__MAIN_TEXT__

Page 1

duurzaam

slim

flexibel

snel

www.voorsprong.nu


Inhoud Flexibel Modulair Casco

5

Snel & Slim

7

Duurzaam & comfortabel

9

Betaalbaar

11

Optimaal onderhoud

13

www.voorsprong.nu 2


Dat is de voorsprong Sneller en met minder inspanning een flexibel, fris en duurzaam schoolgebouw. Daarbij wilt u hoge prestaties van het gebouw en lage exploitatielasten. Dat is wat de Voorsprong inhoudt. Een complete modulaire school die in alle wensen en behoeften van het huidige onderwijs voorziet. U vindt in deze brochure de complete school die u volledig kunt configureren naar uw eigen wensen. In het programma van de Voorsprong zijn de elementen welke in onderwijsgebouwen vereist zijn, standaard opgenomen. De kennis van vele projecten en vele ontwerpprocessen is opgenomen in de oplossingen die de Voorsprong biedt. Een ultieme balans tussen prestaties, efficiency en duurzaamheid is bereikt door de integrale toepassing van alle disciplines van de partners.

Samen zorgen wij voor een enorme Voorsprong! 3


Universeel grid: universeel grid 7,2m x 7,2m 7,2m x 7,2m

stapelbaar

Stapelbaar 1,2, 3 lagen of meer 1,2,3 lagen of meer

4

naar wens uitbreidbaar

Naar wens uitbreidbaar 1,2,3 stramienen of meer 1,2,3 stramienen of meer

dakvorm individueel

Dakvorm platindividueel en/ of schuin plat en/of schuin

www.voorsprong.nu


ng

Flexibel Modulair Casco

6 mwntidjd. bou

toil leerl

opp: 15,3 m²

opp: 20,0 m²

groepsruimte 4 onderbouw

buit.berg. ob

buit/berg. mb/bb

opp: 13,2 m²

opp: 9,2 m²

berg speel

toil leerl

toil leerl

opp: 15,3 m²

opp: 10,4 m²

opp: 9,7 m²

groepsruimte 5 onderbouw opp: 55,3 m²

opp: 55,3 m²

1700

groepsruimte 5 bovenbouw

7200

toil leerl

garderobe leerlingen

opp: 9,0 m²

opp: 13,2 m²

7200

opp: 55,3 m²

garderobe leerlingen

garderobe leerlingen

magazijn berging leermiddelen

groepsruimte 5 middenbouw

schoolplein

garderobe leerlingen

schoolplein

mogelijke uitbreiding

mogelijke uitbreiding

7200

De Voorsprong is opgebouwd uit een modulaire constructie of casco. Deze draagstructuur van de school is opgebouwd uit een rastermaat van 7.2m bij 7.2m. Deze structuur bestaat volledig uit kolommen. De wanden hiertussen kunnen op door u gewenste plekken worden geplaatst. Een indeling met lokalen van minimaal 60 m2 is standaard opgenomen. Het flexibele casco voorziet in een 1-laagse uitvoering of een 2-laagse uitvoering met een bewezen efficiënte basis indeling welke geheel aanpasbaar is aan uw wensen. Het lichte, modulaire casco geeft flexibiliteit en een snelle bouwtijd. De ruimtes die hierdoor ontstaan zijn ruim, hoog en krijgen veel daglicht. Als bouwstenen kan het casco aan de wensen van de gebruiker worden aangepast en naar behoefte worden vergroot of gewijzigd.

opp: 55,3 m²

groepsruimte 4 bovenbouw

opp: 104,4 m²

2300

14900

2300

garderobe leerlingen

opp: 55,7 m²

8150

groepsruimte 3 middenbouw

groepsruimte 6 onderbouw

speellokaal

opp: 55,7 m²

garderobe leerlingen

vide speellokaal

groepsruimte 3 onderbouw

7200

garderobe leerlingen

garderobe leerlingen

8150

7200

handvaardigheid

opp: 55,7 m²

7200

opp: 55,7 m²

7200

opp: 55,7 m²

groepsruimte 4 middenbouw

opp: 55,6 m²

aula

groepsruimte 2 onderbouw

vide aula

opp: 106,5 m²

opp: 55,7 m²

groepsruimte 3 bovenbouw

WK

opp: 3,9 m²

opp: 2,1 m²

opp: 55,7 m²

multifunctionaal

opp: 38,0 m²

opp: 32,0 m²

berg aula

Server opp: 12,2 m²

lift

opp: 18,5 m²

toil leerl

miva

opp: 6,6 m²

WK

opp: 55,3 m²

opp: 4,5 m² opp: 3,2 m²

Personeelsruimte

Entree / Centrale hal

opp: 46,2 m²

opp: 25,0 m²

groepsruimte bso opp: 55,6 m²

schoolplein Magazijn opp: 4,4 m²

7200

mediatheek

opp: 32,0 m²

opp: 7,6 m²

opp: 6,6 m²

gard.pers.

groepsruimte 1 bovenbouw multifunctionaal

toil d/h bg

toil leerl

7200

groepsruimte 1 onderbouw

groepsruimte 1 middenbouw

7200

miva

opp: 55,7 m²

garderobe leerlingen

lift

groepsruimte 2 bovenbouw

7200

opp: 5,9 m²

opp: 46,7 m²

garderobe leerlingen

opp: 55,7 m²

toil d/h bg

garderobe leerlingen

groepsruimte 2 middenbouw

garderobe leerlingen

opp: 55,7 m²

werkplein bovenbouw

opp: 55,3 m²

7200

7200

7200

7200

7200

Flexibel indeelbaar: 1e verdieping

Schaal

1 : 200

Formaat

Fase

Datum

Status

ProjectOnderwerp

A3

SO

16.05.2014

in bewerking

1e verdieping_2 lagen Voorsprong

Spreek

IB

RT

directieruimte

concierge

opp: 11,4 m²

opp: 12,7 m²

opp: 12,1 m²

opp: 24,7 m²

opp: 12,3 m²

7200

7200

7200

Ingang

TR

1 : 200

opp: 16,5 m²

7200

Flexibel indeelbaar: begane grond

Schaal

buit.berg. kantoor bso

opp: 4,8 m²opp: 10,5 m²

7200

Tekeningnummer Formaat

Fase

Datum

Status

Onderwerp

A3 SO-PL01

SO

16.05.2014

in bewerking

begane grond_2 lagen

Bergruimte

Tekeningnummer

Verblijfsruimte

SO-PL00

Verkeersruimte

5


bouw

grote klaslokalen bovenbouw vide aula

d n m 6 ijd t

extra werkplekken

vide speellokaal

toiletten/ bergingen

extra groepsruimte t.b.v.bso en handvaardigheid

grote klaslokalen middenbouw directie kantoren/ spreekkamers

teamkamer

toiletten/ bergingen

6

grote klaslokalen onderbouw

www.voorsprong.nu


Snel & Slim Snel & Slim

Al uw ambities verwerkt in een Snel en Slim gebouw. Dat is de Voorsprong. Na het doorlopen van de verschillende keuzes in uitvoeringen van de Voorsprong is de school binnen 6 maanden gerealiseerd en klaar voor gebruik. van de uitvoering Voorsprong in een integraal team dat vele onderwijsAlHet uwsamenstellen ambities verwerkt in een Snel envan Slimuwgebouw. Dat isgaat de Voorsprong. Na het doorgebouwen heeft ontworpen en gerealiseerd. Deze ervaring samen met de zorgvuldig samengestelde lopen van de verschillende keuzes in uitvoeringen van de Voorsprong is de school binnen Voorsprong-pakketten zorgen voor een snel voortraject. Hierdoor kan binnen zeer korte tijd de vergunning 6voor maanden gerealiseerd klaar voor gebruik. Het samenstellen van de uitvoering van om een lang en uw school worden en aangevraagd. Toekomstbestendige technieken zijn opgenomen uw Voorsprong gaat in een integraal team dat vele onderwijsgebouwen heeft ontworpen duurzaam gebruik te kunnen maken van uw schoolgebouw.

6 mwntidjd. bou

en gerealiseerd. Deze ervaring samen met de zorgvuldig samengestelde Voorsprongpakketten zorgen voor een snel voortraject. Hierdoor kan binnen zeer korte tijd de vergunning voor uw school worden aangevraagd. Toekomstbestendige technieken zijn opgenomen om een lang en duurzaam gebruik te kunnen maken van uw schoolgebouw.

groepsruimten met veel daglicht en optimaal binnenklimaat

ontmoetingsplek/ werkplein/ voorstellingen dubbel hoge aula

brede trap als tribune daglicht van boven

op alle verdiepingen exibel indeelbare groepsruimten

dwarsdoorsnede: aula en klaslokalen

7


EPC 0,6

basis

W-INSTALLATIE - Conventionele installatie HR107-ketel - Balansventilatie wtw 90% - Vloerverwarming regeling per vertrek E-INSTALLATIE - TL-5 verlichting in gangen - TL-5 verlichting in lokalen - Daglichtregeling verlichting - Aanwezigheidsdetectie in lokalen - Schakelbare verlichting, schoolborden - Loze voorzieningen digiborden - Brandmeldinstallatie conform NEN2535 - Inbraakinstallatie - Data netwerk CAT6 - Lestijdensignalering

EPC 0,4

40,-

per

m2

W-INSTALLATIE - Bivalente WKO installatie HR107-ketel - Warmtepomp COP 3,6 - Passieve koeling balansventilatie wtw 90% - Vloerverwarming/ vloerkoeling regeling per vertrek E-INSTALLATIE - LED verlichting in gangen - TL-5 verlichting in lokalen - Daglichtregeling verlichting - Aanwezigheidsdetectie in lokalen - Schakelbare verlichting, schoolborden - Loze voorzieningen digiborden - Brandmeldinstallatie conform NEN2535 - Inbraakinstallatie - Data netwerk CAT6 - Lestijdensignalering

EPC 0,0

130,-

per

m2

W-INSTALLATIE - Monovalente WKO installatie warmtepomp COP 4 - Passieve en actieve koeling balansventilatie wtw 90% - LBK met koelblok - LBK met toerenregeling - CO2 regeling t.b.v. de lokalen - vloerverwarming/ vloerkoeling regeling per vertrek E-INSTALLATIE - LED verlichting in gangen - LED verlichting in lokalen - Daglichtregeling verlichting - Aanwezigheidsdetectie in lokalen - Schakelbare verlichting, schoolborden - Loze voorzieningen digiborden - Brandmeldinstallatie conform NEN2535 - Inbraakinstallatie - Data netwerk CAT6 - Lestijdensignalering - 400 m2 PV panelen

De Energieprestatie van uw school is belangrijk. Een betere energieprestatie geeft u een Voorsprong. Daarom hebben alle uitvoeringen van de Voorsprong een betere Energieprestatie dan momenteel wettelijk vereist. En dat merkt u in de portemonnee. Geld dat aan onderwijsverbetering kan worden uitgegeven. Veel schoolbesturen of gemeenten stellen terecht eisen aan Energieprestatie en energieverbruik van een schoolgebouw. De EPC-pakketten van de Voorsprong maken deze ambities waar. De Voorsprong die energie oplevert behoort zelfs tot de mogelijkheden. Sanitair HWA volgens volvullingsysteem, binnenriolering gescheiden van HWA per lokaal 1,5 wandclosetten, t.b.v. onderbouw kinderclosetten, 1x closet met wastafel (koudwater) lokalen v.v. koud tapwaterkraan, pantry personeel v.v. mengkraan en kraan, werkkasten v.v. uitstortgootstenen (warm water) al het sanitair afsluitbaar op de waterinstallatie, afvoeren tbv wastafels in de wand weggewerkt.

8

www.voorsprong.nu


Duurzaam & comfortabel Naast duurzame elementen als hoge isolatiewaarden, een duurzame installatie en individuele regelingen is een goed binnenklimaat een eis voor elke school. Een comfortabel binnenklimaat dat de gezondheid en de leerprestaties van de leerlingen ten goede komt. Het Programma van Eisen Frisse Scholen is daarbij een goede leidraad. (www. frissescholen.nl).

KlaessscheoleBn friss

De Voorsprong is standaard uitgerust als Klasse B van Frisse scholen. Deze voorzieningen voor een gezond binnenklimaat helpen ook mee in het zuinig omspringen met de energie in het gebouw. De ventilatie is afgestemd op het gebruik en de behoefte en voldoet altijd aan het gewenste niveau. Ook de verlichting is energie efficiĂŤnt ingeregeld en zal aangaan op aanwezigheidsdetectie. Het pakket om uw Voorsprong uit te rusten met voorzieningen voor klasse A is voor u uitgewerkt.

E-installatie: voorbeeld klaslokaal

W-installatie: voorbeeld klaslokaal

9


Need2Have

basis

inclusief: - onderhoudsarme kunststof kozijnen met HR++ glas Onderhoudsarme kunststof kozijnen met HR++ glas - dakkoepels - vloerverwarming - onderhoudsarme gevelopbouw - ruime klaslokalen - garderobe per lokaal - keuken en pantry - speellokaal et extra hoogte - extra hoge aula met tribune trap - akoestische verlaagde plafonds - complete installaties - aansluitingen op nutsvoorziening* - onderhoudsarme dakbedekking - toiletten voorzien van tegelwerk - wanden en vloeren - sanitaire scheidingswanden - lift bij de 2 laagse variant - teamruimte - flexibele schuifwand - marmoleum vloerbedekking

10

MustHave inclusief: - Need2Have plus: - elektrische zonwering - ramen tussen gang en lokaal - lokaal tussendeur - metselwerk gevel

40,-

per

m2

Nice2Have

130,-

per

m2

inclusief: - Need2Have - MustHave plus: - aluminium kozijnen - mossedum dakpakket - lichtstraat boven aula/speellokaal - volledige flexibele wanden tussen lokalen

* dit zijn bouwkosten per m2 BVO; dat is exclusief BTW, grondkosten en bijkomende kosten. De uitvoering van de bijkomende begeleidingswerkzaamheden behoren bij het Voorsprong pakket en bedragen ca.E 100,-/m2 voor een complete, turnkey oplevering. Aansluiting nutsvoorziening is afhankelijk van de lokaal aanwezige mogelijkheden. De Need2Have uitvoering is compleet voorzien van alle voordelen van de Voorsprong. Deze school voldoet ruimschoots aan alle eisen voor een duurzaam, flexibel onderwijsgebouw zoals EPC = 0.6 en Frisse school klasse B. Het MustHave pakket geeft invulling aan onder andere de verschijningsvorm van het gebouw en op specifieke wensen met een onderwijskundig karakter. Met de Nice2Have uitvoering verhoogt u onder andere de fl exibiliteit en de duurzaamheid van uw Voorsprong.

www.voorsprong.nu


Betaalbaar De beste school voor de beste prijs. Dat is de Voorsprong. Met de zorgvuldig samengestelde Voorsprong bieden wij een hoge prijs-kwaliteitverhouding. Met het samenstellen van uw eigen pakketten heeft u invloed op de keuzes en de kwaliteit. U heeft daarmee direct invloed op het programma van uw Voorsprong en de bijbehorende prijs. Deze transparante inzage in de prijs en de kwaliteit is uw controle middel gedurende het gehele proces.

KlaessscheoleBn friss

De prijzen zijn compleet en vast; u weet direct waar u aan toe bent. Wij bieden naast de turnkey variant ook een huurvariant. Hierbij huurt u de Voorsprong en heeft u naast de huur en de onderwijsgebonden kosten geen verdere exploitatielasten. U heeft er verder geen omkijken meer naar. Deze huurvariant is bespreekbaar vanaf een huurperiode van 15 jaar en biedt u veel mogelijkheden.

11


Basis Metalen sandwichpanelen met hoge isolatiewaarde, in basis diverse kleuren, goed schoon te houden en onderhoudsarm.

metalen sandwichpanelen met hoge isolatiewaarde, in diverse kleuren, goed schoon te houden en onderhoudsarm

12

Basis + Houten binnenspouwblad met hoge isolatiewaarde en basis metselwerkgevel, in diverse + kleuren en patronen, robust, en houten binnenspouwblad met hoge onderhoudsarm.

isolatiewaarde en metselwerkgevel, in diverse kleuren en patronen, robust, en onderhoudsarm

Basis ++ Houten binnenspouwblad met hoge isolatiewaarde met open is++ basduurzaam houten lattengevel, en onderhoudsarm, shedhouten binnenspouwblad daken zorgen voor extramet hoge isolatiewaarde met open houten latdaglichtduurzaam en energiebesparing tengevel, en onderhoudsarm, sheddaken zorgen voor extra daglicht en energiebesparing

www.voorsprong.nu


Optimaal onderhoud Per 1 januari 2015 krijgen schoolbesturen het budget voor buitenonderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen in eigen beheer. Dit is meer dan af en toe een glazenwasser bestellen en een likje verf aanbrengen. Het vraagt van schoolbesturen kennis van strategisch onderhoud van hun schoolgebouwen. Dit strategisch onderhoud bieden wij graag aan.

KlaessscheoleBn friss

Wij nemen hierbij de zorg voor uw schoolgebouw over voor bijvoorbeeld de komende 15 of 20 jaar.Het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van een prestatiecontract. Deze contractvorm verzekerd u van het gewenste niveau van onderhoud en bevat meetbare afspraken over klanttevredenheid, duurzaam beheer, optimale kwaliteit en innovatie in dienstverlening. De Voorsprong is ontworpen als een onderhoudsvriendelijk schoolgebouw. Het zorgt ervoor dat u zich kunt concentreren op uw kerntaken wat betreft onderwijs.

13


14

www.voorsprong.nu


Contactgegevens info@heddes.nl

info@schoutentechniek.nl

pbt.haarlem@pieters.net

arch@uytenhaak.nl

15


duurzaam

0229 282 400

slim

flexibel

snel

www.voorsprong.nu

Profile for Sprintprint®

Voorsprong brochure  

Voorsprong brochure