Page 3

S T A R T

HÖR AV DIG!

ESSENS En medlemsförmån från ditt fackförbund SRAT, som är en del av Sveriges akademikers central­organisation, Saco. Tidningen skickas per post/e-post till medlemmarna i förbundet.

KONTAKT SRAT Telefon, växel 08-442 44 60 Webbplats www.srat.se Postadress Box 1419, 111 84 Stockholm

REDAKTION Ansvarig utgivare Anders Berndt Chefredaktör Johanna Kvarnsell, A4 johanna@a4.se Art director Louise Bååth, A4 Produktion A4 Text & form, www.a4.se Reportrar Malin Letser, Tim Andersson, Emmeli Nilsson. Fotografer och illustratörer Ylva Sundgren, Ulf Palm, Team Hawaii Omslagsbild Ylva Sundgren Korrektur Monika Lann

TRYCK Tryckeri Linderoths tryckeri, Vingåker

Upplaga 20 770 ex Annonsbokning Kontakta Marie Norell, marie.norell@srat.se

Lätt att leda? KAN DU TÄNKA dig att bli chef, eller gruppledare? Den frågan får många förr eller senare i yrkeslivet. För en del känns det självklart att tacka ja. För andra nästan givet att svara nej. Men de flesta blir nog både smickrade och lite nervösa. Och det är säkert sunt. För det är viktigt att tänka igenom sina drivkrafter, säger chefscoachen Charlotte Fogel i vårt tema om ledarskap, som börjar på sidan 22. Där finns gott om tips på hur du gör livet som ledare lättare. I det här numret har vi också tagit reda på vad som händer efter disputationsfesten. Vi har frågat merparten av de kiropraktorer, audionomer, tandhygienister, logopeder, optiker och perfusionister som doktorerat sedan år 2000 vad de tycker om sin karriärutveckling och den lön de har i dag. En majoritet arbetar kvar i universitets- och högskolevärlden. Många trivs. Men flera uttrycker också ett missnöje med vårdens attityder mot den som vill arbeta mer forskningsbaserat. Attityder som gör att de förlorar en möjlighet att föra ut sina kunskaper från forskningen.

»Det är ­viktigt att tänka ­igenom sina drivkrafter.«

TILL SIST, snart är det sommar! Läs gärna

vår lista över vilka rättigheter du har under semestern. Så kan du vila lugnt i hängmattan.

ISSN 2003-1548

Johanna Kvarnsell Chefredaktör

Tidningen är momsbefriad

Missa inte ... ... intervjun med FN-diplomaten Maria Velasco. (s. 12)

... tips för en mer hjärn­ vänlig arbetsplats. (s. 18)

Profile for srat

Essens 2-2019  

Medlemstidning för SRAT.

Essens 2-2019  

Medlemstidning för SRAT.

Profile for srat
Advertisement