Page 1

www.LanovyParkPreles.sk | www.facebook.com/LanovyParkPreles


www.LanovyParkPreles.sk | www.facebook.com/LanovyParkPreles

Ako nám to išlo V novembri sme ukončili piatu sezónu v žilinskom Lanovom parku Preles. Začala sa 25. apríla a skončila 1. novembra 2013 a trvala takmer o mesiac kratšie ako tá predchádzajúca. Veľmi nás teší stály záujem verejnosti i škôl o lezenie a lanové aktivity a sme veľmi radi, že veľká väčšina zákazníkov sa k nám opakovane vracia. Tento rok sme ich podporili vydaním kupónov, ktoré zákazníkov po dvoch platených návštevách oprávňujú na tretiu úplne zadarmo. Nuž, a aký bol pre nás rok 2013? Smutný i veselý. Museli sme sa vyrovnať s tým, že aj my sme len súčasťou prírody, ktorá má nad nami moc a v lesoparku sa to prejavilo intenzívnou činnosťou lykožrúta, vďaka ktorej sme sa museli rozlúčiť s veľkou plochou porastov v okolí lanového parku. Dokonca sme museli spraviť bezpečnostný rez 2 stromov, na ktorých stoja lanové prekážky. Vďaka súčinnosti predstaviteľov mesta Žilina, lesného hospodára a spoločnosti, ktorá sa stará o zeleň sa nám túto situáciu podarilo na začiatku sezóny vyriešiť a ďalej sme sa mohli venovať tým príjemnejším veciam - lezeniu s našimi návštevníkmi. Okrem programov pre školy sme sa mládeži venovali aj v outdoorovom krúžku. Spolu s deťmi sme objavovali čaro nielen lanových aktivít, ale i geocachingu, skalolezectva, vodných športov, orientačného behu a množstvo iných. Už tradičné sú pre nás návštey škôl, kde majú žiaci a študenti možnosť navštíviť lanový park s 50% zľavou, čo využilo 13 škôl zo Žiliny a jej blízkeho a ďalekého okolia, najďalej to k nám mali žiaci z Trnavy. V tomto roku bol lanový park otvorený celé letné prázdniny a tak k nám zavítalo mnoho detí s rodičmi, pre ktorých je návšteva príjemným spestrením spoločného letného programu. Do nášho kolektívu sme pribrali 1 novú inštruktorku, spolu nás je momentálne 21 aktívnych. Všetkým inštruktom patrí veľká vďaka za svedomitú prácu, ktorú počas roka odviedli a za ľudský a starostlivý prístup k našim návštevníkov. Veríme, že v tejto kombinácii bude pre nás aj tá ďalšia sezóna úspešná a už čoskoro sa spolu stretneme v korunách stromov! Mgr. Vladimír Randa, December 2013 Občianske združenie Preles Pozn.: Občianske združenie Preles okrem prevádzky Lanového parku Preles realizuje aj mnoho iných činností, ktoré však nie sú obsahom tohto dokumentu. Tento dokument sa viaže iba k činnosti lanového parku v roku 2013.


www.LanovyParkPreles.sk | www.facebook.com/LanovyParkPreles Na nasledujúcich stranách by sme Vám radi priblížili činnosť Lanového parku Preles v roku 2013.

Návštevníci a akcie pre verejnosť Teší nás, že už päť sezón po sebe sme mohli zachovať cenu všetkých druhov vstupného do lanového parku na rovnakej úrovni. Zvýšila sa iba cena inštruktorského sprievodu z dôvodu časovej náročnosti tohto úkonu pre obsluhu lanového parku. Zároveň zostali zachované zľavy vo výške 50% zo štandardného vstupného pre rodiny s deťmi a pre školské kolektívy. Tieto dve skupiny boli zároveň najčastejšími návštevníkmi nášho lanového parku. Sme veľmi radi, že väčšina škôl sa k nám vracia späť aj s novými študentami, ktorí si tak môžu vyskúšať lezenie a aktívny pohyb. Veríme, že to má pozitívny dopad na ich vzťah ku športu a vlastnému zdraviu. Pri našich aktivitách sme spolupracovali s lokálnymi inštitúciami ako Žilinský vysokohorký klub, kde sme na festival Vysoké hory venovali voľné vstupy do lanového parku, Stanica Žilina - Záriečie - návštevníci festivalu Hory a mesto mohli bezplatne liezť na mobilných lanových prekážkach, s mestom Žilina sme spolupracovali na Dni detí, kde sme pripravili v sade Janke Kráľa nízke lanové prekážky, na ktorých si mohli deti bezplatne zaliezť, či na outdoorovej súťaži pre deti zo ZŠ, ktorá bola jesennou súčasťou školskej športovej ligy. Dlhodobá spolupráca so spoločnosťou Zľavomat vyústila do predajnej akcie, počas ktorej si mohla verejnosť zakúpiť lístky do lanového parku s polovičnou zľavou. Veľkou novinkou tejto sezóny bola 60-metrová lanovka, ktorú sa nám podarilo na jej začiatku zkonštruovať na vysokom okruhu. Slúži ako jedna z alternatív ukončenia programu v lanovom parku a medzi návštevníkmi bola veľmi populárna.


www.LanovyParkPreles.sk | www.facebook.com/LanovyParkPreles

Počet otvorených dní a otváracie hodiny V roku 2013 bol Lanový park Preles vďaka nie príliš priaznivému počasiu otvorený 96 dní, čo je o 10 menej ako rok predtým. Za tento čas ho navštívilo cca. 2000 návštevníkov. Keďže športovisko je závislé od priaznivej meteorologickej situácie, tak sa jej prispôsobovali aj otváracie hodiny. Lanový park bol pre verejnosť otvorený od apríla do júna a od septembra do novembra vždy cez víkendy a štátne sviatky a pre väčšie skupiny a školské kolektívy aj cez pracovný týždeň. V mesiacoch júl a august sme mali otvorené každý deň, ak nám to počasie dovolilo. Veľmi nás tešilo, že najmä deti, ktoré mali letné prázdniny sa k nám opakovane vracali a dúfame, že aj vďaka nám mali viac dobrodružných zážitkov z leta.

Inštruktori V sezóne 2013 v Lanovom parku Preles pôsobilo 21 inštruktorov, ktorí pred sezónou absolvovali jednodňové školenie o práci v lanovom parku a interné preškolenie o práci vo výškach.

Príjmy a výdavky Celkové príjmy Lanového parku Preles za sezónu 2013 boli 8 257 €. Mzdové náklady na inštruktorov a správcu lanového parku v sezóne 2013 boli 9 759 €. Na vlastné náklady sme realizovali všetky opravy v areáli, obnovu zničeného vybavenia ako aj orez stromov. Ďalšími fundraisingovými aktivitami združenia Preles sme získali zdroje na dofinancovanie prevádzky.

Problémy a ich riešenie Opakovaným problémom Lanového parku Preles ako aj celého lesoparku Chrasť je vandalizmus a bezstarostnosť návštevníkov hraničiaca s nezodpovednosťou. Vandalizmus sa u nás pravidelne prejavuje rozkopanými lavičkami, rozhádzanými odpadkami po lese, či ukradnutými lanami. Veľkú starosť nám začali robiť návštevníci, ktorí zapaľujú oheň priamo v altánku lanového parku, prípadne blízko v lese, často bez následného zahasenia. Opakovane priestor čistíme, avšak bez cielenej osvety nemá táto situácia ozajstné riešenie. Problémom, ktorý pokladáme za zásadný je už spomenutá činnosť lykožrúta v lesoparku Chrasť a priamo v Lanovom parku Preles, ktorý sa v ňom nachádza. Túto sezónu sme boli nútení orezať 2 stromy, ktoré sú súčasťou okruhu v lanovom parku. Napriek našim snahám, keď sme počas roka


www.LanovyParkPreles.sk | www.facebook.com/LanovyParkPreles inštalovali 3 lapače na lykožrúta s feromónmi spolu s 50 kusmi repelentov na jednotlivé stromy, je isté, že v dohľadnej dobe budú ďalšie stromy napadnuté a bude treba hľadať koncepčné riešenie takejto situácie. Veríme, že sa nám to v spolupráci s vlastníkom lanového parku - mestom Žilina, podarí. Posledným závažným problémom je neoprávnený vstup osôb na lanovú dráhu mimo otváracích hodín, ilegálne. Takéto konanie je neprípustné, pretože ohrozuje životy daných osôb a snažíme sa mu zabrániť opakovaným osádzaním zákazových tabuliek na jednotlivé plošiny lanového parku. Bohužiaľ, aj tu platí, bez osvety a kontroly zo strany mestskej polície sa bude takéto konanie opakovať. Bez dozoru inštruktora a bez použitia osobných ochranných prostriedkov je pohyb na lanovej dráhe zakázaný a životu nebezpečný, čo si bohužiaľ tieto osoby neuvedomujú. Aj keď pravidelne dohovárame mládežníkom, aby sa na lanovú dráhu nepúšťali, nie je v našich silách tomu úplne zabrániť.

Medzinárodná spolupráca Outdoor is more projekt Vo februári 2013 sme zorganizovali ďalšie medzinárodné školenie o outdoorových aktivitách. Spolu s našimi partnermi zo 6 krajín Európy sme 6 dní objavovali možnosti zimných outdoorových aktivít pri práci s mládežou. Špeciálnu pozornosť sme venovali školeniu review - rozborov po aktivitách, ktoré sú podľa teórie zážitkovej pedagogiky kľúčové pre proces učenia. Teší nás kontinuálna podpora programu Mládež v akcii, ktorý podporil aj tento projekt, sme za ňu veľmi vďační. Back to the trees projekt V rámci medzinárodnej spolupráce v rozvoji lanových aktivít sme spoluorganizovali projekt Back to the trees v Českej republike, ktorého cieľom bolo naučiť pracovníkov s mládežou základy lanových techník, dramaturgie zážitkových aktivít a skupinovej dynamiky. Výsledkom boli tiež zručnosti v stavaní domčekov na stromoch - rýchlo sa rozvíjajúcej a populárnej časti outdoových aktivít.


www.LanovyParkPreles.sk | www.facebook.com/LanovyParkPreles

Plány do ďalšej sezóny V nadchádzajúcej sezóne 2014 je naším cieľom najmä zachovanie možnosti využívať služby lanového parku v Žiline pre všetkých občanov a návštevníkov mesta. Veríme, že sa nám to spoločne podarí. Lezeniu zdar! Kolektív pracovníkov Lanového parku Preles v Žiline

Kontakt: Preles, občianske združenie Lichardova 8507/30, 010 01 Žilina IČO: 42063566 Tel.: 0949 754 146 Email: info@lanovyparkpreles.sk www.LanovyParkPreles.sk www.facebook.com/LanovyParkPreles

V Žiline, 20. decembra 2013

Sezóna 2013 v Lanovom parku Preles  
Sezóna 2013 v Lanovom parku Preles  

Informačná správa o činnosti Lanového parku Preles v roku 2013.

Advertisement