Page 1

Språkröret

Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 3 augusti 2016 årgång 73

för Hörselskadades förening i Stockholm

Mohammed brinner för skrivtolkning


Redaktörens ruta

Innehåll nr 3 2016 3

Ledaren

4

Hörselinstruktörer hjälper hemma

5

Är du hörselsmart? 4

Extra försäkring för hörapparaten?

9

6 Reportage

Mohammed är skrivtolkningsnörd

9 Nytt samarbete med Dramaten 10 Föreningssidor På tripp med Teater Hipp-Happ

12

HRF-kongress i Linköping Höstmöte

13

En konst- och hörupplevelse utöver det normala

14

Klubbinfo

16

På kansliet

10

12

Språkrörets redaktion

Språkröret ges ut av Hörselskadades förening i Stockholm och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Erik Hall erik.hall@­hrfstockholm.se

Upplaga 2 800 ex Tryck Katarina Tryck AB ISSN 1404-6121

Redaktör Anne Sjökvist anne.sjokvist@hrfstockholm.se Omslag Mohammed Shakrah

Språkrörets utgivning 2016 nr 4 utkommer vecka 46 manusstopp 17/10

Redaktionen ansvarar ej för o ­ beställt material och ­förbehåller sig ­rätten att korta insända texter. Fotograf är Anne Sjökvist om inte ­annat anges.

2

Stark, synlig och hörselsmart är temat för oss i HRF de närmaste fyra åren. Visst är vi alla hörselsmarta på olika sätt och i olika grad, vi som lever med hörselskador. Vi tacklar hela tiden de problem och utmaningar vår funktionsvariation för med sig, många gånger utan att vi överhuvudtaget är medvetna om det. Vi söker oss helst till miljöer som fungerar bäst för just oss, vi ser till att ha vårt ”bättre öra” vänt mot den som talar, att alltid sätta oss så vi ser alla runt bordet och en dag inser vi att vårt privata umgänge nästan helt består av människor som pratar med en frekvens och tydlighet som vi hör bäst. Vi kan också bli hörselsmarta på ett mer medvetet sätt, genom att alltid säga till när någon inte använder mikrofon eller våga vara lite jobbiga och kräva att hörselslingor ska installeras och fungera. Att använda den kostnadsfria tjänsten skrivtolkning är också hörselsmart och mycket smidigare och enklare än många tror. Skrivtolken Mohammed Shakrah berättar i detta nummers reportage hur det kommer sig att han blev skrivtolkningsnörd. Ju fler som beställer skrivtolkning desto bättre utbud blir det och vi visar att tjänsten behövs. Jag var på europeiskt sommarläger för hörselskadade för några år sedan och deltagarna från de andra länderna var djupt imponerade över att vi nordbor kunde ha skrivtolkar med oss. Att vara hörselskadad och råka bo i Sverige innebär många förmåner jämfört med många andra länder men det är också viktigt att vi utnyttjar de hjälpmedel som finns. Dels för vår egen skull förstås och dels för att myndigheterna ska förstå Anne Sjökvist att behov finns. Det är hörselsmart. redaktör

Skänk en gåva till föreningens verksamhet Din gåva till föreningen är betydelse­full för att vi ska kunna fortsätta bedriva vår verksamhet. Ett hjärtevarmt tack för din generositet. Plusgiro 15 66 88–4 Kontakta verksamhetsledaren för mer ­information 08- 462 24 38 erik.hall@hrfstockholm.se

Språkröret nr 3 2016


Ledaren

Fina program men hur vet vi vad som förbättras? Ramböll visar att det finns påtagliga problem, bland annat att indikatorerna är vagt formulerade och övergripande. Det är svårt att utläsa vad som faktiskt har gjorts och hur det påverkar olika grupper av personer med funktionsnedsättning. Det finns inte heller påföljder för nämnder eller styrelser om aktiviteter enligt programmet inte verkställs. Det är väldigt svårt att i det nuvarande programmet utläsa vad som förbättrats för hörselskadade. Det finns liknande problem även på nationell nivå med funktionshinderpolitiken och uppföljningen som Myndigheten för delaktighet (MFD) gjort. Den visar att utvecklingen inom de flesta politikområden har gått långsamt. Det finns påtagliga problem att mäta hur utvecklingen har gått också bland annat inom skolan. Detta är något som behöver åtgärdas i kommande program.

Såväl nationellt som för Stockholm ska nu nya program och mål tas. Det behövs starkare koppling till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och mycket tydligare uppföljning där det går att utläsa vad som faktiskt har hänt. Inom funktionshinderområdet behövs resurser och satsning på forskning för att få bättre och utvecklad analys. Foto: Fredrik Lagerqvist

I år går Stockholms stads Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning ut. Programmet antogs 2011 och är en del av Stockholms stads vision om ett ”Stockholm i världsklass år 2030”. I visionen ingår att Stockholm ska vara en tillgänglig och trygg plats utan sociala och fysiska hinder. Programmet bygger på bland annat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och den nationella strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken. Som en del av programmet finns sju delmål, ett som direkt berör oss hörselskadade är att alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar. En viktig del i programmet är uppföljning av indikatorer som ska vara mått på hur väl målen uppfylls. Men uppföljning som gjorts av konsultföretaget

Lars Lindberg, ordförande 

Annelie är Sveriges första tillgänglighetspräst

Vi söker en praktikant som brinner för Foto: Svenska kyrkan i Skarpnäck

Annelie Ekström jobbar som tillgänglighetspräst i Svenska kyrkan i Skarpnäck och har fokus på frågor som HBTQ, teckenspråk och diagnoser. Hon är utbildad inom autismspektrumet och kan teckenspråk. Hon lägger ner ungefär hälften av sin arbetstid på att jobba med tillgänglighet. – Det handlar mycket om att se på verksamheten med tillgänglighetsögon och påpeka och tänka åt alla Det är självklart inom kyrkan att alla får komma men bjuder vi verkligen in alla med funktionsvariationer genom att vara tillgängliga? Annelie har gått i Alviksskolan och på integrerat fritids där med både normalhörande och hörselskadade elever och lärde sig då teckenspråk men uppdaterar nu sina kunskaper. – I övrigt när det gäller hörseltillgänglighet är vi måna om att följa de normer som finns och har givetvis hörselslingor och även andra hörhjälpmedel. Annelie är så vitt hon vet den första anställda inom Svenska kyrkan som har uttalat ansvar för tillgänglighetsfrågor i sin församling och titeln tillgänglighetspräst. Språkröret nr 3 2016

mänskliga rättigheter och kommunikation Du får vara med och skapa och genomföra kommunikation på plattformar som har stor genomslagskraft. Du får assistera kommunikatören och under praktikperioden tränar och utveckla du dina kommunikationsfärdigheter och samtidigt får du lära dig mer om hur det är att leva med hörselskador i vårt samhälle. Du är kreativ, flexibel, strukturerad och självgående. Har bra koll på sociala medier, webbredigering och gärna Photoshop/Indesign. Praktiktiden är flexibel enligt överenskommelse, dock minst sex veckor. Även omfattningen (heltid/deltid) blir enligt överenskommelse. Din handledare är föreningens kommunikatör. Skicka in ditt cv och ett personligt brev till oss så fort som möjligt. Mer information om praktikplatsen får du genom att kontakta Anne Sjökvist 08-462 24 31 anne.sjokvist@hrfstockholm.se

3


Lokalt

Roger Brun, 95, om heminstruktören:

"Det är som en dröm att Lena kommer hit och hjälper mig"

4

Lena Pettersson undersöker om vax kan vara orsaken till att Roger Brun har börjat höra sämre.

enbart i Skärholmen medan en annan instruktör var anställd på deltid i Älvsjö. Nu har Lena båda stadsdelarna och det innebär längre väntetider. – Jag låter besöken ta tid för det behövs ofta. Första gången jag är hemma hos någon räknar jag med upp till en och en halv timme. Men ibland kan jag ju hjälpa via telefonen också. Hur ofta och hur många gånger vi träffas beror helt på behovet. Hon ser att det finns ett väldigt stort behov av hennes tjänster men också att många inte vet om att heminstruktörerna finns och vad de gör. Roger fick reda på dem genom en lapp på servicehusets anslagstavla men han känner till flera som skulle vilja ha besök av Lena men inte själva kan ringa och boka tid. – Det är ett stort problem för oss att komma i kontakt med dem som behöver vår hjälp. Där kan personal och anhöriga hjälpa till, säger Lena.

Heminstruktörer för syn- och hörselskadade

FAKTA

Roger Brun bor på ett servicehus i Älvsjö, han fyllde 95 i början av juli och har använt hörapparater i ungefär femton år. För ett par år sedan fick han nya, moderna "bakom-örat-apparater" men han har inte riktigt vant sig vid dem utan istället använder han ibland sina gamla apparater av bara farten. – Jag hör bättre med de nya men det känns ovant att ha dem bakom örat. Dessutom har jag börjat höra sämre den senaste tiden och jag måste trycka på dem för att höra. Det är därför han har ringt och bokat en tid med heminstruktören Lena Pettersson för att få råd och hjälp. Hon har hälsat på Roger ett par gånger sedan hon tog över Älvsjö den första maj. – Jag tror att dina apparater behöver justeras, att din hörsel blivit sämre. Jag bokar in en tid på hörselkliniken åt dig i augusti, säger hon till Roger efter att ha undersökt så det inte är någon vaxpropp som försämrar hörbarheten. Roger har enbart lovord för Lena. – Det är som en dröm att jag bara kan ringa och så vet jag att Lena kommer hit och hjälper mig. Hon är så bra. Lena frågar honom hur mycket han använder sina apparater och det visar sig att det bara är då han umgås med andra. – Jag trodde att det är bra att vila öronen emellan och så sparar jag på batterierna. Lena förklarar att det är precis tvärtom; att han ska använda hörapparaterna så mycket som möjligt för att hjärnan ska vänja sig med ljuden. Han får också lära sig att batterierna drar precis lika mycket ström om han använder hörapparaterna eller inte. – Se där, man får lära sig nya saker fast man är 95, skrattar Roger och lovar att använda apparaterna mera. Lena jobbade fram till första maj

Den som har en syn- eller hörselnedsättning och är över 20 år kan få hjälp och träning för att klara vardagen av en heminstruktör. Instruktörerna informerar om synoch hörselhjälpmedel och tränar brukaren i hemmet och närmiljön. Du behöver inte ha någon remiss för att få hjälp av en heminstruktör och det kostar ingenting. Heminstruktörerna kan hjälpa och stöda i kontakterna med hörselklinik eller syncentral. De kan hjälpa till med att få hörapparater och andra hjälpmedel att fungera bra, installera tv-slingor och telefoner. De utbildar också personal på service- och äldreboenden samt ger brukare och närstående råd och stöd om hörselnedsättningar. För att komma i kontakt med en heminstruktör ska man vända sig till stadsdelsförvaltningen eller ringa direkt till heminstruktören i sin stadsdel. Gå in på www.stockholm.se och sök heminstruktör så hittar du hemistruktörerna i olika stadsdelar.

Språkröret nr 3 2016


Lokalt

HÖRSELLINJEN SVARAR

Behövs extra försäkring för hörhjälpmedel? 1.Landstingets upphandlade sortiment: när du provar ut hörapparater ur Stockholms läns landstings sortiment äger landstinget hörapparaten. Tappar du bort hörapparaten har landstinget en avskrivningsmodell där brukaren får betala 100 procent av hörapparatens värde första året. Sedan sker en avskrivning med 20 procent per år. Efter fem år är hörapparaten avskriven.

Hörseltester i Liljeholmen En vacker dag i juni gick vi alla fyra i personalen – Lena, Erik, Ilkka och Anne – ut från kansliet i Örnsberg och pratade hörselfrågor i folkvimlet på Liljeholmstorget. Rätt många ville testa sin hörsel och ännu fler ville prata hörsel. Vi stötte också på ett gäng teckenspråkiga som Ilkka diskuterade med en god stund.

2.”Fritt val”/köper hörapparat: köper du hörapparaten via ”Fritt val” äger du hörapparaten själv och får stå för hela kostnaden vid förlust eller skada. Kontrollera i båda fallen hörapparatens värde och att du har en försäkring som täcker förlust eller skada. Vår erfarenhet är att det oftast krävs en extra tilläggsförsäkring på hemförsäkringen för att hörapparaterna eller ett arbetshjälpmedel ska täckas. Därtill kommer oftast också en självrisk. Enskilda försäkringsbolag kan informera dig om detta så ta kontakt med ditt eget försäkringsbolag och fråga. Viktigt är alltså att du innan du skriver på ett avtal om hörapparaterna ser till att du förstår vad du godkänner och vad det innebär. Skriv inte på att du tagit mot/köper hörapparaterna om du fortfarande inte är nöjd med dem. Är utprovningen avslutad och du har accepterat dem är det svårt att byta. Ta reda på vart du ska vända dig för reparation och service och vad det kostar. Vem äger hörapparaten – du eller landstinget? Om du äger den tar reda på hur lång garantin är och vad den omfattar. Ta reda på vad din hörapparat är värd och om du har en hemförsäkring som täcker förlust eller skada på hörapparaten. Det förekommer att mottagningarna har egna försäkringar för hörapparater. Språkröret nr 3 2016

Ditt testamente kan bli en gåva för livet Ett testamente är en personlig önskan som lever vidare efter din bortgång. Beställ vår broschyr om hur du skriver testamente och vilka regler som gäller. Där kan du också läsa hur du gör när du vill ge delar av dina tillgångar till välgörande ändamål. Ett sätt att göra gott är att stödja Hörselskadades förening i Stockholm. Vi arbetar för att göra tillvaron lättare för människor med hörselnedsättning.

Ja, jag vill ha broschyren om att skriva testamente. Namn Adress Postnr Postadress Klipp ut och posta till: HRF Stockholm, Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten. Du kan också beställa broschyren genom att e-posta kansli@hrfstockholm.se eller ringa 08-462 24 30 måndag-torsdag 10-12.

5


Reportage

Här på fiket mittemot arbetsplatsen Södertörns folkhögskola i Gamla stan sitter Mohammed och jobbar ibland. Att ha skrivtolk med sig på cafébesöket kan göra att man hänger med i fikadiskussionen också på uteserveringar med allt det innebär av störande ljud. Tolken kan också sitta någon annanstans och vara uppkopplad till mobil eller surfplatta.

Vill ni veta mera? Mohammed kommer gärna ut till föreningar/arbetsplatser och informerar om skrivtolkning helt kostnadsfritt. Han berättar om vad skrivtolkning är och på vilka olika sätt och olika situationer skrivtolkning kan användas. Ta kontakt via e-post Info@skrivtolkning.se eller telefon: 0761 91 22 10


Reportage

Skrivtolkningsnörd Mohammed Shakrah har inget alls emot att kallas nörd, skrivtolkningsnörd. Och man behöver inte prata länge med honom förrän man inser att den här killen faktiskt är rätt besatt av skrivtolkning.

Mohammeds föräldrar kom till Sverige från Syrien på 1980-talet. – De kom med vågen av arbetskraftsinvandring, jobbade båda som tolkar och bodde i villa i Falkenberg. Flera språk var en naturlig sak i familjen och Mohammed förstod inte alltid som barn varför föräldrarna krävde att han och hans tre syskon, alla födda i Sverige, skulle prata arabiska hemma. – Vi syskon pratade svenska med varandra i smyg men nu är jag ju förstås väldigt glad över att jag fick arabiskan med mig hemifrån. Att kunna flera språk utvecklar förmågan att förstå kommunikation tror jag. När Mohammed var tolv flyttade familjen till Uppsala och det är fortfarande staden han kallar ”hem”. Vill syssla med språk Efter gymnasiet hade han ännu inte upptäckt skrivtolkningen utan sökte till dietistutbildning. – Men jag insåg rätt snart att det är språk jag vill syssla med. Så när han under Göteborgsstudierna råkade få två vänner som jobbade som Språkröret nr 3 2016

skrivtolkar var hans öde beseglat. – De lärde upp mig så man kan säga att jag kom in i det här som en slags lärling. Han hade tolkat mellan arabiska och svenska som extrajobb under studierna och hade lärt sig en hel del om etik och patientsäkerhet och hur man bygger upp bra samtal under dietistutbildningen. Skriva snabbt kunde han också redan så det var bara att köra på. – Och det var så kul! Det är väldigt annorlunda att skrivtolka jämfört att tolka tal mellan olika språk. Taltolkning mellan språk används nästan enbart vid myndighetskontakt. Nu fick Mohammed istället tolka i alla möjliga situationer och speciellt bra trivdes han med skrivtolkning på universitetet. – Jag är väldigt kunskapstörstig så det är en miljö jag trivs i. Vad behövs för att bli en bra skrivtolk? – A och O för skrivtolkare är bred allmänbildning och en förmåga att behandla språket och så kunskapstörst. Att vara utvecklingsbenägen, vilja lära sig mer om

ett ämne man ska skrivtolka är en förutsättning för att tolkningen blir bra. Skrivtolkning och teckenspråkstolkning är de två tolkmetoder som alltid utförs simultant, säger Mohammed. – Jag gillar verkligen utmaningen att hela tiden ligga på och följa vart talaren är på väg, lista ut vad som är den röda tråden. Jag tror att man själv måste vara en duktig kommunikatör och ha en stor social förmåga för att känna igen folks intentioner. Själva skrivandet är den lättaste delen av jobbet. Utbildare Nu har Mohammed skrivtolkat i tio år. För fyra år sedan gick han utbildningen på Södertörns högskola och nu utbildar han själv nya skrivtolkar. – Den viktigaste myten att slå hål på för nya elever är att det bara är äldre som hör dåligt och att hörapparat innebär att man igen hör normalt. Det trodde jag själv också innan jag började med skrivtolkning, jag kände inte alls till hörselnedsättningar och vad de innebär. Vid det här laget har han tolkat sju-åtta olika univer-

sitetsutbildningar och hans önskan är att fler hörselskadade och döva ska få högre utbildning, bland annat genom skrivtolkning.

"Själva skrivandet är den lättaste delen av jobbet." Inte ens hälften av de aktiva tolkarna i Sverige i dag är utbildade men Mohammed hoppas att fler söker sig till utbildning. – Även om jag själv redan hade jobb som skrivtolk gav utbildningen mig en yrkesstolthet och öppnade mina ögon för att tolkning är mer än ett hantverk och mycket mer än att bara skriva ner vad någon säger eller översätta. Etiska dilemman För den som anlitar skrivtolk är det bra att veta att präster är de enda som har strängare tystnadsplikt än tolkar. – Vi jobbar ju dessutom alltid två och två så man är aldrig ensam med en person. Men visst uppstår det ibland etiska dilemman. Tolkarna måste alltid uppfattas som neutrala och det 7


Reportage

FAKTA SKRIVTOLKNING 8

lat ett eget verktyg för detta. – På sikt kan det också stärka någon i hörselskadeidentiteten att börja med distanstolkning. Skrivtolkning är ett jättebra verktyg när man har en hörselnedsättning och genom distanstolkning är det lättare att se som en funktion snarare än en person som hjälper en. Anne Sjökvist

Skrivtolkning under hörselveckan Under hörselveckan 10-16 oktober slår vi i Stockholmsföreningen ett extra slag för skrivtolkning så var beredda på att skrivtolkare dyker upp på en del oväntade ställen. Mera information kommer i nyhetsbrev och på vår hemsida. Bilden nedan är från Almedalsveckan 2015 då HRF uppmärksammade skrivtolkning.

Vad är skrivtolkning? Skrivtolkning innebär tolkning från talat språk till skrivet språk. Skrivtolkning föredras, framför tolkning till teckenspråk, av en del personer som i vuxen ålder drabbats av hörselskada eller dövhet och alltså helt eller till viss del förlorat sin hörsel. Skrivtolkning kan ske så att skrivtolkaren är på plats eller på distans. Texten kan visas på en stor skärm för många, till exempel på föreläsningar, eller i ens egen surfplatta eller telefon. Internetuppkoppling behövs.

Vem kan beställa skrivtolk? Vem som helst som känner att hen behöver skrivtolk. Två kriterier måste uppfyllas för att få kostnadsfri tillgång till hjälpmedlet och de är att du, eller den du skall kommunicera med har någon typ av hörselnedsättning samt att ni är behjälpta i er gemensamma kommunikation av att få tal undertextat. Men du behöver inte visa upp något läkarintyg eller så.

Foto: Linn Malmberg, UH

Vill utveckla För tre år sedan startade Mohammed företaget Svensk Skrivtolkning för att bättre kunna ta fram nya verktyg och arbetssätt. – Jag vill att skrivtolkningen ska bli mer flexibel och användbar i flera situationer. – Min dröm är att skrivtolkning även ska kunna användas som pedagogiskt verktyg. Men självklart ska hörselskadade ha förtur till tolkarna även om många andra också kunde ha nytta av skrivtolk. – Det finns ett stort behov av skrivtolkning bland hörselskadade men ännu

vet inte folk riktigt om att de kan använda oss tolkar. Dessutom finns det ännu en stigmatisering kring att ha en hörselskada och genom att använda skrivtolk syns det ju. Mohammed tror därför mycket på skrivtolkning på distans genom uppkoppling på telefonen eller surfplattta och hans företag har utveck-

Till vilka tillfällen kan man beställa skrivtolk? I princip till vilka vardagssituationer som helst där man behöver hjälp med kommunikationen. Det kan vara läkarbesök, föreläsningar, begravningar, dop och bröllop, fritidsaktiviteter. Allt sådant räknas till vardagstolkning och är helt gratis för användaren. Användandet ökar stadigt bland döva inom högre utbildning.

Hur gör man? Skrivtolk beställs via Tolkcentralen på Stockholms läns landsting. Tfn 08 123 359 50 måndag - fredag 08:00-16:30, varje helgfri vardag E-post: tolkcentralen@sll.se Läs mer på www.habilitering.se/tolkcentralen Landstinget har upphandlat tolktjänsten av åtta olika bolag, varav Mohammed Shakrahs Svensk Skrivtolkning är det enda som är specialiserat på just skrivtolkning.

Mohammeds råd till skrivtolksanvändare Tänk på att skrivtolken kan omforma text så den passar varje tolkanvändare. Skrivtolkarna tar gärna emot respons för att utvecklas.

TIPS & RÅD

kan enligt Mohammed leda till att de också framstår som stela och fyrkantiga. – Men det är viktigt också för tolkanvändarna att förstå att vi måste dra en gräns vid vår yrkesroll och inte blir för familjära för den långsiktiga trygghetens skull.

Beställ tolk! Tillgången på tolkar ökar om efterfrågan ökar och tröskeln för dig själv att använda tolk blir lägre ju oftare du använder tolk. Testa distanstolkning! För många fungerar det riktigt bra och då behöver skrivtolken inte finnas med i samma lokal. Sprid kunskap om skrivtolkning genom att prata om den.

Mohammeds råd till arrangörer Skicka material på förhand till skrivtolkarna. Kvaliteten på tolkningen är helt beroende av hur bra man kan förbereda sig. Tänk på att skrivtolkning uppskattas mycket av normalhörande också. För tolkarna är det ingen skillnad att skriva för en person eller en hel sal. Man måste inte vara hörselskadad för att beställa tolk, det räcker att den man ska kommunicera med behöver tolk.

Skrivtolkar jobbar alltid två och två. Albin Jorenbo och Mohammed Shakrah är ett radarpar som är bekanta för många. Språkröret nr 3 2016


Kultur

Medlemsförmån

Mer rabatt på Dramatens textade föreställningar

– Nu ska vi ta bort allt krångel kring dessa föreställningar, säger Katarina Westergren, ansvarig för public service och biljettförsäljning på Dramaten. Du ringer eller e-postar helt enkelt bokningen och uppger då att du är medlem i föreningen och så får du automatiskt rabatten. Biljettbokningen når du på tfn 08-667 06 80 eller publikservice@dramaten.se. Föreningen kommer också att ordna gemensamma tea-

Foto: Roger Stenberg

Vi har ett nytt samarbetsavtal med Dramaten och som medlem i Hörselskadades förening i Stockholm får du från och med i höst hela 20 procent rabatt på biljetterna till alla textade föreställningar.

Som Sveriges nationalscen ligger det i Dramatens uppdrag och intresse att göra scenerna tillgängliga för alla i samhället.

terupplevelser för dig som gärna vill se kvalitetsteater men kanske inte har någon att gå med. Eller för dig som tycker det känns bättre att sitta tillsammans med andra som också använder hörhjälpmedel på teatern.

En annan fördel med att gå i grupp är att vi alla samlas efteråt och fikar tillsammans på något närbeläget ställe med hyfsad ljudmiljö. Vi söker fortfarande efter det optimala fikastället och tar gärna emot tips på sådana.

Föreningen bjuder på fika. Första gemensamma teaterupplevelsen blir den 18 september (se nedan). Gruppbokningarna kan vi göra till vilken föreställning som helst efter att textningen blivit klar, i allmänhet två veckor efter premiären. Orsaken till att inte alla föreställningar textas är att en person måste köra textningen under föreställningen. Vi diskuterar också andra samarbeten med Dramaten som gärna vill utvecklas och göra teatern mer tillgänglig för oss med hörselskador. Har du frågor eller idéer kring samarbetet med Dramaten och hörtillgänglig teater, hör av dig till Anne Sjökvist på kansliet, tfn 08 462 24 31 eller anne.sjokvist@ hrfstockholm.se. Foto: Sören Vilks

Vi ser Den goda viljan

Hörseltillgänglighet på Dramaten Publikvärdar finns på plats vid alla scener och hjälper till med hörhjälpmedel och svarar på frågor. Du kan också fråga redan när du bokar biljett. Stora scenen, Lilla scenen, Målarsalen, Lejonkulan och Elverket är utrustade med IR-slingor. Det erbjuder två möjligheter: 1. Du kan låna ett par hörlurar med inbyggd IR-mottagare. 2. Du kan även låna ett "halsband" med fasthängd IR-mottagare, en lokal egen teleslinga som sänder en signal som kan tas emot av den egna hörapparaten när man har den i t-läge. IR-mottagarna finns tillgängliga för utlåning via publikvärdarna. Språkröret nr 3 2016

Stora scenen och Lilla scenen är även utrustad med teleslinga som ställs in till den egna hörapparaten. En del av föreställningarna är textade och de utannonseras skilt. Textade föreställningar körs cirka två veckor efter premiären och att inte varje föreställning textas beror på att en person måste köra textningen. Så här gör du för att läsa texten i din smarttelefon eller läsplatta: 1. Ladda ner gratisappen ”Thea” från din app-affär (App Store eller Google Play). Sök på "Thea Dogood". 2. På teatern: Sätt telefonen på ljudlöst och aktivera Wi-Fi.

3. Välj Wi-Fi ”Textning”, fråga personalen i foajén om lösenordet. 4. Stäng av skärmsläckaren/ autolåset. 5. Starta appen och välj språk. Under föreställningen behöver du inte göra något, texten kommer automatiskt. När du har texten uppe på skärmen kan du öka eller minska storleken. Teatern har ett fåtal läsplattor för utlåning. Fråga publikvärdarna om dessa. Vilka föreställningar som textas i höst läggs ut på Dramatens hemsida www.dramaten.se och föreningens hemsida när Bergmanfestivalen är över, efter 4 september.

Vi går tillsammans till Dramaten och ser en textad föreställning av pjäsen som är baserad på Ingmar Bergmans självbiografiska bok. När: söndagen den 18 september kl 16 Boka: via länken http://burl.nu/vlagnv Pris: 260 kr styck (inkl. 20 % rabatt). Gäller även normalhörande partner/vän som bokas samtidigt. Efteråt: Går vi tillsammans och fikar på närbeläget ställe. Föreningen bjuder på fika.

Den goda viljan är en fri berättelse om Ingmar Bergmans föräldrar Annas och Henriks kärleksdrama. Regi: Eirik 9 Stubø.


Stockholm

Öppen förestä

llning

På tripp med teater Hipp-Happ

i hörselveckan Lördagen den 14 oktober klockan 19 ger Teater Hipp-Happ en gr atis föreställning öppen för allmänheten i Se nsus på Medbo rgarplatsen.

Teater Hipp-Happs ensemble: Vivian Wollmo, Jan Simonsson teaterledare, Maritha Falk Holmgren, Irene Montero, Magnus Nordström, Ewa Ericsson, Maud Holmberg och Claes Mattsson.

Teater Hipp-Happ gör teater om hur det är att vara hörselskadad. Deras föreställning Hör upp! – en kabaré för hörande har setts av rätt många vid det här laget. Språkröret hängde med på en föreställning som ordnades av Hörselskadades förening i Järfälla - Upplands Bro en onsdagskväll i slutet av april. Nu håller Hipp-Happarna på och samlar material till en ny föreställning som ska bli klar under vintern. Nya dråpliga hörselsituationer i dramaform utlovas. Håll koll på http://teaterhipphapp.se/

Onsdag 13 april kl 18.30 Genrep inför föreställningen i tillfälliga replokaler på Åsögatan på Söder.

Onsdag 20 april kl 15.30 Irene, Jan, Magnus och Maritha samlas vid vanliga replokalen Sensus på Medborgarplatsen för att plocka med de färdigpackade rekvisitaväskorna.

10

16.07 Pendeltåget avgår från Södra station.

16.50 Kungsängens kommungris hälsar välkommen. Språkröret nr 3 2016


Föreningssidor

17.00 Kungsängens kulturhus är nytt och

17.02 Hoppsan! Fin annons i entrén men

fint.

man hade visst blandat ihop sinnena lite.

17.10 Uppladdning med fika medan vi inväntar dem som kommer direkt från jobb.

17.20 Förberedelser för scen i tjejlogen.

17.30 Scenen förbereds.

17.35 Marianne Arvetun säljer hörapparatsbatterier för föreningens räkning. 17.45

17.40 Skriv-

tolkarna Albin Jorenbo och Mohammed Shakrah anländer. Det är inte första gången de skrivtolkar en Hipp-Happföreställning.

18.00 Ordförande Inga Hägerbring hälsar

Festkommittén fixar tilltugg till minglet. Kerstin Nelsäter, Lennart och Pia Hellman samt Barbro Kloth.

18.55 Efter 50 minuter fullt ös och många

17.50 Publiken strömmar till och det blev ett 40-tal personer som såg Hipp-Happ.

19.00 Ensemblen berättar kort sina egna

välkomna.

skratt är det dags för varma slutapplåder.

hörselhistorier och det blir bra diskussion med publiken, bland annat om TSS.

19.40 Mingel och mera hörselprat.

19.55 Sen ska allt packas ihop igen.

20.30 Rätt trött gäng på väg hem igen.

Språkröret nr 3 2016

11


Föreningssidor

Dagen före kongressen hölls konferen sen Hörselforskning 2016 där framstående forskare inom hörselområdet föreläste. Under hösten ska Utbildnin gsradion (UR) sända ett textat program från konferen sen. Håll utkik!

HRF Stockholm på kongress i Linköping I slutet av maj höll Hörselskadades riksförbund kongress i Linköping och Stockholmsföreningen var givetvis på plats. Fem ombud bevakade våra frågor: Anna Quarnström, Ludvig Ahlström, Ulf Olsson, Lars Lindén och Cathrine Forsberg. Av de sju motioner föreningen eller någon av dess medlemmar lämnat in till kongressen bifölls tre stycken: Att medlemmar härefter kan sända in motioner direkt till förbundet utan att gå via sin egen föreningsstyrelse, att genom en enkätundersökning ta reda på om och i hur hög grad allmänheten uppskattar bakgrundsljud i samband med tal i tv-program samt att förtydliga i stadgarna att också valberedningen har nomineringsrätt till styrelse och andra poster. Dessutom ska HRF utreda möjligheterna att spara text som skapas vid skrivtolkning och lägga förslag på hur texten kan användas, även detta föreslaget i en motion av Stockholmsföreningen. Ludvig Ahlström framlade också ett förslag att förbundsordförandes arvode ska fastställas enligt en summa

motsvarande en riksdagsledamotlön. Enligt nuvarande system förhandlar ordförande fram sitt arvode efter att hen blivit vald. Förslaget hade inte inlämnats i Jonas Sahlberg. förväg som motion och avslogs av kongressen. Mattias Lundgren, 37, från Västerhaninge valdes till ny förbundsordförande efter Jan-Peter Strömgren som avtackades efter 16 år på posten. Ny förbundskassör blev Jonas Sahlberg, medlem i Stockholmsföreningen. I ett uttalande riktat till Sveriges landsting och regioner krävde en enig HRF-kongress att regelbundna hörseltester ska erbjudas alla som fyllt 67 år. På kongressen användes för första gången ett digitalt mötessystem. Alla representanter fick låna läsplattor där de kunde begära ordet, göra yrkanden, läsa dokument, göra anteckningar, rösta med mera. Det fungerade bra.

Nu är vi med i FQ Hörselskadades förening i Stockholm är nu medlem i föreningen FQ– Forum– Kvinnor och funktionshinder. FQ är en demokratisk och feministisk organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens syfte är att för alla som identifierar sig som flicka/kvinna med funktionsnedsättning eller normbrytande funktionalitet: – Aktivt stärka den inneboende kraften – Inom alla samhällsområden verka för förbättringar av situationen. – Medverka till förbättrade möjligheter till inflytande och påverkan i samhällslivet. – Arbeta för att motverka alla former av diskriminering och våld. – Arbeta för ökat inflytande inom sina egna funktionshinderorganisationer. FQ samarbetar med funktionshinderrörelsen och kvinnorörelsen, med myndigheter och andra organisationer samt genom medlemsaktiviteter i form av seminarier. Maria Johansson är ordförande i FQ. www.kvinnor-funktionshinder.se

KALLELSE TILL

Höstmöte 2016 TORSDAGEN DEN 13 OKTOBER KL 17 I KANSLIET PÅ INSTRUMENTVÄGEN 19, ÖRNSBERG PROGRAM 17.00 Registrering och servering av kaffe/te med tilltugg 17.30 Överraskningsgäst 18.00 Höstmötet inleds 19.00 Höstmötet avslutas Handlingar finns på ­kansliet och www.hrfstockholm.se från den 19 september. Slinga och skrivtolk finns. Behöver du teckenspråkstolk ber vi dig beställa själv via Tolkcentralen.

12

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Höstmötet öppnas 2 Fråga om kallelse skett enligt stadgarna 3 Fastställande av antalet röstberättigade 4 Fastställande av dagordning 5 Val av mötesfunktionärer 6 Förslag till verksamhetsplan och budget för år 2017 7 Rapporter 8 Övriga frågor 9 Mötet avslutas

Språkröret nr 3 2016


Föreningssidor

En konst- och hörupplevelse utöver det vanliga Konstklubben åkte till Värmland och det blev en minnesvärd tripp på flera sätt, skriver Ingegerd Bergkvist. Vi anländer till Karlstad och höjdpunkten på vår resa: Lars Lerin Konsthall. Guiden hälsar välkommen och sätter direkt och naturligt på sig hörselslingan och säger ”hörs jag?”. Hon börjar berätta och efter cirka fem minuter hör vi inte längre, mikrofonen är urladdad! Neeej inte nu, höjdpunkten på resan. Mikrofonen kan inte ha varit fulladdad från början. Guiden finner sig genast och berättar att hon tidigare varit operasångerska och flygvärdinna och att hon ska ta alla röstresurser i besittning. Hon berättar och jag hör även om troligen inte alla gör det. Vi besöker utställningen en fredagseftermiddag så det är inte många andra i lokalen som störde oss.

Sedan är det dags för Rackstakonstnärerna: Christian Eriksson, Gustaf Fjæstad, Maja Fjæstad, Björn Ahlgrensson med flera. Här möter vi den fjärde kvinnliga guiden med talets gåva. Somrigt klädd kliver hon fram med slingan om halsen: ”Hörs jag?”. Någon säger att hennes skor hörs på det hårda golvet. Hon hoppar ur skorna som en liten älva och löser skrattande det lilla problemet. På ett intressant sätt berättar hon sedan om konsten och de olika konstnärerna i Rackstakollektivet och slingan håller. Innan vi vänder åter till Arvika besöker vi Trefaldighetskyrkan där vi lotsas av ännu en kvinnlig livsbejakande guide. Tredje dagen är det dags för Värmlands museum och en utställning med Bengt Olsson, ännu en stor konstnär.

Här träffar vi resans sjätte kvinna som guidar oss på ett tydligt och trevligt sätt. Nisse har laddat tekniken under natten och den håller hela guidningen. Under denna konstresa träffar vi alltså sex fantastiska kvinnliga guider. Eller sju, för också bussbolagets kvinnliga guide är trevlig och tydlig. Tack vare dem och hörtekniken får jag höra och ta del av så mycket intressant. Tack till Nisse som laddade så bra och för det trevliga sällskapet av alla i konstklubben som var med! Tänk vad glad man blir av att höra och av alla hjälpmedel som finns och när de fungerar. Att i tre dagar få höra och få känna språket med slingans hjälp, jag njuter! Ingegerd Bergkvist

ÖPPE T

HUS

Nästa dag har Nisse laddat mikrofon och mottagare över natten så vi känner oss trygga. Vi åker vidare mot Arvika och Rackstakonstnärerna. På vägen stannar vi till vid Klässbols Linneväveri och där träffar vi ännu en kvinnlig guide med tydlig röst som berättar om väveriet Vi hinner också stanna vid det gamla sliperiet och också här berättar en kvinna intressant om sliperiets förvandling till konsthall. Här är det väldigt bra att vi har slinga i den stora skramliga lokalen där ljudet bara försvinner iväg.

Tisdagen den 20 september kl 13 informerar Johan Hammarström från företaget Transistor om ny hörteknik. Välkomna!

Träffa andra med hörselnedsättning! Välkommen till vår ö ­ ppet hus-­v erksamhet för er som vill träffas och utbyta erfaren­h eter. Vi fortsätter träffas v­ arannan tisdag mellan klockan 11 och 13. Höstens träffar börjar tisdagen den 6 september och resterande träffar är 20/9, 4/10, 18/10, 1/11, 15/11, 29/11 samt 13/12. Plats: Instrument­vägen 19, Hägersten/Örnsberg. Läs mer på www.hrfstockholm.se.

Foto: Nisse Forslund

Språkröret nr 3 2016

Hörselskadades förening i Stockholm Telefon 08–462 24 30 (taltel) E-post kansli@hrfstockholm.se

13


Kalendarium

Klubbarna träffas på Instrumentvägen 19.

Kalendarium hösttermin 2016 Se även klubbinfo till höger samt kalendern på www.hrfstockholm.se

September

8 september 18 september

Oktober

10-15 oktober 13 oktober 14 oktober 31 oktober

November

Bridgeklubben Klubbrådsmöte på kansliet kl 17 Vi ser textad föreställning av Ingmar Bergmans Den goda viljan på Dramaten. Mera info sid 9. Hörselveckan, vi uppmärksammar skrivtolkning Höstmöte (annons sid 12) Teater Hipp-Happ öppen föreställning i Sensus, Medborgarplatsen (se sid 10) Skolforum 2016, Älvsjömässan

1 november 25 november

Skolforum 2016, Älvsjömässan Föreläsning om grundläggande hörselvård på ABF (mera info i nästa nummer av Språkröret)

22 december

Kansliet stänger för jul- och nyårshelgerna

December

Biografer i Stockholm Hörslingor

Be personalen att sätta på slingan innan föreställningen, då den inte alltid är påslagen. • SF Bio: Har slingor i alla salonger förutom i ­Filmstaden Heron City, där det finns hörlurar, och på biografen Sture där slinga finns i salong 1. • Svenska Bio: Grand Stockholm har slingor i alla salonger. Victoria har slingor i alla salonger förutom salong 5. • Zita Folkets Bio: Har slingor i alla salonger. • Bio Rio: Har slinga i huvudsalongen.

Textad biofilm

Biografkedjorna SF Bio och Svenska Bio samt Stockholmsbiograferna Zita Folkets Bio och Bio Rio visar svensk text på alla föreställningar av svenska filmer, när filmen har textremsa att visa. Se vardera biografs webbsida och www. hrf.se/stockholm/biografer-istockholm

Textad teater i Stockholm Stockholms stadsteater

Maratondansen 14/9, 27/9, 15/10, 23/10. Donna Juanita 20/10, 8/11, 20/11 Romeo och Julia 4/12 Fadren 28/9 Dylansällskapet 14/10, 9/11 Min kamp 7/9 Nattorienterarna 20/12 Publikvärdarna vid ingången till salongerna lånar ut och hjälper till med textningsplattorna. Bokning: tel 08–506 20 200, e-post kundtjanst@stadsteatern.stockholm.se www.kulturhusetstadsteatern.se

Dramaten

Datum för Dramatens textade föreställningar i höst kommer först efter den 4 september när Bergmanfestivalen är över. Följ med deras hemsida och vårt nyhetsbrev. Vi går i grupp och ser den textade föreställningen av Den goda viljan den 18 september kl 16. Fika efteråt som föreningen står för. Se mera info på sid 9. Boka plats till denna föreställning: http://burl.nu/vlagnv Övrig bokning: tel 08–67 06 80, e-post biljettbokning@dramaten.se www.dramaten.se

Stadsteatern och Dramaten har ­kvoter för hörsel­skadade/döva. Ange vid bokning.

14

Klubbinfo Klub Både nya och gamla spelare hälsas välkomna till våra partävlingar på ­måndagar med start 12 september klockan 10.45. Terminen avslutas den 5 december. ­ Årsavgift 50 kr (helår) Spelavgift 30 kr inkl. kaffe/te Ordförande Johnny Sköldvall tel 08–91 32 89 Spelledare Björn Åström tel 08–644 53 50 Karl-Herman Sköldvall tel 08—648 89 84

Konstklubben

Vi skickar ut medlemsbrev till alla via e-post eller vanlig post i slutet av augusti. Dessa aktiviteter är aktuella under hösten: Konstnären – Nationalmuseum Konstakademien Fredsgatan 12 den 30 augusti ”Konstnären” är en utställning om vad det innebär att vara konstnär, nu och då. Det handlar om roller, ideal och myter. Utställningen handlar om många kända konstnärer både från Sverige och från andra länder. Vi får en guidad visning av utställningen. Guidningen kostar 80 kronor. När detta skrivs, finns några platser kvar. Kontakta gärna Karl-Hugo Eriksson på tfn 070-483 53 75 eller 08-768 23 06 och hör efter om det finns plats. Vi samlas vid ingången till Konstakademien kl. 12.45 för utdelning av hörslingor. Litografiska verkstaden och galleriet på Långholmen måndagen den 26 september Visning om litografitillverkning och av litografier kl 13. Efteråt dricker vi kaffe tillsammans i galleriet. Detta kommer att kosta 150 kronor.

Språkröret nr 3 2016


Medlem i klubb ska också vara medlem i Hörselskadades förening i Stockholm. Anmälan till aktiviteter kan även ske via e-post kansli@hrfstockholm.se, texttel 462 24 35, eller telesvar 462 24 36.

Föreningssidor

ubbinfo Klubbinfo Klubbinfo Klubbinfo Närmare information om samlingsplats, betalning mm kommer i mejl respektive brev i slutet av augusti. Höstens konstutlottning lördagen den 12 november kl. 13.00 Precis som förra året kommer alla medlemmar att i mitten av oktober få ett brev med information om konstutlottningsdagen, bilder av de verk, som ska lottas ut samt lista för att skicka en eventuell fullmakt. Konstgalleriet Kaolin på Hornsgatan Konstklubben planerar att göra ett kvällsbesök med visning av keramik en kväll i månadsskiftet november/ december. Information om det här besöket kommer att skickas ut tillsammans med informationen om konstutlottningen.

inte ännu fastställt) Julavslutning med lunch 7 december Styrelsen önskar en fortsatt trevlig sommar och höst Årsavgift Spelavgift

25 kr 10 kr inkl. kaffe/te

Ordförande Mats Olsson tfn 070–730 61 88 maol90@hotmail.com Kassör Wera Sjöström tfn 08–716 04 34 werasjostrom@gmail.com Klubbmäst. Linnéa Jansson tfn 08–99 47 53 linnea.em.jansson@ comhem.se

TSS-klubben

Ordförande Nisse Forslund 070–49 69 145 Sekreterare Anna-Lena Hörnkvist 08–711 30 87 Kassör Karl-Hugo Eriksson tel 08–768 23 06 Årsavgift 175 kronor Plusgirokonto 70 11 58 – 8 Org.nummer 802416–2227

Vi hoppas att alla har haft en skön och vederkvickande sommar! Nu när det lider mot höst ses vi igen för att träna TSS som vanligt på torsdagar mellan kl. 11 och 13. Första gången blir den 15 september. Vi tränar i flera mindre grupper på två nivåer. Vi hälsar gamla och nya medlemmar välkomna.

Mah Jong-klubben

Årsavgift: 50 kronor Plusgiro: 22 24 02 –0

Utflykt 7 september (programmet är

Vänliga hälsningar från arbetsgruppen Ingegerd Bergkvist 070–581 08 76 ia.bergkvist@gmail.com Birgitta Eriksson 08–768 23 06 karlhugo@tele2.se Eva Sjögren 08–768 27 73 evajgsjogren@gmail.com Anna Svensson 0157–300 55 070–42 43 765 (endast sms) annaksv97@yahoo.se

Styrelsen hälsar nya och gamla medlemmar välkomna till höstens aktiviteter. Speldagar varannan onsdag kl 12.30ca16.00. Start 31 augusti. Spelträffar: Augusti 31 September 21 Oktober 5 och 19 November 2, 16 och 30

Språkröret nr 3 2016

Nätverket Hör & Häpna Hör & Häpna är ett nätverk inom Hörselskadades ­förening i Stockholm. Medlemmarna träffas ungefär en gång i månaden och vid varje tillfälle är det olika aktiviteter på schemat: föreläsningar, middagar, TSS-kurser och resor. Inför varje aktivitet gör nätverket ett utskick via post eller e-post, med information om anmälan och kostnad. För att få Hör & Häpnas utskick 2015 ­betalar du 130 kronor för vanlig post eller 50 kronor för e-post. Vill du anmäla dig för att få utskicken via e-post ska du skriva till Jan Hörnkvist: hornkvist@comhem.se Höstens aktiviteter: 2 - 4 september TSS-kurs i Gysinge. Kursen är fulltecknad. 20 september Introduktion om släktforskning i lokalen Örnsberg. 8 - 15 oktober. Gemensam resa till Kroatien. Resan är fulltecknad. 25 oktober. Berättelse om en resa till Normandie. Lokalen i Örnsberg. 22 november. Föredrag om en pilgrimsvandring till Compostela. Denna kväll samtidigt avslutning för året. Lokalen i Örnsberg. Kontaktperson: Hans Lindberg. Adress: Hör och Häpna c/o Hans Lindberg, Tenorgränd 118, 162 47 Vällingby. Telefon: 08–36 51 50. E-post: h.lindberg.se@gmail.com. På föreningens hemsida finns alla Hör & Häpnas aktiviteter. Se fliken ”Kalender” på www.hrfstockholm.se.

15


POSTTIDNING B Returnera till Språkröret, Hörselskadades förening i Stockholm, Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten

Hösten på kansliet

Under hösten håller föreningens lokaler och expedition som vanligt öppet enligt våra ordinarie öppettider, som du hittar längst ner på den här sidan. Om du önskar besöka kansliet vid andra tider ber vi dig kontakta oss i förväg. Sista öppetdag på kansliet inför jul- och nyårshelgerna är torsdagen den 22 december och kansliet öppnar igen måndagen den 9 januari.

Personal på kansliet

Kanslichefen Oscar Hedenfeldt är föräldraledig till och med 31 oktober och han vikarieras av Erik Hall. Anne Sjökvist jobbar som kommunikatör, Lena Pettersson som expeditionist och kontorist och Ilkka Lindroos som vaktmästare och husfar.

Nya regler för klubbstöd

Istället för debitering av småkostnader för kaffe, porto och kopiering drar föreningen från och med 2016 ett schablonavdrag om 1000 kronor per klubb som erhåller grundbidrag efter inlämnad årsredovisning.

Ny hemsida

Vår hemsida har förnyats. HRF och därmed också föreningarna har sedan juni en ny användarvänlig hemsida som fungerar att läsa i såväl dator, surfplatta som mobil. Adressen är densamma som tidigare www.hrfstockholm.se.

På kansliet

Gilla oss på Facebook

Följ oss på Twitter Du hittar oss som HRFsthlm.

Aktiv slingskylt

I vårt stora samlingsrum har vi nu en slingskylt som visar hur teleslingan fungerar. Lyser örat grönt när mikrofonerna används så fungerar teleslingan som den ska.

Vi säljer miljömärkta batterier

Föreningen säljer som tidigare miljö­ märkta hörapparatbatterier. Notera att betalning sker genom faktura då vi inte tar emot kontanter. Prisuppgifter finns på expeditionen och hemsidan.

Medlemsavgifter

Ett medlemskap i HRF kostar 300 kronor per år för huvudmedlem och 75 kronor för familjemedlem. Som dubbelansluten medlem i flera föreningar i samma distrikt tillkommer en avgift per förening. Om du har frågor kan du kontakta vår expedition.

Låna slinga som förmån

Är du medlem i Hörselskadades förening i Stockholm? Då har du möjlighet att utan kostnad låna slingsystem från föreningen. Utlåning sker till medlem för privata sammankomster såsom dop, begravning, examensfest, födelsedagsfirande eller jubileumsfest. Eller vid personlig rådgivning, exempelvis hos fastighetsmäklare, läkare, bank eller advokat. Föreningen lånar inte ut för besök hos offentliga myndigheter eller föreningsaktiviteter som vi förväntar oss ska vara tillgängliga. Systemet innehåller enheter som är både sändare/mottagare och sådana som bara är mottagare. Kontakta expeditionen!

Tv-textning på sidan 199

Numera hittar du textningen under samma sidnummer på kanalerna SVT, TV3, TV4 och Kanal 5. Det gäller även kanalerna som drivs av ovanstående bolag, såsom Barnkanalen, Kanal 7 och Kanal 9 med flera.

SVT-Slingan, text-tv Information från HRF

s. 285– 286

Granskningsnämnden

Tycker du att textningen på tv är dålig – ­eller har den helt och hållet uteblivet? Gör en anmälan till Granskningsnämnden för radio och tv, direkt på ­ nätet www.radioochtv.se/tillsyn eller hör av dig till kansliet för kontaktuppgifter.

Hörselskadades förening i Stockholm Besöksadress Instrumentvägen 19 Postadress Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten E-post kansli@hrfstockholm.se Hemsida www.hrfstockholm.se Organisationsnr 802001–5551 Plusgiro 15 66 88 – 4 Ordförande Lars Lindberg lars.lindberg@hrfstockholm.se

16

Telefon- och expeditionstider Måndag–torsdag kl 10.00–12.00 Fredagar är expeditionen stängd. Telefonnummer Expedition Kanslichef Telesvar Texttelefon Redaktör

462 24 30 462 24 38 462 24 36 462 24 35 462 24 31

Bokning av samlingssal görs via telefon 462 24 30 (under expeditionstider) eller e-post till kansli@hrfstockholm.se. Anmälan till aktiviteter görs via telesvar 462 24 36, texttel 462 24 35 eller e-post kansli@hrfstockholm.se. Adressändring och medlemsanmälan: HRF:s medlemsregister, tel 457 55 48 (tis och ons 9–11, 13–15 samt tors 13–15), e-post medlemsregistret@hrf.se.

Språkröret nr 3 2016

Profile for Språkröret

Sprakroret nr3 2016p  

Sprakroret nr3 2016p  

Advertisement