Page 1

Språkröret

Senaste nytt på www.hrfstockholm.se

för Hörselskadades förening i Stockholm

Det goda samtalet

nr 4 november 2017 årgång 74


Redaktörens ruta

Innehåll nr 4 2017 3

Ledaren

4

Hörselveckan

5

Det goda samtalet

Att höra till i vården 5

6 Reportage

Martina Montelius

9 Föreningsresa

England i rosornas tid

10 Föreningsnytt

Höstmötet Specialvisad utställning

11

Tolkkort, minnesbrev, betala medlemsavgift med autogiro

12

Handledare Glöggmingel

13

Deckareftermiddag Akustikneurinom-grupp

14

Klubbinfo

16

På kansliet

6 9

Vill du ha information från oss via e-post mellan tidningarna? Skriv till anne.sjokvist@hrfstockholm

Språkrörets redaktion

Språkröret ges ut av Hörselskadades förening i Stockholm och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Oscar Hedenfeldt oscar.hedenfeldt@­ hrfstockholm.se Redaktör Anne Sjökvist anne.sjokvist@hrfstockholm.se Omslag Teater Hipp Happ Foto: Sin Vuu Upplaga 2 800 ex Tryck Katarina Tryck AB ISSN 1404-6121

2

Språkrörets utgivning 2018 nr 1 utkommer vecka 7 manusstopp 19/1 nr 2 utkommer vecka 17 manusstopp 29/3 nr 3 utkommer vecka 34 manusstopp 15/6 nr 4 utkommer vecka 47 manusstopp 26/10 Redaktionen ansvarar inte för o ­ beställt material och ­förbehåller sig r­ätten att korta insända texter. Fotograf är Anne Sjökvist om inte annat anges.

Sju månader av detta år har jag haft ett nära förhållande med sjukvården i Stockholm. Det var absolut ingenting jag räknat med, jag brukar säga att jag är motsatsen till hypokondriker och tror inte att jag kan bli sjuk överhuvudtaget. Nå, det kan jag tydligen. Det gick fort sedan jag väl kommit mig till första undersökningen och jag hann inte ens reflektera över alla artiklar jag läst om hur usligt sjukvården fungerar nu för tiden. Det stämmer säkert i vissa fall och på vissa ställen men mina erfarenheter under dessa sju månader är enbart positiva. Eftersom jag inte hade några journaler från tidigare i det här landet fick jag fylla i rätt många uppgifter om mig själv första gången. Bland annat nämnde jag min hörselnedsättning och den anteckningen verkar alla ha läst! Verkligen. Ingen har ropat mitt namn bakom min rygg i väntsalar, alla har vänt sig mot mig när de pratat med mig och när jag blev opererad fick jag ha i hörapparaterna för att höra när jag vaknade ur narkosen. Inga problem någonstans. Det är klart att varenda anställd på Södersjukhuset inte har vetat om min hörselnedsättning men alla dem som jag har haft mest med att göra: kontaktsköterskor, behandlingssköterskor och läkare har bemött mig på ett fullkomligt strålande sätt. Jag fick också prova på ett nytt sätt att kommunicera med sjukvården genom appen ”Interaktor” där jag varje dag under behandlingstiden loggade in och svarade på ett antal frågor om min hälsa och mående. Den kan förmodligen utvecklas till något riktigt bra för dem som inte hör i telefon och jag skriver mera om den i nästa nummer. Anne Sjökvist Och jovisst, nu är jag frisk! redaktör

Skänk en gåva för bättre ljudmiljö Med en gåva till Ljudmiljöfonden bidrar du till att vi kan fortsätta vårt arbete för bättre ljudmiljö på restauranger (se sidan 5). Styrelsen framför ett varmt tack för din generositet. Plusgiro 15 66 88-4 Kontakta kansliet för mer ­information (se sidan 16).

Språkröret nr 4 2017


Ledaren

Stockholmsinitiativet en fråga för hela landet Guide stor uppmärksamhet. Den uppmärksamheten är fantastisk med hänsyn till hur viktigt ämne det är Enligt en stor undersökning som Hörselskadades Riksförbund gjorde 2010 (rapporten ”Kakofonien”) har varannan person svårt att höra samtalet i restaurangmiljö, en majoritet av den vuxna befolkningen har lämnat restauranger i förtid på grund av ljudmiljön och andra (liksom jag själv) väljer bort att gå på restaurang för att det helt enkelt är för jobbigt och stökigt. Det handlar inte om en fråga bara för oss hörselskadade utan gäller i allra högsta grad även den stora mängd normalhörande som hört av sig med hurra-rop sedan nyheten om priset kom.

Inte minst fick vår lansering av ett ljudmiljöpris i samarbete med White

Att vara hörselsmart är inget enbart för den som redan har en hörselskada

och är högst medveten om vad bra ljudmiljö betyder. Vi ser fram emot att genom priset fortsätta vara ett gott exempel för landet och kommer fortsätta att prova nya spår i framtiden. Har ni tips redan nu för vad vi borde satsa på till ljudmiljöveckan 2018 så hör av er! Foto: Patrick Miller

I skrivande stund har vi precis avslutat hörselveckan för 2017. En hörselvecka som jag inte kunde vara stoltare över. Jag har varit ordförande i endast några månader och det är inte lätt att bryta med gamla traditioner om hur hörselveckan ska vara organiserad. Detta år provade vi en hel del nya grepp, vilket var möjligt tack vare vårt fantastiska och kreativa kansli, våra medlemmar, våra förträffliga och oumbärliga volontärer och alla som ställde upp för oss under veckan. Våra aktiviteter har fått stor spridning och uppmärksamhet men var framförallt roliga att genomföra. Det känns som att vi är något gott på spåren!

Anna Quarnström, ordförande.

Ingen utprovning Hörapparater på Hörteknik mera på 1177.se

Hanna Sejlitz från Stockholm tillträder efter årsskiftet som Hörselskadades Riksförbunds nya generalsekreterare. Hanna har cochleaimplantat och har i många år engagerat sig för hörselskadades och dövas rättigheter. Hon kommer närmast från tjänsten som generalsekreterare för Sveriges Dövas Riksförbund (SDR).

HRF Hörteknik har avvecklat sin hörselmottagning på Gävlegatan. De tar alltså inte längre emot patienter för hörapparatutprovning, justering av hörapparat och liknande service. Alla som varit patienter hos HRF Hörteknik har fått ett brev och de som vill får hjälp och stöd från Hörsellinjen och rådgivarna där när de ska byta mottagning. Hörsellinjen kan du ringa på telefonnummer 0771-888 000 vardagar kl 9-15. Det går också bra att skriva via mejlformulär på webbsidan www.horsellinjen.se/mejlaen-fraga. Företaget HRF Hörteknik Ab finns kvar men lägger nu fokus på försäljning av hörhjälpmedel, batterier, arbetsplatsanpassningar och liknande konsulttjänster.

Foto: Peter Knutson

Hanna Sejlitz från Stockholm är HRFs nya generalsekreterare

Hanna Sejlitz.

Varningar som sms VMA, viktigt meddelande till allmänhete, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering vid extraordinära händelser. Från och med 1 juli i år kan räddningstjänsten begära att varnings-sms ska skickas till mobiler som befinner sig i ett visst område för att varna de personer som vistas där. Ett VMA sänds också alltid i radio och tv och vid vissa tillfällen kompletteras varningen genom att ljudsändare utomhus används. Ljudsändaren kallas Hesa Fredrik. Språkröret nr 4 2017

I förra numret av Språkröret tipsade vi om att man kan gå in på www.1177.se och se hela det nya sortimentet av hörapparater som man kan låna av Stockholms läns landsting. Det visade sig att vi var lite för ivriga för det tog ett tag att uppdatera sidan men nu ska hela det nya sortimentet finnas där, säger Jeanette Farlam på KommSyn. Totalt handlar det om 60 olika modeller (inte 65) efter en del justeringar. Du kan söka med ordet hörapparater på www.1177. se eller gå direkt till utbudet med länken www.1177.se/ Stockholm/Tema/Hjalpmedel/Produkter/Horsel/ Horapparater/ Observera att du ska skriva stor bokstav i början av varje ord. 3


Hörselveckan 2017 16-22 oktober

Hörselveckan inleddes på måndag eftermiddag för vår del med skrivtolkat kommunfullmäktigemöte i rådssalen i Stockholms stadshus. Det var oss veterligen första gången ett fullmäktigemöte skrivtolkats i staden och förutom lite strul med husets nätverk fungerade det bra. Sophanteringen var en av de frågor som diskuterades.

Mahjong i Aspuddens bibliotek

Så bokar du skrivtolkning Skrivtolkning beställs via Tolkcentralen på Stockholms läns landsting och du behöver inte ha någon diagnos eller remiss utan det räcker med att du själv känner att du behöver extra hjälp att höra genom att se det som sägs i skrift. Kom ihåg att ju fler som använder skrivtolkning desto fler skrivtolkar behövs och utbildas. Tröskeln för dig själv att använda tolk blir också lägre ju oftare du använder tolk. http://habilitering.se/ tolkcentralen/ Tfn: 08-123 359 50 Texttfn: 08-123 359 90 Bildtfn: tc.stockholm@ sip.nu Fax: 08-123 496 70 E-post: tolkcentralen@sll.se

På onsdagen spelade vår Mahjongklubb i mysiga Aspuddens bibliotek. Några vågade sig på att prova på spelet också och andra gjorde hörseltest.

Skrivtolkad Friskis & Svettis

På fredagen gjorde vi en favorit i repris (från i fjol) och skrivtolkade en seniorträning på Ringens Friskis & Svettis i Skanstull. Det blev livliga diskussioner om hörsel efteråt. 4

Akuttolk: Om du behöver tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis när Tolkcentralen har stängt, ring 08-123 359 50. Tryck * (stjärna), så kopplas du automatiskt vidare till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden. Om du har texttelefon/ bildtelefon ringer du via texttelefonförmedlingen 020-600 600 eller bildtelefonförmedlingen www.tolk.sip.nu Besöksadress: Observatoriegatan 18 113 29 Stockholm

Språkröret nr 4 2017

FAKTA TOLKCENTRALEN

Skrivtolkat fullmäktigemöte


Hörselveckan 2017

Det

På Hörselskadades dag, lördagen den 21 oktober, ordnade HRF Stockholm evenemanget Det goda samtalet på Kulturhuset vid Sergels torg. Vi lanserade då samarbetet med restaurangguiden White Guide som resulterar i att vi på deras stora gala den 5 mars delar ut en utmärkelse till en Stockholmsrestaurang med bra ljudmiljö. Dagen inleddes med vår ordförande Anna Quarnström som berättade om ljudmiljöfonden. Fonden instiftades i Lars Lindéns namn när han avgick år 2015. Styrelsen har beslutat att arbetet med att förbättra restaurangers ljudmiljö gynnas bäst genom att uppmärksamma dem som har bra ljudmiljö och därmed inspirera andra att förbättra sina lokaler. Väldigt många i publiken räckte upp handen när dagens konferencier Sigrid Bárány frågade hur många som vänt i dörren på grund av dålig ljudmiljö. Den uppmärksamhet som ljudmiljöpriset får ska förhoppningsvis få krogägarna att inse nyttan att satsa på bra ljudmiljö.

Mikael Mölstad är en av White Guides grundare. Språkröret nr 4 2017

GODA samtalet

Alla foton: Sin Vuu

Mästerkocken Sigrid Bárány ledde publiken genom evenemanget med bravur.

Fakta White Guide Restaurangguide som varje år testar och bedömer runt 800 svenska restauranger, varav 600 får en plats i guiden. www.whiteguide.se Publiken var engagerad.

Anna Quarnström betonade att ljudmiljön berör alla, inte bara oss hörselskadade.

Ingmari Pagenkemper från Visita Stockholm sa att ljudmiljön ofta är minst prioriterat när en ny krog öppnas.

Teater Hipp Happ hade problem med ljudmiljön.

Journalisten och radioprogramledaren Karsten Thurfjell höll en intressant föreläsning om restaurangernas historia och konstaterade att vi aldrig gått ut och ätit på restaurang så mycket som i våra dagar. 5


Reportage

Inåtvinklade trumhinnor gjorde att Martina Montelius inte hörde när hon var barn. Hon blev en iakttagare vilket hon tror att hon har stor nytta av i sitt arbete som dramatiker och författare. 6

Språkröret nr 4 2017


Reportage

Martinas hörselskada misstogs för autism Dramatikern och författaren Martina Montelius kommer gående uppför den lilla backen mot Teater Brunnsgatan 4 tillsammans med sin dotter Vera som ivrigt kommer springande mot mig. Martina har berättat i tv-programmet Vänligen, Lars Lerin om en hörselskada som hon hade som liten och det är därför vi träffas på teatern där Martina är konstnärlig ledare. Från ytterdörren leder en rödmattad trappa in i teatern. Där finns en mysig salong med soffor, affischer, bokhyllor, och brokiga lampskärmar. Martina tänder taklamporna och sätter på tevatten i köket. Vi slår oss ner vid ett runt bord utanför kontoret medan 8-åriga Vera slänger sig i en fåtölj med sin iPad. När Martina började på dagis, förklarar hon, blev det för många röster och ljud på samma gång och från olika håll. Hon kunde inte sortera ljuden och hörde därmed inte. Ingen förstod egentligen vad som hände. De andra barnen trodde att de blev ignorerade, och gav då upp med att försöka ta kontakt. Martina blev osäker och blyg av att kommunikationen inte fungerade. – Hemma var det inga problem, där var det bara jag och mamma. Pedagogerna ansträngde sig inte heller för att hitta ett kommunikationssätt som passade Martina. Och det konstiga var, att hörseln inte alls var det första som de vuxna misstänkte, säger hon. Man var till en början mer inne på autism eller utvecklingsstörning. Att man var så inne på fel spår illustrerar att det fanns för lite förståelse. – Det är sorgligt att det går att strunta i att försöka nå ett barn på förskolan. Språkröret nr 4 2017

Hon satt ofta under en snickarbänk. Det blev en trygg plats. Så du lärde dig aldrig teckenspråk som liten? – Nej, men som liten hittar man ju olika strategier för att möta världen. För mig blev det att jag iakttog och kommunicerade med ögonen. Barn kan leka på andra sätt än att bara sitta i grupp och prata. Man kan leka kurragömma till exempel, eller rita. Vi vuxna har däremot svårt för att umgås om vi inte talar samma språk. Det kanske är annorlunda med konst? – Ja, det är annorlunda med konst, det finns ju massor av konstnärliga uttryck som inte alls bygger på ord: tyst teater, film, dans, cirkus. Hur påverkade det dig, tror du, att du levde så avskilt under barndomen? Martina säger att man som hörselskadad kanske iakttar gruppdynamik och kroppsspråk mycket mer. Hon kunde sitta på tunnelbanan och söka kontakt med någon på andra sidan vagnen, genom att leka med ansiktsuttryck. – Så det är inte alls bara negativt. Till slut gjordes ändå ett hörseltest

och trumhinnorna visade sig vara inåtvinklade. Det hade också samlats vätska och därför opererades små rör in så att den kunde rinna ut. – På badet och i duschen fick det inte komma in vatten i öronen så i ett halvår fick jag ha bomull i öronen och duschmössa. Det fick mig att känna mig lite udda. Idag hör hon bra, förutom att hon måste blåsa ut trumhinnorna då och då eftersom de inte tryckutjämnar automatiskt. Martina berättar också om sin bästis som hon var outsider tillsammans med under högstadiet. – Vi var ganska töntiga, vi varken söp eller hade pojkvänner. Vi lyssnade på Leonard Cohen och läste böcker. Egentligen ville Martina sedan gå musikgymnasiet, men hon kom inte in. I stället fick hon ungdomspraktik, på ett bibliotek och det var där som hon för första gången kände sig riktigt sedd och hörd då hon plötsligt fick ta ansvar och umgås på samma villkor som de vuxna. – Jag trodde faktiskt inte att folk skulle tycka så mycket om mig. Men så gjorde de det. Biblioteksvärlden är inte helt olik teatervärlden, tycker hon. 7


Reportage – Många som sökt sig till biblioteksyrken, är faktiskt ganska konstiga. Och jag älskar ju konstiga människor. Efter praktiken kom hon in på Södra Latin, men orkade inte gå gymnasiet, utan fick i stället praktik igen, nu som telefonist på marknadsavdelningen på Dramaten. Och där träffade hon Thorsten Flinck i en hiss, vilket ledde till att hon påbörjade sin nuvarande karriär. – Han spelade bland annat i en tv-serie som hette Goltuppen, han var ung och snygg.

med sin uppsättning av Hjalmar Söderbergs Gertrud och då jobbade Martina med honom. Efter detta startade Thorsten sin egen teater, Teater Plaza. Martina, som skrev dramatik redan då, började också sätta upp sina pjäser. – Jag hade premiär på min första pjäs på Plaza, och sedan en till, och så en på Galeasen som blev televiserad, sedan var det radioteater och så började det komma in beställningar från både Dramaten och Stadsteatern. Bland annat har jag skrivit många pjäser för Unga Dramaten.

Martina blev produktionsassistent på den uppsättningen som Thorsten regisserade just då. Och sedan var hon regiassistent och produktionsassistent under kommande sex uppsättningar. – Allt det jag lärt mig om det här yrket har jag lärt mig genom att följa det, framför allt som sufflör. Jag satt med på många repetitioner naturligtvis och lärde mig väldigt mycket om teater och skådespelaryrket. Thorsten Flinck gjorde succé 1993

Hur är det att skriva dramatik jämfört med romaner? – I litteratur är ju fantasin i läsarens eget huvud och boken blir klar när den skrivits. Ett teatermanus ska inte bli riktigt färdigt utan alla andra inblandade måste också få plats i den kreativa processen, det är så berättelsen byggs färdigt; tillsammans med skådespelare, ljussättare och scenograf. Martina berättar om när hon för första gången gick igenom rekvisitalis-

Nina Walloschke berättade i Språkröret februari 2015 om sin passion för musik och de fördomar hon stött på som hörseslskadad ung person som inte vill bli något annat än musiker. Nu är hon klar med sin tuffa utbildning till kyrkomusiker vid Kungliga musikhögskolan och bjöd på en bejublad och originell examenskonsert i tre föreställningar i slutet av oktober. I konserterna ingick både ljusshow och pantomim med bland andra Ika Nord. Också Nina, med ett förflutet i Teater Hipp Happ, visade prov på sin dramatiska förmåga.

Skrivandet har funnits med sedan Martina började skriva dagbok som fyraåring. Då upptäckte hon att man inte behöver skriva sanningen. Hon kunde iscensätta sina lyckodrömmar i fantasin, genom att beskriva dem som verkliga. – Jag skrev till exempel att jag varit gift med en kille i trettio år, eftersom jag var kär i honom. Men det faller ju på sin egen rimlighet. Skrivandet har alltid varit ett utlopp för henne och det är dessutom ett sätt som alla oavsett hörselnivå kan kommunicera på. När vi kommer ut är det sol. Text och bild: Erika Chotai

Konserterna hölls i dramatiska Reaktorhallen vid KTH på landets enda fungerande biograforgel.

Språkröret nr 4 2017

Foto: Elsy-Marie Tysk

Nu är Nina kyrkomusiker

tan som någon annan gjort för hennes kommande uppsättning, saker som skulle köpas för att just hon tänkt ut det. – Det är otroligt när ens egen fantasi materialiserar sig rent konkret. Och när skådespelare lånar ut sin egen kropp för att verklighetsgöra de här karaktärerna som jag kommit på.


Föreningsresa Res hörseltillgängligt med HRF Stockholm (hörselteknik med och skrivtolkar beställs)

England i rosornas tid En försommarresa genom sydöstra England

Datum: Pris:

11-16 juni 2018 13.395:- /person i dubbelrum. Enkelrumstillägg 1100:-. Minimum 20 personer. ”Boka-tidigt-rabatt” på 400:-, t o m 15/12 2017. Då är priset 12.995:-/person i dubbelrum.

I resans pris ingår: Boende på 3-stjärnigt hotell inklusive frukost. Flygresa Arlanda-London t/r, egen buss med transporter enligt program, inträden och guidade turer enligt program, halvpension iEngland, lunch eller middag inklusive måltidsdrycker, Afteroon tea, vinprovning på Chapel Down, ölprovning på Shepherd Neame, resevärd från HRF Stockholm samt lokala engelsktalande guider. Tillkommer: Ej nämnda måltider, personliga utgifter, reseförsäkring och avbeställningsskydd. Resan till södra England bjuder på vackra grevskap, idylliska vägar och storslagen natur. Här finns spännande historia och mytomspunna platser där besök vid fantastiska slott och prunkande trädgårdar varvas med stopp vid anrikt ölbryggeri och vinprovning hos Englands mest kända vinproducent. Vår buss kör längs slingrande, vackra vägar och vi gör nedslag i historien och litteraturen då vi besöker Chartwell och Winston Churchills hem och vandrar i Virginia Woolfs fotspår vid Monk's House. Vi får uppleva fantasifulla konstnärshem, vacker arkitektur, pittoreska byar och engelsk pubkultur. Vi dricker Afternoon Tea vid Anne Boleys barndomshem, 1200-talsslottet Hever Castle, och ser de berömda trädgårdarna vid Sissinghurst Castle och Great Dixter. Utanför badortsstaden Eastbourne ser vi de branta klipporna "Seven Sisters" störta ner i havet och i Brighton ser vi karusellerna snurra runt, runt längst ut på den berömda piren. Vi äter gott på engelska pubar och lokala restauranger. Programmet i detalj kan du läsa på vår hemsida: www.hrfstockholm.se/resa eller så kan vi skicka det per e-post eller vanlig post om du e-postar oss på adressen anne.sjokvist@hrfstockholm.se eller ringer 08-462 24 31. Anne svarar också på allehanda frågor om resan.

Språkröret nr 4 2017

i samarbete med


Stockholm

White guide-samarbete stora nyheten 2018

SVT vill ha dina synpunkter

I samband med höstmötet var Markus Sterky, ansvarig för hörbarhetsfrågor på Sveriges television, på plats. SVT har stora förväntningar på en ny standard som de infört nu och gör det lättare att få bra hörbarhet i de program som köps in utifrån. Arbetet

Foto: Magnus Nordström

På föreningens höstmöte den 8 november presenterade styrelsen sitt förslag på verksamhetsplan och budget för 2018 för intresserade medlemmar. Den stora nyheten nästa år är samarbetet med restaurangguiden White Guide som vi inlett för att lyfta frågan om bra ljudmiljö på restauranger. Styrelsen lyfte även fram våra handledare i hörselvården, påverkansarbetet för bra ljudmiljö i skolan och klubbarnas sociala verksamhet som höjdpunkter för nästa år. Verksamhetsplan och budget kan läsas föreningens hemsida efter att styrelsen beslutat om verksamhetsplanen på sitt decembermöte.

Hörbarheten i SVT engagerade höstmötesdeltagarna. Markus Sterky uppmanade alla som har klagomål och synpunkter att höra av sig. med bra ljud i tv är ständigt pågående och bygger på samarbete mellan tittare, SVT:s egen personal och de bolag som gör program på uppdrag av SVT. Markus kunde ge flera exempel på när tittarsynpunkter lett till förändringar av ljudmiljön, antingen till kommande avsnitt av samma program eller till repriser och SVT-play-versionen. Varje månad sänder SVT ungefär 2000 timmar TV, och får i snitt in ungefär 20 klagomål på bakgrundsljud eller bakgrundsmusik. Dessutom

tillkommer lika många klagomål på hörbarhet, alltså när till exempel talet hörs för svagt. Den som vill att hörbarheten ska bli bättre behöver höra av sig till SVT. Berätta gärna vilket program som du har synpunkter på och när det sändes. Kontakta Tittarservice på SVT: 08784 20 00 klockan 14 till 22 dagligen förutom stora helgdagar. E-post:kontakt@svt.se Facebook: www.facebook.com/SVT O.H.

Specialvisning med berörande konstnär

Marianne Lindberg de Geers hörsel skadades när hon fick strålning för en tumör i halsen för tio år sedan. Det var regnigt och riktig höststorm den onsdagskväll i slutet på oktober då vi hade bokat in oss för en specialvisning på konstgalleriet i Färgfabriken. 10

De som trotsade vädrets makter blev rikligen belönade av konstnären själv, Marianne Lindberg de Geer som berättade utlämnande och berörande om

sitt liv, konstnärsskap och kärleken till Carl Johan de Geer. Alltihop kan ses i hennes konst, även hörselnedsättningen. A.S Språkröret nr 4 2017


Föreningsnytt

Medlemsavgift på autogiro Kort som hjälper beställa tolk Tjugofem kronor i månaden som dras Vi har tagit fram ett litet kort att ha i fickan om olyckan skulle vara framme eller automatiskt från ditt konto. Så kan det uppstår någon annan situation där man kan behöva skrivtolk akut men inte du härefter betala ditt medlemskap i själv kan ringa och beställa. Skrivtolkning är inte lika känt som teckenspråkstolkning och det är rätt sällan sjukvårdspersonal vet att de kan beställa skrivtolkar och ännu mer sällan de vet hur man går till väga. Skrivtolken kostar varken dig eller sjukvården någonting. Korten finns på vår anslagstavla i Örnsberg. Bara att ta och stoppa i fickan. Vi kan också skicka ett kort per post om du vill. Hör av dig till vårt kansli i så fall, tfn 08-462 24 30.

Minnesgåva

Till minne av Johnny Sköldvall

Att ge en minnesgåva vid en begravning är ett fint sätt att hedra minnet av den som stått en nära. När du ger en minnesgåva till Hörselskadades förening i Stockholm skickar vi ett vackert minnesblad med din personliga hälsning till de närstående. Ta kontakt med oss på kansli@hrfstockholm.se eller per telefon på nummer 08-462 24 30.

För att hedra minnet av Johnny Sköldvall har Agne Månsson och Karl-Erik Landberg gett minnesgåvor till HRF Stockholm.

Till minne av

har Hörselskadade förening i Stockholm tacksamt mottagit en gåva från

HRF. Du kan själv välja om du betalar årsvis på faktura som tidigare eller månadsvis via automatiska överföringar. För en vanlig föreningsmedlem blir månadskostnaden 25 kronor. Är du medlem i flera föreningar blir det lite högre. Den totala avgiften blir precis samma hur du än väljer att betala. Du som redan är medlem kan välja autogiro i samband med att du får din årliga avi om medlemsavgiften. Den som blir ny medlem kan välja mellan årsfaktura och autogiro per månad när man fyller i sin medlemsansökan. En fika i månaden. Det är vad det kostar att vara medlem i HRF Stockholm.

Ditt testamente kan bli en gåva för livet Ett testamente är en personlig önskan som lever vidare efter din bortgång. Beställ vår broschyr om hur du skriver testamente och vilka regler som gäller. Där kan du också läsa hur du gör när du vill ge delar av dina tillgångar till välgörande ändamål. Ett sätt att göra gott är att stödja Hörselskadades förening i Stockholm. Vi arbetar för att göra tillvaron lättare för människor med hörselnedsättning.

Ja, jag vill ha broschyren om att skriva testamente. Namn Adress Postnr Postadress

Föreningens minnesbrev. Språkröret nr 4 2017

Klipp ut och posta till: HRF Stockholm, Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten. Du kan också beställa broschyren genom att e-posta kansli@hrfstockholm.se eller ringa 08-462 24 30 måndag-torsdag 10-12.

11


Föreningssidor

Våra handledare hjälper i hörselvården

Ska du till hörselvården? Sådana här kort sprider vi nu på vårdcentraler, äldreboenden och andra relevanta ställen. Vill du själv ha eller känner du någon som behöver lite extra stöd i kontakten med hörselvården, tveka inte att höra av dig till oss. Vill du bli handledare och med din erfarenhet hjälpa andra ska du inte heller tveka att höra av dig. Du behövs!

Glöggmingel i Örnsberg fredagen den 15 december klockan 14-16 på Instrumentv. 19 Torun Boucher (V), äldrenämndens ordförande, deltar och vi diskuterar äldre hörselskadades kommunikationsbehov ska lösas.

Varmt välkomna! 12

Anmäl dig till kansli@hrfstockholm.se eller 08-462 24 30 senast den 12 december.

Lista på alla mottagningar HRF Stockholm upprätthåller en lista på alla hörselmottagningar som godkänts av Stockholms läns landsting och alltså erbjuder hörapparater ur landstingets sortiment. Listan hittar du på vår hemsida http:// hrf.se/stockholm/ om-oss/horselmottagningar-i-stockholm/ Den kan laddas ner som en pdf. På listan framkommer det också vilka mottagningar som inte är ägda av någon hörapparatstillverkare (leverantörsoberoende). Ta kontakt med vårt kansli eller Hörsellinjen om du behöver hjälp. Språkröret nr 4 2017


Föreningssidor

Deckarefterm ddag Afternoon Tea med Marie Bengts torsdag 11 januari klockan 15-17

Marie deckardebuterade med En sax i hjärtat våren 2017. Boken är en charmig pusseldeckare som utspelar sig i Eneby 1957 där den självständiga och färgstarka Hannah Lönn tillsammans med polisen jagar efter en mördare bland hemmafruar, gårdsägare och konditoribiträden i den lilla småländska orten.

Marie berättar om boken och sitt författarskap. Du kan också läsa om henne i Auris nr 5, bland annat om hur hennes hörselnedsättning har betydelse i skrivandet. Du kan köpa boken på plats för 150 kronor och få den signerad.

Bokcirkel Är du intresserad av att vara med i en bokcirkel kan du stanna kvar efter Maries framträdande så planerar vi våren.

Öppet

HUS på

Anmäl dig till kansli@hrfstockholm.se eller ring 08-462 2430 senast 15 december.

Träffa andra med hörselnedsättning! I december träffas vi fredagen den 15 då föreningen bjuder på glögg och samtal med äldrenämndens ordförande Torun Boucher (V) (se annons på föregående sida). Till våren testar vi att träffas som vanligt en gång i månaden och för Afternoon tea med en intressant föredragshållare en gång i månaden. Första eftermiddagstillfället blir torsdagen den 11 januari (se annons ovan). De första "vanliga" träffarna blir tisdagen den 23 januari och tisdagen den 20 februari. Plats: Instrument­vägen 19, Örnsberg. Läs mer i nästa Språkröret och på www.hrfstockholm.se. 08-462 24 30, kansli@hrfstockholm.se

Språkröret nr 4 2017

Välkommen! Ny grupp för drabbade av akustikusneurinom Vi startar en grupp inom föreningen för personer som drabbats av akustikusneurinom. Första träffen blir tisdagen den 16 januari klockan 18 i våra lokaler i Örnsberg. Vi bjuder på kaffe/te och mackor. Tipsa gärna om ni känner någon som drabbats av detta. Akustikusneurinom är en sällsynt och godartad tumör på hörsel- och balansnerven. Varje år diagnosticeras 150-200 nya fall i Sverige så det är en rätt ovanlig åkomma. Vill du träffa andra drabbade är du varmt välkommen till oss! Mera information ger Anne Sjökvist på tfn 08-462 24 31 eller på e-post anne.sjokvist@hrfstockholm.se Välkommen! 13


Klubbinfo

Klubbarna träffas på Instrumentvägen 19.

Klubbinfo Klubbinfo Klubbinfo Klubbin Bridgeklubben

Program för våren 2018: Januari 17, 31 Februari 14, 28 Mars 14, 21 April 04, 18 Maj 02 (20-årsjubileum) 16, 30 Årsavgift 25 kr Spelavgift inkl kaffe/te 10 kr

För dig som är bridgespelare på någon nivå, är ledig dagtid måndagar och vill träffa likasinnade är föreningens Bridgeklubb i våra fina lokaler i Örnsberg perfekt. Vi träffas och spelar varje måndag kl 10.45-15. Vårterminens spel börjar 15 januari! Hör av dig! Välkommen! Årsavgift Spelavgift Spelledare Kassör

50 kr (helår) 20 kr inkl. kaffe/te Björn Åström tel 08–644 53 50 Karl-Herman Sköldvall tel 08–648 89 84 Sonja Sköldvall tel 08–648 89 8

Mahjong-klubben

Nu är det inte många veckor kvar till jul men innan dess träffas vi den 6 december och avnjuter vår jullunch. Första träffen 2018 blir den 17 januari. Kallelse till årsmötet den 31 januari kommer per brev i mitten av januari. 14

Vill du bli medlem? Ta kontakt! Styrelsen Ordförande Mats Olsson tfn 070–730 61 88 maol90@hotmail.com Kassör Wera Sjöström tfn 08–716 04 34 werasjostrom@gmail. com Klubbmäst. Elin Valpeters tfn 076 319 89 31 (sms) elin.valpeters@gmail.com

Konstklubben Först en varm hälsning till alla konstklubbsmedlemmar med tack för i år! Vår nästa aktivitet inom Konstklubben äger rum i januari 2018. Liljevalchs vårsalong tisdag 30 januari, samling kl 12.45 Till början av nästa år planeras renoveringen av Liljevalchs lokaler på Djurgården att vara klar, så vi får tillfälle att se vårsalongen i de helt nyrenoverade lokalerna. Vi kommer att få en guidad visning och som vanligt har vi med oss hörslingor. Vi hoppas, att vi även kan ordna skrivtolkning via skrivplattor och mobiltelefoner. Efter visningen finns möjlighet att dricka kaffe i caféet Blå porten.

Liljevalchs vårsalong är äntligen tillbaka på Djurgården i renoverade lokaler. Det får vara högst 30 personer på den guidade visningen, så det är ”först till kvarn” som gäller. Kostnad: 120 kronor för entréavgift och guidning. Kostnaden betalas in till Konstklubbens plusgirokonto 701158-8 senast torsdagen den 18 januari. Eventuell avanmälan utan kostnad senast onsdagen den 24 januari. Konstklubbens årsmöte lördagen den 24 februari kl 13.00 Närmare information om årsmötet skickas per post till alla medlemmar i mitten av februari, men vi vill redan nu hälsa er välkomna till årsmötet. Som vanligt börjar vi med en föreläsning om konst och en buffé före mötet. Fler aktiviteter under våren Än är inte våra planer klara för vårens aktiviteter men vi hoppas att kunna ordna ett par trevliga utflykter. Information om dessa kommer i Språkröret om utgivningstiderna passar eller via mejl och brev. Gustavsbergs porslinsmuseum och konstverksamhet i närheten. Detta är tänkt att bli en eftermiddagsutflykt i mars med SL-buss till och från Gustavsberg. Stockholms konstsalong troligen den 5 april. Detta datum ska man ha en ”vip-visning” för konstklubbar med Språkröret nr 1 2017


Medlem i klubb ska också vara medlem i Hörselskadades förening i Stockholm. Anmälan till aktiviteter kan även ske via e-post kansli@hrfstockholm.se, texttel 462 24 35, eller telesvar 462 24 36.

Föreningssidor

info Klubbinfo gratis inträde. Som vanligt röstar vi om vilket konstverk som Konstklubben ska köpa. Även i år håller utställningen till i Lavalhallen i Järla sjö i Nacka. I lokalen finns ett kafé. Vi återkommer om tid och samlingsplats. Dagsutflykt i Södermanland Vi planerar att ordna en heldagsutflykt i början av maj med pendeltåg till Södertälje och sedan abonnerad buss till några platser, till exempel Grafikens hus i Södertälje, Lagårn i Ullsta, glashytta i Skeppsta och kanske också Tullgarns slott.

TSS-klubben

I år har det sociala nätverket Hör och Häpna firat 25 årsjubileum. Öppet Hus. Den 28 november berättar Birgitta och Kalle Eriksson om sin resa till Japan. Observera att kvällen börjar redan kl. 16.00 Mer information kommer i samband med inbjudan. Vi fortsätter med våra träffar torsdagar mellan klockan 11 och 13, då vi tränar TSS och umgås. Sista gången för i år är den 7 december då vi firar TSS-klubben 30-årsjubileum. Klubbens festkommitté utlovar en festlig samvaro med mat (inte julmat denna gång) och underhållning. Vi träffas vid klockan 12. Anmäl ditt deltagande genom att betala 50 kronor till vårt plusgiro 22 24 02-0. Vi ses igen på det nya året torsdagen den 25 januari 2018, klockan 11.

Drygt 50 personer deltog i klubbens konstutlottning den 28 oktober. Vi minglade, åt en god buffé och fick höra om konstverken. Ingegerd Bergkvist vann första pris i den spännande utlottningen. Hon valde akrylmålningen ”Fårö” av Kerstin Mattsson. Vill du bli medlem? Ta kontakt! Ordförande Nisse Forslund 070–49 69 145 Sekreterare Anna-Lena Hörnkvist 070 757 71 28 Kassör Karl-Hugo Eriksson tel 08–768 23 06 Årsavgift 175 kronor Plusgirokonto 70 11 58 – 8 Org.nummer 802416–2227 Språkröret nr 1 2017

Nätverket Hör & Häpna

Årsmötet äger rum den 22 februari 2018. Motioner skall lämnas till arbetsgruppen senast två veckor i förväg. I samband med årsmötet serveras en lättare lunch. Årsavgift: 50 kronor Plusgiro: 22 24 02 –0 Vänliga hälsningar från arbetsgruppen

Planeringsmötet för 2018 hålls efter att tidningen gått i tryck. Därför har vi ingen information ännu för nästa år, men vi fortsätter på samma sätt som tidigare med att ordna trevliga kvällar med intressanta ämnen tillsammans med lite mat och dryck. Du kommer i god tid få information om vårens aktiviteter. Avgiften för att få information via mail är 50 kr och via post kostar det 130 kr Avgiften sätts in på vårt bankgiro 50399393 och glöm inte skriva ditt namn på talongen. Observera att bara en familjemedlem behöver betala avgiften. Vi önskar er alla ett fortsatt bra 2017 och en bra början på 2018! Hör och Häpna c/o Hans Lindberg Tenorgränd 118 162 47 Vällingby tfn 070-398 73 90 e-post: h.lindberg.se@gmail.com

Ingegerd Bergkvist 070–581 08 76 ia.bergkvist@gmail.com

Kassör: Ingegerd Bergkvist tfn 070-581 08 76 (sms) e-post ia.bergkvist@gmail.com

Eva Sjögren 08–768 27 73 evajgsjogren@gmail.com

Information: Gunnel Klingström, tfn 070-388 66 67 e-post: gunnel.klingström@gmail.com

På föreningens hemsida finns alla Hör Anna Svensson och Häpnas aktiviteter. Se fliken ”Kalen0157–300 55 / 070–42 43 765 (sms) der” på www.hrfstockholm.se annaksv97@yahoo.se 15


POSTTIDNING B Returnera till Språkröret, Hörselskadades förening i Stockholm, Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten

Stängda dagar på kansliet

Kansliet är stängt tisdagen den 5 december på grund av personalutbildning. Sista expeditionsdagen på kansliet inför jul- och nyårshelgerna är fredagen den 15 december. Kansliet öppnar igen måndagen den 8 januari.

Personal på kansliet

Vi som jobbar på kansliet är Oscar Hedenfeldt, Lena Pettersson, Ilkka Lindroos och Anne Sjökvist. Vi finns här för er, tveka aldrig att kontakta oss.

Teatersamarbete

Som medlem i HRF Stockholm får du 20% rabatt på teaterbiljetter till Dramatens textade föreställningar. Stadsteatern och Dramaten textar vissa föreställningar. Ring och fråga eller se på deras hemsidor. Däremot har Stadsteatern inte längre kvoter för hörselskadade vid dessa föreställningar så det gäller att boka i god tid.

Vi säljer miljömärkta batterier

Föreningen säljerOscar som Hedenfeldt. tidigare miljö­ märkta hörapparatbatterier. Notera att betalning sker genom faktura då vi inte tar emot kontanter. Prisuppgifter finns på expeditionen och hemsidan.

Medlemsavgifter

Ett medlemskap i HRF kostar 300 kronor per år för huvudmedlem och 75 kronor för familjemedlem. Som dub-

På kansliet

Gilla oss på Facebook Följ oss på Twitter Du hittar oss som HRFsthlm.

belansluten medlem i flera föreningar i samma distrikt tillkommer en avgift per förening. Från och med i höst kan du betala medlemsavgiften genom autogiro och då dras 25 kronor i månaden från ditt konto om du hör till en förening. Om du har frågor kan du kontakta vår expedition.

Låna slinga som förmån

Är du medlem i Hörselskadades förening i Stockholm? Då har du möjlighet att utan kostnad låna slingsystem från föreningen. Utlåning sker till medlemmar för privata sammankomster såsom dop, begravning, examensfest, födelsedagsfirande eller jubileumsfest. Eller vid personlig rådgivning, exempelvis hos fastighetsmäklare, läkare, bank eller advokat. Systemet innehåller enheter som är både sändare/mottagare och sådana som bara är mottagare. Kontakta expeditionen!

Tv-textning på sidan 199

Textningen finns under samma sidnummer på kanalerna SVT, TV3, TV4 och Kanal 5. Det gäller även kanalerna som drivs av bolagen ovan, såsom Barnkanalen, Kanal 7 och Kanal 9 med flera.

Granskningsnämnden

Tycker du att textningen på tv är dålig – ­eller har den helt och hållet uteblivet? Gör en anmälan till Granskningsnämnden för radio och tv, direkt på ­ nätet www.mprt.se/sv/att-anmala/anmalprogram/anmalan/ eller hör av dig till kansliet för kontaktuppgifter.

SMS till 112

Du som hör dåligt kan kontakta 112 via sms istället för att ringa. Då ska du först registrera ditt mobilnummer genom att lämna dina uppgifter på www.sosalarm. se/viktiga-telefonnummer/112/112-fortal--och-horselskadade/

Hörselskadades förening i Stockholm Besöksadress Instrumentvägen 19 Postadress Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten E-post kansli@hrfstockholm.se Hemsida www.hrfstockholm.se Organisationsnr 802001–5551 Plusgiro 15 66 88-4 Ordförande Anna Quarnström anna.quarnstrom@hrfstockholm.se

16

Telefon- och expeditionstider Måndag–torsdag kl 10.00–12.00 Fredagar är expeditionen stängd. Telefonnummer Expedition Kanslichef Telesvar Texttelefon Redaktör

462 24 30 462 24 38 462 24 36 462 24 35 462 24 31

Bokning av samlingssal görs via telefon 462 24 30 (under expeditionstider) eller e-post till kansli@hrfstockholm.se. Anmälan till aktiviteter görs via telesvar 462 24 36, texttel 462 24 35 eller e-post kansli@hrfstockholm.se. Adressändring och medlemsanmälan: HRF:s medlemsregister, tel 457 55 48 (tis och ons 9–11, 13–15 samt tors 13–15), e-post medlemsregistret@hrf.se.

Språkröret nr 4 2017

Profile for Språkröret

Språkröret nr 4 2017  

Medlemstidning för HRF Stockholm.

Språkröret nr 4 2017  

Medlemstidning för HRF Stockholm.

Advertisement