Page 17

Maria Velasco växlar mellan praktiska arbetsuppgifter och att sitta med i förhandlingar om fredsavtalet.

EN VANLIG ARBETSDAG 07.10 Skolbussen kommer. Åker och tränar och sen till kontoret. 09.30 Kort möte för att samordna rapportering till FN:s högkvarter.  11.00 Möter sändebudet. 12.30  Lunch på kontorets kafé. 15.00 Deltar när ett annat FN-organ lanserar en rapport om Jemen.  16.45 Tillbaka på jobbet, skriver på ett  underlag till sände­ budets briefing i säkerhetsrådet.  18.00  Åker från jobbet, hämtar äldsta dottern på simträningen.  19.00 Mottagning hemma på ­residenset för en svensk delegation. 21.00 Ett par svenska kollegor dröjer sig kvar för en drink. Erik lägger yngsta dottern och ansluter senare.  23.00 Stupar i säng. 

för folkrätt och mänskliga rättigheter. Hon har också arbetat på UD:s MENA- och Amerikaenheter, och lett den politiska sektionen vid svenska generalkonsulatet i Jerusalem. – I Jerusalem var konflikten väldigt närvarande. Demonstrationer med tårgas. Man passerar checkpoints hela tiden. Jag bevakade dessutom sådana här saker som husdemoleringar, vräkningar när bosättarna tar över hus, vilket var vanligt i vissa delar av Jerusalem.  Hon jobbar mycket, säger hon. Och när hon lämnar kontoret på kvällen följer arbetet med henne i tankarna. Kan hon hålla konflikterna och eländet på avstånd? Visst händer det att hon blir illa berörd och frustrerad, säger hon, men hon får inte låta det påverka henne i jobbet. – Det kan ofta komma krav från en part om att vi ska fördöma någonting som motparten har gjort. Men det är inte vår uppgift. Nu

försöker vi hitta gemensamma nämnare för att få till en dialog i Jemen, då kan man inte välja sida eller fördöma. Man måste förhålla sig neutral. Just nu pågår ett intensivt arbete för att återuppta den politiska processen för hela Jemen, och inte bara enskilda delar. Hon är förhoppningsfull – den mediala retoriken mellan de krigande aktörerna är hård, men samtidigt finns det viss samsyn i viktiga frågor. – Jag är bara en liten kugge i ett stort hjul. Men det är klart att drivkraften är att kunna hjälpa till, på något plan. FN-stadgan, som vilar på grundvärderingarna om mänskliga rättigheter, fred och fattigdomsbekämpning, är ett så otroligt viktigt dokument. Jag tror inte världens länder hade kunnat komma överens om en sådan text idag, men vi ­lyckades få till den en gång, och den är värd att kämpa för. ● NR 2 /20 19 ES SENS 19

Profile for srat

Essens 2-2019  

Medlemstidning för SRAT.

Essens 2-2019  

Medlemstidning för SRAT.

Profile for srat
Advertisement