

16

Радници не морају да брину

Нема ограничења зарада у ЕПС-у

17

Избори у Синдикату Кампања се захуктава

18

Едукација

Говорите ли енглески?

19

Занимљивости

20

Web site: www.elektrosrbija.rs Графичко обликовање: Владимир Васић Штампа: М-граф, Крушевачки пут бб, 37240 Трстеник Тираж: 2.500 примерака

13

Први број листа "Електросрбија" изашао је из штампе 27. априла 1984. године

ЕЛЕКТРОСРБИЈА


Промена на челу Електросрбије

Актуелно

Срђан Ђуровић в.д. директора “Електросрбије“ Краљево

Н

а 12. седници Управног одбора ЈП „Електропривреде Србије“ одржаној 5. новембра, донета је одлука о именовању Срђана Ђуровића за в.д. директора ПД „Електросрбија Краљево“. Срђан Ђуровић је рођен 1973. године у Краљеву где је завршио основну школу и Гимназију. Дипломирао је на Електротехничком факултету у Чачку, Универзитета у Крагујевцу. Радну каријеру је започео 1997. године у ПД „Електросрбија“ као приправник, и прошао кроз све делове система у “Електромонтажи”, Електродистрибуцији Краљево и Управи “Електросрбије”, а затим је примљен у стални радни однос као инжењер за мерење у Сектору експлоатације у Управи. Након четворогодишњег радног искуства постаје водећи инжењер за мерење, а 2005. године шеф Службе погонских послова у оквиру истог сектора. 2009. године прелази на дужност самосталног инжењера за инвестиције и развој, а 2011. године именован је за руководиоца Сектора одржавања у ПД ”Електросрбија”. Нови в.д. директора ПД “Електросрбија” Краљево је члан Инжењерске коморе Србије. Од 2000. године има лиценцу одговорног пројектанта и лиценцу одговорног извођача радова. Ожењен је има двоје деце. Влада Србије прихватила Полазне основе за реорганизацију ЈП ЕПС

Промене почињу од 1. јануара Влада Републике Србије усвојила је 16. новембра закључак којим је прихватила Полазне основе за реорганизацију ЈП „Електропривреда Србије“. Овим документом обухваћене су намере ЕПС-а да изврши низ промена у вези са правном формом и организацијом компаније, које проистичу из обавеза преузетих Споразумом о стабилизацији и придруживању ЕУ, као и неколико темељних закона у Србији, посебно Закона о енергетици и Закона о јавној својини. Како је наведено, реорганизација обухвата промену правне форме ЈП ЕПС у акционарско друштво, као и промене у начину организовања зависних привредних друштава и управљању њима. Генерални директор ЈП ЕПС-а мр Александар Обрадовић саопштио је на састанку врха ЕПС-а са директорима електрана и рудника, одржаном 20. новембра, да се у промене креће одмах, тачније од 1. јануара предстојеће године, а да се правни акти за успостављање нове организације компаније убрзано већ припремају.

БРОЈ 220 Децембар 2012

- Ми смо суочени са тренутком истине, а то је да смо у врло тешкој финансијској ситуацији и да у нашем пословном фонду тренутно недостаје више од 40 милијарди динара. Томе треба додати и 12 млд. евра уговорених инвестиција, које такође треба обезбедити. То је ситуација из које морамо да изађемо и учинимо све да од компаније коју називају тромим монополистом направимо добро организовани пословни систем, који ће генерисати профит. За остварење тога циља потребна је мобилност свих у ЕПС-у - казао је мр Обрадовић и наставио: - Концепт промена које смо изабрали и за који смо добили подршку Републичке владе морао би да омогући брже превазилажење тешкоћа и успостављање позитивних трендова, који ће довести до стабилности у стварању профита. На тај начин помажемо и себи и другима. Јасно је да само профитабилни ЕПС може да буде сигуран ослонац укупне привреде у Србији.

3


Актуелно

Кадровске промене

Милан Д. Вучковић, заменик директора „Електросрбије“

Р

ођен је 3. фебруара 1961.г у Суботици, где је завршио основну и средњу економску школу као носилац Вукове дипломе. Диплому о стеченом високом образовању, VII степена стручне спреме стекао је 1987.г. на Економском факултету у Суботици, Универзитет у Новом Саду – усмерење за индустрију са просечном оценом 9,00, где је од 1985.г. до 1988.г. радио као асистент на катедри Економске доктрине. Биран је на функцију председника Председништва Општинског комитета Савеза Социјалистичке Омладине Војводине – Суботица, у два мандата. Биран је за директора предузећа за прераду и промет прехрамбених производа „Медопродукт“ из Суботице. Од 1991.г 2003.г. је власник и директор увозно – извозних предузећа „Стефан“ и „Стенами“. Касније постаје директор предузећа „План“ из Краљева. Од 2008.г. је сувласник и директор „MSV-investing,

Kraljevo“, која се бави инвестиционом градњом на подручју целе Србије. Ожењен је и има сина.

Милан Вучковић директор Дирекције за управљање Нови директор Дирекције за управљање је рођен 1973. год. у Краљеву, а у оближњој Жичи је завршио основну школу. Средњу електротехничку школу похађао је у Краљеву, након чега је уписао 1992.г. Технички факултет у Чачку на смеру енергетика. Своје прво радно место добио је 1999. г. у ЕД Краљево где је током једногодишњег приправничког стажа прошао кроз све фазе пословања у електродистрибуцији. До 2005. је радио као референт у Служби мерења и заштите, када постаје шеф Службе за одржавање. На тим пословима се задржава две године, након чега преузима руковођење Сектором за одржавање у огранку Краљево, где успешно ради до преузимања функције директора Дирекције за управљање. Посебно интересовање у стручном смислу, Вучковић је до сада исказивао према области обновљивих извора енергије. Ожењен је и има троје деце.

Милена Радивојевић на челу Дирекције за Економско финасијске послове Милена Радивојевић је рођенa 1973. г. у Краљеву. Основну школу је завршила у Новом Селу, а математичку гимназију у Врњачкој Бањи. Дипломирала је на Економском факултету у Београду на смеру општа економија 1999. године. Већ од 1997. г. ради у локалној приватној фирми као комерцијалиста, а у априлу 2000.г. заснива радни однос у ЕД Врњачка Бања, најпре као приправник, а потом као референт финасијске оперативе. Првог октобра следеће године прелази у ЕД Краљево и исте послове као у Врњачкој Бањи обавља до 1. фебруара 2002.г. када постаје шеф рачуноводства. На том месту се задржала до 2005.г. када је именована за руководиоца економско-комерцијалног сектора. У пролеће 2007.г. именована је за директора за Пословни систем огранка Краљево, да би 1. септембра 2009.г. добила решење за послове руководиоца Сектора за трговину електричном енергијом у ЕД Краљево, где се задржала до именовања за директора Дирекције за ЕФП ''Електросрбије'' Краљево.

4

ЕЛЕКТРОСРБИЈА


Саша Стефановић директор Дирекције за инвестиције Саша Стефановић је рођен 1969. године у Крушевцу. У свом родном граду завршава основну и средњу школу а дипломски испит је успешно положио на Електротехничком факултету – смер енергетика 1997. године. Од почетка своје професионалне каријере ради у Електродистрибуцији Крушевац и то најпре као инжењер за одржавање затим као пословођа Радне јединице Купци. Од 2000. године главни је инжењер за одржавање – координатор за РЈ Купци, Кошеви, Модрица и Шиљеговац. У септембру 2003. именован је за Руководиоца техничког сектора у ЕД Крушевац. Већ неколико година се налази на челу Радне групе за даљинско управљање електроенергетским објектима. Од 2009 г. до именовања за директора Дирекције за инвестиције и планирање обављао је дужнност заменика директора ПД. Ожењен је и отац двоје деце.

Милан Швабић на челу ЕД Аранђеловац

Нови директор ЕД Аранђеловац је рођен 1951. г. у селу Врбица поред Аранђеловцау у сеоској домаћинској породици, и како сам каже, у том духу је васпитаван током детињства. Осмогодишњу школу и гимназију је завршио у свом родном граду, након чега је кренуо на студије на Економском

факултету у Београду, где је дипломирао 1976.г. Одмах након завршетка студија заснива радни однос у аранђеловачкој филијали ''Југобанке'', где је радио до 1982.г. када прелази у индустрију ватросталних материјала ''Шамот''. 1989.г. изабран је на референдум за председника општине Аранђеловац, а за време тога мандата, биран је и као посланик у првом вишестраначком парламенту републике Србије. Након силаска са тих функција ради у просвети и бави се приватним послом на свом породичном имањом све до 2001. г. када постаје директор предузећа ''Венчац'', које због неслагања са концептом својинске трансформације напушта пре приватизације. 2005.г. постао ЈЕ шеф Економско комерцијалног сектора у ЕД Аранђеловац а, затим и директор за Пословни систем огранка и та том месту се налази до именовања за директора огранка 5. новембра 2012.г. Ожењен је и има три сина.

Небојша Ђашић нови директор ЕД Крушевац Небојша Ђашић је рођен 1964. године у Крушевцу, где је завршио основну и средњу техничку школу. Дипломирао је на Електротехничком факултету у Чачку. Десет година радио је у „Компанији Трајал“ на пословима пројектовања и одржавања, као директор електрослужбе. У току 2000. године обављао је послове заменика директора у фирми „Електроуниверзал“, након чега је основао приватну фирму која се бавила пројектовањем и израдом електроинсталација. Од децембра прошле године радио је као технички директор у Градској Топлани. Ожењен је и отац двоје деце. Досадашњи директор Електродистрибуције Крушевац, Драгољуб Раичевић , отишао је у пензију.

БРОЈ 220 Децембар 2012

5


Актуелно

Дирекција за трговину

Наплата боља него прошле године За 11 месеци проценат наплате 99,08%, што је 0,22% више него за исти период прошле године "Електросрбија" на трећем месту у ЕПС-у. - Проблем велики дужници из категорије "вирманаца"

П

осле неколико месеци могло би се рећи ударничког рада на наплати потраживања у свим огранцима ПД "Електросрбија", најзад је анулиран значајан заостатак направљен у прва четири месеца ове године. Тако је анализа података почетком децембра показала да је за једанаест месеци 2012.г остварена наплата од 99,08%, што значи да је не само достигнут, него и премашен прошлогодишњи резултат у истом периоду, који је износио 98,86%. Томе је значајно допринела и наплата у новембру од 98,2%, што је највиши проценат у овом месецу у последњих пет година и 4,2% је виши од прошлогодишње наплате у новембру. Директор Дирекције за трговину Зоран Милашиновић каже да ипак нема разлога за превелико задовољство. - И овај резултат показује да није наплаћено све што је у овој години фактурисано купцима, што значи да њихов дуг и даље расте. Осим тога, "Електросрбија" је са наплатом за једанаест месеци на трећем месту у оквиру ЕПС-а, а прошлу годину смо завршили као први. Сада најбољу наплату има "ЕД Београд" са 100,22%, затим "Електровојводина" 99,19% ми смо на трећем месту са 99,08% испред"Југоистока" са 96,2% и "ЕД Центар" са 94,71% - истиче Зоран Милашиновић. У новембру се на челу листе по наплати нашао огранак Нови Пазар са 104,9% захваљујући томе што је изнад сто одсто остварио наплату и код "домаћинстава" и код "вирманаца". Следе још два огранка са наплатом изнад сто одсто, Аранђеловац са 100,61% и Краљево 100,45%, а затим Јагодина 99,11%, Лазаревац 98,67%, Лозница 98,54%, Крушевац 98,25, Ужице 97,55%, Ваљево 97,47%, Шабац 95,8% и на крају Чачак са 95,29%. Највиши проценат наплате код категорије "домаћинства" имао је огранак Аранђеловац 107,08%, а најнижи Шабац 97,56%, док је код купаца из категорије "вирманци" најбоља наплата била на подручју огранка Нови Пазар са 103,63%, а најслабија у огранку Чачак са 92,02%. У новембру је послато око 150.000 опомена, а са мреже је искључено 4.077 дужника. Подаци о наплати потраживања од почетка године показују да је међу огранцима најуспешнија Јагодина са 104,05% (”домаћинства” 99,95%, “вирманци” 108,51%), затим Ужице 99,98%, (”домаћинства” 102,06%, “вирманци” 98,31%), Лозница 99,44% (”домаћинства” 99,33%,

6

Попусти за редовне платише Користећи неки од пет врста попуста који се одобравају најугроженијим грађанима и онима који рационално троше електричну енергију, под условом да редовно подмирују рачуне, скоро половина купаца са подручја ПД "Електросрбија" је добила умањење фактуре за октобарску потрошњу. У новчаном износу "Електросрбија" је одобрила 99,4 милиона динара попуста. “вирманци” 99,57%), Шабац 98,98% (”домаћинства” 98,9%, “вирманци” 99,07%), Чачак 98,95% (”домаћинства” 101,07%, “вирманци” 97,16%), на шестом месту је Аранђеловац са 98,84% (”домаћинства” 99,3%, “вирманци” 98,5%), следи Краљево 98,65% (”домаћинства” 98,84%, вирманци 98,44%), Нови Пазар 97,85% (”домаћинства” 98,43%, “вирманци” 97,01%), Крушевац 97,27% (”домаћинства” 99,54%, “вирманци” 94,58%), Ваљево 96,67% (”домаћинства” 100,9%, “вирманци” 92,3%), а најслабију наплату за једанаест месеци има огранак Лазаревац са 96,36% (”домаћинства” 100,2%, “вирманци” 94,94%). Директор Дирекције за трговину истиче да највећи проблем представљају дужници са запуштеним дугом, посебно они из категорије “вирманаца”. Међу највећим дужницима су предузећа "Фабрика каблова" са дугом од 393 милиона динара и плаћених свега 8% текуће потрошње из ове године, затим "14. октобар" са 252 милиона дуга (плаћено око 20% овогодишње фактуре), ЈКП Лазаревац дугује 174 милиона, "Прва петолетка" 163 милиона, а "Трајал" 115 милиона динара. - Код купаца из категорије “домаћинстава” остварили смо наплату изнад сто одсто и у садашњим економским приликама тешко се може значајније подићи проценат наплате од грађана. С друге стране, имамо предузећа која имају на десетине милиона дуга. Они највећи и даље раде, што значи и троше електричну енергију, али врло слабо плаћају. У наредном периоду морамо постићи наплату бар текуће потрошње - закључује Зоран Милашиновић. Р.В.

ЕЛЕКТРОСРБИЈА


Извештај о деветомесечном пословању

Актуелно

Смањен број кварова Редовно и континуирано снабдевање. - Трансферне цене још нису кориговане. - Много непланских послова у реализацији одржавања.

П

ословање„Електросрбије“ у првих девет месеци је било успешно, јер је купцима обезбеђена редовна и континуирана испорука ел. енергије. Година је почела са ниским температурама и временским непогодама, обилним снежним падавинама, док су други и трећи квартал обележиле поплаве, суше и пожари. Ипак, број кварова се смањио за 7,28 одсто у односу на исти период прошле године, док је неиспоручена ел. енергија повећана за 1,5 посто, а број часова на интервенцијама за 28,6 посто. У извештају стоји да је у посматраном периоду остварен негативан финансијски резултат од око 2,2 милијарде динара. За овај губитак постоји неколико крупних оправдања. Трансферне цене по деветомесечном обрачуну нису кориговане. Постоји евидентан несклад између процента раста трошкова набавке и прихода од продаје ел. енергије у односу на исти период 2011.г. -Трошкови набавке ел. ен. расту за 13 одсто, а приходи од продаје за 4 одсто. Што значи да су трошкови набавке расли у складу са процентом раста прихода од продаје, трошкови набавке би били мањи за 2,346 милијарде динара, а финансијски резултат „Електросрбије“ за првих девет месеци би био позитиван. Питање трансферних цена ће највероватније бити регулисано по завршном рачуна за 2012.г. Не треба заборавити ни раст трошкова код амортизације за чак 1,428 милијарду динара, док су порези на имовину и грађевинско земљиште у односу на

прошлу годину увећани за чак 64 одсто, односно за око 198 милиона динара, каже руководилац Сектора финансијске оперативе Драган Јаковљевић, који је за наш лист дао коментар деветомесечног извештаја.

Губици на планском нивоу до краја године Од почетка године, до краја септембра су остварени губици од 13,92 одсто, већи 3,17 одсто. Међутим, ако се анализира само други и трећи квартал (када су услови за рад били углавном редовни), види се да су губици у том периоду мањи од планских и прошлогодишњих. У случају да се овај добар тренд настави до краја године, очекује се да губици достигну ниво планираних. Укупан проценат реализације одржавања ЕЕО за три квартала 2012. г. у односу на одобрена финансијска средства износи 146,4 %, a у том проценту са 16,7% учествује превентивно одржавање, са 36,3% ремонт и са 47% интервентно одржавање. Евидентан је пораст реализације на ремонтима у другом (40%) и посебно у трећем кварталу (42,6%), али је и значајан утицај интервентног одржавања, посебно у првом кварталу због временских неприлика на читавом конзумном подручју. -У остварењу плана одржавања доста су заступљени неплански послови (изузимајући интервенције). То у наредном периоду треба кориговати, напомиње Јаковљевић.

Делегација ЕПС-а у посети “Електросрбији”

Сагласност око јавних набавки Почетком месеца, в.д. директора ПД “Електросрбије” Срђан Ђуровић са својим сарадницима, састао се са делегацијом из Дирекције за стратегију и инвестиције ЕПС-а, на чијем челу се налазио Слободан Кујовић. Разлог за овај састанак је био поступак издавања сагласности од стране ЕПС-а, за спровођење јавних набавки у свим привредним друштвима, а који је на снази одлуком в.д. директора ЕПС-а од 8. октобра ове године. Суштина и циљеви ове одлуке су рационализација пословања и смањење трошкова. На састанку су договорене даље смернице и заједнички рад у процесу одлучивања, код спровођења актуелних и будућих поступака јавних набавки.

БРОЈ 220 Децембар 2012

Одобрења ЕПС-а, на основу потреба “Електросрбије”

7


Актуелно

Дирекција за управљање - Сектор за управљање и планирање конзума

Тренд смањења прекида се наставља

А

нализирањем података за новембар 2012.г. и 2011.г. констатовано је смањење укупног броја прекида у испоруци ел.енергије за 24,07% и то са 1076 на 817 прекида. Тренд се наставља у односу на 2011.г. јер подаци за октобар 2012.г. и 2011.г. показују смањење укупног броја прекида за 29,92% и то са 1451 на 1329 прекида. Такође и у септембру забележено је знатно смањење укупног броја прекида за 29,92% и то са 1611 на 1129, док је у августу забележено повећање за 10,64% и то са 1062 на 1175 прекида, док је у јулу број прекида смањен са 1530 на 1175. Следећи упоредни дијаграм је графички приказ прекида по врсти прекида.

Укупан број прекида је битно мањи за 24,07% и то је смањен са 1076 на 817. Укупно време трајања прекида је знатно повећано у току октобра 2012.г. и то са 11.375 часова на 16.270 часова. Констатује се да је за 24,07% мање прекида трајало за 4.895 часова дуже на месечном нивоу 2012.г. Подаци евидентирани по ПДЦ огранака и погона друштва и ДДЦ Краљево указују да је у току новембра 2012.г. забележен - Број кварова на ЕЕО напонског нивоа 110,35,10(20)kV је укупно 345, од којих је 309 или 90% отклоњено у току истог радног дана. - Број кварова на мрежи ниског напона укупно је 5409, од којих је 4423 или приближно 82% отклоњено у току истог радног дана. - Број радних часова за интервенције на отклањању кварова на ЕЕО је 2460,5, што је за 2185 часова или за 47% мање од 4645,5 у октобру, за 585 часова или за 19,2% мање него у септембру 2012.г. У наредном дијаграму приказан је тромесечни преглед прекида по врсти. ТРОМЕСЕЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕКИДА

Анализом структуре прекида и то по врсти прекида констатује се да је : - број сопствених прекида је мањи за 6,32%, са 285 на 267, - број планираних прекида битно мањи за 40%, са 700 на 420, - број осталих прекида већи за 42,86%, са 91 на 130.

8

Следећи дијаграм је кружни графички приказ часова на интервенцијама по огранцима друштва. Констатује се да су највише сати на интервенцијама имали огранци друштва Краљево, Лозница и Ужице.

ЕЛЕКТРОСРБИЈА


Одлуком надлежних институција 1.1.2013.г. у власништво ПД „Електросрбија" Краљево прелази 16 електроенергетских објеката, тачније трансформаторских станица 110/х kV. Након тога ће на подручју друштва бити у власништву и надлежности 47 ТС 110/х kV. У току новембра настављен је рад заједничких комисија ЕПС-а и ЕМС-а за преузимање горе поменутих ТС 110/х kV. Одржано је више заједничких састанака са одговарајућим надлежним дирекцијама ЕМС-а и РДЦ-има Ваљево и Крушевац. У току је дефинисање начина обуке прве групе радника (главних и сменских диспечера, уклопничара по огранцима и погонима ПД ) који морају бити обучени за рад у ЕЕО који се преузимају од ЕМС-а.

Тендер за одржавање SCADA система за даљински надзор и управљање ЕЕО је у завршној фази, тако да ће се дугорочно решити питање поузданог функционисања и надградње једног од најважнијих система у привредном друштву. То је посебно важно јер се у постојећи SCADA систем огранака и Управе (ДДЦ Краљево) интегрише 16 ТС који су сада у власништву ЕМС-а. У циљу обједињавања SCADA система свих огранака и ДДЦ Краљево представник Дирекције за управљање Павловић Горан,дипл.инж.ел. и стручне екипе „Института Михаило Пупин" Београд по убрзаном поступку раде на спецификацији потребне опреме за потребе ПДЦ огранака који до сада нису били опремљени SCADA системом даљинског управљања. Тако је већ снимљено постојеће стање ПДЦ Рашка, где је планирана замена постојећег система са новим VIEW4 системом, који припада новој и најсавременијој генерацији SCADA система који се деценијама успешно примењује у свим деловима ЕПС-а, производњи, преносу (Електромрежи Србије) и дистрибутивним ПД. Извршен је детаљан увид у рад ПДЦ Нови Пазар за који је специфицирана набавка VIEW4 система и опремање одређених ТС 110/х kV и 35/10kV трансформаторских станица. У току наредног месеца предстоје сличне активности за потребе ПДЦ Јагодина, Ћуприја, Аранђеловац и Топола. Узимајући у обзир све горе наведене параметре оцена је да је у току новембра 2012.г. квалитет испоруке електричне енергије купцима био врло добар Г.П.

Губици на мрежи

Нов стручни тим за смањење губитака Губици за 10 месеци 13,71% и виши су од планских и прошлогодишњих. - Од наредне године без купаца на 110 kV. Стручним тимом за спровођење Акционог плана за У децембру ће бити спроведене контроле купаца са 104 смањење губитака у електродистрибутивном систему од 30. екипе у огранцима Ужице, Нови Пазар, Ваљево, Лозница и новембра руководи директор Дирекције за трговину Зоран Лазаревац. Председавајући Стручниг тима Зоран Милашиновић, а чланови су Милена Радивојевић, Милан Милашиновић наглашава да ће бити и тзв. суперконтрола, Вучковић, Вељко Коњокрад и Миодраг Сретовић. Према односно ненајављених контрола купаца и контролора. Он речима Милашиновића, пред Стручним тимом је да губитке наглашава да ће наредна година бити специфична за електричне енергије сведе у бар планске оквире. реализацију Акционог плана: За десет месеци 2012.г губици износе 13,71% и 0,26% су - Очекује нас још тежи задатак у наредној години, виши од планских, а 0,03% од прошлогодишњих у истом јер од 1. јануара остајемо без купаца на 110 kV. Они су у периоду. Најмање губитке има и у овом периоду огранак укупном обрачуну смањивали износ губитака и на неки Немања Дивац Лазаревац 7,36%, али је и то више од планских и н а ч и н „ п е г л а л и “ с т в а р н е г у б и т к е у прошлогодишњих. Губици у Аранђеловцу су 11,27% и мањи су електродистрибутивном систему. Зато нам предстоји и од планских и од оних из 2011.године. Смањење губитака у ударничка година на реализацији Акционог плана. С односу на исти период прошле године имају и огранци Краљево друге стране, без потрошње на 110 kV биће заиста (13,74%), Ужице (12,65%), Лозница (15,35%), Крушевац видљиво колико ко ради на смањењу губитака – каже (12,81%), Чачак (12,35%). Осим огранка Лазаревац, повећање Зоран Милашиновић. губитака у првих десет месеци имали су и огранци Шабац (13,12%), Јагодина (12,86%), Ваљево (15,40%) и Нови Пазар Р.В. (36,02%).

БРОЈ 220 Децембар 2012

9


Актуелно

Дирекција за планирање и инвестиције

Следеће године још скромнији план Тендери оборили реализацију плана инвестиција за 30 одсто. - Средства за послове из првог приоритета не одговарају потребама. - Највише издвојено за пренесене уговорне обавезе

Л

едени почетак године онемогућио је инвестиционе радове,. Па проблеми са спровођењем јавних набавки и угрожена ликвидност компаније довели су до лошије реализације плана инвестиција из средстава ЕПС-а у овој години. План је за првих девет месеци реализован 45 одсто, а очекивања су да се до краја године достигне ниво од 70%. –ЕПС нам је за послове из првог приоритета у 2012.г. определио 1,215 милијарди динара. Од тога је само за кабловски вод 110kV „Крушевац 1 – Крушевац 3“ обезбеђено 280 милиона, опрема није набављена, а услуге нису реализоване због дуготрајног процеса јавне

План за следећу годину рестриктиван набавке, па је извесно да овај посао неће бити завршен до краја године. Компликована је ситуација и са ТС 110/35/20kV „Љиг“, јер је предвиђених 40 милиона динара недовољно за расписивање тендера за набавку крупне опреме. Дакле, „само“ две инвестиције које из објективних разлога нисмо могли да урадимо ове године укупно вреде 320 милиона динара, што је нешто мање од трећине читавог плана. Реализација свих осталих инвестиција довешће нас до жељених 70 одсто на крају године, објаснио је доскорашњи директор Дирекције за планирање и инвестиције Драган Еровић. Средства за инвестиције се расподељују у плану јавних набавки за тачно одређене електроенергетске објекте и не могу се користити за неке друге, у случају застоја код реализације тендера. – Поред свих проблема, очекујемо склапање уговора за стубно-бетонске ТС и испоруку трансформатора из Македоније, док је уговор за метално-бетонске ТС под знаком питања због права на жалбу које је искористио један од понуђача, каже Еровић.

10

Испуњењем плана до мањег број прекида План за следећу годину ће бити још рестриктивнији, јер је „Електросрбији“ за послове првог приоритета ЕПС наменио мање средстава него у 2012.г., односно 970 милиона динара. За изградњу нових, затим реконструкцију, проширење и модернизацију постојећи објеката 110kV предвиђено је 40 мил. дин., за објекте 35kV опредељено је 45,5 милиона, док ће у објекте на ниском напону бити уложено 221,4 мил.дин., за разлику од овогодишњих 262 милиона. На пренесене уговорне обавезе из 2012.г. у следећу годину ће из плана инвестиција бити утрошено 598,2 мил. дин. – Предвиђена седства су доста скромна и не одговарају потребама, па је планирано да се заврше започети објекти, док ће новоизграђених објеката бити мање него претходних година. За модернизацију заштите и припреме за даљинско управљање ТС 110/х kV и ТС 35/10kV нису планирана средства у првом приоритету, преостаје нам да покушамо да их обезбедимо из других извора, каже Еровић. Од објеката 110kV планиран је завршетак ТС 110/10(20)kV „Јагодина 3“, завршетак изградње већ помињаног кабловског вода 110kV „Крушевац 1 – Крушевац 3“ са преласком ТС 35/10kV „Крушевац 3“ на 110/10/35kV. Започеће ће изградња ТС 110/35/20kV „Љиг“ и ТС 110/10kV „Краљево 6“ у насељу Рибница. Завршиће се радови на реконструкцији и доградњи ТС 110/35kV „Ужице 1“, потом ТС 110/35/10kV „Александровац“ и ТС 110/35kV „Гуча“, док ТС „Владимирци“ прелази на напон 110/20kV. Наставиће се радови на припреми за изградњу седам трафо-станица широм конзумног подручја. За завршетак и реконструкцију је планирано и неколико објеката 35kV у првом приоритету. И то завршетак ДВ 35kV и 10 kV „Осеченица – Дивчибаре“, затим ТС 35/10kV „Лајковац 2“, па свођење ДВ 35kV „Љиг – Дудовица“, реконструкција ТС 35/10kV „Кула“ у Сопоћанима, као и завршетак радова на изградњи ТС 35/10kV „Дивци“ и ТС 35/10kV „Рогачица“. Потребе за инвестиционим улагањем нових ТС 10(20)0,4kV и прикључних водова су велике, али су расположива средства све мања, па се за ове послове очекује значајније учешће купаца. –План инвестиција у следећој години морамо испунити у потпуности. Само тако ћемо остварити наша два подједнако важна циља. Први је поуздано и квалитетно напајање свих категорија купаца електричном енергијом, уз што мањи број и време трајања прекида и други, смањење губитака, закључио је Еровић.

ЕЛЕКТРОСРБИЈА


Компанија

Почела израда плана интегритета

Системска борба против корупције План интегритета је прописан Законом о агенцији за борбу против корупције. - Представља документ о процени ризика. Израда се спроводи у три фазе. - Важно је анкету попунити савесно и одговорно. - Циљ је ефективно и ефикасно функционисање компаније

Д

оношењем одлуке о изради и спровођењу плана интегритета и именовањем чланова радне групе, „Електросрбија“ је започела са израдом свог плана интегритета. Обавеза доношења овог плана је прописана Законом о Агенцији за борбу против корупције и важи за све државне органе и организације, органе територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа. Смернице за израду и спровођење плана је дала Агенција. Израда се обавља у три фазе, а прва је у нашој компанији започета половином октобра, а радна група мора да заврши поверен посао до 31. марта. Председник је Драган Вукадиновић, а чланови су Маријана Михајловић, Миломир Белчевић, Зорица Ристовић из Управе и Мила Рунић - Петковић из ЕД Ужице. План интегритета је документ који је резултат поступка самопроцене изложености Друштва ризицима за настанак и развој корупције и других неправилности, као и етички и професионално неприхватљивих поступака. Интегритет у кованици „план интегритета“ значи индивидуалну честитост, институционалну целовитост и усклађеност, али и начин поступања у складу са моралним вредностима у циљу спречавања и умањења ризика да се јавна овлашћења обављају супротно сврси због којих су установљена. План представља превентивну меру, механизам је за самопроцену институције и јачање њеног интегритета.

интегритета буде што квалитетнији и да испуни своју сврху, каже Вукадиновић. На основу квалитативне анализе постојеће документације, одговора запослених на упитнике и спроведених разговора са запосленима, оцењују се добијени резултати и даје се коначан суд о степену изложености компаније ризицима. У завршној фази се предлажу мере за побољшање интегритета. Основу предлога за мере побољшања чини оцена изложености институције. Предлаже се приоритет, односно редослед спровођења радњи, именују се носиоци задатака, утврђују се рокови и потребни ресурси. Радна група и директор компаније потом упознају запослене са ризицима нарушавања интегритета, оценом изложености и мерама за побољшање. План за побољшање се на крају допуњује добијеним, а одговарајућим предлозима запослених. Директор Друштва усваја завршен план и уз обавештење га шаље Агенцији. –План се ради сваке три године, а ако Друштво или Агенција оцене да постоји потреба, може се радити и пре тог рока. Најважнији посао у вези са планом је његова примена, односно реализација свих предвиђених мера.

Проблеме ће открити анонимни упитник Израда плана интегритета је систематски процес, који се изводи у следећим фазама: креће се са припремама, следи фаза процене и оцене постојећег стања, а на крају се доноси план мера за побољшање интегритета. Посао радне групе је и да обави разговоре са запосленима који раде на местима кључним за функционисање компаније, са циљем да добију њихово виђење о жариштима проблема. Уз то се попуњава и анонимни упитник, за чију је израду и касније анализу, такође задужена радна група. – Почетна анализа је показала да је један број анкетираних прилично неодговорно поступио приликом попуњавања упитника, што није у реду, посебно ако се има у виду да се углавном ради о запосленима који раде на руководећим местима. Овакво поступање је радном тиму знатно отежало извршење задатка. Несхватљиво је и то да за првих недељу дана од постављања на интранет, анкету попуни само један запослени, зато позивам све колегинице и колеге да до 19. децембра искористе ову могућност. Тако ће помоћи себи, радној групи и „Електросрбији“ у целини, јер је веома важно да план

БРОЈ 220 Децембар 2012

За спречавање послова “испод жита” Не сме се дозволити да план интегритета остане мртво слово на папиру, подвукао је Вукадиновић. Након усвајања плана, директор компаније одређује лице одговорно за спровођење плана интегритета, са задатком да прати резултате спровођења и ефикасност предложених мера за побољшање интегритета компаније. Крајња сврха плана је успостављање механизама који ће обезбедити ефикасно и ефективно функционисање компаније кроз јачање одговорности, поједностављење компликованих процедура, повећање транспарентости код доношења одлука, контролисање дискреционих овлашћења, јачање етике, елиминисање неефикасне праксе и непримењиве регулативе, увођење ефикасног система надзора и контроле.

11


Компанија

Оцена успешности огранака у новембру

Чачак на челу новембарске табеле Огранак Чачак четврти месец заредом остварио најбољи укупан резултат - Појединачно по критеријумима, на смањењу губитака највише урађено у огранку Чачак, на наплати у Јагодини, најбоља погонска спремност у Крушевцу, а финансијски резултат у Лазаревцу

К

омисија за утврђивање масе средстава по основу додатног оптерећења на раду за новембар је бодовала само четири критеријума, и то губитке електричне енергије, наплату, погонску спремност и финансијски резултат. На основу ових показатеља, најуспешнији је био огранак Чачак (52,71 бод), који се тако од почетка године чак девет пута нашао на челу табеле. На другом месту је огранак Аранђеловац (44,35), на трећем Крушевац (43,26), а следе Лазаревац (43,18), Јагодина (41,36), Ужице (37,53), Ваљево (30,97), Краљево (28,24), Лозница (25,33), Нови Пазар (18,51) и на зачељу је Шабац (16,36). Огранак Чачак је највише бодова (30) заслужио радом на смањењу губитака електричне енергије. По овом критеријуму на другом месту је Крушевац (27), на трећем Аранђеловац (24) испред Ваљева (21), Ужица (18), Лознице (15), Лазаревца (12), Краљева (9), Јагодине (6), Новог Пазара (3) и огранка Шабац, који

је остао без бодова. У новембру је на наплати потраживања највише урађено у огранку Јагодина (20 бодова), следе Лазаревац (18,18), Краљево (16,36), Чачак (14,55), Ужице (12,73), Нови Пазар (10,91), Лозница (9,09), Аранђеловац (7,27), Ваљево (5,45), Шабац (3,67), а најлошији резултат у наплати имао je огранак Крушевац (1,82 бода). Највиши степен погонске спремности остварио је огранак Крушевац (10 бодова), затим Јагодина (9), Аранђеловац (8), Шабац (7), Лазаревац (6), Чачак (5), Нови Пазар (4), Ужице (3), Ваљево (2), Краљево (1), док је огранак Лозница остао без бодова. Са расположивим финансијама најрационалније се управљало у огранку Лазаревац (7 бодова), затим Јагодини (6,36), Шапцу (5,72), Аранђеловцу (5,08), Крушевцу (4,44), Ужицу (3,80), Чачаку (3,16), ваљеву (2,52), Краљеву (1,88), Лозници (1,24), а на зачељу је огранак Нови Пазар (0,60 бодова). Р.В.

ПРЕГЛЕД СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА И ОТЕЖАНИХ УСЛОВА РАДА ЗА НОВЕМБАР 2012. Г. ОГРАНАК 2

ГУБИЦИ ЕЛ. ЕНЕРГ. 3

НАПЛАТА ПОГОНСКА ПОТРАЖИВАЊА СПРЕМНОСТ 4 5

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 6

ПЛАН ОДРЖАВАЊА 7

ФИНАНС. РЕЗУЛТАТ 9

ЗАЛИХЕ 8

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 10

УКУПНО БРОЈ ПОНДЕР БОДОВА ЗАПОСЛЕНИХ 11(од3до10) 12 13=11*12

% БРУТО ሊ ДОБРЕНА УЧЕШЋЕ СРЕДСТВА 14 15=ук. сред*14

Аранђеловац

24.00

7.27

8.00

5.08

44.35

130

5,766

4.73

Ваљево

21.00

5.45

2.00

2.52

30.97

243

7,526

6.17

61,697.57

Јагодина

6.00

20.00

9.00

6.36

41.36

364

15,055

12.34

123,424.81

Краљево

9.00

16.36

1.00

1.88

28.24

357

10,082

8.27

82,652.02

Крушевац

27.00

1.82

10.00

4.44

43.26

361

15,617

12.80

128,030.75

Лазаревац

12.00

18.18

6.00

7.00

43.18

178

7,686

6.30

63,011.99

Лозница

15.00

9.09

0.00

1.24

25.33

238

6,029

4.94

49,423.41

3.00

10.91

4.00

0.60

18.51

171

3,165

2.59

25,949.15

Нови Пазар

47,266.94

Чачак

30.00

14.55

5.00

3.16

52.71

417

21,980

18.02

180,197.86

Ужице

18.00

12.73

3.00

3.80

37.53

517

19,403

15.91

159,070.51

16.36

241

3,943

3.23

32,323.69

Шабац

0.00

3.64

7.00

ПРОСЕК

15.00

10.91

5.00

0.00

0.00

0.00

3.80

5.72 0.00

34.71

Управа

15.00

10.91

5.00

0.00

0.00

0.00

3.80

0.00

34.71

165

5,727

4.70

46,951.31

180.00

130.91

60.00

0.00

0.00

0

45.60

0.00

416.51

3,382

121,977

100.00

1,000,000.00

0.00

Индив.стим.за неовл.пот. СВЕГА

Топ-листа предузећа часописа "Бизнис и финансије"

Електросрбија међу 15 највреднијих предузећа У редовној годишњој публикацији "Бизнис топ 2011/2012", коју објављује часопис "Бизнис и финансије", ПД "Електросрбија" нашла се по више критеријума међу 15 највреднијих предузећа у Србији. Тако је по укупном капиталу "Електросрбија" на 8. месту, иза ЈП "Путеви Србије", ЈП ЕПС, ХЕ "Ђердап", АД "Железнице Србије", ТЕНТ, "Телеком Србија" и "Дринско-лимске ХЕ". Од дистрибутера електричне енергије међу првих 15 су још и "Електровојводина" на 10. и ЕДБ на 15. месту. На листи остварених пословних прихода, коју предводе НИС, ЈП ЕПС и "Телеком", "Електросрбија" је на 15. месту, а од

12

сродних привредних друштава "Електровојводина" је на 10. и ЕДБ на 13. месту. Према консолидованим финансијским извештајима, ЈП ЕПС је са консолидованим капиталом убедљиво на првом месту испред "Железница Србије" и "Телекома", а по консолидованом приходу на другом месту иза НИС-а, а испред "Телекома". Исти редослед је и на листи оствареног консолидованог добитка. У пратећем тексту часопис "Бизнис и финансије" оцењује да "на листи најуспешнијих предузећа у претходној години по добити и пословном приходу убедљиво води НИС ". Р.В.

ЕЛЕКТРОСРБИЈА


Огранци Компанија

Oгранак Чачак

Уграђен други трансформатор после више од 30 година Реконструкција и уградња другог трансформатора на ТС 110/35 кV ''Гуча'', сигурно најважнијој инвестицији Огранка Чачак у 2012. години, приводи се крају.

П

ланским инвестирањем и према расположивим средствима почетком лета у Огранку Чачак, успешно је започета реконструкција ТС 110/35 кV ''Гуча''. Уградња другог трансформатора и опремање оба ДВ поља 110 кV омогући ће дупло већу снагу и обезбедити комплетно напајање привреде и домаћинстава на конзуму Погона Гуча. После свих испитивања и мерења очекује се да ће овај електроенергетски објекат бити у погону почетком децембра.

Најважнија инвестиција у последњих 30 година Најважнија инвестиција Огранка Чачак у последњих 30 година свакако јесте уградња другог трансформатора на ТС 110/35 кV ''Гуча'' и комплетна реконструкција овог објекта. Овај стратешки важан објекат два пута ће повећати капацитет на територији Драгачева и тиме омогућити несметано напајање свих купаца. Директор за Технички систем ЕД Чачак , Драган Јанковић истиче да је овај посао од изузетног значаја за Електродистрибуцију Чачак, и додаје: - Ово је капитална инвестиција Огранка Чачак, у коју је до сада уложено преко 60 милиона динара, којом ће се подићи ниво сигурности у напајању драгачевског краја. У новембру смо завршили све радове на другом

БРОЈ 220 Децембар 2012

трансформатору и опремању оба ДВ поља 110 кV, привели смо крају реконструкцију комплетне заштите и увели систем даљинског управљања. Након завршетка радова у плану је ремонт старог трансформатора који није ремонтован тридесет и више година, а претрпео је бројне ударе система и издржао до данас. Нова дуплирана снага ТС 110/35 кV ''Гуча'' од 40 МVA, ће пружити сигурност и отворити нове могућности за привреднике у Драгачеву, тако да ће несметано моћи да планирају будуће инвестиције и проширују своје капацитете. Трајно се решава проблем у напајању целог конзума, дакле сви прекиди на напонском нивоу 110 кV ће бити сведени на минимум. Поред радника Огранка Чачак и ПД „Електросрбија„ Краљево, у овај посао били су укључени најмеродавније институције и најквалитетнији извођачи радова: ''Енерготехника Јужна Бачка'' из Новог Сада, ''Eнерџи компани'' из Краљева, и београдски Институт ''Никола Тесла''. У току су завршни радови које изводе новосађани, пратећи задату динамику и тражени квалитет. Поред радова на ТС 110/35 кV ''Гуча'', на конзуму Погона се непрестано изводе плански ремонти, одржавање као и неопходни радови на више ЕЕ објеката, каже директор Погона Гуча, Радојко Видојевић: - У првој половини године смо радили на још три ТС 10/04 кV са прикључним ДВ 10 кV: ТС ''Локва'' у селу Гуча, затим ТС ''Герзићи'' и ТС ''Јеремићи''. Радимо на реконструкцији МНН у селима: Вича, Ртари, Горњи Дубац и Дљин. Наш терен је специфичан и проблематичне конфигурације терена, али стручне службе Електродистрибуције имају комплетан увид у стање на терену. Према могућностима, обављамо преглед и припреме ЕЕ објеката за зимски период, отклањамо уочене недостатке и надамо се да ће и наредне зиме наш систем фунционисати беспрекорно. И поред кризе у енергетском сектору, пажљивим планирањем у ПД и Огранку Чачак, испуњавају се планиране инвестиције за 2012. Удвостручени капацитет ТС 110/35 кV ''Гуча'' допринеће сигурнијем напајању у континуитету на територији Драгачева, електроенергетски систем ће бити издржљивији и безбеднији, а купци сигурно задовољнији. Александра Лукић

13


Огранци

Пословница Уб

Уб чека ''стодесетку'' Ширење колубарских копова и ауто-пут ''Београд -Јужни Јадран'' диктирају услове за изградњу ТС 110/35 кВ. – Изградња далековода ''Уб-Бањани'' и ТС 35/10кВ ''Бањани'' допринели стабилизацији напонских прилик на том подручју. – Губици високи, а проблема има и код наплате.

К

ада се спомене варошица Уб, опште је уверење да сваком истинском ''звездашу'' заигра срце, јер га име тог места, пре свега, асоцира на највећу легенду фудбалског клуба Црвена звезда, али о можда целе бивше Југославије – Драгана Џајића. Но ипак, од оног Уба из касних педесетих година прошлог века, када је легендарни Џајић правио своје прве фудбалске кораке и имена клуба у коме је почео, није остало ништа, односно, све се променило. И у спортском, и у инфраструктурном, али и у сваком другом погледу. Наравно, и у оном погледу због којег смо се ми одлучили да кренемо пут Тамнавског краја – енергетском. Конзум пословнице Уб обухвата истоимену варошицу и 28 села која административно припадају убској општини. Осталих осам насељених места ове општине, електричном енергијом напајају огранци Шабац и Ваљево. Укупна инсталисана снага је 18,5 мегавата од чега је 16,5 на Убу, а остатак је у Бањанима. Укупна дужина 10kV мреже је 160, а 35kV 22 километра, а пословница у свом власништву има и 170 ТС 10/04kV, и три ТС 35/10kV. Примарно напајање се обавља из ТС 110/35 kV ''Јабучје'' и то двоструким далеководом, који се надомак места рачва на два 35kV далековода која воде према ТС 35/10kV ''Уб 1'' и ''Уб 2'' и даље из ТС ''Уб 2'' далеководом истог напонског нивоа према Бањанима где се налази и новосаграђена трафостаница која је стављена у погон ове године и која је уједно енергетска спрега са ЕД Шабац. Истовремено тај правац је и уско грло, јер у случају неког квара када испадну оба далековода из правца ЕД Шабац снага која може да се добије је минимална, иако је могуће да се она пренесе. - Студија развоја електроенергетског система ''Електросрбије'' је предвидела да Уб у перспективи буде снабдеван на напонском нивоу 110kV због

Текст Зграда убске пословнице 14

сигурности али и због других веома важних разлога, каже у разговору за наш лист Младен Петрић, шеф убске пословнице и наставља: - Ту мислим на чињеницу да се Колубарини копови шире према нама, започета је изградња ауто пута Београд – Јужни Јадран, а ту је и жеља локаних власти да се у околини трасе ауто-пута

М. Петрић: Студија развија предвидела да Уб буде на 110kV 110kV напона формира индустријска зона. Зато, ми већ размишљамо и у плану су нам одређене активности да се 110 киловолтни напон доведе на Уб. На руку нам иде и то што је ТС 35/10kV ''Уб 2'' пројектована као ТС за 110kV, постоји и земљиште за такав подухват, а и ДВ ''ЈабучјеУб'' је изграђен на стубовима за 110kV, што значи да не крећемо баш од нуле. То је, како смо чули овде, једини излаз из постојећих и проблема који су у будућности због великих потреба могући. Подсећамо, да су током прошле и ове године пуштени у рад ДВ ''Уб-Бањани'' и ТС 35/10kV ''Бањани'' што на овом конзуму омогућава врло поуздано и квалитетно снабдевање. Прекида је сада мање, краћи су и брже се отклањају, а размена енергије са ЕД Шабац је ефикаснија и бржа. Све ове новине доводе и до ангажовања мањег броја људи код кварова, а тиме и мање утрошених сати, средстава итд. Након земљтотреса који се догодио 1998. г. дошло је, до како овде воле да кажу, ''поновне електрификације'', јер од увођења електричне енергије у овим крајевима, педесетих година прошлог века, озбиљнијег рада на мрежи није било. У том периоду је урађено доста на растерећењу већег дела постојеће мреже, кроз изградњу скоро две трећине нових трафостаница, тако да је постојећа конфигурација

ЕЛЕКТРОСРБИЈА


нисконапонске мреже била неадекватна, па се реконструисао и велики део ниског напона. Сада је више од 70% мреже на ''бетону'' али има и проблематичних тачака у насељима где су дугачки изводи и то не само са аспекта одржавања, већ и са становишта напонских прилика и то у селима: Врховине, Стубленици и Новаци. Поред тога, неки магистрални правци 10kV мрежe захтевају реконструкцију и ту се пре свега мисли на пресек каблова. Радови на замени мреже се настављају уз велику помоћ локалне самопураве али су са наше стране проблем огранична средстава.

Домаћинства предњаче код дуговања - Када говоримо о губицима на сваки начин доприносимо њиховом смањењу. Шта год радили, ми се управо и опредељујемо према томе да ли ће нам то смањити губитке. Неовлашћена потрошња се открива на основу дојава али и анализом по трафо реонима и у том послу имамо велику помоћ колега из огранка.

Понос Убљана - Реконструисана ТС 35/10 kV “Бањани” Квалитет очитавања такође утиче на губитке који се на Убу у последњих неколико година крећу просечно око 20%, истиче Младен Петрић и наводи да је било раније одређених проблема у мерењу на местима размене, али да су садашњи губици реална слика и последица највећим делом велике дужине надземних водова. Уб има 10.661 купца из категорије ''домаћинства'' и 1044 ''вирманаца''. Проблеми у наплати си израженији код “домаћинстава” и закључно са новембром достижу скоро 84 милиона динара или 3,35 фактура. Притисак је перманентан али стални дужници су готово непромостив проблем. Код “вирманаца” је ситуација нешто боља, па су укупна дуговања нешто испод 37 милиона (2,33 фактуре) и ту највеће проблеме праве фирме које су у процесу реструктурирања, а од њих највећи је „Зимпа“ А.Д. са дугом 5,5 мил. дин., што износи 14 просечних фактура и за коју је покренут предстечајни поступак.

БРОЈ 220 Децембар 2012

На задатку одржавања НН мреже

Познат од давнина По писаним траговима место Уб је одавнина смештено у централном делу Тамнавског краја, а најреалнија је легенда о постанку имена овог места, она која говори да сама реч "Уб" значи "место", од латинске речи "urb". Према старословенским легендама, место је настало у време владавине кнеза Коцеља, а име је добило по његовом брату Славољубу. Временом је од целог имена остало само ”Уб”. Од културно историјских споменика свакако је најзначајнији црква - манастир у селу Докмир који потиче из XV века. Прецизнија истраживања указују да је манастир обновљен 1415. године, тако да се сматра да манастир потиче из ранијег периода. Сестринство манастира чине монахиње манастира Житомислић, које су побегле од ратних страхота. Основне предности за развој овог краја су близина Београда, Шапца и Ваљева, са којима је добро повезана регионалним путевима као и изградња индстријске зоне површине 70 хектара, као последице изградње ауто пута ”Београд –Јужни Јадран”. Али, не треба заборавити и развој пољопривреде (повртарство и воћарство), богата рудна налазишта као и туристичке потенцијале – спортски и верски туризам. Пословница Уб има 21 радника, од тога 9 монтера, што је на основу, пре свега дужине мреже, недовољно. Петрић иначе са поносом истиче да се од 1995. године, од када је он на челу пословнице догодила само једна лака повреда на раду. То је оно што овде посебно наглашавају, истичући да су привржени примени мера безбедности на раду и што је најважније, а то је уједно и најтеже, запослени крајње професионално и одговорно примењују све неопходне мере из домена безбедности на раду. П.М.

15


Актуелно

Додатни попуст за рационалну потрошњу

Вреди да се штеди Трећина регистрованих купаца категорије ''домаћинства'' у октобру остварила право на попуст за потрошњу до 500 kWh

Н

аши купци су оберучке прихватили попуст у цени електричне енергије за потрошњу до 500 kWh. Од 812.274 купца категорије ''домаћинства'', колико их је регистровано у ПД ''Електросрбија'' Краљево, право на попуст у октобру остварило је њих 239.268. Купци имају додатни мотив да штеде јер се овај попуст односи не само на потрошену енергију, већ и на обрачунску снагу и мерно место. Уз све то, ако обавезе по рачуну измире до 20. у месецу, оствариће и попуст од 5%. Значи, вреди да се штеди, а уштедети се може. Како? Треба најпре подсетити да у периоду од 22 до 06 часова ''Електросрбија'' обрачунава тзв. нижу тарифу по којој је цена струје четири пута јефтинија, те по могућству један део кућних послова, као што је укључивање машине за прање веша, бојлера и др. треба обављати у том периоду. На нашем тржишту појавили су се електрични уређаји, тзв. “бела техника” са ознаком енергетског разреда која показује просечну потрошњу електричне енергије при коришћењу. Скала енергетских разреда приказана је стрелицама са словним ознакама од ''А'' до ''G'', при чему су стрелице различите дужине и боје. Енергетски разред ''А'' означен је стрелицом зелене боје која је најкраћа. Дужа стрелица значи и већу потрошњу енергије. Енергетски разред ''А'' означава уређај са најмањом потрошњом односно енергетски најефикаснији уређај, док енергетски разред ''G'' означава уређај са највећом потрошњом енергије, односно најмање енергетски ефикасан уређај. Иако су енергетски ефекаснији уређаји скупљи, треба их куповати јер ће се свакако у дужем периоду остварити уштеда.

Грејалице и кварцне пећи

да се редовно чисти каменац на грејачу јер ће се тиме смањити потрошња и предупредити кварови на овом уређају.

Фрижидер Фрижидер најефикасније ради уколико је температура подешена између трећег и петог подељка. Није препоручљиво да фрижидер и замрзивач стоје поред пећи, радијатора, шпорета и других извора топлоте јер им у тим случајевима треба много више времена да постигну радну тепературу. Потребно је да врата добро дихтују и да се редовно уклањају наслаге леда јер се тиме штеди енергија и продужава век трајања.

Ознака “А” - најмања потрошња

Штедњак

Грејалице и кварцне пећи су велики потрошачи струје па није препоручљиво укључивати их на максимум. Кадa грејалице раде преко дана не треба укључивати остале електричне уређаје велике снаге јер може доћи до преоптерећења инсталација, искакање осигурача и тежих последица.

Ако је посуда у којој се кува ручак поклопљена, потрошачи ће га брже спремити и уштедети струју. Величину посуде треба прилагодити обиму рингле на којој се кува и избегавати да се укључује на максимум. Уштеду доноси и ако се рингла искључи пре завршетка кувања јер она акумулира извесну количину енергије која може да се искористи. Не треба отварати често врата рерне, јер се тако сваки пут снижава темература за око 15 степени.

Бојлер

Сијалице

Најбоље је да се бојлер подеси на температуру између 50 и 60 Целзијусових степени. Савет је да се грађани који желе да уштеде не купају у напуњеној кади јер ће им за туширање бити потребно много мање топле воде, а самим тим и електричне енергије. Било би добро да се бојлер укључује искључиво ноћу и

Уколико неке сијалице раде више од четири сата дневно исплативо је заменити их специјалним – штедљивим сијалицама. Оне ће са трећином потрошње у односу на уобичајене сијалице подједнако обављати своју функцију.

16

Ђорђе Павловић

ЕЛЕКТРОСРБИЈА


Синдикат

Радници не морају да брину

Нема ограничења зарада у ЕПС-у

K

рај године је прилика да се анализира учињено. У синдикату „Електросрбије“ су учинили и више, јер су сумирали свој рад у последње четири године, а изнели су и планове за следећу. Почећемо од онога што наше читаоце највише занима, о повећању зарада у 2013.г. Наиме, планом пословања је предвиђено повећање зараде од 2,5 одсто, а синдикалци кажу да су тражили повећање од чак 20 одсто и тврде да ће учинити све да овај важан циљ и остваре. Уз то се захтева да износ за топли оброк буде 300 динара дневно, а за регрес 40 000 динара по запосленом на годишњем нивоу. Од пословодства је затражена подела добити из 2011.г од 50 000 динара по запосленом, која би се исплатила у два дела, пола у децембру, пола у јануару. На овом месту треба подсетити да је вредност радног сата 2009.г. била 138 динара, а 2012.г 166 динара, уз додатну разлику које се прима линеарно у зависности од коефицијента. Регрес је прошле године износио 10 000, а ове чак 25 444 динара. Повећање зарада (у маси од 2009.г. до 2012.г.) износи око 38 %. Због екстремних услова рада у јануару и фебруару су исплаћене додатне накнаде запосленима. Први део од 20 000 динара, онима који су имали сменски рад, а 10 000 осталима. У другом делу су сменски радници добли исту своту, а остали око 18000 дин. Можда најважније од свега је спречавање примене Закона о ограничењу зарада за запослене у јавном сектору. Успешна активност је спроведена у сарадњи са пословодством ЕПС-а, па се закон неће односити на наше запослене. Актуелни Колективни уговор је потписан 2010.г. и важи за сва ПД у ЕПС-у. Тада је обезбедио знатно већа права у односу на

претходни, између осталог и добијањем јубиларних награда и отпремнина много већих него раније. По њему послодавац издваја 0,3% за рад синдиката, исто толико за Фонд солидарности и 0,38% за културна и спортска дешавања. Овај уговор је на снази до фебруара следеће године, а и у нацрту новог је договорено са пословодством ЕПС-а да КУ буде јединствен за све. Треба рећи да је велики задатак пред синдикатом да се одупре послодавцима из приватног сектора, који кроз разне притиске покушавају да смање права из актуелног Колективног уговора ЕПС-а. У нови уговор Синдикат ће тражити да буде унета и обавеза послодавца да за производне раднике од октобра до марта, зарада буде увећана за 15%. Илустративан пример рада синдиката се односи и на добровољне даваоце крви. За ДДДК у компанији од око 1100 чланова је 2009.г. је издвојено по хиљаду динара по члану, овај износ се из године у годину увећавао, па је у овој години досегао до 4000 динара по сваком даваоцу. Сваке године се организују рехабилитације, радничко-спортске игре, а увећава се број корисника услуга ВМА у Београду и ЗЦ „Ваљево“ за коришћење најмодернијих скенера и магнетне резонанце. Трошкови лечења, већи од две просечне зараде се покривају средствима из Фонда солидарности. Синдикалци размишљају и о подмлађивању компаније, па су предложили да запослени који стекну бар један од услова одмах и оду у пензију. То посебно важи за оне који раде на пословима са бенефицираним радним стажом, јер ће се само тако доћи до младог кадра који недостаје.

Нова пријатељства

Лале и Чарапани успоставили сарадњу Поред припрема за предстојеће изборе и осталих активности којима се континуирано бави, синдикат се ових дана латио још једног посла – успостављањем сарадње са другим синдикатима.Неки то називају братимљењем док би се политичким речником могло назвати успостављањем специјалних односа. Тако се на пример синдикална организација Елеткродистрибуције Краљево братимила са „Електроморавом“ из Пожаревца и то у цркви, уз присуство свештеника. Крајем новембра у Новом Саду потписана је повеља о међусобној сарадњи између Синдикалне организације Елеткродистрибуције Крушевац и Синдиката Управе ПД“Електровојводина“. Циљ потписивања повеље је подстицање чланова Синдиката на узајамну сарадњу, размена

БРОЈ 220 Децембар 2012

искустава, усклађивање активности ради остваривања гарантованих права и слобода и побољшања материјалног и социјалног положаја чланства.Потписници су се обавезали да обезбеде сарадњу и у свим другим активностима синдиката: спортским , културним, рекреативним, образовању синдикалног чланства, посетама већих група радника и свему што доводи до бољег разумевања и упознавања радника .Повељу су потписали председници синдиката Миодраг Јовин и Горан Радовановић. Потписивању Повеље су, поред чланова извршних одбора Синдикалних организација, присуствовали и представници пословодства: Небојша Ђашић, директор Електродистрибуције Крушевац и извршни директори ПД“Елктровојводина“, Петар Загорчић и Синиша Адамовић. Ђорђе Павловић

17


Синдикат

Избори у синдикату

Kампања се захуктава - Избори за руководство Синдикалне организације ''Електросрбије'' заказани за 28. децембар. – У току је прикупљање потписа за листе, које морају бити предате најкасније до 13. децембра. – Ако буде проглашена само једна листа, да би избори били важећи мора да изађе половина запослених плус један

С

ве изборне радње предвиђене правилима и Одлуком Главног одбора Синдикалне организације ''Електросрбије'' Краљево, донете средином октобра када су расписани избори за ново руководство синдиката на мандат од четири године увелико трају. У току је одабир кандидата, прикупљање потписа за изборне листе и лобирање код запослених. Формирана је централна изборна комисија на чијем челу је Зоран Петровић, дипломирани правник у Управи, а поред њега чланови су и Раде Раденковић, Јасна Павловић и њихови заменици

праву за сваког кандидата са листе, у којој је назначено име и презиме, ЈМБГ, занимање, место рада у огранку или погону и матични број кандидата. Ту су затим и писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру, писмена сагласност носиоца листе и споразум кандидата. На крају носилац је у обавези да када предаје листу преда и списак најмање 10% чланова свих Синдикалних делова који су својим потписом подржали ту изборну листу. Члан синиката ''Електросрбије'' својим потписом може подржати само једну листу. На листи могу да се нађу само они запослени који су радници компаније дуже од годину дана. Уколико изборна

Бр. представника

1

2

1

2

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

2

Управа

Чачак Шабац

Ћуприја

Топола Трстеник Ужице

Јагодина Краљево Крушевац Лазаревац Лозница Нови Пазар Параћин Рашка Сјеница

Ваљево Врњачка Бања

Огранак Аранђеловац

Број представника синдикалних делова у Главном одбору синдиката “Електросрбије” *

2

1

* У Главни одбор улазе и по један представник “Електромонтаже” Краљево и Актива жена

Татјана Прекић, Горан Раденковић и Марија Поповић, сви из Управе. Нови избори су заказани за петак 28. децембар ове године, а све листе морају да се предају најкасније до 15 дана пре избора, односно до 13. децембра. Да подсетимо, према правилима, чланови синдиката гласаће за јединствену листу чије ће чланове бирати носилац те листе. На листи своје место морају наћи поред носиоца и представници свих 19 синдикалних делова укључујући и председницу актива жена и представника ''Електромонтаже'', што износи укупно 30 чланова. Право да буду чланови изборне комисије имају и по један представник сваке од понуђених листа. У сваком од синдикалних делова биће формиран и бирачки одбор који ће непосредно бити задужен са спровођење изборног процеса. Када говоримо о изборним листама, треба рећи да носиоци морају да доставе низ докумената како би се коначно верификовала изборна листа. Најпре, потврда о изборном

18

комисија констатује неку неправилност, носилац је дужан да у року од 24 сати достави недостајуће елементе, а ако се ни до тада документација не допуни, листа ће бити проглашена за неважећу. Редослед листа биће одређен према редоследу њиховог проглашавања. Гласачки листић садржаће имена носиоца листа и само ако је технички изводљиво списак кандидата на листама. Избори се спроводе и у случају да изборна комисија прогласи само једну листу, с тим што у том случају на изборе мора да изађе половина запослених плус један. Изборни победник биће она листа за коју гласа 50% плус један бирач од укупног броја бирача који су гласали. Уколико ниједна листа не добије потребну већину, у року од седам дана одржава се други круг у коме учествују две најбоље пласиране листе из првог круга и победник ће бити листа са простом већином гласова. Изборна правила и остале информације сви заинтересовани могу потражити на веб сајту www.sindikates.org. П.М.

ЕЛЕКТРОСРБИЈА


Занимљивости

Едукација

Говорите ли енглески? Енглески језик је постао, или све више постаје језик за разумевање и споразумевање у пословним контактима и писаној комуникацији. Зато је из ЕПС-а потекла занимљива идеја која ће користити свим запосленима ако су одлучили да енглески уче сами, обнове већ научено или желе да се тестирају. Све то је омогућено у програму под називом - Говорите ли енглески? на сајту ЕПС-а, на адреси http://www.eps.rs/test/eng/test.html. Стартни линк се налази на интранет страни „Електросрбије“ http://192.9.250.210. Сваки запослени радник у компанији који користи службени рачунар је добио e-mail са свим потребним информацијама у вези са овим програмом, где између осталог пише да су обухваћена четири нивоа знања. Сваки од нивоа садржи текст, аудио запис, граматику и тест. Резултати теста се не уписују у базу података и служе само за личну употребу, па нема никаквих препрека да усавршите знање енглеског. Желимо Вам пуно успеха! We wish you a lot of success!

Добровољни даваоци у поново у акцији

Педесет јединица крви за најугроженије

ПРАВО НА СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ Више запослених обратило нам се различитим питањима везаним за остваривање права на старосну пензију. С обзиром на актуелност теме, даћемо краћи приказ услова за остваривање овог права.

Више запослених обратило нам се различитим питањима везаним за остваривање права на старосну пензију. С обзиром на актуелност теме, даћемо краћи приказ услова за остваривање овог права. - Они који испуњавају услове за одлазак у старосну пензију у овој години морају да закључе радни однос најкасније 30. децембра, а потом да поднесу захтев за остваривање права 31. децембра, како би се о праву одлучивало по одредбама Закона који важи за ову годину. Дан којим се прекида осигурање не може се третитати као дан када започиње право из ПИО фонда, што значи да они који прекину радни однос 31. децембра могу очекивати остваривање права тек од 1. јануара, а то подразумева правила за 2013. годину. До краја овог месеца, захтев за старосну пензију могу да Услови за старосну пензију Мушкарци

65 година живота и најмање 15 година стажа

Жене

60 година живота и најмање 15 година стажа

или 45 година стажа осигурања без обзира на године живота или Жене

Мушкарци

Хуманост на делу Средином новембра у Електродистрибуцији Крушевац одржана је, трећа по реду ове године, акција добровољног давања крви. Овакве акције Електродистрибуција Крушевац организује три пута годишње. Овој јесењој, одазвало се 50 давалаца од којих су четири сада први пут дали крв. ДДДК ЕД Крушевац броји 135 активних чланова, међу којима су и пензионери, припаднице лепшег пола и млади. -Први пут сам сада дала крв, а то сам учинила, јер ме радује и сама помисао да могу да помогнем другима. И убудуће ћу се редовно одазивати оваквим акцијама, рекла нам је Јелена Шовић која је први пут дала крв. Прикупљена крв намењена је потребама Здравственог центра Крушевац, као и здравственим установама . Ђорђе Павловић

БРОЈ 220 Децембар 2012

година пензионисања

старост

стаж

старост

стаж

2012

53 г. 8м.

40

53 г.

35 г.

2013

54 г.

40

53 г. 4м.

35 г. 4м.

2014

54 г. 4м.

40

53 г. 8м.

35 г. 8м.

2023

58 г.

40

58 г.

38 г.

поднесу сви мушкарци који имају пун стаж (40 година), али под условом да нису млађи од 53 године и 8 месеци. Већ од јануара са истим стажом морају да чекају 54. рођендан. И женама се пооштравају услови за одлазак у старосну пензију. Све оне које би хтеле да се пензионишу у овој години, а под условом да имају пун стаж (35 година) могу да предају захтев само ако су старије од 53 године. Већ од Нове године оба услова се подижу за по 4 месеца па ће у пензију моћи тек са 35 година и 4 месеца радног стажа и најмање 53 године и 4 месеца живота. Сви који одраде максималних 45 година, могу да се пензионишу без обзира на годиште. А у пензију ће моћи отићи и са 15 година радног стажа, али у том случају мушкарци не смеју да буду млађи од 65 година, а жене од 60. Ђорђе Павловић, дипл. правник

Сва питања можете слати на djordje.pavlovic@edkrusevac.rs

19


Занимљивости

Шта нуди алтернативна медицина Дуго су лекари игнорисали алтернативну медицину. У новије време, међутим, све је више чак и врхунских лекара који се у лечењу својих пацијената служе комбинацијом класичне и алтернативне медицине. Испитивања на Харварду су показала да су у 2011. години лекари упутили више од шест милиона Американаца на лекове које се добијају на рецепт и истовремено на лековите траве, суплементе и разне терапијске методе, које лече „душу и тело“. Шта нуди алтернативна медицина? Једна од метода је психотерапија, у којој вам снимљене сугестије помажу да видите нешто добро, рецимо, како ваше имуне ћелије нападају тумор. Таква терапија може бити моћна за оне који треба да буду подвргнути хирушким захватима. А помаже и код стања која се погоршавају стресом. (На пример код астме и мигрене). Акупунктура подиже ниво оних супстанци у мозгу које чине да се добро осећамо или деактивирамо оне које учествују у перципирању бола. Препоручује се онима који трпе неукротиви бол или имају посттрауматски стресни

поремећај, али под условом да нису преосетљиви на убод игле. Вежбе дисања у јоги посебно су ефикасне за људе који су умерено или чак озбиљно депресивни. Јога помаже и код несанице, високог крвног притиска и бола у леђима. Хипноза као јога смањује бол код нервозних црева, отклања пролив и надимање и може помоћи и код разних страхова и губитка тежине. Широко је познато да чај од нане ублажава стомачне тегобе, а мелем од кантариона зацељује ране и дезинфикује мокраћне канале. Постоје докази да витамин „D“ и екстрат зеленог чаја смањују ризик од настанка рака, док екстрат печурке Coriolus vepsicolor чини ефикаснијом хемотерапију у пацијента са раком дигестивног тракта, итд. Ако се определите за алтернативну медицину, морате бити двоструко опрезни, јер лекови за „тело и душу“ могу бити у интеракцији са лековима на рецепт и друго, према налазу наше Агенције за промет лекова и медицинских средстава „око 50 одсто лекова који се нуде на интернету је непроверено“. Укратко речено, пре него што се неко определи за начин лечења, класични или традиционални, добро је да се посаветујете са својим лекаром.

О васпитању Волети децу – то уме и кокош, а успети их васпитавати – то је посао који захтева таленат и широко познавање живота. (М. Горки) Ситни су они који учитељев рад сматрају ситним. (Д. Обрадовић) Омиљени наставник заувек оставља траг у карактеру својих васпитаника. (М. Крапачева)

УКРШТЕНЕ РЕЧИ 1

2

3

4

5

6

13

14

28

20

17

25

26

Страну уредио: Р.Г.

23 27 31

30

29

35

18 22

21

32

20

9

15

16

24

8

12

11

19

7

33

34 36

10

Ако наставник бриљира својим радом, знањем и умећем, онда су сва деца на његовој страни. (А. С. Макаренко) Будући нараштаји биће оно што од њих начини нараштај који сада живи. (К. Лемон) Ако наставник сједињује у себи љубав према послу и према ученицима –он је савршен наставник. (Л. Н. Толстој) ВОДОРАВНО: 1. Повећање, 6. Име тенисера Ђоковића, 11. Разузданост, 12. Шпајз, 13. Врста смоле, 15. Мужјак овце, 16. Пријем или предаја саопштења, путем телепринтера, 18. Француски филмски режисер, Жан – Жак, 19. Скраћеница на лекарским рецептима, 21. Име глумице Улмански, 23. Симбол за калај, 24. Аорист (скр), 26. Главни град Албаније, 28. Ђаво, сатана, 30. Чешки писац историјских романа, Алојз, 32. Наше женско име, 34. Врста дрвета, вења, 35. Немачки археолог, Макс, 36. Врста минерала, служи за ђубриво. УСПРАВНО: 1. Крај уз реку Мораву, 2. И један и други, 3. Останак, 4. Амерички глумац и плесач, Фред, 5. Врста мача, 6. Ауто-ознака за Нови Сад, 7. Немачко мушко име, 8. Бивши бразилски фудбалер, 9. Аконтација, 10. Скуп каноника, 12. Америчка филмска награда (мн), 14. Држава у Африци, 17. Стара жена, старица, 20. Шав, 22. Спис у коме се догађаји износе хронолошким редом, 25. Немачки књижевник, Вилхем, 27. Бугарски владар, Ива, 29. Амерички филмски глумац, Ричард, 31. Бивша новчана јединица европске економске зајединице, 33. Ауто-ознака за Цетиње.

ЕЛЕКТРОСРБИЈА

Časopis Elektrosrbija - Broj 220  

List privrednog društva za distribuciju električne energije - Elektrosrbija d.o.o. Kraljevo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you