Page 1

Crèdit de síntesi 2n ESO – MATEMÀTIQUES – INS Pla de l’Estany – 2010/11

1-Resol els següents sudokus: 1-4 x 4. Has de col·locar les xifres de l’1 al 4 de manera que no se’n repeteixi cap amb cap fila, cap columna i cap quadrat 2x2.

1 2

3 3

4

2

1

1

4 4

1

4

3

2

3

4

1

4

2

4

2

3

3

1

4

1

1

3

1

2-9 x 9. Has de col·locar les xifres de l’1 al 9 de manera que no se’n repeteixi cap amb cap fila, cap columna i cap quadrat 3x3.

5

1

4

2 1

6 2 1

4

2

7

3

9

5 1

8

7

2

3

4

1

4 5

9

5

8

9 3

9

5

8

3

1

1 9

4

1


Crèdit de síntesi 2n ESO – MATEMÀTIQUES – INS Pla de l’Estany – 2010/11

2-Taulers matemàtics 1-Has d’omplir el forats en blanc amb números de manera que s’acompleixin les operacions en vertical i horitzontal.

8 2 1 = 5

: : +

8 + 7 8 = 7

x : +

1 : 1 + 3 = 4

+ +

1 : 1 : 1 = 1

-

2 : 2 x 5 = 5 4 x 6 : 3 = 8

=

6

=

4

=

9

=

4

=

1

=

6

--. és menys

6

4 8

7

2


Crèdit de síntesi 2n ESO – MATEMÀTIQUES – INS Pla de l’Estany – 2010/11

6 1 1

3 8 2

1

3


Crèdit de síntesi 2n ESO – MATEMÀTIQUES – INS Pla de l’Estany – 2010/11

3-Escuradents: 1-Aconsegueix que la següent igualtat sigui vertadera només movent un escuradent.

2

possibles solucions

1.

2.

2-Movent només 2 escuradents t’han de quedar 4 quadrats idèntics junts.

Solució

4


Crèdit de síntesi 2n ESO – MATEMÀTIQUES – INS Pla de l’Estany – 2010/11

3-

Solució

6 5

4

3

2

1

5


Crèdit de síntesi 2n ESO – MATEMÀTIQUES – INS Pla de l’Estany – 2010/11

4-Jocs 1-a)Descobreix el pes del cub verd i de la bola grisa. b)Digues quant pesa cada interrogant.

375g

75g

125g

50g

2-

6

10

7

3-

2

6

Passatemps Maria N., Sergi P. i Paloma R. (Crèdit de síntesi de matemàtiques)  

Passatemps Maria N., Sergi P. i Paloma R. (Crèdit de síntesi de matemàtiques)