Page 1

Rapportage maand november 2017


Bevindingen afgelopen maand

• Toename van meldingen de praktijkuren • Toename van meldingen buiten praktijkuren avond • Afname van meldingen buiten praktijkuren weekend


Overzicht rapportage t/m november 2017

• • • • •

Overzicht rapportage per dag Overzicht meldingen tijdens praktijkuren Overzicht meldingen buiten praktijkuren Avond Overzicht meldingen buiten praktijkuren Weekend Jaaroverzicht


1000

berichten per jaar

gesprekstijd in seconden

22

bericht over

5591

Seconden > 180 sec Aantal uur Aantal per uur allaan Aantal uur Kosten > 165 sec seconden in telefoon standby >180 2 â‚Ź 1,42 #VERW! 178 712

gemid. Gesprekstijd p/min

2,91

Overzicht rapportage per dag

RAPPORTAGE 12-12-2017

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

6-11-2017

7-11-2017

8-11-2017

9-11-2017

10-11-2017

3

5

22-11-2017

23-11-2017

24-11-2017

1

3

20-11-2017 21-11-2017

2

3

2

maandag

dinsdag woensdag donderdag

4

1

2

2

27-11-2017 28-11-2017 29-11-2017 30-11-2017

32

9

Klantnummer: Datum: 80

periode

12-12-2017

Totaal aantal gesprekken

In rekening te brengen berichten

32

13 180

Aantal uur bereikbaar

gemid. Gesprekstijd p/min

1000

berichten per jaar

gesprekstijd in seconden

22

bericht over

5591

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

6-11-2017

7-11-2017

8-11-2017

9-11-2017

10-11-2017

3

5 22-11-2017

23-11-2017

24-11-2017

1

3

20-11-2017 21-11-2017

2

3

Seconden > 180 sec Aantal uur Aantal per uur allaan Aantal uur Kosten > 165 sec seconden in telefoon standby >180 2 â‚Ź 1,42 #VERW! 178 712

2,91

2

maandag

dinsdag woensdag donderdag

vrijdag

13-11-2017 14-11-2017 15-11-2017 16-11-2017 17-11-2017

4

1

2

2

27-11-2017 28-11-2017 29-11-2017 30-11-2017

4

23

1-12-2017 9

32 158

6-nov-17

08:01:31

6025

6-nov-17

08:02:16

6026

158 48

6-nov-17

08:04:04

6026

179

7-nov-17

08:01:47

6026

47

7-nov-17

10:39:22

6026

162

7-nov-17

10:47:08

6026

165

7-nov-17

11:42:15

6026

212

7-nov-17

11:44:59

6026

145

10-nov-17

08:05:56

6026

135

10-nov-17

15:38:03

6026

183

13-nov-17

08:04:44

6025

147

13-nov-17

09:02:49

6025

220

13-nov-17

09:55:19

6025

156

13-nov-17

12:42:34

6026

207

27

14-nov-17

15:52:02

6026

333

153

15-nov-17

09:16:19

6025

293

113

15-nov-17

13:30:55

6025

199

19

16-nov-17

08:00:29

6026

172

16-nov-17

09:53:16

6026

138

17-nov-17

08:00:22

6025

127

17-nov-17

08:01:32

6025

218

38

17-nov-17

13:10:35

6026

276

96

17-nov-17

13:17:04

6026

202

22

20-nov-17

08:01:26

6026

46

32

3 40

6-nov-17

08:01:31

6025

6-nov-17

08:02:16

6026

48

6-nov-17

08:04:04

6026

179

7-nov-17

08:01:47

6026

47

7-nov-17

10:39:22

6026

162

7-nov-17

10:47:08

6026

165

7-nov-17

11:42:15

6026

212

7-nov-17

11:44:59

6026

145

10-nov-17

08:05:56

6026

135

10-nov-17

15:38:03

6026

183

13-nov-17

08:04:44

6025

147

13-nov-17

09:02:49

6025

220

13-nov-17

09:55:19

6025

156

13-nov-17

12:42:34

6026

207

27

14-nov-17

15:52:02

6026

333

153

15-nov-17

09:16:19

6025

293

113

20-nov-17

13:53:32

6025

108

15-nov-17

13:30:55

6025

199

19

16-nov-17

08:00:29

6026

172

21-nov-17

09:11:05

6026

220

16-nov-17

09:53:16

6026

138

21-nov-17

12:17:50

6026

176

17-nov-17

08:00:22

6025

127

17-nov-17

08:01:32

6025

218

38

21-nov-17

12:19:55

6026

223

43

17-nov-17

13:10:35

6026

276

96

22-nov-17

12:45:45

6025

211

31

17-nov-17

13:17:04

6026

202

22

20-nov-17

08:01:26

6026

46

23-nov-17

08:03:46

6025

70

20-nov-17

13:53:32

6025

108

23-nov-17

12:06:01

6025

215

35

21-nov-17

09:11:05

6026

220

21-nov-17

12:17:50

6026

176

23-nov-17

12:33:48

6025

200

20

21-nov-17

12:19:55

6026

223

43

22-nov-17

12:45:45

6025

211

31

32

3 40

40

4

23

1-12-2017 9

Naam klant: Doorkiesnummer:

vrijdag

13-11-2017 14-11-2017 15-11-2017 16-11-2017 17-11-2017

40


Overzicht rapportage tijdens praktijkuren voorbeeld rapportage totale telefoonverkeer van een huisartsenpraktijk DAGEN TEL. SECONDEN INGESPREK IN Uren In EXCL.PAUZE

GESPREKKEN

BEDRAG

mei

1258

189066

53

7

mei

3.497,72

jun

4448

667289

185

25

jun

12.344,85

jul

3244

494136

137

18

jul

9.141,52

aug

3476

546575

152

20

aug

10.111,64

sep

3988

640269

178

24

sep

11.844,98

okt Eindtotaal

4137

694625

193

26

okt

12.850,56

20551

3231960

898

120

Eindtotaal €

59.791,26

Inkomend telefoonverkeer 4448

3244

3476

3988

4137

JUL

AUG

SEP

OKT

De secondeprijs is berekend op 0salarisindicatie DA € 3.085.- en ARTS € 6,750,inci. Soc. lasten, LB, pensioen etc. Incl. kosten Eindhoven. Prijs per seconde: € 0,0185

SECONDEN GESPREKKEN UIT

JUN

3 5 1 1

39481

11

1

mei

730,40

jun

1511

160863

45

6

jun

2.975,97

140255

39

5

jul

2.594,72

jul

aug

1260

127936

36

5

aug

2.366,82

sep

okt

sep

1422

129876

36

5

sep

2.402,71

okt

1338

144327

40

5

okt

2.670,05

Eindtotaal

7280

742738

206

28

Eindtotaal

13.740,65

Uitgaand telefoonverkeer

1

1 4

62 40

24

< 120 sec

58 52 121

24 20

490

< 300 sec < 180 sec

24

7

juni mei

Inkomende gesprekken

1511

1309

1260

1422

1338

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

< 60 sec 138

122 322

3996

3869

aug juni

141

opgehang en

3278

3040 2401

uitgaand

juli 528

346 322

sept okt nov

Inkomend

4342

4108

989 333 659 MEI

1511 1075 340 JUNI

1309 909 204 JULI

1261 953 198 AUG

1600 1262

1423 1046 119

SEPT

Maanden mei

In/uitgaande/interne gesprekken

80

64

jun

1309

mei 39

5 5

augustus

54

mei

jul

Verloren gesprekken

l a n g s t wac h t e nd e

Maanden

aug

MEI

30 30

2 septemb… 3

juli

KOSTEN

440

440

MEI

oktober

Uitgaande gesprekken

mei

1258

november

UREN UIT

DAGEN TEL. IN GESPREK EXCL. PAUZE

1646 1342 Intern

141 OKT

165 NOV

jun

jul

aug

sep

okt


Overzicht rapportage buiten praktijkuren AVOND Maand Aug 2017 aantal 87

Maand Sept 2017 aantal 122

Maand Okt 2017 aantal 127


Overzicht rapportage buiten praktijkuren WEEKEND Maand Aug 2017 aantal 27

Maand Okt 2017 aantal 34

Maand Sept 2017 aantal 37


Overzicht rapportage jaaroverzicht 2016 800 700 600 500 400 300 200 100 0

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Locatie I

103 142 155 201 159 143 126 221 177 173 187 133 157

Locatie II

622 752 489 374 364 387 253 278 155 168 251 187 267

Locatie III

11

11

7

16

4

4

16

2

9

15

8

8

5

2015 1

2

3

4

5

48

80

145

872

383

232

3

0

0

Locatie I

143

82

Locatie II

578

452

Locatie III

3

3

2

Locatie I

6

7

8

9

10

77

98

113

131

104

89

38

290

344

275

168

103

190

154

0

0

0

0

0

0

Locatie II

Locatie III

11

12

13

1

2

3

4

Locatie I

101

85

156

92

Locatie II

161 228 279 364 345 363 416 416 409 639 679 463

Locatie III

7

10

1

0

5

6

112 125 0

3

7

8

9

10

11

12

68

122

97

133

95

177

0

0

2

0

0

11

HMCC Medisch Callcenter  
HMCC Medisch Callcenter  
Advertisement