Page 1

Språkröret

Senaste nytt på www.hrfstockholm.se

för Hörselskadades förening i Stockholm

Nytt sortiment & tillgänglig kultur

Språkröret nr 3 2017

nr 3 augusti 2017 årgång 74


Redaktörens ruta

Hoppfull utveckling

3 Ledaren

det känns fortfarande

Foto: Patrick Miller

Innehåll nr 3 2017 4 Nytt sortiment hörapparater

4

6 Så tycker företagen

Foto: Kalle Spens

8 Hörselvård i Georgien 11 Möte med kultur borgarråd

8

13 Lyckat besök på SVT Undertext 14 Kalendarium 15 Klubbsidor

13

som att jag precis kommit tillbaka från min föräldrarledighet. Hela tiden ser jag utveckling och möjligheter för oss som hör dåligt att vara mer och mer delaktiga i samhället. Bara nu i sommar så kan vi se hur hörapparatssortimentet och hjälpmedelssortimentet förnyats, något som kommer tusentals människor till godo. Konstutställningar som Kännbart tänjer gränserna för skapande och upplevandet av kultur, oavsett hur bra man hör eller ser. Jag ser människor dela erfarenheter om hur det är att höra dåligt genom sociala media på ett sätt som varit omöjligt när jag själv växte upp på 70 och 80-talet. Allt med ny teknik är inte bra, men när vi samarbetar och hjälper varandra så kan saker som tidigare var omöjligt helt plötsligt vara självklarheter! Oscar Hedenfeldt, redaktör

Gå till Färgfabriken med Konstklubben!

Skänk en gåva till föreningens verksamhet Din gåva till föreningen är betydelse­full. Plusgiro 15 66 88–4. Kontakta kansliet för mer i­nformation (se sidan 16).

Språkrörets redaktion Språkröret ges ut av Hörselskadades förening i Stockholm och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare och redaktör: Oscar Hedenfeldt oscar.hedenfeldt@­ hrfstockholm.se Omslag: Urval av landstingets hörapparatssortiment Foto: Patrick Miller Upplaga: 2 800 ex Tryck: Åtta 45 ISSN: 1404-6121

2

Två av Marianne Lindberg De Geers verk.

Språkrörets utgivning 2017: Nr 4 utkommer vecka 47, manusstopp 27/10.

I höst har Marianne Lindberg de Geer den retrospektiv utställning Full speed ahead på Färgfabriken. Ta chansen att följa med HRF Stockholm och Konstklubben på en spännande visning med henne!

Redaktionen ansvarar inte för ­obeställt material och ­förbehåller sig ­rätten att korta insända texter.

Datum: 25 oktober kl 17.30 Entré: 60 kr (studenter och pensionärer 50 kr), själva visningen är kostnadsfri! Adress: Lövholmsbrinken 1 Anmäl till: kansli@hrfstockholm.se Vi har med hörselteknisk utrustning.

Språkröret nr 3 2017


Ledaren

Våra frågor är alltid aktuella i skrivande stund mot sitt slut. Förutom det vanliga kännetecknen som varmare väder, fullt med folk på stadens uteserveringar och flanörer med sandaler hoppas föreningen att ni alla fått lugn och ro och kanske rentav lite rosiga kinder i solen. Medan många av oss har haft det lugnt kan jag samtidigt konstatera att det inte varit ont om hörselrelaterade nyheter under sommaren. Ja redan innan sommaren officiellt inletts till och med. Vår förening inledde ett unikt samarbete med Stockholm stad för en tillgängligare kultur i maj, Den 14:e juni beslutade Stockholms landstingsfullmäktige att, trots omfattande kritik från flera tunga instanser liksom Hörselskadades distrikt i stockholms län som är vårt språkrör i landstingsfrågor som denna, behålla systemet med fritt val av hjälpmedel. Vår förening tog nyheterna med ro och genomförde istället ett helt sommarprogram runt om i staden där man mötte medborgare av alla åldrar och mätte och uppmärksammade hörsel.

sommaren lider

Språkröret nr 3 2017

Detta uppmärksammades av media så kanslichef Oscar fick rycka in i P4 (den 4:e juli för den som vill lyssna igen) för att prata om hörsel, hörseltester och textning. Samma vecka befann sig hrf i Almedalen något som fick stort genomslag. Även distriktet fanns representerat liksom undertecknad (om än i annat uppdrag). Så i augusti läser jag om att den amerikanske senaten på andra sidan Atlanten precis godkänt ett lagförslag som ska öka tillgängligheten till hörapparater till rimliga kostnader för hörselskadade. Enligt förarbetet till lagförslaget går ett antal miljoner hörselskadade i landet utan hörapparater eftersom dessa i regel kostar kring 5 000 usd och långt ifrån alla har råd eller har en försäkring som täcker detta. Nu ligger lagförslaget på President Donald Trumps bord för att hanteras eller förstås allra helst signeras. Visste ni förresten att en lång rad presidenter i usa var eller är hörselskadade, Ronald Reagan och Bill Clinton för att nämna några. Något att tänka på de här sista varma kvällarna

innan hösten nalkas. Om vi vill så kan såklart även vi bli presidenter. Inga konstigheter. Men först behöver vi förstå oss vikten av vår hörsel, uppmärksamma om något inte fungerar som det ska och ibland också få rätt till hörapparater på humana och rättvisa villkor (oberoende om vi är jänkare eller bor i Sverige). Vi på föreningen ser fram emot ett spännande höstprogram och hoppas ni gör detsamma! Anna Quarnström, ordförande

Miljöförvaltningen visar på bullerbrister

Hjälp någon att prova hörselapparat!

under 2016 och 2017 har miljöförvaltningen genomfört ett projekt där man särskilt undersökt förekomsten av buller från fasta installationer i förskolor. För höga bullernivåer ses som hälsofarligt och ska åtgärdas. En första rapport publicerades strax före årsskiftet 2016 och behandlade Norrmalm och Södermalm. Där visade sig 73% respektive 78% av de förskolor som fått tillsyn inom ramen för projektet ha bullernivåer som överskred riktvärdet. Mätningarna för 2017 är avslutade och arbetet med att sammanställa resultatet pågår.

vi är många som själva hört dåligt i många år, eller levt med nån som hört dåligt. För dig som vill använda dina erfarenheter av att prova ut hörapparaten för att hjälpa andra så organiserar vi i hrf Stockholm nu handledare. Du som ställer upp kommer få gå en handledarutbildning på en dag och sen få möjlighet att stötta en medmänniska som ska gå igenom hörselrehabiliteringen. Kontakta kansliet på kansli@ hrfstockholm.se eller 08-462 24 30 om du är intresserad! Känner du nån som ska prova ut en hörapparat här i Stockholm så får du gärna tipsa dom om att hrf Stockholm har handledare som kan vara ett stöd!

3


Reportage

4

Sprรฅkrรถret nr 3 2017


Reportage

Foto: Patrick Miller

Nytt sortiment av hörapparater Sedan snart tre månader (15 juni) har det varit möjligt att välja en hörapparat från Stockholms läns landstings nya sortiment. I det ingår 5 olika leverantörer med sammanlagt 65 olika modeller. Språkröret har frågat de privata aktörerna vad de tycker om det nya sortimentet. Text: Jenny Ryltenius

hörapparaterna i det nya sortimentet finns i en mångfald av varianter och modeller (se faktaruta). I utbudet finns bland annat högteknologiska apparater vars ljud kan styras i mobilen eller kopplas mot TV:n - utan mottagare/ fjärrkontroll emellan. Det fanns inte tidigare. Eftersom det råder så kallat ”Fritt val” i Stockholm kan den som behöver hörapparat välja en hörapparat ut landstingets sortiment utan kostnad, eller använda sig av Fritt val. Vid Fritt val köper brukaren hörapparaterna utanför landstingets sortiment. Hela eller delar av kostnaden täcks då av en hörselcheck från landstinget. I många fall får den enskilde lägga till en summa ur egen ficka, utöver hörselchecken. I vissa fall tusentals kronor. I Stockholms län finns åtta olika företag som har tecknat

Språkröret nr 3 2017

avtal med landstinget om att prova ut hörapparater. Förutom sitt eget sortiment är de privata mottagningarna även skyldiga att tillhandahålla alla hörapparater som landstinget har upphandlat. Trots det kommer endast 20 procent av hörapparaterna som provas ut från landstingets upphandlade sortiment. Det har framförts kritik från både Hörselskadades Riksförbund och Svenska Audionomföreningen, mot att de privata hörselmottagningarna inte är oberoende av hörapparatsindustrin. Personer som vänder sig till en privat mottagning får i mycket hög utsträckning just de hörapparater som mottagningens ägarkoncern tillverkar. Även Socialstyrelsen har riktat kritik mot detta i en rapport från 2016. Bland annat konstaterar myndigheten

att det är mycket problematiskt ur ett vårdetiskt perspektiv att audionomerna, som ska hjälpa patienten att hitta rätt hörapparater, har dubbla roller som försäljare och vårdgivare. Mot bakrund av detta är det intressant att veta vad de privata aktörerna tycker om det nya upphandlade sortimentet. En rundfrågning som Språkröret har gjort visar att de privata mottagningarna överlag tycker att det nya sortiment som landstinget har upphandlat är bra. Audika, som är den största privata aktören säger tillexempel att hörapparaterna i det nya sortimentet har bättre teknik än det som fanns tidigare. Dock vidhåller alla att det egna sortiment kompletterar landstingets utbud. Läs deras svar på nästa uppslag. 5


Reportage

Foto: Patrick Miller

Så här tycker de privata företagen Vi frågade samtliga företag med landstingsavtal när det nya sortimentet började gälla i juni. Sex av företagen svarade innan tidningen gick i tryck i augusti.

Audika genom verksamhetsutvecklare Reza Zarenoe

AudioNova genom verksamhetschef Mikael Andersson Huss

AB Suavis Hörsel genom verksamhetschef Roshanak Kiani

Vad tycker ni om det nya sortimentet? – Hörapparatsteknologin utvecklas varje år och blir bättre och bättre. I och med ett nytt upphandlat sortiment så har hörapparaterna i det sortimentet också bättre teknik än det sortimentet som fanns tidigare. Vi är måna om att presentera ett privat (Fritt val) sortiment som är likvärdigt eller bättre än landstingets upphandlade sortiment. Varför tror du att cirka 80 % av hörapparaterna kommer från Fritt val? – En möjlig förklaring skulle kunna vara att hörapparater inom sll :s sortiment inte har varit lika avancerade som de är inom Fritt val-sortimentet. För oss är det viktigaste att våra patienter är nöjda oavsett vilken hörapparat man väljer. Vi är måna om att alltid erbjuda den senaste tekniken som i större grad kan matcha patienternas behov. Därför uppdaterar vi kontinuerligt vårt privata sortiment. Detta skulle kunna vara en möjlig orsak till varför patienter oftare valt bort sll :s sortimentet.

Vad tycker ni om det nya sortimentet? – Vi tycker det är bra att vi nu fått ett upphandlat sortimentsavtal att arbeta med eftersom vi fram till den 15: de juni levt med flera parallella avtal som skapat förvirring. Vi arbetar med ett stort utbud av produkter både via upphandlat sortiment och vårt eget sortiment så kunden kan få en lösning som passar just dem. Vårt egna sortiment kompletterar landstingets utbud väl. Varför tror du att cirka 80 % av hörapparaterna kommer från Fritt val? – Jag tror det beror på att valfriheten finns där och att kunden kan få produkter som är specifikt anpassade utefter deras behov. Val av rätt lösning och också rätt produkt sker i mötet mellan kunden och audionomen. Utifrån kundens behov finner kunden ofta möjligheten till den bästa lösningen för sina behov i vårt eget sortiment.

Vad tycker ni om det nya sortimentet? – Det är moderna och bra hörapparater. Vi, som är leverantörsoberoende, försöker hela tiden att erbjuda det senaste och bästa från olika leverantörer utifrån kundens behov och önskemål, även från de som inte är med i avtalet med sll . Patienterna i Stockholm har ett enormt utbud av hörapparater från alla de ledande tillverkarna i världen. Det skiljer sig mot andra landsting. Varför tror du att cirka 80 % av hörapparaterna kommer från Fritt val? – Vi är leverantörsoberoende och vi erbjuder det upphandlade sortimentet till samtliga patienter, samtidigt som vi erbjuder ett bra urval av hörapparater från flera av de ledande tillverkarna. Med fullständig information till patienten, som vi givetvis dokumenterar, så tar patienten ställning till vilka hörapparater han/ hon vill ha.

6

Språkröret nr 3 2017


Reportage

Ett urval ur landstingets sortiment av hörapparater.

Eartech (Earsafety International AB) genom chef Heléne Ljung

Hörbart genom vd Magnus Eriksson

Hearing genom verksamhetschef Anna Ericsson

Vad tycker ni om det nya sortimentet? – Landstinget har gjort ett bra jobb vad gäller upphandlingen. Det ser ut vara ett brett sortiment med bra hörapparater som täcker de flestas grundbehov. Varför tror du att cirka 80 % av hörapparaterna kommer från Fritt val? – Den höga siffran gäller inte Eartech. Uppskattningsvis väljer ungefär hälften av våra kunder en apparat från landstingets sortiment. Det beror troligen på att vi inte är knutna till någon hörapparatstillverkare. I de fall våra kunder väljer en apparat ur vårt sortiment ska det vara en påtaglig skillnad mot landstingets sortiment och framförallt är vi måna om att kunden ska förstå och uppleva denna skillnaden. Hos oss är det vanligaste skälet till att kunden väljer ur vårt sortiment att vi har en hörapparat som inte finns på landstingets lista men som har efterfrågade egenskaper.

Vad tycker ni om det nya sortimentet? – Det nya upphandlade sortimentet är något bättre än tidigare. Som oberoende hörselmottagning erbjuder vi alla tekniknivåer från alla leverantörer. Det ger våra kunder möjlighet att ta del av resultatet från den mest aktuella forskningen och utvecklingen inom hörselområdet. Varför tror du att cirka 80 % av hörapparaterna kommer från Fritt val? – En anledning kan vara att vi kan erbjuda en högre tekniknivå till våra kunder även då de inte behöver betala mer än om de väljer ett hjälpmedel ur landstingets sortiment. I vårt egna sortiment finns det mycket få begränsningar vilket är viktigt då vi alltid försöker se till hela situationen, inte bara att själva hörapparaten ska fungera. Det är i många fall minst lika viktigt för våra kunder att höra bra i telefon, på tv och i svåra sociala sammanhang. Då kan vi i vårt eget sortiment ofta skräddarsy bättre lösningarna som fungerar i alla situationer.

Vad tycker ni om det nya sortimentet? – Det är ett ok sortiment, vårt egna sortiment kompletterar sll : s sortiment samt är utvalt efter de resultat vi får av utprovade hörapparater. Varför tror du att cirka 80 % av hörapparaterna kommer från Fritt val? – Vi har inte den höga procenten Fritt val i vår verksamhet och varför det är så på andra mottagningar har jag ingen åsikt om. Vi lägger fram båda sortimenten och kunden väljer sedan efter funktion och vad som passar dem bäst.

Språkröret nr 3 2017

Alla leverantörer: Upphandlade leverantörer av hörapparater i Stockholms läns landsting sedan juni 2017: Sonova Nordic, Sivantos, AB Widex, GN Hearing, Oticon AB. Se hela utbudet på www.1177.se/ Stockholm/Tema/Hjalpmedel/ Produkter/Horsel/Horapparater/

7


Reportage

Bland de 683 barn vi testade hittade vi 15 barn som behövde hörapparat.

Parivash tar audiogram i hemmet.

Svensk hörselvård i Georgien Ännu en lyckad resa till Östeuropa med kunskapsspridning och hörseltester. Text & foto: Karl-Erik Spens 8

yrkesbakgrund från den svenska hörselvården har sedan 2005 arbetat i Georgien med hörapparatanpassning, utbildning med mera för att hjälpa hörselskadade barn till en bättre skolgång. Detta arbete har organiserats av ett par medlemmar i Hörselskadades Förening i Stockholm. Till stor del har det finansierats av Svenska Institutet och bitvis av privata donatorer och flera generösa firmor i branschen. I Georgien har vi under dessa år haft Maia Beradze-Johnsson som kontaktperson. Hon är barnläkare och har varit medicinsk rådgivare till den georgiska regeringen. I maj 2017 åkte fem av oss till Kharagauli, ett område i västra Georgien en bit upp i de Kaukasiska bergen. En tidigare guvernör där hade

en grupp med olika

Språkröret nr 3 2017


Reportage

Linn Nettelvik från svenska ambassaden delar samarbetstårtan.

via Maia Beradze-Johnsson, hört talas om att vi 2013 hade testat hörseln på 286 skolbarn i Gori och hittat flera barn (drygt 3%) med stora behov av hörapparat. Även 18% av lärarna i skolan fick hjälp. Nu ville också den nuvarande guvernören få hjälp med cirka 600 barn i sitt område, som var stort. Många morgnar fick vi stiga upp tidigt för att åka bil en timme till den skola vi skulle vara i. Den mesta arbetstiden tillbringade vi i 12 olika skolor där vi brukade få tillgång till fyra–fem klassrum. Barn från ett 20-tal mindre skolor i närheten kom med buss. Ett rum avsattes för att prata med varje barn och ge dem ett audiogram med namn skrivet med både georgiska och svenska bokstäver, skolans namn, vilken klass barnet gick i och ålder, Språkröret nr 3 2017

plus eventuella hörselproblem. Sedan fick barnet vänta på att få hörseln testad i något av mätrummen där någon av oss var beredd med ett otoskop för att kolla hörselgången och en audiometer. Det blev många praktiska problem som måste lösas varje gång vi kom till en ny skola. Det kunde vara el-kontakter som satt för långt bort i rummet och då måste man flytta möbler eller försöka uppbringa en förlängningssladd. Dörrarna gnisslade och det pratades alltför ofta för högt i korridorerna, vilket störde mätningarna. Ibland var det också så kallt i rummen där vi skulle sitta att man var tvungen att ställa dit en portabel vedspis. Bland de 683 barn vi testade hittade vi 15 barn som behövde hörapparat.

Då gjordes genast ett avtryck och en hörapparat anpassades. En georgisk audionom, Tamila Matitashvili, färdigställde insatserna. Vårt arbete blev snabbt känt och också omtalat i den lokala pressen. Även den svenska ambassaden tyckte vårt arbete var så intressant att de kom på besök för att se vad vi gjorde. Ortens honoratiores, guvernören och dennes rådgivare samt flera av rektorerna från berörda skolor kom också dit. Ytterligare en guvernör har nu visat intresse! Vi som var inblandade i detta skolprojekt inkl. för- och efterarbete var Helena Lanzer-Sillén projektledare, Ewa Martony specialpedagog, Rasoul Metram audionom, Parivash Ranjbar fil. dr, Birgitta Sköld audionom, och Karl-Erik Spens tekn. dr. 9


Nyheter

Öppna mottagningar har stadens heminstruktörer öppna mottagningar dit man kan vända sig med frågor kring hörsel. Heminstruktör Heminstruktörer finns bland annat tillgängliga vid dessa tider för rådgivning, information och enklare service av hörapparater. Här kommer en lista över ett antal såna tillfällen. Välkommen!

runtom i stockholm

rio träffen ,

Sandhamnsgatan 4, Onsdagar kl 14.00–15.00. Datum: 30/8, 27/9, 25/10, 29/11 och 20/12. senior träffen , Bo Bergmansgata 4. Tisdagar kl 10.30–11.30. Datum: 12/9, 10/10, 7/11 och 12/12. kista bibliotek . Måndag den 4/9 kl.13.00–14.00, studioteket, Kista bibliotek, Kista galleria, KistaC. rinkeby bibliotek . Måndag den 4/9 kl.14.30–15.30, studierum 2, Rinkeby bibliotek, Skårbygränd 1, Rinkeby C.

husby öppna mötesplats .

Tisdagen den 5/9 kl.11.00-12.00, Husby öppna mötesplats, Oslogatan 16, Husby C. hässelby villastads bibliotek . Onsdag den 6/9 kl.10.45–11.45, Hässelby Villastads bibliotek, Åkermyntans C. växthuset . Onsdag den, 30/8, 6/9, 13/9 kl.13.00–14.30, Växthuset, Ångermannagatan 162, Vällingby C. vällingby bibliotek . Onsdag den 13/9 kl.11.00–12.00, Vällingby bibliotek, Vittangigatan 24, Vällingby C. tensta medborgarkontor . Torsdag den 31/8, 14/9 kl. 11.00–12.00, Tensta medborgarkontor, Tenstagången 49, Tensta C bibblerian . Fredag den 8/9 kl. 14.00– 15.00, Bibblerian, Hässelby Torg 10, Hässelby Gård. husby bibliotek . Fredag den 8/9 kl.11.00–-12.00, Husby bibliotek, Edvard Griegsgången 9, Husby C.

HÄNG MED PÅ

BANGOLF! Häng med och spela bangolf med HRF Stockholm! Den 30 augusti kl 18 träffas vi på de nyöppnade banan i Aspudden och umgås, spelar en runda och har det kul! Adress: Hövdingagatan 14 (T-bana Aspudden) Ingen föranmälan! Det kostar 100 kr. Läs mer på golfbarenaspudden.se. Är det dåligt väder så kolla föreningens hemsida eller Facebook.

Hörselskadades förening i Stockholm Telefon 08–462 24 30 (taltel) E-post kansli@hrfstockholm.se

10

Kännbart visas på Scenkonstmuséet mellan den 7 september och 13 oktober kommer utställningen Kännbart att visas på Scenkonstmuseet. Här kan man som besökare uppleva konst utan att använda syn eller hörsel! Under perioden planerar man bland annat ett antal visningar med hörselteknik, mer uppgifter ska komma på Scenkonstmuseet senare i augusti.

ÖPPE T

HUS Träffa andra med hörselnedsättning! Välkommen till vår ö ­ ppet hus-­verksamhet för er som vill träffas och utbyta erfaren­heter. Vi fortsätter träffas v­ arannan tisdag mellan klockan 11 och 13 med start 22 september. Plats: Instrument­vägen 19, Hägersten/Örnsberg. Läs mer på www.hrfstockholm.se.

Hörselskadades förening i Stockholm Telefon 08–462 24 30 (taltel) E-post kansli@hrfstockholm.se

Språkröret nr 3 2017


Stockholm

Föreningssidor

Glada volontärer och medarbetare i Rålambshovsparken.

HRF Stockholm syntes i sommar sommargågator i söder så tog hrf Stockholm chansen att ge flanörer möjlighet att testa hörseln med appen hörseltestaren och diskutera olika hörselfrågor vid två tillfällen. Många passade även på att delta i vår tävling där vi i samarbete med VainSthlm hade ett quiz med hörselfrågor där vinnaren fick hörlurar! Vi la även en aktivitet med samma innehåll i Rålambshovsparken, strax innan en textad föreställning av Parkteaten. Det visade sig väldigt lyckat då vi nådde många människor, dels kunde gå tillsammans och se föreställningen efteråt.

Gruppbesök på Kommsyn

Kulturborgarrådet mötte HRF Stockholm

6 oktober kl 10.00–11.30 är vi välkomna till Kommsyn i Fruängen. Där kommer vi få information om hur de jobbar för att vi ska få bra hörselhjälpmedel och om de nya hjälpmedel som landstinget precis upphandlat! Adress Bergtallsv. 2 (samma hus som Hjälpmedelscentralen). Slinga kommer att finnas och skrivtolk är beställd.

tillgänglighet till kulturen stod i centrum när hrf Stockholm, genom ordförande Anna Quarnström och styrelseledamöterna Roland Hedman, Jan Lamby och Ahmed Sheikdahir träffade stadens kulturborgaråd, Roger Mogert. Ett konkret resultat av mötet är att föreningen ska dela med sig av den informationen man får om brister i tillgängligheten på hörselområdet när det gäller kulturen direkt till stadshuset. Ambitionen är att se om staden på olika sätt kan pussla ihop lösningar, inte minst när det gäller de mindre kulturinstitutionerna i Stockholm.

när staden skapade

Språkröret nr 3 2017

fredagen den

11


Föreningssidor

Karin Karlsson Hutt, längst till höger, med glada besökare på SVT.

Direkttextning av SVT Forum.

Föreningen hälsade på SVT Undertext i slutet av maj besökte hrf Stockholm svt Undertext i tv-huset för en guidad tur och presentation av deras verksamhet. Karin Karlsson Hutt på svt Undertext tog emot oss tillsammans med kollegan Johanna som

skötte skrivtolkningen under presentationen. svt Undertext direkttextar och undertextar alla sorters program för Sveriges television. Deras arbete kräver snabbhet både i fingrarna och huvudet. På textremsan

ryms 37 tecken på de två raderna. Samtidigt som man lyssnar och skriver så måste man ha en redigeringsprocess i huvudet så att det man skriver blir begripligt. Det innebär att man måste ha en hög simultankapacitet.

Illustration: Pia Koskela

Hörselveckan 2017 är snart här!

Tips på hörselslingor slingkommissionen Stockholm har fått massor av tips på bra och dåliga slingor under sina första tid, se bara listan nedan! • Kulturhuset Fanfaren i Farsta • Kretsteatern • Hägerstensåsens Medborgarhus • ArkDes • Historiska museet (Auditoriet) • Turteatern

12

• • • •

Södra teatern Kulturhuset Danderyds sjukhus Stockholm stadshus

Vill du också hjälpa till? Gilla och dela Slingkommissionen Stockholm på Facebook och kom själv med tips på bra och dåliga slingor runtom i Stockholm!

mellan den 16 och 22 oktober kommer vi att ha olika aktiviteter runt om i Stockholm för att sprida information om oss och om våra frågor. Det är viktigt för att vi ska fortsätta bli fler medlemmar och påverka samhället. Förra året genomförde vi bland annat både skrivtolkad stå-up och Friskis och Svettis-pass. Vill du hjälpa till eller har du själv en idé så är du varmt välkommen att kontakta kansliet, enklast via e-post kansli@hrfstockholm.se. Vi kommer att lägga upp information på sociala media i takt med att planerna blir klara. Dessutom kommer andra föreningar och distrikt också att ordna aktiviteter på olika sätt. Alla aktiviteter kommer finnas listade på kalendern på hrf .se med taggen ”hörselveckan”.

Språkröret nr 3 2017


Föreningssidor

KALLELSE TILL:

HÖSTMÖTE 2017 ONSDAGEN 8/11 I FÖRENINGENS LOKALPÅ INSTRUMENTVÄGEN 19, HÄGERSTEN Program 17.30–19.00 Registrering och servering av kaffe/te samt tilltugg 18.00 Markus Sterky, SVT pratar om Hörbarhet 19.00 Höstmöte inleds 19.30 Höstmöte avslutas Slinga finns, skrivtolk är beställd. Behöver du teckenspråkstolk ber vi dig kontakta Tolkcentralen. Handlingar finns i föreningslokalen och på www.hrfstockholm.se från den 25 oktober.

Förslag till dagordning 1 Höstmötet öppnas 2 Fråga om kallelse skett enligt stadgarna 3 Fastställande av antalet röstberättigade 4 Fastställande av dagordning 5 Val av mötesfunktionärer 6 Förslag till verksamhetsplan och budget för 2018 7 Rapporter 8 Övriga frågor 9 Mötet avslutas Välkomna!

Tyck till om SVT du tittar säkert på SVT men hör du? Den 8 november kommer Markus sterky från SVT till vårt höstmöte för att prata om hörbarhet. Vill du komma med konkreta synpunkter på goda och dåliga exempel? Maila oss innan den 1 november med programtitel, avsnitt och vad som var bra eller dåligt.

Informationsdag om hörsel! Under Hörselveckan 16-22 oktober kommer distriktet att anordna en föreläsningseftermiddag på temat hörsel. Håll utkik på distriktets hemsida: www.distriktet.info för mer information under hösten!

Språkröret nr 3 2017

13


Klubbinfo

Kalendarium hösten 2017 30 augusti Minigolf på golfbaren Aspudden, läs mer på sida 10. 14 september Premiär för handledarutbildningen, läs mer på sida 3. 5 oktober Teknik och kommunikationsmässa på Kulturhuset 6 oktober Gruppbesök på Kommsyn, läs mer på sida 11. 16–22 oktober Hörselveckan 25 oktober HRF Stockholm och Konstklubben går på konstvisning på Färgfabriken, läs mer på sida 2. 8 november Höstmöte med besök från SVT om Hörbarhet

Klubbarna träffas på Instrumentvägen 19.

Klubbinfo Klu Bridgeklubben Höstens spel börjar den 11 september! Varmt välkomna att delta i våra partävlingar som håller på hela hösten varje måndag mellan 10.45 och 15.00. Hör av dig till spelledarna. Välkomna! Årsavgift 50 kr. Spelavgift 20 kr (inkl kaffe/te).

Foto: Sören Vilks

Spelledare: Björn Åström, tel 08 644 53 50. Karl-Herman Sköldvall, tel 08 6488984. Kassör: Sonja Sköldvall, tel 08 6488984.

Mah Jong-klubben Välkomna åter efter en förhoppningsvis skön sommar. Vi träffas varannan onsdag kl 13.00–16.00 med början 31 augusti. Nya medlemmar är som alltid välkomna. Ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen.

Bild från Billy Elliot på Stadsteatern.

Textad teater i Stockholm STADSTEATERN Billy Elliot 27/9, 15/10, 4/11 Nattorienterarna 5/9 13/10, 11/11 Mio min Mio 5/9, 28/9, 14/10 Vem är rädd för Virginia Woolf 17/10, 11/11, 8/12 Våra drömmars stad 23/11, 9/12, 17/12, 11/1 Sanningen 15/11, 28/11 Vintermusik 10/1, 27/1 My Fair Lady 22/12, 9/1, 28/1, 10/2, 14/3 DRAMATEN har ännu inte meddelat hur deras program ser ut i höst, besök deras hemsida eller vår facebooksida för att få informationen senare i höst. Stadsteatern och Dramaten har kvoter för hörselskadade vid textade föreställningar. Ange när du bokar biljett.

14

Augusti: 30 September: 06 och 20 Oktober: 04 och 18 November: 01, 15 och 29 December: 06 Den 6 september ordnar vi eventuellt en utflykt, 7 december avslutar vi med jullunch. Årsavgift 25 kr. Spelavgift inkl kaffe/te 10 kr. Ordförande: Mats Olsson, tfn 070-730 61, maol90@hotmail.com Kassör: Wera Sjöström, tfn 08-71604-34, werasjostrom@gmail.com Klubbmäst: Elin Valpeters, tfn 076-319-89-31, endast sms, elin.valpeters@gmail.com

Språkröret nr 3 2017


Medlem i klubb ska också vara medlem i Hörselskadades förening i Stockholm. Anmälan till aktiviteter kan även ske via e-post kansli@hrfstockholm.se, texttel 462 24 35, eller telesvar 462 24 36.

Klubbinfo

bbinfo Klubbinfo Klubbinfo Klubbinfo Konstklubben

Nätverket Hör & Häpna

Konstutlottning Lördagen 28 oktober äger Konstklubbens årliga konstutlottning rum med början kl. 13.00. Som vanligt skickar vi ut all information om konstutlottningen med brev till alla medlemmar ett par veckor i förväg.

I år firar det sociala nätverket Hör & Häpna 25 år.

Foto: Karin Björqvist

Marianne Lindberg De Geer På konsthallen Färgfabriken i Gröndal pågår en retrospektiv utställning med Marianne Lindberg De Geers verk. Tillsammans med HRF Stockholm kommer det att bli en guidad visning av denna utställning i oktober. Våra drömmars stad Lördagen den 9 december klockan 13.00 har Stockholms stadsteater en textad föreställning av Våra drömmars stad, som bygger på Per Anders Fogelströms berömda Stockholmssvit. Några av oss i styrelsen tänkte se den föreställningen då. Var och en får själv försöka ordna biljett till denna föreställning, om du vill se den tillsammans med konstklubbsvänner. Vill du bli medlem? Ta kontakt! Ordförande Nisse Forslund 070-49 69 145 Sekreterare Anna-Lena Hörnkvist 070 757 71 28 Kassör Karl-Hugo Eriksson tel 08–768 23 06 Årsavgift 175 kronor Plusgirokonto 70 11 58-8 Org.nummer 802416-2227

Språkröret nr 3 2017

TSS-klubben Torsdagen den 21 september ses vi igen efter sommaren. Samma dag och samma tid som förut. Vi hoppas få se både gamla och nya medlemmar då. Välkomna! Under hörselveckan (i oktober) gör vi, liksom i fjol, ett uppehåll för i stället vara med på de olika aktiviteter som ordnas då. Arbetsgruppen Efter årsmötet i februari har arbetsgruppen följande sammansättning: Ingegerd Bergkvist 070-581 08 76 Ia.bergkvist@gmail.com Eva Sjögren 070-637 27 73 evajgsjogren@gmail.com Anna Svensson 0157-300 55/070-42 43 765 annaksv97@yahoo.se Tack Birgitta Eriksson Birgitta Eriksson har avböjt omval, men kommer att hjälpa till som gruppledare vid behov. Vi tackar Birgitta så mycket för hennes uppskattade insatser i arbetsgruppen under många år i Tack Gunnel Klingström Vi tackar också Gunnel Klingström som under många år förtjänstfullt skött klubbens ekonomi. Vivi Andersson tar över den uppgiften nu.

Öppet hus kvällar Många har sagt att de inte tycker om att vara ute sent på kvällen,. Därför har vi bestämt att höstens Öppet Hus ska börja kl. 16.00. Boka redan nu höstens datum: 26 september, en musikalisk berättelse med Börje Öberg 24 oktober, en informations kväll med hörteknik 28 november, Birgitta och Kalle Eriksson berättar om sin resa till Japan Mer info kommer inför varje träff. Infobrev Vill du få vårt infobrev med detaljerad information om vilka aktiviteter som är på gång ska du betala avgiften så du är säker på att inte missa några trevligheter. Kostnaden för att få information via mail är 50 kr och om du vill ha informationen via brev kostar det 130 kronor. Avgiften sätts in på vårt bankkonto 5039-9393 och glöm inte att skriva ditt namn på talongen.. Observera att bara en familjemedlem behöver betala. Hör och Häpna c/o Hans Lindberg Tenorgränd 118, 162 47 Vällingby tfn:070-398 73 90 Carl Eldhs ateljé. e-post: h.lindberg.se@gmail.com Kassör: Ingegerd Bergkvist, tfn: 08-756 58 24, e-post ia.bergkvist@ gmail.com. Information: Gunnel Klingström, tfn 070-388 66 67, e-post: gunnel.klingstrom@gmail.com På föreningens hemsida finns alla Hör och Häpnas aktiviteter. Se fliken ”Kalender” på www.hrfstockholm.se

15


POSTTIDNING B Returnera till Språkröret, Hörselskadades förening i Stockholm, Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten

Hösten på kansliet Under hösten håller föreningens lokaler och expedition öppet enligt våra ordinarie öppettider som du hittar längst ner på den här sidan. Om du önskar besöket vid andra tider ber vi dig kontakta oss i förväg. Sista öppetdag på kansliet inför jul och nyårshelgerna är torsdagen 21 december och kansliet öppnar igen måndagen den 8 januari.

Personal på kansliet

På kansliet

Gilla oss på Facebook

som vi förväntar oss ska vara tillgängliga. Systemet innehåller enheter som är både sändare/ mottagare och sådana som bara är mottagare. Kontakta expeditionen!

Följ oss på Twitter

Tv-textning på sidan 199

Du hittar oss som HRFsthlm.

Vi hälsar vår kommunikatör, Anne Sjökvist tillbaka till kansliet den 28 augusti och tackar Janette Jennische för hennes insatser som kommunikatör under våren och sommaren. Vi övriga på kansliet som jobbar för er medlemmar är Oscar Hedenfeldt, Lena Pettersson och Ilkka Lindroos.

Vi säljer miljömärkta batterier

Aktiv slingskylt

Låna slinga som förmån

I vårt stora samlingsrum har vi nu en slingskylt som visar hur teleslingan fungerar. Lyser örat grönt när mikrofonerna används så fungerar teleslingansom den ska.

Är du medlem i Hörselskadades förening i Stockholm? Då har du möjlighet att utan kostnad låna slingsystem från föreningen. Utlåning sker till medlem för privata sammankomster såsom dop, begravning, examensfest, födelsedagsfirande eller jubileumsfest. Eller vid personlig rådgivning, exempelvis hos fastighetsmäklare, läkare, bank eller advokat. Föreningen lånar inte ut för besök hos offentliga myndigheter eller föreningsaktiviteter

Medlemsavgifter Ett medlemskap i HRF kostar 300 kronor per år för huvudmedlem. Är nån i din familj redan medlem kostar det bara 75 kr att bli medlem. Om du har frågor kan du kontakta vår expedition.

Som medlem i föreningen kan du köpa miljö­märkta hörapparatbatterier på vår expedition! Notera att betalning sker genom faktura då vi inte tar emot kontanter. Från och med i höst säljer vi CI-batterier. Prisuppgifter finns på expeditionen och hemsidan.

Numera hittar du textningen under samma sidnummer på kanalerna SVT, TV3, TV4 och Kanal 5. Det gäller även kanalerna som drivs av ovanstående bolag, såsom Barnkanalen, Kanal 7 och Kanal 9 med flera.

Granskningsnämnden Tycker du att textningen på tv är dålig – ­eller har den helt och hållet uteblivet? Gör en anmälan till Granskningsnämnden för radio och tv, direkt på n ­ ätet www.mprt.se/sv/att-anmala/ anmal-program/anmalan/ eller hör av dig till kansliet för kontaktuppgifter.

SMS till 112 Du som hör dåligt kan istället för att ringa 112 kontakta dom via sms. Det kräver dock att du registrerat ditt mobilnummer genom att lämna dina uppgifter på www.sosalarm.se/viktigatelefonnummer/112/112-for-tal--ochhorselskadade/

Hörselskadades förening i Stockholm Besöksadress Instrumentvägen 19 Postadress Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten

Telefon- och expeditionstider Måndag–torsdag kl 10.00–12.00 Fredagar är expeditionen stängd.

E-post kansli@hrfstockholm.se Hemsida www.hrfstockholm.se Plusgiro 15 66 88-4

Telefonnummer Expedition Kanslichef Telesvar Texttelefon Redaktör

Ordförande Anna Quarnström anna.quarnström@hrfstockholm.se

16

462 24 30 462 24 38 462 24 36 462 24 35 462 24 31

Bokning av samlingssal görs via telefon 462 24 30 (under expeditionstider) eller e-post till kansli@hrfstockholm.se. Anmälan till aktiviteter görs via telesvar 462 24 36, texttel 462 24 35 eller e-post kansli@hrfstockholm.se. Adressändring och medlemsanmälan: HRF:s medlemsregister, tel 457 55 48 (tis och ons 9–11, 13–15 samt tors 13–15), e-post medlemsregistret@hrf.se.

Språkröret nr 3 2017

Profile for Språkröret

Sprakroret nr3 2017  

Medlemstidning för Hörselskadades förening i Stockholm. Om ett hörseltillgängligt Stockholm.

Sprakroret nr3 2017  

Medlemstidning för Hörselskadades förening i Stockholm. Om ett hörseltillgängligt Stockholm.

Advertisement