Page 1

Va ser un: Pintor Creador de la Mona Lisa

Va ser un: Anatomista

El Sant Sopar Va ser un: Escultor

Va ser un mestre de l'anatomia topogràfica, realitzant nombrosos estudis sobre músculs, tendons i d'altres característiques anatòmiques visibles.

Va ser un: Científic

Leonardo dibuixà un pont de dos-cents quaranta metres en el marc d'un projecte civil.

Leonardo Da Vinci (15 d'abril de 1452 - Amboise, 2 de maig de 1519) Va ser un:

Leonardo ha estat considerat el precursor de Enginyer moltes màquines modernes; però, més enllà de constatar la força creativa de l'autor, el funcionament real de la màquina no deuria ser el seu objectiu principal. La seva ciència, les seves investigacions científiques no es refereixen exclusivament més que a allò que ha estat acompanyat de la pràctica.

Va ser un: Arquitecte Influenciat pels treballs de Filippo Brunelleschi. Utilitzava sovint la forma octogonal per als edificis religiosos i el cercle per als militars.

Leonardo Da Vinci  

Treball de tecno sobre Leonardo da Vinci.