Page 1

Vooruitstrevende vastgoedontwikkeling


2


2 4 6 8 10 12 14 16 18 28

Ondernemend Onze missie Gedreven Vernieuwend Gedreven Duurzame groei Kernwaarden CliĂŤnten Cases Adresgegevens

3


Ondernemend. Vernieuwend. Gedreven, OVG

4


In de dynamische omgeving waarbinnen organisaties opereren, is de behoefte aan superieure huisvesting een zeldzame constante. Nu de grenzen tussen wonen, werken en recreĂŤren steeds verder vervagen, veranderen ook de eisen die organisaties aan hun vastgoedportefeuille stellen. Multifunctionele projecten, waarbij de belangen van eindgebruiker en projectomgeving harmonieus samengaan, geven optimaal invulling aan deze veranderende behoeften. 5


Ondernemend OVG projectontwikkeling is binnen korte tijd uitgegroeid tot één van de grootste, commerciële projectontwikkelaars in Nederland. Door klantwensen volledig centraal te stellen, bedenken wij creatieve, flexibele oplossingen voor uiteenlopende uitdagingen.

6


Onze aanpak is vaak vernieuwend, maar altijd

Waar veel ontwikkelaars zich terugtrekken zodra

effectief en klantgericht. Vele aansprekende

een project is gerealiseerd, kiest OVG ervoor om

projecten, zoals de realisatie van de Maastoren

cliënten blijvend te faciliteren. Follow-up is bij ons

en de Haagsche Zwaan, bewijzen het succes van

vanzelfsprekend, maar ook outsourcing van de

onze unieke visie.

corporate real estate portefeuille behoort tot de mogelijkheden. Van concept tot realisatie, en van

Met multifunctionele projecten willen wij

realisatie tot beheer – OVG helpt verder, denkt

opdrachtgevers helpen om hun ambities te

verder en gáát verder.

verwezenlijken. Bovendien streeft OVG naar ruimtelijke harmonie. Onze projecten leveren een blijvende, positieve bijdrage aan de randstedelijke realiteit en geven invulling aan moderne wensen op het gebied van wonen, werken en recreëren.

7


8


Onze missie Met onze klantgeoriĂŤnteerde, strategische vastgoedprojecten wil OVG organisaties helpen om hun huisvestingsdoelen te verwezenlijken. De wensen van onze klanten zijn bepalend voor onze projectaanpak, maar ook met de belangen van beleggers en bewoners wordt altijd rekening gehouden. Onze projecten voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, esthetiek, functionaliteit en commerciĂŤle duurzaamheid. Door constructief en integer mee te denken over vastgoedoplossingen worden ambities bereikbaar. 9


Vernieuwend Kiezen voor OVG betekent kiezen voor een gedreven projectontwikkelaar, die oog heeft voor uw organisatiedoelen. Samen met prominente architecten en aannemers formuleren onze enthousiaste professionals efficiĂŤnte, verrassende oplossingen voor de meest uiteenlopende uitdagingen. Van commercieel vastgoed tot outsourcing, gebied- en winkelontwikkeling: dankzij onze eigenzinnige, klantgerichte aanpak komen projecten tot leven.

10


11


Commerciële vastgoedontwikkeling

Property Outsourcing

OVG geldt al sinds haar oprichting als grensverleggend commercieel

Iedere organisatie wil de bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk inrichten en

vastgoedontwikkelaar. Wij werken op basis van een uniek businessmodel.

marktontwikkelingen voorblijven. Professioneel vastgoedbeheer beperkt

Niet uw locatie, maar uw organisatie is binnen onze filosofie bepalend

vastgoedrisico’s en leidt tot substantiële kostenbesparingen. OVG is ervaren

voor de invulling van projecten. Door deze klantgerichte benadering

in het beheren van vastgoedportfolio’s en heeft alle specialistische kennis

komen wij tot oplossingen waarbij bestaande gebouwen worden

in huis om portefeuilles optimaal in te richten. OVG stelt deze kennis graag

herontwikkeld en nieuwe locaties complementaire functies vervullen.

ter beschikking aan haar cliënten, zodat zij zich volledig kunnen richten op

Integrale huisvestingsoplossingen zijn ons antwoord op veranderende

hun kernactiviteiten.

huisvestingsbehoeften. 12


Gebiedsontwikkeling

Winkelontwikkeling

OVG levert een wezenlijke bijdrage aan (her)ontwikkelingsprojecten.

Van mega-outlet tot kleinschalige winkelcentra: OVG is ervaren binnen

Door te focussen op de kansen en mogelijkheden die onderontwikkelde

de winkelsector. Met onze op de eindgebruiker gerichte aanpak bieden

gebieden bieden, vergroten wij het economisch potentieel. Onze

wij winkeliers nieuwe mogelijkheden om klanten naar zich toe te trekken

oplossingen, waarbij wonen, werken en recreĂŤren worden gecombineerd,

en aan zich te binden. Transparante ontwerpen, waarbij veel aandacht

sluiten perfect aan op moderne reactiveringswensen.

uitgaat naar de afhandeling van bezoekersstromen en het vinden van de economische balans met de binnenstad, staan garant voor een aantrekkelijke en functionele winkelomgeving. 13


Gedreven Als ontwikkelaar van innovatieve, integrale vastgoedoplossingen, is OVG de logische partner voor organisaties met meerdere vestigingen of omvangrijke vastgoedportefeuilles. Ook bedrijven die de bestaande huisvestingsituatie willen inventariseren, analyseren en moderniseren, kiezen steeds vaker voor een strategisch partnerschap met OVG.

14


OVG heeft grensoverschrijdende ambities, maar opereert altijd op basis van kennis van de diverse lokale markten. Uitstekende contacten met regionale overheden, grondeigenaren, belangenbehartigers en andere betrokkenen, zorgen voor een harmonieus projectverloop. OVG betrekt alle partijen bij het ontwikkeltraject en gaat duurzame relaties aan met de gemeenten waarbinnen we werken. Deze verregaande vorm van samenwerking garandeert dat onze projecten de kwaliteit van het maatschappelijk landschap vergroten. Actief op het gebied van Publiek Private Samenwerking, DBFM contracten en risicodragende participaties, geldt OVG als een creatieve, ondernemende ĂŠn betrokken ontwikkelaar.

15


Duurzame groei

16


Goed ondernemerschap behelst voor ons veel meer dan het maximaliseren van de winst. OVG investeert in oplossingen die ons bedrijf, onze medewerkers, onze cliĂŤnten en de maatschappij als geheel bevorderen. OVG heeft vier kernwaarden geformuleerd, waar consequent naar wordt gehandeld. Door projecten te ontwikkelen waar huidige en toekomstige generaties een positief gevoel bij krijgen, bouwen wij structureel aan de toekomst.

17


Kernwaarden

1] Integriteit

2] Klantgerichtheid

De reputatie van de vastgoedsector is niet onomstreden. Door altijd op

OVG onderscheidt zich door haar sterke focus op klantwensen.

basis van de hoogste ethische normen te werken, wil OVG bijdragen

Door interne processen constant te monitoren, optimaliseren en

aan herstel van vertrouwen in de sector. Integriteit is binnen OVG een

professionaliseren, willen wij onze reputatie als klantgedreven

belangrijk thema. Onze medewerkers handelen op basis van breed

projectontwikkelaar in hoog tempo verder uitbouwen.

gedragen sociale en ethische normen, en werken op integere wijze aan duurzame groei. Interne processen zijn ingericht conform de richtlijnen van “Transparency International” en “Social Accountability International”.

18


3] Gedrevenheid

4] Maatschappelijk ondernemerschap

Nederland is een klein land. OVG beschouwt het daarom als een privilege

OVG opereert binnen een maatschappelijke context en voelt zich

om bij te mogen dragen aan de inrichting van de openbare ruimte.

verantwoordelijk voor de gevolgen van haar handelen. OVG streeft

Omdat het speelveld relatief beperkt is, biedt ons land bovendien

ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het

bijzondere uitdagingen op het gebied van de technische, maatschappelijke

maatschappelijke landschap. Wij respecteren de ruimtelijke diversiteit en

en milieukundige invulling van projecten. Juist deze beperkingen prikkelen

houden rekening met cultuurhistorische aspecten. Daarnaast ondersteunen

onze creativiteit en zetten onze medewerkers aan tot bijzondere prestaties.

wij diverse lokale initiatieven op cultureel en sociaal gebied, en propageren

OVG opereert in een business to business markt. Als partner van onze

wij maatschappelijk ondernemerschap.

klanten zijn wij vaak nauw betrokken bij strategische huisvestingskeuzes. Deze betrokkenheid vertalen wij in oplossingen die de continu誰teit van onze klanten waarborgen. 19


CliĂŤnten & projecten

20

ABB

BAM Utiliteitsbouw

AKD Prinsen Van

BDO

Wijmen

Beeldfabriek

ARCADIS

Boele en van Eesteren

Baas Groep

BP Nederland

Ballast Nedam

Centric

BAM

Deloitte


Dienst Sociale Zaken en

Hapag Lloyd

Royal Haskoning

Unit4Agresso

Werkgelegenheid

Lidl

Samskip

UWV

Direct Wonen

LogicaCMG

Sound of Data

Vrije Ruimte

Eastman Chemicals

Ontwikkelingsbedrijf

Stichting Ouderenhuisvesting

VVAA

Gemeente Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Gouden Gids

Nederlands Fotomuseum

Sylis

Hamburg S端d

OW Bunker

Unit 4 Agresso

21


Capelle a/d IJssel Braingate De opdracht was de ontwikkeling van een kantoor op een verkeersader. Het resultaat is een kantoorgebouw met driedubbel grondgebruik die als poort dient voor Fascinatio. Karakteristiek Het pand is gebouwd boven en onder een viaduct en vormt de poort naar de wijk Fascinatio; het is daarmee het eerste bruggebouw van Rotterdam.

22


Braingate FACTS & FIGURES Segment

Kantoren

Gebruiker

BP Nederland B.V

Locatie

Capelle aan den IJssel, Fascinatio

Omvang

20.000 m2 bvo

Parkeerplaatsen

350

Architect

Dam & Partners Architecten

Belegger

Kantoren Fonds Nederland BV

Status

Opgeleverd

Beleggingswaarde

â‚Ź 35.000.000,-

23


Capelle a/d IJssel Eastman Nieuw Europees hoofdkantoor in opdracht van de Amerikaanse multinational Eastman Chemical Company. De opdracht is in competitie verworven. Modern kantoorgebouw met klassieke Dudok-uitstraling., flexibele units en een goede ligging.

24


Eastman FACTS & FIGURES Segment

Kantoren

Gebruiker

Eastman Chemical Company

Locatie

Capelle aan den IJssel, Fascinatio

Omvang

7.000 m2 bvo

Parkeerplaatsen

110

Architect

Bias Architecten

Belegger

Van Boom & Slettenhaar

Status

Opgeleverd

Beleggingswaarde

â‚Ź 17.000.000,-

25


Utrecht VVAA Het karakteristieke nieuwe hoofdkantoor van de VVAA groep bv in het hart van de nieuwe kantorenwijk Papendorp in Utrecht. Het gebouw van 19.000 m2 is conform afspraak binnen 15 maanden door OVG projectontwikkeling gerealiseerd. Op het dak van de parkeergarage bevindt zich een compleet ingerichte binnentuin.

26


VVAA FACTS & FIGURES Segment

Kantoren

Gebruiker

Vereniging voor Arts & Auto (VVAA)

Locatie

Utrecht, Papendorp

Omvang

19.000 m2 bvo

Parkeerplaatsen

319

Architect

JHK Architecten

Koper

VVAA

Status

Opgeleverd

Beleggingswaarde

â‚Ź 45.000.000,-

27


Rotterdam Dockworks OVG startte op eigen initiatief een gebiedsontwikkeling op voor de ontwikkeling van een maritiem businesspark in de Waalhaven te Rotterdam. Deze ontwikkeling heeft de naam Dockworks gekregen. Het totale project bestaat uit 4 afzonderlijke kantoorgebouwen en kent een totale omvang van ca. 20.000 m2. Dockworks vult zich met grote internationale bedrijven uit de maritieme sector zoals Hapag Lloyd, Samskip International, OW Bunker en Hamburg S端d. Dockworks past binnen de totale ontwikkelingsvisie van het Havenbedrijf en Stadshavens Rotterdam. Deze zone is bij uitstek geschikt voor bedrijven op het gebied van

28

maritieme dienstverlening: dichtbij de stad en de A15, maar ook middenin de haven. Het ontwerp van Zwarts & Jansma Architecten is ge誰nspireerd op de indrukwekkende containerschepen die in de Waalhaven afmeren. De gebouwen staan op palen, waardoor ze boven het grondoppervlak lijken te drijven. Door de verspringing van de gebouwen lijken ze te bewegen in de haven.


Dockworks FACTS & FIGURES Segment

Kantoren

Gebruikers

OW Bunker, The Sound of Data, Hapag Lloyd, Samskip International, Hamburg Süd.

Locatie

Rotterdam, Waahaven

Omvang

20.000 m2 bvo

Parkeerplaatsen

400

Architect

Zwarts & Jansma Architecten

Belegger gebouw 1 en 2

Hanzevast

Belegger gebouw 3

Nord Capital

Status

In aanbouw

Beleggingswaarde

€ 50.000.000,29


Rijswijk Chelsea Building, LogicaCMG De opdracht die LogicaCMG gaf was het ontwikkelen van een turn-key gebouw binnen 13 maanden. Het resultaat is een opvallend hightech kantoorgebouw gelegen op een centrale plek in kantorenpark in de Haagse regio. Het gebouw is bijzonder vanwege zijn moderne architectuur en de flexibele indelingsmogelijkheden.

30


Chelsea Building FEITEN & CIJFERS Segment

Kantoren

Gebruiker

LogicaCMG

Locatie

Rijswijk, Hoornwijck

Omvang

9.000 m2 bvo

Parkeerplaatsen

165

Architect

01-10 Architecten

Belegger

AXA Investment Managers Deutschland GmbH

Status

Opgeleverd

Beleggingswaarde

â‚Ź 22.000.000,-

31


Rotterdam Laan op Zuid, UWV Voor UWV ontwikkelt OVG een markant kantoorgebouw op de Kop van Zuid in Rotterdam. De ontwikkelingsopdracht is het resultaat van een competitie die UWV heeft uitgeschreven. Het kantoor heeft een baliefunctie op de begane grond.

32


Laan op Zuid FEITEN & CIJFERS Segment

Kantoren

Gebruiker

UWV

Locatie

Rotterdam, Kop van Zuid

Omvang

26.500 m2 bvo

Parkeerplaatsen

300

Architect

Van den Oever Zaaijer & Partners

Belegger

KanAm

Status

In aanbouw

Beleggingswaarde

â‚Ź 60.000.000,-

33


Rotterdam Laurenshof Laurenshof is de prestigieuze binnenstedelijke herontwikkeling van het voormalige KPN-complex aan de Botersloot in Rotterdam. Het ontwerp van Kollhoff architecten en Rapp+Rapp past in de traditie van de Europese grootstedelijke architectuur en voegt zich op een natuurlijke manier in de bestaande structuur. Laurenshof biedt ruimte aan 124 woningen, 22.000 m2 kantoren, 2.200 m2 winkels/ horeca en een parkeergarage van ca. 265 plaatsen. Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) vestigt zich met haar hoofdkantoor van ca. 5000 m2 als eerste in Laurenshof.

34


Laurenshof FEITEN & CIJFERS Segment

Gemengde functies

Gebruiker

Stichting ouderenhuisvesting Rotterdam, Dienst Sociale Zaken en werkgelegenheid

Locatie

Rotterdam, Centrum

Omvang

22.000 m2 bvo kantoor, 2200 m2 winkels, 124 woningen

Parkeerplaatsen

265

Architect

Kollhoff architecten en Rapp+Rapp

Belegger

XXXX

Status

In aanbouw

Beleggingswaarde

â‚Ź 80.000.000,-

35


Den Haag De Haagsche Zwaan OVG ontwikkelt in opdracht van Deloitte een nieuw kantoor in Den Haag aan de Utrechtsebaan. Door de overhangende kraag van het gebouw geeft de Haagsche Zwaan invulling aan de poortfunctie van de Utrechtse baan voor de stad Den Haag. Het gebouw wordt 70 meter hoog en zal als landmark fungeren voor de stad.

36


De Haagsche Zwaan FEITEN & CIJFERS Segment

Kantoor

Gebruiker

XXXX

Locatie

Den Haag, Utrechtse Baan

Omvang

18.000 m2 bvo

Parkeerplaatsen

230

Architect

ZZDP Architecten

Belegger

XXXX

Status

Opgeleverd

Beleggingswaarde

â‚Ź 50.000.000,-

37


Sliedrecht Unit 4 Agresso Unit 4 Agresso was op zoek naar een nieuwe locatie voor hun hoofdkantoor waarin tevens het kantoor in Houten samengevoegd kon worden. Het nieuwe hoofdkantoor wordt ontwikkeld in Sliedrecht. Het kantoor heeft een moderne uitstraling en is gesitueerd op een zichtlocatie langs de A15. Het gebouw wordt turn-key opgeleverd zodat de 330 medewerkers in december 2007 in het nieuwe kantoor van start kunnen gaan.

38


Unit4Agresso FEITEN & CIJFERS Segment

Kantoor

Gebruiker

Unit4Agresso

Locatie

Sliedrecht, Stationspark II

Omvang

6.700 m2 bvo

Parkeerplaatsen

192

Architect

Bias Architecten

Belegger

XXXX

Status

Startbouw in oktober 2006

Beleggingswaarde

XXXX

39


Rotterdam Las Palmas OVG heeft het voormalige pakhuis Las Palmas op de Kop van Zuid in Rotterdam, gekocht. Dit gebouw wordt herontwikkeld tot een multifunctioneel creatief gebouw. Op het dak van Las Palmas ontwikkelt OVG tevens een penthouse-kantoor ten behoeve van haar eigen huisvesting. Las Palmas heeft een omvang van ca. 22.000 m2 en het penthouse-kantoor zal ca. 2.000 m2 bedragen. In het gebouw komt het Nederlands museum voor Fotografie, de Beeldfabriek en de Vrije Ruimte. Tevens zal er op de begane grond een restaurant komen en zullen er kantoren worden ontwikkeld. 40


Las Palmas FEITEN & CIJFERS Segment

Multifunctionele ruimte

Gebruiker

Nederlands Fotomuseum, Beeldfabriek, De Vrije Ruimte, De Jong Gortemaker Algra Architecten, OVG projectontwikkeling

Locatie

Wilhelminapier Rotterdam

Omvang

24.000 m2

Parkeerplaatsen Architect opbouw en renovatie

Benthem Crouwel

Belegger

OVG projectontwikkeling

Status

Oplevering maart 2007

41


Rotterdam Maastoren OVG Projectontwikkeling heeft een competitie ontwikkeld voor de bouw van het nieuwe hoofdkantoor voor Deloitte en AKD Prinsen Van Wijmen. Door haar klantgerichte benadering heeft OVG de competitie gewonnen en zal de Maastoren ontwikkeld worden direct aan de Maas ter hoogte van de rechtbank. De Maastoren zal met 165 meter het hoogste gebouw van Nederland worden.

42


Maastoren FEITEN & CIJFERS Segment

Kantoor

Gebruiker

AKD Prinsen van Wijmen Deloitte

Locatie

Kop van Zuid, Rotterdam

Omvang

43.000 m2

Parkeerplaatsen

634

Architect opbouw en renovatie

Dam en Partners

Belegger Status

Startbouw november 2006

43


Rotterdam De Rotterdam OVG projectontwikkeling en Bouwfonds MAB Ontwikkeling CVG B.V. gaan samen De Rotterdam ontwikkelen. Het multifunctionele gebouw aan de Wilhelminapier op de Kop van Zuid in Rotterdam krijgt naast luxe appartementen en kantoren ook een hotel en winkels. De totale ontwikkeling is 160.000 m2. De Rotterdam zal in volume het grootste gebouw worden dat in Nederland in één keer is ontwikkeld. Het bureau Office for Metropolitan Architecture van Rem Koolhaas heeft het programma van eisen

44

omgezet in een zeer markant architectonisch concept. Dit concept wordt “de verticale stad” genoemd. De begane grond heeft een voornamelijk publieke functie met een hotel, winkels en horeca. De woningen en kantoren zijn aan deze publieke functies verbonden via een grote openbare lobby. Het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam zal 25.000m2 kantoorruimte huren.


De Rotterdam FEITEN & CIJFERS Segment

Kantoren, woningen, hotel

Gebruiker

OBR

Locatie

Wilheminapier, Rotterdam

Omvang

160.000 m2

Parkeerplaatsen

750

Architect opbouw en renovatie

OMA, Rem Koolhaas

Belegger Status

Startbouw november 2006

45


Rotterdam De Lotus OVG heeft het ABB terrein overgenomen en een kantoorcampus ontwikkeld, genaamd De Lotus. De bedrijfsruimte van ABB is verplaatst naar de Waalhaven. Het kantoor van ABB is opgenomen in de ontwikkeling De Lotus. Overige gebruikers van de Lotus zijn LogicaCMG en Royal Haskoning. In totaal wordt in een parkachtige setting een 6-tal kantoorgebouwen in samenhang ontwikkeld. De lotus kent een totale omvang van ca. 53.000 m2. De Lotus is strategisch

46

gelegen langs de A20 in het kantorengebied Prins Alexander nabij het Alexandrium. Dam & Partners Architecten (Amsterdam) is zowel verwantwoordelijk voor het stedenbouwkundige concept als voor de architectonische uitwerking van de Lotus.


De Lotus FEITEN & CIJFERS Segment

Kantoren

Gebruiker

ABB Royal Haskoning LogicaCMG

Locatie

Marten Meesweg, Rotterdam Alexander

Omvang

53.000 m2

Parkeerplaatsen Architect opbouw en renovatie

Dam en Partners

Belegger fase 1

SEB Immobilien Investment

Status

Oplevering fase 1 medio 2007

47


Gouda Centric Centric wou een nieuw hoofdkantoor ontwikkelen waarin de vijf vestigingen in Gouda en Woerden samengevoegd zouden worden. OVG ontwikkeld daarom het nieuwe kantoor op bedrijventerrein Goudse Poort. Centric zal in het nieuwe pand circa 750 medewerkers huisvesten. Centric kiest voor Gouda als belangrijkste vestigingsplaats in Nederland, vanwege de centrale ligging van Gouda en de uitstekende bereikbaarheid van het bedrijventerrein.

48


Centric FEITEN & CIJFERS Segment

Kantoren

Gebruiker

Centric

Locatie

Antwerpseweg, Gouda

Omvang

17.000 m2

Parkeerplaatsen Architect

Inbo architecten

Belegger Status

Medio 2008

49


Contact

50


OVG Projectontwikkeling Postbus 23413, 3001 KK Rotterdam T 010 - 240 03 10 F 010 - 240 03 12 E info@ovg.nl www.ovg.nl

51


Š 2006 OVG Projectontwikkeling b.v. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights. Date of release: Augustus 2006 Printed in The Netherlands


53


OVG Corporate Brochure  
OVG Corporate Brochure  

A Brochure for OVG, a skyscraper developer.

Advertisement