Page 1

μια πλατφόρμα διαλόγου των ενεργών πολιτών για την τοπική αυτοδιοίκηση


Λίγα λόγια για την Πρωτοβουλία «Χάρτα Πολιτών» Η Πρωτοβουλία «Χάρτα Πολιτών» έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας ιδεολογικής πλατφόρμας απόψεων, προτάσεων και διαλόγου για την επόμενη μέρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενόψει των εκλογών του Μαΐου του 2014. Συνήθως η ατζέντα των εκλογών καθορίζεται από τα ίδια πρόσωπα χωρίς οι ενεργοί πολίτες να συμμετέχουν και να θέτουν τις προτεραιότητες που αφορούν τη ζωή στην πόλη, απαιτώντας συγκεκριμένες θέσεις και δέσμευση από τους υποψηφίους. Η Χάρτα Πολιτών προσδοκούμε να συντελέσει στη διαμόρφωση ενός υγιούς πλαισίου διαλόγου μεταξύ των υποψηφίων που να συμπεριλαμβάνει θέματα και προτεραιότητες που έχουν τεθεί κατά καιρούς από διάφορες ομάδες και πρόσωπα στην πόλη που πολύ πιθανά να μη συμμετέχουν ως υποψήφιοι. Επίσης ευσεβής πόθος είναι η Χάρτα Πολιτών να αποτελέσει τη λυδία λίθο μεταξύ των υποψηφίων και να αναδείξει τη σοβαρότητα θέσεων έναντι γνωστών και ξεπερασμένων πρακτικών που δεν ταιριάζουν στο σήμερα. Ένα σύγχρονο κοινωνικό συμβόλαιο που διαπραγματευόμαστε ως ενεργοί πολίτες προκειμένου να ξεπεραστεί η ευκολία των αβαρών προεκλογικών δεσμεύσεων και να προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική ηθική δέσμευση που να αφορά το αύριο και φέρει το βάρος της ευθύνης της υλοποίησης των προεκλογικών εξαγγελιών που έχουν διατυπωθεί από τους υποψηφίους. Το πλαίσιο που θέτει η Χάρτα Πολιτών επιχειρεί να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που απασχολούν την καθημερινότητα στο δήμο αλλά και να πραγματευτεί και έναν ορίζοντα αλλαγών προς τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης αλλά και της ανάπτυξης του τόπου. Λέξεις όπως διαπραγμάτευση, διαβούλευση, διαφάνεια, αξιοκρατία, ισοτιμία και κυρίως συναίνεση είναι αρχές που διέπουν τη Χάρτα Πολιτών και αποτελούν την αφετηρία και μόνο της κάθε συζήτησης. Η ιδεολογία δεν είναι ιδιοκτησία και οι ενεργοί πολίτες έχουμε το δικαίωμα να συνδιαμορφώσουμε μια νέα πρακτική στα κοινά που θα διέπεται από ήθος, αξιοπρέπεια, σοβαρότητα και πολιτισμό. Η Χάρτα Πολιτών αποτελεί δέσμευση τόσο πριν τις εκλογές και κυρίως μετά την πάροδό τους.


12 Άξονες Προτεραιοτήτων1 και Διαλόγου της Χάρτας Πολιτών Άξονας Προτεραιοτήτων 1: Όραμα/Στρατηγική/Σχέδιο Υποχρέωση: για την διατύπωση συγκεκριμένου οράματος και στρατηγικής που θα εστιάζει σε συγκεκριμένες πρακτικές που θα επιλεγούν για την εξεύρεση και διαχείριση των πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Άξονας Προτεραιοτήτων 2: Διαφάνεια/Λογοδοσία/Διαβούλευση/Συνεργασία/Συμμετοχή των πολιτών Υποχρέωση: για συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης, εκλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, για συζήτηση θεμάτων πολιτών που συνοδεύονται από 25 υπογραφές, για ανοικτή διαβούλευση σημαντικών θεμάτων με τους δημότες στα δημοτικά διαμερίσματα και τις γειτονιές, για εμπλοκή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων. Άξονας Προτεραιοτήτων 3: Ενεργοποίηση των θεσμών Υποχρέωση για ενεργοποίηση: της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω των συχνών συνεδριάσεων, των Επιτροπών του Δήμου, των ΝΠΔΔ, των Δημοτικών Επιχειρήσεων, της διοίκησης του δήμου (υπαλλήλων, προϊσταμένων, αιρετών) για τη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών του Δήμου. Άξονας Προτεραιοτήτων 4: Βασικές Υποδομές Υποχρέωση: για βελτίωση του οδικού δικτύου, του δικτύου ύδρευσης/αποχέτευσης, της αποκομιδής και διαχείρισης των σκουπιδιών με ολοκληρωμένες και μακροπρόθεσμες λύσεις, για ολοκληρωμένη διαχείριση του πολεοδομικού σχεδιασμού. Άξονας Προτεραιοτήτων 5: Περιβάλλον/Ενέργεια Υποχρέωση: για τη βελτίωση του πρασίνου στην πόλη μέσα από οργανωμένες και στοχευμένες παρεμβάσεις, για προστασία δασών στην επικράτεια του Δήμου, για την προστασία και φροντίδα των αδέσποτων ζώων. Υποχρέωση: για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων που θα αναβαθμίσουν ενεργειακά τη λειτουργία του Δήμου επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες (ηλιακή ενέργεια, γεωθερμία, κλπ.) και στην ανακύκλωση. Άξονας Προτεραιοτήτων 6: Επιχειρηματικότητα/Οικονομική Ανάπτυξη/Τουρισμός Υποχρέωση: για την εδραίωση της ταυτότητας του δήμου μέσα από οργανωμένες ενέργειες προβολής, για παροχή κινήτρων και δομών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.

1

Η αρίθμηση που έχει δοθεί στους άξονες προτεραιοτήτων δεν υποδηλώνει κανενός τύπου ιεράρχηση όσον αφορά τη σημασία και τη σπουδαιότητα του καθενός


Άξονας Προτεραιοτήτων 7: Εκπαίδευση/Τεχνολογία Υποχρέωση: για απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων, για υποστήριξη της λειτουργίας και ενσωμάτωσης του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων στη ζωή του Δήμου και την διάχυση τεχνογνωσίας προς τον πρωτογενή παραγωγικό τομέα του Δήμου, για υποστήριξη του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου για την ποιοτική αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων των δημοτών. Υποχρέωση: για παροχή ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και περιεχομένου, υιοθέτησης ανοικτών προτύπων και ΕΛΛΑΚ, υιοθέτησης πολιτικών πράσινων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, για κατάρτιση στη χρήση νέων τεχνολογιών Άξονας Προτεραιοτήτων 8: Πολιτισμός/Αθλητισμός/Εθελοντισμός Υποχρέωση: για λειτουργία και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, για λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, για διαφανή λειτουργία και αξιοποίηση του Δημοτικού Σταδίου, Δημοτικού Κολυμβητηρίου, για συνεργασία και διαφανή ενίσχυση Συλλόγων, Σωματείων, Ενώσεων Προσώπων, Ομάδες Πολιτών, κλπ. Άξονας Προτεραιοτήτων 9: Εξυπηρέτηση δημότη Υποχρέωση: για την παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες σε όλα τα διαμερίσματα του δήμου τόσο με φυσική παρουσία όσο και ηλεκτρονικά με συγκεκριμένα Σημεία Εξυπηρέτησης Δημοτών που θα λειτουργούν ισότιμα προς όλους τους δημότες. Άξονας Προτεραιοτήτων 10: Διαβίωση στην πόλη Υποχρέωση: για τη βελτίωση των δημόσιων χώρων (πλατείες, δρόμοι, πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών, ποδηλατόδρομοι, παιδικές χαρές) και δημιουργία κινήτρων για την παρουσία και χρήση τους από τους πολίτες. Άξονας Προτεραιοτήτων 11: Ευαίσθητες/Ευάλωτες Ομάδες Πολιτών Υποχρέωση: για λήψη συγκεκριμένων μέτρων και οργανωμένων παρεμβάσεων ώστε να κάνουν ομαλή τη διέλευση μέσα στην πόλη σε παιδιά, μητέρες με μικρά παιδιά, ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ και οποιαδήποτε άλλη ευαίσθητη ομάδα πληθυσμού χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και βοήθειας. Υποχρέωση: για εφαρμογή πολιτικών ένταξης στην οικονομική και κοινωνική ζωή του Δήμου ευάλωτων ομάδων που αντιμετωπίζουν εμπόδια. Άξονας Προτεραιοτήτων 12: Κοινωνική Αλληλεγγύη Υποχρέωση: για εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και δομές που θα υποστηρίζονται από την τοπική κοινωνία: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Ιατρείο, Φαρμακείο, Φροντιστήριο. Διαχείριση δημοτικών τελών με κοινωνικά κριτήρια.


Επίλογος Όσοι υποψήφιοι εκλεγούν οφείλουν να έχουν στο νου ότι η κοινωνία δεν τους επιβραβεύει με την εκλογή τους. Αντίθετα τους επιφορτίζει με την ευθύνη να την εκπροσωπήσουν επάξια με την καθημερινή τους πράξη σε όποιο ρόλο τους ανατεθεί και κυρίως να μείνουν σταθεροί στις ιδέες και τις αρχές που αποτέλεσαν το λόγο εκλογής τους. «Το μεγάλο μέγεθος είναι δύσκολο. Απαιτεί οργάνωση, συνεργασία ή ιεραρχία. Το μεγάλο χρειάζεται κουλτούρα έλλογων συμβιβασμών, αναζήτηση της «μεγάλης εικόνας» και της ευρύτερης ωφέλειας. Θέλει θάρρος για να περάσεις από τον ναρκισσισμό των ελασσόνων διαφορών στον ρεαλισμό του αναγκαίου συμβιβασμού για χάρη των υπέρτερων προτεραιοτήτων»2. Σημασία έχουν σοβαρές και ρεαλιστικές θέσεις που θα οικοδομούν τη συνεργασία, το διάλογο και τη συναίνεση ώστε να υπάρχει ισορροπία και καθολική αποδοχή από την κοινωνία. Η ύπαρξη ενός σχεδίου, μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σοβαρότητα κάθε αυτοδιοικητικού σχηματισμού που θα ζητήσει την ψήφο μας. Οι πολιτικές εφαρμογής των διακηρύξεων και προγραμματικών δηλώσεων είναι αυτές που θα ξεχωρίσουν τις σοβαρές υποψηφιότητες. Είναι απαραίτητο πια ο κάθε δήμος να έχει συγκεκριμένη πολιτική για σοβαρά ζητήματα, σαφώς εκφρασμένη και όλες οι ενέργειες, δράσεις και έργα να υποστηρίζουν αυτή την πολιτική καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας ενός δημοτικού συμβουλίου. Ας ξεπεράσουμε τη συμβατική ευπρέπεια που έχει γίνει πεπατημένη και ας χαλάσουμε και λίγο τις καρδιές μας προκειμένου να μιλήσουμε ανοικτά και χωρίς περιστροφές για σοβαρά ζητήματα που αφορούν τη ζωή μας. Οφείλουμε ως ενεργοί πολίτες να οριοθετήσουμε τα διακυβεύματα των επερχόμενων εκλογών και να πιέσουμε ο καθένας ξεχωριστά ή μέσα από τις συλλογικότητες που συμμετέχουμε ώστε ο διάλογος με τους υποψηφίους να είναι ουσιαστικός και πάνω από όλα δεσμευτικός. Η ψήφος είναι η δύναμη όλων μας. Αυτή τη φορά ας μην τη χαρίσουμε.

2

Γιώργος Παγουλάτος, «Η αβάστακτη γοητεία του μικρού», Καθημερινή, 26/1/2014

Χάρτα Πολιτών  

μια πλατφόρμα διαλόγου των ενεργών πολιτών για την τοπική αυτοδιοίκηση