Page 9

100%

80%

Har du fortsatt forska efter disputationen? Antal svar: 42

”Jag saknade en plan och stöd för fortsatt karriär och utveckling efter ­disputation. Det mesta har varit ett eget ansvar.”

80,9 %

60%

40%

20%

7,1 %

11,9 %

0% Ja, och gör det fortfarande

100%

Ja, men gör det inte nu

NEJ

Har din löneutveckling efter disputationen levt upp till de förväntningar du hade innan du började forska? Antal svar: 42

80%

60%

”Ingen kan riktigt erbjuda den lön som sex års hårt arbete efter grundutbildningen skulle förtjäna.”

59,5 %

40%

30,9 %

20% JA

NEJ

0% Källa: Siffrorna och citaten kommer från en enkät som Essens skickat till kiropraktorer, tandhygienister, logopeder, perfusionister och optiker som disputerat mellan år 2000 och 2019. 129 personer fick enkäten, 42 svarade.

NR 2 /20 19 ES SENS 11

Profile for srat

Essens 2-2019  

Medlemstidning för SRAT.

Essens 2-2019  

Medlemstidning för SRAT.

Profile for srat
Advertisement