Page 10

G R A N S K N I N G

avdelningen för Forskning och utveckling, FOU. Nyligen tog enheten för habilitering och hälsa också beslut om att alla medarbetare som avlagt en doktorsexamen ska få möjlighet att ägna 20 procent av sin tjänst åt FOU-arbete. – För oss är det viktigt både för att behålla och rekrytera duktiga fackpersoner och att utveckla vår verksamhet med hjälp av den kompetens som de har. Det blir en win-win-­ situation, verksamheten får ta del av kompetensen men de här personerna kan också använda kunskaperna för att utvecklas vidare, säger Arve Opheim, chef för FOU inom habilitering och hälsa.

ARVE OPHEIM hoppas att satsningen kan få fler att hitta ett sätt att kombinera kliniskt arbete med forskning. De 20 procent av en tjänst som kan användas till FOU-arbete kan till exempel användas för att meritera sig för en docentur, eller på annat sätt gå vidare med forskning efter disputationen utan att behöva söka externa medel till en början. Kravet är att den anställde ska ha en tydlig plan som utarbetats tillsammans med den klinik den arbetar på samt FOU. På så sätt säkerställer regionen att satsningen blir relevant för den anställde och samtidigt både av akademiskt intresse och intresse för verksamheten. ●

Har din möjlighet till utveckling inom yrket efter disputationen levt upp till de förväntningar du hade innan du började forska? Antal svar: 42

100% ”Jag upplever inte att sjukvården är intresserade av disputerade logopeder.”

80%

64,2 % 60%

40%

21,4 %

20% 0% JA

NEJ

Källa: Siffrorna och citaten kommer från en enkät som Essens skickat till kiropraktorer, tandhygienister, logopeder, perfusionister och optiker som disputerat mellan år 2000 och 2019. 129 personer fick enkäten, 42 svarade.

12 ES SENS NR 2 /20 19

Profile for srat

Essens 2-2019  

Medlemstidning för SRAT.

Essens 2-2019  

Medlemstidning för SRAT.

Profile for srat
Advertisement