Page 20

S P A N I N G

­ verbelastade, eller att någonting är fel på ö arbetet, är att kognitiva funktioner börjar fungera illa. I värsta fall kan en dysfunktionell jobbsituation leda till utmattningssyndrom, vilket i sin tur riskerar att resultera i långvariga problem med sådant som koncentration och minne. Men de kognitiva funktionerna går faktiskt att träna upp igen. I en ny doktorsavhandling har psykologen Hanna Malmberg Gavelin på Umeå universitet undersökt effekterna av två olika behandlingar: datorbaserad kognitiv träning respektive fysisk konditionsträning, som erbjudits som tillägg till ett stressre­ habiliteringsprogram för personer med utmattningssyndrom. – Den fysiska konditionsträningen förbättrade minnesfunktionen direkt efter träningen, men när vi sen gjorde långtidsuppföljningen

ett år senare var det ingen skillnad mot kontrollgruppen. Den datorbaserade träningen däremot ledde till en förbättring i kognitiv funktion som kvarstod ett år senare. Visst är det glädjande att man kan träna upp skadade kognitiva funktioner, men Hanna Malmberg Gavelin vill samtidigt lyfta frågan från individen. Ytterst är det arbetsgivaren som har ansvar för att skapa en fungerande arbetsmiljö. I föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö heter det bland annat att det ska vara balans mellan krav och resurser, och en typ av ”krav” definieras som just kognitiv belastning. Hanna Malmberg Gavelin upplever att många arbetsgivare vill göra rätt, men inte vet riktigt hur. Därför jobbar hon just nu med en digital guide som bland annat ska fungera som ett metodstöd i utvecklingen av hjärnvänliga arbetsplatser. – Jag hoppas att det här kommer ut mer, för det är inte bara viktigt för personer med utmattningssyndrom som ska tillbaka till jobbet. Precis som belastningsergonomi är den kognitiva ergonomin en viktig fråga för alla. ●

»Precis som belastnings­ ergonomi är den kognitiva ergonomin en viktig fråga för alla.«

22 ES SENS NR 2 /20 19

Profile for srat

Essens 2-2019  

Medlemstidning för SRAT.

Essens 2-2019  

Medlemstidning för SRAT.

Profile for srat
Advertisement