Page 16

M Ö T E T

VÄRLDEN VÄNTAR fortfarande på att parterna ska förverkliga några av de avtal som Stockholmsmötet resulterade i. Det har dragit ut på tiden. Men i Hodeidah råder fortfarande relativt lugn. – Det har blivit bättre på marken i staden. Människorna som flydde har börjat komma tillbaka. Även om situationen inte är löst ännu, har man undvikit den militära offensiven. I APRIL VAR MARIA

»Det finns ganska starka grupperingar som motsätter sig förbättringar, särskilt i frågor som gäller sexuella och reproduktiva rättigheter och jämställdhet.«

Velasco tillbaka i Sverige igen, nu för ett veckolångt seminarium på Kastellholmen i Stockholm. Flera jemenitiska partier var också på plats. Det var dock inte fråga om några förhandlingar, utan en informell dialog av det slag som i vanliga fall hanteras i Amman. Den jordanska huvudstaden har blivit till en FN-hubb för konflikterna i grannländerna. Själv kom hon dit 2016, då hennes man Erik Ullenhag blivit ambassadör där. Det var inte alldeles enkelt från början, varken för barnen eller för Maria Velasco. – Jag sökte en del jobb, men det var inte så lätt som jag trodde. Man skickar in sin ­ansökan och sedan är det ett svart hål. Man vet inte vad som händer, man hör ingenting. Efter ett år, i juni 2017, fick hon till slut ­jobbet som rådgivare för FN:s ­särskilda sändebud för Jemen, utsänd av Folke ­Bernadotteakademin.  Då hade det inte skett några förhandlingar på ett år. Parterna stod så långt ifrån varandra att något möte dem emellan inte var möjligt. Dåvarande sändebudet, Ismail Ould Cheikh Ahmed, fick arbeta hårt för att 18 ES SENS NR 2 /20 19

ens få till konsultationer med de krigande ­grupperna en och en. Det är det värsta med hennes jobb – de perioder då ingenting går framåt. – När jag kom in var det meningen att jag skulle jobba med de här fredsavtalen, men eftersom det inte skedde några förhandlingar fick jag göra lite av varje. Jag är ju också jurist, så jag gör rättsliga bedömningar, och även politiska analyser, skriver olika rapporter. Jag har ett slags samordnande funktion på kontoret. Det är överhuvudtaget en frustrerande tid för någon som jobbar med mänskliga rättigheter, menar hon. Det fick hon själv erfara när hon under en period verkade som svensk delegat i FN:s generalförsamling i New York. En av resolutionerna som hon arbetade med handlade om b ­ arnäktenskap. – Det finns ganska starka grupperingar som motsätter sig förbättringar, särskilt i frågor som gäller sexuella och reproduktiva rättigheter och jämställdhet. Konservativa och auktoritära värderingar har blivit starkare. De framsteg som har gjorts… det är svårt att komma längre för närvarande, man får snarare försöka försvara det man redan har uppnått.          MARIA VELASCO har en gedigen diplomatisk karriär bakom sig. Hon utbildade sig till jurist och jobbade först på en advokatbyrå i Bryssel. Men i och med lågkonjunkturen 2002 sökte hon sig vidare, till UD. Efter att ha läst på diplomatprogrammet har hon haft flera tjänster där, bland annat som gruppchef på enheten

Profile for srat

Essens 2-2019  

Medlemstidning för SRAT.

Essens 2-2019  

Medlemstidning för SRAT.

Profile for srat
Advertisement